Bouterse, de Decembermoorden en gerechtigheid/Strijden tegen straffeloosheid

Image result for Hete stranden
ONDANKS DE HITTEGOLF DIT STUK GESCHREVEN
OMDAT STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEID
EEN MORELE PLICHT IS

D. BOUTERSE, HUIDIG PRESIDENT VAN SURINAME EN
EX DICTATOR, HOOFDVERANTWOORDELIJK VOOR
DE DECEMBERMOORDEN, OORLOGSMISDADEEN EN
MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
HEDEN TEN DAGE SCHUWT HIJ INTIMIDATIE, NOCH EEN
JURIDISCHE COUP, OM ZIJN STRAFFELOOSHEID
IN STAND TE HOUDEN
DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
BOUTERSE:
INTIMIDATIE, DREIGING MET NOODTOESTAND,
GEHEIME PARLEMENTAIRE ZITTINGEN
INGREDIENTEN VAN EEN POLITIESTAAT
EN DAT ALLEMAAL OM STRAFVERVOLGING
TE ONTLOPEN……..
 
 
 
 
 

ALS EEN GOOCHELAAR HAALT EX DICTATOR BOUTERSE
TRUCS, INTIMIDATIE EN TERREUR UIT ZIJN HOGE HOED, OM DE STRAFVERVOLGING
TEGEN HEM STOP TE ZETTEN
IK ZEG:
NO JUSTICE, NO PEACE

foto

Sandew Hira en president Desi Bouterse op een boomstronk in Brokobaka.

NOG EEN ANDERE TRUC VAN BOUTERSE OM ZICH TE ONTTREKKEN
AAN STRAFVERVOLGING
HET ”GETUIGENISPROJECT PRESIDENT BOUTERSE”
VAN SANDEW HIRA


SANDEW HIRA,  BROER VAN EEN VAN DE SLACHTOFFRS VAN
DE DECEMBERMOORDEN, TIJDENS EEN ”GEZELLIGE BOSWANDELING”  IN GESPREK MET DE HOOFDVERDACHTE IN HET DECEMBERMOORDEN
PROCES, PRESIDENT EN EX DICTATOR BOUTERSE
ZIE FOTO HIERBOVEN
Sandew Hira kreeg donderdag een stevige omhelzing van president Desi Bouterse.Sandew Hira kreeg donderdag een stevige omhelzing van president Desi Bouterse. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Humphrey Jeroe en Sandew Hira, initiatiefnemers van de herdenking van nabestaanden en slachtoffers van politiek geweld, kregen donderdag een stevige omhelzing van president Desi Bouterse. Dat gebeurde na zijn toespraak bij de herdenking nabij het monument van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant. Bouterse, hoofdverdachte in het 8 Decemberstrafproces, zei dat er pas sprake kan zijn van verzoening na dialoog en waarheidsvinding.

Lees meer: Een stevige brasa van Bouterse – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/07/02/een-stevige-brasa-van-bouterse/#ixzz4J3N6G493

HIRA’S HAND EN SPANDIENSTEN AAN EX DICTATOR
BOUTERSE LEIDDE ZELFS TOT EEN ”OMHELZING”
TUSSEN DIE TWEE
BIZAR……

DOOR MET BOUTERSE IN ZEE TE GAAN EN HEM EEN WAY OUT
VOOR STRAFVERVOLGING TE BIEDEN, IS HIRA
BELAND  IN MOERASSEN EN DRAAIKOLKEN
VAN DUISTERE COMPLOTTEN, BEDROG EN POLITIEK
GANGSTERISM

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN

 

BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/
STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEID!
Vooraf:
Dit is een lang stuk, maar de moeite waard!
Het stelt aan de kaak  de straffeloosheid, die ex dictator en
huidige Surinaamse  president Bouterse voor zichzelf wil afdwingen via intimidatie
en terreur.
Hoofdstuk 1 gaat over de trucs, die Bouterse daarbij toepast.
En in hoofdstuk 2 wordt een aantal misdaden onder het militaire
regime belicht.
De conclusie staat onder Epiloog.

 

 

Ondanks de hittegolf dit stuk geschreven om de lezer in herinnering
te brengen, dat de misdaden van de Decembermoorden nooit
mogen worden vergeten en dat de verantwoordelijken hun gerechte
straf niet moeten ontlopen.
WANT:
”Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen”
Vrij vertaald naar Shakespeare’s Macbeth [slaapwandelende Lady Macbeth,
Act 5, Scene 1]
D. Bouterse, president van de Republiek Suriname en als ex
dictator hoofdverdachte  van de Decembermoorden [1],
heeft er sinds het Decembermoordenproces [2] alles aan gedaan
om zich aan strafvervolging te onttrekken.
Circustrucjes, goochelarijen en het Theater van de Lach is
er niets bij, ware het niet zo ernstig.
Alvorens over te gaan tot de onder de Bouterse militaire dictatuur
begane misdrijven, enkele highlights [liever gezegd: dieptepunten
uit Bouterse’s repertoire.
HOOFDSTUK I
BOUTERSE’S POGING DE RECHTSGANG TE FRUSTREREN
AMNESIEWET
INTIMIDATIE
DE ARTIKEL 148 COUP
DE NASLEEP
AMNESTIEWET EN WAT DAARNA VOLGDE
BOUTERSE’S INTIMIDATIE
Lees wat de huidige president Bouterse allemaal gedaan heeft
om de rechtsgang te frustreren:
Manoevre 1
Amnestiewet
Eerst  de Amnestiewet, die in april 2012 door de Nationale
Assemblee [Het Surinaamse parlement] werd aangenomen. [3]
Dat hield in, dat de verdachten van de Decembermoorden, onder
wie hoofdverdachte, de huidige p;resident D. Bouterse, amnestie
kregen. [4]
Om de partij van R. Brunswijk, voormalig lijfwacht van D. Bouterse
en tegenstander in de Binnenlandse Oorlog [5], mee te krijgen,
werd de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana [waarvoor
het leger van Bouterse verantwoordelijk was] [6], buiten de amnestiewet
gelaten. [7]
Natuurlijk deugt die Amnestiewet niet, omdat het een bekrachtiging
is van straffeloosheid, politieke misdadigers met hun misdaden
weg te laten komen. [8]
Maar er is meer:
De amnestiewet zou ”getoetst” worden aan de Grondwet, door een Constitutioneel Hof. [9]
Daar zijn twee dingen mis mee.
In de eerste plaats HEEFT Suriname geen Constitutioneel Hof. [10]
En ten tweede kunnen u, beste lezers en ik na lezing van de Surinaamse Grondwet zo al constateren, dat, die amnestiewet, behalve het morele
aspect, onacceptabel is.
Want artikel 131, lid  3 van de Surinaamse Grondwet zegt:
”Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij

de rechter aanhangig, is verboden” [11]

Duidelijker kan niet.
Dus ook al komt het Constitutioneel Hof er binnenkort wel,
althans volgens mevrouw Geerlings-Simons, voorzitter van
De Nationale Assemblee [Het Surinaamse parlement] [12],
dan is en blijft de Amnestiewet in strijd met de Surinaamse Grondwet.
Reactie op manoevre 1 van Bouterse
Hof aan zet:
Hervatting vervolging Bouterse bevolen:
 
Een setback voor Bouterse en consorten was de beslissing van het
Surinaamse Hof van Justitie, om het OM te bevelen, de vervolging
in het Decembermoordenproces te hervatten. [13]
Aanleiding van die beslissing was een klacht, die nabestaanden
van de slachtoffers van de Decembermoorden hadden ingediend
bij het Hof vanwege stopzetting van het proces. Dat kan, wanneer
men als ”belanghebbende” wordt erkend, wat het Hof dus deed. [14]
 

