Tag archieven: stakingen

[Artikel Peter Storm]/Spoorwegstaking: zeer goed!

IC-trein van de Nederlandse Spoorwegen (NS) rijden door de sneeuw tijdens een koude winteravond - Royalty-free Avondschemering Stockfoto

SPOORWEGSTAKING: ZEER GOED!

WEBSITE PETER STORM

dinsdag 23 augustus 2023

Deze week – morgen, 24 augustus 2022 al in Noord-Nederland – beginnen spoorwegarbeiders aan een reeks van regionale stakingen voor een flinke loonsverhoging. En als dit niet genoeg is om de NS-directie goed in beweging te krijgen? Dan gaat de druk verder omhoog. ‘De vakbonden hebben aangekondigd dat er landelijke stakingen volgen als de NS-top niet ingaat op hun eisen. Waarschijnlijk leggen NS-medewerkers dan begin september opnieuw het werk neer.’(1) Goed zo!

Arbeiders die tegenover de stijging van de kosten van levensonderhoud een loonstijging door proberen te duwen die die prijsstijgingen tenminste voor blijft. Een goede zaak is het! Een prima voorbeeld voor anderen. Ik wens de stakers volharding en succes toe, tegenover een halsstarrige directie, maar zo nodig ook tegen de soort compromisbereidheid waar vakbondsbestuurders beroepshalve nogal eens vatbaar voor blijken.

Wat eisen de vakbonden die de stakingen organiseren eigenlijk? Je leest verschillende versies. De NOS: vakbonden ‘eisen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente maandelijkse loonsverhoging van 100 euro.’ (2 Dat ‘onder meer, wat zou daar achter schuil gaan? RTL Nieuws: ‘De vakbonden eisen dat de lo0nen jaarlijks worden verhoogd met de inflatie. Simpel gezegd: als het leven 10 procent duurder wordt, moeten de lonen omhoog.’ Automatische prijscompensatie, terug van weggeweest, tenminste als eis!

Ik ben wel even gaan checken of de weergave van RTL Nieuws, met name die prijscompensatie, wel klopt, of die inderdaad tot de vakbondseisen behoort. En ja hoor! In het ultimatum van FNV Spoor aan de NS-directie lezen we als tweede eis: ‘Met ingang van 1 januari 2023 de invoering van het systeem van Automatische Prijs Compensatie voor alle salarissen en andere emolumenten’, gevolgd door een uitwerking van die eis.(4) Verder meldt RTL Nieuws nog: : ‘Daarnaast willen de bonden dat iedereen er nog eens 100 euro bovenop krijgt en mot het minimale salaris bij de NS op 14 euro pr uur komen.’(5) Best schokkend, dat laatste: kennelijk zijn er NS-personeelsleden die minder salaris krijgen dan die 14 euro per uur.

Maar ik vind het vooral opvallend dat onze nationale nieuwsomroep NOS de eis tot prijscompensatie doet verdwijnen achter dat mystieke ‘onder andere’. Juist die eis is explosief materiaal: als de spoorwegwerkers dat binnenhalen, dan komen andere groepen arbeiders des te makkelijker op het idee om hier ook voor te gaan vechten, en dan hebben we het over een tamelijk aanvallend soort arbeidersstrijd. Een strijd die niet alleen verslechteringen tegen houdt maar daadwerkelijk verbeteringen af probeert te dwingen. Dat maakt deze strijd belangrijk, juist ook voor anarchisten. Het gaat immers om strijd tegen bazen, om eisen die en bescheiden maar reële toename van vrijheid inhouden. Iets minder arm betekent immers iets meer financiële ruimte om te leven zoals jij dat wil. Die vrijheid winnen door onderlinge solidariteit van collega’s, door middel van een strijd die tenminste een spoor van directe actie in zich draagt, is iets moois.

