Gemeente Utrecht stopt samenwerking met actiegroep De Grauwe Eeuw/Standbeelden koloniale misdadigers de Noordzee in !!

Jan Pieterszoon Coen
Jan Pieterszoon Coen
Jan Pieterszoon Coen
Image result for standbeeld jan pieterszoon coen/Foto's
STANDBEELD JAN PIETERSZOON COEN IN HOORN

Actiegroep De Grauwe Eeuw geweerd uit straatnamen overleg gemeente Utrecht


ZO HOORT HET!
BEKLAD HET STANDBEELD VAN DEZE KOLONIALE
ELLENDELING, J.P. COEN, EN VERTEL, WIE HIJ IN
WERKELIJKHEID WAS, IN FELLE BEWOORDINGEN
/OF BETER NOG, VERWIJDER EN
VERNIETIG HET!
Joannes Benedictus van Heutsz
Van Heutsz in goudgeborduurde rok, geschilderd door Hannké (1909)(Rijksmuseum, Amsterdam)
Van Heutsz in goudgeborduurde rok, geschilderd door Hannké (1909)(Rijksmuseum, Amsterdam)
VAN HEUTSZ, EEN ANDERE KOLONIALE BLOEDJAS
Hendrik Colijn
Hendrik Colijn (1925).jpg
Algemene informatie

H. Colijn als kapitein van het Korps Marechaussee te Atjeh

BLOEDJAS HENDRIKUS COLIJN, RECHTERHAND

VAN VAN HEUTSZ TIJDENS ZUN GOUVERNEUR

GENERAALSCHAP IN ”NEDERLANDS INDIE”, DIE ZONDER

ENIGE BEDENKINGEN VROUWEN EN KINDEREN
LIET DODEN
ZIE DE BRIEF AAN ZIJN VROUW

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrikus_Colijn

De Lombokdiamant, een 75 karaat diamant (21 x 19,3 mm) uit de Lombokschatten, Museum Volkenkunde, Leiden

MISDADIGE, KOLONIALE  DIEFSTAL!
DE LOMBOKDIAMANT, EEN VAN DE GROOTSTE DIAMANTEN
TER WERELD!
GESTOLEN DOOR DE NEDERLANDSE
KOLONIALE TROEPEN UIT HET PALEIS VAN DE VERSLAGEN
VORST VAN LOMBOK EN NU AANWEZIG IN HET MUSEUM VOOR
VOLKENKUNDE IN DEN HAAG!
TIJDENS DE LOMBOK OORLOG ZIJN MASSSAAL OORLOGSMISDADEN
GEPLEEGD, ONDER ANDERE DOOR BLOEDJAS HENDRIKUS COLIJN
]DE LATERE PREMIER IN DE CRISISJAREN DERTIG] EN ZIJN DOODSESKADERS!
FRAGMENT OVER COLIJN, RECHTERHAND VAN VAN HEUTSZ IN
NEDERLANDS-INDIE
Image result for standbeeld van heutsz
STANDBEELD VAN ,
VAN HEUTSZ, IN AMSTERDAM, WORDT AL JAREN  BEKLAD,
GODZIJDANK!
HET MONUMENT IS NU VAN NAAM VERANDERD EN HEET NU
”MONUMENT NEDERLAND-INDIE 1596-1949, NOG EEN ”FRAAIERE”
VERWIJZING NAAR HET B;LOEDIGE NEDERLANDSE KOLONIALE
VERLEDEN…….

Borstbeeld in zijn geboorteplaats Coevorden

NOG EEN ANDER MONUMENT VAN MASSAMOORDENAAR
VAN HEUTSZ.
HIER DIRECT ONDER EEN AFBEELDING
VAN HET VAN HEUTSZ MONUMENT IN AMSTERDAM OM EEN INDRUK VAN DE
GROOTTE TE KRIJGEN
HET WANGEDROCHT DOMINEERT
DE HELE BUURT! [APOLLOLAAN,
AMSTERDAM ZUID] EN HEET NU
”INDIE-NEDERLAND”

 

Het voormalige Van Heutsz-monument op het Olympiaplein in Amsterdam-Zuid bestond oorspronkelijk uit een 18,7 meter hoge gedenkzuil, een vrouwenfiguur met een wetsrol in de hand, geflankeerd door twee leeuwen, en diverse reliëfs. Een vijver en een muur omringden het geheel. Op de sokkel was een plaquette aangebracht met een portret van Van Heutsz. Het monument heet nu Indië-Nederland.

Teukoe Oemar in ca. 1890

EEN VAN DE ECHTE HELDEN
TEUKOE OEMAR, AANVOERDER IN DE ATJEH OORLOG
TEGEN HET NEDERLANDSE KOLONIALE GEZG,
WAARIN BLOEDJAS VAN HEUTSZ MASSASLACHTINGEN
HEEFT AANGERICHT

Monument voor teukoe Oemar te Meulaboh

MONUMENT VOOR TEUKOE OEMAR, EEN VAN DE LEIDERS
VAN HET VERZET TEGEN KOLONIALE BLOEDJAS VAN HEUTTSZ

Tjoet Nja Dinh

TJOET NJA DINH, VROUW VAN TEUKOE OEMAR,
EEN GROOT STRIJDSTER IN DE ATJEH OORLOG
TEGEN HET NEDERLANDSE KOLONIALE GEZAG
Jan van Riebeeck
Jan van Riebeeck
Jan van Riebeeck
BLOEDJAS JAN VAN RIEBEECK, KOOPMAN IN
DIENST VAN DE VOC STICHTTE DE EERSTE NEDERLANDSE
HANDELSNEDERZETTING IN HET LATERE ZUID-AFRIKA
VAN DE APARTHEID
EN MAAKTE ZICH SCHULDIG AAN ONTEIGENING VAN LAND
EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
VAN DE KHOI SAN [”BOSJESMANNEN].
OOK WERDEN ER ONDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID
VELE KHOI SAN GEDOOD TIJDENS DE OPRUKKENDE NEDERLANDSE
KOLONISATIE
Image may contain: cloud, sky and outdoor
WEG MET HET STANDBEELD VAN MASSAMOORDENAAR JAN PIETERSZOON
COEN EN ANDERE KOLONIALE MASSAMOORDENAARS!
GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/
KOLONIALE MISDADIGERS, HUN STRATEN EN STANDBEELDEN/IN
DE NOORDZEE ERMEE!!
INLEIDING:
”Jan Pieterszoon Coenstraat”, ”Van Heutszstraat”, ”Van Riebeeckstraat”,
”Pieter Bothstraat”, ”Abel Tasmanstraat” en locaties/plaatsnamen,
die verwijzen naar Neerlands koloniale verleden [1] ,
dat zijn de namen, waarmee je wordt geconfronteerd wanneer

je ANNO 2017 door de Utrechtse Lombok buurt loopt…….