Krijgsraad/Continuering Decembermoordenproces
Zes maanden later, in  juni jongstleden, nam de Krijgsraad [dat het
Decembermoordenproces deed] het besluit, het proces te continueren. [15]
Dit in navolging van de beslissing tot vervolging door het Hof van Justitie
[16].
Een moverende reden van de Krijgsraad was ook, dat de
amnestiewet had  ingegrepen
in een [vanaf 2007 in dit geval!] lopende rechtszaak, in strijd
met artikel 131 van de Surinaamse Grondwet. [17]
Zoals ook al door ondergetekende is opgemerkt.
Move 2
Intimidatie Bouterse/Dreigen met noodtoestand
Maar Bouterse zou Bouterse niet zijn, als hij niet met
een  tegenaanval zou komen.
En zoals we van hem gewend zijn, was die aanval intimiderend,
waarbij alle registers werden opengetrokken.
Dreiging, intimidatie, spierballen taal.
En uiteindelijk een coup.
Een artikel 148 coup.
Daarover zometeen.
Eerst het daaraan voorafgaande pad der intimidatie.
De noodtoestand
Een beproefde tactiek van [ex] dictatoren en politieke
criminelen is te doen, alsof ”het land in gevaar is”
Wat in werkelijkheid in gevaar is, is hun eigen machtspositie,
in meerdere of mindere mate.
In geval van Bouterse speelt de kwestie rond zijn berechting,
die hij met alle hem ten dienste staande middelen
wil frustreren.
Eerst heeft hij dat geprobeerd door zijn [geslaagde] gooi
naar het presidentschap, omdat Staatshoofden een [niet
officiele, maar toch algemeen  erkend] vorm van immuniteit
hebben. [18]
Toen dat uiteindelijk het Decembermoordenproces niet
tegenhield, speelde hij de kaart van de gewraakte
amnestiewet uit. [19]
Toen het Hof van Justitie tenslotte in december [2015] besloot,
dat het Decembermoordenproces moest worden hervat en
de Krijgsraad dit besluit overnam, raakte de ex-dictator weer
in het nauw en besloot hij, in juni anno Domini 2016 [recentelijk
dus] tot het plegen van een ”constitutioneel overleg” met de rechterlijke
macht, de voorzitter van het parlement, en de politie en
legertop EN zijn leger en politie geinformeerd over de door
Bouterse verzonnen ”constitutionele crisis” waarin het land
zich zou bevinden. [20]
Combineer dat met het dreigen met het uitroepen
van de ”noodtoestand” en je spreekt van een behoorlijk
intimiderende situatie. [21]
Voeg daaraan toe de door Bouterse bijeengeroepen
”geheime vergadering” van het parlement [22] en er
ontstaat een gevaarlijk cocktail:
Intimidatie, dreigen met de noodtoestand, geheime zittingen…..
Waaraan doet dat denken?
Juist:
Aan de methoden in een politiestaat.
Move 3
Bouterse/De Artikel 148 coup
De intimidatie, het dreigen met de noodtoestand, het waren
slechts preludes tot Bouterse’s ”hoogtepunt”:
Het blokkeren van het Decembermoorden strafproces met
een beroep op, hoe kan het ook anders, de ”staatsveiligheid” [23]
Daarvoor haalt hij artikel 148 van de Surinaamse Grondwet van stal,
dat luidt:
”De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de
Staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de Procureur/
generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging. (24)
Nu kan dat allemaal wel zo zijn, maar er is natuurlijk geen sprake
van ´´bedreiging van de Staatsveiligheid´´
Dat weet Bouterse net zo goed als ik en weldenkende mensen. (25)
 
Wat hier natuurlijk aan de hand is, is een VERDACHTE, DIE
HET PROCES TEGEN ZICHZELF STOPZET.
Ondemocratischer en groffer kan je het niet hebben.
 
Daarom spreek ik ook van de artikel 148 coup.
 
Reactie op move 3 van Bouterse/
Verdaging proces tot 30 november
Maar de Krijgsraad is niet voor een gat te vangen!
Na juridisch getouwtrek (zie daarvoor noot 26), is tenslotte
uit de bus gekomen, dat het proces tot 30 november is
verdaagd. (27)
Of het dan daadwerkelijk tot een zitting/continuering van het
proces zal leiden, is een kwestie van afwachten.
Het zou mij niets verbazen, als Bouterse, gepaard gaande
met intimidatie en terreur, een nieuwe valse truc uit de kast haalt….
 
EN DAN NU, IN HOOFDSTUK II, EINDELIJK DE MISDADEN, GEPLEEGD ONDER
HET MILITAIRE BOUTERSE BEWIND.
EEN REDEN DUS, OM STRAFFELOOSHEID VOOR BOUTERSE C.S. ALTIJD
TE VERWERPEN!
HOOFDSTUK II
MISDADEN BOUTERSE EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/
EEN OVERZICHT
Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid vande Nationale Militaire Raad [28], bevelhebber van het Surinaamse leger [29]
en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft.
MILITAIRE COUP
Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestienmilitairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [30] werd deNationale Militaire Raad geinstalleerd [31], waar Bouterse een belangrijk lid van was.
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd.
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee dedemocratische rechten steeds meer werden ingeperkt [32]

Er zouden trouwens pas weer vrije verkiezingen komen in 1987, metals resultaat de eerste democratisch gekozen regering sinds demilitaire coup in 1980.

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten

schendingen

Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishand elingen van arrestanten onder

detentieomstandigheden onder voormalige politici

de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen [33]
MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERDECEMBERMOORDENONOPGEHEL DERDE DOOD HORBMASSASLACHTING MOIWANABETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL
De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden

Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van BouterseA

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [34]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime

De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [35]

Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht.

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is

opgehelderd [36]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [37] een groot aantal mensenrechtenschendingen

en oorlogsmisdaden gepleegd

De beruchtste is de door het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse aangerichte massaslachting

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,

van wie tientallen werden gedood [38]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname

in 2005 voor de massamoord [39]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [40]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn

geweest in de drugshandel [41]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten Suriname heeft gemaakt.
EPILOOG
Mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en
misdaden tegen de menselijkheid [42]
De lijst van de misdaden van Bouterse en zijn militaire
kliek is lang.
Via allerleit trucs, intimidatie, terreur, etc, heeft Bouterse
geprobeerd onder strafvervolging uit te komen.
Zijn laatste move was zijn ”juridische coup”,
de zogenaamde artikel 148 coup.
Met een beroep op de Surinaamse Grondwet, waarin
nota bene duidelijk het recht op leven wordt erkend
[43], tracht Bouterse, schender van dit ultieme recht, dat
volgens Internationale wetgeving niet opschortbaar
is [44], met straffeloosheid weg te komen.
Een nog niet genoemde truc is het ”getuigenisproject”
van publicist en wetenschapper Sandew Hira [45]
[pseudoniem voor Dew Baboeram],
nota bene een broer van een van de slachtoffers
van de Decembermoorden, de advocaat John Baboeram. [46]
Hira pleit voor ”getuigenissen” in de plaats van berechting
van misdaden in een rechtszaal. [47]
Waarmee hij dus een pleidooi houdt voor straffeloosheid. [48]
Interessant is, dat Hira daarbij dezelfde trucs als Bouterse
hanteert:
Intimidatie [49], het demoniseren van zijn tegenstanders [50]
en zijn afkeer van het via de rechter ter verantwoording
roepen van politieke misdadigers. [51]
Zo heer, zo knecht?
Hira is kennelijk zo waardevol voor Bouterse,
dat hij is ”beloond” met een omhelzing. [52]
Bizar, maar dat laat ik bij Hira en zijn bizarre
samenwerkingsverband met de voormalige
chef van de militaire dictatuur, D. Bouterse…….
Hira leutert in ellenlange en onleesbare verslagen
van zijn ”persconferenties” [53] te pas en
te onpas over ”verzoening” [54], vertaald
in het ”verlenen van amnestie voor alle
processen van geweld sinds de onafhankelijkheid” [55]
Amnestie dus voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen
de menselijkheid.
In strijd met de Surinaamse Grondwet, die
het recht op leven garandeert en vrijwaring van foltering [56]
In strijd met de internationale mensenrechtenverdragen en
rechtsinstanties als het Internationaal Strafhof! [57]
Daarbij creert een amnestiepleidooi rechtsONgelijkheid.
Want waarom wordt een ”gewone misdadiger” in
Suriname wel gestraft, terwijl oorlogsmisdadigers
en misdadigers tegen de menselijkheid vrijuit gaan?
Maar noch de trucs van Bouterse en co, noch van zijn
”verzoeningsspreekbuis” Hira, zullen helpen.
Het Decembermoordenproces zal, naar ik van harte
hoop, eind 2016 worden hervat.
En ook als Bouterse het middels machinaties definitief
de grond inboort, zullen de misdaden tijdens de militaire
dictatuur niet worden vergeten.
Ik eindig waarmee ik begonnen ben:
”Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen”
Astrid Essed
NOTEN

[1]

WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
[2]
WIKIPEDIA
DECEMBBERMOORDEN/PROCES DECEMBERMOORDEN
[3]

 STARNIEUWS

AMNESTIEWET GETEKEND EN AFGEKONDIGD

6 APRIL 2012

 

http://www.starnieuws.com/inde x.php/welcome/index/nieuwsitem /10188

 

 

NOS

SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN

5 APRIL 2012

 

http://nos.nl/artikel/359161-s uriname-neemt-amnestiewet-aan. html

 

PAROOL

AMNESTIEWET SURINAME BEKRACHTIGD

6 APRIL 2012

 

http://www.parool.nl/parool/nl /225/BUITENLAND/article/detail /3237263/2012/04/06/

DE WARE TIJD ONLINE

BREAKING: KRIJGSRAAD LEGT AMNESTIEWET NAAST

ZICH NEER

9 JUNI 2016

http://www.dwtonline.com/laats te-nieuws/2016/06/09/breaking- news-krijgsraad-legt-amnestiew et-naast-zich-neer/

De Surinaamse Krijgsraad stelt nu echter dat het lange wachten op toetsing geen redelijke termijn meer is en heft daarom de schorsing op. Het proces wordt al snel weer voortgezet en wel op 30 juni.”

