Herdenking februaristaking 2019/Hulde aan de stakers van toen/Strijd moet door, nu!

nr. image
AFSCHEIDSBRIEF VAN WILLEM KRAAN VOOR ZIJN EXECUTIE DOOR
DE DUITSERS.
GESCHREVEN OP 19 NOVEMBER 1942, DAG VAN ZIJN EXECUTIE
WILLEM KRAAN WAS EEN VAN DE INITIATIEFNEMERS VAN DE
FEBRUARISTAKING
HIJ LIET ZIJN VROUW [BETS] EN DOCHTERTJE TRIENI] NA
ZIE BRIEF

 

 

File:Bundesarchiv Bild 183-L05168, Niederlande, Verhaftung emigrierter Juden.jpg

ARRESTATIE NAAR NEDERLAND GEVLUCHTE DUITSE
JODEN IN JUNI 1940

PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !

De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.

D A T     I S    D E    N A Z I – W R A A K

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!

De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.

Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??
N e e n    ,    d u i z e n d m a a l     N E E N     ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??
J a   ,    d a t     h e b t     g i j ! ! !

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!

ORGANISEERT IN ALLE BEDRIJVEN DE PROTEST-STAKING ! ! !
VECHT EENSGEZIND TEGEN DEZE TERREUR ! ! !
EIST DE ONMIDDELLIJKE VRIJLATING VAN DE GEARRESTEERDE JODEN ! ! !
EIST DE ONTBINDING VAN DE W.A-TERREURGROEPEN ! ! !
ORGANISEERT IN DE BEDRIJVEN EN IN DE WIJKEN DE ZELFVERDEDIGING ! ! !
WEEST SOLIDAIR MET HET ZWAAR GETROFFEN JOODSE DEEL VAN HET WERKENDE VOLK ! ! !
ONTTREKT DE JOODSE KINDEREN AAN HET NAZI-GEWELD, NEEMT ZE IN UW GEZINNEN OP ! ! ! !

B E S E F T     D E     E N O R M E     K R A C H T     V A N    U W     E E N S G E Z I N D E     D A A D     ! ! ! ! !
   Deze is vele malen groter dan de Duitse militaire bezetting! Gij hebt in Uw verzet ongetwijfeld een groot deel van de Duitse arbeiders-soldaten met u ! ! ! !

STAAKT !!!     STAAKT !!!    STAAKT !!!
   Legt het gehele Amsterdamse bedrijfsleven één dag plat, de werven, de fabrieken, de ateliers, de kantoren en banken, gemeente-bedrijven en werkverschaffingen ! !Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden! Dan hebt gij een slag toegebracht aan het monsterachtig plan, Mussert aan de macht te helpen! Dan verhindert ge een verdere leegplundering van ons land!! Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen ! ! !

STELT OOK OVERAL UW EISEN VOOR VERHOGING VAN LOON EN STEUN ! !

W E E S T     E E N S G E Z I N D ! !     W E E S T     M O E D I G ! ! !
STRIJDT FIER VOOR DE VRIJMAKING VAN ONS LAND ! ! ! !

KAMERADEN,
Geeft dit manifest na gelezen te hebben
verder door!
Plakt het op waar gij kunt doch
d o e     h e t     v o o r z i c h t i g !

REEDS TOONDEN DE GEMEENTE- EN ANDERE GROTE BEDRIJVEN HOE HET MOET ! ! !
V O L G T     A L L E N     H U N     V O O R B E E L D     ! ! ! !

MANIFEST FEBRUARISTAKING

STANDBEELD DE DOKWERKER, TER HERDENKING AAN DE
DAPPERE FEBRUARISTAKERS, DIE IN  GEWEER KWAMEN
TEGEN DE ANTI JOODSE MAATREGELEN VAN DE DUITSE
NAZI BEZETTER

 

HERDENKING FEBRUARISTAKING 2019/HULDE AAN DE STAKERS
VAN TOEN/STRIJD MOET DOOR, NU!
25 FEBRUARI 1941/25 FEBRUARI 2019
TOEN:
CPN MANIFEST FEBRUARISTAKING VAN DE TOENMALIGE CPN/MANIFEST
FEBRUARISTAKING (24-02-1941)
STAAKT! STAAKT! STAAKT!


PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKE JODENVERVOLGINGEN ! ! !

 

De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K

 

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??

