[Artikel Peter Storm]/Felicitaties! En de strijd gaat door

FELICITATIES! EN DE STRIJD GAAT DOOR
WEBSITE PETER STORM
https://www.peterstormt.nl/2020/11/07/felicitaties-en-de-strijd-gaat-door/

Geplaatst op 7 november 2020 door ravotr

zaterdag 7 november 2020

Felicitaties zijn op hun plek! De opluchting wegens Trumps nederlaag is groot, en er is reden voor feest. Die felicitaties komen miljoenen mensen toe, maar nadrukkelijk niet Joe Biden zelf.

Felicitaties voor al die mensen, in de VS en wereldwijd, die het presidentschap van Trump hebben moeten verduren, zijn staatsterreur, zijn racisme, zijn misogynie, zijn verachting voor de natuur, zijn minachting voor de wetenschap, zijn ontkenning van de klimaatramp, zijn sabotage van serieus klimaatbeleid, zijn corrupte, zijn leugens, zijn bedrog, zijn arrogante hebzucht en machtswellust, hebben moeten verduren en er dag in dag uit weerstand aan hebben geboden.

Felicitaties aan Black Lives Matter en aan al die antiracistische demonstranten die Trumps racistische haat en Trumps gewelddadige politieapparaat keer op keer van zich af hebben moesten houden. Simpelweg door met de opstand tegen racisme en politiegeweld door te gaan, hebben zij bijgedragen aan de nederlaag van de witte suprematist Trump. Rest In Power, George Floyd! Rest In Power, Breonna Taylor!

Felicitaties aan antifascisten, jazeker, dat door Trump verfoeide ‘Antifa’, al die mensen die elke poging van rechts om haat om te zetten in straatgeweld en paramilitaire organisatie, hebben gedwarsboomd met hun lichamen, hun directe acties, fysieke blokkades, Black-Bloc-activiteiten. Zonder dit militante antifascistische verzet zouden pogingen om de racistische achterban van Trump om te zetten in een omvangrijke fascistische straatbeweging, veel en veel verder gekomen zijn dan ze nu zijn. Antifascisten deden het, in Oakland en Seattle, in Portland en in Charlottesville en Kenosha en in tal van andere plaatsen. Rest In Power, Heyer Heather! Rest in Power, Michael Reinoehl!

Felicitaties aan al die antiracisten die niet afwachtten toen Trump in 2017 zijn Moslim-ban uitvaardigde maar direct vliegvelden met directe actie lamlegden! Simpelweg door het niet te accepteren, hebben ze bijgedragen aan Trumps afgang. Felicitaties aan al die antiracisten die zich verzetten toen Trump in 2018 vluchtelingenkinderen van hun ouders bleek los te scheuren en kinderen in kooien liet stoppen. Felicitaties aan al diegenen die daartegen demonstreerden, felicitaties aan die genen die verder gingen en het systeem van concentratiekampen fysiek aanvielen. Rest In Power, Willem Van Spronsen!

Dit is een dag van vreugde en van feest. De Trump-nachtmerrie nadert haar einde. Maar de grotere nachtmerries genaamd kapitalisme, witte suprematie, patriarchaat, natuurverwoesting en autoritaire vrijheidsberoving in het algemeen, duren voort. Joe Biden gaat dat niet oplossen, hij zal zelfs geen serieuze pogingen daartoe doen. Biden belooft ons misschien een einde aan Trump. Joe Biden belooft nadrukkelijk geen Medicare For All, geen einde aan fracking en geen Defund the Police. Joe Biden en zijn democraten staan voor voortgezet neoliberalisme, voor koloniale oorlogen vermomd als humanitaire interventies, voor steun aan de racistische apartheidsstaat Israël.

Ja, Trumps nederlaag is reden tot felicitatie aan alle strijders tegen diens repressieve, racistische, patriarchale en winstbeluste agenda. Bidens overwinning die ermee gepaard gaat, is echter een waarschuwing: fundamenteel verandert er weinig als we dat aan politici, stembussen overlaten, zolang we de grenzen van het systeem dat ons eronder houdt en sloopt blijven respecteren. Al die bewegingen van sociale strijd en directe actie die Trump dag in dag uit hebben gedwarsboomd, hebben alle reden om zijn opvolger net zo goed de voet dwars te zetten.

Ja, er is reden tot opluchting en feest. Nee, er is geen reden om de vreugde wegens Trump te vermengen met support voor zijn opvolger. Felicitaties voor al diegenen die de politieke agenda van Trum hebben bestreden, en die nu een zucht van verlichting kunnen schaken. Nadrukkelijk geen felicitaties voor Joe Biden, Kamala Harris en wie er verder ook maar in het nieuwe team komen te zitten dat the American Empire de komende vier jaar ‘mag’ besturen. Een vijand is van opperbevelhebber gewisseld. Die vijand is daarmee niet minder de vijand. De bevrijdingsstrijd gaat door.

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Felicitaties! En de strijd gaat door

Opgeslagen onder Divers

Aanslagen in Frankrijk/Hoe president Macron de heksenjacht op moslims opende

AANSLAGEN IN FRANKRIJK/HOE PRESIDENTMACRON DE HEKSENJACHT OP MOSLIMS OPENDE

Image result for Rising star on the sky/Nature/Images


De twee semiprofessionele MMA-vechters deden de dag na de aanslag een oproep: “Joden, Christenen en Moslims moeten hier in eenheid kunnen leven”……..””Wij zijn moslims van Turkse komaf””Wij haten elke vorm van terrorisme. Wij respecteren Oostenrijk.” 
Aldus twee Oostenrijkse moslimjongeren, die tijdens de aanslag in Wenenhet leven van een politieagent redden
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5194697/aanslag-wenen-levens-redden-twee-mannen-geprezen-turkse-komaf

”People say I’m a hero but I’m not a hero. I’m Lassana,” he said at the ceremony.

“I’ll stay the same. I would do the same again, because I was following my heart.”

Aldus Lassana Bathily, de Malinese moslim, die tijdens

de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in een

Joodse winkel, die eveneens werd aangevallen, 6 klanten

het leven redde

https://www.bbc.com/news/world-europe-30905262

Frankrijk werd opgeschrikt door twee twee misdadige aanvallen op burgers.Oostenrijk door een.De eerste was-ik moet zeggen, dat ik nogal verbijsterd reageerde, toen ikhet op teletekst las-de onthoofding van een leraar geschiedenis en maatschappelijke vorming,Samuel Paty,  die volgens de berichtgeving een karikatuur vande Profeet Mohammed had getoond in de les en naar aanleiding daarvan zou zijn onthoofd dus, door een Tsjetsjeense moslim. [1]Heftig dus.De tweede aanval was mogelijk nog bizarrer:Een 21 jarige Tunesier zou omstreeks 08.30 uur de Onze Lieve Vrouw basiliek binnengegaan zijn, waarbij drie mensen werden doodgestoken. [2]In een Kerk dus…….De derde aanval vond plaats in Wenen, waarbij het vuur werdgeopend op willekeurige voorbijgangers. [3]Met als directe opmerking:Er was ook een ANDERE gebeurtenis, die juist het leven beschermde:Twee Turkse jongens redden tijdens deze anti menselijkeaanval in Wenen het leven van een politieagent! [4]Daarover straks meer:Maar duidelijk was, wat er in deze drie vreselijke gevallenaan de hand is:Een grove aanval op het recht op leven [5]  en in alleopzichten te veroordelen. Laat dat dus duidelijk zijn.Maar de Storm, die daarna losbrak, was, zoals vanaf 11 september 2001 zo vaak is gebeurd, niet zozeer gericht tegende individuen en hun eventuele handlangers, maar tegeneen hele groep:De moslimgemeenschap.Daarover zo meer.Eerst waaraan ik mij ergerde en direct tegen het geweer ben gekomen.Diverse nieuwsmedia spraken met betrekking tot de verdachtenvan de aanvallen, van ”daders” [6]Daartegen trok ik fel van leer, niet omdat het misschienwel duidelijk was, wie de aanvallen hadden gepleegd, maarvanwege het feit, dat iedereen basisrechten heeft, ook echte/vermeende terroristen en dat iedereen, volgens nationaal en Internationaal Recht, voor onschuldig dient te worden gehouden, tot schuld bewezen in de rechtszaal. [7]Want als dat principe door invloedrijke sociaal maatschappelijkekaders als de media worden losgelaten worden mensen alveroordeeld voor hun proces.Dat is gevaarlijk en kan niet.Daarom lanceerde ik protestaanvallen tegen een aantalkranten en nieuwsmedia.Ik richtte mij tegen NOS teletekst berichtgeving vanwege hun”dader” berichten over de dodelijke aanvallen op de kerkgangers in Nice en de willekeurige voorbijgangers in Wenen.[8]Tegen het AD en Trouw keerde ik mij vanwege hun”dader” berichtgeving over de dodelijke aanval in Wenen. [9]Er waren wel meer kranten en media, die de ”dader’ fout inhun berichtgeving maakten, maar je kunt ze niet allemaal aanschrijven he.

STORM/FRANSE STAAT
Maar goed, of liever gezegd:SlechtIk had het over de Storm, die opstak na die vreselijke aanvallen.In Frankrijk.Want de Franse president Macron opende vrijwel direct de aanval op een aantal moslimorganisaties, die werden verboden.Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zei daarovervolgens Het Parool:” “We gaan optreden tegen personen en verenigingen die als radicaal bekendstaan” [10]Er worden een aantal organisaties op korte termijnverboden en 51 verenigingen krijgen ”bezoek” van inspecteurs. [11]Wat dat ”bezoek” inhoudt is niet duidelijk, maar kennelijkworden die verenigingen niet als ”gevaarlijk” beschouwd,anders kregen ze wel een verbod.Maar er is meer:Ook worden ”moslimextremisten” met een buitenlands paspoort het land uitgezet. [12]Het gaat hier om 230 mensen zonder geldige verblijfspapieren.Wat hebben zij te maken met de onthoofding van leraar Samuel Paty?Dit riekt duidelijk naar kwaadaardige willekeurDit wordt nog bevestigd door het idiote voornemen van Darmanin om ook het CCIF, het Collectief tegen Islamofobie, dus een organisatie, die vecht tegen moslimhaat, te willen ontbinden! [13]Volgens Darmanin zou het Collectief banden hebbenmet Salafisten. [14]Ook al was dat waar:Wat dan nog?De meeste Salafisten zijn orthodox, maar vreedzaam [15] en bovendien geeft Frankrijk toch zo hoog op van deVrijheid van Meningsuiting?Wat heeft dat Collectief met de aanval op leraar Samuel Paty te maken, of de aanval op de Kerk in Nice?Al wat de meeste moslimorganisaties en ook imams gedaan hebben, is weer eens die aanslagen te veroordelen, waarbij imams leraar Samuel Paty zelfs ”martelaar voor de vrijheid” noemden [je kunt ook overdrijven] [16], maar zoals ikal vaker gezegd en geschreven heb:Het is nooit genoeg en het heeft een aanval, van de kantvan de Franse Staat op een aantal van hen, niet voorkomen!Naar mijn mening is het sowieso absurd, publiekelijk je afschuw uit te spreken van dergelijke aanvallen, alleen maaromdat jij toevallig tot dezelfde religieuze stroming behoort.Niemand, die niet betrokken was bij deze misdadige gebeurtenissen, hoeft zich te verontschuldigen voor iets, dat zij/hij niet gedaan heeft.Destijds heb ik moslimorganisaties opgeroepen, zich nietmeer bij iedere aanslag publiekelijk ertegen uit te spreken. [17]Zijn alle christenen soms verantwoordelijk voor Breivik’s terreuraanslag, zijn massamoord? [18]Natuurlijk NIET.Dat is voor moslims precies hetzelfde en ze moetenzich ook niet in die hoek laten duwen.Want van moslims verwachten, dat ze iedere door moslimsgepleegde aanslag veroordelen, betekent in feite discriminatie, het over een kam scheren van een religieuze groep, die even divers is als christendom en Jodendom.Verander ”moslims” maar eens in ”Joden” en iedereen bijnaziet in, hoe gevaarlijk een dergelijke beschuldigingsredenatie, of liever gezegd ”verontschuldigingseis aan moslims is.Moeten Joden zich als collectief verantwoorden vooraanslagen op Palestijnen, gepleegd door lieden als de zelfs voor bezettingsstaat Israel als terrorist erkende Baruch Goldstein? [19]Een collectieve straf is het, een hele groep verantwoordelijkstellen voor de misdaden van enkelingen.
TROUWENS:Wie heeft het nog over die moedige Turkse moslimjongeren, die in Wenen het leven van een politieagent hebben gered? [20]En wie kent Lassana Bathily nog, de medewerker van eenJoodse winkel, die tijdens de aanslagen op de redactievan Charlie Hebdo zes klanten het leven gered heeft? [21]Granted:De man is hiervoor door de Franse Staat beloond [terecht] [22], maar dit om aan te tonen, hoe ondankbaar en ongenuanceerddit discriminerende ”Pak Ze Aan” Beleid van de Franse Overheid is.Terecht is er van de zijde van kritische moslims felle kritiekgekomen op dit discriminatoire anti moslim beleidvan de Franse Staat. [23]

EPILOOG
Ik heb gestreden en strijd tegen Onrecht op allerlei niveau’s,hier tegen Islamofobie.In de loop der jaren heb ik bestreden Hirsi Ali, Wilders.Ik heb ex-PVV er Joram van Klaveren aan een kruisverhoor onderworpen, naar aanleiding van zijn wonderbaarlijkeBekering tot de Islam.Ik heb aan de hand van de vervolging van Sharia4Belgiumde hypocrisie van de Belgische Staat ontmaskerd.Ik heb twee geruchtmakende Nederlandse ”terreur”processen keihard bekritiseerd. [24]En ik heb nog veel meer gedaan in de strijd tegen Islamofobie.
Waarom?Omdat ik het onrechtvaardig vind, voortdurend op eengroep te focussen en andere religieuze groeperingen, zoalschristenfundamentalisten, ongemoeid te laten.
Omdat veel van het terrorisme, dat ik ook bestrijd, wel heel nauw samenhangt met de Westerse misdaden in Irak, Afghanistan, etc. [25]Met de nog steeds voortdurende Westerse steun aan bezettingsstaat Israel. [26]
Nu de Franse Staat een dikke M vinger heeft uitgestoken naar de rechten van Franse moslims en een heksenjachtheeft geopend op Islamitische organisaties, heb ikde handschoen, die mij als Wreker van het Onrecht istoegeworpen, weer opgenomen.
Dit is een artikelWordt Vervolgd.
Hou mijn website in de gaten
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd
Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Aanslagen in Frankrijk/Hoe president Macron de heksenjacht op moslims opende

Opgeslagen onder Divers

Noten bij/Aanslagen in Frankrijk/Hoe president Macron de heksenjacht op moslims opende

[1]

”De 47-jarige geschiedenisleraar Paty werd ­vrijdag in Conflans-Sainte-Honorine vermoord, nadat hij enkele dagen eerder in zijn klas ­Mohammedcartoons had laten zien. De dader, die werd doodgeschoten door agenten, is een 18-jarige Tsjetsjeen die erkend was als politiek vluchteling. Hij zou recentelijk zijn geradicaliseerd.”
HET PAROOLFRANKRIJK IN TEGENAANVAL: VERBOD OP ENKELE MOSLIMORGANISATIES20 OCTOBER 2020https://www.parool.nl/wereld/frankrijk-in-tegenaanval-verbod-op-enkele-moslimorganisaties~b3f488c3/

TEKST
De Franse regering neemt in sneltreinvaart maatregelen tegen moslimextremisme na de onthoofding van leraar Samuel Paty. Een aantal moslimorganisaties wordt verboden en er komt een wet tegen online haatzaaien. 

President Emmanuel Macron ontving gisterochtend familieleden en nabestaanden van de vermoorde leraar Samuel Paty in het Elysée, het presidentieel paleis. Hij betuigde daarbij zijn medeleven. Ook bespraken ze hoe het nationaal eerbetoon voor Paty eruit gaat zien.

Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan concrete maatregelen tegen moslimextremisten. “We gaan optreden tegen personen en verenigingen die als radicaal bekendstaan, aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Een aantal organisaties wil hij op korte termijn verbieden en nog eens 51 verenigingen krijgen nog deze week bezoek van inspecteurs.

Radicalen uitgezet

Er wordt bovendien gewerkt aan een wetsvoorstel om haatzaaien via sociale media tegen te gaan. De afgelopen dagen zijn in twaalf depar­tementen al mensen opgepakt die via internet hun steun hadden betuigd aan de pleger van de moord bij de school. In totaal worden ‘enkele tientallen’ sympathisanten gezocht.

Verder worden moslimextremisten met een buitenlands paspoort het land uitgezet. “Het gaat met name om 230 radicale moslims zonder geldige verblijfspapieren die nu in de cel zitten en binnenkort vrijkomen,” aldus een ingewijde. “Ze komen vooral uit Noord-Afrika en Rusland.”

De 47-jarige geschiedenisleraar Paty werd ­vrijdag in Conflans-Sainte-Honorine vermoord, nadat hij enkele dagen eerder in zijn klas ­Mohammedcartoons had laten zien. De dader, die werd doodgeschoten door agenten, is een 18-jarige Tsjetsjeen die erkend was als politiek vluchteling. Hij zou recentelijk zijn geradicaliseerd.

De extreemrechtse politica Marine Le Pen ­hekelde de toekenning van asiel: “De overheid heeft gefaald door deze moordenaar en zijn ­familie toe te laten.”

Volgens dagblad Le Monde ging de dader vrijdag naar de school toe en bood hij kinderen daar geld om de betreffende leraar aan te wijzen. Een 15-jarige jongen zou dat hebben gedaan, waarna de Tsjetsjeen toesloeg. De jongen is een van de elf personen die op dit moment in hechtenis zitten vanwege de aanslag.

Het vertonen van de Mohammedspotprenten in de klas had tot ophef geleid bij sommige ­ouders. De vader van een 13-jarige leerlinge uit de klas was woedend. Hij diende een klacht in, maar postte ook verschillende video’s op sociale media. Daarin noemde hij de leraar een ‘schoft’, riep hij hem op ontslag te nemen en noemde hij het adres van de school met daarbij de oproep dat ‘dit moet stoppen’. “Dat was een fatwa, ik kan het niet anders noemen,” zei minister ­Darmanin maandag.

Vijand van de republiek

De vader deed zijn oproep samen met een prediker, Abdelhakim Sefrioui, die bekendstaat als moslimradicaal. Beide mannen zijn inmiddels aangehouden. Politie en justitie zoeken nu uit of zij de dader kenden. Volgens goed ingelichte bronnen zou de dader de omstreden video’s hebben bekeken, maar staat niet vast dat er ook contact is geweest tussen de Tsjetsjeen, de vader en Sefrioui. De vader van de leerlinge vroeg andere moslims ook hun beklag te doen en riep hen op zich te melden bij het Collectief tegen ­Islamofobie (CCIF). Die organisatie geeft onder meer juridische bijstand aan moslims die zich gediscrimineerd voelen.

Minister Darmanin maakte gisteren bekend dat hij het CCIF en ook een aantal andere organisaties nu wil ontbinden. Volgens hem is de ­organisatie ‘een vijand van de republiek’. Het CCIF is officieel erkend, maar is er ook vaak van beschuldigd banden te hebben met salafisten. “Onze inlichtingendiensten volgen het collectief al enige tijd,” laat een hoge ambtenaar ­weten. “Dergelijke organisaties propageren het idee dat de islam boven de normen en waarden van onze republiek staat.”
EINDE ARTIKEL HET PAROOL 

DE MORGEN.BEFRANSE LERAAR OP STRAAT ONTHOOFD: POLITIE VERMOEDT VERBAND MET TONEN SPOTPRENT MOHAMMED16 OCTOBER 2020
https://www.demorgen.be/nieuws/franse-leraar-op-straat-onthoofd-politie-vermoedt-verband-met-tonen-spotprent-mohammed~b92375af/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

TEKST
In een voorstad van Parijs heeft de politie vrijdagmiddag een man doodgeschoten die een geschiedenisleraar op klaarlichte dag op straat heeft onthoofd met een keukenmes. De Franse politiek is diep geschokt over de aanslag. ‘Een burger is vandaag vermoord omdat hij een leraar was, en les gaf over de vrijheid van meningsuiting, aldus de Franse president Emmanuel Macron

Het slachtoffer is onthoofd als mogelijke wraakactie, omdat hij recent een spotprent met een afbeelding van de profeet Mohammed had laten zien in een les over vrijheid van meningsuiting.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin heeft zijn werkbezoek aan Marokko onderbroken wegens crisisberaad. De Franse politiek vat deze op als een ‘aanval op de Franse Republiek’. ‘Als deze terrorist een onderwijzer vermoordt, is dat omdat hij onze Republiek wil vernietigen, en de Verlichting, de mogelijkheid onze kinderen tot vrije burgers te maken. Dit is ons gevecht,’ aldus Macron op de plaats van de misdaad, die de Franse president omschreef als een ‘islamitische terroristische aanval’. De onderwijsvakbonden roepen alle scholen op zaterdag een minuut stilte te houden.

De openbare aanklager voor terrorismezaken heeft een onderzoek ingesteld naar een ‘terroristische criminele organisatie’. De vermeende dader is volgens de politie een achttienjarige man, geboren in Moskou, maar waarschijnlijk van Tsjetseense afkomst. Hij gaat om met een groep waar ook bij de politie bekende geradicaliseerde moslims bij horen.

De man zou rond half zes ’s middags ‘Allah Akbar’ – God is Groot – hebben geroepen. Daarna stortte hij zich met een keukenmes op een geschiedenisleraar van een nabijgelegen middelbare school in de plaats Conflans Saint-Honorine, een rustige voorstad in het noordwesten van Parijs.

De schooldirectie had recent klachten gekregen van leerlingen en hun ouders over de spotprent van de profeet Mohammed waarmee de leraar tien dagen geleden in de klas een discussie over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting op gang bracht. Afbeeldingen van Mohammed zijn volgens de islam een vorm van godslastering.

VIDEO

Op Twitter staat sinds begin oktober een video waarin een vader van een 13-jarige leerling van de school zich beklaagt over een ‘schurk’ die zijn dochter lesgeeft, de bewuste geschiedenisdocent. De man vertelt dat de docent eerst vroeg welke leerlingen moslim waren. Kinderen die hun hand opstaken kregen de mogelijkheid om de klas even te verlaten, omdat hij iets ging laten zien wat voor hen pijnlijk kon zijn. De dochter van de vader op Twitter weigerde te vertrekken en was geschokt door de spotprent, waar Mohammed naakt met de billen omhoog ligt.

De vader vond de gang van zaken zo beledigend voor moslims dat hij in de video andere ouders oproept om zich bij hem te melden, omdat hij vindt dat deze ‘misdadige’ docent niet meer voor de klas mag staan. Eerder keerde hij zich op sociale media al tegen de leraar, omdat die in de klas had ‘opgeschept’ dat hij meedeed aan de herdenking van de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo, waar vijf jaar geleden terroristen het vuur openden op de redactie als vergelding voor het publiceren van een spotprent van Mohammed. ‘Julie hebben zijn naam en zijn adres om STOP te zeggen,’ aldus de vader op Facebook. Het is onduidelijk of de vader en de dader iets met elkaar te maken hebben.

Volgens geschrokken ouders van leerlingen, die vrijdagavond bij de school met Franse media spraken, discrimineerde de leraar niet, maar wilde hij voorkomen dat moslimkinderen in zijn klas gekwetst zouden worden door de cartoon. De leraar ontving volgens de Franse krant Le Figaro dermate ernstige bedreigingen van ouders dat hij aangifte bij de politie heeft gedaan.

Toen de politie vrijdagmiddag na telefoontjes van getuigen, die een man verdacht rond de school hadden zien rondhangen, het onthoofde slachtoffer vond, bevond zich op tweehonderd meter afstand van het lijk een in het zwart geklede man met een mes, een luchtdrukpistool en mogelijk een gordel met explosieven. Na een vluchtpoging weigerde hij zich over te geven en bedreigde de politie. Daarop ‘neutraliseerden’ de agenten hem met een tiental kogels.

Vlak na de onthoofding zou de vermeende dader de aanslag hebben opgeëist op Twitter. Daar is de account van gebruiker @Tchetchene_270 opgeschort na het plaatsen van een foto van een bloederig afgesneden hoofd. De gebruiker beweert in de naam van ‘Mohammed de Barmhartige’ te hebben gehandeld, waarna hij zich aan de Franse president richt. ‘Aan Marcon (sic! red.), leider van de ongelovigen, ik heb één van je hellehonden geëxecuteerd’.Frankrijk is de afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door grote aanslagen door islamitische militanten. De moord op de geschiedenisleraar is het tweede geweldsincident sinds het begin van de rechtszaak tegen betrokkenen bij de aanslag in januari 2015 op Charlie Hebdo. Vorige maand viel een van oorsprong Pakistaanse immigrant twee mensen met een kapmes aan in de buurt van het voormalige redactiekantoor van het tijdschrift.  

HET PAROOLVERDACHTE ONTHOOFDING FRANSE LERAAR IS TSJETSJEEN17 OCTOBER 2020
https://www.parool.nl/wereld/verdachte-onthoofding-franse-leraar-is-tsjetsjeen~bbd4d3f0/

TEKST
De verdachte van de onthoofding van een Franse geschiedenisleraar in een Parijse voorstad is een 18-jarige man van Tsjetsjeense afkomst en geboren in Moskou, meldt een justitiële bron aan persbureau AFP. 

Nadat vrijdag al vier mensen werden aangehouden, zijn nog eens vijf mensen opgepakt in verband met de zaak. Onder de arrestanten bevinden zich ook de ouders van een leerling die de school bezocht, waar de vermoorde leraar werkte. Het slachtoffer is volgens de politie Samuel Paty, een 47-jarige leraar geschiedenis en aardrijkskunde.

Nadat vrijdag al vier mensen werden aangehouden – twee broers en de grootouders van de verdachte – zijn zaterdag nog eens vijf mensen opgepakt in verband met de zaak. Onder de arrestanten bevinden zich ook de ouders van een leerling die de school bezocht waar de vermoorde leraar werkte. Enkele arrestanten komen uit de familiekring van de dader, die na zijn daad door de politie werd doodgeschoten.

Karikaturen 

De leraar werd op straat voor zijn school in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine de keel afgesneden. Hij zou in lessen over de vrijheid van meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed hebben laten zien.

De politie werd kort daarvoor gealarmeerd omdat iemand zich verdacht ophield bij de school. Zij troffen de vermoorde leraar aan en de verdachte, gewapend met een mes, waarmee hij ook de politiemensen bedreigde toen zij hem wilden arresteren. Zij openden daarop het vuur. De verdachte stierf later aan die verwondingen. De aanvaller zou “Allahu Akbar” hebben geroepen naar de politie.

De politie onderzoekt een post op Twitter waarop een foto van het hoofd van het slachtoffer werd getoond. De tweet is inmiddels verwijderd. Het is nog onduidelijk of het bericht door de aanvaller is gepost. Daarin zou ook een dreigement aan het adres van de Franse president Macron staan, die werd beschreven als “de aanvoerder van de ongelovigen”.

Op de school hebben ouders en leraren met bloemen eer betoond aan het slachtoffer.

“Volgens mijn zoon was hij superaardig en supervriendelijk”, zei een van de ouders, Nordine Chaouadi. Over het tonen van de karikaturen zou de leraar volgens haar zoon tegen de moslimkinderen in de klas hebben gezegd: “Verlaat de klas, ik wil jullie gevoelens niet kwetsen.”

Reactie Macron

De Franse president Emmanuel Macron sprak vrijdagavond over een “islamitische terreuraanslag” bij zijn bezoek aan Conflans-Sainte-Honorine, waar hij de plaats van de moord en de school bezocht. “Een burger is vermoord omdat hij leraar was en vrijheid van meningsuiting doceerde”, aldus Macron. “Het hele land staat achter alle leraren in het land.”

Het kabinet van de president kondigde zaterdag een nationaal eerbetoon aan ter ere van Paty.De vereniging van Tsjetsjenen in Europa zei in een verklaring “dat onze gemeenschap net als alle Fransen geschokt is door dit incident”.
EINDE BERICHT
”In de les van 7 oktober liet Paty wederom een karikatuur van profeet Mohammed zien, die ook eerder in een uitgave van Charlie Hebdo te zien was. De leraar gaf islamitische kinderen de kans om het klaslokaal te verlaten als ze dat wilden, zo schrijft The Guardian.
ADONTHOOFDE LERAAR SAMUEL PATY ZOCHT JUIST ALTIJD DE NUANCE OP

https://www.ad.nl/buitenland/onthoofde-franse-docent-samuel-paty-zocht-juist-altijd-de-nuance-op~a11393cd/

TEKST
Vader en docent Samuel Paty (47) is vrijdag op brute wijze vermoord in een voorstad van Parijs door een geradicaliseerde jihadist. Zijn dood bracht duizenden Fransen in verschillende steden op de been. Paty’s leerlingen herinneren hem als een man die van zijn beroep hield.
Paty gaf geschiedenis en aardrijkskunde op de school Bois d’Aulne in Conflans-Sainte-Honorine. Zelf woonde hij tien minuten verderop in het dorpje Eragny. Beide plaatsen gelden als voorsteden van Parijs, al is het nog een goed uur rijden naar de hoofdstad

Op weg naar huis, teruglopend van een les over ongelijkheid en armoede die hij aan zijn brugklassers gaf – vijfdejaars, in Frankrijk – trad hij vrijdagmiddag de dood tegemoet. Onverwacht en bruut. Een 18-jarige extremistische jihadist bleek het op Paty gemunt te hebben, en onthoofdde hem. De aanvaller plaatste daarna een weerzinwekkende foto van de toegetakelde Paty op Twitter. 

Onopvallende man

Nadat Paty zijn middelbare school afrondde in Lyon, begon hij aan een universitaire studie. Aan het einde van de jaren 90, nadat hij zijn tweedegraads lesbevoegdheid behaalde, vertrok hij naar de regio Parijs om voor de klas te staan. Aanvankelijk gaf hij les op de Pierre de Coubertinschool, sinds een jaartje of vijf werkte hij op Bois d’Aulne.

Of je het collega’s, (oud-)studiegenoten of buurtgenoten vraagt: Paty gold als een onopvallende man. Hij ontspande met regelmaat op de tennisbaan in het dorp, zo’n twee tot drie keer per week, schrijft de Franse krant Le Parisien. Soms ontbeet hij ‘s weekends met zijn zoontje in het dorpscentrum. 

Hoe anders was het in het klaslokaal, waar zijn leerlingen niet om hem heen konden. In zijn lessen was hij altijd aardig, ‘super sympa’, zoals de Fransen zeggen. En zoals het een goede docent betaamt: als het moest, kon hij streng zijn.

Debat over Tweede Wereldorlog

In zijn lessen sprak hij vrijuit met zijn leerlingen over de vrijheid van meningsuiting. Hij was trots op de lessenreeks over burgerschap die hij op Bois d’Aulne had vormgegeven. Geheel in lijn daarmee mochten zijn leerlingen zelf nadenken en zelf debatteren, zo memoreren ze tegenover de regionale krant La Dépêche

En ja, daarbij hoorde ook dat Paty weleens karikaturen van profeet Mohammed liet zien. Maar beschuldigingen van islamofobie of racisme? Die schuiven zijn leerlingen terstond terzijde. Hij was niet het type dat olie op het vuur gooide om te provoceren. Integendeel: hij verhief het genuanceerd spreken over beladen onderwerpen tot kunst.

Zo vertelt een oud-leerling tegen weekblad Le Journal du Dimanche hoe Paty in 2015 – toen nog op de Pierre de Coubertinschool – een debat over de Tweede Wereldoorlog vreedzaam leidde, zelfs toen een leerling antisemitische opmerkingen maakte. “Hij corrigeerde je dan, zonder je aan te vallen.”

In datzelfde jaar vonden de aanslagen op de redactie van tijdschrift Charlie Hebdo plaats, een gebeurtenis die veelvuldig tijdens de protestmarsen in het weekend na Paty’s dood wordt aangehaald. Ook toen nam hij de tijd om met de klas daarover te praten. 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

In de les van 7 oktober liet Paty wederom een karikatuur van profeet Mohammed zien, die ook eerder in een uitgave van Charlie Hebdo te zien was. De leraar gaf islamitische kinderen de kans om het klaslokaal te verlaten als ze dat wilden, zo schrijft The Guardian.

Desalniettemin leidde het tonen van de karikaturen tot consternatie, binnen en buiten de klas. De vader van een 13-jarige leerling meldde op sociale media dat Paty een afbeelding van de profeet, waarop deze naakt zou zijn, in de klas zou hebben vertoond. Of dat het geval is, is onduidelijk.

Wel werd de naam van Paty, samen met het adres van de school, gedeeld op internet. De leraar werd in een video bestempeld als ‘voyou’ – ‘tuig’. Ook diende de vader een klacht in bij de school en de politie. Paty zei nog in gesprek met de politie niets te begrijpen van de klacht: de dochter van de betreffende vader zou helemaal niet aanwezig zijn geweest op 7 oktober. 

De bedreigingen waren wel genoeg reden voor Paty om de afgelopen dagen een andere weg naar huis te nemen. Hij liep altijd door het bos, nu liep hij via de woonwijk. Het mocht niet baten.

Vorig jaar nog organiseerde Paty een tekenopdracht op school, gevolgd door een kleine tentoonstelling. Het thema: vrijheid, gelijkheid en broederschap – de basiswaarden van de Franse republiek. Hoe treffend dat één van de uitgelichte tekeningen een gezicht toonde met een mond, weggestopt achter tralies. Paty laat een zoontje van 5 jaar oud achter.  

EINDE BERICHT AD

[2]

HET PAROOLFRANSE POLITIE HOUDT WEER VERDACHTE AAN NA DODELIJKEAANSLAG IN NICE
https://www.parool.nl/wereld/franse-politie-houdt-weer-verdachte-aan-na-dodelijke-aanslag-in-nice~b063fe44/

TEKST
De Franse autoriteiten hebben, nadat vrijdag al een tweede verdachte werd opgepakt, zaterdag nog een persoon aangehouden vanwege de aanslag op een kerk in Nice. Het gaat volgens een ingewijde om een 33-jarige man. Hij zou aanwezig zijn geweest toen de politie een inval deed in de woning van een andere verdachte. 

In Nice vielen donderdagochtend drie doden bij een aanval op een kerk. Een met een mes gewapende Tunesiër zou ‘Allahu akbar’ (God is de grootste) hebben geroepen. In de Onze Lieve Vrouw basiliek in de Zuid-Franse stad sneed hij de 54-jarige koster de keel af, onthoofdde een 60-jarige gelovige en verwondde een 44-jarige vrijwilligster.

De eerste twee slachtoffers overleden ter plekke, de derde wist zwaargewond naar een nabijgelegen café te vluchten maar bezweek daar alsnog aan haar verwondingen. De politie schoot de dader neer. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Geen ‘terroristisch element’

De autoriteiten arresteerden op de dag van de aanslag al een 47-jarige man. Hij zou contact hebben gehad met de dader. Een dag later volgde de arrestatie van een 35-jarige man uit de Franse kuststad, die de Tunesiër een dag voor de aanslag ontmoet zou hebben.De derde arrestatie, die van de 33-jarige man, vond naar verluidt direct daarna plaats. “We zoeken nog uit wat zijn rol was,” aldus de bron. De dader werd oor de autoriteiten in Tunesië niet gezien als ‘terroristisch element’. De man leidde een normaal leven, klinkt het. Hij dronk alcohol en had geen verdachte vrienden.