ELSEVIER

BOUTERSE KOMT ER NIET ONDERUIT/PROCES DECEMBERMOORDEN

GAAT DOOR

http://www.elsevier.nl/buitenl and/achtergrond/2016/06/desi-b outerse-moet-er-toch-aan-gelov en-proces-decembermoorden-gaat -door-315063/

[4]

NOS

SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN

5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-s uriname-neemt-amnestiewet-aan. html

METRONIEUWS.NL

SURINAME: WIJZIGING AMNESTIEWET AANGENOMEN

5 APRIL 2012

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/2012/04/suriname-wijziging- amnestiewet-aangenomen

[5]

WIKIPEDIA

RONNIE BRUNSWIJK

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Ronnie_Brunswijk

WIKIPEDIA

BINNENLANDSE OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Binnenlandse_Oorlog

[6]

WIKIPEDIA

BLOEDBAD VAN MOIWANA

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Bloedbad_van_Moiwana

[7]

Vlak voor de stemming eiste Brunswijk dat de amnestiewet niet zou gelden voor daders van de slachtpartij in Moiwana in 1986. Daarbij kwamen ongeveer vijftig mensen om, onder wie zwangere vrouwen en kinderen. De eis van Brunswijk werd aangenomen.”

NOS

SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN

5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-s uriname-neemt-amnestiewet-aan. html

” Op de valreep werd na aandringen van Ronnie Brunswijk nog een wijziging doorgevoerd waarin duidelijk werd vermeld dat de wijziging geen betrekking heeft op het Bloedbad van Moiwana, waarbij in 1986 tientallen burgers werden omgebracht door het Surinaamse leger, dat toen onder leiding stond van Bouterse.”

METRONIEUWS.NL

SURINAME: WIJZIGING AMNESTIEWET AANGENOMEN

5 APRIL 2012

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/2012/04/suriname-wijziging- amnestiewet-aangenomen

[8]

UITPERS.BE
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012

http://www.uitpers.be/artikel_ view.php?id=3284

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
AMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED

KRIJGSRAAD SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP/

MOREEL DIEPTEPUNT

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ 2012krijgsraad-schort-proces- decembermoorden-opmoreel- dieptepunt/

[9]

VOLKSKRANT

AMNESTIEWET TOETSEN DOOR CONSTITUTIONEEL HOF-

DAT ALLEEN NOG NIET BESTAAT

13 APRIL 2012

http://www.volkskrant.nl/buite nland/amnestiewet-toetsen- door-constitutioneel-hof-dat- alleen-nog-niet-bestaat~ a3240356/

[10]

”Eén probleem: Suriname heeft helemaal geen Constitutioneel Hof.”

…..

……

En als het OM de wet gaat toetsen bij een nog te vormen Constitutioneel Hof, wordt alles op de (hele) lange baan geschoven.”

VOLKSKRANT

AMNESTIEWET TOETSEN DOOR CONSTITUTIONEEL HOF-

DAT ALLEEN NOG NIET BESTAAT

13 APRIL 2012

http://www.volkskrant.nl/buite nland/amnestiewet-toetsen- door-constitutioneel-hof-dat- alleen-nog-niet-bestaat~ a3240356/

[11]

”Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij
de rechter aanhangig, is verboden”

Artikel 131, lid 3, Grondwet van Suriname

http://www.suriname.nu/101alg/ grondwet16.html

[12]
LOOP NEWS SURINAME
CONSTITUTIONEEL HOF BINNENKORT EEN FEIT
5 JULY 2016
[13]
NOS
HOF GEEFT BEVEL TOT VERVOLGING BOUTERSE
2 DECEMBER 2015
[14]
”Door de Amnestiewet uit 2012 werd het strafproces tegen de verdachten opgeschort. Maar die wet is nu door het Hof terzijde geschoven.

Volgens een wetsartikel hebben ‘belanghebbenden’ het recht om bij het Hof te klagen wanneer een strafbaar feit niet vervolgd wordt of de vervolging wordt stopgezet. Het Hof kan het OM dan bevelen de vervolging in te stellen of te hervatten. De nabestaanden, die door het Hof als belanghebbenden zijn erkend, hebben nu met succes van dit wetsartikel gebruikgemaakt.”

NOS
HOF GEEFT BEVEL TOT VERVOLGING BOUTERSE
2 DECEMBER 2015
[15]
NOS
KRIJGSRAAD SURINAME:
STRAFZAAK DECEMBERMOORDEN MOET DOORGAAN
9 JUNI 2016
NRC
UITSPRAAK KRIJGSRAAD SURINAME:
PROCES TEGEN PRESIDENT DESI BOUTERSE MOET
WORDEN HERVAT
10 JUNI 2016
DE WARE TIJD ONLINE
BREAKING NEWS: KRIJGSRAAD LEGT AMNESTIEWET
NAAST ZICH NEER
9 JUNI 2016
TEKST [wil weleens wegvallen bij DWT online]

Advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed staat de pers te woord. Foto: Irvin Ngariman Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – In het 8 December Strafproces is er donderdag een enorme wending gekomen. Bij de hervatting heeft de Krijgsraad de Amnestiewet naast zich neergelegd. Die wet, in De Nationale Assemblee aangenomen, noemt ze “inmenging in de rechtszaak”.

De zaak wordt daarom hervat als vóór de schorsing. Het Requisitoir moet worden gehouden op 30 juni.De Krijgsraad heeft het besluit genomen om de wet zelf te toetsen, omdat de regering op zich liet wachten door het Constitutioneel Hof niet in te stellen.

[16]

NOS
HOF GEEFT BEVEL TOT VERVOLGING BOUTERSE
2 DECEMBER 2015
[17]
”De vervolging werd in 2012 na het invoeren van de amnestiewet geschorst.

De president van de krijgsraad vindt dat de wet ingrijpt in een lopend proces. De rechtsgeldigheid van de wet had getoetst moeten worden door een constitutioneel hof.

Maar omdat zo’n hof er in Suriname niet is en de oprichting ervan ook niet op korte termijn te verwachten is, vindt de militaire rechter dat het proces niet binnen een redelijke termijn afgerond kan worden. Daarom moet de schorsing worden opgeheven en het proces worden hervat.”

NOS
KRIJGSRAAD SURINAME:
STRAFZAAK DECEMBERMOORDEN MOET DOORGAAN
9 JUNI 2016
”In het 8 December Strafproces is er donderdag een enorme wending gekomen. Bij de hervatting heeft de Krijgsraad de Amnestiewet naast zich neergelegd. Die wet, in De Nationale Assemblee aangenomen, noemt ze “inmenging in de rechtszaak”.
DE WARE TIJD ONLINE
BREAKING NEWS: KRIJGSRAAD LEGT AMNESTIEWET
NAAST ZICH NEER
9 JUNI 2016
TEKST [wil weleens wegvallen bij DWT online]

Advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed staat de pers te woord. Foto: Irvin Ngariman Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – In het 8 December Strafproces is er donderdag een enorme wending gekomen. Bij de hervatting heeft de Krijgsraad de Amnestiewet naast zich neergelegd. Die wet, in De Nationale Assemblee aangenomen, noemt ze “inmenging in de rechtszaak”.

De zaak wordt daarom hervat als vóór de schorsing. Het Requisitoir moet worden gehouden op 30 juni.De Krijgsraad heeft het besluit genomen om de wet zelf te toetsen, omdat de regering op zich liet wachten door het Constitutioneel Hof niet in te stellen.

[18]

”Decembermoordenproces

Een andere hobbel voor Bouterse is het Decembermoordenproces, waarin hij hoofdverdachte is. Het proces gaat gewoon door. Mocht de Krijgsraad Bouterse veroordelen, dan kan de president zichzelf gratie geven. ”

 
WERELDOMROEP NEDERLAND
VERVOLGING PRESIDENT BOUTERSE WEL MOGELIJK
[Met deze titel doelde professor de Waart, emeritus hoogleraar
Volkenrecht,
 op aanhouding door Nederland,
waar Bouterse vanwege drugshandel is veroordeeld in 2000.
Niet op het Decembermoordenproces]
 
 
http://archief.wereldomroep. nl/suriname/article/ vervolging-president-bouterse- wel-mogelijk

Internationale immuniteit van staatshoofden:

Immuniteit van Staatshoofden: is een regel van ongeschreven Internationaal publiek recht. Het staat nergens beschreven maar wordt door de meeste staten gerespecteerd. Dat dit een punt van controversie is tussen gekwetste partijen en een misdadig staatshoofd mag duidelijk zijn. De algemene regel is dat staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken, zolang ze in functie zijn, overal ter wereld immuniteit hebben.”

……
…….

