Fataal schietincident bij de Nederlandsche Bank is executie!/Ingezonden stuk

Dennis Brandsma Fotografie
Image result for Foto Michael Fudge
WEDEROM EEN SLACHTOFFER VAN POLITIEGEWELD,
MICHAEL FUDGE
VORIGE SLACHTOFFERS POLITIEGEWELD
Image result for Paul Selier/Foto's
R.I.P. PAUL SELIER [RECHTS] EN MITCH HENRIQUEZ [LINKS], SLACHTOFFERS
POLITIEGEWELD, DE EEN DOODGESLAGEN EN DE ANDERE
GEWURGD DOOR NEKKLEM
Image result for mitchell winters/Photo

 

R.I.P.
MITCHEL WINTERS, DOOR DE POLITIE DOODGESCHOTEN
IN HET PARK ONDER VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
ZOU ZIJN EIGEN DOOD HEBBEN UITGELOKT…..
Image result for rishi chandrikasing/Foto
R.I.P. RISHI CHANDRIKASING, SLACHTOFFER POLITIEGEWELD
IN DE NEK GESCHOTEN, TOEN HIJ WEGRENDE

 

R.I.P.
IHSAN GURZ, OVERLEDEN IN EEN POLITIECEL ONDER
VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
Image result for ijsberg/Foto's
DEZE POLITIEDODEN ZIJN NOG HET TOPJE VAN DE IJSBERG!

 

END POLICE LICENCE TO KILL

DE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST
HOE LANG GAAN WIJ DIT POLITIEGEWELD
NOG TOLEREREN!
FATAAL SCHIETINCIDENT BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK IS
EXECUTIE!/INGEZONDEN STUK
VOORAF
Beste lezers,
U herinnert zich vast nog wel het dramatische schietincident bij de
Nederlandsche Bank, waarbij een verwarde man met een nepwapen door
de politie werd doodgeschoten met maar liefst 21 kogels!
Een voorbijrijdende fietser raakte hierbij gewond aan zijn been. [1]
Bitter is, dat precies een zelfde dodelijk schietincident, vlak
in de buurt [op het Frederiksplein] in 2004 heeft plaatsgehad,
waarbij ook een man met 21 kogels door de politie
werd doodgeschoten…… [2]

 

 

 