N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

 

 

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

http://www.go2war2.nl/artikel/1378/Manifest-Feb…

MANIFEST

Na al die 71 jaren is dit Manifest, dat een moedige staking tegen de nazi terreur en de
Jodenvervolgingen aankondigde, nog steeds indrukwekkend en heeft aan actualiteit nog niets ingeboet [1]

Het is van groot belang, dat jaarlijks de moedige door de toenmalige CPN Communistische Partij Nederland georganiseerde Februaristaking  in bezet Nederland blijvend wordt herdacht
Grote waardering voor iedereen, die toen de moed had om te staken en zijn leven in de waagschaal te stellen voor vervolgde medemensen

Herdenking van de door de nazi’s omgebrachte Joden, zigeuners, homo’s, Jehova Getuigen en andere vervolgden

WAAKZAAMHEID

De kernwoorden van het Comite Herdenking Februaristaking 2019

zijn:

”Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een inspirerend en belangrijk signaal, waarbij opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is.”

”(2)

…………..

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

https://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2019/

ACHTERGROND/HET BEGIN

Even terug naar het begin
De Februaristaking
DE FEBRUARISTAKING TOEN
STAAKT! STAAKT! STAAKT!
VOORSPEL
Vanaf de Duitse nazi bezetting van Nederland werden langzaam, maar
zeker steeds meer anti Joodse maatregelen ingevoerd [3], waarbij de
nazi’s in hun terreur tegen de Joden werden geholpen door de WA,
de paramilitaire knokploeg  van de pro Duitse NSB. [4]
Deze WA terroriseerde en intimideerde Joden, sloeg ze
in elkaar en intimideerde weigerachtige niet Joodse winkeliers,
het door de bezetter verplichte bord ´´Voor Joden verboden´´
op te hangen. (5)
Maar de Joden en niet Joodse solidaire mensen, vooral
communisten en hun organisaties (stevig in het verzet geworteld)
kwamen in het geweer en richtten zelfverdedigingsgroepen op. (6), die
de strijd met deze gangsters aangingen.
Dat escaleerde vanwege de toenemende WA provocaties
(vaak geholpen door Duitse militairen), waarbij een WA man, Koot,
om het leven kwam. (7)
Deze dood greep de Duitse bezetter aan om de anti Joodse maatregelen
te intensiveren.
De Joodse buurt in Amsterdam werd op 12 februari 1941 hermetisch
van de buitenwereld afgesloten [8] (een dag
na de confrontatie tussen WA gangsters en de Joodse en door
hen gesteunde communistische verdedigingsploegen, waarbij
Koot om het leven kwam) en onder druk van de bezetter
werd de Joodse Raad opgericht, die in feite het vuile
werk van de bezetter moest opknappen. (9)
Bij een Duitse inval in een door Duits-Joodse vluchtelingen
gedreven ijssalon Koco, waarbij behoorlijk werd gevochten, werden
de eigenaren en enkele verdedigers van de ijssalon gearresteerd. [10]
Dit was voor de bezettter aanleiding, de mensenjacht te beginnen.
De mensenjacht begon.
Op 22 en 23 februari werden de eerste twee grote razzia´s onder
de Joodse bevolking gehouden, waarbij 427 Joodse mannen
werden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausen
werden gedeporteerd. [11]
FEBRUARISTAKING
STAAKT! STAAKT! STAAKT!
DE MAAT VOL
En toen was de maat vol!
De door de bezetter illegaal verklaarde CPN [Communistische
Partij Nederland] besloot in actie te komen en de staking, die
toch al gepland was [maar niet doorgegaan op 18 februari] nu
massaal op te zetten, om zo te protesteren tegen de Jodenvervolgingen.
 Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.
Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken, wat
werd ondersteund door mede initiatiefnemers tot de
staking,  de verzetsmannen  Piet Nak en Dirk van Nimwegen.[12]
Massale steun kreeg deze staking, die begon met het Openbaar
Vervoer en de Gemeentereiniging en oversloeg naar andere sectoren. [13]
Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsen, Hilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), BussumWeespMuiden en de stad Utrecht.[14]
Ze hebben het twee volle dagen opgenomen tegen de bezetter.
Toen werd de staking met geweld neergeslagen, vooral CPN’ers
[die een groot aandeel in de staking hadden] vervolgd, gearresteerd
en een aantal geexecuteerd. [15]
Ze streden tegen antisemitisme, racisme en de uitsluiting
van mensen op grond van hun afkomst.
TERUG NAAR HET HEDEN
DE LESSEN VAN NU
Het Comite Herdenking Februaristaking 2019 merkt op
”Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een inspirerend en belangrijk signaal, waarbij opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is.”
En dat is maar al te waar.
Anti-semitisme, racisme, xenofobie, Islamofobie en een hetze tegen
vluchtelingen, die vaak worden gecriminaliseerd,
nemen toe, helaas.
VOORBEELDEN?
Voorbeelden te over
”Ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel
blijft zoals het is…..
Ik wil niet, dat Europa afrikaniseert”
Thierry Baudet [Forum voor Democratie]
 