Het minste wat we dus komende dagen kunnen doen is: niet mopperen op die stakers, ook niet als je last hebt van die staking, maar het voor de stakers opnemen tegen zuurpruimen, of het nu de NS-directie betreft of Freek Bos van reizigersvereniging Rover. ‘Bos vindt de stakingen buitenproportioneel’.(6) Ik ben voor ‘buitenproportionele’ strijd waar de proportionele versie steeds buitenproportioneel weinig oplevert. En de ergernis over de last die we van de staking gaan hebben – ik ook, ik ben treinreizen van plan rond het weekend – leggen we maar lekker neer bij de NS-directie. Die kan het probleem vandaag nog oplossen door behoorlijk tegemoet te komen aan de arbeiders die zich voor de stakingen opmaken.

Er is nog een hele goede reden om deze staking toe te juichen en te steunen. We hebben al de hele zomer te maken met uitvallende treinen door personeelstekorten. Uitgerekend vandaag werd bekend dat de NS de dienstregeling verder uitkleedt: van zes naar vier intercity’s op bepaalde trajecten, dat soort dingen.(7) Waarom? Ook personeelstekorten. Vraagje. Als jij van baan wilt veranderen, en het spoor lijkt je wel iets, zet je dan door als je ziet dat je cao loondaling accepteert, en salarissen van onder de 14 euro toelaat? Of kijk je dan toch even verder naar een bedrijf waar dingen iets beter zijn geregeld?

Aan een deel van de personeelsproblemen – hoog ziekteverzuim bijvoorbeeld – kan de NS niet heel veel doen, maar wel iets. Het zou bijvoorbeeld helpen als corona eens een beetje fatsoenlijk werd bestreden, mondkapjes in de trein voor personeel een reizigers zouden wel een goede zaak zijn, maar het virus waart ook buiten trein een stations rond, dus afdoende is zoiets dan niet.

Waar de NS wel echt iets aan kan doen is aan die onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden! Halen de spoorstakers hun looneisen binnen, dan wordt de NS daarmee al een stuk minder onaantrekkelijk. Betere betaling van het personeel maakt het tenminste iets minder moeilijk om nieuw personeel te vinden en heet bestaande personeel niet al te snel te zien wegrennen, op zoek naar een wat minder armoedig salaris. Wie bezwaar maakt tegen het uitkleden van dienstverlening door de NS, wie daar daadwerkelijk last van heeft als reiziger, heeft er zelf dus alle belang bij dat de personeelsleden hun hoognodige loonstijging binnenhalen. Ook daarom: steun de spoorwegstakers!

Noten:

1 ‘Morgen in Noord-Nederland vrijwel gn NS-prsoneel door staking personeel’, NOS, 23 augustus 2022, https://nos.nl/artikel/2441765-morgen-in-noord-nederland-vrijwel-geen-ns-treinen-door-staking-personeel

2 Idem.

3 ‘NS-personeel gaat vanaf morgen staken: dit ga jij ervan merken’, RTL Nieuws, 23 augustus 2022, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5328516/ns-staking-noord-nederland-treinen-chaos-cao

4 Brief: Ultimatum-NS-Groep-N-V-te-Utrecht-de-heer-R-Greve, 5 augustus 2022, https://www.fnv.nl/getmedia/b3626214-6c0d-4c55-a065-a93ad86bab19/Ultimatum-NS-Groep-N-V-te-Utrecht-de-heer-R-Greve.pdf gevonden via ‘FNV Spoor stelt NS ultimatum’, FNV, 5 augustus 2022, https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/vervoer/2022/08/fnv-spoor-stelt-ns-ultimatum

5 als in noot 3.

6 als in noot 1.

7 ‘NS rijdt per december met 10 procent minder door personeelstekort’, Nu.nl, 23 augustus 2022, https://www.nu.nl/economie/6219353/ns-rijdt-per-december-met-10-procent-minder-treinen-door-personeelstekort.html

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Spoorwegstaking: zeer goed!