Immuniteit voor een criminele president:

Inzake President Desi Bouterse zeggen ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken dat Nederland zich zal houden aan het gewoonterecht dat buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders onschendbaar zijn voor strafvervolging door andere staten.
‘Presidenten genieten op grond van het volkenrecht en het Wetboek van Strafrecht (gekoppeld aan de Wet internationale misdrijven 16-08-2009) volledige immuniteit als staatshoofd.’

Willem van Genugten van de Universiteit van Tilburg zegt dat Nederland geen andere keus heeft dan de jacht op Desi Bouterse tijdelijk op te schorten. Genugten wijst erop dat Nederland, met het in werking treden in 2003 van de Wet Internationale Misdrijven, heeft gekozen voor de lijn van het Internationaal Gerechtshof die arrestatie van een in Nederland veroordeelde Desi Bouterse nu hij president is van Suriname tijdelijk uitsluit.”

IMMUNITEIT OF NIET VERVOLGING VAN CRIMINELE STAATSHOOFDEN
 
 
NRC
BOUTERSE KAN WEL GAAN EN STAAN WAAR HIJ WIL
1 JUNI 2010
 
 
 
 
 
VOLKSKRANT
BOUTERSE GOKT OP POLITIEKE IMMUNITEIT
8 JULI 2003
 
 
 
 
 
 
[19]

NOS

SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN

5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-s uriname-neemt-amnestiewet-aan. html

[20]
NOS
BOUTERSE PRAAT MET RECHTERS EN LEGER
OVER PROCES DECEMBERMOORDEN
18 JUNI 2016
”Daarnaast zijn vrijdag de manschappen van leger en politie geïnformeerd over de zogenoemde ‘constitutionele crisis’ waarin het land zich bevindt.”
NOS
BOUTERSE PRAAT MET RECHTERS EN LEGER
OVER PROCES DECEMBERMOORDEN
18 JUNI 2016
[21]
NOS
BOUTERSE STUURT AAN OP NOODTOESTAND OM STRAFEIS
TE VOORKOMEN
21 JUNI 2016
[22]
TROUW
BOUTERSE ROEPT PARLEMENT BIJEEN VOOR GEHEIME
ZITTING
28 JUNI 2016
PRESIDENT WIL DNA IN COMITE GENERAAL INFORMEREN
27 JUNI 2016
(23)
TROUW
BOUTERSE BLOKKEERT PROCES DECEMBERMOORDEN
29 JUNI 2016
VOLKSKRANT
ZO WIL DESI BOUTERSE ZIJN MOORDPROCES OM ZEEP HELPEN
28 JUNI 2016
ACHTERGRONDARTIKEL
DE WARE TIJD ONLINE
IS ARTIKEL 148 GRONDWET DE UITWEG UIT HET DECEMBERSTRAFPROCES
26 JUNI 2016
TEKST

ACHTERGROND – President Desi Bouterse heeft in het parlement gezegd dat hij binnen het kader van recht en wet de door hem geconstateerde constitutionele crisis zal oplossen. De Ware Tijd stuitte in de grondwet op artikel 148, die mogelijk gebruikt zou kunnen worden om het 8 Decemberstrafproces te stoppen. Bij het voorleggen van deze eventuele mogelijkheid aan deskundigen bleken, zoals vaak bij juridische vraagstukken, de meningen verdeeld.

Tekst: Ivan Cairo

Artikel 148 luidt als volgt: “De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de procureur-generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging”.

Kan de regering op grond van voornoemd artikel de afronding van dit strafproces nog stoppen, nu de Amnestiewet 2012 geen afdoend middel blijkt te zijn? “Het simpele antwoord is ‘nee’. De regering kan namelijk geen proces stoppen. Alleen de Krijgsraad kan beslissen wat er in het strafproces moet gebeuren. Zelfs de Krijgsraad kan overigens het strafproces niet stoppen”, zegt Gaetano Best, jurist internationaal strafrecht. Eugene van der San, hield het aanvankelijk op een cryptisch antwoord. “Als u het leest (Art. 148,… red.) is die vraag van u overbodig. Op grond van wat de Grondwet en die bepaling zeggen, is die vraag van u aan mij overbodig”, stelt Van der San, “kenner van de Grondwet”. Hij sprak op persoonlijke titel.

Onmogelijk

EVENALS BEST ZIJN staatsrechtsgeleerde Sam Polanen en advocaat Hugo Essed van oordeel dat artikel 148 niet toegepast kan worden om het 8 Decemberstrafproces te stoppen. “Nee, dat kan niet. Daarvoor is dat artikel niet bedoeld”, zegt Polanen. Hij legt uit dat alleen in “toestanden van nood en toestanden die het onmogelijk maken om op de reguliere wijze volgens de regels van de Grondwet het land te besturen”, een regering desbetreffend grondwetsartikel kan gebruiken om de procureur-generaal (pg) vervolgingsopdrachten te geven. Toepassing van artikel 148 is “het uiterste middel”, aldus Polanen.

“De democratie heeft regels en volgens die regels moeten we het land besturen”, voegt hij er aan toe. Pas wanneer het volgens die regels niet meer lukt om het land te besturen “kom je in een noodtoestand, een situatie die de Grondwet niet heeft voorzien”. Er zou een concrete dreiging tegen de staatsveiligheid moeten zijn waarbij het Openbaar Ministerie niet optreedt en de regering vervolgens instructies geeft aan de procureur-generaal om daartegen acties te ondernemen.

Misbruik

ADVOCAAT ESSED MERKT op dat de regering in het belang van de staatsveiligheid bevelen geeft aan de pg met betrekking tot de vervolging, maar dan moet de totale regering dat doen en niet alleen de president. Ten tweede moet het bevel in belang van de staatsveiligheid zijn, wat niet geheim mag worden gehouden voor de samenleving. De staatsveiligheid gaat iedereen aan. De regering zal concreet moeten aangeven hoe de staatsveiligheid in gevaar is en hoe het bevel dat ze aan de pg geeft, dat eventueel gevaar zal keren.

De advocaat geeft als voorbeeld, dat indien er een terreurorganisatie in Brokopondo een kamp zou stichten en plannen beramen om naar de hoofdstad of andere plaatsen op te rukken en de pg zou daartegen geen acties ondernemen, kan de regering het parket bevelen maatregelen te treffen om dat gevaar aan te pakken, de dreiging te elimineren en betrokkenen actief te vervolgen. De regering mag pas gebruik maken van artikel 148 van de Grondwet als er “aantoonbaar” een dreiging tegen de staatsveiligheid heerst. Als de geconstateerde dreiging geheim wordt gehouden en toch gebruik wordt gemaakt van voornoemd grondwetsartikel zal dat, aldus Essed, neerkomen op het misbruiken van bevoegdheden door de regering.

“Ik kan me niet goed voorstellen hoe men in dit concreet geval de procureur-generaal de opdracht zal geven om niet te rekwireren of ervoor moet zorgen dat er geen stafeis komt. Als dat gebeurt, wordt misbruik gemaakt van de bevoegdheden, want stoppen van de vervolging of de strafeis is helemaal niet in het belang van de staatsveiligheid”, zegt Essed. Evenals Polanen, zegt Essed, dat er een concrete dreiging moet zijn. De regering moet dat kunnen aantonen, niet alleen maar zeggen dat die er is. Als de staatsveiligheid bedreigd wordt, mag dat niet geheim worden gehouden.

Verdeeld

DAT DE MENINGEN onder juristen en belanghebbenden bij juridische vraagstukken verdeeld zijn, is volgens Van der San evident. “Wanneer het gaat om een grondwetsbepaling die in het voordeel of belang is van bepaalde mensen, dan is de rechtsstaat niet in gevaar, en wanneer het gaat om een grondwetsbepaling die niet in hun belang is, dan is de rechtsstaat in gevaar. We hebben in Suriname op dat stuk een groot probleem.” De bestuurskundige merkt desgevraagd op, dat ook het 8 Decemberstrafproces onder voornoemd grondwetsartikel valt.

“Er is geen uitzondering gemaakt in de Grondwet. Het gaat om alle gevallen. Er is geen enkele uitzondering voor een geval”, benadrukt hij. Op de vraag of de regering concreet zou moeten aangeven hoe de staatsveiligheid in gevaar is, antwoordt Van der San dat het grondwetsartikel het kader aangeeft wanneer het toegepast kan worden. “Alles wat in de een Grondwet staat gebruik je in algemeen belang, dus ook deze bepaling. Alle bepalingen in de Grondwet worden in algemeen belang gebruikt, behalve de privégrondrechten”.

Hij zegt verder dat in zijn perceptie een grondwetsartikel sec op basis van wat daarin staat moet worden toegepast. “Ik ga niet na wat de consequentie daarvan zal zijn. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar op basis van mijn inzichten is er een bepaling en het kan gebruikt worden en ik kijk niet naar wat de consequenties daarvan zijn.” Dat geldt voor alle bepalingen in de Grondwet, voegt hij er aan toe.