 
”Dat fundamentalistische gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij
hebben in onze cultuur, die zelfhaat……
…..
De Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met
alle volkeren van de wereld doordat we….er nooit meer een
Nederlander zal bestaan……..een oorzaak en die oorzaak is
onze cultuur van zelfhaat……” 
 
Thierry Baudet [Forum voor Democratie]
 
 
””Ons staat in Nederland een demografische ramp te wachten. Een ongewenste culturele omwenteling die zijn weerga niet kent, via de vervanging van de bevolking.”

De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen”

Machiel de Graaf/PVV
 
Dat is vuilspuiterij van de twee fascistische partijen de PVV en het
Forum voor Democratie [16], samen goed [slecht] voor 22 zetels
in het Nederlandse Parlement. [17]
 
Maar niet alleen deze partijen en straatfascisten als Pegida [18], ook  andere, niet fascistische  politieke partijen schuiven steeds meer op
richting xenofobie en discriminatie, wat zich vertaalt in het steeds
meer uitsluiten van vluchtelingen, discriminerende uitspraken, gestook, beleid, voorstellen van
politici [19] en zo meer.
 
Maatschappelijk vertaalt zich dat in etnisch profileren door de politie [20],
haatzaai stukken van zogenaamde columnisten en anderen [21],
waarover nauwelijks ophef komt en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
 
Belangrijk is, dat wij waakzaam blijven en ertegen blijven strijden.
 
Voordat het te laat is
 
GEEN FASCISME
TOEN NIET
NU NIET 
NOOIT!
 
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
 
(1)
 PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/
DE DUISTERNIS VAN RACISME EN ISLAMOFOBIE
KENT GEEN GRENZEN
ASTRID ESSED

VOLKSKRANT

PVV WIL NU ALLE NEDERLANDSE MOSKEEEN SLUITEN

26 NOVEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvv-wil-nu-alle-nederlandse-moskeeen-sluiten~a3798808/

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

PVV

CRIMINELE ALLOCHTONEN

WILDERS

27 JULI 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

RACISME IN NEDERLAND
PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED
(2)
COMITE HERDENKING FEBRUARISTAKING
OPROEP 2019
KOM NAAR DE HERDENKING!

Op maandag 25 februari 2019 wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Jaarlijks staan we tijdens deze herdenking stil bij deze daad van medemenselijkheid van tienduizenden burgers, die in Amsterdam het werk neerlegden en opkwamen voor hun Joodse stadgenoten. De staking breidde zich al snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het was de enige politieke staking in Europa tegen de anti‐Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied. Als blijk van erkenning en waardering verleende koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies “Heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Dit devies is sindsdien toegevoegd aan het stadswapen.

Tijdens de bezetting vormde de staking voor velen een bron van inspiratie. Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een inspirerend en belangrijk signaal, waarbij opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is.

Wij roepen u op maandag 25 februari 2019 naar het Jonas Daniël Meijerplein te komen en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker. Het programma begint om 16.45 uur. De aanvang van het defilé is om 17.00 uur.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

https://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2019/

[3]
ANTI-JOODSE MAATREGELEN IN NEDERLAND VANAF 1940
GO2 WAR.NL
JODENVERVOLGING IN NEDERLAND:
OVERZICHT 1940-1945
VERZETSMUSEUM
[4]
WIKIPEDIA
WEERBAARHEIDSAFDELING
(5)
´´De WA trachtte caféhouders die niet van zins waren de toen net uitgevaardigde bordjes met teksten als ‘Voor Joden verboden’ of ‘Joden niet gewenscht’, te bewegen deze borden wél op te hangen.´´
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING
BRON
(6)
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING
BRON
(7)
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING
BRON
WIKIPEDIA
HENDRIK KOOT
(8)
´´Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9 februari en de dood van Koot liet Hans Böhmcker (vertegenwoordiger van Reichskommissar Seyss-Inquart in Amsterdam) op 12 februari om zes uur in de ochtend de Jodenbuurt volledig afsluiten. ´´
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
IJSSALON KOCO
BRON
(9)
WIKIPEDIA
JOODSE RAAD
NPS-DE OORLOG-DOSSIERS-JOODSE RAAD
[10]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
IJSSALON KOCO
BRON
(11)
VERZETSMUSEUM
FEBRUARISTAKING
”Als represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco vonden op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1941 in de Jodenbuurtrazzia’s plaats onder leiding van Obersturmbannführer Friedrich Knolle. Op bevel van Himmler, Seyss-Inquart en Rauter werden 427 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en – naar later bleek – naar het concentratiekamp Mauthausenafgevoerd.”
WIKIPEDIA
RAZZIA IN DE JODENBUURT
BRON
´´De Duitse bezetter vond in de onrust die rondom de rellen en Koot’s dood ontstond voldoende aanleiding om de eerste grote razzia’s onder de Joodse bevolking te houden, o.a. op het Jonas Daniël Meijerplein, op 22 en 23 februari 1941.´´
WIKIPEDIA
HENDRIK KOOT
[12]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/STAKING
DE GROENE AMSTERDAMMER
VERZETSMAN EN DWARSLIGGER
PROFIEL: PIET NAK
MAX ARIAN
13 MEI 2000
WIKIPEDIA
PIET NAK
WIKIPEDIA
WILLEM KRAAN
[13]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
VERZETSMUSEUM
FEBRUARISTAKING
[14]
[15]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/VERVOLGING CPN
BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
[16]
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR
TWAALF
ASTRID ESSED
5 MAART 2018