”Ongelooflijk” , gaat dan door je heen, dat namen van dergelijke misdadigers,
aan straten gegeven in een tijd, dat het koloniale superioriteitsdenken
nog hoogtij vierde, anno 2017 nog steeds bestaan.

 

 

 

 

Dat een van schaamte vervuld Gemeentebestuur niet jaren geleden
al besloten heeft, deze verfoeilijke bewijzen van massamoord en  rassenwaan
te vervangen door de namen van hun slachtoffers, of van vrijheidsstrijders
tegen dit onrecht.
Desnoods planten en bloemennamen, maar niet die van koloniaal
Tuig.
Iedereen dus, die vandaag, morgen, overmorgen of wanneer ook, die
koloniale straatborden bekladt of van de muur rukt, heeft mijn adhesie
en respect!
Maar nee, de heren/dames Gemeentebestuur laten alles voor wat het was….
Tot zover dat.
HET NIEUWSBERICHT
Nu het bericht waarop ik wil reageren:
In de nieuwsmedia las ik, dat de Gemeente Utrecht haar overleg met
de Actiegroep De Grauwe Eeuw heeft beeindigd.[2]
Actiegroep ”De Grauwe Eeuw” ageert tegen het verheerlijken van
Neerlands koloniale verleden, of dat nu gebeurt door het handhaven van
het koloniale gedrocht ”De Gouden Koets” [waarin koninklijke
huwelijken plaatsvinden en dat dienst doet bij de jaarlijkse
aanbieding van de miljoenennota ”Prinsjesdag”], de aanwezigheid van
straatnamen van koloniale figuren, de ”Indie” Veteranendag, de verheerlijkende
film over de slavenhandel admiraal Michiel de Ruyter of anderszins. [3]
In Utrecht ging dit overleg over de aanwezigheid van die
koloniale namen in het straatbeeld [Lombok], aldus de nieuwsmedia. [4]
Reden [door de Gemeente opgegeven] voor de beeindiging van dit overleg
was de vermeende bedreiging, door Actiegroep ”De Grauwe Eeuw”
van de directeur generaal van Rijkswaterstaat, in een brief
waarin zou staan
Wij verzoeken de Nederlandse staat om per onmiddellijk te stoppen met het verheerlijken van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen d.m.v. van de tunnel die u naar hem vernoemd heeft. Dit verzoek is maar op één manier in te willigen en dat is via een naamsverandering van de desbetreffende tunnel. Komt de Nederlandse Staat ons niet tegemoet met dit verzoek dan zullen er acties volgen waarmee wij zullen trachten om alsnog het stopzetten van dit soort koloniale verheerlijking af te dwingen. De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het besluit hierover kunt nemen.””[5]
 
 
Nu geloof ik in hoor en wederhoor, en heb daarom de Facebookpagina van
”De Grauwe Eeuw” bezocht en de brief aan de directeur generaal Rijkswaterstaat
gelezen.
Zeer omstandig worden de bezwaren tegen de naam ”Coentunnel”
uitgelegd en inderdaad komt de gewraakte passage waarover de
Gemeente is gevallen, voor. [6]
Voordat ik daar op inga, eerst dit.
De Gemeente heeft dus het overleg stopgezet. [7]
Zoals ik echter al eerder schreef:
DAT er uberhaupt een overleg nodig is en de Gemeente Utrecht [en dat geldt
ook voor andere Gemeenten] niet veel eerder deze wangedrochten van namen
uit een koloniaal verleden heeft veranderd, is al schande genoeg!
Maar goed:
Die ”bedreiging”
Wat ”De Grauwe Eeuw” bedoeld met ”acties tegen uw persoon”,
weet ik natuurlijk niet.
Het kan best om een beetje verf tegen een deur zijn.
Zie ik absoluut geen Kwaad in, zoals ik ook heb betoogd
in geval van de verfbekladders van mooi boy en chique fascist
Thierry Baudet. [8]
En wanneer de  directeur Rijkswaterstaat echt de beslisser is en weigert, de naam van bloedjas
J.P. Coen te veranderen, mag hij/zij daarvan wat mij betreft best wat ongemak
ondervinden.
Weegt niet op tegen massamoord, toch?
Een ECHTE bedreiging, dat wordt natuurlijk een andere zaak.
Maar sorry, een beetje verf?
Of een taart?
Geen zaken, waarmee we in de 70er/80er jaren mee zaten.
Maar nu, in dit hypernationalistische en xenofobe klimaat….[9]
Natuurlijk brengt de Gemeente dit bericht met een hoop drukte naar
buiten met maar een doel:
De aandacht afleiden van haar kwalijke rol in het blijven veerheerlijken
van koloniale bloedjassen.
En daarom presenteer ik hier een klein overzicht van de misdaden van deze lieden.
We beginnen bij Jan Pieterszoon Coen:
BLOEDJAS 1
JAN PIETERSZOON COEN
May I present to you J.P. Coen, massmurder and criminal to humanity…..
De gehele geschiedenis van deze koloniale gangster is te lezen op
Wikipedia, zowel een Nederlandse als een Engelse. [10]
In het kort:
Geboren in Hoorn in 1587 als zoon van Pieter Willemsz, een
koopman [11], heeft hij ”carriere” gemaakt als koopman, boekhouder-generaal (1613), directeur-generaal (1614) en vanaf 1617 Gouverneur Generaal
in dienst van de in 1602 opgerichte V.O.C. [Vereenigde Oostindische
Compagnie] [12]
Daarbij had hij maar een opdracht en Doel:
Met alle middelen,
 ervoor zorgen, dat de VOC een monopolie-
positie kreeg in de specerijenhandel met ”Indie” [13]
Als ik schrijf: ”Met alle middelen”, heb ik het over de meest
agressief militaire en barbaarse middelen, namelijk een bloedige
oorlog tegen een weerloze burgerbevolking!
Tegen het ”verbod” van de VOC in om nootmuskaat te verkopen aan
de Portugezen en de Engelsen [nota bene in hun EIGEN LAND], deden
de bewoners van de Banda eilanden dat natuurlijk toch.
Daarop kwam J.P. Coen in actie:
Met een expeditieleger van 2000 soldaten viel hij de Banda
eilanden aan [nootmuskaat kwam namelijk alleen daar voor] en richtte
een massamoord aan onder meer dan 15 000 Bandanezen.
In feite kwam vrijwel de hele bevolking om.
Zo kwam moordenaar Coen aan zijn bijnaam ”De Slachter van Banda” [14]
Over zijn misdadige optreden schreef hij zelf:
” ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’ [15]
VOLKERENMOORD en GENOCIDE dus.
Zie ook een commentaar, dat ik plaatste op
de website van ”Binnenlands Bestuur”
Sneu genoeg is mijn reactie verwijderd [maar wel
door mij opgeslagen hahahahaha], wat alleen
maar mijn gelijk bevestigt! [16]
De weinigen, die het wel overleefden [ongeveer 500], werden als slaaf
naar Batavia gedeporteerd. [17]
De uitgemoorde bewoners werden vervangen door ”betrouwbare onderdanen”
uit andere delen van de Indonesische Archipel [18]
KRITIEK OP COEN DOOR TIJDGENOTEN EN IN DE 19 E EEUW
Het argument van pro Coeners als de voorzitter van de Stichting Viering
400 jaar VOC, dat de ”nuances” in het oog gehouden moeten worden [19]
of , dat het ”in zijn tijd” moet worden gezien, crush ik hier en nu.
Want niet alleen is uitmoording van volkeren en bevolkingsgroepen
in geen enkele tijd als ”normaal” gezien, ook tijdgenoten hadden kritiek
op het misdadige optreden van Coen en niet zo zuinig ook!
Zo merkte een toenmalige VOC officier op

”Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden” [20]

Ook zijn opdrachtgevers, de Heeren Zeventien van de VOC, hadden kritiek. [21]
Daar bleef het niet bij:
De voorganger van Coen, voormalig Gouverneur Generaal Laurens Reaal, moest
niets van hem hebben:
Nederland zal voortaan bekend staan als de ” “de allerwreedste natie van de hele wereld”, aldus Reaal. [22]
Daar bleef het niet bij:
Ook historici hadden kritiek:
In 1887 schreef de historicus J.A. Van der Chijs over de
mogelijkheid van een standbeeld voor J.P. Coen
[dat in 1893 helaas in Hoorn werd opgericht]: “Ik betwijfel of zulks nog zou verrijzen. Aan zijn naam kleeft bloed.” [23]
Schrijver en criticus Busken Huet was ook niet mals voor
Coen en zijn wandaden:
Hij schreef:
””De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid.” [24]
VOC/COEN
In nota bene de 21ste eeuw lijkt er haast wel een herwaardering te zijn
voor koloniale schurken en de bloedige Nederlandse koloniale periode.
Ik noem de film over Michiel de Ruyter, die geen ”held” was, maar zetbaas
van de Nederlandse slavenhandel. [25]
Gelukkig is daartegen fel actie gevoerd, ook weer door actiegroep
”De Grauwe Eeuw”, die terecht Michiel de Ruyter”, Michiel
de Rover” noemde. [26]
GOED ZO!
Om op de VOC/Coen terug te komen:
In 2002 had de Nederlandse Staat de schaamteloosheid om
te ”vieren” dat 400 jaar geleden de VOC werd opgericht. [27]
Terecht schrijven de activisten van Doorbraak/Geb;laderte hierover
”De VOC kolonialen hebben gemoord, geroofd, geplunderd,
verkracht, gehandeld in slaven en ontelbare mensen uitgebuit.” [28]
En dat is precies wat er is gebeurd.
Je zou dus verwachten, dat men hier maar het zwijgen toe deed, maar neen,
een grootse viering.
De ”nationale viering” door een officiele herdenking in de Ridderzaal [29],
het gehele spectakel georganiseerd en voorbereid door de Stichting
”400 jaar VOC” [30]
Gelukkig is daartegen een fel protest geweest van officiele
Indonesische zijde [men had het lef gehad, Indonesie voor deze
viering uit te nodigen!] en van Indonesische en Molukse activisten
en van Nederlandse links-progressieve kant.
HEEL GOED [31]
PROTEST TEGEN COEN/GEMEENTE HOORN
Terug naar koloniale bloedjas J.P. Coen.
Van de man is een standbeeld opgericht in 1893 [32], dus
hoog tijd om het van zijn sokkel te stoten en hetzij in
de Noordzee te smijten, hetzij in een museum op te bergen!
Ieder zichzelf respecterend Gemeentebestuur zou dat uit
zichzelf gedaan hebben, maar net als de Gemeente Utrecht moesten
deze lieden tot actie worden gedwongen!
Nadat dat wangedrocht/beeld van zijn sokkel gevallen was
[HAHAHAHAHA] [33], kwam er burgerinitiatief met een petitie om het
standbeeld NIET terug te plaatsen. [34]
Er kwamen de gebruikelijke idiote reacties van racisten en ander
geboefte [35], maar gelukkig ook reacties van weldenkenden, die
schande spraken van een beeld van een massamoordenaar
Ik citeer
”“Deze man heeft een eiland van 15 duizend mensen uitgemoord en er duizend over gelaten. Om te zorgen dat hij de macht had over de specerijenhandel daar. Ik ben niet links, maar hier kan je niet trots op zijn” [36]
Een ander
”“Voor geen enkele slavendrijver en uitbuiter een standbeeld in mijn land””
[37]
En weer een ander
” “Zijn daden zijn te vergelijken met de gruweldaden van Saddam Hoessein, Idi Amin, Adolf Hitler, enz. Macht en rijkdom ten koste van anderen. Ken je geschiedenis, mensen” [38]
MOOI ZO!
Na een hoop onwaardig gemarchandeer van de kant van de
Gemeente Hoorn, heeft zij ervoor gekozen het standbeeld te
laten staan, maar te voorzien van een kritische tekst. [39]
So far, so good [eigenlijk niet: dat standbeeld moet weg!],
maar vervolgens weigerde zij de termen ”genocide” en
”volkerenmoord” te vermelden.[40]
Waarom niet?
In mijn commentaar op  de website van”Binnenlands Bestuur”
heb ik uitgelegd, hoe absurd dat is [41] en Erik van de Beek,
indiener van het burgerinitiatief tegen dat standbeeld,
legt dat nog eens heel overtuigend uit in een artikel
in de Volkskrant. [42]
Volgens van de Beek had feitelijk het standbeeld van de volgende
kritische tekst moeten worden voorzien:
“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen. Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” [43]
Dit steun ik voor de volle honderd procent, maar opbergen in
het museum of in de Noordzee ermee, was mij NOG
liever geweest!
GO GO GRAUWE EEUW/DOWN WITH COEN!
In 2016 heeft de Actiegroep de Grauwe Eeuw het standbeeld
van Coen ”beklad” en voorzien van de terechte tekst
”GENOCIDE! [44]
KUDOS!
En nu moet het nog definitief neergehaald en in de Noordzee
gesmeten!
BLOEDJAS NUMMER 2/VAN HEUTSZ EN RECHTERHAND H. COLIJN
Bloedjas nummer 2, naar wie in de Lombok buurt een straat is genoemd
is militair en aarts-koloniaal J.B, van Heutsz.
Geboren in Coevorden in een militaire familie, maakte de man carriere
in het ”Nederlands Indische” leger, ontwikkelde zich al snel
tot een militaire hardliner [geen civiele, maar militaire ”oplossing”
voor Atjeh, dat zich niet wilde onderwerpen aan het Nederlandse
koloniale gezag] [45] en nam ”enthousiast” als militair commandant
deel aan de onderwerping van Atjeh, bekend als de ”Atjeh oorlog” [1873-
1914] [46]
Dit heerschap, dat vanaf 1897 tot 1903 als
commandant de Atjeh persoonlijk de oorlog heeft geleid [47]
[daarvoor had hij ook al gevochten in Atjeh] [48]
is samen met zijn rotgenoten als luitenant kolonel van Daalen [49], verantwoordelijk
voor duizenden doden. [50]
Als ”beloning” voor zijn beulswerk heeft Van Heutsz het nog tot
Gouverneur Generaal van ”Nederlands Indie” geschopt. [51]
Rechterhand van van Heutsz werd Hendrikus Colijn [52], een Nederlands
militair en premier tijdens de crisisjaren [jaren dertig], ook een
koloniale Bloedjas, zoals we zullen zien.
Hij was al actief geweest, lang voordat hij zichzelf aan van
Heutsz verbond, namelijk in de Lombok oorlog
in 1894, waarin vele burgerslachtoffers vielen. [53]
Een inkijke in de misdaden van de man geeft hij zelf, in
een brief aan zijn vrouw:
Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ’t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen” [54]