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Groot-Britannie: staken tegen duurte en verarming

GROOT-BRITANNIE: STAKEN TEGEN DUURTE EN VERARMING

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 11 augustus 2022 door egel

donderdag 11 augustus 2022

Groot-Brittannië beleeft een stevige stakingsgolf. Grote aantallen arbeiders hebben de strijd aangebonden met de stijgende kosten van levensonderhoud en eisen flinke loonsverhogingen. Leten we ze alle succes van de wereld wensen. En laten we kijken hoe we in Nederland zoiets ook op gang krijgen. Ook loonstrijd is vrijheidsstrijd, en hard nodig sowieso.

Dat er iets rommelt in de Britse arbeidsverhoudingen bleek al eerder. Flinke spoorwegstakingen dreunden door het land. In juni legden 40.000 spoorwegwerkers het werk neer in enkele 24-uursstakingen. Ze wezen het beschamende bod van de spoorwegbazen af: die bonden 3 procent loo0nstijging, terwijl de inflatie 9 procent bedroeg. Arbeiders zouden daarmee dus in koopkracht hard achteruit gaan.(1) In juli volgde wederom een spoorwegstaking, wederom van rond de 40.000 arbeiders.(2) Het ging om arbeiders die georganiseerd zijn via de vakbond RMT, die in Mick Lynch ook nog eens beschikt in een welbespraakte en relatief strijdbare voorzitter. Kort erna volgde nog een spoorwegstaking, nu van 5000 arbeiders, in het bijzonder machinisten georganiseerd in de vakbond ASLEF. Die dreigen met een 2-procent loonsverhoging – in reële termen dus ook weer een loondaling – te worden afgescheept door de spoorbedrijven. Op het moment dat die staking plaatsvond, stond er voor 13 augustus trouwens alweer een nieuwe gepland.(3)

Maar niet alleen in het vervoer rommelt het. Op 9 augustus 2022 werd bekend dat arbeiders van de Britse posterijen aan het staken gaan. De desbetreffende vakbond CWU heeft 14-uursstakingen aangekondigd voor 16 augustus, 31 augustus, 8 september en 9 september. Hier gaat het om 115.000 arbeiders.(4) We hebben het dus echt over grote stakingen. Het postbedrijf doet alsof het 5,5 procent loonsverhoging biedt. In werkelijkheid gaat het om 2 procent, eventueel aangevuld met 3,5 procent a;s bond en bedrijf het eens zouden worden. Eens waarover? Het postbedrijf wil het werk moderniseren. Ga er maar van uit dat het werk hier niet lichter en niet leuker van wordt… Maar zelfs al zou het om de volle 3,5 procent gaan, dan nog blijft dat achter bij die a inflatie van 9 procent.

Bij spoorwegen en postbedrijf gaat het om reguliere stakingen, via erkende vakbonden. Dat betekent dat ze aan allerlei regels en procedures moeten voldoen om legaal te zijn: Groot-Brittannië heeft een strenge wetgeving om vakbonden in te dammen. Het betekent ook dat arbeiders die langs deze weg staken, feitelijk twee gevechten tegelijk voeren. Een strijd tegen de directies van de bedrijven waar ze werken, om de geëiste loonsverhoging binnen te halen enerzijds; een strijd tegen de beroepsbestuurders van hun eigen vakbonden, om te voorkomen dat die achter de rug van arbeiders om een halfzacht compromis met de bedrijven sluiten.

Vakbondsbestuurders hebben het sluiten van zulke compromissen als core business, onderhandelen is hun vak, strijd willen ze slechts als onderhandelingen te weinig opleveren. Maar wat voor bondsbestuuders nog aanvaardbaar is, is dat voor arbeiders helemaal niet automatisch. En het zijn die arbeiders, niet de bondsbestuurders, die met het compromis moeten leven in hun portemonnee. Naast een gevecht tegen de bazen is er onder de oppervlakte ook een strijd tussen arbeiders en vakbondsbestuurders rond de zeggenschap over de staking zelf en van haar resultaat. Vakbondsstakingen verdienen dan ook enthousiaste steun en deelname, maar tegelijk ook zelforganisatie van arbeiders, zodat ze zo min mogelijk afhankelijk zijn van de bondsbestuurders.