GOED!
Ook al weet je niets van de precieze toedracht, die momenteel wordt
onderzocht door de bepaald niet onpartijdige Rijksrecherche [3], zoals
dat met ieder dodelijk schietincident bij de politie het geval is [4], dan mag het voor
normale mensen duidelijk zijn, dat een overmacht aan politie niet 21
kogels nodig heeft tegenover een man, ook al zou deze geschoten
hebben [wat hier niet het geval was, maar volgens de lezing van het OM
kwam de man wel op de politie af [5]
Gezien het feit, dat de man in zijn eentje was en er maar liefst 21 kogels
zijn afgevuurd en de man dus in een kogelregen is gestorven, noem
IK dat een executie. [6]
Daarin sta ik niet alleen.
Historicus Han van der Horst vindt zelfs de term ”liquidatie” gewettigd! [7]
Maar goed
Of liever gezegd:
Slecht
De politie [mis] daad is geschied en gezien de uitkomst van eerdere gevallen
van politiegeweld [8] zou het mij niets verbazen, als deze kogelregen
agenten, voor wie het volgens dodelijk politiegeweld verdedigend SP Gemeenteraadslid
Nicole Temmink zo ”heftig” zou zijn [9] [POTVERDORIE: WHO
THE HELL IS IN THE COFFIN!], gewoon vrijuit gaan.
Hetzij in het geheel niet vervolgd, omdat het ”zelfverdediging
zou zijn” [want het feit, dat de agenten de situatie verkeerd inschatten,
heeft geen gevolgen voor hen, genoeg is ”’de agenten voelden zich
bedreigd en meer van die nonsens]
En ALS er al een rechtszaak van komt, vrijspraak met alle mogelijke
verdraaide redeneringen, zoals al eerder [10], of een zo lichte veroordeling, dat
het een lachertje is, zoals ook al gebeurd. [11]
We zullen zien:
Om een lang verhaal kort te maken:
Naast mijn artikel, besloot ik hierover ook een Ingezonden Stuk te schrijven,
dat ik heb opgestuurd aan een aantal Nederlandse en Belgische kranten.
Of het geplaatst wordt, weet ik natuurlijk niet, maar hier op mijn
website wil ik het graag met u delen.
Dus zie direct hieronder het Ingezonden stuk.
En daaronder het notenapparaat.
Astrid Essed, uw Wreker van het Onrecht.
INGEZONDEN STUK
FATAAL SCHIETINCIDENT BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK IS
EXECUTIE!
Ingezonden stuk
Geachte Redactie
In tegenstelling tot wat velen denken is het fatale incident, waarbij op 6 februari jongstleden een 31 jarige man, Michael Fudge, door de politie werd doodgeschoten, meer dan een tragische gebeurtenis alleen, maar een executie, omdat het een kogelregen betrof.
Reconstructie van de gebeurtenissen wijzen uit, dat de politie melding kreeg van een man, die met een vuurwapen stond bij de Nederlandsche bank.
Na aankomst van de agenten zou de man, zwaaiend met dat vuurwapen,
richting politie gegaan zijn, waarna hij is neergeschoten.
Achteraf bleek [maar dat wist de politie toen nog niet], dat
het een nepvuurwapen was.
Dat de politie bij de nadering van de man schoot, ligt voor de hand.
Grimmig is echter, dat er 21 schoten
gelost werden op een man, tegenover [zoals uit de berichtgeving bleek] een overmacht aan politie.
Nog los van het feit of hier [zoals het OM vermoedt] sprake zou zijn
van ”suicide by cop”, dan nog heeft de politie hierin een verantwoordelijkheid, een situatie in te schatten en niet als een
gek te gaan schieten.
Terecht heeft Bij1 Gemeenteraadslid Sylvana Simons
gesproken van een ”bovenmatig aantal kogels” en gevoelens
van onveiligheid bij jongeren van kleur [vaker voorwerp
van politie discriminatie zoals etnisch profileren] hierover.
Onbegrijpelijk, dat haar collega Gemeenteraadsleden haar
hierop hebben aangevallen en vertrouwen in de politie hebben
uitgesproken, in plaats van haar zorgen over het grote aantal
politiekogels te delen, die een mensenleven hebben geeeist
en niet voor de eerste keer.
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]

NU.NL

POLITIE SCHIET GEWAPENDE MAN DOOD BIJ NEDERLANDSCHE BANK

20 FEBRUARI 2019

https://www.nu.nl/binnenland/5727861/politie-schiet-gewapende-man-dood-bij-nederlandsche-bank-in-amsterdam.html

NOS
POLITIE SCHIET MAN DOOD OP STOEP NEDERLANDSCHE BANK/
FIETSER GEWOND
6 FEBRUARI 2019
[2]

VOLKSKRANT

OM ZIET AF VAN VERVOLGING SCHIETPARTIJ

FREDERIKSPLEIN

16 FEBRUARI 2005

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-ziet-af-van-vervolging-schietpartij-frederiksplein~b9b40303/

[3]

VOLKSKRANT
RIJKSRECHERCHE TE AFHANKELIJK
De onafhankelijkheid van de Rijksrecherche bij onderzoek naar schietincidenten door de politie is niet gegarandeerd. De Rijksrecherche is voor haar onderzoek afhankelijk van de politiekorpsen….

Dat concludeert het Centrum voor Politiewetenschappen van de Vrije Universiteit in een onderzoek van augustus. In de afgelopen twee jaar is het zeker een keer gebeurd dat een korpschef een zaak over een schietindicent weigerde over te dragen aan de technische recherche van een ander korps. Ook kwam het voor dat de korpsleiding, nog voor de komst van de Rijksrecherche, zelf de Technische Recherche van een naburig korps alarmeerde.Volgens de onderzoekers Jaap Timmer en Maarten Pronk is het voor goed en onafhankelijk onderzoek van belang dat na een schietincident de Rijksrecherche zo snel mogelijk ter plaatse is om leiding te geven . Ze hebben voorbeelden dat de Rijksrecherche pas na dagen en een enkele keer zelfs pas na weken werd ingezet. Als gevolg van politiekogels vielen in de jaren 1978-2002 69 doden en 329 gewonden. Dat is gemiddeld drie doden en dertien gewonden per jaar. Dat wijkt niet af van andere Europese landen.Uit een eerder onderzoek van het Centrum voor Politiewetenschappen blijkt dat de Rijksrecherche in 75 procent van de gevallen dat een agent schoot, dit als rechtmatig beoordeelde. Volgens onderzoeker Timmer worden de overige, onrechtmatige gevallen meestal niet strafrechtelijk vervolgd. Dinsdag besloot justitie geen vervolging in te stellen tegen de agent die op 6 augustus in Amsterdam een Marokkaan doodschoot