Hier past zwijgen.
TERUG NAAR BLOEDJAS VAN HEUTSZ
ONTHULLING MONUMENT/HET VERZET
Er zijn voor Bloedjas van Heutsz talloze monumenten en standbeelden
gebouwd. [55]
Maar het meest geruchtmakende is het Van Heutsz monument
in Amsterdam, dat in 1935 werd onthuld door Koningin
Wilhelmina. [56]
Dat monument is een gevaarte, dat een vrouw voorstelt met
daaronder een plaquette van Van Heutsz en het verheugt mij te
zeggen, dat het idee van een monument voor deze massamoordenaar
voor zijn totstandkoming al fel werd bestreden, vooral in socialistische  kringen
voor zijn totstandkoming al fel omstreden was. [57]
Het monument is dan ook [GOED ZO!] doelwit geweest van
demonstraties, bekladdingen
en zelfs twee heuse bomaanslagen. [58]
In 1984 werd de plaquette met de beeltenis van van Heutsz
gestolen [HAHAHAHAHA].
De plaquette en ook de letters van zijn naam, zijn nooit
teruggevonden. [59]
Ook tegen andere monumenten voor van Heutsz, waaronder
dat in zijn geboortestad Coevorden [60] was fel protest,
onder andere van twee studenten, van wie een, Relus ter Beek,
het nog geschopt heeft tot minister van Defensie en commissaris
van de Koningin in Drente. [61]
Wat het Van Heutsz monument in Amsterdam betreft:
In 2004 werd de naam veranderd in ”Monument
Indie-Nederland 1596-1949”
Alle verwijzingen naar Van Heutsz werden verwijderd. [62]
Okay, maar de tekst  ”Monument
Indie-Nederland 1596-1949” is nog steeds
een verwijzing naar een besmet koloniaal verleden!
Belangrijk is nog te noemen, dat tegen het Van Heutsz
monument krachtig protest van een aantal buurtbewoners
geweest is. [63]
Het hele Onding had natuurlijk gesloopt moeten worden
en wat mij betreft, had dat al lang moeten gebeueren.
IN DE NOORDZEE ERMEE!!
BLOEDJAS NUMMER 3/JAN VAN RIEBEECK
Een derde koloniale Bloedjas naar wie een straat is genoemd in
de Lombokbuurt is Jan van Riebeeck, koopman in dienst van de VOC,
die de eerste Nederlandse nederzetting stichtte in ”Kaap de Goede
Hoop” in Zuid Afrika, de basis voor het
latere Zuid Afrika van de apartheid. [64]
Deze nederzetting was bedoeld als verversingsstation voor
Nederlandse handelsschepen op weg naar ”Nederlands Indie” [65]
Deze Van Riebeeck was hoofdverantwoordelijk voor de landonteigeningen
en etnische zuiveringen van de KhoiKhoi [denigrerend
”Hottentotten” genoemd door de Nederlandse kolonisten]  [66] en
de San [”Bosjesmannen”, zoals ze denigrerend
werden genoemd door de Nederlandse kolonialisten en hun ”erfgenamen”
de Zuid Afrikaanse Boeren] [67]
Ook werden KhoiKhoi [naast het bezwijken aan de pokken] [68],
evenals de San, massaal door de Nederlandse kolonisten afgeslacht,
toen ze zich verzetten tegen de kolonialistische expansiepolitiek. [69]
VERZET TEGEN  DE ZUID AFRIKAANSE VOC VIERING
VERZET TEGEN STANDBEELD JAN VAN RIEBEECK
En gelukkig!
Ook in Zuid-Afrika, JUIST in Zuid-Afrika met zijn apartheidsgeschiedenis,
acties tegen het [of moet ik zeggen, een van de vele] standbeeld van schurk
Jan van Riebeeck!
Dit verzet viel samen met de herdenking van 400 jaar VOC in 2002 waartegen,
zoals ik reeds heb geschreven, in Nederland ook fel is geprotesteerd van
de zijde van Indonesisch-Molukse en Nederlands progressieve kant [70]
De protesterende groep :
 Citizens for Truth en die Waarheid, die zowel geprotesteerd heeft tegen
de [voor Zuid Afrika] 350 jaar VOC herdenking als tegen het standbeeld
van Bloedjas Jan van Riebeeck! [71]
Voor Citizens for Truth was niet alleen van belang, dat dat standbeeld
aan de ”Heerengracht’….. in Kaapstad weg
moet [naar de Pollsmoor gevangenis [72], HAHAHAHAHA], maar vooral, dat er nu
eens aandacht moest komen voor de misdaden tegen de Khoisan
[”Bosjesmannen”] [73]
Overigens moge duidelijk zijn, dat die VOC herdenking NIET door de post
apartheid Zuid-Afrikaanse regering is georganiseerd, maar door een stel
particulieren. [74]
Hoe dan ook
KUDOS voor het protest van Citizens for Truth en die Waarheid!
Er is in Zuid Afrika niet zo hard gestreden tegen de apartheid [75] om
symbolen van de vroegere onderdrukkers als zo’n standbeeld
overeind te laten staan of de grondslag van die onderdrukking, de VOC
te vieren!
TENSLOTTE
Lopend door de Lombokbuurt in Utrecht, maar ook in
talloze andere steden in Nederland, word je om de oren
geslagen met straatnamen van koloniale misdadigers.
Beelden van Bloedjassen als J.P. Coen en Van Heutsz ontsieren
pleinen en geven de slachtoffers van deze beulen nog een trap na.
De Gouden Koets, symbool van kolonialisme en slavernijverleden [76]
rijdt door Den Haag.
Zeeschurken als Michiel de Ruyter, zetbaas van de slavenhandel,
worden verheerlijkt in films en evenementen als Sail. [77]
Dat men die idiotie uithaalde in 1917 is een ding.
Dat dat vandaag de dag niet alleen gebeurt, maar een kennelijke
revival beleeft, is een SCHANDE en niet los te zien van de toename
van extreem-rechts gedachtegoed in de Nederlanden, niet alleen
de PVV, Pegida en Forum voor Democratie [78], maar ook in de huidige
koers van Rutte III, die het Wilhelmus en museumbezoek aan het
Rijksmuseum, met zijn 17 e eeuwse werken, promoot. [79]
Dezelfde premier vsn ”Pleur op” [80], die recentelijk nog van
leer is getrokken tegen tegenstanders van de racistische karikatuur
Zwarte Piet. [81]
FEL moet dat afglijden naar extreem-rechts worden bestreden en dat
doet de Actiegroep de Grauwe Eeuw prima door te blijven ijveren voor
het dekoloniseren van de naar Bloedjassen vernoemde straten en pleinen etc
EN het verwijderen van de standbeelden van koloniale misdadigers.
Natuurlijk is er kritiek mogelijk opActiegroep  De Grauwe Eeuw [82], maar niet
vanuit het goedpraten van misdadigers.
GRAUWE EEUW KUDOS!
VAN HIERUIT EEN ADHESIEBETUIGING!
VERANDEREN DIE STRAATNAMEN, TUNNELS, PLEINEN ETC
EN DIE STANDBEELDEN VAN KOLONIAAL GETEISEM?
IN DE NOORDZEE ERMEE!!!!!!!!
Astrid Essed
NOTEN
[1]
ANDERE STRAATNAMEN IN LOMBOK, DIE HERINNEREN
AAN NEERLANDS KOLONIALE VERLEDEN
MADURASTRAAT
SOERABAYASTRAAT
PALEMBANGSTRAAT
LOMBOKSTRAAT
BORNEOSTRAAT
RIOUWSTRAAT
CERAMSTRAAT
JAVASTRAAT
[2]
VERKLARING GEMEENTE UTRECHT OVER HET STOPZETTEN
VAN HET OVERLEG MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW
LINK