Meer smaken kent ons strafprocesrecht niet

Op grond van het Wetboek van Strafvordering kan de Krijgsraad, aldus Best, in dit stadium van het 8 Decemberstrafproces twee dingen doen: de vervolging voortzetten totdat er een materiële einduitspraak is of de vervolging schorsen. “Meer smaken kent ons strafprocesrecht niet”. Het Hof van Justitie heeft immers gesteld dat er voor schorsing van de vervolging alleen plaats is in geval van een geschilpunt van burgerlijk recht. En dat is in het 8 Decemberstrafproces in het geheel niet aan de orde. Best: “Nu de schorsing van de vervolging is opgeheven, hebben we dus geen enkele andere keus dan om de vervolging voort te zetten totdat er een materiële einduitspraak ligt”.

“De belangrijkste voorwaarde voor toepassing van de concrete aanwijzingsbevoegdheid van artikel 148 van de Grondwet is dat dit ‘in het belang van de staatsveiligheid’ moet zijn. Er moet sprake zijn van een situatie waarin de staatsveiligheid in gevaar is of dreigt in gevaar te komen. Nog scherper geformuleerd, als de regering zou verzuimen om in een concreet geval vervolgingsbevelen aan de pg te geven, zou daarmee de staatsveiligheid in gevaar komen”, stelt Best. Volgens hem is nog op geen enkele wijze aangetoond dat voortzetting van het 8 Decemberstrafproces de staatsveiligheid in gevaar zou brengen.

Dreiging aanpakken

INDIEN DE MINISTER van Justitie en Politie of een andere overheidsinstantie daadwerkelijk over concrete informatie beschikt dat er personen in Suriname aanwezig zijn die bij een voortzetting van het 8 Decemberstrafproces strafbare feiten zullen plegen, zijn er twee keuzes. “We kunnen met een beroep op artikel 148 van de Grondwet trachten de vervolging wederom te schorsen of we kunnen de personen die van plan zijn strafbare feiten te plegen arresteren en vervolgen”, zegt de rechtsgeleerde.

De tweede optie, arrestatie en vervolging van de personen die voornemens zijn strafbare feiten te plegen, ligt volgens hem het meest voor de hand. Kiezen voor het alternatief, namelijk schorsing van de vervolging, komt er volgens hem op neer dat de rechtsstaat Suriname wijkt of zelfs zwicht voor “een stel criminelen die kennelijk samenspannen tot een opstand tegen het in Suriname gevestigde gezag of tot het plegen van misdrijven tegen de openbare orde”.

Best: “Het is in het algemeen belang de straffeloosheid voor meervoudige moord op te heffen. Het strikt persoonlijke belang van personen die tegen strafrechtelijke vervolging van de verdachten van de Decembermoorden zijn, kan in een rechtsstaat nooit prevaleren boven het algemeen belang de strafwet in Suriname te handhaven. Bovendien zou de staatsveiligheid pas in het geding zijn wanneer onze gewapende machten niet opgewassen zouden zijn tegen de personen die bij een voortzetting van het 8 Decemberstrafproces van plan zijn strafbare feiten te plegen. Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk.”

Obstakels

ALS DE REGERING een beroep doet op artikel 148 van de Grondwet, betekent dat dat de pg ter terechtzitting zal moeten beargumenteren en met feiten en omstandigheden zal moeten onderbouwen waarom stopzetting van het strafproces in het belang van de staatsveiligheid is. “Ik kijk daar met grote belangstelling naar uit”, zegt Best. Een ander obstakel dat mogelijk in de weg staat van gebruikmaking van de aanwijzingsbevoegdheid uit artikel 148 van de Grondwet is dat het een bevoegdheid van de voltallige regering is, meent de jurist.

“Elke minister heeft in deze dus een eigen verantwoordelijkheid en moet dus overtuigd zijn van het feit dat stopzetting van het 8 Decemberstrafproces in het belang van de staatsveiligheid is. Van sommige ministers verwacht ik niet anders dan dat ze weigeren mee te werken aan deze onverholen vorm van misbruik van bevoegdheid.” Een laatste obstakel dat in de weg staat aan het bewandelen van de route van artikel 148 van de Grondwet is de Krijgsraad zelf.

Deze zal alleen meegaan met de door de pg namens de regering ingediende vordering om, bijvoorbeeld, de vervolging nog eens te schorsen wanneer de Krijgsraad de onderbouwing dat zulks in het belang van

(24)

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

HOOFDSTUK XV

DE JUSTITIE

VIJFDE AFDELING

HET OPENBAAR MINISTERIE

ARTIKEL 148

‘De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de
Staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de Procureur/
generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging. ´´

http://www.suriname.nu/101alg/ grondwet16.html

(25)
TROUW
KRITIEK OP BLOKKEREN PROCES DECEMBERMOORDEN
ZWELT AAN
30 JUNI 2016

(26)

TROUW
PROCES DECEMBERMOORDEN UITGESTELD
30 JUNI 2016
´´De krijgsraad heeft het proces tegen president Desi Bouterse en de andere verdachten van de Decembermoorden donderdag opgeschort tot 5 augustus.´´
VOLKSKRANT
KRIJGSRAAD SURINAME SCHORT MOORDPROCES TEGEN
BOUTERSE OP
30 JUNI 2016
PROCES TEGEN DESI BOUTERSE OM DECEMBERMOORDEN
WEER VERDAAGD
5 AUGUSTUS 2016
NOS
PROCES DECEMBERMOORDEN OPNIEUW UITGESTELD
5 AUGUSTUS 2016
NRC
PROCES DECEMBERMOORDEN VERDAAGD TOT NOVEMBER
5 AUGUSTUS 2016
DE WARE TIJD ONLINE
KRIJGSRAAD IN ´´DIEP BERAAD´´ OVER DECEMBERSTRAFZAAK
TEKST

PARAMARIBO – De Krijsgraad heeft de strafzaak naar de Decembermoorden vrijdag verdaagd naar 30 november. De rechtbank wil zich diepgaand beraden over het verzoek van het Openbaar Ministerie om het strafproces onmiddellijk te stoppen en de reactie van de advocaten van de verdachten daarop. Voorts gaan de rechters de komende maand ook op reces.

Het grootste deel van de verdachten wil evenals president Desi Bouterse dat het proces wordt gestopt. Edgar Ritfeld en Ruben Rozendaal willen voortzetting. De advocaat van Jimmy Stolk had “geen visie” over de actie van de regering om het proces te doen beëindigen. De advocaat die voor collega Frank Truideman waarnam in de zaak tegen Etienne Boerenveen, hield de rechtbank voor dat Boerenveen ook voorstander was van voortzetting van het strafproces.

Truideman heeft intussen verklaard dat Boerenveen ook voorstander is dat de zaak wordt stopgezet. Tijdens de zitting is volgens hem een verkeerde mededeling gedaan. Tegenover Starnieuws verklaart de strafpleiter dat hij vandaag nog een brief stuurt naar de president van de Krijgsraad om de zaak recht te trekken.

Evenals de vorige keer had zich een schare mensen onder wie nabestaanden aangemeld om de voortzetting van de Decemberstrafzaak bij te wonen. Onder zware politiebescherming en begeleiding van een bus met militairen arriveerde krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor om precies negen uur bij het gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat.

Naast journalisten van verschillende mediahuizen die de strafzittingen de afgelopen jaren regelmatig hebben bijgewoond, is deze keer ook een cameraploeg van het Kabinet van de president aanwezig in de rechtszaal. Hoofdverdachte in het strafproces is toenmalig bevelhebber van het Nationaal Leger Desi Bouterse. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie hoofdverantwoordelijk zijn voor de geruchtmakende moord op vijftien ongewapende mannen op 8 december 1982.

Tijdens de laatste zitting ruim een maand geleden deponeerde auditeur-militair Roy Elgin het verzoek van de procureur-generaal om de strafzaak onmiddellijk te stoppen. President Bouterse had met gebruikmaking van artikel 148 van de Grondwet bij resolutie instructies aan de pg gegeven. In het belang van de staatsveiligheid moet het strafproces onmiddellijk gestopt worden vindt het staatshoofd tevens hoofdverdachte.

Lees meer: Krijgsraad in ‘diep beraad’ over Decemberstrafzaak – DWTonline.com http://www. dwtonline.com/laatste-nieuws/ 2016/08/05/vandaag- duidelijkheid-over- stopzetting-decemberstrafzaak/ #ixzz4Ixx41HSm

DE WARE TIJD ONLINE
8 DECEMBERPROCES VERDAAGD NAAR 30 NOVEMBER
5 AUGUSTUS 2016
TEKST

PARAMARIBO – De Krijgsraad komt vanmorgen bijeen om zich uit te spreken over de voortgang van het decemberstrafproces. De Ware Tijd houdt de lezers van minuut tot minuut op de hoogte.

11.06 uur: EINDE LIVE BLOG

11.02 uur: De zaak is geschorst en zal worden voortgezet op 30 november. De krijgsraad wil zich hierover (diepgaand) beraden. Hiermee komt een eind aan het live verslag. Op de website verschijnen de komende uren nog meer reacties van betrokken op het nieuwe uitstel. Dus blijf de Ware Tijd volgen!