Hierbij geen waardeoordeel over de al dan niet juiste conclusies’
van de Rijksrechereche:
Wel valt mij op, dat de agenten in wel heel veel gevallen
als etikek ”handelend uit noodweer” krijgen opgeplakt
OM
AGENTEN HANDELDEN UIT NOODWEER BIJ SCHIETINCIDENT
GRONINGER MUSEUM
18 JUNI 2015
OM
AGENT SCHIETINCIDENT NIEUW VENNEP HANDELDE
UIT NOODWEER
1 OCTOBER 2013
OM
AGENT SCHIETINCIDENT HENGELO HANDELDE
UIT NOODWEER
4 SEPTEMBER 2012
OM
AGENT DIE MAN NEERSCHOOT OP GROTE MARKT HANDELDE
UIT NOODWEER
1 FEBRUARI 2012
[4]
WIKIPEDIA
RIJKSRECHERCHE
” De Rijksrecherche houdt zich primair bezig met opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen (ambtenaren). De Rijksrecherche valt als enige onderdeel van de Nederlandse politie onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Zo vertolkt de Rijksrecherche de rol van onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt”
RIJKSRECHERCHE
[5]

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN
7 FEBRUARI 2019
[6]
POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/
DOOD OP DE STOEP/21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE!
ASTRID ESSED
20 FEBRUARI 2019
[7]
”Alles bij elkaar heeft de politie twintig of eenentwintig schoten gelost. Dat gegeven staat al vast. Met andere woorden: de verwarde man met zijn mes en zijn neppistool is gestorven in een kogelregen. De aanwezige agenten hebben niet geaarzeld maar met zijn allen het vuur geopend. Gewettigd zouden zijn de termen kogelregen en liquidatie. Advocaat Korver vraagt in een tweet terecht hoe dat dan zit met dat vuurgevecht als het slachtoffer een nepwapen droeg.”
SYLVANA SIMONS WORDT VEEL TE HARD AANGEPAKT
HAN VAN DER HORST/Historicus
14 FEBRUARI 2019
 
 
[8]
 
 
NOS
ZES MAANDEN VOORWAARDELIJK VOOR AGENTEN IN ZAAK
MITCH HENRIQUEZ
21 DECEMBER 2017
 
 
 
Vanmiddag deed de Haagse rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez. De twee agenten werden veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. ”
 
 
GEEN RECHTVAARDIGHEID, MAAR HEEL VEEL VRAGEN
21 DECEMBER 2017
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
MITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELD
ASTRID ESSED
2 JULI 2015
 
 
AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
[9]

Nicole Temmink Retweeted AT5

Ongelooflijk om dit nu zo te stellen. Dan heb je echt geen idee hoe heftig dit voor de agenten moet zijn geweest. Bijzonder smakeloos en te makkelijk om dan zo commentaar te geven

Nicole Temmink added,

AT5Verified account @AT5
Sylvana Simons: ‘Politie vuurde bovenmatig aantal kogels af bij DNB’ https://www.at5.nl/artikelen/191555/sylvana-simons-politie-vuurde-bovenmatig-veel-kogels-af-bij-dnb …
 
 
 
 
[10]
 
 
AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
[11]
NOS
ZES MAANDEN VOORWAARDELIJK VOOR AGENTEN IN ZAAK
MITCH HENRIQUEZ
21 DECEMBER 2017
 
 
 
Vanmiddag deed de Haagse rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez. De twee agenten werden veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. ”
 
 
GEEN RECHTVAARDIGHEID, MAAR HEEL VEEL VRAGEN
21 DECEMBER 2017
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
MITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELD
ASTRID ESSED
2 JULI 2015

Reacties uitgeschakeld voor Fataal schietincident bij de Nederlandsche Bank is executie!/Ingezonden stuk

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.