Memo’s

« Terug

ID 269
Onderwerp Memo Dialoog over koloniale verleden
Datum invoer 31-10-2017
Portefeuillehouder Wethouder Diepeveen
Beleidsveld Welzijn
Bijlage Memo Dialoog over koloniale verleden.docx
TEKST MEMO [BRIEF]
”MEMO
Datum 31 oktober 2017
Behandeld door Maatschappelijke Ontwikkeling, Samenleving
Kenmerk 4908930
Onderwerp Beleidsveld Dialoog over duiding koloniale verleden Welzijn
Geachte raadsleden,
Vorige week woensdag (25 oktober 2017) kwam tijdens de behandeling van de programmabegroting in de commissie Mens & Samenleving de dialoog ter sprake die met verschillende betrokken partijen wordt gevoerd over de duiding van het koloniale verleden.
Ik heb toen aangegeven dat de gemeente graag met alle partijen de dialoog aangaat. Het aangaan van het gesprek over dit onderwerp past goed in de visie en aanpak van Utrecht Zijn We Samen en de uitvoering van de Antidiscriminatie agenda.
 In dit perspectief spreken (onder begeleiding van de gemeente) sinds enkele maanden een aantal partijen over het koloniale verleden en de zichtbaarheid daarvan in de openbare ruimte, met name in de straatnamen.
In deze discussie mogen alle meningen gehoord worden, zo lang er respect is voor elkaars standpunten en de grenzen van de wet niet worden overschreden.
Eén van de deelnemers is actiegroep de Grauwe Eeuw.
Zeer recent heeft deze actiegroep, naar ons is gebleken, via sociale media over een ander onderwerp een standpunt ingenomen dat de grenzen voor een fatsoenlijk debat ver overschrijdt.
Voor de gemeente Utrecht is dit aanleiding om de samenwerking met de Grauwe Eeuw per direct stop te zetten.
De gemeente bekijkt in samenspraak met andere betrokken partijen in welke vorm vervolg wordt gegeven aan de discussie over het koloniale verleden.
Met vriendelijke groet,
Kees Diepeveen
RTV UTRECHT
UTRECHT STOPT MET OMSTREDEN ACTIEGROEP GRAUWE EEUW
31 OCTOBER 2017
UTRECHT NIEUWS.NL
GEMEENTE VERBREEKT SAMENWERKING MET ACTIEGROEP
DE GRAUWE EEUW
1V EENVANDAAG
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMEN
OVERLEG UTRECHT
1 NOVEMBER 2017
GEMEENTE UTRECHT STOPT DE SAMENWERKING MET
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW
1 NOVEMBER 2017
ELSEVIER WEEKBLAD
UTRECHT KLAAR MET ACTIVISTEN GRAUWE EEUW NA DREIGBRIEF
AAN TOPAMBTENAAR
1 NOVEMBER 2017
AD
GEMEENTE UTRECHT STOPT ONMIDDELLIJK SAMENWERKING MET
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW
31 OCTOBER 2017
[3]
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015
WIKIPEDIA
PRINSJESDAG
 