EINDE BERICHT HET PAROOL

ADDODELIJKE AANSLAG IN KERK NICE: TWEE NIEUWE ARRESTATIES
https://www.ad.nl/buitenland/dodelijke-aanslag-in-kerk-nice-twee-nieuwe-arrestaties~a46594d3/

TEKST

In het onderzoek naar de aanslag in een kerk in de Zuid-Franse stad Nice, waar een geradicaliseerde moslim donderdag drie mensen doodstak, zijn opnieuw twee verdachten gearresteerd. Het gaat om mannen van 25 en 63 jaar. In totaal zitten nu zes verdachten vast.
De twee mannen werden zaterdagmiddag laat opgepakt in de woning van een persoon die een paar uur eerder was gearresteerd, verklaarde een politiebron tegenover persagentschap AFP. Die laatste, een 29-jarige Tunesische staatsburger, wordt ervan verdacht de dag voor de aanslag tijd te hebben doorgebracht met de 21-jarige aanslagpleger Ibrahim  ‘Brahim’ Issaoui.  

Drie andere verdachten zijn een 47-jarige man die donderdagavond werd gearresteerd omdat hij de dag voor de aanslag samen met Issaoui te zien was op camerabeelden, een 35-jarige mogelijke handlanger die vrijdag werd opgepakt omdat hij tijd had doorgebracht met de Tunesiër en een 33-jarige neef die in de woning was op het moment dat de politie binnenviel.

Issaoui zou donderdagmorgen omstreeks 08.30 uur de Onze Lieve Vrouw basiliek in de Zuid-Franse stad binnen zijn gegaan en drie aanwezigen hebben doodgestoken. De 54-jarige koster werd de keel doorgesneden, een 60-jarige gelovige werd onthoofd en een 44-jarige vrijwilligster raakte zwaargewond maar bezweek niet veel later in een café  waar ze nog naartoe wist te vluchten.De eerste twee slachtoffers overleden ter plekke, de derde wist zwaargewond naar een nabijgelegen café te vluchten maar bezweek daar alsnog aan haar verwondingen. De politie schoot de dader neer. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.

EINDE BERICHT AD

[3]

HET PAROOLAANSLAG IN WENEN: 20 JARIGE ”RADICAAL ISLAMITISCHE DADER”
https://www.parool.nl/wereld/aanslag-in-wenen-20-jarige-radicaal-islamitische-dader~b6a9ff71/

TEKST

In de binnenstad van Wenen vonden maandagavond meerdere schietpartijen plaats. Meerdere mensen raakten gewond en vier slachtoffers zijn overleden. Eén dader is doodgeschoten: hij had een radicaal-islamitisch motief. 

Minister Karl Nehammer (Binnenlandse Zaken) stelde dat de daders als doel hadden om de democratie in Oostenrijk te verzwakken. “Maar dat laten wij ons in geen geval en op geen wijze gebeuren,” zei de minister dinsdagochtend om 06.00 uur tijdens een persconferentie tegen de Oostenrijkse omroep ORF

De aanslag kostte vier mensen – twee mannen, twee vrouwen – het leven. Veertien mensen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht, zeven van hen verkeren in levensgevaar.

Islamitische Staat

Een vijfde persoon, één van de daders, is doodgeschoten: hij had een radicaal-islamitisch motief. Het gaat om een 20-jarige man die zowel de Oostenrijkse als Noord-Macedonische nationaliteit bezat. Hij had banden met Islamitische Staat, liet minister Nehammer weten, en was al in april 2019 veroordeeld voor deelnemen aan een terroristische organisatie. Hij is in december vervroegd vrijgelaten.

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de Seitenstettengasse, waar de synagoge staat. In Wenen was het vanwege het mooie weer en een naderende avondklok extra druk op straat. Veel mensen genoten nog van een terrasje of gingen nog een laatste keer uit eten. Vanaf dinsdag gaat een avondklok in om 20.00 uur in verband met de opleving van het coronavirus.

Drie dagen van nationale rouw

Volgens minister Nehammer kan niet uitgesloten worden dat er meerdere daders actief zijn geweest tijdens de aanslag. Twee personen zijn al gearresteerd in St. Pölten, op 85 kilometer van Wenen.

De scholen in Wenen zijn dinsdag gesloten. Ouders die hun kinderen niet thuis kunnen houden, mogen alsnog hun kinderen naar school of het kinderdagverblijf brengen. Inwoners van Wenen wordt opgeroepen om het centrum van de hoofdstad te mijden en binnen te blijven.

Oostenrijk heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd, van dinsdag tot en met donderdag. Ook wordt dinsdag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden. Vlaggen van overheidsgebouwen hangen halfstok. In Oostenrijk is het relatief rustig geweest, ook tijdens de aanslagengolf eerder in Europa in 2015 en 2016.

Dreigingsniveau Nederland gelijk

Premier Mark Rutte heeft maandagavond zijn medeleven getoond met de slachtoffers. Hij sprak van ‘een verschrikkelijke aanslag’. ‘Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad,’ aldus de premier op Twitter.

Het dreigingsniveau in Nederland wordt vooralsnog niet opgeschaald van niveau 3 (‘voorstelbaar’), liet Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg weten.

De Franse president Emmanuel Macron liet in het Duits en Frans op Twitter weten mee te leven. ‘Wij delen de shock en pijn van de Oostenrijkers na de aanval in Wenen. Immers is Frankrijk een bevriend land dat ook aangevallen werd. Dit is ons Europa. Onze vijanden moeten weten met wie ze te maken hebben. We gaan niet toegeven.’Met zijn tweet verwijst Macron naar de reeks terreuraanslagen in Frankrijk van de afgelopen weken: onder meer de brute moord op geschiedenisleraar Samuel Paty en de steekpartijen in Nice.

EINDE BERICHTGEVING HET PAROOL

[4]

RTL NIEUWSDEZE TWEE JONGENS REDDEN POLITIEAGENT TIJDENS AANSLAGIN WENEN4 NOVEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5194697/aanslag-wenen-levens-redden-twee-mannen-geprezen-turkse-komaf

TEKST

Twee Oostenrijkse jongeren van Turkse komaf zijn geprezen voor hun snelle handelen tijdens de terroristische aanslag die deze week plaatsvond in Wenen. Mikail Ozen en Recep Tayyip Gultekin waagden hun leven om een gewonde politieagent te helpen. “We konden onmogelijk wegkijken.”

In de nasleep van de terroristische aanslag in Wenen, die aan zeker vier mensen het leven kostte, verschenen gisteren talloze beelden op sociale media.

Schuilplaats

Op één van de fragmenten is te zien hoe twee jongens voorbijgangers helpen een schuilplaats te vinden, terwijl geweerschoten klinken. Even later tillen ze een gewonde politieagent in een ambulance, terwijl het vuurwapengevecht nog niet is gestopt.

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken prees de heldendaad van de jongeren gisteren al, zonder hun namen te noemen. Het blijkt te gaan om Mikail Ozen en Recep Tayyip Gultekin, twee Oostenrijkse MMA-vechters van Turkse komaf. De Turkse ambassadeur in Wenen, Ozan Ceyhun, heeft hen bedankt voor de heldendaad.

Laatste kopje koffie

“Wij konden niet wegkijken toen we de gewonde politieagent zagen liggen”, vertelt Ozen aan persbureau AFP. De twee waren in het centrum van Wenen om ‘een laatste kopje koffie te drinken’ voordat Oostenrijk in lockdown zou gaan. Op een druk plein vonden ze meerdere mensen onder het bloed op de grond, herinnert Ozen zich.

Terwijl de geweerschoten doorgingen, hielpen de twee om mensen naar een schuilplaats te brengen. Ozen en Gultekin sprintten vervolgens naar de gewonde politieagent en brachten hem naar een ambulance. Die politieagent probeerde zich eerder tegen de schutter te verzetten maar werd daarbij neergeschoten en raakte gewond. Hij is in het ziekenhuis met succes geopereerd.

De twee semiprofessionele MMA-vechters deden de dag na de aanslag een oproep: “Joden, Christenen en Moslims moeten hier in eenheid kunnen leven”, vertelden ze. Die oproep werd door veel Oostenrijkse media overgenomen. “Wij zijn moslims van Turkse komaf”, vertelden de twee. “Wij haten elke vorm van terrorisme. Wij respecteren Oostenrijk.”

Telefoon van Erdogan

Volgens Turkse media hebben de twee telefoon gehad van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij zou hen gefeliciteerd hebben.

De aanslag in Oostenrijk is inmiddels opgeëist door de terreurbeweging IS. De terreurgroep zegt in een verklaring achter de aanslag te zitten. Volgens de beweging is een man genaamd Abu Dagnah Al-Albany verantwoordelijk voor de schietpartijen. Dat is niet te verifiëren.

Noord-Macedoniër

Oostenrijkse autoriteiten meldden gisteren wel dat een 20-jarige man met een Oostenrijks en een Noord-Macedonische nationaliteit achter de aanslag zit. De man had een radicaalislamitisch motief en sympathiseerde met de terreurbeweging Islamitische Staat, bevestigde de minister van Binnenlandse Zaken.

EINDE BERICHT RTL NIEUWS

[5]

”Ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van zijn leven worden beroofd.”

ARTIKEL 6, LID 1

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

OF

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

[6]

”DADER” BERICHTGEVING NOS TELETEKST

EERSTE BERICHT

NOS TELETEKST BERICHTGEVING

TEKST NOS TELETEKST
DADER NICE IS 21 JARIGE TUNESIER  

De terrorist, die gisteren in Nice drie kerkgangers doodde is een Tunesier van 21.Hij was eind september op het Italiaanse eiland Lampedusa aangekomen als migrant.Hij had een document bij zich van het Italiaanse Rode Kruis.
Via het Italiaanse vasteland reisde de man naar Frankrijk.
Volgens Franse media vroeg hij geen asiel aan en was hij ook niet bekend bij de veiligheidsdiensten.De man werd uitgeschakeld door agenten en ligt zwaargewond in het ziekenhuis.
Bij de kerk werd gisteren een wake gehouden. Mensen legden bloemen en 
brandden kaarsen.In Frankrijk geldt nu het hoogste dreigingsniveau.
EINDE BERICHT NOS TELETEKST

ZIE VOOR LINK NAAR ORIGINEEL BERICHT

”DADER” BERICHTGEVING NOS TELETEKST

TWEEDE BERICHT

TWEEDE NOS TELETEKSTBERICHT

NOS TELETEKSTBERICHTGEVING DD 3 NOVEMBER 2020NOSDADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST3 NOVEMBER 2020
De aanslag in Wenen is gisteren gepleegd door minstens een Islamitische terrorist.Hij was van terreurgroep Islamitische Staat.De man droeg een nepbomgordel en werd bij de aanslag doodgeschoten,zei minister van Binnenlandse Zaken Nehammer.

Het gaat om een man van 20 jaar, die de Oostenrijkse en Noord-Macedonische nationaliteit had, melden Oostenrijkse media.Naar verluidt wilde hij in juli uitreizen naar Syrie.
De Oostenrijkse autoriteiten denken dat er meerdere aanvallers bij de aanslag betrokken waren.Er is op zes plaatsen geschoten in het centrum van de stad.

EINDE NOS TELETEKSTBERICHT

ZIE VOOR ORIGINEEL BERICHT

”DADER” BERICHTGEVING AD

AD

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD, VIJFDE SLACHTOFFER OVERLEDEN

3 NOVEMBER 2020

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

ZIE VOOR GEHELE TEKST

”DADER” BERICHTGEVING TROUW

[7]

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.” 

ARTIKEL 6, LID 2

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN  DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

”Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen.”

ARTIKEL 14, LID 2

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
ARTIKEL 14, 2

BUPO VERDRAG

[International Covenant on Civil and Political Rights]

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

ARTIKEL 11, LID 1

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[8]

DADER NICE IS 21 JARIGE TUNESIER/COMMENTAAR OP NOS

BERICHTGEVING/OVER ONSCHULDPRESUMPTIE

ASTRID ESSED

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/dader-nice-is-21-jarige-tunesier-commentaar-op-nos-teletekstberichtgeving-over-onschuldpresumptie/

NOS

DADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST/NOS

TELETEKSTREDACTIE ALS RECHTER EN OPENBAAR

MINISTERIE

ASTRID ESSED

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/dader-wenen-is-islamitische-terrorist-nos-teletekstredactie-als-rechter-en-openbaar-ministerie/

[9]

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD/NEE AD, GEEN ”DADER” MAAR ”VERDACHTE”

ASTRID ESSED

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-nee-ad-geen-dader-maar-verdachte/

VEERTIEN AANSLAGEN IN VERBAND MET AANSLAG WENEN/TROUW, WEES TROUW AAN ”ONSCHULDIG TOT SCHULD BEWEZEN”

ASTRID ESSED

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/veertien-arrestaties-in-verband-met-aanslag-wenen-trouw-wees-trouw-aan-onschuldig-tot-schuld-bewezen/

[10]

“We gaan optreden tegen personen en verenigingen die als radicaal bekendstaan” HET PAROOLFRANKRIJK IN TEGENAANVAL: VERBOD OP ENKELE MOSLIMORGANISATIES20 OCTOBER 2020

https://www.parool.nl/wereld/frankrijk-in-tegenaanval-verbod-op-enkele-moslimorganisaties~b3f488c3/

[11]

”Een aantal organisaties wil hij op korte termijn verbieden en nog eens 51 verenigingen krijgen nog deze week bezoek van inspecteurs.”HET PAROOLFRANKRIJK IN TEGENAANVAL: VERBOD OP ENKELE MOSLIMORGANISATIES20 OCTOBER 2020

https://www.parool.nl/wereld/frankrijk-in-tegenaanval-verbod-op-enkele-moslimorganisaties~b3f488c3/

[12]

”Verder worden moslimextremisten met een buitenlands paspoort het land uitgezet. “Het gaat met name om 230 radicale moslims zonder geldige verblijfspapieren die nu in de cel zitten en binnenkort vrijkomen,” aldus een ingewijde. “Ze komen vooral uit Noord-Afrika en Rusland.”HET PAROOLFRANKRIJK IN TEGENAANVAL: VERBOD OP ENKELE MOSLIMORGANISATIES20 OCTOBER 2020

https://www.parool.nl/wereld/frankrijk-in-tegenaanval-verbod-op-enkele-moslimorganisaties~b3f488c3/

[13]

Minister Darmanin maakte gisteren bekend dat hij het CCIF en ook een aantal andere organisaties nu wil ontbinden. Volgens hem is de ­organisatie ‘een vijand van de republiek’. HET PAROOLFRANKRIJK IN TEGENAANVAL: VERBOD OP ENKELE MOSLIMORGANISATIES20 OCTOBER 2020

https://www.parool.nl/wereld/frankrijk-in-tegenaanval-verbod-op-enkele-moslimorganisaties~b3f488c3/

[14]

” Het CCIF is officieel erkend, maar is er ook vaak van beschuldigd banden te hebben met salafisten. ”HET PAROOLFRANKRIJK IN TEGENAANVAL: VERBOD OP ENKELE MOSLIMORGANISATIES20 OCTOBER 2020

https://www.parool.nl/wereld/frankrijk-in-tegenaanval-verbod-op-enkele-moslimorganisaties~b3f488c3/

WIKIPEDIA

COLLECTIVE AGAINST ISLAMOPHOBIA IN FRANCE

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_Against_Islamophobia_in_France

[15]

WIKIPEDIA

SALAFISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salafisme

[16]

JOOP.NL

FRANSE IMAMS: ”BID VOOR ”MARTELAAR VOOR DE VRIJHEID” SAMUEL PATY

Verscheidene Franse imams zijn maandag samengekomen in Conflans-Sainte-Honorine om de laatste eer te bewijzen aan Samuel Paty. De docent aardrijkskunde en geschiedenis werd vrijdag onthoofd door een islamitisch geïnspireerde zeloot. De imams riepen Franse moslims op om te bidden voor Paty, die tijdens een les Mohammed-cartoons had laten zien.

“Wij zijn allemaal Samuel Paty. Hij is een martelaar voor de vrijheid”, verklaarde de imam van Drancy, Hassen Chalghoumi, in een emotionele toespraak. Hij riep de Franse moslims op om hun godsdienst niet te laten kapen door islamisten. “Word wakker! Het is jullie toekomst die op het spel staat.”

De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft ondertussen de sluiting geëist van de uiterst conservatieve Pantin-moskee. Deze moskee had een video op Facebook gezet waarin werd geageerd tegen Samuel Paty.

“Ik heb de prefect gevraagd om de moskee te sluiten”, zei Darmanin op TF1. “De imam van die moskee heeft aangezet tot de intimidatie van Paty.” Sinds 2017 zijn in Frankrijk 356 radicale instellingen gesloten.

[17]

REACTIE AAN CMO/”NEEM GEEN AFSTAND MEER VAN AANSLAGEN/U BENT NIET VERANTWOORDELIJK”

ASTRID ESSED

26 NOVEMBER 2015

[18]

WIKIPEDIA

ANDERS BEHRING BREIVIK

https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

[19]

WIKIPEDIA

BARUCH GOLDSTEIN

https://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Goldstein

[20]
RTL NIEUWSDEZE TWEE JONGENS REDDEN POLITIEAGENT TIJDENS AANSLAGIN WENEN4 NOVEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5194697/aanslag-wenen-levens-redden-twee-mannen-geprezen-turkse-komaf

[21]

ISLAMITISCHE MEDEWERKER JOODSE SUPERMARKT REDDEZES KLANTEN VAN DE DOOD

Terwijl de terrorist binnenstormt, begeleidt Lassana Bathily 6 klanten naar de koelcel onder de winkel … Politie dacht in eerste instantie dat hij een verdachte was 
Zes supermarktklanten van de kosjere zaak in Parijs, werden vrijdag gered doordat een Malinese Fransman die in de zaak werkte, ze in rap tempo naar de koelcel onder de winkel bracht. Daar ging de deur op slot, waarna ze daar verbleven totdat de politie de gijzeling had beëindigd.

De man schakelde voordat hij middels een goederenlift het pand verliet, eerst de koelinstallatie uit. In eerste instantie dacht de politie dat hij een verdachte was maar zag al snel in dat de man belangrijke informatie voor hen had.

Een slachtoffer belt vanuit de koelcel met Malik Yettou, een gemeenteraadslid, en maakt zelfs nog een grap, vertelt de volksvertegenwoordiger.

En volgens die laatste hadden zij het erg koud in de kelder, maar grapte Yannou nog wel “dat ze een fles wijn zouden openmaken, die lagen er toch genoeg.

De man zelf blijft nuchter over de daad waarmee hij onder andere een zes maanden oude baby redde. De klanten waren in paniek, maar hij begeleidde ze snel naar een veilige plek.

Ik deed de deur snel dicht, het licht uit en vertelde hen om rustig te blijven en verliet de kelder weerDe terroristen hadden onder meer als motief dat Frankrijk veel moslims in Mali en Syrië onrecht zou hebben aangedaan, meldt RTL Nieuws in haar uitzendingen.

[22]

BBCFRANCE ATTACKS: ”HERO” LASSANA BATHILYGETS CITIZENSHIP
20 JANUARYhttps://www.bbc.com/news/world-europe-30905262

TEKST

A Malian-born Muslim employee who hid customers from an Islamist gunman at a Paris kosher supermarket this month has been granted French nationality.

Lassana Bathily, 24, was in a stockroom when gunman Amedy Coulibaly burst in, killing four people.

At a ceremony attended by top French ministers, Mr Bathily said he was “proud and moved” to become a citizen.

The attacks in Paris killed 17 people, most of them at the offices of the Charlie Hebdo satirical magazine.

Mr Bathily’s efforts came to light when he sneaked out and told his story after hiding people in a cold store room during the assault by Coulibaly.

“People say I’m a hero but I’m not a hero. I’m Lassana,” he said at the ceremony.

“I’ll stay the same. I would do the same again, because I was following my heart.”

French Prime Minister Manuel Valls and Interior Minister Bernard Cazeneuve spoke at the citizenship event, thanking him for his bravery.

Mr Bathily has lived in France for the past nine years and applied for citizenship last year.

Meanwhile, Paris officials say they plan to sue US channel Fox News for a broadcast saying there were “no-go zones” in the French capital for non-Muslims.

Fox News has apologised for the reports but the Paris Mayor, Anne Hidalgo, told CNN her city had been “insulted”.

‘Social apartheid’

In other developments, four men appeared in a Paris court suspected of providing Coulibaly with weapons and vehicles.

They are the first to face charges over the attacks.

Prosecutors have asked for the men to be detained longer and charged on terrorism charges. Their exact role in the attacks is unclear.

Earlier on Tuesday, five Chechens were arrested in southern France on suspicion of possessing explosives.

The men were not known to terrorism officers and a prosecutor warned not to “jump to conclusions”.

Prime Minister Valls said the attacks highlighted deep divisions in French society, a “territorial, social and ethnic apartheid that has imposed itself on our country”.

Three days of violence began in Paris on 7 January when brothers Cherif and Said Kouachi burst into the offices of Charlie Hebdo, killing 12 people.

Coulibaly killed four Jewish hostages on 9 January before being shot dead by police. He is also believed to have shot dead a policewoman the day before.

Almost 15,000 extra police and troops have been mobilised to boost security across France since the attacks.

 • Wednesday 7 January 10:30 – Two masked gunmen enter Charlie Hebdo offices, killing 11 people, including the magazine’s editor. Shortly after the attack, the gunmen kill a police officer nearby.
 • 11:00 – Police lose track of the men after they abandon their getaway car and hijack another vehicle. They are later identified as brothers Said and Cherif Kouachi.
 • Thursday 8 January 08:45 – A lone gunman shoots dead a policewoman and injures a man in the south of Paris. Gunman later identified as Amedy Coulibaly.
 • 10:30 – The Kouachi brothers rob a service station near Villers-Cotterets, in the Aisne region, but disappear again.
 • Friday 9 January 08:30 – Police exchange gunfire with the Kouachi brothers during a car chase on the National 2 highway northeast of Paris.
 • 10:00 – Police surround the brothers at an industrial building in at Dammartin-en-Goele, 35km (22 miles) from Paris.
 • 12:15 – Coulibaly reappears and takes several people hostage at a kosher supermarket in eastern Paris. Heavily-armed police arrive and surround the store.
 • 16:00 – Kouachi brothers come out of the warehouse, firing at police. They are both shot dead.
 • 16:15 – Police storm the kosher supermarket in Paris, killing Coulibaly and rescuing 15 hostages. The bodies of four hostages are recovered.

[23]
BOYCOTTFRANCE VERKLAARD: FRANKRIJK LAAT ZIEN, DAT MOSLIMS ER NIET MOGEN ZIJN29 OCTOBER 2020
https://dekanttekening.nl/wereld/boycottfrance-verklaard-frankrijk-laat-zien-dat-moslims-er-niet-mogen-zijn/

TEKST

Naar aanleiding van de brute moord op geschiedenisleraar Samuel Paty heeft de Franse regering haar beleid tegen islamisten aangescherpt en staat het islamdebat wereldwijd op scherp. We spraken hierover met twee prominente Nederlandse moslima’s die dagelijks nadenken over extremisme en moslimhaat. ‘Het debat gaat niet over vrijheid van meningsuiting, maar over wie bepaalt wat vrijheid is en wat de grenzen daarvan zijn.’

De Franse overheid is van plan om moslimorganisaties die ‘vijanden van de republiek zijn’, zoals het Collectief Tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF), te verbieden. Franse moslims die in dezelfde categorie passen kunnen het land worden uitgezet. Daarnaast houdt de regering strenger toezicht op onderwijs en moskeeën om de verspreiding van radicaal gedachtegoed te voorkomen. Wereldwijd reageren moslims geschokt en verontwaardigd op Frankrijks hardere koers. Ook in Nederland laait de discussie over de islam en de vrijheid van meningsuiting weer op.

‘Het Franse beleid tegen extremisme is vooral reactief, in plaats van constructief’, zegt Anne Dijk, voorzitter en docent bij het Fahm Instituut, een kennisinstituut over de islam. Als promovenda bij de Vrije Universiteit Amsterdam doet zij onderzoek naar fundamentalistische geloofsovertuigingen.

‘Deze louter harde aanpak van de Franse overheid is olie op het vuur gooien’, vertelt zij. ‘Om de situatie te de-escaleren is het juist belangrijk om de vicieuze cirkel te doorbreken en te doen wat niet in lijn der verwachting ligt, zoals de samenwerking opzoeken met moslims.’

Volgens Dijk worden moslims ten onrechte als collectief aangesproken, terwijl een individu verantwoordelijk was voor de moord op Paty. ‘Maar moslims dragen helemaal geen collectieve schuld’, zegt zij.

Paty werd op 16 oktober onthoofd door een achttienjarige Tsjetsjeense jongen, omdat hij spotprenten van de profeet Mohammed aan zijn klas vertoonde. Het ging om dezelfde spotprenten die het Franse satirisch weekblad Charlie Hebdo in 2015 publiceerde, waarna de redactieleden op koelbloedige wijze werden vermoord. In de islam is het afbeelden van de profeet verboden. Na de moord op Paty barstte de discussie over de vrijheid van meningsuiting opnieuw los, ook in Nederland.

‘In dit debat gaan niet-moslims uit van een gewelddadige islam totdat moslims het tegendeel bewijzen’, zegt Van Dijk. ‘Dat gebeurt idealiter door expliciet afstand te nemen van de radicale islam en van het geweld.’ Daardoor ontstaat er volgens Dijk een maatstaf waar moslims aan de ene kant worden gelabeld als ‘acceptabel’ tot ‘goed’, en aan de andere kant als ‘slecht’ tot ‘gevaarlijk’.

‘Goede moslims moeten zich houden aan de voorwaarden van de witte meerderheid. Dit schetst een beeld dat moslims inherent niet menselijk zijn’, vervolgt ze. ‘Er wordt niet aangenomen dat je als moslim van nature tegen geweld en extremisme bent. Wanneer moslims zich niet expliciet genoeg uitspreken tegen de gruweldaden, worden zij gedisciplineerd door de witte meerderheid die bepaalt wat de voorwaarden zijn van een acceptabele en goede moslim. Die discipline tegenover moslims komt vanuit een superieure houding, die door het hele debat heen sijpelt.’

‘Goede moslims moeten zich houden aan de voorwaarden van de witte meerderheid’

Dat is volgens Dijk ook te merken aan het aangescherpte beleid van Franse president Emmanuel Macron, die aan het begin van deze maand beweerde dat de islam een religie is die wereldwijd in crisis verkeert. Deze uitspraak, en het beleid van Macron om scherper toezicht te houden op islamitische organisaties, leidde tot verontwaardiging bij moslims wereldwijd.

#BoycottFrance

In reactie op het ‘islamofobe’ beleid van Frankrijk roepen moslims op om Franse producten te boycotten onder de hashtag #BoycottFrance. Dit gebeurt ook in Nederland. ‘Goede zaak. Raak ze waar het pijn doet’, aldus een bericht van het Marokkaans-Nederlandse Instagram-account ‘Bloed, Zweet en Tajine’ dat meer dan zevenduizend keer is gedeeld.

Een goede ontwikkeling, vindt ook Saida Derrazi. Zij is medeoprichter en coördinator van het moslimvrouwencollectief SPEAK. Tevens is zij actief binnen het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie en lid van het Comité 21 Maart, dat zich inzet tegen racisme en discriminatie in Nederland.

‘In Frankrijk worden moslims steeds meer maatschappelijk buitengesloten. Nu is het zelfs zo dat, als dat vanuit de grondwet mogelijk wordt, ze hun eigen organisaties niet meer mogen oprichten’, vertelt zij. ‘Het beledigen van moslims en de profeet Mohammed wordt nu gezien als een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Maar die vrijheid geldt niet voor moslims. Door Franse merken te boycotten willen moslims bewustzijn creëren over de tegenstrijdigheid van deze gedachtegang.’

Volgens Derrazi is de actie nu nog wel te zeer gericht tegen de kritiek die Macron levert op de islam. ‘Kritiek hebben op de islam is toegestaan. Er zijn genoeg moslims die ook kritiek hebben op hun geloof. Maar mensen moeten weten hoe de vork in de steel zit: het racistische beleid van Frankrijk heeft ertoe geleid dat moslims niet in vrijheid en veiligheid hun geloof kunnen belijden. Daar moet tegen geprotesteerd worden.’

Hypocrisie

Derrazi vertelt over de twee gesluierde moslimvrouwen die vlak na de moord op Paty zijn neergestoken in Parijs. Volgens de slachtoffers trokken de daders van de steekpartij aan de hoofddoek van een van de vrouwen en riepen zij dat Frankrijk niet hun land is. Op social media repten sommige moslims van een reactie op de moord op de geschiedenisleraar.

Derrazi: ‘Daar hoor je de mainstream media dan weer niet over. Daarom vind ik het goed als de boycot tegen Franse merken vooral bewustzijn creëert rondom de beperkingen die de Franse regering nu aan moslims oplegt.’ Ook Dijk vindt de boycot prijzenswaardig als manier voor moslims om hun ongenoegen te uiten. Toch ziet zij de oproep van moslimleiders om Frankrijk te boycotten ook als een vorm van hypocrisie.

‘Het is opmerkelijk dat moslimleiders niet eenzelfde boycot houden tegen China, waar de islamitische Oeigoeren structureel worden onderdrukt, of tegen Myanmar, om de genocide op Rohingya’s’, zegt zij. ‘Dit laat ook de willekeurigheid zien van de politiek van moslimlanden. Waarom reageren moslimleiders negatief wanneer het over het Westen gaat, maar niet op landen waar ze meer economische belangen hebben?’

Machtsvertoon

Dijk wijst naar de Franse overheid die de omstreden cartoons op overheidsgebouwen projecteerde ter nagedachtenis van Samuel Paty, de reactie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan het adres van Macron – eerstgenoemde beval de Franse president een psychiater aan – en de reactie daarop van premier Mark Rutte. Nederland blijft volgens Rutte met Frankrijk voor de gemeenschappelijke waarden van de EU staan: voor het vrije woord en tégen extremisme en radicalisme.

‘Het is puur machtsvertoon. Aan de ene kant heb je moslimleiders die het incident in Frankrijk aangrijpen om de haat tegen het Westen aan te wakkeren, en aan de andere kant grijpen Westerse landen dit aan om de kritiek van moslims verder te marginaliseren op grond van de vrijheid van meningsuiting’, zegt zij. ‘Daardoor vind ik dat de profeet nu als symbool wordt misbruikt voor het machtsvertoon van beide kanten in deze discussie.’

Zowel moslimlanden als Westerse landen zijn niet in staat om het debat holistisch te benaderen, vindt Dijk, terwijl het volgens haar juist hard nodig is om grip te krijgen op de situatie. ‘Invloedrijke politici zouden moreel leiderschap moeten tonen en hun rug recht moeten houden, in plaats van dat ze zich laten meeslepen door dit debat. Ze zouden zich nu juist moeten afvragen wat hier nu echt aan de hand is, en hoe zij dit met wijsheid kunnen aanpakken.’

Het aangescherpte beleid van Frankrijk tegen islamisten heeft ertoe geleid dat enkel extreemrechts wordt bevredigd, stelt Dijk. ‘Maar de onvrede van moslims op de beledigende cartoons mag geen plek hebben. Stel dat je als moslim die onvrede hardop uit, dan ben je volgens veel rechtse en anti-islamitische partijen – die voor de vrijheid van meningsuiting staan – indirect de moord op Paty aan het goedkeuren. Dat is zowel problematisch alsook absurd.’

De paradox van vrijheid

Saida Derrazi benadrukt dat de situatie voor moslims in Frankrijk niet vergeleken kan worden met wat moslims in Nederland meemaken. ‘We kunnen de discussies in Frankrijk niet één-op-één vertalen naar Nederland. De context is belangrijk. Frankrijk kampt met verschillende sociaal maatschappelijke problemen zoals grote armoede en criminaliteit. Nederland pakt deze problemen heel anders aan.’ Frankrijk kent daarnaast de laïcité, de radicale scheiding tussen kerk en staat. In Nederland wordt de godsdienstvrijheid van moslims beter gewaarborgd, stelt Derrazi.

‘Het Franse beleid laat eigenlijk zien dat moslims er niet mogen zijn’

Bij Franse en Nederlandse moslims merkt Dijk echter een gedeelde aanname dat er weinig respect wordt getoond voor religieuze zaken die voor hen gevoelig liggen. ‘Dan gaat het niet alleen om het beledigen van de profeet, maar ook om zaken als halal slachten, de hoofddoek, de gezichtssluier en besnijdenis.’ Volgens haar is er een gebrek aan empathie en erkenning voor moslims. ‘Het Franse beleid laat eigenlijk zien dat moslims er niet mogen zijn. Dat gaat heel diep.’

Volgens Dijk moet het debat daarom niet gaan over de vrijheid van meningsuiting, maar dat we opnieuw nadenken over de vraag wat vrijheid precies is. ‘Essentieel aan vrijheid is namelijk dat diversiteit mag bestaan. Dit is de paradox van de rechtse trend in West-Europa. Extreemrechtse partijen staan niet voor vrijheid, want ze willen diversiteit uitbannen, terwijl er juist voor vrijheid is gestreden om divers te mogen zijn’, vervolgt ze. ‘Het debat gaat daarom niet over vrijheid van meningsuiting, maar over wie bepaalt wat vrijheid is en wat de grenzen daarvan zijn. Daar kun je tenminste nog een zinnig gesprek over voeren.’

EINDE BERICHT

[24]

UITPERS.BEASTRID ESSEDAPRIL 2005
https://www.uitpers.be/het-gedachtegoed-van-mevrouw-hirsi-ali/

HET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HISRI ALI

TEKST

 1 April 2005  Astrid Essed

In tegenstelling tot de onder de Nederlandse intelligentsia en een aantal politici heersende opinie leidt het gedachtegoed van Hirsi Ali niet tot de emancipatie van moslima’s, maar tot verdere stigmatisering en radicalisering van de in Nederland wonende moslims.

Op 25 februari 2005 kreeg het VVD Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali de prestigieuze Harriet-Freezerring uitgereikt voor haar ”inzet voor de emancipatie van moslimvrouwen”
Ik wil in onderstaand betoog nader ingaan op het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali, hetgeen ik graag wil uitsplitsen in inhoudelijke kritiek en de vorm waarin deze kritiek gegoten wordt. Hierbij wil ik ter inleiding de opmerking maken, dat mijns inziens ieder kritiek op welke godsdienst ook geoorloofd is, mits met respect voor de gelovigen in kwestie.

A Generalisatie

Hoewel ik er zeker waardering voor heb, dat mevrouw Hirsi-Ali wil opkomen voor mishandelde vrouwen valt mij daarbij haar uiterst ongenuanceerde benadering op.
Zo relateert zij de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland veelal ten onrechte aan de Islam zonder enig oog voor de traditionele en sociaal-gebonden achtergronden in dezen, die hun wortels hebben in de diverse landen van herkomst, maar ook te wijten zijn aan heersende spanningen binnen de Nederlandse samenleving, die de afgelopen jaren zijn
toegenomen door het voortschrijdende racistische klimaat.
Daarenboven maakt zij in haar benadering van de problematiek in de islamitische landen van herkomst weinig tot geen onderscheid noch tussen de grote onderlinge verschillen in positie en behandeling van de islamitische vrouw, de verschillen in sociale klassen en de verschillen tussen stad en platteland.

