Doodstraf geeist tegen Mubarak/Barbaars/Schending recht op leven

DOODSTRAF GEEIST TEGEN MUBARAK/DOODSTRAF BARBAARS/SCHENDING RECHT OP LEVEN

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.asp…

”Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. ”

Artikel 5, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.asp…


Geachte  lezers,

De doodstraf eis van de Egyptische Aanklager tegen ex president Mubarak 1 en andere aangeklaagden is inhumaan
In de eerste plaats is de doodstraf , een fundamentele en ultieme schending van het recht op leven, dat voor ieder mens geldt, omgeacht de strafbare feiten, waarvan hij/zij wordt beschuldigd
In de tweede plaats een wrede en onmenselijke straf

In geval van de Egyptische ex president komt er nog bij, dat het hier een ernstig zieke man betreft
Het behoort tot de regels der menselijkheid, dat ernstig zieke mensen niet meer in detentie zitten noch in een cel, noch in een penitentiair ziekenhuis 2 en zeker geen doodstraf krijgen

Het is dan ook te hopen, dat de verdediging vooral het argument van de ernstige ziekte krachtig aanvoert en dat de doodstraf uiteindelijk niet wordt voltrokken
Los van de ernstige ziekte van Mubarak geldt het anti doodstraf argument van de schending van het recht op leven, alsmede wrede en inhumane sreaf, natuurlijk ook voor de andere Egyptische aangeklaagden

GROOT BRITTANNIE
GUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN

Een ander argument tegen de doodstraf is, dat het een onomkeerbare straf is
Er bestaat namelijk in de meeste gevallen risico, dat de aangeklaagde verdachte niet schuldig is
Bekende voorbeelden zijn de Guildfour Four en de Maguire Seven, die in Groot-Brittannie tot levenslang respectievelijk lange gevangenisstraffen waren veroordeeld vanwege vermeende betrokkenheid bij IRA aanslagen
Jaren later kwam aan het licht, dat zij slachtoffer waren geworden van een oneerlijke rechtsgang en werden zij alsnog in vrijheid gesteld 3
Wanneer in Groot-Brittannie nog de doodstraf had gegolden, had het niet meer teruggedraaid kunnen worden en waren onschuldigen ter dood gebracht

VERENIGDE STATEN/EXECUTIE TROY DAVIS

In de Verenigde Staten, waar in een aantal Staten de doodstraf nog wel bestaat, is in 2011 Troy Davis geexecuteerd, ondanks het ontbreken van harde bewijzen in zijn zaak en herziene getuigenverklaringen
Een ernstig falende rechtsgang dus

Stel nu, dat later overtuigende bewijzen van zijn onschuld worden gevonden
Dan is zijn doodstraf dus niet terug te draaien!

Voor Troy Davis is o.a. door Amnesty International een wereldwijde campagne gevoerd 4

EPILOOG

Het is evident, dat het regime Mubarak zich gedurende haar bewind schuldig genaakt heeft aan ernstige mensenrechtenschendingen als willekeurige arrestaties, verdwijningen en folterpraktijken 5
Tijdens de opstand zijn er bovendien meer dan 800 demonstranten door Veiligheidstroepen doodgeschoten 6

Terecht, dat Mubarak en anderen daarvoor worden vervolgd
Echter moet het proces niet alleen voldoen aan internationale standaarden, maar dient het rechtt op leven, ook voor verdachten als Mubarak en co, worden gerespecteerd

En dat betekent

GEEN UITVOERING AAN DE DOODSTRAF!

De Doodstraf is een wrede en inhumane straf
De Doodstraf is een schending van het recht op leven
Bij de Doodstraf kunnen eventueel gemaakte fouten in de rechtsgang niet worden teruggedraaid

WEG MET DE DOODSTRAF!

Zie ook de wereldwijde campagne van Amnesty International tegen de doodstraf

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/themas/dood…

AAN IEDEREEN EEN GEZOND, GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 2012 TOEGEWENST!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

NU.NL
DOODSTRAF GEEIST TEGEN MUBARAK
5 JANUARI 2012

http://www.nu.nl/onrust-midden-oosten/2708152/d…

2

AD
GRATIE VOOR ERNSTIG ZIEKE GEVANGENE
7 JULI 2009

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/d…

3

WIKIPEDIA
GUILDFORD FOUR

http://nl.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_en_…

MAGUIRE SEVEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_en_…

BRON

http://nl.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_en_…

WIKIPEDIA

GUILDFOUR FOUR AND MAGUIRE SEVEN

http://en.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_and…

4

AMNESTY INTERNATIONAL
TROY DAVIS NA VERGEEFS BEROEP ALSNOG GEEXECUTEERD
22 SEPTEMBER 2011

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/troy…

LAATSTE BOODSCHAP TROY DAVIS
THE STRUGGLE FOR JUSTICE DOESN’T END WITH ME

http://weblogs.amnesty.nl/mensenrechtenvandaag/…

AMNESTY INTERNATIONAL
CAMPAGNE TEGEN DOODSTRAF

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/themas/dood…

5

FOLTERPRAKTIJKEN REGIME MUBARAK

HUMAN RIGHTS WATCH
WORK ON HIM UNTIL HE CONFESSES
30 JANUARI 2011

http://www.hrw.org/reports/2011/01/30/work-him-…

6

”The official National Fact-Finding Commission established by the cabinet confirmed a total death toll of 846 during the three-week uprising from late January until Mubarak stepped down on February 11.”

BRON
HUMAN RIGHTS WATCH
MUBARAK TRIAL OPENS
3 AUGUSTUS 2011

Reacties uitgeschakeld voor Doodstraf geeist tegen Mubarak/Barbaars/Schending recht op leven

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.