 
 
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG
[STATEMENT DE GRAUWE EEUW]
TEKST
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG
Nieuws, gepost door: De Grauwe Eeuw op 21/06/2017 06:04:17
Waar: Veteranendag, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 24/06/2017 – 03:06Weiger Indië veteranen bij VeteranendagActiegroep De Grauwe Eeuw roept de initiatiefnemers van Nederlandse Veteranendag en met name generaal Scheffer, voorzitter van het veteranenplatform, op om Indië veteranen te weren tijdens deze dag. Nederlandse militairen hebben tijdens “politionele acties” zware oorlogsmisdrijven begaan en een deel van deze veteranen zijn daar medeplichtig aan of getuigen hiervan geweest. Het laten deelnemen van deze veteranen is daarom, volgens De Grauwe Eeuw, koloniale verheerlijking in de meest lelijke zin van de definitie. De Grauwe Eeuw strijdt landelijk tegen koloniale verheerlijking en daarom staat dit onderwerp hoog op hun lijst van prioriteiten. De Grauwe Eeuw zal zich bij een afwijzing van het verzoek dan ook niet neerleggen.

Nederland (en dus ook Comité Veteranendag) moet stoppen met het verheerlijken van kolonialisme en met het bagatelliseren van Nederlandse koloniale misdaden door bijvoorbeeld deze “zwarte bladzijden uit onze geschiedenis” te noemen. De misdaden die Nederland wereldwijd pleegde zijn talrijk en verspreiden zich over eeuwen. Ook zijn door die misdaden de machtsverhoudingen wereldwijd tussen Europa en haar koloniën (VS, Canada, Australië, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland) en de rest van de wereld scheef. Dit stoppen met verheerlijken moet beginnen met per direct Nederlandse daders van invasies en van misdaden op burgers die tijdens bezetting gepleegd zijn en de getuigen van die misdaden te weren. Hiermee doelen doelt De Grauwe Eeuw specifiek op het weren van de Indië veteranen tijdens komende veteranendag, zaterdag 24 juni, en tijdens alle verteranendagen die hierna volgen. Ook zetten zij voor de toekomst de deur open voor andere misdaden die nog niet bekend en/of erkend zijn.

Veteranendag is een initiatief van het Veteranenplatform en het ministerie van Defensie, deze laten tot nu toe alle veteranen uit de koloniale oorlog 1945-50 te Nederlands-Indië toe. Ongeveer 1 op de 10 van de overlevende veteranen is volgens De Grauwe Eeuw echter zelf dader van grote oorlogsmisdrijven. Het gaat dan om 1.300 nog levende, nooit berechte ex-militairen. Er leven nog 13.000 Indië veteranen die meededen aan de oorlog in Nederlands-Indië, dat blijkt uit het pas verschenen jaarverslag de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer. Volgens De Grauwe Eeuw zijn minstens de helft van deze 13.000 getuige geweest van ‘zeer ernstige oorlogsmisdrijven’. De Grauwe Eeuw vindt dat de initiatiefnemers van de Veteranendag daarmee rekening moeten houden. Ook vindt de Grauwe Eeuw dat het aanwezig staatshoofd zich hiertegen zou moeten uitspreken. De koning mag zich eigenlijk niet uitlaten over politieke aangelegenheden maar met zijn aanwezigheid maakt hij al een politiek statement, namelijk het statement dat oorlogsmisdadigers vereerd worden met Koninklijke aanwezigheid. Dit is vooral erg zuur voor de nabestaanden van slachtoffers die de koning hebben aangeschreven maar niet eens op een reactie mochten rekenen.

De Grauwe Eeuw onderschrijft een publicatie van een maand geleden van de AFVN-BvA, met de conclusie over de aantallen daders en getuigen. Velen van de Indië veteranen zijn ouder dan 85 en in matige gezondheid. Oorlogsmisdrijven verjaren echter niet, stelt De Grauwe Eeuw, dit mag dan ook geen vrijbrief voor oorlogsmisdadigers zijn. Zo waren er voor enkele van deze misdrijven recentelijk nog gerechtelijke uitspraken tegen de Staat, waarin eisers van een schadevergoeding in het gelijk gesteld werden.

Deze kwestie raakte sinds oktober vorig jaar in een stroomversnelling toen een zeer uitvoerige wetenschappelijke studie van 1.100 pagina’s over het Nederlandse massageweld in Nederlands-Indië verscheen. De titel is ´De brandende kampongs van Generaal Spoor´. Het boek is intussen aan zijn derde druk. De Zwitsers-Nederlandse historicus auteur dr Rémi Limpach heeft daarin alle Nederlandse gegevens over het gruwelijke en structurele geweld, vooral tegen burgers in Nederlands-Indië, bijeengebracht. In zijn studie noemt hij steeds de namen van de daders indien die bekend zijn, namen van de slachtoffers of hun aantallen, plaatsnamen en data. Voor zover nu bekend zijn er minstens 100.000 burgerdoden onder de oorspronkelijke bevolking van Nederlands-Indië. Aangezien Nederland officieel pas vanaf 27 december 1949 de souvereiniteit van Indonesië erkent zijn dit dus burgerdoden onder eigen onderdanen. De Nederlandse Staat en defensie doen er alles aan om dit laatste feit in de doofpot te stoppen.

Er vielen onder de 200.000 ingezette Nederlandse soldaten 6.000 doden. De reactie van veel veteranen en hun organisaties op dit alles is, volgens De grauwe Eeuw, voornamelijk ontkenning. Al in 2015 verscheen het boek ‘Soldaat in Indië’ onder redactie van prof dr Gert Oostindie van de Universiteit van Leiden. Hierin staan fragmenten uit dagboeken en brieven van soldaten waarin zeer vaak over het massageweld wordt gesproken. Ontkenning is met die publicatie dus reeds ontkracht.