1 Mishandelde vrouwen in islamitische landen van herkomst:

Hoewel in islamitische landen vrouwenmishandeling in alle lagen van de samenleving voorkomt, is dit veeleer een traditioneel-sociaal verschijnsel met somtijds fundamentalistisch-religieuze aspecten, waarbij daarenboven onderscheid gemaakt dient te worden tussen de landen onderling, het verschil in sociale klasse en het verschil tussen stad en platteland.

In de eerste plaats is er een zeer groot verschil in positie cq behandeling van de islamitische vrouw tussen bijvoorbeeld de Noordelijke Staten van Nigeria en een land als Turkije waarbij sprake is van een veel grotere vrijheid betreffende de positie van de vrouw. Ook is bekend, dat de veelgenoemde zware lijfstraffen en doodstraffen volgens de meest stringente vorm van islamitisch recht, waarvan overigens niet alleen vrouwen, maar eveneens mannen het slachtoffer kunnen worden [zie het handen afhakken van dieven in Saoedi-Arabie] in de meeste islamitische landen niet worden toegepast, maar alleen in uitzonderingsgevallen zoals de reeds genoemde Noordelijke Staten in Nigeria en een land als Saoedi-Arabie.

In de tweede plaats komen vrouwenmishandelingen weliswaar in alle lagen van deze samenlevingen voor, maar hangen de sociale consequenties hiervan sterk samen met de sociaal-maatschappelijke positie van de betreffende vrouwen. Zo is het voor hoger opgeleide vrouwen over het algemeen door hun contacten en invloed gemakkelijker, deze vernederende omstandigheden te doorbreken en de mogelijkheid een nieuw leven op te bouwen dan niet-opgeleide vrouwen, die veelal een sociaal-zwakkere positie in de samenleving innemen.

In de derde plaats is het van groot belang onderscheid te maken tussen de positie van de vrouw uit de stad of het platteland, waarbij plattelandsvrouwen veelal meer blootstaan aan geweld vanwege de sterke sociale en familiale bindingen binnen een dorpsgemeenschap en de vanwege gebrek aan vooropleiding praktische aanwezige onmogelijkheid de streek te
ontvluchten.

2 Mishandeling islamitische vrouwen in Nederland en vrouwenmishandeling in
Nederland in het algemeen


Zoals reeds opgemerkt relateert mevrouw Hirsi-Ali de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland ten onrechte vrijwel uitsluitend aan de Islam en heeft zij te weinig oog voor de hierboven vermelde traditionalistische en sociale componenten, veelal afkomstig uit de landen van herkomst alsmede gevoed door de in Nederland heersende maatschappelijke
spanningen, die veelal samenhangen met het in de Nederlandse samenleving toegenomen racisme.
Evenzeer sluit zij de ogen voor het feit, dat mishandeling van in Nederland wonende islamitische vrouwen weliswaar een ernstig voorkomend verschijnsel is, maar dat een en ander evenzeer in onrustbarende percentages voorkomt bij zowel autochtone Nederlandse vrouwen als allochtone vrouwen van niet-islamitische komaf. De cijfers ontlopen elkaar niet al te veel, is er bij allochtonen [en daarbij zijn eveneens gerekend niet-islamitische allochtone vrouwen] sprake van een op de vijf vrouwen, is er bij autochtonen sprake van 1 op de vier
vrouwen.
Het is uiteraard evident, dat ik hierbij het verschijnsel van de mishandelde islamitische vrouw in genen dele wil bagatelliseren, maar wel wil ik de indruk wegnemen, dat er overwegend sprake zou zijn van mishandeling bij islamitische vrouwen, hetgeen genen dele het geval is.

3 Vrouwenbesnijdenis:

Evenzeer suggereert mevrouw Hirsi Ali veelal, dat het in zowel Somalië als bepaalde streken van Egypte voorkomend ernstige verschijnsel van de vrouwenbesnijdenis zou voortkomen uit een islamitische traditie, hetgeen niet het geval is. Hoewel voorkomend in geheel of gedeeltelijk islamitische landen als Somalië en Egypte, komt dit verschijnsel eveneens voor in een groot aantal Afrikaanse landen, die in het geheel niet islamitisch zijn, maar veelal aanhanger van animistische tradities, al dan niet vermengd met het christendom.
Uiteraard is vrouwenbesnijdenis een van de ernstigste schendingen van de rechten van de vrouw, maar juist gezien tegen dit licht is het van belang, een en ander in zijn juiste verband te zien.

4 Eerwraak:

Recentelijk is mevrouw Hirsi Ali in het nieuws gekomen als verdedigster van door eerwraak bedreigde moslima’s, hetgeen ik uiteraard van harte toejuich. Ook ten aanzien van deze problematiek echter maakt Hirsi Ali zich niet alleen schuldig aan verregaande generalisering.
In de eerste plaats is er in het geval van eerwraak lang niet altijd sprake van een vrouwelijk slachtoffer, noch wordt de daad alleen door mannen bedreven. Evenmin is er altijd sprake van moord, maar veelal van mishandeling, opsluiting en bedreiging.
Het belangrijkste is echter het feit, dat eerwraak niet zozeer religieus, maar cultureel gebonden is, aangezien dit verschijnsel  zich niet alleen slechts in enkele islamitische landen zoals bepaalde streken van Egypte en Jordanië manifesteert, maar evenzeer voorkomt in niet-islamitische landen zoals enkele Zuid-Amerikaanse landen, de Antillen, Italië en Griekenland.
Het is mevrouw Hirsi-Ali dan ook verwijtbaar, dat zij ten onrechte de suggestie wekt, dat eerwraak gerelateerd kan worden aan de Islam en slechts in islamitische landen voorkomt.

B Oplossingsstrategie:

1 Ressortering eerwraak onder de anti-terreurwetgeving

Nog los van haar generaliserende standpunten zijn m.i. eveneens haar oplossingsstrategieën uiterst dubieus. Zo stelde zij onlangs als maatregel voor, het eerwraak-misdrijf als zodanig
te laten ressorteren onder de anti-terreurwetgeving. Nog afgezien van het al dan niet wenselijke karakter van de anti-terreurwetgeving is hier geen sprake van een als terrorisme te
definiëren misdrijf en merkte minister Donner van Justitie dan ook terecht op, dat het laten ressorteren van een dergelijk misdrijf onder de anti-terreurwet zou neerkomen op een oneigenlijk gebruik van deze wet.

2 Verbod op islamitische scholen:

Een tweede door mevrouw Hirsi-Ali voorgestelde oplossingsstrategie ter bevordering van de emancipatie van moslima’s is het opheffen van islamitische scholen, aangezien een en ander o.a. de basis zou zijn voor het handhaven van ongewenste patronen in de man-vrouw relatie.
Verder geeft zij zelf aan geen gelovig moslim meer te zijn [hetgeen zij ”geseculariseerd” noemt]
Uiteraard is het haar recht al dan niet belijdend moslim te zijn, maar het sluiten van islamitische scholen vertrekt vanuit een fundamenteel gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van anderen, in casu de moslimgemeenschap. Bovendien is het in strijd met het recht op godsdienstvrijheid, als zodanig een van de grondbeginselen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en [nog steeds] verankerd binnen de Nederlandse grondwet.
Verder is de uiterste consequentie van dit gedachtegoed, dat dan eveneens christelijke, Joodse en hindoeïstische scholen zouden moeten worden opgeheven, aangezien een en ander anders niet alleen getuigt van discriminatie tegenover een groep, maar er ook op christelijke en joodse scholen [zeker de orthodoxen] vrouw-onvriendelijke visies aanwezig zijn. Het is daarom ook niet te verwonderen, dat het CDA bij monde van haar minister van Onderwijs Maria Verhoeven ernstige bezwaren heeft tegen deze door Hirsi Ali geponeerde opstelling.
Nog afgezien van dit gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van de ander is de opstelling van Hirsi Ali ook nog in hoge mate generaliserend, aangezien de al dan niet progressieve benadering van de man-vrouwrelatie niet afhankelijk is van de aanwezigheid van islamitische scholen in het algemeen, maar van de visie van de desbetreffende leerkrachten en het schoolbestuur, dat van school tot school verschilt. Bovendien verliest mevrouw Hirsi Ali uit het oog, dat een groot deel van de opvattingen binnen de man-vrouw relatie via de opvoeding worden doorgegeven, waardoor een en ander veel minder controleerbaar is.

3 Monolitisering Islam

Zoals reeds gesteld valt mij sterk aan de standpunten van Hirsi Ali op haar vergaande generalisatie zowel de Islam in het algemeen als de islamitische landen in het bijzonder.
Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom.
De mythe van de monolithische en eenvormige ”achterlijke” Islam is een racistisch verzinsel.
Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook. Kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel op feitelijk-aantoonbare en genuanceerde gronden.

4 Stigmatisering:

Opvallend is verder dat Hirsi Ali niet alleen ondanks deze onvolkomenheden in haar redenatie volkomen kritiekloos door ”intellectueel Nederland” is binnengehaald als de ”Islam-deskundige” hetgeen zij niet is [niet naar mijn opvatting, maar die van gerenommeerde Nederlandse islamologen], maar daarenboven een rol heeft gespeeld en nog speelt tegen de achtergrond van toenemende stigmatisering van de moslims.
Hiervoor werd zij zowel door politiek als media naar voren geschoven als coryfee, die de veelal verre van frisse oogmerken van politici en sommige nieuwsmedia bevestigde, waardoor haar geventileerde kritiek eerder vooroordelenbevestigend werkte. Het gevolg was, dat vele moslims, die toch al na 11 september te lijden hadden onder toenemende stigmatisering en met een Mcarthiaans vergrootglas werden bekeken de op sommige punten wel degelijk zinnige kritiek van Hirsi Ali verwierpen, omdat zij door haar weinig genuanceerde benadering nog verder in het vakje van vooroordelen en racisme werden gedrongen. Hierdoor ontstonden verdedigingsmechanismen die veelal in de hand gewerkt werden door het feit, dat slechts Hirsi Ali’s weinig genuanceerde mening op de TV gehoord werd en iedere kritiek op haar visie bij voorbaat of in het geheel niet op de TV kwam of werd afgedaan als ”extremisme” of
”fundamentalisme” zonder vaak enige bereidheid van de kant van media en politiek de gronden voor een dergelijke kritiek aan een serieuze analyse te onderwerpen.

5 Intellectueel Nederland:

Bovendien hield en houdt het leeuwendeel van politiek en intellectueel Nederland vast aan de verkeerde veronderstelling, dat Hirsi Ali ”de eerste” kritische islamitische vrouw was, terwijl er al tientallen jaren zowel Turkse als Marokkaanse vrouwen binnen Turkse en Marokkaanse
vrouwenorganisaties zeer actief waren betreffende de emancipatie van islamitische vrouwen.
Verder was het evenzeer opvallend, dat zij haar waardering vrijwel geheel kreeg en krijgt vanuit de gevestigde Nederlandse politieke en intellectuele hoek.
Onder de door haar beoogde doelgroep echter, de Marokkaanse en andere islamitische vrouwen, alsmede een grote groep islamitische intellectuelen, kon zij op heel weinig waardering rekenen, hetgeen mijns inziens op zich eveneens te denken geeft over haar werkelijke affiniteit met de doelgroep waaruit zij ook is voortgekomen.
En laten wij eerlijk zijn, in het klimaat na 11 september werd iedere kritiek op de Islam, zinnig of niet [zie Fortuyn] van harte in bepaalde Nederlandse politieke en mediakringen omhelsd.

C Vorm:

Ook de vorm waarin Hirsi Ali haar kritiek doorgaans goot en giet, is veelal niet acceptabel.
Nogmaals, kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel met respect voor de overtuiging van anderen. Haar uitspraken over de Profeet Mohammed, alsmede de vorm waarin de film Submission gegoten is, getuigt daar absoluut niet van. Het valt mij op, dat een en ander vaak gemakshalve wordt afgedaan met ”vrijheid van meningsuiting” maar eveneens is opvallend, dat dit gezegd wordt door autochtone Nederlanders, die veelal niet of nauwelijks affiniteit hebben met de Marokkaanse of andere moslims.
Wanneer een en ander dan ook nog gebracht wordt in een klimaat van toenemende polarisering, vind ik een dergelijke vorm waarin deze kritiek gegoten wordt getuigen van gebrek aan respect en morele lafheid. Verder zouden de autochtone Nederlanders, die ieder bezwaar hiertegen van islamitische kant vaak afdoen met ”onzin” of ”het moet kunnen” zouden zich eens moeten realiseren hoe zij het zouden vinden wanneer voor hen van
groot belang zijnde symbolen of principes stelselmatig worden bekritiseerd met een totaal gebrek aan respect voor hun identiteit. Tegen degenen, die vinden, dat moslims dergeljke kritiek maar ”moeten slikken” zou ik willen zeggen: Realiseert u, dat u zo een tweedeling in de samenleving creëert.
Maar vooral:
Realiseert u zich, dat u zich met een dergelijke weinig respectvolle houding schuldig maakt aan impliciet neokolonialisme. Men kan geen respect verwachten voor de dominante veelal niet-religieuze cultuur, wanneer men niet bereid is dat respect eveneens ten opzichte van de
religieuze allochtone cultuur te tonen. Dat geldt zowel voor de Nederlandse intelligentsia als critici als Hirsi Ali zelf.

(Uitpers, nr. 63, 6de jg., april 2005)

UITPERS.BE

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

ASTRID ESSED

1 APRIL 2007

TEKST1 April 2007  Astrid Essed

Inleiding
Duitsland, 1933
 
´´Daarom zijn er dringend veranderingen nodig!
Duitsland moet weer een sterk en vitaal land worden!
Een land met een duurzaam sterkere economie! 
Een land dat Joods banditisme keihard aanpakt en bestraft!
Een land met een bestuur dat problemen van de burgers oplost!
Kortom: op naar een beter en sterker Duitsland!´´
 
Na afloop van de redevoering werd er door de aanwezige, vrijwel in trance geraakte menigte, met luider stemme ´´Heil Hitler´´ gescandeerd.
 
Een redevoering, weggelopen uit de geschiedenis, die mede gezien tegen het licht van de latere, gruwelijke gebeurtenissen in nazi-Duitsland en de bezette gebieden, met als grondeloos dieptepunt ´´Auschwitz´´, een huiveringwekkende lading krijgt.
 
Wie er echter, gezien het racistische, haatzaaiende en populistische karakter, vanuit gaat, dat deze redevoering  door Adolf Hitler of een van zijn nazi-coryfeen gehouden is, heeft het toch bij het verkeerde eind.
 
Ik refereer hier aan de enigszins aangepaste openingsfrase uit het verkiezingspamflet van de heer Wilders dd augustus 2006, waarbij vanzelfsprekend ´´Duitsland´´ door ´´Nederland´´ dient te worden vervangen en ´´Joods banditisme´´ (een ´´geliefde´´ naziterm) door ´´islamitisch terrorisme´´.
 
Voor diegenen, die denken, dat ik hiermee het gedachtegoed van de heer Wilders op een lijn wil stellen met het nazi-gedachtegoed, vergissen zich. Een en ander is gelukkig (nog) niet het geval.
 
Wel zijn er, zowel in het gehanteerde populisme, het zondebokmodel, de aanzet tot haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen, het appel op een ´´sterke´´ natie en de nauwelijks onderbouwde roep om een ´´sterke economie´´, wel degelijk overeenkomsten in gedachtegoed en opvattingen te bespeuren.
 
Deze overeenkomsten zijn nog sterker aanwezig in zijn in het PVV-verkiezingspamflet voorgestelde maatregelen richting politiestaat.
 
 
A Politieke loopbaan

De heer Wilders startte zijn politieke carrière bij de (liberale) VVD, waarvan hij in 1989 lid werd. Vanaf 1997 tot 1998 was hij gemeenteraadslid in Utrecht en in 1998 maakte hij de overstap naar de Tweede Kamer, waar hij de VVD tot 2004 vertegenwoordigde. Hij behoorde tot de rechts-conservatieve vleugel en stond met name bij belangenbehartigers van de Palestijnse zaak bekend als een vurig bewonderaar van het Israëlische politiek-militaire optreden. Hierop kom ik nog terug.
 
Hij verliet de partij in 2004 na een conflict over het EU-lidmaatschap van Turkije, dat door Wilders werd uitgesloten, niet vanwege de mensenrechtenschendingen, maar vanwege zijn bezwaren tegen Turkije als niet Europees (lees islamitisch) land.
Na in de Tweede Kamer gezeten hebben onder de eenmansfractie ´´Groep Wilders´´ richtten hij en geestverwanten de PVV (Partij voor de Vrijheid) op, die in 2006 de verkiezingen won en met 9 zetels de Tweede Kamer bemande. Wilders is fractievoorzitter.
 
B Gedachtegoed
 
Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders kan gekwalificeerd worden als racistisch, populistisch en haatzaaiend. Eveneens wordt in het gedachtegoed een aanzet tot een politiestaat gepropageerd, waarmee Wilders zich buiten de Nederlandse democratische orde plaatst. Verder valt hem de twijfelachtige eer te beurt, de fundamentele principes van humaniteit en beschaving, alsmede de daaruit voortgekomen mensenrechtenverdragen, aan zijn laars te lappen.
 
Ik licht een en ander in onderstaande toe
 
1 Racistisch
 
In de Dikke van Dale wordt racisme gedefinieerd als:
 
´´het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde´´
 
In artikel 2, Conventie tot de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie, wordt racisme gedefinieerd als iedere vorm van negatief onderscheid en uitsluiting van mensen op grond van ras, kleur, afkomst, nationale of etnische oorsprong.
 
Opvallend is, dat Wilders in negatieve zin aan beide definitiecriteria voldoet
Ik breng een door Wilders in een NRC Handelsblad artikel gedane uitspraak in herinnering, die vaker in interviews met hem terugkomt:
 
´´ We moeten niet doen alsof de waarden van andere culturen net zo goed zijn als de onze.” 
 
Uit deze uitspraak kan reeds geconcludeerd worden, dat hij ´´onze´´ (lees de overigens zeer gedifferentieerde ´´autochtone´´ Nederlandse cultuur) cultuur superieur acht aan andere culturen.
 
Aan de in de Internationale Conventie omschreven definitie van racisme voldoet Wilders ruimschoots, zoals onderstaande mag aantonen.
 
I ´´Straatteroristen´´
 
Eveneens vindt dit racisme zijn basis in de voortdurende en ongenuanceerde stellingname tegen de Islam als religie, de moslims in het algemeen en met name het Marokkaanse bevolkingsdeel. Regelmatig worden Marokkaanse randgroepjongeren, die al dan niet met Justitie in aanraking zijn gekomen, door Wilders en aanhang gekwaliceerd als ‘´straatterroristen´´.
 
Niet alleen worden dergelijke uitspraken niet gehinderd door enig serieus onderzoek naar de oorzaken van een mogelijke maatschappelijke ontsporing, hierbij wordt eveneens een oneigenlijk gebruik gemaakt van de terminologie ´´terrorisme´´, die slechts betrekking heeft op voor de rechtbank bewezen aanslagplegers op burgers of burgerdoelen, met een politiek doel.
 
De boodschap lijkt duidelijk
Met een dergelijke opmerking worden deze groep Marokkaanse jongeren in het bijzonder en Marokkaanse jongeren in het algemeen, op buitenproportionele wijze gecriminaliseerd.
 
Het racistische element van deze uitspraak is bovendien gelegen in het feit, dat randgroepjongeren van autochtone komaf, niet op een dergelijke wijze worden aangeduid.

 II ´´Westerse´´ en ´´niet -westerse´´ allochtonen
 
Eveneens een voorbeeld van het racistische gedachtegoed is het door Wilders voortdurend gemaakte onderscheid tussen westerse en ´´niet westerse´´ allochtonen, waarbij aan deze laatste groep slechts generaliserend-negatieve kwalificaties worden toegeschreven.
 
III´´Overspoeling´´
 
Hij maakt verder tevens gebruik van extreem rechtse archetypen zoals een ´´overspoeling´´ door ´´vreemdelingen´´ of mensen van ´´niet westerse´´ komaf´’.
 
Een voorbeeld uit zijn verkiezingspamflet
 
´´De demografische ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk: de meerderheid van de jongeren in de grote steden is nu al van niet-westerse afkomst.´´
 
Deze opvatting deelt hij overigens met de door hem bewonderde ultra-rechtse Israëlische politici, die zich zorgen maken om het ´´demografische probleem´´ (een meerderheid van ´´Israëlische´´ Arabieren in het huidige Israël, waardoor de legitimatie van een op zionistische basis gestichte Joodse Staat steeds meer komt te vervallen).
 
Het is evident
Slechts mensen met racistische vooroordelen tav anderen, die zichzelf daarenboven als superieur zien, achten zich bedreigd door de aanwezigheid van mensen met een andere cultuur, aangezien zij niet in humanitaire termen denken, maar in afkomst en culturele verschillen en al evenmin oog hebben voor de verrijking door andere culturen.
 
Van de heer Wilders is eveneens berucht de uitspraak, dat met de komst van de staatssecretarissen Aboutaleb (Sociale Zaken) en Albayrak (Justie), die beiden van allochtone (Marokkaanse) komaf zijn, een ´´tsunami´´ van islamisering het nieuw aangetreden Nederlandse kabinet heeft bereikt. Kort na deze uitspraak startte hij zijn politieke hetze tegen deze twee staatssecretarissen, waarop ik nog terugkom.
 
 
2 Haatzaaiend
 
Het behoeft nauwelijks nadere toelichting, dat bovenstaande standpunten, zijn door mij nog te bespreken Tweede Kameroptreden en de door hem gemaakte provocerende opmerkingen (berucht is zijn opmerking, dat de moslims de Koran voor de helft zouden moeten verscheuren) in ernstige mate de reeds sinds 11 september 2001 nog verder toegenomen tweedeling tussen Nederlanders van autochtone en allochtone komaf, nog verder intensiveert.
 
Nog afgezien van zijn abjecte gedachtegoed, getuigt het daarenboven ook van grote morele lafheid, een reeds sinds 11 september 2001 gestigmatiseerde en kwetsbare bevolkingsgroep (in casu met name de Marokkaanse), die zowel na 11 september als de moord op de heer van Gogh, heeft blootgestaan aan fysieke en verbale intimidatie, alsmede brandstichtingen en aanslagen, nog verder te criminaliseren.
 
Volgens artikel 137, c en d zijn zowel discriminatie tegen een bevolkingsdeel als haatzaaierij, waarvan hier toch duidelijk sprake is, strafbaar. Het zou dan ook aanbeveling verdienen, wanneer er tegen de heer Wilders en zijn partijgenoten aangifte zou worden gedaan
 
3 Op weg naar een politiestaat

Autoritaire en antihumane opvattingen
 
Reeds eerder heb ik eraan gerefereerd, dat in het gedachtegoed van Wilders eveneens elementen schuilen, die op gespannen voet met de rechtsstaat staan
 
Een voorbeeld is zijn kennelijke bewondering voor administratieve detentie, een door de Israëlische regering voornamelijk tegen Palestijnen (en soms tegen religieus-fanatieke kolonisten) toegepaste strafmaatregel, die neerkomt op detentie zonder vorm van aanklacht en proces.
 
Een dergelijke in de internationale wetgeving en het Europees Mensenrechtenverdrag (EVRM), alsmede in de Nederlandse wetgeving verboden strafmaatregel mag echter bogen op groot enthousiasme van de heer Wilders en geestverwanten en hij pleit in zijn verkiezingspamflet dan ook voor de introductie van de ´´administratieve detentie´´ tav terreurverdachten.
 
Een ander opmerkelijke door Wilders bepleite maatregel is de de introductie van ´´heropvoedingskampen´´ voor probleemjongeren.
 
Zonder de heer Wilders ook maar enigszins te willen beschuldigen van een introductie van concentratiekampen, wekt deze terminologie bij mij toch associaties op met in de Oost-Europese landen (tijdens de voormalige regimes) en in China voorkomende kampen,  waarbij de mensenrechten in ernstige mate werden geschonden.
 
Nog los van de door de heer Wilders gegeven invulling hiervan (hetgeen hij verder buiten beschouwing laat), lijkt mij een en ander op gespannen voet met de Nederlandse rechtsorde, aangezien er reeds in voldoende mate strenge tot zeer strenge strafinrichtingen voor jongeren, die in aanraking gekomen zijn met Justitie, voorhanden zijn en dit kennelijk een door de heer Wilders gepropageerde aanvulling zou zijn.
 
Zijn enthousiasme voor de administratieve detentie doet in dit verband het ergste vrezen.
 
Tenslotte frappeerde mij eveneens zijn standpunt tot het invoeren van preventief fouilleren door het hele land.
 
Niet alleen is een en ander een ernstige inbreuk op de privacy, bovendien is het een inbreuk op de rechten van de betrokkenen, aangezien er, door het doorgaans collectieve karakter, geen sprake kan zijn van een gerede verdachtmaking. Bovendien kan een dergelijke ver doorgevoerde maatregel leiden tot stigmatisering, aangezien het aan de politie is te bepalen, welke personen of groep preventief kan worden gefouilleerd.
 
Terecht zijn de autoriteiten tot nu toe zeer terughoudend met dit mi niet rechtmatige en buitenproportionele middel omgesprongen.
 
Preventieve fouillering door heel Nederland echter zou een versterking zijn van het toch reeds  heersende repressieve anti-terreurklimaat.
 
Zowel uit Wilders grote sympathie voor administratieve detentie, ”heropvoedingskampen” en preventieve fouillering door heel Nederland acht ik de conclusie gerechtvaardigd, dat een aantal essentiële PVV-standpunten in strijd zijn met de principes van een democratische rechtsstaat en kenmerken in zich dragen van een politiestaat.

 
4 Populistisch
 
Een van de kenmerken van al dan niet charismatische voormannen van racistische of tegen racisme aanleunende organisaties is het basale populisme.
 
Populisme is een politiek-ideologische richting, die niet empirisch (onderzoekend) te werk gaat, maar zich doorgaans baseert op bestaande in dit geval racistische, onderbuikgevoelens en deze op al dan niet subtiele wijze, voedt.
 
Omdat een gedegen argumentatie veelal ontbreekt, komen de populistische standpunten doorgaans neer op het ”intrappen van open deuren”, het voeden van reeds bestaande gevoelens van onvrede en animositeit, het uiten van ongerichte kretologie en het formuleren van multi-interpretabele uitspraken.
 
Zo is het opvallend, om met dit laatste te beginnen, dat Wilders veelal refereert aan een ”sterk Nederland”, een ”Nederland om trots op te zijn”, een ”eigen identiteit” etc , zonder hieraan een duidelijke en sluitende invulling te geven.
 
Ook het ”intrappen van open deuren” is zijn sterke kant.
 
Zo refereert hij in zijn verkiezingsprogramma aan o.a. de volgende ”aandachtspunten”.
Er is bij deze punten echter hetzij reeds sprake van een bestaande wetgeving [zoals de ongewenstverklaring na het plegen van een misdrijf door een niet-Nederlander] of het standpunt is vanzelfsprekend en wordt door iedereen omschreven [zoals het wegwerken van wachtlijsten].
 
Enkele voorbeelden:
 
– Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd [reeds een wetsmaatregel]
– Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken [Open deur)

– Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen  (Open deur)

– Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed  (Open deur) 
Naast de moslimvijandige standpunten, die zich eveneens uitstrekken anti-vluchtelingstandpunten (Wilders is voorstander van een immigratiestop) tracht hij zich op een dergelijke populistische wijze bij anderen, die geen uitgesproken racisten zijn, maar wel een neiging hiertoe hebben, populair te maken.
 
Ook doet in dit verband het zich beroepen op de zogenaamde ”glorie uit het verleden” (lees armoede in Nederland en kolonialisme en slavernij) goed.
 
Zo merkt hij op in zijn ”Onafhankelijkheidsverklaring”:
 
”Ooit veranderden onze voorouders een moerasdelta in een oase van tolerantie en economisch succes, met een vlag die over de hele wereld synoniem is met vrijheid. Die vlag verdient het in vrijheid te blijven wapperen. ”
 
Grote, demagogische en vooral lege woorden.
 
C Nationaliteitenkwestie
 
Over het Wilders Tweede Kameroptreden in de ”dubbele nationaliteitenkwestie” kan ik kort zijn, aangezien het niet de inhoudelijke kwestie betrof, maar zijn onderliggend racistische gedachtegoed, dat gekant is tegen moslims en ”niet-westerse” allochtonen in het algemeen en hun regeringsdeelname in het bijzonder.
 
Zo koppelde hij in een tegen de reeds genoemde staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak hun ”dubbele nationaliteit” aan een eventueel gebrek aan loyaliteit aan Nederland.
Nog afgezien van het feit, dat deze staatssecretarissen jarenlang hun politieke sporen hebben verdiend in politieke bestuursfuncties, is hun benoeming een resultaat geweest van de Nederlandse coalitievorming, die als zodanig gerespecteerd dient te worden.
 
Evenmin hangt de door Wilders aangekaarte ”loyaliteit” ook maar enigszins samen met het bezit van de eigen nationaliteit en hebben in mijn optiek mensen van allochtone komaf recht op de beleving van hun identiteit en dus eveneens op hun eigen paspoort.
 
Uit het feit, dat daarenboven Marokkanen geen afstand kunnen doen van hun Marokkaanse nationaliteit, volgens de Marokkaanse wetsregels (evenmin als Argentijnen en Grieken) bleek, dat het Wilders er slechts om ging, meer van een half miljoen moslims van Marokkaanse komaf te criminaliseren en verdacht te maken.
 
Dat dit zijn oogmerk was, bleek wel uit het feit, dat hij recentelijk eveneens een ”beroepsverbod” heeft geëist tav mensen met een dubbele nationaliteit, voor o.a. rechters, officieren van Justitie, politiemensen, militairen en ambassadeurs.
 
De tsunami van racisme woedt nog steeds voort.
 
Reactie parlement:
 
Hoewel de meerderheid van de Tweede Kamer Wilders duidelijk heeft teruggefloten heeft in de dubbele nationaliteitenkwestie, is er toch geen sprake geweest van een principiële stellingname, ondanks goede bijdragen van de heer Pechtold (D’66), mevrouw Halsema (Groen-Links) en de heer Dijsselbloem [PvdA]
 
Een en ander draait echter niet alleen om de nationaliteitenkwestie of de door Wilders gevoerde veelal zeer onwellevende toon, maar om de grond van het probleem, zijn racistische gedachtegoed.
 
Toen de politicus Janmaat [Centrumpartij] in 1982 in de Tweede Kamer was gekomen met 1 zetel, sprak de politiek openlijk schande van zijn gedachtegoed en negeerden vele Kamerleden hem.
 
Ik hou geen pleidooi voor het negeren van Wilders, uit oogpunt van wellevendheid en medemenselijkheid.
 
Wel acht ik het echter van wezenlijk belang, dat de politiek de morele moed heeft, hem en zijn gedachtegoed als racistisch te ontmaskeren.
 
Wat dat betreft mogen de Nederlandse politici een voorbeeld nemen aan een aantal Belgische, die openlijk de heer de Winter [Vlaams Belang] met wiens gedachtegoed de heer Wilders zeet veel overeenkomsten vertoont, als racist te ontmaskeren.
 
Een dergelijke principiele houding, en het benadrukken van de waardigheid in het parlementaire debat, zal bijdragen  aan de morele en hopelijk ook politieke nederlaag van de heer Wilders.
 
(Uitpers, nr 85, 8ste jg. , april 2007)


 
Bronmateriaal:
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders
 
http://www.groepwilders.nl/
 
 
http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=497&Itemid=126
 
 
http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=95
 
 
http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1206
 
 
http://www.planet.nl/planet/show/id=420508/contentid=630474/sc=a21fb7
 
 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article409390.ece/Wilders_ook_verbod_dubbele_pas_buiten_politiek?source=rss
 
 
http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article647174.ece/van_Doorn_Het_credo_van_Geert_Wilders__Alles_is_geoorloofd?pageNumber=8
 
 
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/45936
 
 
http://www.nu.nl/news.jsp?n=983185&c=11
 
 
http://www.nu.nl/news.jsp?n=1004269&c=11
 
 
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article372750.ece/Vlaams_Belang_feliciteert_Geert_Wilders?source=rss
 
 
http://indymedia.nl/nl/2007/03/43286.shtml
 
 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article404698.ece
 
 
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/112986
 
 
http://www.passagenproject.com/conservatisme.html

VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENS ONTMASKERD

ASTRID ESSED

20 MAART 2018

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/verkiezingsfilmpje-wilders-2018-haatleugens-ontmaskerd/

EX-PVV ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH

TOT ISLAM/10 VRAGEN AAN JORAM VAN KLAVEREN

ASTRID ESSED

15 MAART 2019

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/ex-pvv-er-joram-van-klaveren-bekeert-zich-tot-islam-tien-vragen-aan-joram-van-klaveren/

DE ZAAK SHARIA4BELGIUM2012/I/ARRESTATIE

WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT

ASTRID ESSED

15 APRIL 2013

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/arrestatie-woordvoerder-sharia4belgium-hypocrisie-belgische-staat/

DE ZAAK SHARIA4BELGIUM2012/II/OPEN BRIEF

AAN PREMIER DI RUPO/UW PLEIDOOI VOOR

VOOR EEN VERBOD OP SHARIA4BELGIUM

ASTRID ESSED

15 APRIL 2013

DE ZAAK SHARIA4BELGIUM/III/TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM

OPGEPAKT/BLIKSEMAFLEIDER VOOR POLITIEGEWELD EN RACISME

ASTRID ESSED

15 APRIL 2013

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/sharia4belgium-bliksemafleider-voor-politieoptreden-en-racisme/

DE ZAAK SHARIA4BELGIUM 2012/IV/SHARIA4BELGIUM HEFT 

ZICHZELF OP/SHARIA4BELGIUM ALS UITDAGER BELGISCHE STAAT

ASTRID ESSED

15 APRIL 2013

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/sharia4belgium-heft-zichzelf-op-sharia4belgium-als-uitdager-van-de-belgische-staat/

UITPERS.BE
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTENASTRID ESSED1 JANUARI 2007
https://www.uitpers.be/het-piranha-proces-tav-samir-a-en-medeverdachten/

TEKST
 1 Januari 2007  Astrid Essed

 ”Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, kan door den rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen.
Artikel 338, Wetboek van Strafvordering”.

Een van de fundamentele grondrechten van iedere verdachte is, dat hij of zij slechts veroordeeld kan worden op grond van het zogenaamde geleverde wettige en overtuigende bewijs.