Maar er vinden niet alleen vakbondsstakingen plaats! In diverse bedrijfstakken zijn wilde stakingen op gang gekomen, werkonderbrekingen die niet door en via reguliere vakbonden zijn georganiseerd. De website Notes From Below heeft een tweetal verslagen van zulke stakingen die in de eerste week van augustus 2022 plaatsvonden in magazijnen van het digitale winkelbedrijf Amazon.(5) Het management bood arbeiders in twee vestigingen belachelijk lage loonsverhogingen. Die waren de directe aanleiding voor de stakingen, maar de arrogante en intimiderende houding van het management maakte de arbeiders ook kwader.

En op 10 augustus 2022 meldde The Guardian weer een ‘onofficiële’ – dus wilde – staking, nu bij een olieraffinaderij in Grangemouth, in Schotland. Aactievoerende arbeiders blokkeerden daar geruime tijd een toegangsweg weg bij die raffinaderij. De arbeiders werken voor het bedrijf Ineos, maar staan in dienst vak een soort koppelbazen, niet van Ineos zelf. Ook hier is de inzet: loon. Arbeiders willen daarover in gesprek. Ze kregen een bod van 2,5 dit jaar en 2,5 volgend jaar voorgeschoteld. Nogmaals: de inflatie is 9 procent. En die kan nog verder oplopen. Logisch dat ze gaan staken om dat bod een flink eind omhoog te krijgen.

Dit soort wilde stakingen zijn belangrijk en bewonderenswaardig. Arbeiders nemen immers ene risico, want zulke stakingen voldoen helemaal niet aan de strenge wettelijke voorschriften en zijn dus illegaal. Het gaat niet via de vakbond, en daarmee moeten arbeiders het dus echt hebben van hun eigen kracht, een van solidariteit. Precies daar ligt echter juist ook een kracht van wilde stakingen. Het is veel meer directe actie dan een via de vakbond gereguleerde staking, vooral zolang de bondsleiding daar de grip op weet te houden.

Maar bondsstaking of wilde staking: in beide gevallen gaat het om belangwekkende strijd die onze solidariteit waard is. Het zijn voorbeelden van een strijd tegen een verarming die arbeiders via prijsstijgingen wordt opgedrongen. Zulke prijsstijgingen zien we in Nederland ook, zulke verarming treft in Nederland ook arbeiders. Het kan beslist geen kwaad als ook in Nederland arbeiders het stakingswapen weer eens in volle stevigheid hanteren en daarbij van maximale solidaire ondersteuning worden voorzien van iedereen die weet aan welke kant die staat.

Noten:

1 ‘Biggest railway strike in 30 year4s strands commuters in UK’, Aljazeera, 21 juni 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/6/21/biggest-railway-strike-in-30-years-strands-commuters-in-britain

2 ‘UK workers stage nationwi9de rail strijke as inflation worsens’, Aljazeera, 27 juli 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/7/27/uk-railway-workers-stage-nationwide-strike-as-inflation-worsens

3 ‘Britain’s trains disrupted in second widespread strike in a week’, Aljazeera, 30 juli 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/7/30/britains-trains-disrupted-in-second-widespread-strike-in-a-week

4 ‘Royal Mail staff to stage four-day strike action’, BBC News, 10 augustus 2022, https://www.bbc.com/news/business-62485314

5 An anonymous Amazon worker, ‘Wildcat strike at Amazon’, Notes from Below, 5 augustus 2022, https://notesfrombelow.org/article/wildcat-strike-amazon en An anonymous Amazon worker in Coventry, ‘How the Amaon wildcats spread’, Notes from Below, 7 augustus 2022, https://notesfrombelow.org/article/how-amazon-wildcat-spread

6 Joanna Partridge, ‘Workers block road at Ineos Grangemouth oil refinery in pay dispute’, The Guardian, 10 augustus 2022, https://www.theguardian.com/business/2022/aug/10/ineos-grangemouth-oil-refinery-pay-dispute-strikes-inflation

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Groot-Britannie: staken tegen duurte en verarming

Opgeslagen onder Divers