Het boek van Limpach in deze vorm is als een dossier van de openbare aanklager. Volgens De Grauwe Eeuw kan deze studie uitstekend dienen om alsnog processen wegens oorlogsmisdaden tegen deze personen te gaan voeren. Dit vindt De Grauwe Eeuw noodzakelijk zodat nabestaanden van de slachtoffers ook dit hoofdstuk kunnen sluiten en zodat er een duidelijk signaal aan de Staat afgegeven wordt dat de onverschillige houding m.b.t. dit verleden, die zij steeds weer toont, onwenselijk is. De AFVN-Bond van Antifascisten en andere organisaties steunen ook acties voor rechtvaardigheid voor de slachtoffers.

De Grauwe Eeuw is geen tegenstanders van een veteranendag, maar pleit uitdrukkelijk voor meer gevoeligheid bij de organisatoren voor de actualiteit. Ook maakt De Grauwe Eeuw bezwaar tegen het opnemen van veteranen in de dodenherdenking van 4 mei op de Dam. Daarvoor geldt eveneens dat een aantal van de dode veteranen tevens daders zijn van zware oorlogsmisdaden, zoals generaal Spoor, die de leiding had over de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.

De Grauwe Eeuw roept via dit bericht tevens alle belangenorganisaties, naties en individuën wereldwijd die slachtoffer zijn van Nederlandse invasies en daaruit voortkomende misdaden van 1492 tot nu op om zich bij hen aan te sluiten zodat ze dit protest breder kunnen trekken dan alleen de Indië veteranen tijdens Veteranendag en 4 mei.

Waarom maken jullie je zo druk om personen en gebeurtenissen van vierhonderd jaar geleden?

Het zijn juist de filmmakers en hun sponsors die zich blijkbaar druk maken om een persoon die indertijd leefde. Zij steken veel tijd, geld en menskracht in een propagandistische spektakelfilm. Ze proberen het leven van De Ruyter, pardon: De Rover, op zo’n manier te verbeelden dat het in hun nationalistische straatje past. Waar wij ons tegen verzetten, is hoe de gebeurtenissen in de zeventiende eeuw in het dominante publieke vertoog worden verdraaid, hoe de misdaad van de transatlantische slavenhandel onder tafel wordt geveegd, hoe daarmee een groot deel van de mensheid uit de geschiedenis wordt weggeschreven, alsof ze nooit hebben bestaan, alsof de verschrikkingen die ze hebben ondergaan nooit hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt in de film waar wij kritiek op leveren. En dat gebeurt door de hele samenleving heen, al eeuwenlang. De manier waarop we nu naar onze geschiedenis kijken, zegt veel over onze samenleving nu, over onszelf, over ons zelfbeeld. In een samenleving die deze film omarmt en er miljoenen euro’s in steekt, een film die de zogenaamde Gouden Eeuw verheerlijkt, liever gezegd: de Grauwe Eeuw, in een samenleving die een staatspiraat en koloniale vechtersbaas als volksheld heeft, tiert racisme, kolonialisme en nationalisme welig. Dat moet stoppen, vinden wij.”

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015
[4]
ZIE VOOR STOPZETTING OVERLEG GEMEENTE UTRECHT
MET ACTIEGROEP ”DE GRAUWE EEUW”, NOOT 2
[5]
Wij verzoeken de Nederlandse staat om per onmiddellijk te stoppen met het verheerlijken van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen d.m.v. van de tunnel die u naar hem vernoemd heeft. Dit verzoek is maar op één manier in te willigen en dat is via een naamsverandering van de desbetreffende tunnel. Komt de Nederlandse Staat ons niet tegemoet met dit verzoek dan zullen er acties volgen waarmee wij zullen trachten om alsnog het stopzetten van dit soort koloniale verheerlijking af te dwingen. De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het besluit hierover kunt nemen.”
1V EENVANDAAG
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMEN
OVERLEG UTRECHT
1 NOVEMBER 2017
[6]
VAN FACEBOOK ”DE GRAUWE EEUW”

Medio februari hebben wij een verzoek gestuurd naar de Directeur-Generaal Dronkers van Rijkswaterstaat, het verzoek om de naam van de Coentunnelte wijzigen. We kunnen jullie verzekeren dat dit ministerie de reputatie van bureaucratisch en chaotisch overheidsorgaan meer dan waar gemaakt heeft.

Via de door Rijkswaterstaat zelf aanbevolen procedure is ons verzoek de eerste maal nooit aangekomen. Alle stappen die we namen waren te volgen in hun systeem behalve het aankomen van de brief (en mail want die hadden we ter backup gestuurd). Na veel heen en weer bellen kregen we het advies om het verzoek nogmaals te versturen maar een oplettende volger attendeerde ons erop dat Directeur-Generaal Dronkers zeer recentelijk hen vertrek had aangekondigd. Dit wetende hebben we besloten te wachten tot de aanstelling van een opvolging.

Per 15 mei is de nieuwe Directeur-Generaal drs. Michèle Blom en omdat we hen een tijdje gunden om zich te installeren hebben we gewacht met het nogmaals indienen van ons verzoek. Tot vandaag dan.

Vanmiddag zijn er twee handgeschreven verzoeken per reguliere post verstuurd, een naar het adres wat wij van de call center medewerkers van Rijkswaterstaat ontvingen, de ander naar hen persoonlijk postbus. Ook zijn er twee emails verstuurd, een naar het algemene email adres van Rijkswaterstaat en de andere naar hen privé email. Allemaal bevatten ze ons originele verzoek met een kleine toevoeging. Ook sturen wij zo een persbericht uit. De gehele tekst die Directeur-Generaal Blom ontvangt luidt als volgt:

—————

Geachte Directeur-Generaal Blom,

Alvorens wij tot het daadwerkelijke verzoek overgaan een korte introductie zodat u ons verzoek beter zult begrijpen.
Nederland kent een verleden van massamoord, slavernij en kolonisatie. Een verleden waar niet bepaald met trots op teruggekeken kan worden en een verleden dat recent beëindigd maar nog lang niet afgerond is. Nederland erkent nog lang niet alle gruwelijkheden die het vele miljoenen mensen heeft aangedaan, zo heeft de staat pas recentelijk een onderzoek aangevraagd naar de misdaden gepleegd door Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Een periode die voor de schrijver van dit verzoek persoonlijk erg dichtbij komt. Nederland kent ook een andere geschiedenis en dat is een geschiedenis van het oppoetsen of verzwijgen van alle gruwelijkheden gepleegd tijdens kolonisatie. Zo associeert bijna iedereen in Nederland slavernij met de West-Indische Compagnie en niet met de Vereenigde Oostindische Compagnie. Dit laatste is vreemd en zeer kwalijk aangezien onderzoeken uitwijzen dat het VOC aandeel in de handel en het houden van tot slaaf gemaakten even groot en in periodes zelfs groter was dan het WIC aandeel. Ook zijn er door de VOC en namens Nederland vele genocides gepleegd. Kinderen leren dit op school en dat is niet voor niets; de Nederlandse staat vertrouwt op dit soort educatie die bedoeld is om kinderen ongevoelig voor genocide te maken d.m.v. dit soort racistische indoctrinatie.