10.55 uur: Het uitstel is voor Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor gerechtigdheid en Vrede (OGV) geen verrassing: “Het was duidelijk dat zo kort voor het reces geen beslissing genomen zou worden. Dus we gaan door naar 30 november. Ik denk dat het laatste woord aan president van de Krijgsraad en haar rechters is.” Dat de advocaten van enkele verdachten om voortzetting van het proces hebben gevraagd, vindt ze bemoedigend. “Dat zou voor mij de normaalste gang van zaken zijn, dat we voor eens en altijd weten wat dit voor ons allemaal inhoudt.”

10.42 uur: Het meest bijzondere is dat de advocaat van Etienne Boerenveen namens zijn client pleit voor voortzetting. Boerenveen is al sinds beginjaren tachtig een vertrouweling van hoofdverdachte Desi Bouterse. Dat juist hij om voortzetting vraagt, had niemand verwacht.

10.38 uur: Advocaten van twee verdachten hebben de rechter verzocht de zaak voort te zetten en het verzoek van de auditeur-militair om het proces definitief te staken, niet te honoreren. De advocaat van een andere verdachte wilde zich hier niet over uitspreken, de andere verdachten willen dat het proces wordt stopgezet. De Krijgsraad spreekt zich hier op 30 november dus over uit.

10.32 uur: De meningen over het uitstel zijn verdeeld, maar velen hadden het verwacht.

10.26 uur: Sunil Oemrawsingh heeft namens We zijn Moe de aanwezigen bedankt en zegt dat de zaak nu in de rechtszaal moet worden voortgezet.

10.15 uur: De actie van We zijn Moe is op de hoek van de Fred Derbystraat gestrand. De protesterenden stuitten op een versterkte eenheden van politie en ME. Besloten werd om de actie af te breken om het niet op een confrontatie te laten aankomen. De mensen hebben zich nu verzameld bij het monument voor Gerechtigheid en Vrede, dat staat tegenover het terrein van de Amerikaanse ambassade. Politie-inspecteur Shaam Debitewarie zegt er niet vanuit te zijn gegaan dat er geweld aan te pas zou komen. “We zijn Surinamers en vredelievend. Onze taak is de veiligheid en orde hier te handhaven.”

10.09 uur: Nadat alle advocaten van de burgerverdachten kort hun zegje hebben gedaan, heeft de rechter besloten de zaak te verdagen. Op 30 november wordt de zaak voortgezet.

10.04 uur: Advocaat Irvin Kanhai is aan het woord. Kan zich vinden in besluit van het OM rechtszaak te stoppen.

10.03 uur: De rechter komt binnen. De zaak gaat beginnen.

10.02 uur: Echter, nog weinig advocaten in de zaal.

10.01 uur: Er zijn onderlinge discussies gaande over mogelijke scenario’s.

9.51 uur: Zaal nu wel vol, maar vorige keer was het zo druk dat mensen zelfs moesten staan.

9.45 uur: Het is dringen in de zaal, maar  toch is het minder druk dan bij de laatste zitting op 30 juni. Iedereen wacht nu op de komst van de leden van de Krijgsraad.

9.32 uur: Buiten is het onrustig. Ruim zestig actievoerders van We zijn Moe willen vanaf het regeringsgebouw aan de Sophie Redmondstraat naar het Kantongerecht in de Fred Derbiystraat lopen. Maar van de politie hebben ze opdracht gekregen zich te verwijderen. De Mobiele eenheid  staat klaar om in te grijpen.

9.30 uur: Belangstellenden mogen naar binnen. Onder hen 1 actievoerder van ‘We zijn Moe’.

(27)

TROUW
PROCES DECEMBERMOORDEN UITGESTELD
30 JUNI 2016
´´De krijgsraad heeft het proces tegen president Desi Bouterse en de andere verdachten van de Decembermoorden donderdag opgeschort tot 5 augustus.´´
VOLKSKRANT
KRIJGSRAAD SURINAME SCHORT MOORDPROCES TEGEN
BOUTERSE OP
30 JUNI 2016
PROCES TEGEN DESI BOUTERSE OM DECEMBERMOORDEN
WEER VERDAAGD
5 AUGUSTUS 2016
NOS
PROCES DECEMBERMOORDEN OPNIEUW UITGESTELD
5 AUGUSTUS 2016
NRC
PROCES DECEMBERMOORDEN VERDAAGD TOT NOVEMBER
5 AUGUSTUS 2016
DE WARE TIJD ONLINE
KRIJGSRAAD IN ´´DIEP BERAAD´´ OVER DECEMBERSTRAFZAAK
TEKST

PARAMARIBO – De Krijsgraad heeft de strafzaak naar de Decembermoorden vrijdag verdaagd naar 30 november. De rechtbank wil zich diepgaand beraden over het verzoek van het Openbaar Ministerie om het strafproces onmiddellijk te stoppen en de reactie van de advocaten van de verdachten daarop. Voorts gaan de rechters de komende maand ook op reces.

Het grootste deel van de verdachten wil evenals president Desi Bouterse dat het proces wordt gestopt. Edgar Ritfeld en Ruben Rozendaal willen voortzetting. De advocaat van Jimmy Stolk had “geen visie” over de actie van de regering om het proces te doen beëindigen. De advocaat die voor collega Frank Truideman waarnam in de zaak tegen Etienne Boerenveen, hield de rechtbank voor dat Boerenveen ook voorstander was van voortzetting van het strafproces.

Truideman heeft intussen verklaard dat Boerenveen ook voorstander is dat de zaak wordt stopgezet. Tijdens de zitting is volgens hem een verkeerde mededeling gedaan. Tegenover Starnieuws verklaart de strafpleiter dat hij vandaag nog een brief stuurt naar de president van de Krijgsraad om de zaak recht te trekken.

Evenals de vorige keer had zich een schare mensen onder wie nabestaanden aangemeld om de voortzetting van de Decemberstrafzaak bij te wonen. Onder zware politiebescherming en begeleiding van een bus met militairen arriveerde krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor om precies negen uur bij het gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat.

Naast journalisten van verschillende mediahuizen die de strafzittingen de afgelopen jaren regelmatig hebben bijgewoond, is deze keer ook een cameraploeg van het Kabinet van de president aanwezig in de rechtszaal. Hoofdverdachte in het strafproces is toenmalig bevelhebber van het Nationaal Leger Desi Bouterse. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie hoofdverantwoordelijk zijn voor de geruchtmakende moord op vijftien ongewapende mannen op 8 december 1982.

Tijdens de laatste zitting ruim een maand geleden deponeerde auditeur-militair Roy Elgin het verzoek van de procureur-generaal om de strafzaak onmiddellijk te stoppen. President Bouterse had met gebruikmaking van artikel 148 van de Grondwet bij resolutie instructies aan de pg gegeven. In het belang van de staatsveiligheid moet het strafproces onmiddellijk gestopt worden vindt het staatshoofd tevens hoofdverdachte.

Lees meer: Krijgsraad in ‘diep beraad’ over Decemberstrafzaak – DWTonline.com http://www. dwtonline.com/laatste-nieuws/ 2016/08/05/vandaag- duidelijkheid-over- stopzetting-decemberstrafzaak/ #ixzz4Ixx41HSm

DE WARE TIJD ONLINE
8 DECEMBERPROCES VERDAAGD NAAR 30 NOVEMBER
5 AUGUSTUS 2016
TEKST

PARAMARIBO – De Krijgsraad komt vanmorgen bijeen om zich uit te spreken over de voortgang van het decemberstrafproces. De Ware Tijd houdt de lezers van minuut tot minuut op de hoogte.

11.06 uur: EINDE LIVE BLOG

11.02 uur: De zaak is geschorst en zal worden voortgezet op 30 november. De krijgsraad wil zich hierover (diepgaand) beraden. Hiermee komt een eind aan het live verslag. Op de website verschijnen de komende uren nog meer reacties van betrokken op het nieuwe uitstel. Dus blijf de Ware Tijd volgen!

10.55 uur: Het uitstel is voor Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor gerechtigdheid en Vrede (OGV) geen verrassing: “Het was duidelijk dat zo kort voor het reces geen beslissing genomen zou worden. Dus we gaan door naar 30 november. Ik denk dat het laatste woord aan president van de Krijgsraad en haar rechters is.” Dat de advocaten van enkele verdachten om voortzetting van het proces hebben gevraagd, vindt ze bemoedigend. “Dat zou voor mij de normaalste gang van zaken zijn, dat we voor eens en altijd weten wat dit voor ons allemaal inhoudt.”

10.42 uur: Het meest bijzondere is dat de advocaat van Etienne Boerenveen namens zijn client pleit voor voortzetting. Boerenveen is al sinds beginjaren tachtig een vertrouweling van hoofdverdachte Desi Bouterse. Dat juist hij om voortzetting vraagt, had niemand verwacht.

