[2011] Zelfverbranding Iraanse asielzoeker/Nederlandse Overheid medeverantwoordelijk voor zijn dood

 

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NEDERLANDSE OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK

VOOR ZIJN DOOD

 

Geachte lezers,

Woensdag 6 april werd iedereen opgeschrikt door het bericht, dat een man zichzelf op de Dam, voor het Nationaal Monument in brand gestoken had 1
Omstanders hebben nog geprobeerd zijn leven te redden, door jassen op zijn brandende lichaam te gooien
Het mocht niet baten
Donderdag bezweek hij aan zijn verwondingen in het Brandwondencentrum te Beverwijk

Al gauw werd duidelijk, dat het om een 36 jarige Iraanse asielzoeker, Kambiz Roustayi ging, die Iran reeds jaren geleden was ontvlucht vanwege kritische publicaties aan het adres van de regering, die hem in groot gevaar konden brengen

Hij had, sinds hij in 2001 in Nederland asiel had aangevraagd, in hett zenuwslopende proceduresysteem geleefd en de ene na de andere rechtszaak verloren

Voor hem was het een kwestie van leven of dood, niet naar Iran te worden uitgezet, vanwege het grote risico op detentie, foltering en een oneerlijk proces

Desondanks dreigde uitzetting, waarmee de Nederlandse Overheid een zware morele verantwoordelijkheid op zich laadde

Uiteindelijk, toen deportatie naar Iran heel dichtbij kwam, heeft hij gekozen voor deze verschrikkelijke uitweg

Wat mij betreft heeft de Nederlandse Overheid hiermee bloed aan zijn handen en hem de dood ingedreven

Nederland weet van de deplorabele mensenrechtensituatie in Iran en ook, dat uitzetting naar een land, waar vervolging dreigt, niet alleen moreel onacceptabel is, maar ook volgens de Internationale Verdragen verboden

De locatie, die Roustayi koos voor zijn dood, was symbolisch en de hypocrisie in Nederland aan
Een Vrijheids en Herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Tweede Wwreldoorlog, maar niet de vrijheid gunnen aan een opgejaagde Iraanse vlluchteling

Vrijheid werd hem niet gegund in Nederland en in Iran

Hieveel andere zelfmoord asielzoekers zijn hem al niet voorgegaan 2

In onderstaande een eerder door mij geschreven commentaar
Onder mijn commentaar laat ik hem zelf aan het woord
Die weinige woorden zijn het enige, dat wij met hem hebben kunnen delen

Wij hebben zijn dood niet kunnen voorkomen
Laten wij hem dan in de dood niet vergeten en blijvend onthouden, waartoe de onmenselijkheid van een Overheid toe kan leiden

Moge hij rusten in vrede
Hij is nu in een betere wereld

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

NU.NL
MAN STEEKT ZICHZELF IN BRAND OP DE DAM
6 APRIL 2011

http://www.nu.nl/binnenland/2485561/man-steekt-… 

AT5
BLOEMEN EN BRIEVEN OP DE DAM VOOR KAMBIZ
8 APRIL 2011

http://www.at5.nl/artikelen/60051/bloemen-en-br… 

AT5
LOTGENOOT IRANIER: HIJ IS NU EINDELIJK VRIJ
8 APRIL 2011

http://www.at5.nl/artikelen/60075/ik-ben-blij-d… 

JOOP.NL
WANHOOPSDAAD
SAMIRA AHLI
8 APRIL 2011

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/wanho… 

2

DOOD DOOR BELEID

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_bel… 

COMMENTAAR

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NEDERLANDSE OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD

VERBOD OP UITZETTING BIJ GEREDE KANS OP FOLTERING:

Article 3
1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.”

ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm 

VERBOD OP UITZETTING WANNEER SPRAKE IS VAN VERVOLGING OP GROND VAN RAS, RELIGIE, NATIONALITEIT, BEHOREND TOT EEN SPECIFIEKE SOCIALE GROEP OF POLITIEKE OVERTUIGING

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)
1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

ARTIKEL 33, VLUCHTELINGENVERDRAG

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm 

VERBOD OP FOLTERING

”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”

ARTIKEL 3, EVRM

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm 

Geachte Redactie en lezers,

De opmerking van minister Leers Immigratie en Asiel, dat de dood van Damverbrander Roustayi een ”zeer tragische gebeurtenis” is, verbloermt het feit, dat de Nederlandse Overheid medeverantwoordelijk is voor zijn dood
Roustayi was afkomstig uit Iran, dat bepaald geen schoonheidsprijs verdient voor zijn mensenrechtenbeleid 1

Daarbij verkeerde hij volgens zijn advocaat in jourmalistieke kringen en had hij kritische publicaties tegen de regering op zijn naam staan 2
Dit laatste bracht hem bij terugkeer in groot gevaar, gezien het feit, dat er sprake is van regelmatige arrestaties van kritische journalisten, schrijvers, politieke opponenten van de regering, waarbij oneerlijke processen, bekentenissen door foltering en inhumane omstandigheden eerder regel zijn dan uitzondering 3

Volgens het Antifolterverdrag artikel 3 en het Vluchtelingenverdrag artikel 33 en artikel 3, EVRM, mag de Nederlandse Overheid geen mensen uitzetten, die slachtoffer dreigen te worden van foltering of vervolging

Roustayi dreigde echter toch uitgezet te worden en heeft daarom deze uiterste wanhoopsdaad gepleegd
Zoals hij zijn er meerdere asielzoekers, die om dezelfde redenen zelfmoord gepleegd hebben

Dit is een morele en politieke schande voor een land, dat zichzelf ”beschaafd” noemt en voorgeeft, de mensenrechten te respecteren

De Nederlandse Overheid heeft bloed aan zijn handen!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

HUMAN RIGHTS WATCH/ www.hrw.org
WORLD REPORT 2011

http://www.hrw.org/en/world-report-2011/iran 

2

AT5
IRANIER WAARSCHUWDE AL VOOR WANHOOPSDAAD
7 APRIL 2011

http://www.at5.nl/artikelen/60029/iranier-waars… 

3

HUMAN RIGHTS WATCH www.hrw.org
FOUR JOURNALISTS SENTENCED TO PRISON, FLOGGINGS
10 FEBRUARY 2009

http://www.hrw.org/en/news/2009/02/10/iran-four… 

NOODKREET VAN EEN OPGEJAAGDE VLUCHTELING:

AT 5
IRANIER WAARSCHUWDE AL VOOR WANHOOPSDAAD
7 APRIL 2011

http://www.at5.nl/artikelen/60029/iranier-waars… 

donderdag 07 april 2011 17:17
Iraniër waarschuwde al voor wanhoopsdaad
De 36-jarige Iraniër die zichzelf in brand stak op de Dam, heeft in 2009 zijn advocaat al gewaarschuwd dat het slecht met hem zou aflopen.

Dat zegt Frank van Haren tegen AT5. Van Haren was van 2008 tot begin 2009 advocaat van de man. De Iraniër, Kambiz Roustayi geheten, zei in mei 2009 tegen hem: “U leest wel in de kranten hoe het met mij afloopt.” Het was de laatste keer dat Van Haren zijn oud-cliënt sprak.
Roustayi kwam uit Teheran, waar hij een universitaire opleiding had genoten en verkeerde in journalistieke kringen. Hij was zijn land ontvlucht vanwege publicaties die de Iraanse regering ondermijnden. Roustayi was bang dat hij gevangen zou worden genomen en zou worden gemarteld. In augustus 2001 deed hij voor het eerst een asielaanvraag in Nederland.
Volgens advocaat Van Haren was de Iraniër volledig gedesillusioneerd door zijn leven zonder papieren in Nederland. “Ik zag in 2008 al aankomen dat hij het leven als illegaal niet aan zou kunnen en zou afglijden in de psychiatrie.”
Kambiz Roustayi stak zichzelf woensdagmiddag voor het monument op de Dam in brand. Hij overleed vanochtend aan zijn verwondingen.

EINDE BERICHT

 

 

Reacties uitgeschakeld voor [2011] Zelfverbranding Iraanse asielzoeker/Nederlandse Overheid medeverantwoordelijk voor zijn dood

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.