Een en ander impliceert, dat niet alleen de rechtbank, gebaseerd op in de proceszaak aangedragen aspecten, persoonlijk overtuigd dient te zijn van de waarde van het bewijsmateriaal, maar dat tevens het aangedragen bewijsmateriaal dient te voldoen aan de wettelijke eisen.
Wanneer een van beide aspecten, hetzij de overtuigendheid, hetzij het wettige karakter van het verkregen bewijsmateriaal ontbreekt, dient de verdachte te worden vrijgesproken

Zonder de pretentie te willen hebben, een afgerond juridisch oordeel over het vonnis te willen vellen, wil ik niettemin enige kanttekeningen maken bij een aantal aspecten van het door de rechtbank aangedragen bewijsmateriaal, alsmede wijzen op enkele tegenstrijdigheden in het vonnisoordeel van de rechtbank

Deze kanttekeningen zijn gebaseerd op de mi toenemende vervaging in de rechtsgang tav de te overleggen bewijslasten in de processen tegen terreurverdachten

Was het nog zo, dat de in het Piranha-proces tot acht jaar gevangenisstraf veroordeelde Samir A vorig jaar dd 6-4-2005 bij gebrek aan bewijs is vrijgesproken van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een of meer terroristische aanslagen en overwoog de beroepsrechter in het vonnis dd 18-11-2005, nav het beroep door het OM tegen genoemde vrijspraak nog, dat hij weliswaar terroristische intenties had, maar dat deze, bij gebrek aan concreet bewijs voor voorbereidingshandelingen immers niet strafbaar gesteld kunnen worden, nu is daarin blijkbaar een kentering gekomen

Weliswaar heeft de rechtbank Rotterdam, die vonnis heeft gewezen in deze zaak, een aantal fundamentele rechten van de verdachten verdedigd, die ik eveneens zal noemen, niettemin is zij klaarblijkelijk van mening, dat de bewijslast betr voorbereidingshandelingen tot het plegen van terroristische aanslagen dermate kan worden opgerekt, dat er sprake is van een impliciete veroordeling op grond van echte of vermeende terroristische intenties

Mijns inziens een zeer zorgwekkende ontwikkeling.
 
A Vonnissen en veroordelingen:

Op 1 december 2006 werden inzake het proces in de zogenaamde Piranha-zaak, de 20-jarige Samir A en 5 medeverdachten, na een lange periode van voorarrest, veroordeeld tot gevangenisstraffen, die varieerden van respectievelijk 8 jaar tot drie maanden
Een verdachte, de heer ……. werd vrijgesproken.
Het veroordeling van Samir A en drie medeverdachten was gebaseerd op het plegen van ”voorbereidingshandelingen en bevordering van terroristische misdrijven.

Nader gespecificeerd is de rechtbank van mening, dat zij  het voornemen gehad zouden hebben om aanslagen te plegen op zowel politici als op het gebouw van AIVD te Leidschendam. 

Alle vier verdachten werden echter vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie ”met een terroristisch oogmerk”, aangezien de rechtbank van mening was, dat het volgens haar bewezen geachte samenwerkingsverband tussen de vier verdachten dermate diffuus was, dat van een organisatie niet gesproken kon worden.
Ik kom hierop terug.

Nader gespecificeerd werd Samir A tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Noureddhine El F, die ook reeds in het Hofstadproces tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, werd tot vijf jaar cel veroordeeld. Hij was overigens de enige, die eveneens werd veroordeeld voor ”werving voor de gewapende strijd, toegespitst op de justitiële opvatting van de Jihad. Mohammed C werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Soumaya S, die getrouwd geweest was [inmiddels gescheiden] met Noureddhine El F werd tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Een andere verdachte, die minder zware aanklachten had, werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf vanwege een verstrekken van een ongeldig identiteitsbewijs.
Een verdachte werd vrijgesproken.

B Voorgeschiedenis Samir A

Aangezien Samir A door de justitiële autoriteiten en de inlichtingendienst AIVD wordt beschouwd als de centrale figuur in het Piranha-proces, vermeld ik in het kort enige gegevens tav zijn justitiele voorgeschiedenis:
Samir A :
Reeds op jeugdige leeftijd voelde Samir A een sterk politiek en door idealisme gekleurd engagement, dat echter, ook volgens eigen beweringen, een terroristische component zou krijgen. Zo probeerde hij in januari 2003 met een vriend naar Tsjetsjenië te reizen om daar met het Tsjetsjeense verzet tegen het Russische leger te strijden, hetgeen nog zeker als een idealistische jongensdroom kan worden aangemerkt. De Russische politie stuurde hem echter aan de grens weer terug naar Nederland.


Eerste arrestatie

Op 17 oktober 2003 werd Azzouz met vier anderen aangehouden met als aanklacht het voorbereiden van een aanslag. Bij een huiszoeking werden kunstmest en zoutzuur aangetroffen, stoffen waarmee explosieven zouden kunnen worden gemaakt. Uit AIVD-onderzoek zou zijn gebleken dat twee van hen in Pakistan waren geweest en daar in een trainingskamp verbleven. Kort daarop werden Azzouz en de vier anderen weer vrijgelaten en niet verder vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Tot een proces kwam het dus niet.

Tweede arrestatie en eerste proces

Op 30 juni 2004 werd Samir A  opnieuw gearresteerd nadat in de supermarkt in Rotterdam waar hij werkte een roofoverval plaats vond. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie de daders geholpen hebben binnen te komen en met hen samenwerken.
Na zijn arrestatie doorzocht de politie zijn huis. Bij de doorzoeking van zijn huis vond de politie onder meer zelfgetekende en van internet gedownloade plattegronden van diverse strategische gebouwen in Nederland. Ook vond de politie twee patroonhouders voor automatische wapens en een flesje gevuld met chemische stoffen en voorzien van bedrading.
Na de huiszoeking werd hij niet alleen aangeklaagd voor de overval maar ook voor het beramen van aanslagen met een terroristisch oogmerk op onder andere Schiphol, de Tweede Kamer, de kerncentrale van Borssele, het hoofdkantoor van de AIVD in Leidschendam en het ministerie van Defensie.

Uitspraak eerste proces

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen Samir A 7 jaar celstraf en intrekking van zijn kiesrecht. De rechtbank sprak hem echter vrij van het beramen van aanslagen, vanwege gebrek aan bewijs. Wel werd hij tot drie maanden gevangenisstraf wegens verboden wapenbezit veroordeeld. Ook zijn hulp bij de overval op de supermarkt achtte de rechtbank niet bewezen.
Het Openbaar Ministerie ging na de uitspraak in hoger beroep, maar op 18 november 2005 werd hij  door het Gerechtshof in Den Haag vrijgesproken. Het hof achtte wel bewezen dat hij terroristische intenties had, maar hij werd vrijgesproken van voorbereidingshandelingen vanwege gebrek aan bewijs.
Zoals bekend is hij tenslotte in het Piranha-proces veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf
Eveneens werd hij in verband gebracht met de zogenoemde Hofstadgroep, maar bewijzen voor een veroordeling ontbraken

C Positieve aspecten rechtbankproces

Alvorens mij te richten op de bewijslast en enkele tegenstrijdigheden in de redenering van de rechtbank, wil ik nadrukkelijk mijn waardering uitspreken voor het feit, dat de rechtbank zich in een aantal opzichten heeft ingespannen voor de verdediging van de fundamentele rechten van de verdachten.
Bij dezen belicht ik in het kort de volgende punten:

1 De eis tot teruggave dossiers aan de verdachten
2 De weigering tot toelating van de AIVD-ambtsberichten tot de bewijsvoering, vanwege gebrek aan toetsingsmogelijkheden betr de waarheidsvinding [wijs erop, dat hiervan ook sprake was bij de Hofstad-vonnissen]
3 Het uitsluiten van bewijs betr de verklaring van een in Marokko gedetineerde terreurverdachte
4 Het uitsluiten van de verklaringen van het echtpaar B, ”kroongetuigen” in het proces, vanwege aperte onbetrouwbaarheid

1 Bij hun overbrenging naar de EBI Vught hadden de verdachten geen inzage meer tot hun dossiers, waardoor noch zij, noch hun advocaten zich op de rechtszaak konden voorbereiden
De rechtbank gelastte echter het onmiddellijk verstrekken van de dossiers aan de verdachte en weigerde zolang de zaak verder te behandelen.
2 Evenals in het Hofstadproces heeft de rechtbank de AIVD-ambtsberichten uitgesloten van de bewijsvoering, aangezien een en ander niet nader door de rechtbank kon worden getoetst en de betreffende AIVD-functionarissen zich bleven beroepen op hun recht op geheimhouding.
3 Voor de toetsing van de betrouwbaarheid van een aan de Marokkaanse politie afgegeven verklaring van een terreurverdachte in de Piranha-zaak waren officieren van Justitie, verdediging en rechter-commissaris naar Marokko afgereisd. Aldaar aangekomen echter werd aan de verdediging geen toestemming gegeven bij het verhoor aanwezig te zijn en kreeg de rechter-commissaris geen toestemming de voorbereide vragen te stellen. Hierdoor werd de verklaring niet meer meegenomen in het proces
4 Vanwege de door de rechtbank terecht genoemde onbetrouwbaarheid van de kroongetuigen, het echtpaar B, dat bovendien eveneens tegenstrijdige verklaringen had afgelegd, werd door de rechtbank besloten, hun getuigenis alleen te aanvaarden als bewijs, wanneer er sprake was van overeenkomend steunbewijs uit een andere bron.

D Discrepantie tussen de door de rechtbank toegewezen eis en het niet-bewezen aspect van een terroristische organisatie

Alvorens enkele aspecten van de bewijsvoering onder de loep te willen nemen springt bij mij in het oog de discrepantie tussen het door de rechtbank gewezen vonnis betreffende de  voorbereidingshandelingen tav het plegen van een of meerdere aanslagen van vier verdachten en het feit, dat er volgens de rechtbank geen sprake zou zijn van het bestaan van een terroristische organisatie.
Voor het al dan niet bestaan van een terroristische organisatie verwijst de rechtbank naar het Hofstad-vonnis, waarbij de bestempeling van ”de Hofstad-groep” tot terroristische organisatie was gebaseerd op het volgens de rechtbank geregeld geachte karakter van de zogenaamde ”huiskamerbijeenkomsten”.
Hiervan zou in de Piranha-zaak tussen de verdachten geen sprake zijn, aangezien de onderlinge contacten ” te weinig, te divers en te weinig verbonden” [ik citeer de rechtbank[ zouden zijn. In deze redenatie is echter een grote tegenstrijdigheid. Weliswaar heeft deze rechtbank het oordeel van de rechtbank in het Hofstad-proces overgenomen, dat er daar sprake was van een ”criminele en terroristische” organisatie, maar zij verliest uit het oog, dat geen van de zogenaamde ”Hofstad-leden” zijn veroordeeld vanwege voorbereidingshandelingen tot het plegen van een aanslag.

In de Piranha-zaak echter zijn tenminste vier van de zes verdachten niet alleen veroordeeld vanwege voorbereidingshandelingen tot een of meer terroristische aanslagen, maar daarenboven betreffende aanslagen op dezelfde ”doelen”, namelijk bepaalde politici en het gebouw van de AIVD.
Het is mi oneigenlijk, enerzijds verdachten te veroordelen voor dezelfde categorie aanslagen en anderzijds te stellen, dat hier geen sprake zou zijn van een organisatie. Aangezien de rechtbank er echter niet in is geslaagd, deze verdachten, die gefocust zouden zijn op dezelfde aanslagen, als organisatie aan te merken, zet dat mi vraagtekens bij de bewezenverklaring van de te plegen aanslag.
Mi is het onmogelijk, vanuit een ”divers en te weinig verbonden” samenwerkingsverband te komen tot een logistieke voorbereiding voor dergelijke grootschalige aanslagen. Bovendien spreekt de rechtbank zichzelf tegen, aangezien zij wel in haar vonnis focust op de binnen de groep roulerende wapens. Hiervan zou geen sprake kunnen zijn bij een diffuus samenwerkingsverband zonder veel onderlinge verbondenheid

E De Bewijslast

1 Omstreden telefoongesprek

Reeds heb ik gesteld, de door de rechtbank aangevoerde bewijslast niet alleen uiterst mager, maar in hoge mate ongeloofwaardig te achten. Een voorbeeld hiervan is een tussen een van de verdachten en een derde [niet-verdachte] gevoerd telefoongesprek, waaruit volgens de rechtbank terroristische intenties of sterker nog, het voornemen tot het plegen van een aanslag zouden zijn af te leiden. Door verdachte wordt tijdens het telefoongesprek opgemerkt, dat er  ”nog een soep te koken staat, waarvan men achterover zal vallen”. Het betreffende telefooncontact reageert vervolgens met de opmerking ”nog niets in het nieuws te hebben gezien”.
Niet alleen is het evident, dat dergelijke opmerkingen ook in niet serieuze zin kunnen worden geïnterpreteerd, daarenboven is het evident, dat, wanneer een dergelijk gevoerd telefoongesprek op geen enkele wijze kan onderbouwd met aantoonbare feiten of handelingen op dat moment, waaruit voorbereidingshandelingen tot een aanslag zouden blijken, een en ander allerminst als bewijsmateriaal kan worden aangevoerd.
De rechtbank concludeert uit dit gesprek echter o.a. het volgende:
”In het licht van deze gesprekken en het gegeven dat [verdachte] al enkele jaren terroristische idealen en doelen nastreeft is de betekenis, die [verdachte] hieraan gegeven heeft – namelijk het van huis weglopen van [verdachte] en het daarop volgende huwelijk met [verdachte] – volstrekt ongeloofwaardig. Hier kan niet anders dan sprake zijn van een op handen zijnde terroristische aanslag of daarmee gelijk te stellen daad van terroristische aard. ”

Onthullender is in dezen echter nog het feit, dat de rechtbank haar bewijsstelling van een ”op handen zijnde aanslag” kennelijk baseert op het feit, dat de betreffende verdachte ”terroristische idealen” heeft. Zonder een daadwerkelijk en empirisch bewijs, en slechts gebaseerd op dergelijke telefoongesprekken, acht ik een bewijslast uiterst gevaarlijk.

2 Videotestament Samir A

Een ander volgens de rechtbank belangrijk bewijsaspect voor de veroordeelde voorbereidingshandelingen tot het plegen van terroristische aanslagen is het zogenaamde ”videotestament” van Samir A.

Een ander door de rechtbank als mi zeer dubieus aan te voeren bewijsmateriaal is het zogenoemde videotestament van Samir A
Hoewel er volgens de interpretatie van de rechtbank sprake van is, dat dit zogenoemde ”videotestament” zou refereren aan ”het plegen van misdrijven, die erop gericht zijn de bevolking vrees aan te jagen en de Nederlandse rechtsorde te vernietigen” [citaat rechtbankvonnis], blijkt uit zorgvuldige lezing van de politievertaling mi een andere, door de rechtbank genegeerde, interpretatie.
De zogenoemde videoboodschap vangt aan met enkele los van elkaar staande Korancitaten en refereert in de vervolgboodschap op onmiskenbare wijze aan zowel het Brits-Amerikaanse politiek-militaire optreden in o.a. Irak als aan de in Guantanamo Bay en Abu Graibh begane mensenrechtenschendingen.

Naar mijn mening verraadt zijn eveneens negatief geïnterpreteerde emotionaliteit zijn betrokkenheid met de Iraakse burgerbevolking en de betreffende gevangenen.
Betreffende zijn ” boodschap tot het Nederlandse volk” is er mi geen sprake van een willen omverwerpen van de Nederlandse rechtsorde, maar een onverbloemde kritiek voor de door de Nederlandse regering gegeven politieke en militaire steun aan het Brits-Amerikaanse politiek-militaire optreden .

Evenmin deel ik de mening van de rechtbank, dat Samir A met deze ”videoboodschap” een terreuraanslag zou willen aankondigen of ”de kijker de terreur te laten voelen” [citaat rechtbank]. Immers, daarvan zou naar mijn mening sprake van zijn, wanneer deze ”boodschap” verspreid zou zijn via Internet of andere communicatiekanalen
Hiervan is echter geen sprake, aangezien deze in handen van de AIVD is gespeeld en het deze dienst is geweest, die een en ander aan de rechtbank heeft overgedragen.

Wel dient vermeld te worden, dat er in complimenteuze zin uitingen werden gedaan tav Osama Bin Laden en dat de Nederlandse bevolking kennelijk door Samir A als ”strijders” werden beschouwd vanwege het kiezen van een Nederlandse regering, die het Amerikaanse politiek-militaire optreden in de wereld steunt.

Deze twee laatste uitingen wijzen mi zeker op terroristische intenties, maar ik acht het in alle opzichten onacceptabel, dat een dergelijke al of niet serieus te nemen ”boodschap” [Samir A heeft later verklaard, dat een en ander niet als videotestament beschouwd diende te worden] als bewijsmateriaal voor voorbereidingshandelingen tot het plegen van een of meer terroristische acties kan worden aangemerkt.

Nog los echter van de al dan niet als juist geïnterpreteerde rechtbankopvatting tav de inhoudelijke kant van het ”videotestament” is het mi oneigenlijk een dergelijk document, waarbij verbaal uiting wordt gegeven aan bepaalde opvattingen en sympathieën, zonder daadwerkelijk ondersteunend bewijs, waaruit concreet voorbereidingshandelingen blijken, als een van  de voornaamste bewijsaspecten mee te laten wegen. Heel duidelijk is aan de motivatie en interpretatie van de rechtbank van het betreffende videotestament te constateren, dat de rechtbank niet zozeer is uitgegaan van feitelijkheden en concreet bewijsmateriaal, maar eigen opvattingen en interpretatie.

Ik citeer een deel van de rechtbankopvatting tav het betr videotestament:

”Dit wordt naar het oordeel van de rechtbank nog eens onderstreept door het bij [verdachte] gevonden videotestament. Hierin wordt gerefereerd aan het plegen van misdrijven die erop gericht zijn de bevolking vrees aan te jagen en de Nederlandse rechtsorde te vernietigen.”
 
De rechtbank neemt aan dat deze videoboodschap tot stand is gekomen na 1 oktober 2005. Op de in beslag genomen camera staan immers – voor het videotestament – afbeeldingen van het op 1 oktober 2005 gehouden besnijdenisfeest van de zoon van [verdachte].
Deze videoboodschap is – naar het oordeel van de rechtbank – niet anders op te vatten dan een openbaarmaking aan ouders en naasten en aan het Nederlandse volk, nadat [verdachte] het martelaarschap heeft bereikt door een terroristische aanslag, zoals een explosie met vele doden (te denken is in de eerste plaats aan het AIVD-gebouw) dan wel door een andere, vergelijkbare, daad zoals een moord op één of meer bekende politieke figuren. Dergelijke daden zijn te beschouwen als terroristische bedreigingen van de Nederlandse democratische instellingen. Los daarvan is alleen de videoboodschap van een dergelijke inhoud, dat alleen al die boodschap toereikend is om de kijker de terreur te laten voelen.”

3 Het toelaten door de rechtbank van een omstreden gesprek tussen Soumya S en haar zuster, het zogenaamde ”apothekersgesprek”.

Eveneens acht ik het zeer dubieus, dat de rechtbank een omtreden gesprek van verdachte Soumaya S met haar zus, het zogenaamde ‘apothekersgesprek” tot het bewijs heeft toegelaten.
In dit gesprek zou Soumaya S met grote aandrang naar persoonsgegevens van een aantal politici hebben gevraagd, o.a. naar gegevens betreffende Hirsi Ali.

De verdediging echter voert aan dat niet alleen uit dit door de AIVD ter beschikking gestelde gesprek delen zouden zijn weggelaten, waardoor een en ander niet in de juiste context kan worden geïnterpreteerd, maar dat tevens een aantal andere gesprekken, die dit telefoongesprek in een ander licht zouden doen zien, niet door de AIVD zijn overgedragen.
In de eerste plaats acht ik het verbazingwekkend, dat de rechtbank stelt uit de letterlijke uitwerking van de gesprekken ”de indruk te hebben”, dat het gesprek wel in zijn geheel is weergegeven.

Naar mijn mening dient een rechtbank zich niet te baseren op een ”indruk” maar de beschikbare feiten op wettige en overtuiigende wijze toetsen

Dat is hier echter niet gebeurd

Verder baseert de rechtbank zich erop, dat er, gebaseerd op het AIVD-ambsbericht dd 18-10-2006 wel door de AIVD wordt gesteld, dat er sprake is van een volledige weergave van het betreffende telefoongesprek. Aangezien echter de AIVD-betrouwbaarheid in het geding is en de AIVD in dezen zelf partij is, acht ik het uiterst dubieus, dat de rechtbank zich op deze verklaring kritiekloos baseert.

Zelf geeft de rechtbank tav de niet door de AIVD geleverde andere gesprekken toe, dat het ”beter was geweest” als een en ander wel was geschied.

Ik citeer de rechtbankopmerking:

”Met betrekking tot het aangevoerde denatureren, merkt de rechtbank allereerst op dat het voor een completer beeld van de gevoerde (tele)communicatie wellicht van nut zou zijn geweest, om ook over andere opgenomen, niet verstrekte telefoongesprekken te kunnen beschikken. Een daartoe strekkend verzoek dat via de officieren van justitie gedurende het onderzoek ter terechtzitting (alsnog) is gedaan, is door de AIVD – met een beroep op de WIV 2002 – inhoudelijk onbeantwoord gebleven.”

Ik ben van mening, dat wanneer er sprake is van een dergelijke oncontroleerbaarheid van bronnen, het betreffende telefoongesprek zou moeten worden uitgesloten van bewijs, met name vanwege het voor verdachte belastende karakter

4 Gecodeerde lijst van politici

Een ander door de rechtbank aangemerkt bewijs is tussen de papieren van een van de verdachten aangetroffen ”gecodeerd briefje met namen van vier politici”
Echter, naar mijn mening valt uit het bestaan van een dergelijk briefje, ook niet gecombineerd met de andere door de rechtbank aangehaalde punten, dat er een voornemen bestond, een aanslag op hen te plegen.

Een mogelijke ondersteuning voor deze opvatting is bovendien, dat een van de genoemde politici de heer Marijnissen, fractieleider van de SP is. Gezien de zeer kritische opvattingen van de S(ocialistische) P(artij) tav zowel de verscherpte terreurwetgeving in Nederland, alsmede de kritiek op het Brits-Amerikaanse politiek-militaire optreden in de wereld, met name Irak en Afghanistan, acht ik het buitengewoon onwaarschijnlijk, dat verdachten van een zoals door mij beschreven kritische houding tav de internationale politiek, een aanslag op hem zouden willen plegen.

5 Het wapenbezit en de gasmaskers

De rechtbank stelt, dat er drie zware wapens bij verdachten zijn aangetroffen en enkele gasmaskers. Niet alleen is genendele aantoonbaar, dat daarmee een terroristische aanslag zou worden voorbereid [men kan om meer motieven wapens in zijn bezit hebben], daarenboven is het zeer onwaarschijnlijk, dat met dergelijke voor het doel zeer beperkte wapens een aanslag gepleegd zou kunnen worden op zowel het AIVD gebouw alsmede een aantal politici.

Evenzeer lijkt het mij niet zinnig, de opvatting van de rechtbank te ondersteunen, dat verdachten weliswaar voorbereidingshandelingen tot dergelijke grootschalige aanslagen planden, maar daartoe geen organisatie zouden vormen en een dergelijk diffuus samenwerkingsverband zouden hebben.

Bij dezen heb ik getracht, enkele aspecten te lichten uit de door de rechtbank aangevoerde bewijsvorming. Ik pretendeer daarin genendele uitputtend te zijn geweest, maar heb slechts enkele door de rechtbank expliciet belichte aspecten naar voren willen halen, om aan te tonen, hoe mager de bewijslast naar mijn mening voor een veroordeling is.

Ik deel dan ook de mening van de verdediging, dat verdachten slechts verboden wapenbezit kon worden aangerekend. Er zijn nergens concrete bewijzen aangetroffen, die met uitsluiting van andere opties, slechts konden leiden tot een veroordeling betreffende terroristische voorbereidingshandelingen.

Juist bij dergelijke ernstige misdrijven dient een rechtbank bijzonder alert te zijn op het leveren van wettige en overtuigende bewijzen. Iedere verdachte, ongeacht de tenlastelegging, heeft het recht op een gedegen bewijsvoering en een zorgvuldige behandeling van zijn of haar zaak.

(Uitpers, nr. 82, 8ste jg., januari 2007)

 
Aan lezers en Redactie een Gelukkig, Voorspoedig en Strijdbaar 2007 toegewenst
 
Bronnen:
 
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AZ3589
 
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AU6181

http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=artikelen.details&achtergrond_id=8886
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Samir_Azzouz
 
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=artikelen.details&achtergrond_id=523

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piranhazaak
 
http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/123230/index.html
 
http://www.parool.nl/nieuws/2006/DEC/02/ams1.html

OF

HOFSTADPROCESSEN/RECHTBANKVONNISSEN OF

SANCTIES OP CONTROVERSIELE UITSPRAKEN

ASTRID ESSED

OF

UITPERS.BE

ASTRID ESSED

 1 Juni 2006  Astrid Essed

Artikel 19, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
”Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door
alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen,
te ontvangen en door te geven. ”

Inleiding:

Op 10 maart 2006 werd door de rechtbank Amsterdam de vonnissen tav de leden van de zogenoemde Hofstadgroep uitgesproken. Hierbij werden 5 mensen vrijgesproken, te weten  Jermaine W. [broer van tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeelde Jason W], Nadir A., Rachid B., Mohamed El B. en Zakaria T. De andere 8 leden werden veroordeeld tot celstraffen, varierend van 1 tot 15 jaar
Opvallend aan deze vonnissen zijn twee belangrijke aspecten:
Ten eerste de bestempeling van de zogenoemde Hofstadorganisatie als terroristisch. Ten tweede het feit, dat 5 van de veroordeelden geen daadwerkelijke strafbare handelingen hebben verricht, maar zijn veroordeeld op grond van deelname aan een criminele en terroristische organisatie. Onder deelneming wordt verstaan ”deelnemende handelingen”, die in het vonnis zijn benoemd als het in bezit hebben van opruiende, haatzaaiende en bedreigende geschriften en de verspreiding daarvan.
Ik zal in onderstaande trachten aan te tonen,  dat een dergelijke strafbaarstelling op zeer gespannen voet staat met het recht op vrijheid van meningsuiting, dat inderdaad beperkt kan worden, maar dan onder specifieke en welbepaalde rechtscondities, die mi echter  in het onderhavige geval niet aan de orde zijn.

Verder zal ik eveneens aan de orde stellen, dat de door de rechtbank aldus geformuleerde definitie van opruiing in zulke brede termen gesteld is, dat in feite ieder verzet tegen de Overheid, dat beoogt een fundamentele verandering in het bestaande staatsbestel zoals bijvoorbeeld de door revolutionaire socialisten  voorgestane  sociaal-economische verandering van het kapitalistisch stelsel in een socialistisch model, strafbaar gesteld
kan worden. Het is evident, dat dergelijke geformuleerde rechtsopvattingen in extremis kunnen leiden tot een ernstige aantasting van de principes van de democratische rechtsstaat
Voor het verloop en de beoordeling van de procesvoering acht ik het echter eveneens van belang, aandacht besteden aan enkele aspecten van de door de rechtbank gebruikte onderzoeks- en bewijsmethodieken, die mi in een aantal opzichten op gespannen voet staan met de eerlijke procesvoering, in het bijzonder betreffende de rechten van de verdachten:

A De door de rechbank gehanteerde onderzoeks en bewijsmethodieken:

Artikel 10, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

”Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging.


Artikel 11, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen
strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. ”

Betreffende de handhaving van de principes van een eerlijk en onafhankelijk
proces:
Betreffende de in Nederland geldende rechtsprincipes dient opgemerkt te worden, dat er door  deze rechtbank  op correcte wijze gehoor is gegeven aan de bij een rechtszitting behorende juridisch-technische procedures zoals een pro-formazitting, opgevolgd door een inhoudelijke procesbehandeling.
Anderszijds is er mi wel degelijk, zowel tav de door de rechtbank gemaakte rechtsoverwegingen alsmede de gebruikte methodieken, sprake geweest van schendingen van enkele aspecten betr een eerlijk en onafhankeljk proces. Aangezien het te ver zou voeren, en detail een volledige opsomming te geven van alle hierboven genoemde aspecten, zal ik trachten , hieruit de mi belangijkste te lichten. Ook zal ik echter ingaan op een positief te noemen aspect uit het rechtbankvonnis, waaruit juist naleving van de principes van een eerlijk proces zal blijken [AIVD].

Het gebruik van omstreden getuigenverklaringen
Het gebruik van de betr chatgesprekken en gespreksfragmenten tav de
afgeluisterde woning in de Antheunisstraat

1 Het gebruik van omstreden getuigenverklaringen:

In tenminste twee gevallen is er sprake van geweest, dat de rechtbank het gebruik van omstreden verklaringen heeft aangemerkt als bewijs in het Hofstadproces, namelijk in het geval van het getuigenis van Malika C, ex-echtgenote van Nouredddhine El F, een van de verdachte en de heer Jamal B, die samen met de in februari wegens ”ronselpratkijken voor de Jihad” veroordeelde Bilal L gedetineerd geweest is.
In de eerste plaats ben ik van mening, dat de rechtbank haar besluit tot gebruik van deze getuigenverklaringen niet op overtuigende wijze heeft onderbouwd. In de tweede plaats ben ik van mening, dat de rechtbank geen serieus gewicht heeft toegekend aan de intrekking van de getuigenverklaring van de heer Jamal B enerzijds en de weigering tot bevestiging van haar
getuigenverklaring van Malika C anderszijds.

I Mailka C:

Zoals reeds opgemerkt heeft Malika C, ex-echtgenote van ter zitting verdachte Noureddhine El F, die voornemens was, in het huwelijk te treden met een andere verdachte, Mohammed El M [later bij vonnis vrijgesproken door de rechtbank], dd 30-10-2005 een voor een aantal verdachten belastende verklaringen afgelegd. Toen haar echter gevraagd werd, ter zitting bij de rechter-commissaris dd 21-11-2005, deze verklaring te bevestigen, heeft zij geweigerd, maar haar verklaring niet ingetrokken. De rechter-commissaris beval daarna haar gijzeling
Ook echter ter zitting in de raadkamer dd 23-11 volhardde zij in stilzwijgen, hetgeen zij eveneens heeft herhaald ter zitting van het proces dd 5-12-2005, waarna uiteindelijk haar gijzeling werd opgeheven en zij werd vrijgelaten.

Volgens de officier van Justitie, de heer Plooy, een van de Openbare Aanklagers in het Hofstadproces, lag ten grondslag aan deze weigering een door Malika C in october ontvangen brief, waarin werd gerefereerd aan het feit, dat zij de ongelovigen heeft geholpen waardoor ze bij de ongelovigen is gaan horen. Zij wordt in de brief opgeroepen haar verklaring te wijzigen
of in te trekken. De brief eindigt met de woorden “Moge Allah jou leiden en anders jouw rug breken”. Volgens de officier wijst een en ander op een bedreiging richting Malika, maar Malika C zelf heeft verklaard, in deze brief geen dreigbrief te zien, maar een aansporing ”terug te keren naar de wate Islam”

Argumentatie rechtbank:

Ondanks het feit, dat Malika C geweigerd heeft, haar verklaring te bevestigen, acht de rechtbank niettemin haar aanvankelijk afgelegde verklaring rechtsgeldig en wel om twee redenen. In de eerste plaats deelt de rechtbank de opvatting van het OM, dat hier sprake is van een dreigbrief en dat dat de reden zou zijn geweest, dat Malika C heeft geweigerd, haar eerder afgelegde verklaring te bevestigen. In de tweede plaats is de rechtbank van mening, dat haar getuigenis wordt bevestigd door enkele door verdachten afgelegde verklaringen tav zich tussen hen afgespeelde gebeurtenissen.

Belangenverstrengeling en religieuze opvattingen Malika C:

Ik ben echter van mening, dat er wel degelijk sprake is van een omstreden verklaring. In de eerste plaats is het evident, dat Mailka C geweigerd heeft haar verklaring te bevestigen ter zitting van zowel de rechter-commissaris, de raadkamer, alsmede tijdens het Hofstadproces
De hiervoor door het OM aangevoerde verklaring, dat hier sprake zou zijn van een dreigbrief, ontkent zij, aangezien zij, zoals reeds gezegd, deze heeft opgevat als aansporing, terug te keren naar de ”ware Islam”.
Hoewel het enerzijds hout snijdt, dat het OM, alsmede de rechtbank, van mening zijn, dat deze brief bedreigend zou zijn, acht ik het zeer wel mogelijk, dat Malika deze brief, die niet als dreigbrief, maar evenzeer als een bij de schrijver aanwezig religieus standpunt kan worden gezien, vanuit haar religieuze perspectief niet alleen in letterlijke zin heeft gelezen [dus als een eventueel haar boven het hoofd hangende straf van de Almachtige], maar evenzeer werkelijk van mening is, dat deze een waarschuwing is, terug te keren naar haar opvatting van de ware Islam.
Een ander argument, dat er eventueel geen sprake is van een dreigbrief in letterlijke zin, zou kunnen schuilen in het feit, dat Malika C niet op haar verklaring is teruggekomen, zoals in de brief werd gesuggereerd.
Ten tweede acht ik van groot belang het feit, dat Malika C niet alleen gehuwd is geweest met Noureddhine El F, een van de verdachten en later veroordeelden, maar evenzeer voornemens is geweest met een later vrijgesproken vermeend Hofstadlid, Mohammed El M, in het huwelijk te treden. Mogelijkerwijs hebben dergelijke relationele omstandigheden eveneens een rol gespeeld bij het afleggen van haar eerdere verklaring.
Ik ben dan ook van mening, dat de rechtbank dergelijke mi belangrijke feiten, die mogelijkerwijs bij haar geleid kunnen hebben tot belangenverstrengeling, had moeten meewegen in het al dan niet betrouwbaarheidsgehalte van de aanvankelijke verklaring van Malika C.

Nadrukkelijk wil ik stellen, noch van het waarheidsgehalte of van het gebrek daaraan overtuigd te zijn.. Wel ben ik echter van mening, dat juist vanwege het omstreden karakter
hiervan, zowel betreffende de weigering tot bevestiging als haar relationele aspecten tav de verdachten, de rechtbank het niet had moeten meewegen als bewijslast. Een en ander heeft mi de rechten van de verdachten geschaad

II Jamal B

Een tweede voorbeeld van een mi ten onrechte tot het bewijs toegelaten getuigenverklaring is de ter rechtzitting ingetrokken dd 17-12-2005 tav inspecteur Gietema [die belast is geweest met het onderzoek naar de moord op T van Gogh] door Jamal B afgelegde voor verdachten eventueel belastende verklaring van Jamal B.
Getuige voor het OM Jamal B was naar de rechtbank geroepen in verband met een af te leggen verklaring tav echte of vermeende mede-betrokkenheid cq voorkennis van terechtstaande leden van de zogenoemde Hofstadgroep bij de moord op T van Gogh dd 2-11-2004.

In een dd 17-12 tegenover genoemde inspecteur afgelegde verklaring stelde Jamal B, die tijdens zijn detentie in de Penitentiaire Inrichting Overmaze veel gesprekken had gevoerd met medegedetineerde Bilal L. [deze zou dd februari 2006 veroordeeld worden voor ”ronselingspraktijken voor de Jihad”]. Bilal L. zou hem benaderd hebben mee te doen aan een aanslag, maar ook verteld hebben dat hij Mohammed B. kende en dat hij bij de Hofstadgroep
hoorde. Eveneens zou Bilal L. aan Jamal B  verteld hebben dat hij aan Mohammed B.
het moordwapen en de bij de moord gebruikte fiets had geleverd.
In de rechtszitting dd 14-1-2006 echter trok Jamal B deze verklaring weer in, die hij, tot hilariteit van zowel verdachten, journalisten, advocaten en enkele bezoekers bestempelde als een ”Broodje Aapverhaal”. Het spreekt voor zich, dat het OM minder gelukkig was met deze intrekking, die immers voor haar van groot belang was ter aantoning, niet alleen van het
vermeend-criminele karakter van de ”Hofstadgroep”, maar met name ook ter mogelijke aantoning van de medebetrokkenheid van leden van de zogenoemde Hofstadgroep bij de moord op van Gogh.
Hoewel de rechtbank uiteindelijk van mening was, dat de genoemde verklaring van Jamal B niet bewijsbaar genoeg was ter mogelijke bevestiging van medebetrokkenheid van leden van de zogenoemde Hofstadgroep, acht ik het kwalijk, dat zij deze getuigenverklaring wel de nodige bewijswaarde toekende.

