Vluchthaven moet vervolg krijgen/Hypocrisie burgemeester van der Laan/Van der Laan als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op AT5

VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN/HYPOCRISIE BURGEMEESTER VAN DER LAAN/VAN DER

LAAN ALS VERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5

Geachte lezers,
Vanaf het moment, dat uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Notweg [Amsterdam] een
tentenkamp opzetten om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie, heeft burgemeester
van der Laan getoond, geen vriend van hen te zijn, noch van hun strijd.
Hij liet het Tentenkamp ontruimen zonder enige zicht op een serieuze voorziening en
het waren de door hem verketterde ”politieke activisten” die keer op keer nieuwe
locaties kraakten om tenminste de uitgeprocedeerden te voorzien van een dak boven hun hoofd.
Zuid-Oost zich partner in crime van de burgemeester toonde door de Vluchtgarage wel te gedogen,
Het enige, dat de burgemeester deed was hameren op terugkeer naar eigen land, zoals in de nietszeggende
brief aan de uitgeprocedeerde asielzoekers, die vorig jaar [per 1 juni] de Vluchtkerk moesten ontruimen
De enige ”handreiking”, die hij deed, was een ”individueel hulpaanbod”  voor de ”meest kwetsbaren”,
maar ook hier weer met als dreigend perspectief ”Terugkeer”
.
Tenslotte bood de burgemeester wel de mogelijkheid
van huisvesting in de zogenaamde ”Vluchtbajes”, [anders gezegd ”Vluchthaven] het gebouw van het voormalige Huis van Bewaring
aan de Havenstraat, maar alleen onder voorwaarden, dat de bewoners, hoe kan het ook anders, zouden
Van degenen, bij wie dat niet het geval is, is een groot deel toen vertrokken naar de gekraakte Vluchtgarage
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/TERUGKEER NAAR OORLOG EN UITZICHTLOOSHEID
Nu eerst nog weer eens de positie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen.
Het probleem met de uitgeprocedeerde asielzoekers is, DAT ze niet terug kunnen
En daarvan is Van der Laan maar al te zeer op de hoogte.
Toch doet hij alsof zijn neus bloedt en blijft hameren op een terugkeer, die buiten iedere realiteit
valt en [wat erger is] mensen in groot gevaar kan brengen.
Om vervolgens politieke activisten te verketteren , die zich wel laten leiden door elementaire
rechten voor deze uitgeprocedeerden, met wie op schandalige
wijze wordt gesold door de politiek.
Staatssecretaris Teeven doet de handreiking des verderfs aan de uitgeprocedeerden en speelt
vervolgens het balletje door aan Van der Laan die het gewillig oppakt.
Het ergste is nog, dat van der Laan zich hierbij op de borst klopt, alsof hij byzondere hulp
geboden heeft, getuige de opmerkingen, dat de ”Vluchthaven een vervolg dient te krijgen”
Wat voor ”veilige haven” is een plek, die je voorbereidt op uitzetting naar landen waar oorlog, dood
en verderf heerst?
Als het niet zo ernstig was, zou van der Laan met zijn voorstelling van zaken Komiek van het
Jaar genoemd kunnen worden.
Want de man bestond het te zeggen, dat hij ”er voor de vluchtelingen was”
En dan zijn ”byzondere inzet”
Hahahahaha
Met vrienden als van der Laan heb je geen vijanden nodig.
Om tegen de inhukaniteit, maar vooral de hypocrisie, in het geweer te komen heb ik
gereageerd op het artikel in AT5, ”Van der Laan, 
Vluchthaven moet vervolg krijgen”, waarbij van der Laan zichzelf als een ”Goedheiligman” op de
borst slaat.
Bah
LAATSTE UPDATE OVER VERBLIJFPLAATS UITGEPROCEDEERDEN
Vanwege gebrek aan ruimte in de Vluchtgarage zijn recentelijk drie panden
in de Kinkerbuurt gekraakt en is zo de Vluchtmarkt  leven in geblazen.
Hieronder mijn reactie op AT5
Astrid Essed
REACTIE OP AT5 
VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN/BURGEMEESTER VAN DER LAAN
SLUIT ZIJN OGEN VOOR POSITIE UITGEPROCEDEERDEN,
Het is stuitend, hoe burgemeester van der Laan van meet af aan met de groep
uitgeprocedeerde asielzoekers is omgegaan. Na ze zonder enig uitzicht op voorzieningen
te hebben laten ontruimen [Tentenkamp Notweg] waren het de door hem verketterde politieke
activisten, die keer op keer voor deze mensen ruimtes hebben gekraakt zoals recentelijk
in de Kinkerbuurt. Het enige waarop de burgemeester aandrong is medewerking aan terugkeer, terwijl hij er zich heel goed van bewust is, dat deze uitgeprocedeerden
niet terug kunnen vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie in hun land. Hiermee is hij een verlengstuk van
het inhumane asielbeleid. Geen reden dus voor hem, zich op de borst te slaan.
http://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/
http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/
Vluchtelingen betrekken weer panden uit pure noodzaak | Wij Zijn Hier
Astrid Essed

 

Reacties uitgeschakeld voor Vluchthaven moet vervolg krijgen/Hypocrisie burgemeester van der Laan/Van der Laan als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.