10.38 uur: Advocaten van twee verdachten hebben de rechter verzocht de zaak voort te zetten en het verzoek van de auditeur-militair om het proces definitief te staken, niet te honoreren. De advocaat van een andere verdachte wilde zich hier niet over uitspreken, de andere verdachten willen dat het proces wordt stopgezet. De Krijgsraad spreekt zich hier op 30 november dus over uit.

10.32 uur: De meningen over het uitstel zijn verdeeld, maar velen hadden het verwacht.

10.26 uur: Sunil Oemrawsingh heeft namens We zijn Moe de aanwezigen bedankt en zegt dat de zaak nu in de rechtszaal moet worden voortgezet.

10.15 uur: De actie van We zijn Moe is op de hoek van de Fred Derbystraat gestrand. De protesterenden stuitten op een versterkte eenheden van politie en ME. Besloten werd om de actie af te breken om het niet op een confrontatie te laten aankomen. De mensen hebben zich nu verzameld bij het monument voor Gerechtigheid en Vrede, dat staat tegenover het terrein van de Amerikaanse ambassade. Politie-inspecteur Shaam Debitewarie zegt er niet vanuit te zijn gegaan dat er geweld aan te pas zou komen. “We zijn Surinamers en vredelievend. Onze taak is de veiligheid en orde hier te handhaven.”

10.09 uur: Nadat alle advocaten van de burgerverdachten kort hun zegje hebben gedaan, heeft de rechter besloten de zaak te verdagen. Op 30 november wordt de zaak voortgezet.

10.04 uur: Advocaat Irvin Kanhai is aan het woord. Kan zich vinden in besluit van het OM rechtszaak te stoppen.

10.03 uur: De rechter komt binnen. De zaak gaat beginnen.

10.02 uur: Echter, nog weinig advocaten in de zaal.

10.01 uur: Er zijn onderlinge discussies gaande over mogelijke scenario’s.

9.51 uur: Zaal nu wel vol, maar vorige keer was het zo druk dat mensen zelfs moesten staan.

9.45 uur: Het is dringen in de zaal, maar  toch is het minder druk dan bij de laatste zitting op 30 juni. Iedereen wacht nu op de komst van de leden van de Krijgsraad.

9.32 uur: Buiten is het onrustig. Ruim zestig actievoerders van We zijn Moe willen vanaf het regeringsgebouw aan de Sophie Redmondstraat naar het Kantongerecht in de Fred Derbiystraat lopen. Maar van de politie hebben ze opdracht gekregen zich te verwijderen. De Mobiele eenheid  staat klaar om in te grijpen.

9.30 uur: Belangstellenden mogen naar binnen. Onder hen 1 actievoerder van ‘We zijn Moe’.

[28]
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
[29]
Bouterse is bevelhebber van het leger geweest
vanaf juli 1980 tot december 1992
”Op 21 november 1992 biedt Bouterse uiteindelijk zijn ontslag als legerleider aan. Hij vertrekt uit de kazerne en ruilt het camouflagepak in voor de stropdas.”
PARBODE
BOUTERSE PRESIDENT, HET IS ONZE EIGEN SCHULD
30 NOVEMBER 2011
[30]
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
[31]
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
[32]
”In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement”
WIKIPEDIA
CHIN A SEN
[33]
Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden
WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP
Arrestatie oud politici
Mishandeling:
GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT
Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
[34]
STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERWIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?
[35]
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER
Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander
WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
[36]
OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ”GEWIST”
11 JULI 2011
DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012
HORB IS VERMOORD
[37]
WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG
[38]
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”
WIKIPEDIA
MOIWANA
[39]
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.
”WIKIPEDIA
MOIWANA
[40]
”Juni 1997 laat Nederland via Interpol een internationaal arrestatiebevel uitgaan tegen Bouterse. Dit in verband met vermeende betrokkenheid van Bouterse bij de handel in cocaïne. Volgens de Nederlandse justitie was Bouterse betrokken bij de drugslijn Colombia-Paramaribo-Schiphol. Zelf heeft Bouterse altijd alle betrokkenheid bij drugshandel ontkend. April 1999 vindt het proces tegen Bouterse plaats. Juli datzelfde jaar wordt hij bij verstek veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf en een boete van 4,6 miljoen gulden. De Haagse rechtbank noemt Bouterse ‘de onbetwiste leider’ van een criminele organisatie”
Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.”
NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010
[41]
VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011
NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011
[42]
ZOWEL DE DECEMBERMOORDEN ALS DE MASSASLACHTING IN
MOIWANA ZIJN GEKWALIFICEERD ALS MISDADEN TEGEN DE
MENSELIJKHEID
DECEMBERMOORDEN
”’Decembermoorden’ uit 1982 in Suriname kunnen naar internationaal volkenrecht worden gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Dat concludeert de Zuid-Afrikaanse hoogleraar volkenrecht prof. C. Dugard in een rapport dat hij heeft opgesteld voor het gerechtshof in Amsterdam.”
NRC
MOORDEN IN ’82 MISDAAD TEGEN DE
MENSELIJKHEID
12 JULI 2000
” Mr.dr. John Dugard is een internationaal gerenommeerd hoogleraar Internationaal Recht. Hij was een vooraanstaand criticus van de Apartheid, een architect van de nieuwe democratische grondwet van Zuid Afrika en wordt als een ‘vader van de mensenrechten in Zuid Afrika’ beschouwd.

In 2000 schreef hij, op verzoek van het Gerechtshof Amsterdam als Amicus Curiae (speciaal deskundige) een gedocumenteerd rapport over de vraag of de folteringen en moorden van 8 december 1982 kwalificeerden als misdrijven tegen de menselijkheid. Zijn antwoord, in de terughoudende stijl van de adviseur geschreven, liet er geen misverstand over bestaan:
‘De folteringen en moorden in Paramaribo in 1982 lijken te vallen binnen de definitie van misdrijven tegen de menselijkheid. Ze werden gepleegd door militaire autoriteiten in Suriname (staatsactoren) tegen een groep burgers die tot doelwit werden, niet vanwege hun individuele eigenschappen maar vanwege hun status als leiders van de Surinaamse intellectuele elite. Bovendien, zij werden gepleegd op een systematische manier als onderdeel van een georganiseerd plan, met gebruikmaking van publieke middelen, gericht op vernietiging van potentiële opponenten van de militaire autoriteiten’. Dugard wees er bovendien op dat ernstige schendingen van de mensenrechten door het militaire regime zich ook voor en na december 1982 hadden voltrokken.”

DECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
THEO PARA
20 OCTOBER 2015
”5.1 Het hof verenigt zich met de opmerkingen en conclusies van de deskundige, hierop neerkomende dat de onderhavige feiten kunnen worden beschouwd als misdrijven tegen de menselijkheid/folteringen naar internationaal gewoonterecht, omdat zij zijn begaan op een systematische manier volgens een tevoren beraamd plan door de militaire autoriteiten, aan wie Verdachte leiding gaf, en gericht waren tegen een groep burgers, met het doel bekentenissen te verkrijgen of om leden van de burgerbevolking te intimideren of te dwingen.”
……
……
”11 Beslissing

Het hof:

beveelt de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam [voornamen] Verdachte, geboren op[geboortedatum en -plaats], Suriname, te vervolgen wegens de feiten waarop de beklagen betrekking hebben, gepleegd op of omstreeks 8/9 december 1982 in Paramaribo, Suriname;

gelast de officier van justitie bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam

een vordering te doen strekkende tot instelling van een gerechtelijk vooronderzoek met betrekking tot genoemde feiten;

– stelt de tekst van deze beschikking algemeen verkrijgbaar.

Deze beschikking is gegeven door de vijfde meervoudige burgerlijke kamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. H.L.C. Hermans, J.H.M. Willems en M.W.E. Koopmann, bijgestaan door mr. M.R. Jöbsis als griffier, en uitgesproken in raadkamer op 20 november 2000.”