Intrekking getuigenverklaring:

Volgens de Nederlandse en internationale rechtsprincipes wordt de intrekking van een getuigenverklaring doorgaans serieus meegewogen in de procesvoering. Uiteraard echter wordt nader onderzocht, of deze intrekking wel steekhoudend is, aangezien eventuele druk, bedreigingen en met name bij niet-democratische  Overheden aanwezige eventuele marteling of intimidatie door de politie een rol zou kunnen spelen. In dat opzicht is het dan ook legitiem, dat de rechtbank de intrekking van deze verklaring afweegt tav het waarheidsgehalte van de eerder afgelegde getuigenverklaring
Ik zal in onderstaande echter trachten aan te tonen, dat de hiervoor door de rechtbank aangevoerde motiverende redenen niet alleen hogelijk speculatief zijn geweest, maar daarenboven het feit overeind blijft staan, dat juist door het gebrek aan feitelijke bewijsbaarheid, zowel ten voordele als ten nadele van deze getuigenverklaring, deze omstreden blijft en zodanig naar mijn mening niet had moeten worden toegelaten tot de bewijslast.

Inhoudelijke kant van de getuigenverklaring:

Alvorens in te gaan op de door de rechtbank aangegeven motiveringen, wil ik graag stilstaan deze door mij al dan niet plausibel geachte getuigenverklaring:
Zoals reeds aangegeven heeft volgens zeggen van Jamal B, medegedetineerde Bilal L aan getuige gevraagd, of hij wilde participeren in de voorbereiding van een aanslag. Eveneens zou hij verklaard hebben ”bij de Hofstadgroep te horen” en zowel de fiets als het moordwapen te hebben geleverd aan Mohammed B.

Waarheidsgehalte:

Ik zet echter in hoge mate vraagtekens bij het waarheidsgehalte van de eerder door Jamal B afgelegde getuigenverklaring, niet zozeer vanwege zijn latere intrekking, maar vanwege het mi grote onwaarschijnlijkheidsgehalte. Weliswaar acht de rechtbank het waarschijnlijkheidsgehalte groot vanwege de overeenkomst tussen de door Jamal B afgelegde verklaring over Bilal L en de getuigenisssen van andere medegedetineerden tav Bilal in verband met zijn ”ronselpraktijken”, maar ik zie hierin een drogredenatie.
Er is namelijk een groot verschil tussen ”ronselpraktijken voor de Jihad” [hetgeen, ook naar de opvattingen van de rechtbank, impliceert deelname aan de gewapende strijd in veelal het Midden-Oosten, Tsjetsjenië en Irak] en het plegen cq voorbereiding van een terroristische aanslag in Nederland. Bilal L is echter niet voor voorbereidingshandelingen tot het plegen van een aanslag veroordeeld, maar voor deze ”ronselpraktijken”
Daarnaast acht ik het, nog los van de verdere eventueel met Jamal B gevoerde gesprekken, uitermate onwaarschijnlijk, dat Bilal L zich tegenover een hem ve onbekende als Jamal B, zou hebben beschuldigd van medeplichtigheid aan een reeds gepleegd ernstig misdrijf als de moord op van Gogh. Ik acht het dan ook merkwaardig, dat de rechtbank dit mi belangrijke aspect niet bij haar afwegingen heeft opgenomen.

Argumentatie rechtbank:

Getuige Jamal L heeft op de vraag van de rechtbank, waarom hij dan een onware verklaring heeft afgelegd, verklaard, dat een en ander voortsproot uit het feit, dat hij en zijn familie bij voortduring door de politie werden ”lastiggevallen” [wel 35 keer, zoals hij vermeldde ter rechtzitting] tot het afleggen van een belastende verklaring tav Bilal L.
Ik kan meegaan in het feit, dat de rechtbank dit niet erg waarschijnlijk acht, maar er kunnen andere, slechts aan Jamal L bekende, motieven geweest zijn, waarom hij tot een dergelijke verklaring is gekomenDeze zijn echter naar mijn mening door de rechter in onvoldoende mate
onderzocht.
Verder voert de rechtbank als reden voor de geloofwaardigheid van de getuigenverklaring het feit aan, dat zijn aanvankelijk tegenover inspecteur Gietema afgelegde verklaring heeft plaatsgehad in een ”rustige en coherente sfeer”, terwijl hij ter rechtzitting dd 14-1-2006 onder grote spanning scheen te staan.
Hoewel een en ander inderdaad een indicatie kan zijn voor het waarheidsgehalte of liever gezegd gebrek daarvan, mbt de intrekking van de getuigenverklaring, acht ik dit als zodanig een speculatief en te weerleggen argument;


Immers, een dergelijke spanning kan  mi evengoed zijn veroorzaakt door door Jamal B ervaren spijt over het afleggen van een mogelijk onware verklaring, die niet alleen in ernstige mate belastend zou zijn voor de heer Bilal L zelf, maar eveneens zou kunnen leiden naar een eventueel bewijs voor voorkennis cq medebetrokkenheid van de terechtstaande hoofstadverdachten bij de moord op T van Gogh.. Eveneens is het mi zeer wel mogelijk, in een ”rustige en coherente sfeer” een valse verklaring tav een ander individu af te leggen
Niet alleen verwerp ik dus deze door de rechtbank aangevoerde argumentatie, eveneens verbaas ik mij over de mi kromme redeneertrant in dezen.

Bewijs:

Hoewel de rechtbank dus geloof hecht aan de door Jamal B afgelegde aanvankelijke getuigenverklaring, acht zij medebetrokkenheid van leden van de Hofstadgroep bij de moord op van  Gogh niet bewezen, aangezien zij niet overtuigd is van het gehele waarheidsgehalte van de vermeende opmerkingen van Bilal L tav Jamal B. Ondanks deze conclusie acht iik het cruciaal, dat deze mi omstreden getuigenverklaring door de rechtbank niet had moeten worden toegelaten tot het bewijs.

Nog afgezien de procesresultaten, acht ik het op gespannen voet staan met de normeringen betreffende een eerlijk en onafhankelijk proces, dat de rechtbank  bovenstaande omstreden getuigenverklaringen heeft toegelaten als bewijs.

2 Tav het gebruik van de door Jason W [veroordeeld tot 15 jaar
gevangenisstraf wegens poging tot meervoudige moord, vanwege het gooien van een handgranaat naar het voor hem en Ismail A komende arrestatieteam in de Antheunisstraat] in 2003 op Internet gevoerde chatgesprekken:

Artikel 7, EVRM:

”Geen straf zonder wet

” 1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat
geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten
tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere
straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het
strafbare feit van toepassing was.
– 2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van
iemand, die schuldig is aan een handelen of nalaten, dat ten tijde van het
handelen of nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de algemene
rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden erkend. ”

Het gebruik van chatgesprekken als bewijslast in een proces:
Betreffende het gebruik van chatgesprekken in een proces, ter toevoeging aan de bewijslast, ben ik de mening toegedaan, dat dit een vrij dubieus karakter draagt
In de eerste plaats betreft het meestal fragmenten, waardoor het te bewijzen feit niet in de volledige context geplaatst kan worden. In de tweede plaats is de ernst van dergelijke gevoerde gesprekken veelal in mindere mate aanwezig, nog afgezien van het feit, dat zeker in verband met de door Jason W en andere leden van de zogenoemde Hofstadgroep gevoerde
chatgesprekken, een grote mate van stoerdoenerij, opschepperij en geuite mi terechte frustraties tegen de gevoerde Amerikaans-Europese politiek-militaire koers in met name het Midden-Oosten, Irak en Afghanistan, niet valt uit te sluiten.
In de derde plaats wil ik wijzen op het gevaar van computertechnische manipulatie met op Internet verschenen artikelen of bijdragen, die door daartoe deskundige mensen naar believen kunnen worden aangepast en veranderd. Met andere woorden: Mi is in dezen de bewijslast zeer discutabel.

Betreffende de chatgesprekken van Jason W:

Betreffende de bewijslast van de door Jason W dd 2003 gevoerde chatgesprekken is dan ook door   zijn raadsman tijdens het proces  betoogd, dat de door hem in 2003 gevoerde chatgesprekken als niet serieus dienen te worden opgevat. Hieraan toegevoegd heeft hij het feit, dat het OM reeds in 2003 van deze gesprekken op de hoogte was, maar deze zelf aan Jason W teruggegeven heeft en niet tot vervolging is overgegaan. Al evenmin heeft het Ministerie van Justitie in dezen nadere maatregelen genomen. O.a. op grond daarvan acht de raadsman de toelating van deze gesprekken tot het bewijs niet toelaatbaar

De rechtbank heeft dienaangaande anders beslist. Opvallend in dezen is, dat de rechtbank en de advocaten het eens zijn over het feit, dat vele chatgesprekken niet serieus dienen te worden opgevat. Afwijkend zijn zij echter in de interpretatie van een deel van de door Jason
W gevoerde chatgesprekken, die althans betreffende de door hem gemaakte opmerkingen betreffende trainingskampen en Jihad door de rechtbank wel degelijk serieus genomen zijn en als zodanig toegevoegd aan het bewijs.
Dienaangaande zou ik er de nogmaals op willen wijzen, dat de grens tussen een serieus gevoerd chatgesprek, ook wanneer het trainingskampen en door de rechtbank betitelde Jihad betreft, sowieso moeilijk te trekken is, wanneer er geen sprake is van in dit kader werkelijk geplande of voorgenomen te plannen activiteiten, die de rechtbank immers niet bewezen acht
Zo kunnen de door Jason W gemaakte opmerkingen over zijn echte of vermeende wapens zeer goed ressorteren onder het hoofdstuk stoerdoenerij , zoals reeds door mij opgemerkt.

Geen straf zonder wet:

Belangrijker echter acht ik het feit, dat het mi oneigenlijk is, in 2003 gevoerde chatgesprekken, ook al is er een fragment herhaald in de zogenaamde OVC-gesprekken, aan te voeren als bewijsmateriaal voor een dd november 2004 verrichte arrestatie, o.a.  op grond van een eventueel voornemen tot of planning tot het plegen van terroristische aanslagen
[Toelichting: OVC gesprekken zijn de in de Antheunisstraat tussen Jason W, Ismail A en anderen door de AIVD afgeluisterde gesprekken].
Nog afgezien van de verstreken tijdsperiode acht ik het cruciaal, te vermelden, dat volgens de  internationaal, Europese en Nederlandse rechtsregels, niemand vervolgd kan worden vervolgd voor misdrijven, waarvoor op het moment van de eventuele pleging daarvan geen strafbaarheidsmaatregel bestond.
Aangezien de door Jason W gemaakte al dan niet serieus genomen opmerkingen tav de Jihad in 2003 zijn geuit en dus voor de inwerkingtreding van de strafbaarstelling op werving voor de Jihad [ Wet op de Terroristische Misdrijven dd 10-8-2004] een feit was, dunkt mij dat althans betreffende de tav de Jihad gemaakte opmerkingen, dit uit 2003 verkregen bewijsmateriaal middels chatgesprekken, zeker niet in de bewijsstelling had dienen worden
meegenomen.

Het gebruik van de OVC gesprekken bij de bewijsvoering:

Hoewel ik van mening ben, dat de AIVD, die  o.a. in haar taken en functiepakket heeft het doen van onderzoek naar organisaties en personen, die een bedreiging kunnen vormen voor de samenleving en nationale veiligheid,gerechtigd is  middels de Wet WIV dd 2002 gerechtigd, een woning af te luisteren, plaats ik wel kanttekeningen bij het feit, dat de AIVD in dezen gespreksfragmenten aan het Openbaar Ministerie heeft verstrekt.

In de eerste plaats impliceert dit, dat de AIVD in dezen een voor de rechtbank oncontroleerbare selectie van de gehele gesprekkenreeks heeft gemaakt, hetgeen het gevaar van willekeur kan inhouden in ingevolge een schending van de rechten van de verdachten.
In de tweede plaats kan door deze selectie de gespreksopnamen uit hun context zijn gehaald, met alle voor de verdachten belastende aspecten van dien.
Ik acht het de rechtbank dan ook ernstig verwijtbaar, dat zij deze gespreksfragmenten, die wellicht niet representatief zijn voor de totaalinhoud van de gevoerde en afgeluisterde gesprekken, tot de bewijslast heeft toegelaten.

Het niet toelaten van bewijsmateriaal van de AIVD:

Wel dient nadrukkelijk gesteld te worden, dat de rechtbank betreffende het al dan niet toelaten, in het Hofstadproces, van door de AIVD aan te dragen bewijsmateriaal heeft gehandeld comform de beginselen van Nederlands en Europees recht, neergelegd in de jurisprudentie van EHRM [Europees Hof voor de Rechten van de Mens].
Daarin is namelijk vastgelegd, dat gezien de mogelijkheid van uitsluiting van de verdediging van kennisname van door de AIVD aangedragen bewijsmateriaal, deze beperking van de rechten van de verdachte dient te worden gecompenseerd door controle van de rechtbank
Ter controle van de betrouwbaarheid en waarheidsvinding van het betreffende bewijsmateriaal heeft de rechtbank vervolgens opgeroepen de heer van Hulst [hoofd AIVD], zijn plaatsvervanger, de heer Bot en de voormalige landelijk terreurofficier van justitie, de heer Klunder.
Aangezien echter de drie heren zich bij de rechter-commissaris zijn blijven beroepen op hun geheimhoudingsplicht, kon de betrouwbaarheid van het betreffende bewijsmateriaal niet door de rechtbank getoetst worden en is derhalve niet meegenomen als bewijsmateriaal

Hierin heeft de rechtbank naar mijn mening geheel gehandeld conform de beginselen van de Nederlandse, Europese en internationale rechtsregels .

B Strafbaarstelling gedachtegoed en verspreiding daarvan

Artikel 19, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

”Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. ”

Hoewel zeker veel valt te zeggen over de door de rechtbank aangevoerde argumentatie tav de vonnissen beteffende de drie veroordeelden, vanwege geweldsdelicten [Jason W met als door de rechtbank aangemerkte medeplichtigheid van Ismail A] en strafbare feiten [Noureddhine El F, op grond van verboden wapenbezit], alsmede de strafhoogte hiervan, il ik mij in dezen met name richten op de veroordeling van die verdachten, die zich niet aan geweldsdelicten of strafbaar gestelde feiten hebben schuldig gemaakt, maar zijn veroordeeld op grond van de zogenoemde deelnemingshandelingen aan een criminele en een terroristische organisatie.

Anders gesteld komt dat neer op het in bezit hebben en verspreiden van opruiende, haarzaaiende en bedreigende geschriften

Alvorens hierop nader in te gaan, zal ik in het kort de ideologie van de door de rechtbank als Hofstad groep gekarakteriseerde groep verdachten, trachten naar voren te brengen:

Ideologie van de groep:

Kort gezegd komt deze hierop neer, dat er sprake is van een radicale richting binnen de Islam, gekenmerkt door een nauwe  uitleg van het begrip tahweed. Tahweed (De eenheid van God) is een kernbegrip in het geloof van de meeste moslims. In de bij verdachten aangetroffen geschriften heeft het begrip volgens Islamdeskundige de deskundige Peters  een specifieke betekenis. Centraal staat daarin dat men alleen gehoorzaamheid verschuldigd is aan God
en dat regeringen en rechters alleen gezag hebben als zij hun taak uitvoeren in overeenstemming met de goddelijke wet, de shari’a. Een staat die niet handelt conform deze goddelijke wetten, wordt als taghoet bestempeld .Degene, die de wetten van een dergelijke Staat gehoorzaamt en dus stelt boven de wetten van God, is geen  ware moslim, ook al noemt hij zich zelf wel moslim, maar een ongelovige. Takfir is het tot ongelovige verklaren.

Het Gedachtegoed:

Zoals ik aanstonds zal toelichten, bestaat de door de groep verdachten beleden ideologie uit twee aspecten. De belangrijkste is het bovengenoemd gedachtegoed, dat echter betreffende
handelingen tav zogenoemde ”ongelovigen” eveneens een geweldscomponent inhoudt, die evenzeer een politieke lading heeft. Hierop kom ik terug.

Betreffende het echter hierboven beschreven gedachtegoed is het van belang, te vermelden, dat met name het eerste aspect niet allen legitiem is, maar met name terug te vinden is in christelijke cq Joodse geloofsgemeenschappen en is terug te voeren op de aloude gestelde vraag, wat de gehoorzamen, wanneer de goddelijke en menselijke wetten met elkaar botsen.
O.a. heeft een en ander bij de Amerikaanse geloofsgemeenschap de Quakers geleid tot het verlenen aan hulp aan weggelopen slaven ondanks de in de 18 en eerste helft van de 19 eeuw in de toenmalige VS geldende slavenwetten.
Het tweede deel van de ideologie echter behoedt op zich geen gewelddadige kant te hebben [het tot ongelovige verklaren van een gelovige], maar is ook hier een kwestie van interpretatie. De wijze, waarop een en ander echter door de verdachten wordt geïnterpreteerd impliceert inderdaad de  rechtvaardiging tot het doden van mensen, die volgens een dergelijke gedachtegang ongelovigen zijn.
Het is echter van groot belang, hierbij in het oog te houden, dat Islamdeskundige Peters gesteld heeft, dat ook het huldigen van een dergelijk gedachtegoed niet behoeft te impliceren, dat de betreffende aanhangers per definitie tot geweld over zouden gaan.
In ieder geval is een en ander tenminste ten aanzien van de vijf verdachten, die zijn veroordeeld vanwege deelnemingshandelingen aan een tot terroristisch verklaarde groep of organisatie, niet het geval

Over de drie wel veroordeelden [Jason W, Ismail A en Noureddhine El F, de laatste voor verboden wapenbezit en geen geweldshandeling] is het eveneens discutabel, of zij zich bij hun misdrijven in de eerste plaats hebben laten leiden door de door hen aangehangen ideologie, maar dat is hier niet aan de orde. De enige, van wie het vrijwel zeker is, dat hij zich door de ideologie heeft laten leiden is Mohammed B geweest, die dd 2-11-2004 T van Gogh om het leven heeft gebracht.


Het op een lijn stellen door de rechtbank van terrorisme en Jihad:

Opvallend is eveneens, dat in de door de rechtbank tav terrorisme aangelegde beoordelingscriteria voortdurend sprake is van het op een lijn stellen van terrorisme en de ”Jihad” waarbij de rechtbank daarenboven geen sluitende definitie van haar opvatting van het begrip ”Jihad” geeft.
Al lezende echter wordt het duidelijk, dat de rechtbank onder Jihad verstaat deelname aan de gewapende strijd, met name in het Midden-Oosten, Irak en Afghanistan, tegen de respectievelijke Israelische, Amerikaanse en Russische legers.
Nu is ingevolge de Nederlandse anti-terreurwetgeving dd 10-8-2004 de deelname aan de Jihad [gewapende strijd] strafbaar gesteld, alsmede ”werving voor de Jihad”.
Hoewel dus strafbaar, dient dit onderscheiden te worden van terrorisme, aangezien in de definitie van terrorisme de hoofdaspecten zijn de militaire aanvallen op burgers of burgerdoelen, die een willekeurig karakter dragen en tot doel hebben de Overheid of regering over te halen tot een verandering in politieke beleidslijn [bijv terugtrekking van de troepen uit Afghanistan]Secundair, maar niet minder belangrijk is eveneens het angst aanjagen onder
de bevolking.

Wel dient nadrukkelijk gesteld te worden, dat angstaanjagerij op zich geen terrorisme is, maar dat wel degelijk daarbij het oogmerk dient te zijn het doen overhalen van Overheden tot een andere politieke koers en uiteraard het plegen van aanslagen op burgers.

De genoemde Jihad echter, tenminste als de intentie is het vechten tegen het leger van de respectievelijke landen, die tevens bezettingsmacht zijn, is genendele terroristisch van karakter, tenzij het verzet tegen deze bezettingsmachten de vorm aanneemt van het plegen van aanslagen tegen burgers.

Echter, ondanks het internationaalrechtelijk-gelegitimeerde karakter van een militaire strijd tegen een bezettingsleger, is het voor Nederlandse burgers [ook voor de anti-terreurwetgeving] niet toegestaan, zonder toestemming van de Koning of Koningin ”in buitenlandse krijgsdienst” [en daaronder wordt ook verstaan militaire verzetsorganisaties] te treden.

Echter, door het voortdurende gebruik, door elkaar, van de begrippen terrorisme en Jihad door de rechtbank, wordt de indruk gewekt, dat al het door verdachten in bezit zijnde schriftelijk, beeld en geluidsmateriaal op zich terroristische componenten zou hebben, hetgeen niet het geval is.

Wel is een dergelijke door de rechtbank betrachte vaagheid der begrippen uitermate tendentieus, aangezien zo de indruk wordt gewekt, dat alle door verdachten geuite intenties en gepleegde geweldsdaden, evenals de ideologie, onverbloemd terroristisch zou zijn, hetgeen niet het geval is. Ik acht een en ander des te kwalijker, aangezien het eveneens in de
vonnisbeoordeling terugkomt.
Weliswaar is geen van de verdachten veroordeeld vanwege planning cq voorbereidingshandelingen mbt een terroristische aanslag, maar wordt wel de verspreiding van de betreffende geschriften, alsmede het in bezit hebben daarvan, als terroristisch aangemerkt.


Opruiing:

De 5 verdachten, die zich niet schuldig gemaakt hebben aan geweldsdelicten, zijn zoals reeds opgemerkt, veroordeeld op grond van deelname aan een terroristische en criminele organisatie, hetgeen impliceert  het in bezit hebben en verspreiden van opruiende, haatzaaiende en bedreigende geschriften cq geluid en beeldmateriaal.
In dit verband acht ik het interessant, het door de rechtbank aangevoerde juridische kader betr opruiiing eens nader te belichten. Meelezend met het rechtbankvonnis staat er het volgende

Ik citeer

”162. Opruien is het ophitsen, opstoken, aanzetten tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen de overheid. Daarbij doet het er niet toe tot welk concreet strafbaar feit wordt opgeruid. Voorts is ook niet vereist dat de opruiing het strafbare feit daadwerkelijk bewerkstelligt. Het gevaar dat een en ander zal kunnen plaatsvinden volstaat. Ook als het gevaar voor de verwezenlijking van die gedragingen zelfs niet in beeld is gekomen,
treedt strafbaarheid in. ”

Echter, in ruimere zin dan dit rechtbankvonnis geïnterpreteerd kan een dergelijke definitie betrekking hebben op iedere sociaal-maatschappelijke beweging, die  kritisch tegenover de Overheid staat In die zin kunnen evengoed de recentelijk door de anarchistische kraakbeweging opgehangen spandoeken tegen minister Verdonk, vanwege haar hoofdverantwoordelijkheid voor de Schipholbrand,  onder ”opruiing” geworden gerekend

Eveneens is in dit verband interessant een  gedeeltelijk citaat uit het rechtbankvonnis ”189. De wetgever heeft ten aanzien van bedreiging wel bepaald dat dit een terroristisch misdrijf kan opleveren, namelijk indien wordt bedreigd met een terroristisch misdrijf, zoals in artikel 285 lid 3 Sr strafbaar is gesteld. In diverse bij de leden van de groep aangetroffen geschriften, waarvan enkele zouist zijn geciteerd, wordt duidelijk te verstaan gegeven dat een
gewelddadige revolutie zal worden teweeggebracht, gericht op het omverwerpen
van de democratische rechtsorde.”

Het is evident, dat, dit lezende, dergelijke door de rechtbank gebezigde kwalificaties van toepassing kunnen worden gebracht op iedere sociaal-maatschappelijke en politieke groepering in Nederland, die een politiek-economische verandering van het bestaande bestel nastreeft. Een voorbeeld zijn socialistisch-revolutionnaire organisaties, zoals bijvoorbeeld de Internationale Socialsten en andere links-revolutionnaire groeperingen.

Uitdrukkelijk wordt er immers in dit vonnis door de rechtbank namelijk herhaaldelijk gesteld, dat voor geen deze strafbaarheid geen geweldsdaad gepleegd dient te zijn of een voornemen daartoe. Slechts het verspreiden van geschriften, die ”opruiend” of ”haatzaaiend” zijn, volstaan in dezen al.

Het gevaar voor een steeds groter wordende opschorting van het recht op vrijheid van meningsuiting, alsmede operationele speelruimte voor het opzetten van niet-gewelddadige acties, is groot.


Tav haatzaaierij:

Artikel 137,d

Bij haar veroordeling van de bovengenoemde geschriften beroept de rechtbank zich o.a. op artikel 137, d, dat haatzaaierij strafbaar stelt Laat ik vooropstellen, dat uiteraard het zaaien van haat zeer verwerpelijk is en aan banden gelegd dient te worden.
Er is echter voor de strafbaarstelling niet alleen vereist, dat haat wordt gezaaid, maar eveneens moeten hiervoor volgens internationale rechtsregels, concrete gebeurtenissen aanleiding zijn
Zo kon van haatzaaierij sprake zijn, toen na na de moord op van Gogh plaatsvindende systematische brandstichtingen in moskeen en islamitische scholen, een aantal gearresteerde jongeren verklaarden, hun denkbeelden en op grond daarvan geinspireerde gewelddaden, van de extreem-rechtse websites, afkomstig waren.
Hiervan is echter in verband met deze verdachte geen sprake geweest.
Verder verliest de rechtbank uit het oog, dat dit wetsartikel geen betrekking heeft op terrorisme, maar discriminatie jegens een bevolkingsgroep op grond van ras, nationaliteit, afkomst of religie, waarvan hier evenmin sprake is.

Bedreigingen:

Het is evident, dat het in hoge mate laakbaar is, een individu of een politicus te bedreigen.
Wil er echter van bedreiging sprake zijn, dient de betreffende bedreiging duidelijk aan de persoon in kwestie gericht te zijn, hetzij moet aantoonbaar zijn, dat de persoon in kwestie hiervan ook daadwerkelijk kennisgenomen heeft. Eveneens dient er geen sprake te zijn van een geuite wens, maar een in concrete taal gestelde verklaring, dat men voornemens is, de ander daadwerkelijk kwaad te doen.
Bij nadere lezing echter van een aantal door de rechtbank in vonnis gepubliceerde geschriften blijkt zeker het laakbare van een dergelijke bedreiging, maar is van een serieuze, daadwerkelijke gerichtheid op de specifieke persoon, geen sprake, hetgeen uiteraard niet impliceert dat dergelijke uitlatingen ongevaarlijk behoeven te zijn.

Geschriften ”met een terroristisch oogmerk”

Zoals reeds opgemerkt heeft de rechtbank pogingen tot cq voorbereidingshandelingen met een terroristisch oogmerk niet bewezen geacht. Het enige punt, waarop zij van mening is, dat hier sprake is van het verspreiden van geschriften ”met een terroristisch oogmerk” is, dat een en ander delen van de Nederlandse bevolking angst zou kunnen aanjagen.
In de eerste plaats dient hierbij opgemerkt te worden, dat een oogmerk slechts een feit is, wanneer er, naast de angstaanjagerij, eveneens de cruciale elementen zoals het bij de Overheid willen bereiken van een politiek doel en een daadwerkelijke poging of dreiging met het plegen van aanslagen op burgers, aanwezig zijn.
Zoals het hier is geformuleerd lijkt het er veel op, dat de rechtbank ”via een achterdeur” tot een veroordeling wenste te komen, zoals is opgemerkt in een analyse van de Volkskrant dd 11-3.

Vrijheid van meningsuiting:

Uit bovenstaande mag blijken, dat het mi onacceptabel is om verdachten te veroordelen op grond van het inbezit hebben en verspreiden van ”extreme” geschriften, zonder dat zij of anderen, hiertoe aangezet, zich hebben schuldig gemaakt aan geweldsdaden. Een en ander is in strijd met de vrijheid van meningsuiting, als neergelegd in de Nederlandse, Europese en internationale wetgeving.
Uiteraard is het evident, dat vrijheid van meningsuiting niet in dient te houden vrijheid van belediging of bedreiging, maar dan dient er ook sprake te zijn van concrete bedreigingen en geen uitingen van frustraties op enkele in beperkte kring bekende websites.. Eveneens kan bij belediging worden overgegaan tot een boete of een verspreidingsverbod van bepaalde geschriften.. Echter, het detineren van mensen, die, hoe verwerpelijk soms ook, op vreedzame wijze zijn uitgekomen voor hun mening [hoe verwerpelijk deze in sommige gevallen ook mag zijn], is niet alleen ten enenmale onacceptabel, maar houdt eveneens een ernstige bedreiging in voor de geldende rechtsprincipes.
Of er nu sprake is van een door extreem-links, moslim-radicalen of extreem-rechts geuite mening, detentie hiervoor is een maatregel, die niet inherent is aan een rechtsstaat, maar aan niet-democratische staatsmodellen. Dienaangaande heeft dit rechtbankvonnis de Nederlandse rechtsstaat een
slechte dienst bewezen

(Uitpers, nr. 76, 7de jg, juni 2006)


Bronmateriaal:

Rechtbankvonnis:

http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/Actualiteiten/Rechtbank+heeft+uitspraak+gedaan+in+zaken+verdachten+Hofstadgroep.htm

Gebruik van omstreden verklaringen als bewijs:
Zie
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article244353.ece

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Zie
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

EVRM [Europees Verdrag van de Rechten van de Mens]
Zie
http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

http://www.nos.nl/nosjournaal/dossiers/terreurinnederland/061205tijdlijnproceshofstadgroep.html

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article133597.ece/Hofstadproces+%2F+Terroristen+of+gewoon+wat+moslims++

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article244360.ece[25]

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGELASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/2011herdenking-11-septembereenzijdige-morele-verontwaardigingvs-kijk-in-je-eigen-spiegel/

[26]

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Noten bij/Aanslagen in Frankrijk/Hoe president Macron de heksenjacht op moslims opende

Opgeslagen onder Divers

Veertien arrestaties in verband met aanslag Wenen/Trouw, wees trouw aan ”onschuldig tot schuld bewezen”

VEERTIEN ARRESTATIES IN VERBAND MET AANSLAG WENEN/TROUW, WEES TROUW AAN ”ONSCHULDIG TOT SCHULD BEWEZEN”

Justitia symbol of justice in front of background with sky and clouds. Concept of justice and law.

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”’

ARTIKEL 6, LID 2, VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDENhttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
ARTIKEL 14, 2BUPO VERDRAGInternational Covenant on Civil and Political Rights
http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

AANREDACTIE VAN TROUW Onderwerp:Uw berichtgeving dd 3 november ”Veertien arrestaties in verband met aanslag Wenen”

Geachte Redactie,
Het zou niet zo moeten zijn, dat ik, een gewone, kritisch ingestelde burger,u moet wijzen op een ernstige manco in uw berichtgeving, die raakt aande principes van de rechtsstaat.Toch is dat-helaas- het geval.U staat hierin niet alleen:Eerder heb ik media als de NOS teletekstredactie en het AD op hetzelfde Euvel moeten wijzen. [1]Vandaar deze mail ook cc aan hen.Mogelijk schrijf ik meer media aan, afhangende van mijn toch welzeer drukke tijdsschema.

Het gaat om het volgende:De titel van uw berichtgeving over de verschrikkelijke aanvalop burgers in Wenen luidt:” ‘Veertien arrestaties in verband met aanslag Wenen”[2]Als ik dit artikel verder lees, tref ik uw bewoording ”dader” en ook ”terrorist” een aantal keren aan:Ik citeer uit uw artikel1”Dader eerder veroordeeld

De dader die om het leven kwam, was een 20-jarige man die eerder was veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie”[2]”Een van de daders werd doodgeschoten”[3]’Volgens de politie zijn er mogelijk nog daders op de vlucht”[4]”Een journalist van het Oostenrijkse medium Falter meldt dat hij de identiteit van de gedode terrorist heeft achterhaald”[5]”De Oostenrijkse minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer herhaalde dinsdag zijn oproep van maandag om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader”[6]”Volgens Nehammer was de doodgeschoten dader zwaargewapend en droeg de man een bomgordel” [3]
Vreemd genoeg gebruikt u in uw artikel de begrippen ”dader”/”terrorist”’en ”verdachte” door elkaar: Ik citeer uit uw artikel:”Volgens Nehammer is de politie al vijftien huizen binnengevallen en zijn verschillende mensen aangehouden die in verband staan met de verdachte.” [4]Daar doet u het dus WEL goed.
DADER/VERDACHTE/DE ONSCHULDPRESUMPTIE:


U raadt het al:Waar ik over val is uw gebruik van het woord ”dader”Niet een keer [hoewel een keer al een teveel is], maar herhaaldelijk in uw artikel.In feite veroordeelt u deze man dus al, gaat u op deStoel van de rechter zitten, speelt u zowel rechter alsOpenbare Aanklager en dat is een kwade zaak.
Want daarmee gaat u in feite in tegen een van debelangrijkste pijlers van de rechtsstaat:De onschuldpresumptie oftewel het principe, vooronschuldig te worden gehouden tot schuld bewezen door de rechtbank. [5]
Dit principe is vastgelegd in de Nederlandse rechtspraak, op Europees niveau [EVRM], in Internationale Verdragen [Het BUPO Verdrag] en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. [6]
ONSCHULDPRINCIPE GARANTIE TEGEN WILLEKEUR ENEIGENRICHTING
Misschien zult u aanvoeren, dat het er in dit geval toch niettoe doet, omdat deze man niet meer terecht kan staan:Hij is immers doodgeschoten door de politie-waarbij tekenend,dat niemand zich vragen stelt bij de al dan niet rechtmatigheid van dit neerschieten [7], maar dat is een andere Discussie-
Maar het gaat hier om een principe, dat pas als de rechter uitspraak heeft gedaan, men van ”dader” of ”terrorist” kan spreken.
Dit principe, gestoeld op genoemde Verdragen en rechtssystemen [8], is niet zomaar juridische scherpslijperijom juristen of intellectuelen bezig te houden, het is eenfundamentele bescherming van mensen!
Het voorkomt, dat mensen door het publiek veroordeeld enberecht kunnen worden, het voorkomt eigenrichting.Het beschermt gewone burgers zoals u en ik tegen willekeur van bovenop opgelegd.Gewone burgers, die geen machtige relaties hebben omhen te beschermen
EPILOOG
En omdat het zo gemakkelijk is, mensen schuldig teverklaren zonder rechtbank, zeker als het een Groepbetreft, die al sinds 11 september 2001 extra onder vuur ligt[moslims dus], is het van extra belang, op de woorden te lettenen deze correct te gebruiken.
Het lijkt niet veel uit te maken:Dader of verdachte, maar het is een Wereld van Verschil.Verschil tussen een eerlijk proces en lynching, om het maar even cru te zeggen.
U als onderdeel van de media moet daarop extra alert zijnen de terminologie correct gebruiken.
De Geest van het publiek moet niet gevoed wordendoor de Gevaarlijke Gedachte, dat mensen zonder proces alzijn veroordeeld.
U hebt een voorbeeldfunctie:
Gebruik dus voortaan in dergelijke gevallen de term ”verdachte”of voor mijn part ”terreurverdachte”
Zo draagt u bij aan de bevestiging van de rechtsstaat, iets wat in ons aller belang is.
Ik reken op u.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

DADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST/NOS TELETEKSTREDACTIE ALS RECHTER EN OPENBAAR MINISTERIEASTRID ESSED3 NOVEMBER 2020

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD/NEE AD, GEEN ”DADER”, MAAR ”VERDACHTE”ASTRID ESSED4 NOVEMBER 2020
https://www.astridessed.nl/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-nee-ad-geen-dader-maar-verdachte/

[2]
TROUWVEERTIEN ARRESTATIES IN VERBAND MET AANSLAG WENEN3 NOVEMBER 2020
https://www.trouw.nl/buitenland/veertien-arrestaties-in-verband-met-aanslag-wenen~be2e660e/

TEKST

De Oostenrijkse politie heeft in totaal veertien arrestaties verricht in verband met het onderzoek naar de terreuraanslag in Wenen. Ook zijn op achttien locaties invallen gedaan, zei minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag op een persconferentie. 