DUTCH ELECTIONS 2017/PVV IN POWER OR NOT/

TERROR REIGN OR FREEDOM

ASTRID ESSED

14 MARCH 2017

https://www.astridessed.nl/dutch-elections-2017pvv-in-power-or-notterror-reign-or-freedom/

ZWARTE PIET VERDWIJNT, MAAR INTUSSEN GROEIT HET FASCISME

PETER STORM

22 NOVEMBER 2018

https://www.ravotr.nl/2018/11/22/zwarte-piet-verdwijnt-maar-intussen-groeit-het-fascisme/

[17]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR
TWAALF
ASTRID ESSED
5 MAART 2018

DUTCH ELECTIONS 2017/PVV IN POWER OR NOT/

TERROR REIGN OR FREEDOM

ASTRID ESSED

14 MARCH 2017

https://www.astridessed.nl/dutch-elections-2017pvv-in-power-or-notterror-reign-or-freedom/

[18]
PEGIDA OP WEBSITE ASTRID ESSED
[19]
VOORBEELDEN VAN RACISTISCH/UITSLUITEND GESTOOK/BELEID
/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN POLITICI
DEZE LIJST IS VERRE VAN COMPLEET/EEN GRIP:
”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.”
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE
LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE
OPDELING”
18 JULI 2018
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART/SURINAME ALS ”FAILED STATE”, TURKSE BAKKER EN
”ONZE GENEN”
MARK RUTTE
BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
TEKST

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.”
ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTING
VAN HET REGEERAKKOORD 2017
H.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE
PLEUR OP!
KAMER WIL NIETS WETEN VAN DISCRIMINERENDE
ANTILLIANENWET VVD
28 SEPTEMBER 2016

En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders
[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komen
met discriminerende voorstellen, waarbij mensen
van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde
premies hebben betaald een lager niveau aan
kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]
zouden ontvangen in hun land van herkomst of in
het geheel niet, met een
naar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]
Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premier
Asscher.
BRON
HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DE
MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU
ASTRID ESSED
26 FEBRUARI 2015
WET WOONLANDBEGINSEL
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN
PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013
[20]
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN EN DISCRIMINATIE
DE GROENE AMSTERDAMMER
JA, ETNISCH PROFILEREN BESTAAT
20 JUNI 2018

NRC

ETNISCH PROFILEREN GEBEURT, OOK ALS

JE TYPHOON HEET

30 MEI 2016

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/30/etnisch-profileren-gebeurt-ook-als-je-typhoon-heet-a1402599

POLITIE.NL
POLITIE BETREURT ONTERECHTE CONTROLE

RAPPER

31 MEI 2016

https://www.politie.nl/nieuws/2016/mei/31/02-zwolle-politie-betreurt-onterechte-controle-rapper.html

[21]
EEN GRIP UIT DE VELE XENOFOBE EN ISLAMOFOBE HAATZAAIERS
COLUMNISTEN
BIJ LANGE NA NIET COMPLEET
WEBSITE ASTRID ESSED OVER EBRU UMAR
WEBSITE ASTRID ESSED OVER JAN DIJKGRAAF
WEBSITE ASTRID ESSED OVER EPHIMENCO
WEBSITE ASTRID ESSED OVER NAUSICAA MARBE
WEBSITE ASTRID ESSED OVER ANNABEL NANNINGA

Reacties uitgeschakeld voor Herdenking februaristaking 2019/Hulde aan de stakers van toen/Strijd moet door, nu!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.