ECLI:NL:GHAMS:2000:AA8395

MOIWANA
CRIMES AGAINST HUMANITY
CASE NAME
MOIWANA COMMUNITY VERSUS SURINAME
YEAR 2005
DE WARE TIJD ONLINE
THEO PARA: MOIWANA SLACHTING ALS MISDRIJF TEGEN
DE MENSELIJKHEID
7 NOVEMBER 2015
BRON
CRIMES AGAINST HUMANITY
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[43]
”Een ieder heeft recht op leven. Dit recht wordt beschermd door de wet”
ARTIKEL 14, SURINAAMSE GRONDWET
[44]

”Niet-opschortbaar (Du: notstandsfest, Eng: non-derogable) zijn de rechten die nooit buiten werking kunnen worden gesteld, ook niet in tijd van oorlog of noodtoestand. Volgens het VN-verdrag (BuPo) zijn dat de rechten op

  1. leven
  2. vrijheid van geweten en geloof
  3. erkenning als persoon voor de wet (habeas corpus)
  4. vrijwaring van slavernij
  5. vrijwaring van marteling en wrede behandeling
  6. vrijwaring van gevangenneming wegens schulden
  7. vrijwaring van twee maal bestraffing voor hetzelfde misdrijf (ne bis in idem).
AMNESTY INTERNATIONAL/ MENSENRECHTENENCYCLOPEDIE
NIET OPSCHORTBARE RECHTEN
[45]
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
[46]
John Baboeram was de broer van Sandew Hira, pseudoniem
voor Dew Baboeram.
”Baboeram, broer van de geëxecuteerde advocaat John Baboeram, is beter bekend als de publicist Sandew Hira.”
VOLKSKRANT
GAAT DESI BOUTERSE NOU ECHT VIJFTIEN MOORDEN
BEKENNEN?
28 JULI 2015
WIKIPEDIA
JOHN BABOERAM
JOHN BABOERAM
11 APRIL 2007
WIKIPEDIA
DE VIJFTIEN SLACHTOFFERS
Bron:
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
[47]
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
”Ik heb vaker een alternatief voorgesteld voor de stopzetting van het 8 december proces, namelijk een proces van verzoening en dialoog. Hoe ziet dat eruit?

1. De instelling van een Dag van Nationale Rouw, waarbij alle slachtoffers sinds 1975 herdacht worden.
2. De intrekking van de twee amnestiewetten (feitelijk is de laatste amnestiewet een kleine wijziging van de eerste) en de vervanging door een nieuwe wet die de slachtoffers centraal stelt (erkenning, spijtbetuiging, compensatie, educatie e.d.).
3. Activiteiten gericht op het bevorderen van dialoog en verzoening in het onderwijs en het maatschappelijk verkeer.
Het is tijd om als verstandige mensen bij elkaar te zitten en te zeggen: laten we deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis omslaan en de samenleving niet meer belasten met dit probleem.”

 
STARNIEUWS
COLUMN: WE HEBBEN ALLEMAAL VERLOREN
SANDEW HIRA
27 JUNI 2016
 
 
[48]
OPEN BRIEF SANDEW HIRA AAN BOUTERSE/PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
28 JULI 2015
[49]
HIRA’S INTIMIDATIE VAN CRITICUS HUGO ESSED, ADVOCAAT
NABESTAANDEN 8 DECEMBER
INTIMIDATIE BESTAAT UIT HIRA’S AANGEVEN VAN HUGO ESSED
BIJ DE VEILIGHEIDSDIENST
”Ten derde, zei hij tot twee keer in het gesprek letterlijk tegen me: “Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”

Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik het als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging.Maar ik heb het luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking tweemaal geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst. Ik wil het hierbij laten wat dit onderwerp betreft.”

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
ESSED BEZORGD OVER VEILIGHEID
DEW BABOERAM/SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015
[50]
HIRA’S DEMONISERING VAN ZIJN CRITICI
ZIE VOOR DIE DEMONISERING:
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 17 OCTOBER 2015
LINK
ZIE MIJN COMMENTAAR OP DIE DEMONISERING
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
[51]
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
”Ik heb vaker een alternatief voorgesteld voor de stopzetting van het 8 december proces, namelijk een proces van verzoening en dialoog. Hoe ziet dat eruit?

1. De instelling van een Dag van Nationale Rouw, waarbij alle slachtoffers sinds 1975 herdacht worden.
2. De intrekking van de twee amnestiewetten (feitelijk is de laatste amnestiewet een kleine wijziging van de eerste) en de vervanging door een nieuwe wet die de slachtoffers centraal stelt (erkenning, spijtbetuiging, compensatie, educatie e.d.).
3. Activiteiten gericht op het bevorderen van dialoog en verzoening in het onderwijs en het maatschappelijk verkeer.
Het is tijd om als verstandige mensen bij elkaar te zitten en te zeggen: laten we deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis omslaan en de samenleving niet meer belasten met dit probleem.”

 
STARNIEUWS
COLUMN: WE HEBBEN ALLEMAAL VERLOREN
SANDEW HIRA
27 JUNI 2016
 
 
[52]
DE WARE TIJD ONLINE: EEN STEVIGE BRASSA VAN BOUTERSE
2 JULI 2016
TEKST:
”PARAMARIBO – Humphrey Jeroe en Sandew Hira, initiatiefnemers van de herdenking van nabestaanden en slachtoffers van politiek geweld, kregen donderdag een stevige omhelzing van president Desi Bouterse. Dat gebeurde na zijn toespraak bij de herdenking nabij het monument van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant. Bouterse, hoofdverdachte in het 8 Decemberstrafproces, zei dat er pas sprake kan zijn van verzoening na dialoog en waarheidsvinding.

Na het initiatief van Hira, alter ego voor Dew Baboeram, om door dialoog de waarheid rondom de Decembermoorden te achterhalen, ziet Bouterse de actie van het comité als een belangrijke stap naar “steevaste verzoening”. Hira is broer van John Baboeram, één van de slachtoffers van de Decembermoorden. Verschillende dignitarissen uit het binnenland en nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog, ex-Jungle Commandoleden, leden van de Tucayana’s en Angolaverzetsgroepen waren aanwezig. Ook diplomatieke vertegenwoordigers van de ambassades van Guyana, Venezuela en Argentinië, parlementariërs, de vicepresident en ministers toonden attentie.

Om eventuele uitspattingen te voorkomen, heeft het comité geestelijke leiders gevraagd om te bidden. Ronnie Brunswijk, die op de voorste rij zat, is bewust gehouden uit de rij van sprekers. Het comité wilde daarmee alle mogelijke politieke vermoedens over de activiteit buiten houden. “En we zijn niet politiek bezig”, benadrukte secretaris Waldo Jameson die deze verklaring gaf aan de redactie. Op deze dag zijn alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld vanaf 1975 tot heden herdacht.

Comité-voorzitter Jeroe toonde zich opgelucht met deze eerste herdenking. “Politieke opvattingen kunnen ons van elkaar scheiden, maar emoties van pijn en verdriet verbinden ons.” Hira omschreef het drama dat hij ervoer bij confrontatie met nabestaanden in het binnenland. “Haat kan veranderen in liefde en liefde kan de wereld veranderen. We staan aan het begin van een lange weg van dialoog en verzoening.” Tussendoor zijn er tweehonderd namen van slachtoffers, ook die van de Decembermoorden, opgelezen. Het comité zal verder onderzoek verrichten om meer slachtoffers te achterhalen.

Na de toespraken is er één minuut stilte gehouden waarna er kransen zijn gelegd bij het monument. Het comité zal projecten schrijven en middelen bijeenbrengen om de nabestaanden in het binnenland tegemoet te komen. Jameson merkt op dat de nabestaanden in de stad meer geestelijke schade hebben opgelopen, terwijl die in het binnenland have en goed zijn kwijtgeraakt. De verdeelde meningen weerhouden het comité er niet van om de dag vanaf nu jaarlijks te gedenken.

[53]
PERSCONFERENTIES SANDEW HIRA
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 3 AUGUSTUS 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA OP 7 OCTOBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA  17 OCTOBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 27 NOVEMBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 8 DECEMBER  2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[54]
”VERZOENING” SANDEW HIRA
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
”Ik heb vaker een alternatief voorgesteld voor de stopzetting van het 8 december proces, namelijk een proces van verzoening en dialoog. Hoe ziet dat eruit?

1. De instelling van een Dag van Nationale Rouw, waarbij alle slachtoffers sinds 1975 herdacht worden.
2. De intrekking van de twee amnestiewetten (feitelijk is de laatste amnestiewet een kleine wijziging van de eerste) en de vervanging door een nieuwe wet die de slachtoffers centraal stelt (erkenning, spijtbetuiging, compensatie, educatie e.d.).
3. Activiteiten gericht op het bevorderen van dialoog en verzoening in het onderwijs en het maatschappelijk verkeer.
Het is tijd om als verstandige mensen bij elkaar te zitten en te zeggen: laten we deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis omslaan en de samenleving niet meer belasten met dit probleem.”

 
STARNIEUWS
COLUMN: WE HEBBEN ALLEMAAL VERLOREN
SANDEW HIRA
27 JUNI 2016
 
 
[55]
´´Tenslotte zal aan iedereen amnestie worden gegeven voor alle processen van geweld sinds de onafhankelijkheid.´´
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[56]
”Niemand mag worden onderworpen aan foltering, vernederende
of onmenselijke behandeling of straf
ARTIKEL 9, SURINAAMSE GRONDWET
”Een ieder heeft recht op leven. Dit recht wordt beschermd door de wet”
ARTIKEL 14, SURINAAMSE GRONDWET
[57]
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
AMNESTY INTERNATIONAL
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN VIJF MINUTEN

Reacties uitgeschakeld voor Bouterse, de Decembermoorden en gerechtigheid/Strijden tegen straffeloosheid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.