Nehammer zei verder dat er tot dusver geen bewijs is dat de dodelijke aanval in het centrum van Wenen werd uitgevoerd door meer dan één schutter.

Het videomateriaal dat door de politie wordt beoordeeld “toont op dit moment geen enkel bewijs van een tweede aanvaller”, aldus Karl Nehammer.

Bij de aanslag van maandagavond kwamen vier mensen om het leven. Een dader werd gedood. De politie verrichtte dinsdag huiszoekingen in St. Pölten en Wenen.

Het aantal gewonden werd omhoog bijgesteld naar 22. Een politieman die gewond raakte is met succes geopereerd. Zijn toestand is stabiel.

Dader eerder veroordeeld

De dader die om het leven kwam, was een 20-jarige man die eerder was veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Dat zei minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer dinsdag.

In april 2019 werd hij veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij de extremistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten.

De aanslagpleger had een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten, vertelde Nehammer.

Volgens Nehammer had hij zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. “Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren”, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens Nehammer is de politie al vijftien huizen binnengevallen en zijn verschillende mensen aangehouden die in verband staan met de verdachte.

In levensgevaar

Zeven gewonde slachtoffers verkeren nog in levensgevaar. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA op basis van een ziekenhuiswoordvoerder. Vier slachtoffers kwamen om het leven en zeker zeventien mensen raakten gewond. Een van de daders werd doodgeschoten. Zeker vijftien mensen raakten gewond bij de aanslag. 

Dinsdagochtend verrichtte de politie huiszoekingen en werden meerdere mensen gearresteerd in verband met de aanslag van maandagavond. Volgens de politie zijn er mogelijk nog daders op de vlucht. Oostenrijkers moeten binnenblijven.

Duitsland maakte bekend strenger te gaan controleren aan de Oostenrijkse grens. Oostenrijk en Tsjechië intensiveerden de grenscontroles kort na de aanslag al, als preventieve maatregel.

Een journalist van het Oostenrijkse medium Falter meldt dat hij de identiteit van de gedode terrorist heeft achterhaald. Het zou gaan om een 20-jarige man die is geboren in Wenen. Hij zou volgens de journalist bekend zijn geweest bij de veiligheidsdiensten, omdat hij naar Syrië wilde gaan.

De gedode dader was een IS-sympathisant, volgens de Weense politie. Er zijn meerdere huiszoekingen verricht.

Minister: blijf thuis

De Oostenrijkse minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer herhaalde dinsdag zijn oproep van maandag om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader. Het gevaar is volgens hem nog niet voorbij.“We hebben gisteren een aanslag meegemaakt door minstens één islamistische terrorist”, aldus Nehammer. De minister zei dat hij in belang van het onderzoek geen verdere informatie over de identiteit van de gedode dader kon geven. Hij voegde daaraan toe dat het doel van de aanval was om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen.

Volgens Nehammer was de doodgeschoten dader zwaargewapend en droeg de man een bomgordel. De Weense politie stelt op Twitter dat de bomgordel in kwestie nep blijkt te zijn.

 De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz noemde de reeks schietincidenten een “weerzinwekkende terreurdaad”. 

Synagoge

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de straat met de synagoge. In Wenen was het vanwege het mooie weer en de naderende avondklok (vanaf dinsdag 20.00 uur) extra druk op straat. Veel mensen genoten nog van een terrasje of gingen nog een laatste keer uit eten.

Meerdere wereldleiders hebben gereageerd op de aanslag in Wenen. Premier Mark Rutte heeft maandagavond zijn medeleven getoond met de slachtoffers. Hij sprak van “een verschrikkelijke aanslag”. “Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad”, aldus de premier op Twitter.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de stad het doelwit van terroristisch geweld is geworden en dat Duitsland samen met Oostenrijk staat in het gevecht tegen “radicaal-islamitisch terrorisme”. “In deze vreselijke uren, waarin Wenen het doelwit is geworden van terroristisch geweld, zijn mijn gedachten bij de mensen daar en de veiligheidstroepen die geconfronteerd worden met het gevaar”, aldus Merkel in een verklaring op Twitter. Ze zegt dat het gevecht tegen radicaal-islamitisch terrorisme een “gezamenlijke strijd” is.

Ook de Israëlische president Reuven Rivlin veroordeelde de aanslag op Twitter. “Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oostenrijkers, terwijl we met bezorgdheid naar de verachtelijke terroristische aanslag in Wenen kijken”, zo schrijft hij. Zijn Russische collega Vladimir Poetin noemde de aanslag in een bericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz een “wrede en cynische misdaad”.

Golfstaten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de aanslag “sterk veroordeeld”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië zegt alle maatregelen die Oostenrijk neemt om de veiligheid te waarborgen te steunen.

EINDE BERICHT

[3]Dader eerder veroordeeld

De dader die om het leven kwam, was een 20-jarige man die eerder was veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie”

……

…..

”Een van de daders werd doodgeschoten”………..
‘Volgens de politie zijn er mogelijk nog daders op de vlucht”……….”Een journalist van het Oostenrijkse medium Falter meldt dat hij de identiteit van de gedode terrorist heeft achterhaald”……….”De Oostenrijkse minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer herhaalde dinsdag zijn oproep van maandag om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader”……..”Volgens Nehammer was de doodgeschoten dader zwaargewapend en droeg de man een bomgordel”

TROUWVEERTIEN ARRESTATIES IN VERBAND MET AANSLAG WENEN3 NOVEMBER 2020
https://www.trouw.nl/buitenland/veertien-arrestaties-in-verband-met-aanslag-wenen~be2e660e/

[4]
”Volgens Nehammer is de politie al vijftien huizen binnengevallen en zijn verschillende mensen aangehouden die in verband staan met de verdachte.”  

TROUWVEERTIEN ARRESTATIES IN VERBAND MET AANSLAG WENEN3 NOVEMBER 2020
https://www.trouw.nl/buitenland/veertien-arrestaties-in-verband-met-aanslag-wenen~be2e660e/

[5]
WIKIPEDIAONSCHULDPRESUMPTIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldpresumptie#:~:text=De%20onschuldpresumptie%20oftewel%20het%20vermoeden,tot%20het%20tegendeel%20is%20bewezen.

[6]

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.” 

ARTIKEL 6, LID 2

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN  DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

”Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen.”

ARTIKEL 14, LID 2

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

OF

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
ARTIKEL 14, 2

BUPO VERDRAG

[International Covenant on Civil and Political Rights]

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

ARTIKEL 11, LID 1

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS


Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.   

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[7]

”Ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van zijn leven worden beroofd.”

ARTIKEL 6, LID 1

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

ZIE OOK

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

TERRORISME/DOOR HET WESTEN GECREEERDE DRAAK/WEG MET SHOOT TO KILL ANTI TERREUREENHEDEN

ASTRID ESSED

16 MEI 2015  

BOEDDHISTISCH DAGBLADVERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN NIEMAND MAAKT ZICH ER DRUK OVER

19 JANUARI 2015

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs waar drie extremisten  

bijna twee weken geleden een bloedbad aanrichtten waarbij zeventien onschuldige mensen en zijzelf om het leven kwamen, is de laatste weken een discussie op gang gekomen over de –grenzen van – vrijheid van meningsuiting. En dat is goed. Vrijheid van meningsuiting betekent in een democratie ook het recht op informatie, je kunt je pas uiten over kwesties als je daar kennis van draagt. Anders leef je het leven van een mens die in een bunker opgesloten zit. Een hersendode. Geen artikelen, geen meningen, geen cartoons. Geen Kalasjnikovs en executies.

Pen, vrijheid van meningsuiting.

Het vreemde is dat die vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie, door de Franse en Belgische autoriteiten met voeten getreden wordt waar het gaat om informatie over de wijze van uitschakelen van mannen die er van verdacht worden vreselijke dingen te hebben gedaan, namelijk het in koelen bloede vermoorden van onschuldige mensen. Deze autoriteiten gedragen zich als Big Brother, de almachtige, de alwetende, de alleenheerser en wij nemen genoegen met hun: geen commentaar. Vorige week zag ik op de tv de Belgische minister Jambon die naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Belgische Verviers en in antwoord op een vraag van een Nederlandse journalist glimlachend antwoordde dat de zaak daar mooi gekuist was. Schoongemaakt. Zo omschreef hij de dood van twee mannen die in een vuurgevecht met Belgische veiligheidsdiensten werden doodgeschoten. Gekuist. De journalist vroeg niet verder, niemand vroeg verder.

De dag na de moorden in Parijs, op de stagiaire van de Franse politie, de klanten van de Joodse supermarkt en de medewerkers van het satirische blad Charlie Hebdo, werden de broers Kouachi- verdacht van deze vreselijke feiten, door de politie of veiligheidsdiensten doodgeschoten toen ze ‘al schietend de drukkerij verlieten waar ze zich hadden verschanst’. Zestigduizend politiemensen waren er op de been om de twee mannen op te sporen en voor de rechter te brengen. Zoals in een rechtsstaat normaal en gebruikelijk is. Frankrijk en België zijn landen waar nog steeds- in dit geval een jury en een rechter oordelen over iemands schuld. Dat recht hebben we als burgers gedelegeerd om volksgerichten en blinde woede en wraakzucht te voorkomen. Vrouwe Justitia met de blinddoek voor. Niet de rechter maar zwaarbewapende politiemensen en/of militairen velden en voltrokken het vonnis.

Journalisten vroegen niet verder, niemand vroeg verder.

Misschien kon het niet anders. Niemand weet of het doodschieten van de vijf mannen-drie in Parijs, twee in Verviers, te voorkomen was geweest. Omdat er geen informatie over is en alleen maar vragen rijzen. Waarom werden de twee mannen die ‘al schietend’ uit de drukkerij renden niet uitgeschakeld door goed opgeleide scherpschutters? Waarom gebeurde dat ook niet in Verviers? Was de situatie er niet naar. Er waren toch goed geoefende en uitgeruste ‘speciale eenheden’ aanwezig. We weten het niet, er is gekuist. Eenieder zou voor de wet gelijk moeten zijn: ook terroristen. In dit geval verdachten, tot de rechter heeft gesproken. Zo zou het moeten zijn in een Europa waar miljoenen mensen de straat opgaan om  vrijheid van meningsuiting te verdedigen. We zijn aangeland op het niveau van het kuisen van mensen en niemand maakt zich er druk over. Niemand wil weten wat de waarheid is.

EINDE ARTIKEL

[8]

ZIE NOOT 6

Reacties uitgeschakeld voor Veertien arrestaties in verband met aanslag Wenen/Trouw, wees trouw aan ”onschuldig tot schuld bewezen”

Opgeslagen onder Divers

Doodgeschoten dader aanslag Wenen eerder veroordeeld/Nee AD, geen ”dader”, maar ”verdachte”

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD/NEEN AD, GEEN ”DADER”, MAAR ”VERDACHTE”

Justitia symbol of justice in front of background with sky and clouds. Concept of justice and law.

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”’

ARTIKEL 6, LID 2, VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDENhttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
ARTIKEL 14, 2BUPO VERDRAGInternational Covenant on Civil and Political Rights
http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

AANREDACTIE VAN AD [Algemeen Dagblad]Onderwerp:Uw berichtgeving dd 3 november ”Doodgeschoten dader aanslag Wenen eerderveroordeeld, vijfde slachtoffer overleden”

Geachte Redactie,
Het zou niet zo moeten zijn, dat ik, een gewone, kritisch ingestelde burger,u moet wijzen op een ernstige manco in uw berichtgeving, die raakt aande principes van de rechtsstaat.Toch is dat-helaas- het geval.U staat hierin niet alleen:Eerder heb ik media als de NOS teletekstredactie op hetzelfde Euvel moeten wijzen. [1]Vandaar deze mail ook cc aan hen.Mogelijk schrijf ik meer media aan, afhangende van mijn toch welzeer drukke tijdsschema.

Het gaat om het volgende:De titel van uw berichtgeving over de verschrikkelijke aanvalop burgers in Wenen luidt:’Doodgeschoten dader aanslag Wenen eerderveroordeeld, vijfde slachtoffer overleden” [2]Als ik dit artikel verder lees, tref ik uw bewoording ”dader” minstens vier keer aan:Ik citeer uit uw artikel1”Een 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit is doodgeschoten door de politie”[2]”De minister herhaalde zijn oproep aan de inwoners van Wenen om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader”[3]”De doodgeschoten dader is volgens de minister een 20-jarige man met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit”[4]” De dader zou volgens de Duitse krant Bild meerdere foto’s op Instagram hebben geplaatst waarin hij onder meer een eed van trouw zwoor aan de IS-chef.” [3]Vreemd genoeg refereert  u aan het begin van uw artikel aan ”verdachten”Ik citeer uit uw artikel:”Vanochtend vroeg zijn er nieuwe verdachten gearresteerd.” [4]Daar doet u het dus WEL goed.
DADER/VERDACHTE/DE ONSCHULDPRESUMPTIE:


U raadt het al:Waar ik over val is uw gebruik van het woord ”dader”Niet een keer [hoewel een keer al een teveel is], maar herhaaldelijk in uw artikel.In feite veroordeelt u deze man dus al, gaat u op deStoel van de rechter zitten, speelt u zowel rechter alsOpenbare Aanklager en dat is een kwade zaak.
Want daarmee gaat u in feite in tegen een van debelangrijkste pijlers van de rechtsstaat:De onschuldpresumptie oftewel het principe, vooronschuldig te worden gehouden tot schuld bewezen door de rechtbank. [5]
Dit principe is vastgelegd in de Nederlandse rechtspraak, op Europees niveau [EVRM], in Internationale Verdragen [Het BUPO Verdrag] en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. [6]
ONSCHULDPRINCIPE GARANTIE TEGEN WILLEKEUR ENEIGENRICHTING
Misschien zult u aanvoeren, dat het er in dit geval toch niettoe doet, omdat deze man niet meer terecht kan staan:Hij is immers doodgeschoten door de politie-waarbij tekenend,dat niemand zich vragen stelt bij de al dan niet rechtmatigheid van dit neerschieten [7], maar dat is een andere Discussie-
Maar het gaat hier om een principe, dat pas als de rechter uitspraak heeft gedaan, men van ”dader” of ”terrorist” kan spreken.
Dit principe, gestoeld op genoemde Verdragen en rechtssystemen [8], is niet zomaar juridische scherpslijperijom juristen of intellectuelen bezig te houden, het is eenfundamentele bescherming van mensen!
Het voorkomt, dat mensen door het publiek veroordeeld enberecht kunnen worden, het voorkomt eigenrichting.Het beschermt gewone burgers zoals u en ik tegen willekeur van bovenop opgelegd.Gewone burgers, die geen machtige relaties hebben omhen te beschermen
EPILOOG
En omdat het zo gemakkelijk is, mensen schuldig teverklaren zonder rechtbank, zeker als het een Groepbetreft, die al sinds 11 september 2001 extra onder vuur ligt[moslims dus], is het van extra belang, op de woorden te lettenen deze correct te gebruiken.
Het lijkt niet veel uit te maken:Dader of verdachte, maar het is een Wereld van Verschil.Verschil tussen een eerlijk proces en lynching, om het maar even cru te zeggen.
U als onderdeel van de media moet daarop extra alert zijnen de terminologie correct gebruiken.
De Geest van het publiek moet niet gevoed wordendoor de Gevaarlijke Gedachte, dat mensen zonder proces alzijn veroordeeld.
U hebt een voorbeeldfunctie:
Gebruik dus voortaan in dergelijke gevallen de term ”verdachte”of voor mijn part ”terreurverdachte”
Zo draagt u bij aan de bevestiging van de rechtsstaat, iets wat in ons aller belang is.
Ik reken op u.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

DADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST/NOS TELETEKSTREDACTIE ALS RECHTER EN OPENBAAR MINISTERIEASTRID ESSED3 NOVEMBER 2020

[2]

AD

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD, VIJFDE SLACHTOFFER OVERLEDEN

3 NOVEMBER 2020

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

TEKST

In het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben maandagavond iets na 20.00 uur meerdere schietpartijen plaatsgevonden. Schutters vielen op zes locaties in de stad aan. De aanslag heeft aan vijf mensen het leven gekost, in totaal raakten zeker 17 mensen gewond. Een 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit is doodgeschoten door de politie. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken had hij banden met IS. Vanochtend vroeg zijn er nieuwe verdachten gearresteerd. 

De minister herhaalde zijn oproep aan de inwoners van Wenen om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader. Het gevaar is volgens hem nog niet voorbij. ,,We hebben gisteren een aanslag ervaren van een islamitische terrorist. Dit is een situatie waar wij al decennia niet meer mee te maken hebben gehad”, aldus Karl Nehammer. 

De doodgeschoten dader is volgens de minister een 20-jarige man met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. Hij sympathiseerde met terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en is al eens eerder veroordeeld vanwege terrorisme. Hij werd op 25 april 2019 veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf omdat hij probeerde naar Syrië te reizen om zich bij IS aan te sluiten. Op 5 december vorig jaar werd hij voorwaardelijk vervroegd vrijgelaten. Zijn straf was minder zwaar vanwege zijn leeftijd.

De dader zou volgens de Duitse krant Bild meerdere foto’s op Instagram hebben geplaatst waarin hij onder meer een eed van trouw zwoor aan de IS-chef. De man heeft op de beelden ook twee wapens in zijn hand die overeenkomen met die van de terrorist in Wenen. Hij legde met munitie een slogan van de Islamitische Staat (IS) op de vloer. Op de dag van de aanval zou hij naar twee vrienden video’s van de aanval op Charlie Hebdo hebben gestuurd. 

Volgens de minister was het doel van de aanval om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen. De dader was zwaargewapend en droeg een bomgordel. De Weense politie stelt op Twitter echter dat de bomgordel in kwestie nep is.

Vuurgevechten

De schietpartij begon in de buurt van een synagoge in de Seitenstettengasse. Het kwam daarna ook nog tot andere vuurgevechten, onder meer in de buurt van Schwedenplatz. Schutters vielen op zes locaties in de stad aan. Volgens getuigen werd bij cafés en restaurants naar binnen geschoten.

Volgens de chef van de Weense reddingsdiensten vielen er zeventien gewonden, van wie er zeven ernstig aan toe zijn. Onder hen een politieagent, die buiten levensgevaar is. Er liggen nog veertien mensen gewond in het ziekenhuis. Een oudere man en een oudere vrouw, twee jonge voorbijgangers en een serveerster werden doodgeschoten.

Klopjacht

Minister Nehammer noemde de schietpartijen een ‘aanslag, uitgevoerd door meerdere personen’. ,,We hebben met een terreuraanslag te maken, met een heftigheid die we al lang in Oostenrijk niet meer hebben gezien.’’ Hij riep de bevolking op thuis te blijven en het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad te mijden. Dinsdag is er bovendien geen schoolplicht in Wenen, zei hij. ,,De politie en speciale teams zijn bezig met een grote operatie. De situatie is nog steeds gevaarlijk. Blijf binnen in huis of in de horecagelegenheden. We zijn in gevecht met de terroristen.’’ 

Bondskanselier Sebastian Kurz gaf omstreeks middernacht een eerste verklaring op televisie. ,,We maken momenteel moeilijke tijden door in onze republiek. We zijn het slachtoffer geworden van een afschuwelijke terroristische aanslag in onze hoofdstad die nog steeds gaande is. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en families van de slachtoffers. Ik wil de politiediensten bedanken die erin geslaagd zijn een van de daders uit te schakelen. Ik wil ook alle hulpdiensten bedanken die hun leven riskeren voor onze veiligheid en de internationale politici die hun steun en solidariteit hebben toegezegd.’’ 

De Oostenrijkse regering heeft alle noodzakelijke troepen opgeroepen. Militairen gaan gebouwen bewaken zodat de politie de handen vrij heeft voor de klopjacht op de daders. De politie krijgt daarbij ook hulp van het Jagdkommando, de Oostenrijkse commando’s. Op beelden die op Twitter circuleren is te zien hoe de politie bezig is met die klopjacht. Ook circuleren er beelden waarop politieauto’s met zwaailichten te zien zijn en schoten te horen zijn. Helikopters vliegen boven de stad. Er zijn meerdere arrestaties verricht en er zijn op vijftien plekken huiszoekingen gedaan. De politie viel onder meer in bij het huis van de gedode aanslagpleger. Hoeveel mensen zijn opgepakt, is nog niet bekendgemaakt.

Lockdown

Op andere beelden zijn grote bloedplassen voor een bar te zien. Volgens de Weense burgemeester Michael Ludwig werd er aanvankelijk in het wilde weg geschoten op passanten in de omgeving van de synagoge en op mensen op de terrassen van omliggende horecazaken. De aanslag komt aan de vooravond van de tweede lockdown die vandaag ingaat en waarbij de horeca dicht gaat. Veel cafés hadden hun terrassen gisteravond open en veel mensen deden nog even een drankje op een terrasje, mede door het zachte nazomerweer. 

Oostenrijk en Tsjechië hebben besloten over te gaan op extra grenscontroles. ,,De politie voert willekeurige controles van voertuigen en passagiers uit bij overgangen aan de grens met Oostenrijk als preventieve maatregel in verband met de terreuraanslag in Wenen”, meldde de Tsjechische politie op Twitter. Ook hebben de Tsjechische autoriteiten besloten joodse instellingen extra te bewaken.

Synagoge

De voorzitter van de Israëlitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch. Hij stelt wel vast dat in de directe omgeving van de tempel is geschoten. Joodse burgers worden opgeroepen niet naar buiten te gaan.

De schoten voor de synagoge roepen vreselijke herinneringen op aan de zomer van 1981, toen twee Palestijnse terroristen van de Abu Nidal-groep joodse gelovigen aanvielen voor hetzelfde gebedshuis in de Seitenstettengasse met handgranaten en machinegeweren.

Steun

Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd na de aanslag in Wenen. Er is geen informatie die daar aanleiding toe geeft, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jan Aalbersberg. Het dreigingsniveau staat momenteel op 3 van de 5. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is. Aalbersberg laat op Twitter weten dat zijn organisatie de situatie ‘monitort’. ,,Mijn medeleven gaat uit naar de Oostenrijkers die getroffen zijn of in onzekerheid verkeren.”

Premier Mark Rutte meldt via Twitter dat hij contact heeft gezocht met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Rutte spreekt van een ‘verschrikkelijke aanslag’. ,,Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad.’’ 

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geschokt door de aanslag. ,,Wij leven mee met de inwoners van Wenen en met alle mensen in Oostenrijk die – net als wij – geschokt zijn door de terroristische geweldpleging gisteravond”, aldus het echtpaar. ,,De nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden zijn in onze gedachten. Allen die zich inzetten voor een vreedzame samenleving hebben onze volle steun.”

Nederland staat pal achter Oostenrijk en rouwt om de slachtoffers, zo twittert minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). ,,Weer een terroristische aanslag. Deze keer komen de afgrijselijke berichten uit Wenen. Terreur kent helaas geen grenzen en daarom zullen we samen nooit accepteren dat terrorisme wint”, stelt hij.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem laat via Twitter weten: ,,Mooi vrij Wenen, zo geestrijk en beschaafd, weet dat wij tot in Arnhem met u meeleven. Met de doden en hun nabestaanden, de slachtoffers en de omstanders. Raak niet bevangen door de angst die de terreur beoogt, wordt juist versterkt door alle solidariteit die u ten deel valt. Burgemeester Ludwig, verzamel om u heen de moslims die begrijpen dat het vrije Wenen hun stad is; vrijheid helpt het geloof, de machtslust in het Midden-Oosten is verwerpelijk, met IS als kampioen slecht.” 

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft in een brief ook zijn condoleances aangeboden aan zijn ambtsgenoot van Wenen. Op het stadhuis van Rotterdam hangt een Oostenrijkse vlag halfstok.

Doelwit

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de stad het doelwit van terroristisch geweld is geworden en dat Duitsland samen met Oostenrijk staat in het gevecht tegen ‘radicaal-islamitisch terrorisme’. ,,In deze vreselijk uren, waarin Wenen het doelwit is geworden van terroristisch geweld, zijn mijn gedachten bij de mensen daar en de veiligheidstroepen die geconfronteerd worden met het gevaar”, aldus Merkel in een verklaring op Twitter. Ze zegt dat het gevecht tegen radicaal-islamitisch terrorisme een “gezamenlijke strijd” is.

Ook de Israëlische president Reuven Rivlin veroordeelde de aanslag op Twitter. ,,Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oostenrijkers, terwijl we met bezorgdheid naar de verachtelijke terroristische aanslag in Wenen kijken”, zo schrijft hij.

Golfstaten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de aanslag ‘sterk veroordeeld’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië zegt alle maatregelen die Oostenrijk neemt om de veiligheid te waarborgen te steunen.

Eerder betuigden ook onder meer EU-president Charles Michel, de Amerikaanse president Donald Trump, presidentskandidaat Joe Biden en de Franse president Emmanuel Macron steun aan Oostenrijk.

EINDE BERICHT 

[3]

Ik citeer uit uw artikel1”Een 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit is doodgeschoten door de politie”[2]”De minister herhaalde zijn oproep aan de inwoners van Wenen om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader”[3]”De doodgeschoten dader is volgens de minister een 20-jarige man met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit”[4]” De dader zou volgens de Duitse krant Bild meerdere foto’s op Instagram hebben geplaatst waarin hij onder meer een eed van trouw zwoor aan de IS-chef.”

AD

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD, VIJFDE SLACHTOFFER OVERLEDEN

3 NOVEMBER 2020

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

[4]

Vanochtend vroeg zijn er nieuwe verdachten gearresteerd.”

AD

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD, VIJFDE SLACHTOFFER OVERLEDEN

3 NOVEMBER 2020

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

[5]
WIKIPEDIAONSCHULDPRESUMPTIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldpresumptie#:~:text=De%20onschuldpresumptie%20oftewel%20het%20vermoeden,tot%20het%20tegendeel%20is%20bewezen.

[6]

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.” 

ARTIKEL 6, LID 2

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN  DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

”Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen.”

ARTIKEL 14, LID 2

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

OF

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
ARTIKEL 14, 2

BUPO VERDRAG

[International Covenant on Civil and Political Rights]

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

ARTIKEL 11, LID 1

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS


Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.   

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[7]

”Ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van zijn leven worden beroofd.”

ARTIKEL 6, LID 1

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

ZIE OOK

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

TERRORISME/DOOR HET WESTEN GECREEERDE DRAAK/WEG MET SHOOT TO KILL ANTI TERREUREENHEDEN

ASTRID ESSED

16 MEI 2015  

BOEDDHISTISCH DAGBLADVERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN NIEMAND MAAKT ZICH ER DRUK OVER

19 JANUARI 2015

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs waar drie extremisten  

bijna twee weken geleden een bloedbad aanrichtten waarbij zeventien onschuldige mensen en zijzelf om het leven kwamen, is de laatste weken een discussie op gang gekomen over de –grenzen van – vrijheid van meningsuiting. En dat is goed. Vrijheid van meningsuiting betekent in een democratie ook het recht op informatie, je kunt je pas uiten over kwesties als je daar kennis van draagt. Anders leef je het leven van een mens die in een bunker opgesloten zit. Een hersendode. Geen artikelen, geen meningen, geen cartoons. Geen Kalasjnikovs en executies.

Pen, vrijheid van meningsuiting.

Het vreemde is dat die vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie, door de Franse en Belgische autoriteiten met voeten getreden wordt waar het gaat om informatie over de wijze van uitschakelen van mannen die er van verdacht worden vreselijke dingen te hebben gedaan, namelijk het in koelen bloede vermoorden van onschuldige mensen. Deze autoriteiten gedragen zich als Big Brother, de almachtige, de alwetende, de alleenheerser en wij nemen genoegen met hun: geen commentaar. Vorige week zag ik op de tv de Belgische minister Jambon die naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Belgische Verviers en in antwoord op een vraag van een Nederlandse journalist glimlachend antwoordde dat de zaak daar mooi gekuist was. Schoongemaakt. Zo omschreef hij de dood van twee mannen die in een vuurgevecht met Belgische veiligheidsdiensten werden doodgeschoten. Gekuist. De journalist vroeg niet verder, niemand vroeg verder.

De dag na de moorden in Parijs, op de stagiaire van de Franse politie, de klanten van de Joodse supermarkt en de medewerkers van het satirische blad Charlie Hebdo, werden de broers Kouachi- verdacht van deze vreselijke feiten, door de politie of veiligheidsdiensten doodgeschoten toen ze ‘al schietend de drukkerij verlieten waar ze zich hadden verschanst’. Zestigduizend politiemensen waren er op de been om de twee mannen op te sporen en voor de rechter te brengen. Zoals in een rechtsstaat normaal en gebruikelijk is. Frankrijk en België zijn landen waar nog steeds- in dit geval een jury en een rechter oordelen over iemands schuld. Dat recht hebben we als burgers gedelegeerd om volksgerichten en blinde woede en wraakzucht te voorkomen. Vrouwe Justitia met de blinddoek voor. Niet de rechter maar zwaarbewapende politiemensen en/of militairen velden en voltrokken het vonnis.

Journalisten vroegen niet verder, niemand vroeg verder.

Misschien kon het niet anders. Niemand weet of het doodschieten van de vijf mannen-drie in Parijs, twee in Verviers, te voorkomen was geweest. Omdat er geen informatie over is en alleen maar vragen rijzen. Waarom werden de twee mannen die ‘al schietend’ uit de drukkerij renden niet uitgeschakeld door goed opgeleide scherpschutters? Waarom gebeurde dat ook niet in Verviers? Was de situatie er niet naar. Er waren toch goed geoefende en uitgeruste ‘speciale eenheden’ aanwezig. We weten het niet, er is gekuist. Eenieder zou voor de wet gelijk moeten zijn: ook terroristen. In dit geval verdachten, tot de rechter heeft gesproken. Zo zou het moeten zijn in een Europa waar miljoenen mensen de straat opgaan om  vrijheid van meningsuiting te verdedigen. We zijn aangeland op het niveau van het kuisen van mensen en niemand maakt zich er druk over. Niemand wil weten wat de waarheid is.

EINDE ARTIKEL

[8]

ZIE NOOT 6

Reacties uitgeschakeld voor Doodgeschoten dader aanslag Wenen eerder veroordeeld/Nee AD, geen ”dader”, maar ”verdachte”

Opgeslagen onder Divers

Tips voor de Smalle Beurs/Deel Drie

Portemonnee, Handtas, Brown, Landweg, Leder, Natuur
Geld, Bankbiljet, Euro, Valuta

TIPS VOOR DE SMALLE BEURS/DEEL DRIE
Lezers!Zoals u gezien hebt, heb ik u verblijd met 28 tips voor de Smalle Beurs, waarmeeu uw voordeel kunt doen.
https://www.astridessed.nl/tips-voor-de-smalle-beurs/

Ik hoop, dat u dat inmiddels hebt gedaan, voor zover u dat nodig had.
In Deel Twee heb ik u geschreven, wellicht nog een aantal tips in een mogelijk Deel Drie te geven:
Welnu lezers, Deel Drie is nu een Feit
Lees en doe er uw voordeel mee
Ik nummer door

TIP 29STA STIL BIJ DE NATUUR

Voor een mens is het heel goed, zeker nu in Coronatijd, maar ook in het algemeen, eens stil te staan bij de Natuur.Kijk eens naar zonsopgang of zonsondergang [afhankelijk vanuw bioritme], sta stil bij de lichtrimpelingen op het water, van andere Schoonheden in de Natuur.GOOD FOR THE MIND

TIP 30
VERRAS UZELF, ZOEK DE HUMOR OP EN KIJK NAAR”CHATEAU MEILAND”
Soms moet men de ernst de ernst laten, even niet verstandig zijn ende ongerijmdheid en humor opzoekenDie kunt u vinden bij…..Chateau MeilandIk ga er niets over verklappen
ZELF KIJKEN!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martien_Meiland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chateau_Meiland

Afleveringen in Nederland:Op SBS 6

In BelgieOp Televisiezender VIJF
HAHAHA, LOL!!!!![Aanbevolen vanwege de heerlijke Valsheid van Martien Meiland, daaraanheb je ook weleens behoefte!]

TIP 31KOM SLIM AAN LITERATUUR, BEMACHTIG HET BOEKENWEEKGESCHENK!
Voor mensen met de Smalle Beurs, die van lezen houden, de volgende tip:Koop bij uw boekhandel of de AKO een nieuw boek in de boekenweektijd.Boven een bepaald bedrag krijg je vaak een boekenweekgeschenk in devorm van een kort Verhaal van een bekende schrijver,Breng dan het gekochte boek binnen de ruiltijd terug.Zo kun je dan je boekenweekgeschenk houden!JA!
Wie niet sterk is, moet slim zijn!
TIP 32DOE MEE AAN SUPERMARKT ZEGEL ACTIES
Zegels krijg je gratis bij een bepaald bedrag aan boodschappen bijde Supermarkt.Wanneer je deze spaart, kun je, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van eenredelijk bedrag, leuke cadeaus in de wacht slepen, varierend van porceleinen borden, aardenwerken serviezen, kristallen glazen, gezelschapsspelen, Kersthuisjes, handdoeken, noem maar op.DUS NIET WEGGOOIEN DIE ZEGELTJES!Wie weet, waar je tegenaan loopt!
Sommige van deze producten zijn uniek.Je vindt ze nergens anders.Doe jezelf dus een plezier en sparen die zegeltjes!

TIP 33
VERTEL AAN NIEMAND OVER UW LOTERIJ PRIJS!In Deel Een beval ik u aan, mee te spelen in de Loterij
https://www.astridessed.nl/tips-voor-de-smalle-beurs/

Hebt u gewonnen?Gaat mij niets aan, maar anderen ook niet
BELANGRIJKE TIP:Vertel NIEMAND, dat u hebt gewonnen in de LoterijDe prijs is voor u, niet voor uw vrienden en plotseling opgedoken familieleden.Houd dus uw mond erover.Kom niet op de TV, laat u NIET interviewen, blijf anoniem
U hebt geen idee, hoeveel zogenaamde vrienden of lang verloren familieleden ineens opduiken, als u plotseling ”rijk” bent geworden.En ook niet, hoe zogenaamd ”echte” vrienden en/of familieleden kunnenveranderen, als ze van uw Fortuin horen, dat ze graag willen helpen opmaken!
Geld doet rare dingen met mensen.
Handel in stilte en  bevoordeel alleen die enkele mensen van wie u het meest houdtUw gezin en mogelijk uw ouders.
En verder niemand!

TIP 34LEES REGELMATIG DE WEBSITE VAN ASTRID ESSED
Niet alleen heeft zij u gratis en voor niets, waardevolle tips gegeven voor de Smalle Beurs, u kunt op haar website ook regelmatig interessante artikelen vinden over politiek en geschiedenis.Ook neemt zij interessante artikelen over van andere waardevolle auteurs, zoals schrijvers en activisten Peter Storm en Joke Kaviaar.Doe er uw voordeel mee.U hoeft er geen cent voor te betalen en krijgt toch een schat aan informatie.

TIP 35LEES REGELMATIG DE WAARDEVOLLE WEBSITE VAN DE WERELD MORGEN!
https://www.dewereldmorgen.be/

Hier vindt u waardevolle artikelen van de meest uiteenlopende auteurs, waarmee u uw voordeel kunt doen
Ook Astrid Essed heeft er een Blog

FINITO!
Lezers, dit waren mijn 35 TIPS
DOE ER UW VOORDEEL MEE!
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Tips voor de Smalle Beurs/Deel Drie

Opgeslagen onder Divers

Dader Wenen is islamitische terrorist/NOS teletekstredactie als rechter en Openbaar Ministerie

DADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST/DE NOS TELETEKSTREDACTIE ALS RECHTER EN OPENBAAR MINISTERIE

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

Justitia symbol of justice in front of background with sky and clouds. Concept of justice and law.

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”’

ARTIKEL 6, LID 2, VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDENhttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
ARTIKEL 14, 2BUPO VERDRAGInternational Covenant on Civil and Political Rights
http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 3 november: ”Dader Wenen is Islamitische terrorist” 

Geachte Redactie,

Of u negeert uw mailpost, of u bent hardleers.

In casu [Latijn voor: In dit geval] kies ik voor het laatste.

En niet alleen hardleers bent u, ook negeert u bewust het in Nederland, EU en internationaal geldende recht, alsmede de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Waarover gaat het?

Eigenlijk over hetzelfde als mijn recente mail dd 29 october, die reageerde op uw berichtgeving ”’Dader Nice is 21 jarige Tunesier”

Zie mijn recente mail aan u, geheel onderin.

Deze keer ”pak” ik u op uw berichtgeving:dd 3 november [ik zag uw bericht vannacht voorbijdansen op NOS Teletekst] ”Dader Wenen is Islamitische terrorist”

Zie uw berichtgeving direct onder het notenapparaat

In beide gevallen was en is uw berichtgeving puur fout.

ONSCHULDPRESUMPTIE:

Wat is er aan de hand?

In uw berichtgeving ” ”Dader Wenen is Islamitische terrorist” stoor ik

mij in het byzonder aan de volgende zinsnedes:

Uw titel:

”DADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST”

Uw openingszin:

”De aanslag in Wenen is gisteren gepleegd door minstens een Islamitische terrorist”

Daarmee hebt u op foute en tendentieuze wijze de toon van uw berichtgeving gezet:

In feite bent u op de stoel van het OM en de rechter gaan zitten en hebt u zowel de tenlastelegging als het vonnis uitgesproken, terwijl u ”slechts” het nieuwsmedium bent:

En dat weet u, naar mijn mening, zelf heel goed.

Want mij maakt u niet wijs, dat u nog nooit gehoord hebt [en mocht dat het

geval zijn, dan bent u niet competent als nieuwsredactie] van de onschuldpresumptie, grondbeginsel van het strafrecht, dat nationaal en internationaal bepaalt, dat een ieder voor onschuldig wordt gehouden, tot schuld bewezen is [2] en, zoals  in het Recht staat ”totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen” [3]

Deze onschuldpresumptie geldt in het Nederlandse rechtssysteem, in Europees verband [EVRM], in de Internationale Verdragen [het BuPo Verdrag], alsmede in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. [4]

ONTKENNING ”ONSCHULDPRESUMPTIE”

En wat doet u?

Tot twee keer toe refereert u in uw berichtgeving, hetzij aan ”dader”, hetzij aan ”islamitische terrorist”

Beide keren totaal fout

Want om iemand als ”dader” aan te merken, dient hij/zij veroordeeld te zijn in een rechtbank, na een eerlijk proces, met garanties voor zijn/haar rechtsbescherming

Om iemand als ”terrorist” aan te merken, moet dat als veroordeling zijn aangemerkt bij de rechtbank.

Wat u dus behoort te doen [en dit zeg ik niet voor de eerste

keer] is refereren aan ”verdachte” of voor mijn part ”vermoedelijke dader” of ”terreurverdachte”

Door te spreken van ”dader” is iemand al van te voren veroordeeld, zonder proces, in casu door u, de NOS teletekstredactie.

Dit is gevaarlijk.

Overigens bent u niet de enige Redactie, die zich hieraan schuldig maakt.

Het is helaas vrij algemeen geworden. [5]

Daarom zullen in de loop van deze week ook andere redacties

door mij worden aangeschreven.

TEN SLOTTE

Nu zult u misschien aanvoeren:

Wat maakt dat nu uit?

Tenslotte is deze man toch al doodgeschoten door de politie [6] en kan hij niet meer terecht staan.

Nog afgezien van te rijzen twijfels over het al dan niet rechtmatige van dat vrijwel automatisch doodschieten, door de politie, van dergelijke terreurverdachten, een vraag, die vrijwel

niemand zich meer lijkt te stellen [was er echt geen arrestatie mogelijk/hoe zit het met het recht op leven van ook deze verdachten?] [7], het gaat hier niet alleen om die verdachte, die toch niet meer terecht kan staan.

Maar om een fundamenteel principe, dat niemand, die niet in een

rechtbank veroordeeld is, voor schuldig mag worden gehouden.

Anders krijgen we veroordeling door het publiek, door u, nieuwsredactie, of door mij, zonder het recht van de verdachte, zich daartegen te kunnen veroordelen.

Dan zijn wij terug naar de rechteloosheid van Vroeger Tijden.

Want hoe zou u het vinden, lid van de nieuwsredactie. of als collectief, als u wordt beschuldigd van, laten we zeggen, diefstal, en er wordt over u gesproken als ”dief” of ”oplichter” zonder dat u de kans krijgt, uzelf te verdedigen?

Denkt u daar maar eens over na.

Die wetten, die Europese en internationale, die Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zijn niet ontstaan om juristen en/of andere intellectuelen te plezieren, of er eindeloze beschouwingen over te schrijven, maar om gewone mensen te verdedigen, mensen als u en ik, die niet tot de upperclass behoren, geen relaties hebben, die hen kunnen dekken en niets en niemand anders hebben dan het Recht om hen tegen willekeur en eigenrichting te beschermen.

”Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world……”

De eerste zinsnede van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens……[8]

KORT EN GOED

U dient dus niet meer te spreken van ”dader” of ”terrorist”, als iemand niet in een rechtbank is veroordeeld.

Ik heb hierboven uitgelegd, waarom

Ik heb u dat 29 october reeds in een mail meegedeeld

Ik doe het nu weer en ik reken erop, dat u het nu ter harte neemt

Zo niet, dan vindt u mij weer op uw weg

Niet altijd, als u mogelijk de fout ingaat [ik heb nog meer te doen]

Maar het principe ”onschuldig tot schuld bewezen”, zal ik blijven verdedigen, ook tegenover u

Wacht maar af

Maar ik reken vooralsnog op uw medewerking

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

[1]

IN CASU

https://www.encyclo.nl/begrip/in_casu#:~:text=(ic)%20rechtswetenschap%3A%20Latijn%3A%20in%20dit%20geval.

rechtswetenschap – Latijn: in dit geval. Bijv. het geschil i.c. dient aan de Beslagrechter te worden voorgelegd. 

[2]

”De onschuldpresumptie oftewel het vermoeden van onschuld (Latijnpraesumptio innocentiae) is een grondbeginsel van het strafrecht, dat bepaalt dat eenieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen.

De onschuldpresumptie wordt voorts uitdrukkelijk vermeld in artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM):Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

Ook in art. 14, lid 2 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) is een rechtsgrond te vinden voor het vermoeden van onschuld:Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen.

De onschuldpresumptie is in het EVRM geformuleerd als een recht van de verdachte, maar is in feite een procesrechtelijk beginsel dat normen stelt aan hoe de vervolgende instantie zich dient te gedragen”

WIKIPEDIA

ONSCHULDPRESUMPTIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldpresumptie#:~:text=De%20onschuldpresumptie%20oftewel%20het%20vermoeden,tot%20het%20tegendeel%20is%20bewezen.

[3]

”Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen.”

ARTIKEL 14, LID 2

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

[4]

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.” 

ARTIKEL 6, LID 2

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN  DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
ARTIKEL 14, 2

BUPO VERDRAG

[International Covenant on Civil and Political Rights]

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

NEDERLANDSE VERTALING

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

ARTIKEL 11, LID 1

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS


Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.   

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[5]

AD

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD, VIJFDE SLACHTOFFER OVERLEDEN

3 NOVEMBER 2020

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

TEKST

In het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben maandagavond iets na 20.00 uur meerdere schietpartijen plaatsgevonden. Schutters vielen op zes locaties in de stad aan. De aanslag heeft aan vijf mensen het leven gekost, in totaal raakten zeker 17 mensen gewond. Een 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit is doodgeschoten door de politie. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken had hij banden met IS. Vanochtend vroeg zijn er nieuwe verdachten gearresteerd. 

De minister herhaalde zijn oproep aan de inwoners van Wenen om thuis te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog een dader. Het gevaar is volgens hem nog niet voorbij. ,,We hebben gisteren een aanslag ervaren van een islamitische terrorist. Dit is een situatie waar wij al decennia niet meer mee te maken hebben gehad”, aldus Karl Nehammer. 

De doodgeschoten dader is volgens de minister een 20-jarige man met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. Hij sympathiseerde met terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en is al eens eerder veroordeeld vanwege terrorisme. Hij werd op 25 april 2019 veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf omdat hij probeerde naar Syrië te reizen om zich bij IS aan te sluiten. Op 5 december vorig jaar werd hij voorwaardelijk vervroegd vrijgelaten. Zijn straf was minder zwaar vanwege zijn leeftijd.

De dader zou volgens de Duitse krant Bild meerdere foto’s op Instagram hebben geplaatst waarin hij onder meer een eed van trouw zwoor aan de IS-chef. De man heeft op de beelden ook twee wapens in zijn hand die overeenkomen met die van de terrorist in Wenen. Hij legde met munitie een slogan van de Islamitische Staat (IS) op de vloer. Op de dag van de aanval zou hij naar twee vrienden video’s van de aanval op Charlie Hebdo hebben gestuurd. 

Volgens de minister was het doel van de aanval om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen. De dader was zwaargewapend en droeg een bomgordel. De Weense politie stelt op Twitter echter dat de bomgordel in kwestie nep is.

Vuurgevechten

De schietpartij begon in de buurt van een synagoge in de Seitenstettengasse. Het kwam daarna ook nog tot andere vuurgevechten, onder meer in de buurt van Schwedenplatz. Schutters vielen op zes locaties in de stad aan. Volgens getuigen werd bij cafés en restaurants naar binnen geschoten.

Volgens de chef van de Weense reddingsdiensten vielen er zeventien gewonden, van wie er zeven ernstig aan toe zijn. Onder hen een politieagent, die buiten levensgevaar is. Er liggen nog veertien mensen gewond in het ziekenhuis. Een oudere man en een oudere vrouw, twee jonge voorbijgangers en een serveerster werden doodgeschoten.

Klopjacht

Minister Nehammer noemde de schietpartijen een ‘aanslag, uitgevoerd door meerdere personen’. ,,We hebben met een terreuraanslag te maken, met een heftigheid die we al lang in Oostenrijk niet meer hebben gezien.’’ Hij riep de bevolking op thuis te blijven en het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad te mijden. Dinsdag is er bovendien geen schoolplicht in Wenen, zei hij. ,,De politie en speciale teams zijn bezig met een grote operatie. De situatie is nog steeds gevaarlijk. Blijf binnen in huis of in de horecagelegenheden. We zijn in gevecht met de terroristen.’’ 

Bondskanselier Sebastian Kurz gaf omstreeks middernacht een eerste verklaring op televisie. ,,We maken momenteel moeilijke tijden door in onze republiek. We zijn het slachtoffer geworden van een afschuwelijke terroristische aanslag in onze hoofdstad die nog steeds gaande is. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en families van de slachtoffers. Ik wil de politiediensten bedanken die erin geslaagd zijn een van de daders uit te schakelen. Ik wil ook alle hulpdiensten bedanken die hun leven riskeren voor onze veiligheid en de internationale politici die hun steun en solidariteit hebben toegezegd.’’ 

De Oostenrijkse regering heeft alle noodzakelijke troepen opgeroepen. Militairen gaan gebouwen bewaken zodat de politie de handen vrij heeft voor de klopjacht op de daders. De politie krijgt daarbij ook hulp van het Jagdkommando, de Oostenrijkse commando’s. Op beelden die op Twitter circuleren is te zien hoe de politie bezig is met die klopjacht. Ook circuleren er beelden waarop politieauto’s met zwaailichten te zien zijn en schoten te horen zijn. Helikopters vliegen boven de stad. Er zijn meerdere arrestaties verricht en er zijn op vijftien plekken huiszoekingen gedaan. De politie viel onder meer in bij het huis van de gedode aanslagpleger. Hoeveel mensen zijn opgepakt, is nog niet bekendgemaakt.

Lockdown

Op andere beelden zijn grote bloedplassen voor een bar te zien. Volgens de Weense burgemeester Michael Ludwig werd er aanvankelijk in het wilde weg geschoten op passanten in de omgeving van de synagoge en op mensen op de terrassen van omliggende horecazaken. De aanslag komt aan de vooravond van de tweede lockdown die vandaag ingaat en waarbij de horeca dicht gaat. Veel cafés hadden hun terrassen gisteravond open en veel mensen deden nog even een drankje op een terrasje, mede door het zachte nazomerweer. 

Oostenrijk en Tsjechië hebben besloten over te gaan op extra grenscontroles. ,,De politie voert willekeurige controles van voertuigen en passagiers uit bij overgangen aan de grens met Oostenrijk als preventieve maatregel in verband met de terreuraanslag in Wenen”, meldde de Tsjechische politie op Twitter. Ook hebben de Tsjechische autoriteiten besloten joodse instellingen extra te bewaken.

Synagoge

De voorzitter van de Israëlitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch. Hij stelt wel vast dat in de directe omgeving van de tempel is geschoten. Joodse burgers worden opgeroepen niet naar buiten te gaan.

De schoten voor de synagoge roepen vreselijke herinneringen op aan de zomer van 1981, toen twee Palestijnse terroristen van de Abu Nidal-groep joodse gelovigen aanvielen voor hetzelfde gebedshuis in de Seitenstettengasse met handgranaten en machinegeweren.

Steun

Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd na de aanslag in Wenen. Er is geen informatie die daar aanleiding toe geeft, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jan Aalbersberg. Het dreigingsniveau staat momenteel op 3 van de 5. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is. Aalbersberg laat op Twitter weten dat zijn organisatie de situatie ‘monitort’. ,,Mijn medeleven gaat uit naar de Oostenrijkers die getroffen zijn of in onzekerheid verkeren.”

Premier Mark Rutte meldt via Twitter dat hij contact heeft gezocht met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Rutte spreekt van een ‘verschrikkelijke aanslag’. ,,Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad.’’ 

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geschokt door de aanslag. ,,Wij leven mee met de inwoners van Wenen en met alle mensen in Oostenrijk die – net als wij – geschokt zijn door de terroristische geweldpleging gisteravond”, aldus het echtpaar. ,,De nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden zijn in onze gedachten. Allen die zich inzetten voor een vreedzame samenleving hebben onze volle steun.”

Nederland staat pal achter Oostenrijk en rouwt om de slachtoffers, zo twittert minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). ,,Weer een terroristische aanslag. Deze keer komen de afgrijselijke berichten uit Wenen. Terreur kent helaas geen grenzen en daarom zullen we samen nooit accepteren dat terrorisme wint”, stelt hij.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem laat via Twitter weten: ,,Mooi vrij Wenen, zo geestrijk en beschaafd, weet dat wij tot in Arnhem met u meeleven. Met de doden en hun nabestaanden, de slachtoffers en de omstanders. Raak niet bevangen door de angst die de terreur beoogt, wordt juist versterkt door alle solidariteit die u ten deel valt. Burgemeester Ludwig, verzamel om u heen de moslims die begrijpen dat het vrije Wenen hun stad is; vrijheid helpt het geloof, de machtslust in het Midden-Oosten is verwerpelijk, met IS als kampioen slecht.” 

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft in een brief ook zijn condoleances aangeboden aan zijn ambtsgenoot van Wenen. Op het stadhuis van Rotterdam hangt een Oostenrijkse vlag halfstok.

Doelwit

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de stad het doelwit van terroristisch geweld is geworden en dat Duitsland samen met Oostenrijk staat in het gevecht tegen ‘radicaal-islamitisch terrorisme’. ,,In deze vreselijk uren, waarin Wenen het doelwit is geworden van terroristisch geweld, zijn mijn gedachten bij de mensen daar en de veiligheidstroepen die geconfronteerd worden met het gevaar”, aldus Merkel in een verklaring op Twitter. Ze zegt dat het gevecht tegen radicaal-islamitisch terrorisme een “gezamenlijke strijd” is.

Ook de Israëlische president Reuven Rivlin veroordeelde de aanslag op Twitter. ,,Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oostenrijkers, terwijl we met bezorgdheid naar de verachtelijke terroristische aanslag in Wenen kijken”, zo schrijft hij.

Golfstaten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de aanslag ‘sterk veroordeeld’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië zegt alle maatregelen die Oostenrijk neemt om de veiligheid te waarborgen te steunen.

Eerder betuigden ook onder meer EU-president Charles Michel, de Amerikaanse president Donald Trump, presidentskandidaat Joe Biden en de Franse president Emmanuel Macron steun aan Oostenrijk.

EINDE BERICHT 

[6]

 Een 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit is doodgeschoten door de politie”

AD

DOODGESCHOTEN DADER AANSLAG WENEN EERDER VEROORDEELD, VIJFDE SLACHTOFFER OVERLEDEN

3 NOVEMBER 2020

https://www.ad.nl/buitenland/doodgeschoten-dader-aanslag-wenen-eerder-veroordeeld-vijfde-slachtoffer-overleden~ad444fba/

[7]

”Ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van zijn leven worden beroofd.”

ARTIKEL 6, LID 1

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE  BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

ZIE OOK

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htmTERRORISME/DOOR HET WESTEN GECREEERDE DRAAK/WEG MET SHOOT TO KILL ANTI TERREUREENHEDENASTRID ESSED16 MEI 2015

BOEDDHISTISCH DAGBLADVERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN NIEMAND MAAKT ZICH ER DRUK OVER19 JANUARI 2015
https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/39384-verdachten-worden-gekuist-en-niemand-maakt-zich-er-druk/

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs waar drie extremisten  

bijna twee weken geleden een bloedbad aanrichtten waarbij zeventien onschuldige mensen en zijzelf om het leven kwamen, is de laatste weken een discussie op gang gekomen over de –grenzen van – vrijheid van meningsuiting. En dat is goed. Vrijheid van meningsuiting betekent in een democratie ook het recht op informatie, je kunt je pas uiten over kwesties als je daar kennis van draagt. Anders leef je het leven van een mens die in een bunker opgesloten zit. Een hersendode. Geen artikelen, geen meningen, geen cartoons. Geen Kalasjnikovs en executies.

Pen, vrijheid van meningsuiting.

Het vreemde is dat die vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie, door de Franse en Belgische autoriteiten met voeten getreden wordt waar het gaat om informatie over de wijze van uitschakelen van mannen die er van verdacht worden vreselijke dingen te hebben gedaan, namelijk het in koelen bloede vermoorden van onschuldige mensen. Deze autoriteiten gedragen zich als Big Brother, de almachtige, de alwetende, de alleenheerser en wij nemen genoegen met hun: geen commentaar. Vorige week zag ik op de tv de Belgische minister Jambon die naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Belgische Verviers en in antwoord op een vraag van een Nederlandse journalist glimlachend antwoordde dat de zaak daar mooi gekuist was. Schoongemaakt. Zo omschreef hij de dood van twee mannen die in een vuurgevecht met Belgische veiligheidsdiensten werden doodgeschoten. Gekuist. De journalist vroeg niet verder, niemand vroeg verder.

De dag na de moorden in Parijs, op de stagiaire van de Franse politie, de klanten van de Joodse supermarkt en de medewerkers van het satirische blad Charlie Hebdo, werden de broers Kouachi- verdacht van deze vreselijke feiten, door de politie of veiligheidsdiensten doodgeschoten toen ze ‘al schietend de drukkerij verlieten waar ze zich hadden verschanst’. Zestigduizend politiemensen waren er op de been om de twee mannen op te sporen en voor de rechter te brengen. Zoals in een rechtsstaat normaal en gebruikelijk is. Frankrijk en België zijn landen waar nog steeds- in dit geval een jury en een rechter oordelen over iemands schuld. Dat recht hebben we als burgers gedelegeerd om volksgerichten en blinde woede en wraakzucht te voorkomen. Vrouwe Justitia met de blinddoek voor. Niet de rechter maar zwaarbewapende politiemensen en/of militairen velden en voltrokken het vonnis.

Journalisten vroegen niet verder, niemand vroeg verder.

Misschien kon het niet anders. Niemand weet of het doodschieten van de vijf mannen-drie in Parijs, twee in Verviers, te voorkomen was geweest. Omdat er geen informatie over is en alleen maar vragen rijzen. Waarom werden de twee mannen die ‘al schietend’ uit de drukkerij renden niet uitgeschakeld door goed opgeleide scherpschutters? Waarom gebeurde dat ook niet in Verviers? Was de situatie er niet naar. Er waren toch goed geoefende en uitgeruste ‘speciale eenheden’ aanwezig. We weten het niet, er is gekuist. Eenieder zou voor de wet gelijk moeten zijn: ook terroristen. In dit geval verdachten, tot de rechter heeft gesproken. Zo zou het moeten zijn in een Europa waar miljoenen mensen de straat opgaan om  vrijheid van meningsuiting te verdedigen. We zijn aangeland op het niveau van het kuisen van mensen en niemand maakt zich er druk over. Niemand wil weten wat de waarheid is.

EINDE ARTIKEL

[8]

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world……

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

EINDE NOTENAPPARAAT

A

NOS TELETEKSTBERICHTGEVING DD 3 NOVEMBER 2020NOSDADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST3 NOVEMBER 2020
De aanslag in Wenen is gisteren gepleegd door minstens een Islamitische terrorist.Hij was van terreurgroep Islamitische Staat.De man droeg een nepbomgordel en werd bij de aanslag doodgeschoten,zei minister van Binnenlandse Zaken Nehammer.

Het gaat om een man van 20 jaar, die de Oostenrijkse en Noord-Macedonische nationaliteit had, melden Oostenrijkse media.Naar verluidt wilde hij in juli uitreizen naar Syrie.
De Oostenrijkse autoriteiten denken dat er meerdere aanvallers bij de aanslag betrokken waren.Er is op zes plaatsen geschoten in het centrum van de stad.

EINDE NOS TELETEKSTBERICHT

NOS ORIGINELE TEKST

NOS DADER WENEN IS ISLAMITISCHE TERRORIST
https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=128

De aanslag in Wenen van gisteren is 
 gepleegd door minstens één islamitische
 terrorist.Hij was lid van terreurgroep 
 Islamitische Staat.De man droeg een  
 nepbomgordel en werd bij de aanslag  
 doodgeschoten,zei minister van     
 Binnenlandse Zaken Nehammer.      
                    
 Het gaat om een man van 20 jaar,die de 
 Oostenrijkse en Noord-Macedonische   
 nationaliteit had,melden Oostenrijkse 
 media.Naar verluidt wilde hij in juli 
 uitreizen naar Syrië.         
                    
 De Oostenrijkse autoriteiten denken dat
 er meerdere aanvallers bij de aanslag 
 betrokken waren.Er is op zes plaatsen 
 geschoten in het centrum van de stad.
EINDE NOS TELETEKSTBERICHT

B

VORIGE MAIL AAN DE NOS TELETEKSTREDACTIE

Van: Astrid Essed 
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 08:38
Aan: reacties@nos.nlnosbinnenland@nos.nlnosbuitenland@nos.nlpublieksreacties@nos.nlcommunicatie@nos.nl
Onderwerp: Uw berichtgeving dd 29 october/”Dader Nice is 21 jarige Tunesier”/De onschuldpresumptie

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 29 october ”Dader Nice is 21 jarige Tunesier”

Geachte Redactie,

Zoals u weet heb ik u in het recente verleden, alsook daarvoor, regelmatig gekapitteld over onjuiste, onvolledige en/of tendentieuze berichtgeving inzake het Midden-Oostenconflict [1], maar ook wel over andere onderwerpen waarin u, naar mijn mening, de fout inging. [2]

Ook heb ik u weleens een compliment gemaakt. [3]

Wel, Redactie, van dat laatste is nu-helaas- geen sprake.

Deze keer heb ik mijn pijlen gericht op uw teletekstberichtberichtgeving dd 29 

october: ””Dader Nice is 21 jarige Tunesier”

Zie uw Teletekstberichtgeving geheel onderin, onder de noten

Waar ik over val, of liever gezegd, mij zorgen over maak, zijn de volgende zinsnedes:

Uw titel:”’Dader Nice is 21 jarige Tunesier”

Alsmede de eerste zin van de tekst:

‘De terrorist, die gisteren in Nice drie kerkgangers doodde is een Tunesier van 21.”

Met dergelijke formuleringen maakt u een inbreuk op de elementaire rechtsprincipes, vastgelegd in de Nederlandse wetgeving, internationale rechtsregels en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dat is een hele Mond vol, maar wel belangrijk:

TOELICHTING:

In uw titel hebt u het over een”dader”

In uw eerste zin over een ”terrorist”, ”die mensen doodde”

En dat, Geachte Redactie, is NIET goed.

Het is, zoals ik hierboven schreef, zelfs gevaarlijk.

Want met het betitelen van iemand, die is aangehouden wegens welk misdrijf dan ook, hier het plegen van een aanslag, als ”dader” of ”terrorist”, bent u gevaarlijk bezig en doet u aan ”veroordeling vooraf”

Dat is slecht voor de toch al gespannen [Corona] tijd waarin wij leven, het zet mensen tegen elkaar op en maakt hen extra bang, maar het belangrijkste is, dat u een van de belangrijkste rechtsprincipes schendt, namelijk, dat iedereen onschuldig dient te worden gehouden, totdat zijn/haar schuld in de rechtbank wordt bewezen.

En voordat dat zo is, spreken we niet van ”terrorist” [want dat moet bewezen worden] en niet van ”dader”

Dit ligt verankerd in de Franse wet, Het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, het BUPO Verdrag en ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. [4]

Dit ”onschuldig tot schuld bewezen” is niet zomaar juridische scherpslijperij:

Het waarborgt de rechten van ieder mens, ongeacht waarvan hij/zij verdacht wordt, voorkomt eigenrichting en erkent het recht van iedereen, hoe erg ook de misdaad waarvan hij/zij wordt verdacht [en deze misdaad IS ernstig], op een humane behandeling, overeenkomstig de menselijke waardigheid.

Natuurlijk is de schrik en afschuw over een misdaad als in Nice gepleegd, groot, bij iedereen.

Maar juist daarom moeten zij, die het nieuws verslaan en/of beschrijven, zoals redacties, het hoofd koel houden, zich niet laten meeslepen door onderbuikgevoelens, het nieuws objectief brengen, met inachtneming van de fundamentele rechten, die voor iedereen gelden.

En daarbij hoort:

Er alert op zijn, dat in nieuwsberichtgeving zaken als het onschuldprincipe [5]

duidelijk naar voren worden gebracht.

Uw redactie is niet de enige, die zich hieraan schuldig maakt.

In het verleden heb ik hierover ook andere kranten en media aangeschreven.

En vreemd genoeg, deed uw eigen Online redactie het WEL goed, door over

”verdachte te spreken/schrijven [6]

EPILOOG

Juist als het over zoiets griezeligs gaat als een mes of ander soort aanval

op onschuldigen, is het van belang om, tegen misschien begrijpelijke neigingen in, niet mee te gaan met de onderbuik en correct te blijven in de berichtgeving

Dus voortaan een dringend verzoek/eis, aan uw redactie om niet te spreken over ”dader”, maar ”verdachte”, noch over ”aanslag” [moet ook nog bewezen worden]

Niet over ”terrorist”, maar ”verdachte” of eventueel ”verdacht van terrorisme”

Dat zijn de correcte bewoordingen, die impact hebben op uw lezers, die dan minder hun onderbuikgevoelens zullen laten prevaleren.

Deze 21 jarige man moet nog terecht staan, vergeet dat niet.

U noch ik zijn de rechters, gedraag u dan ook niet zo.

U hebt een voorbeeldfunctie.

Vergeet dat niet.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

[1]

ISRAEL EN GOLFSTATEN BEZEGELEN DEAL/NOS WEER IN DE FOUT/

COMMENTAAR

ASTRID ESSED

16 SEPTEMBER 2020

COMMENTAREN [ER ZIJN ER NOG VEEL MEER, HIER NIET VERMELD] OP NOS BERICHTGEVING BETREFFENDE HET MIDDEN=OOSTENCONFLICT

NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVINGASTRID ESSED15 NOVEMBER 2013
https://www.astridessed.nl/netanyahu-fluit-bouwminister-terugcommentaar-op-nos-berichtgeving/

MILITAIR ISRAEL GEDOOD OP WESTOEVER/NOS TELETEKSREDACTIE VERGEET VOOR HET GEMAK ISRAELISCHE BEZETTINGASTRID ESSED12 MEI 2020

HERSENBLOEDING OUD PREMIER VAN AGT/NOS DOET AAN PRO ISRAELISCHE GESCHIEDVERVALSING

ASTRID ESSED

5 JUNI 2019

[2]

SCHORSING ADVOCAAT MEINDERT STELLING/COMMENTAAR

OP NOS BERICHTGEVING/”DEKEN WIL AF VAN TIERENDE ADVOCAAT”

ASTRID ESSED

WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT/COMMENTAAR OP

NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

[3]

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOEINEN/WAARDERING VOOR NOS

BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

[4]

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”

ARTIKEL 6, LID 2, VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

” Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”

ARTIKEL 14, 2

BUPO VERDRAG

International Covenant on Civil and Political Rights 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b3ccpr.htm

ARTIKEL 11, LID 1

UNIVERSLELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[5]

WIKIPEDIA

ONSCHULDPRESUMPTIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldpresumptie#:~:text=De%20onschuldpresumptie%20oftewel%20het%20vermoeden,tot%20het%20tegendeel%20is%20bewezen.

[6]

NOS

DRIE DODEN BIJ TERREURAANSLAG IN KERK IN NICE, VERDACHTE AANGEHOUDEN

https://nos.nl/artikel/2354298-drie-doden-bij-terreuraanslag-in-kerk-in-nice-verdachte-aangehouden.html

TEKST

In de Franse stad Nice zijn drie mensen gedood bij een aanval met een mes. De slachtoffers zijn twee vrouwen en een man. Van zeker een van hen is de keel doorgesneden. Meerdere mensen raakten gewond.

De dader sloeg rond 09.00 uur toe in de kerk Notre-Dame de l’Assomption in het centrum van Nice. Er was geen dienst in de kerk, maar het gebouw was wel open voor gebed.

Allahoe Akbar

Een verdachte is aangehouden. Hij werd daarbij neergeschoten en is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De burgemeester van Nice zegt dat de man “Allahoe akbar” (God is groot) schreeuwde, ook nog terwijl hij werd verpleegd door ambulancepersoneel.

Burgemeester Estrosi spreekt van een terroristische daad en zegt dat zijn stad opnieuw slachtoffer is van “islamofascisme”. Vier jaar geleden kwamen in de kustplaats 86 mensen om het leven bij een aanslag met een vrachtwagen op de boulevard.

Priester Gil Florini zegt tegen BFMTV dat de kerk enkele dagen geleden is gewaarschuwd voor het risico op een terroristische aanval in aanloop naar Allerheiligen, komende zondag. “We waren een beetje op onze hoede, maar we dachten niet dat het op deze manier zou gebeuren.”

Kort na de aanslag in Nice schoot de politie bij de Zuid-Franse stad Avignon een man dood die omstanders zou hebben bedreigd met een vuurwapen. En in de Saudische havenstad Djedda stak een man een bewaker neer van het Franse consulaat. De medewerker is buiten levensgevaar.

Macron neemt maatregelen

President Macron kwam halverwege de middag aan in Nice om zelf poolshoogte te nemen en de mensen een hart onder de riem te steken. Hij sprak van een islamitische terreuraanslag en zegde toe de beveiliging van scholen en religieuze gebouwen te vergroten. Daarbij zal hij gebruikmaken van het leger, zei hij.

Eerder zei premier Castex al dat de Franse regering met een “stevige en meedogenloze reactie” zal komen. Het veiligheidsniveau van Frankrijk is naar het hoogste niveau bijgesteld.

De Franse koepel van islamitische organisaties CFCM veroordeelt de aanslag en roept Franse moslims op als teken van rouw alle festiviteiten te annuleren rond het Mawlid-feest, waarbij wordt stilgestaan bij de geboortedag van de profeet Mohammed.

De aanval komt twee weken na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty in de buurt van Parijs. Dat was een reactie op het vertonen van cartoons van de profeet Mohammed in zijn les. In de nasleep van de aanslag nam de Franse regering maatregelen tegen islamitische scholen en verenigingen. Ook wil president Macron de scheiding tussen kerk en staat verder verstevigen.

Daarop ontstond felle kritiek in islamitische landen. De Turkse president Erdogan zei dat Macron psychische hulp nodig heeft en bezig is met een heksenjacht tegen moslims. Ook werd kritiek geuit op solidariteitsacties in onder meer Montpellier en Toulouse, waarbij spotprenten van profeet Mohammed op overheidsgebouwen werden geprojecteerd

EINDE NOS BERICHTGEVING

NOS TELETEKST BERICHTGEVING

TEKST NOS TELETEKST

DADER NICE IS 21 JARIGE TUNESIER  

De terrorist, die gisteren in Nice drie kerkgangers doodde is een Tunesier van 21.

Hij was eind september op het Italiaanse eiland Lampedusa aangekomen als migrant.

Hij had een document bij zich van het Italiaanse Rode Kruis.

Via het Italiaanse vasteland reisde de man naar Frankrijk.

Volgens Franse media vroeg hij geen asiel aan en was hij ook niet bekend bij de veiligheidsdiensten.

De man werd uitgeschakeld door agenten en ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Bij de kerk werd gisteren een wake gehouden. Mensen legden bloemen en 

brandden kaarsen.

In Frankrijk geldt nu het hoogste dreigingsniveau.

EINDE BERICHT NOS TELETEKST

NOS TELETEKST

DADER NICE IS 21 JARIGE TUNESIER

125 – NOS Teletekst
125 – NOS Teletekst

125 – NOS Teletekst
Dader Nice is 21-jarige Tunesiër    
                                        
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 / De terrorist die gisteren in Nice    
 drie kerkgangers doodde is een Tunesiër
 van 21.Hij was eind september op het   
 Italiaanse eiland Lampedusa aangekomen 
 als migrant.Hij had een document bij   
 zich van het Italiaanse Rode Kruis.    
                                        
 Via het Italiaanse vasteland reisde de 
 man naar Frankrijk.Volgens Franse media
 vroeg hij geen asiel aan en was hij ook
 niet bekend bij de veiligheidsdiensten.
 De man werd uitgeschakeld door agenten 
 en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. 
                                        
 Bij de kerk werd gisteravond een wake  
 gehouden.Mensen legden bloemen en      
 brandden kaarsen.In Frankrijk geldt nu 
 het hoogste dreigingsniveau.
  
EINDE NOS TELETEKSTBERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Dader Wenen is islamitische terrorist/NOS teletekstredactie als rechter en Openbaar Ministerie

Opgeslagen onder Divers

Tips voor de Smalle Beurs/Deel Twee

TIPS VOOR DE SMALLE BEURS/DEEL TWEE

Portemonnee, Handtas, Brown, Landweg, Leder, Natuur
Geld, Bankbiljet, Euro, Valuta

Beste lezers,
Recentelijk heb ik u [hopelijk]  verblijd met enkele tips waaraan wij bijnaallemaal in deze tijd behoefte hebben:TIPS VOOR DE SMALLE BEURS
https://www.astridessed.nl/tips-voor-de-smalle-beurs/

Vandaag heb ik, ondanks drukte, besloten er nog enkele vervolgtips aan toe te voegen waaraan u hopelijk wat heeft.Misschien schieten mij later nog meer te binnen.Dat weet ik niet.
Misschien komt er dus nog een Deel drie, misschien ook niet
Hier mijn tips [waarbij ik doornummer]

TIP 21
GA NIET IN DE CRIMINALITEIT
De verleiding is, zeker voor de jongeren onder ons, groot, zich maar snelte verrijken door in de criminaliteit te gaan, waarbij men zelden begint metde heftigste zaken.Hoewel verwerpelijk, begrijp ik die verleiding ook wel
Waarom je hele leven werken, een miljoen verdienen [uitgesmeerd over AL je arbeidsjaren], terwijl je op andere wijze snel aan een miljoen, of in ieder geval aan een heleboel geld, kan komen.Los van het moreleLWat is leuker:Keer op keer worden afgewezen bij sollicitaties, waarbij voor jongeren van kleur en zwarte jongeren ook nog discriminatie een rol speelt, uiteindelijk [tijdelijk] eindigen met een rotbaantje waarin je nauwelijks waardering krijgt en daarna doorbuffelen tot je pensioen.OFLife in the fast lanehttps://idioms.thefreedictionary.com/life+in+the+fast+lane#:~:text=A%20lifestyle%20in%20which%20one,at%20a%20very%20young%20age.
Lekker geld stukslaan, vrouwen, drinken [of niet], dure spullen, die anders buiten je bereik liggen, dure auto’s……..
Verleidelijk ja, maar doe maar niet
In de meeste gevallen eindigen die criminaliteits gelukszoekers in de gevangenis of omgekomen bij een liquidatie.

TIP 22
VUL HET ENE GAT NIET MET HET ANDERE
Een veelvoorkomend iets dat ons allemaal weleens overkomt:Waternet dringt aan op betaling van de rekening, er is geen geld voor, duswordt het dan maar betaald van het geld, dat voor de Energierekening bestemd is.Met als gevolg:Een schuld bij het Energiebedrijf
Doe dat niet, je valt van de regen in de drup, tref liever gewoon een betalingsregeling met Waternet of welk ander bedrijf.
TIP 23
KRINGLOOPWINKEL, KRINGLOOPWINKEL
Het kopen van meubels en ander huisraad kan een dure grap zijn, als het nodig is.Ga dan eens bij een kringloopwinkel kijken of op een rommelmarkt.In een kringloopwinkel hebben ze vaak mooie, vaak ouderwetse meubelstukken voor weinig geld.Ouderwetse meubelen zijn vaak heel sterk en degelijk.En karakteristiek.Je hebt dan ook nog iets aparts, wat anderen niet hebben.Op een rommelmarkt kan je van alles vinden, maar soms ook heel mooie serviezen voor weinig geld.

TIP 24
HET GELD LIGT OP STRAAT!
Jaren geleden kwam ik bij een vroegere buurman en zag ik een prachtige, 19 e eeuwse secretaire staan.Toen ik vroeg, waar hij deze had gekocht, bleek hij het ”op straat” te hebben gevonden.Het stond bij een container, bij het Grof vuil.Dat is dan meteen mijn advies aan u:Kijk eens voor spullen bij een container.Je hebt geen idee, wat voor goede spullen mensen wegdoen.Vrijwel nieuwe boeken, serviesgoed, ouderwetse meubels, soms complete, nog bruikbare bankstellen.Echt, als je slim bent en om je heen kijkt, onderken je de waarheid van het gezegde:Het geld ligt op straat!

TIP 25
VOLG EEN KLUSCURSUS
Als er iets in huis stukgaat, is een reparatie vaak duur.Handig is dan, als je een kluscursus hebt gevolgd, waardoor je veel in huis zelf kunt repareren

TIP 26VOOR KLEREN:KOOP ZE OP DE MARKT OF LEER ZELF JE KLEDING MAKEN
Het voordeel van je eigen kleding maken is, dat het goedkoop is en helemaal naar je eigen smaak.Volg een cursus en ga zelf aan de slag.Het scheelt veel geld
Op de markt kun je ook vaak leuke en goedkope kleding vindenEn het voordeel:Niet de hele stad loopt ermee.Let wel op de kwaliteit

TIP 27KOOP BOEKEN IN DE KRINGLOOPWINKEL
Nog een pleidooi voor de kringloopwinkelJe kunt er ook goede en goedkope boeken vinden, vooral boeken,die enigszins verouderd zijn.En niet duur.
TIP 28
KOOP IN DE UITVERKOOP
Iets, dat de meesten van u waarschijnlijk al doen, maar waaraan ik u toch nog even wil herinneren

DIT WAREN MIJN 28 TIPSIK HOOP, DAT U ER WAT AAN HEBT GEHAD
It was a pleasure to share them with you
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Tips voor de Smalle Beurs/Deel Twee

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Rosalinda Wijks]/Zwartheid binnen de Islam

ZWARTHEID BINNEN DE ISLAM

9 MEI 2018

Image result for Rising star on the sky/Nature/Images


https://www.dipsaus.org/exclusives-posts/2018/5/9/zwartheid-binnen-de-islam

9 May 2018exclusives

Op mijn zeventiende jaar bekeerde ik me tot de islam. Naast moslim ben ik Afro-Surinaams en zichtbaar zwart. Wanneer je je bekeert in Nederland, kom je al snel in aanraking met moskeeën met voornamelijk niet-zwarte moslims. En daarmee, helaas, ook de enorme hoeveelheid anti-zwart racisme. 

DOOR ROSALINDA WIJKS

Afbeelding: portret van Ayuba Suleiman Diallo door William Hoare (1733)

Omstreeks 2005 bezoek ik een Marokkaanse moskee in Amsterdam-West. Per ongeluk ga ik via de mannendeur naar binnen – Marokkaanse moskeeën zijn gesegregeerd naar sekse – en word omringd door een groepje Marokkaanse jongetjes die net van Koranles (!) komen. Vrijwel direct beginnen ze “‘azzy, ‘azzy!” te roepen, een Marokkaans woord dat “neger” of “nikker” betekent. Een andere keer ben ik op een Marokkaans feestje en een zwarte Marokkaanse man zegt luid: “Wat doet die negerin daar?!” Ik vraag me af of witte bekeerlingen zo verwelkomd worden.

Mijn ervaringen maken me nieuwsgierig naar hoe zwarte moslims binnen de Marokkaanse gemeenschap gezien worden. Zo kom ik bij de website maroc.nl, een Marokkaans-Nederlandse website, waar racistische topics aan de orde van de dag zijn. Afro-Surinamers en Afro-Caribiërs worden aangeduid als “negers” en er worden allerlei vooroordelen over hen gespuid. Niet-zwarte Marokkaanse vrouwen die een relatie hebben met Afro-Surinaamse of Afro-Antilliaanse mannen, zelfs als ze getrouwd zijn met vrome, praktiserende moslimmannen, worden voor “hoer” en “negerhoer” uitgemaakt..

Als ik het onderwerp van racisme aansnijd, ontkennen veel niet-zwarte mensen het. Ze verwijzen naar de theorie van de religie. De profeet Mohammed (vzmh*) had een Ethiopische metgezel, Bilal ibn Rabah, en daarom zouden moslims niet racistisch kunnen zijn. Hij wordt er al heel snel door niet-zwarte moslims bij gehaald als bewijs dat Islam zwarte moslims gelijk behandelt, dus zouden moslims dat vanzelfsprekend ook doen. De praktijk, de realiteit van zwarte moslims zoals ik, wordt genegeerd.

Er zijn altijd al zwarte moslims geweest

De zwarte geschiedenis van de Islam begon al ver voor Bilal, met Hajar. Hajar was een tot slaaf gemaakte Ethiopische vrouw, de concubine van de profeet Ibrahim (in het westen beter bekend als Abraham (vzmh)) en de moeder van Ismael (vzmh). Zij werd door Ibrahim in de woestijn achtergelaten met hun kind, als een test van God. Toen zij en haar zoon bijna van de dorst stierven, rende zij tussen twee heuvels, genaamd Safa en Marwa, terwijl ze God smeekte om hen te redden. Dat deed Zij met een bron, die later Zemzem werd genoemd. Tijdens de Islamitische pelgrimstocht (Hajj) naar Saudi-Arabië doen de pelgrims de reis na. Hajar en Ismael waren gered en via Ismael, werd zij de voormoeder van de profeet Mohammed.

“Na de dood van de profeet vielen veel leden van de Islamitische geloofsgemeenschap terug in racisme.

Onbekend bij veel moslims zijn de vele belangrijke personen in het leven van de profeet Mohammed. Naast Bilal en Hajar was de opvoedster Baraka ook een zwarte vrouw. De profeet noemde Baraka “mijn moeder na mijn moeder”. Imam Ali, die met de dochter van de profeet trouwde, was ook een zwarte man. Alhoewel de profeet vele zwarte metgezellen had en altijd de gelijkheid van alle gelovigen voor God benadrukte, was anti-zwart racisme alsnog aanwezig. 

Na de dood van de profeet vielen veel leden van de Islamitische geloofsgemeenschap terug in racisme. Het kwam helaas zelfs voor onder de meest gevierde geleerden. Mevlana Jalal-uddin Rumi, wereldberoemd en geliefd om zijn prachtige mystieke poëzie, deed onder andere de volgende uitspraken over zwarte mensen: 

“In zo’n (verachtelijke) staat (als beschreven is) zou u het leven veinzen en herinnerd worden: in de zwartheid van uw gezicht (schaamte en schande) verblijdt u zich, als een neger. De neger is tevreden met zijn zwartheid, omdat hij altijd een neger is geweest. Maar hij die ook maar één dag geliefd en mooi is, zal, als hij zwart zou worden, zijn ongeluk proberen op te lossen.” – Masnavi 5:817-18 [1]

Sommige geleerden gingen zo ver in hun racisme dat ze vonden dat een moslim die geloofde dat de profeet Mohammed zwart was, een afvallige was die ter dood veroordeeld en terechtgesteld moest worden. [2] Niet-zwarte moslims, en met name Arabieren, Imazighen, Turken, Perzen en Indo-Pakistanen, maakten met name West- en Oost-Afrikanen in enorme aantallen tot slaaf. De gruwelen van de Trans-Saharaanse slavernij, die bijvoorbeeld in MauritaniëLibiëSudan en de Golf nog geenszins volledig voorbij is, bewijzen dit. [3]

Maar waar onderdrukking is, is verzet en zwarte moslims verzetten zich. In Basra, een stad in Irak, leidde zij de zgn. “Zanj-opstand”. Deze opstand begon op woensdag 7 september 869 en zou de geschiedenis in gaan als één van de meest succesvolle slavenopstanden ooit gedocumenteerd. [4] Zwarte moslims brachten grote geleerden, beschavingen en culturen voort, zoals b.v. Dhu al Nun al Misri, Nana Asma’u, het Sokoto Kalifaat, de Swahili-cultuur, etc. [5].

Een ander aspect van de zwart-Islamitische geschiedenis is de verbinding tussen West-Afrikaanse moslims en de Trans-Atlantische slavernij. De Islam kwam naar de Amerika’s op de slavenschepen; tot één derde van de West-Afrikaanse tot slaaf gemaakten was moslim en sommige onder hen zetten, onder andere in Brazilië en op Cuba, beroemde revoltes op touw. [6] Ayuba Suleiman Diallo was een moslim tot slaaf gemaakte en zijn memoirs werden beroemd als een van de eerste-persoon verslagen van de Trans-Atlantische slavernij. [7] 

Moderne ontwikkelingen

Hoe is de situatie in onze postmoderne wereld? Enerzijds floreren zwarte moslims en onze gemeenschappen wereldwijd. In zowel de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk bestaat een rijke traditie van zwart-Islamitische hiphop. Met name in de Verenigde Staten, waar 20% van de moslim populatie zwart is, hebben zwarte moslims een lange geschiedenis van politiek verzet, getuige de levens van Malcolm X en Muhammad Ali. Een van de grootste Islamitisch-feministische geleerden van deze tijd, Dr. Amina Wadud, is Afro-Amerikaans. 

De Afro-Arabieren, Afro-Imazighen, Afro-Perzen, Afro-Turken en Afro-Pakistanen spelen een sleutelrol in de volksmystiek en velen zijn bekwame muzikanten/muzikantes, zangers/zangeressen, dansers/danseressen en genezers/genezeressen. Tegelijkertijd worden deze groepen vaak gediscrimineerd door hun niet-zwarte volksgenoten, en staan zij onderaan de sociaal-economische ladder. Zij en het werk dat zij doen hebben vaak een lage sociale status en door het heersende racisme hebben zij vaak niet de vrijheid om voor andere beroepen te kiezen. 

“Zwarte moslims hebben een lange geschiedenis van politiek verzet.

Zwarte moslims hebben wereldwijd te maken met structureel, geïnstitutionaliseerd racisme van hun niet-zwarte broeders. Zo worden witte bekeerlingen veel meer geprezen, gewaardeerd en in niet-zwarte moslimgemeenschappen geïntegreerd dan hun zwarte mede-bekeerlingen. Ook worden ze dikwijls naar voren gehaald als een soort bevestiging voor niet-zwarte moslims van kleur. Witte bekeerlingen hebben meer toegang tot hulpbronnen, zoals leiderschapsfuncties en zelfs potentiële huwelijkspartners. Een ontluisterend voorbeeld hiervan is hoe op social media een ex-PVV’er werd geprezen toen hij zich tot de Islam bekeerde. Hij werd zelfs in Saoedi-Arabië als gast ontvangen. Ondertussen waren de racistische commentaren en opmerkingen op Facebook niet van de lucht toen de half Afro-Caribische, half Afro-Surinaamse rapper met een strafblad, Kempi, zijn bekering aankondigde.

Er zijn witte bekeerlingen die hun privilege onder ogen durven zien en het gebruiken om solidariteit te tonen met hun zwarte broeders. Er zijn helaas ook velen die het misbruiken om zichzelf ten koste van hun zwarte broeders en zusters te promoten. Of – en dat is misschien nog erger – impliciet of expliciet anti-zwarte opvattingen hebben. Zo kwam de bekende en populaire witte Amerikaanse moslimgeleerde Hamza Yusuf in opspraak nadat hij anti-zwarte uitspraken deed tijdens de Reviving the Islamic spirit-conferentie. Hij zei dat hij “misselijk werd van de uitdrukking ‘witte suprematie’”. Op een vraag of opmerking over racistisch politiegeweld en Black Lives Matter zei hij dat “er meer witte mensen worden doodgeschoten door de politie dan zwarten” en “niet omdat een politieagent een zwarte doodschiet, is het meteen racisme”. Deze mentaliteit en het bashen van Black Lives Matter komt helaas niet alleen onder neo-traditionalisten, salafi’s en conservatieven voor. Ook de Indiaas-Amerikaanse moslimfeministe, Asra Nomani, schreef een artikel met als titel “Door zijn gewelddadige toon heeft Black Lives Matter zelfs liberalen als ik van zich vervreemd”.  

Ook de recente controverse rond de film Black Panther toont aan hoe diep de kloof tussen zwarte moslims en hun niet-zwarte broeders en zusters kan zijn. In Black Panther zit een scène waarin een spionne uit de fictieve Afrikaanse staat Wakanda een groep Nigeriaanse moslimmeisjes bevrijdt die door strijders van Boko Haram ontvoerd waren. Hierna doen de meisjes hun sluiers af, waardoor hun kleurige, traditionele hoofddoeken te zien zijn, bedanken ze hun redster en doen in het Hausa een Islamitische smeekbede voor haar.  Alhoewel de scène en de film zeer gewaardeerd worden door West-Afrikaanse, Afro-Amerikaanse en andere zwarte moslims, beweert een moslimman van Indo-Pakistaanse komaf in een artikel dat de film Islamofoob zou zijn omdat het negatieve beelden van moslims zou reproduceren. De positieve beeldvorming van zwarte moslimvrouwen erkent hij niet. 

Hoe nu verder?

Ondanks de rijke zwarte geschiedenis binnen de Islam, hebben wij als zwarte moslims nog steeds te maken met discriminatie, racisme, uitsluiting en vooroordelen. Veel niet-zwarte moslims hebben geen idee van de zwarte geschiedenis binnen de Islam en ontkennen gewoonweg dat het racisme-probleem bestaat. Ontkenning gaat ons echter niet verder helpen. Om racisme te bestrijden moet in de eerste plaats het probleem worden erkend. In de tweede plaats moet voorlichting gegeven worden. Voorlichting over de zwarte geschiedenis in de Islam, voorlichting over de geschiedenis van racisme, wat racisme is, waarom rassen niet bestaan en over het feit dat God, de profeet én de Koran racisme verbieden. We hebben aan voorbeelden gezien dat quota’s werken. Dus waarom gebruiken we hen niet ook bij moskeebesturen en andere Islamitische organisaties? Alleen wanneer de Islamitische geloofsgemeenschap, de “Ummah”, radicaal breekt met racisme, zullen we werkelijk broeders en zusters onder één God zijn.

* Vrede zij met hen

 1. Rumi, J. ad-Din. (2009). The Masnavi of Rumi. Evinity Publishing. p. 817-818.
 2. Walid, D. & Mubarak, A. (2017). Centering Black Narrative: Black Muslim Nobles Among the Early Pious Muslims. Rockford: Itrah Press. p. 5-6.
 3. Lewis, D. & Nazer, M. (2005). Slave: My True Story. Public Affairs.
 4. Ankh-Kheru, D. (2014). Gezegd en Vervloekt: Een geschiedenis van grtoer Afrika van de bakermat van de beschaving tot aan het derde millenium. Den Haag: Amrit Consultancy. p. 116-119.
 5. Helminski, C.A. (2003). Women of Sufism: A Hidden Treasure. Boulder: Shambhala.  
 6. Diouf. S. A. (2013). Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas. New York: NYU Press.
 7. Turner, R. B. (2003). Islam in the African-American Experience. Bloomington: Indiana University Press. p. 25-26.

Rosalinda Wijks is geboren en getogen in de Bijlmer, van Afro-Surinaamse komaf en derde generatie Amsterdamse. Ze heeft Arabisch gestudeerd in Amsterdam en Caïro en Rechten in Amsterdam. Momenteel is ze bezig haar bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden. Haar hobby’s zijn Oriëntaalse dans, lezen, schrijven, koken en (wereld)muziek luisteren. Verder houdt ze zich bezig met islamitisch feminisme, zwarte geschiedenis en is ze geboeid door het soefisme. Inspiratie ontleent ze o.a. aan het leven en werk van Amina Wadud, Rabiah van Basra, Fatima Mernissi, Nana Asma’u, Maryse Condé , bell hooks en Maya Angelou. Ook is ze een fundamentalistisch fan van Umm Kulthum en Suhair Zaky. In de zomer is ze te vinden op het Keti Koti-festival, het Kwaku Summer Festival en het Amsterdam Roots-festival. En voor een goede Javaans-Surinaamse maaltijd kun je haar midden in de nacht wakker maken. Notitie eindredactie: Rosalinda is geen director bij MVP, zoals beweerd wordt in een reactie op dit stuk op Hollandistan.

Beluister de Dipsaus Podcast met zwarte moslima feministe Amina Wadud!

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Rosalinda Wijks]/Zwartheid binnen de Islam

Opgeslagen onder Divers

Tips voor de Smalle Beurs

Portemonnee, Handtas, Brown, Landweg, Leder, Natuur

Geld, Bankbiljet, Euro, Valuta

TIPS VOOR DE SMALLE BEURS

Beste lezers,

In de loop der Tijden zijn er veel mensen naar mij toegekomen met financiele problemen.Anderen hebben mij de Eer aangedaan, erover te vertellen, mij in vertrouwen te nemen.Want het is niet altijd gemakkelijk, mensen je financiele nood toe te vertrouwen, zonder dat mensen daar lacherig over doen [vaak achter je rug, een Euvel waaraan we ons allemaal weleens schuldig maken], of veroordelend klaarstaan.In de meeste gevallen valt er weinig te veroordelen, omdat de meesten onder ons slachtoffer zijn, of kunnen zijn, van de destructieve gevolgen van het-kapitalistische-systeem waaronder wij leven.Hooguit kun je soms en soms-vaak zeggen, dat mensen verkeerde keuzes maken of ondoordacht handelen.Er zijn natuurlijk wel degelijk gevallen, waarin het ”je eigen schuld” is, daarvoor moeten we de ogen ook niet sluiten.
Maar waar het ook aan ligt, het heeft weinig zin, met vingers te gaan wijzen.Belangrijker is het aan een Oplossing te werken.
En dan heb ik het even niet over de Arbeidsmartkt etc, hoe aan een job te komen, een complex onderwerp.Ook niet door die betreurenswaardige groep mensen, die door Corona failliet gegaan zijn [dat moet de Overheid door middel van Overheidssteun op een naar de mensen toe, respectvolle manier oplossen en niet doen, alsof het Liefdadigheid is]Ik heb het eerder over de status quo.
Als mensen momenteel in een lastige situatie zitten en vooralsnog een laag inkomen hebben, hoe dan te handelen?De Tips die ik ga geven, heb ik geleerd uit de ervaringen van mensen zelf, die in de problemen kwamen.Problemen waar vrijwel iedereen, ondergetekende evenzeer, tegenaan kan lopen of tegenaan is gelopen.
Ik hoop aan de lezers onder u, die hier ook mee kampen, of mee gekampt hebben, wat door te geven.Misschien past u ze al toe.Dan is dat fijn
Maar zo  niet, lees verder
Ze zijn niet in een bepaalde van te voren doordachte volgorde en zeker niercompleet:Gewoon iets wat ik vandaag, toevallig Halloween dag [HAHAHA] met u wil delen:

TIP 1

OPEN ALTIJD UW POST
Veel mensen, die in financiele problemen zijn, openen hun post niet [meer], uit angst voor wat er nu weer gaat komen.Heel begrijpelijk, maar het lost niets op, zeker niet als Enge Instanties zoalsBelastingdiensten, Energiebedrijven en Woningbouwcorporaties achter je aan zitten.Begrijpelijk, dat je vervelend nieuws het Weekend maar even laat liggen, maar open die Brief dan aub Maandag!

TIP 2
HANDEL, ALS U AANMANINGEN ETC KRIJGT
Velen van ons durven niet te handelen, als ze weer eens aanmaningen krijgen, of rekeningen, waarvan ze weten, dat ze ze niet kunnen betalen.Begrijpelijk, maar niet verstandig.Oppakken die telefoon, bellen die Instantie.In vrijwel alle gevallen willen ze wel een betalingsregeling treffen.Ik weet, dat dat pijnlijk is, maar pijnlijker zijn oplopende aanmaningen, oplopende kosten, Gerechtsdeurwaarders en weet ik veel wat meer.

TIP 3
HOUDT U AAN UW BETALINGSREGELING
Vaak is dat moeilijk, want je hebt al zoveel lopende kosten, zeker met een gezin.Mensen komen dan soms een maand een betalingsregeling niet na, om andere kosten te dekken.Doe dat niet, want vaak trekken Instanties betalingsregelingen in, als je ze niet op tijd betaalt en dan moet je alsnog de Volle Mep betalen, terwijl je het geld natuurlijk niet hebt.Wanneer je toch merkt, dat je je betalingsregeling niet kunt nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de betreffende instantie.Misschien kunnen en willen zij nog helpen.

TIP 4
BETAAL ALTIJD UW HUUR!
Ik heb eens een Verhaal gehoord van een vriendin, die vertelde, dat haar buurvrouw ineens een hoop geld had.O, zei ik toen ”De Loterij gewonnen?””Neen” antwoordde ze, ze heeft deze maand de huur niet betaald.Tsja, dacht ik, dan heeft ze dus nu een huurschuldNiet slim
Kijk, ik begrijp de verleiding, om soms de Boel de Boel te laten en die huur maar niet te betalen, omdat je ook wel eens leuke dingen wil doen, die alleen de Happy Few kunnen.Maar wat schiet je daarmee op.
Een maand Energie niet betaald, is in te halen.Een keer je Waterrekening niet betaald, is in te halen,
Maar je huur haal je niet in.
Doe het dus niet!

TIP 5

LEG GELD OPZIJ VOOR DE MAANDELIJKSE LASTEN
Hiermee bedoel ik:Aan het begin van de Betalingsmaand ontvangen wij een naar het lijkt groot bedrag.Maar daar moeten natuurlijk alle lopende kosten af en het overgebleven geld is voor Boodschappen en andere noodzakelijkheden.Velen van ons krijgen een Energierekening, die automatisch wordt afgetrokken, maar pas in de loop van de maand.Zet dat geld op een aparte rekening, bijvoorbeeld een Spaarrekening, die je vrij kunt opnemen, zodat het geld er ligt, als er wordt geincasseerd.Want als we niet opletten, geven we, vaak, dat geld gedachteloos uit en hebben vervolgens OF geen geld voor boodschappen OF kunnen die rekening niet betalen.Hierachter zijn ik en vele anderen door schade en schande gekomen.Leer hier dus van, als u het niet tenminste al deed.

TIP 6
LEEN GEEN GELD VAN ANDEREN
Het ligt anders, als het je ouders, broers en zussen of je kinderen zijn [hoewel je je ook moet afvragen, of het soms verstandig is], maar in alle andere gevallen:LEEN GEEN GELD VAN ANDEREN!Natuurlijk is dat verleidelijk, als je iemand redelijk goed kent en je het geld snel terug kunt betalen.Maar in de meeste gevallen loopt het niet goed af.Het is niet goed voor je geest, want je bent afhankelijk en gaat je daardoor, vaak, ”minder” voelen, wat de relatie geen goed doet.Men kan allerlei dingen van je eisen, waar je geen zin in hebt [plotseling en voortdurend bezoek, irritante telefonades, waarbij je naar allerlei klaagzangen moet luisteren, ”uitstapjes” naar winkels, waar je geen zin in hebt, oppassen op kinderen, waar je misschien ook geen zin in hebt, etc], alleen al omdat je hem/haar nu iets verplicht bent.En als je dan toch niet terug kunt betalen, wordt het vaak ruzie.Niet geheel onbegrijpelijk, want de ander is waarschijnlijk ook geen miljonair en wil, terecht, zijn/haar geld terugzien.Mijn lieve grootmoeder zei altijd:”Als een vriend je 100 gulden [was het toen nog] te leen vraagt, geef hem dan 25 gulden”
Wijze uitspraak:Voorkomt scheve situaties, het is een bedrag, dat je kunt missen en je hebt een ander toch geholpen.
Nog een tip:Vrijwel alle ouders helpen hun kinderen graag, als ze in financiele problemen zijnGeen probleem als je ”enig kind” bent, maar als er meerdere broers en zusters zijn, stel voor, dat ze het inhouden op de erfenis, om gedoe met je andere familieleden te voorkomen.Tenzij de Familieband zo goed en warm is, dat dat geen probleem is.

TIP 7 SPEEL MEE IN DE LOTERIJ
Okay, dat is een beetje een Grapje, maar het kan helpen.Doe dat wel voor een heel bescheiden bedrag, neem GEEN abonnement, zodat je zelf de regie in handen houdt en nogmaals, voor een klein bedrag in de maand en als het een maand niet lukt, dan helemaal niet.Je weet nooit, hoe het balletje rolt.SUCCESWellicht heb je deze Tips dan helemaal niet meer nodig.

TIP 8 DOE UW BOODSCHAPPEN GOEDKOOP, MAAR VERSTANDIG
Een overbodige Tip misschien, want dat deed u alToch maar eens herhaald, want we moeten onszelf daar vaak aan herinnerenDoe uw boodschappen niet alleen in ”goedkope winkels” [de kwaliteit is meestal even goed als van ”dure winkels, je betaalt vaak voor het merk], maar let goed op de aanbiedingen, die vrijwel alle winkels hebben.Het kan schelen.Maar een Tip om alles vol te houden:Koop iedere week minstens een keer, naast de gewone boodschappen, iets lekkers voor uzelf en/of uw gezin,Iets wat niet schreeuwend duur is, maar toch lekkerHet leven moet ook leuk blijven

TIP 9 DOE MINSTENS TWEE KEER PER MAAND IETS LEUKS
Dat je een laag inkomen hebt, betekent niet, dat je een somber en triest bestaan moet leidenONZIN!Doe eens iets leuks en dat hoeft niet zo duur te zijnEens per maand naar de film [ik reken Corona even niet mee], wandelen, een keer een cursus [er zijn vast wel goedkope aanbiedingen, vaak hebben mensen met een laag inkomen een speciale pas], noem maar op, wat u leuk vindt,U bent tenslotte niet op Aarde om op een houtje te bijten, maar uw Leven zointeressant en vol mogelijk te leven, binnen de mogelijkhedenDoe dat dan ook!

TIP 10 KOOP EENS EEN BOEK, LUISTER MUZIEK!
Misschien bent u een lezer, misschien nietMaar boeken verrijken de Geest zo, is mijn ervaring, ze brengen je in eenAndere Wereld en laten je mogelijkheden zien, waardoor je geestelijk een completer mens kunt wordenEn als je niet van lezen houdt, is er muziek, zijn er zoveel andere dingenKoop dus eens een boek [hoeft niet duur te zijn, kijk eens op Internet Bestelsites naar tweede handsuitgaven van boeken]En muziek kun je downloaden, via Internet beluisteren

TIP 11 VRIJWILLIGERSWERK
Niet zo mijn Ding, maar voor veel mensen kan dat een manier zijn, om nuttig en zinvol bezig te zijn,Ook als je een job hebt, kun je kijkebn of je iets leuks kunt doen, wat voor mensen heel waardevol kan zijn.Zo ontmoet je weer anderen en heb je het gevoel, er niet alleen voor te staanSUCCES!

TIP 12  DONEER EENS AAN EEN GOED DOEL
Dat lijkt tegenstrijdig, omdat u vaak al weinig geld hebt maar het hoeft bij wijze van spreken maar eens per jaar te zijn en geen groot bedrag.Zo help je een ander, die net weer minder heeft en het heeft je een goed gevoelDenk maar aan de Bijbelpassage”Het is zaliger te geven dan te ontvangen”
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5061&al=32079

TIP 13 HELP EENS EEN BUUR

Het lijkt tegenstrijdig, omdat ik zojuist heb geschreven ”Leen geen geld van anderen”, maar het kan u goed doen, zo nu en dan eens een buur te helpen, die erom vraagtVaak gaat het om een beetje suiker of olie of om een klein geldbedragHelp dan, als u kuntHet kan nooit kwaad, want wie goed doet, goed ontmoetHet moet natuurlijk niet de spuigaten uitlopen en een redelijk, klein bedrag zijnOok moet u voorkomen [zoals mensen vaak hebben ervaren] dat ze iedere week op de stoep staan, tenzij ze alles netjes terugbetalenEn als u merkt, dat ze dat niet doen, bent u natuurlijk niet de Gekke Henkie of Hendrika, die maar blijft lenen
Maar zo nu en dan helpen, kan geen KwaadJe hoeft bij de buren de deur niet plat te lopen [of vice versa], maar we kunnen elkaar wel helpenDaar wordt iedereen beter van.
TIP 14 GEEF EEN STRAATZWERVER EENS WAT GELD
Je weet niet, hoe hij op straat is beland.Dat moet er eigenlijk ook niet toe doen, maar vele mensen oordelen snelOok zou het niet moeten uitmaken, of hij een junkie is, die er toch maar drugs van gaat kopen.Dat kun je toch niet controleren en dat moet hij/zij zelf wetenWat U weet is dat u op dat moment een medemens heeft geholpen en wat perspectief gegeven hebtNatuurlijk alleen als u op dat moment het geld hebt en een klein bedrag volstaat.U kunt natuurlijk ook iemand iets te eten of drinken kopen.
En nog een tip:Hou wat geld in uw jaszak, dan hoeft u uw tas en portemonnee ook niet te openen
TIP 15 DEMONSTREER OF VOER ACTIE OM UW SITUATIE TE VERBETEREN
Het is een schande, dat er armoede in de wereld is, terwijl er zoveel natuurlijke rijkdommen zijnProtesteer hiertegenNeem deel aan acties tegen huurverhoging etcIndividueel of met anderen!Laat het er niet bij zitten

TIP 16 SCHRIJF EEN BOEK!
Even humor, maar wie weetSchrijf een boek, wie weet slaat het aanHet kan een manier zijn, om uw lage Inkomen achter u te laten en eenbeter of zelfs rijkelijk bestaan op te bouwen,Maar mocht u eenmaal rijk zijn, vergeet dan anderen niet, die dat niet zijnDat is alles wat ik vraag

TIP 17 SCHAAM U NOOIT VOOR UW ”ARMOEDE”
Velen schamen zich nog steeds voor een laag inkomen of armoede endurven daarom de weg naar instanties, die kunnen helpen, niet te vindenSchaam u niet!The Blame is on the capitalists, de werkgevers, die u te weinig betalen, het institutioneel racisme [als u daarmee te maken krijgt] etcArmoede is geen schandeUitbuiting, oorlogsmisdaden, racisme etc, wel

TIP 18 GEEF EENS OM EEN VLUCHTELING
Niet statushouders, maar degenen, die nog tussen Wal en Schip zitten, of illegaal zijn, hebben het vaak nog moeilijker, omdat zij op geen enkele voorziening beroep kunnen doen.Zie eens naar hen om door erover te schrijven, praktisch te helpen [hoeftniet duur te zijn, een deken is al voldoende], mee te demonstreren, een petitie te ondertekenenGeeft u een goed gevoel en u toont solidariteit

TIP 19 STAP NAAR EEN SCHULDHULPVERLENENDE INSTANTIE
Als al die bovenstaande tips niet helpen, stap naar een schuldhulpverlenendeinstantie en schaam u niet.Zij kunnen helpenGrijp die mogelijkheid aanNogmaals:The Blame is not yours, but the exploiters

TIP 20 ZOEK GEBED EN ZINGEVING
Niet iedereen is gelovig.Hoeft ook nietIk wel en het gebed heeft mij heel veel geholpen en doet het nog steeds.Maar u kunt het ook zoeken in meditatie of welke vorm van zingeving ook.In ieder geval draagt het bij aan uw Innerlijke Rust en daar gaat het om
DIT WAREN MIJN TIPSIK HOOP, DAT U ER WAT AAN HEBT GEHAD

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Tips voor de Smalle Beurs

Opgeslagen onder Divers