In een maatschappij, zoals de onze, die vertrouwt op racistische indoctrinatie als deze is het van belang dat op allerlei subtiele manieren de (onterechte) superioriteit van de witte Europeanen wordt benadrukt. Dit indoctrineren doet die maatschappij d.m.v. taal, stereotyperingen, “humor”, framing (bijv. foto’s van niet witte mensen naast geweldsdelicten plaatsen) en andere signalen. Het verheerlijken van koloniale massamoordenaars is bedoeld om genocide ten behoeve van winst te normaliseren. Hiermee doet Nederland alsof het goed is om gehele volken uit te moorden voor de welvaart van Europa. Dat uitmoorden uit kapitalistische motieven is niet iets van vroeger want het gebeurt nog steeds op grote schaal. Omdat wij van kinds af aan hebben meegekregen dat dit iets goeds is worden er geen vragen gesteld bij dit soort massamoorden.

Een ander doel van koloniale verheerlijking is het afgeven van een heel krachtig signaal aan alle niet witte mensen in Nederland. Het signaal dat de niet witte geschiedenis ondergeschikt is aan de welvaart van dit land. Het signaal dat niet witte mensen onbelangrijk zijn in dit land, inferieur zelfs. Nederland heeft namelijk geen enkele schaamte voor de massamoorden die het pleegde op de niet witte bevolking. Aan de ene kant legt de maatschappij nadruk op de gruwelijkheden die groeperingen uit andere volken plegen (bijv. een IS) maar tegelijkertijd vereert diezelfde maatschappij mensen en organisaties die dingen gedaan hebben die vele malen gruwelijker zijn dan die waar zij nadruk op proberen te leggen.

Wij vinden het verheerlijken van genocideplegers een kwalijke zaak, genocide verjaart namelijk niet. Maar ook omdat wij vinden dat het afgelopen moet zijn met het oppoetsen van gruwelijkheden en indoctrineren van kinderen in het bijzonder, zijn wij in navolging van vele actiegroepen wereldwijd gestart met een campagne tegen koloniale verheerlijking. Dit is ook een antwoord op een breed gedragen geluid uit de samenleving. In het kader van die campagne trachten wij altijd eerst via de officiële procedures ons doel te bereiken. Wij hebben via enkele omwegen vernomen dat u degene bent bij wie we een verzoek als het onze moeten neerleggen en daarom richten wij ons tot u wanneer wij het volgende verzoeken:

Wij, Actiegroep De Grauwe Eeuw, verzoeken de Nederlandse staat om per onmiddellijk te stoppen met het verheerlijken van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen d.m.v. van de tunnel die u naar hem vernoemd heeft. Dit verzoek is maar op één manier in te willigen en dat is via een naamsverandering van de desbetreffende tunnel. Komt de Nederlandse Staat ons niet tegenmoet met dit verzoek dan zullen er acties volgen waarmee wij zullen trachten om alsnog deze het stopzetten van dit soort koloniale verheerlijking af te dwingen. De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het eigenlijk besluit hierover kunt nemen. Wij gaan er van uit dat u afstand zult nemen van de etnische zuiveringen en hebzucht van uw voorouders.

N.B. dit is het derde verzoek wat we sturen, de eerste twee maal waren gericht aan uw voorganger Dronkers en aan de Directeur-Generaal in het algemeen, beide verzoeken bleven onbeantwoord. Wij gaan ervan uit dat het uitblijven van een reactie te maken had met de functieoverdracht. Wij hebben om die reden ook gewacht tot heden met het verzoek nogmaals te verzenden. Wij hebben dit verzoek in viervoud verstuurd, waaronder twee maal schriftelijk. Wij zullen vanavond ook een persbericht uitsturen.

Wij zien graag z.s.m. uw reactie via mail tegenmoet.

___________

Wanneer deze maal weer een reactie uitblijft weten we dat we bewust genegeerd worden en dan gaan we op een andere manier zorgen dat we de volledige aandacht hebben voor onze zaak.”

[7]

ZIE VOOR STOPZETTING OVERLEG MET ACTIEGROEP

”DE GRAUWE EEUW” DOOR DE GEMEENTE, NOOT 2

[8]

INDYMEDIA.NL

VERF TEGEN VOORDEUR BAUDET

https://www.indymedia.nl/node/ 41185

VOLKSKRANT

WONING THIERRY BAUDET IN AMSTERDAM BEKLAD

DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP

7 SEPTEMBER 2017

https://www.volkskrant.nl/binn enland/woning-thierry-baudet-i n-amsterdam-beklad-door-anarch istische-actiegroep~a4515410/

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE

ACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGING

ASTRID ESSED

8 SEPTEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/hui s-thierry-baudet-beklad-door-a narchistische-actiegroepadhesi ebetuiging/

 
 
[9]
 
 
RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZ E” IDENTITEIT/
AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE
XENOFOBIE EN DIEFSTAL
ASTRID ESSED
24 OCTOBER 2017
 
 
 
 
‘LES 1: LEVE DE VOC
MENTALITEIT, LEVE NEEDERLAND! MAAR ZEG ER NIETS OVER, WANT….
JOKE KAVIAAR
28 SEPTEMBER 2017
[10]
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN
WIKIPEDIA [ENGELS]
JAN PIETERSZOON COEN
[11]
”Coen werd op 8 januari 1587 in Hoorn geboren en op 11 januari 1587 gedoopt in de gereformeerde kerk in Hoorn als een zoon van Pieter Willemsz. (ca. 1561-) afkomstig uit Twisk.[1] Zijn vader was twee jaar daarvoor nog koopman in San Lucar en actief in de zouthandel.”
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN/JEUGD
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN
 
 
 
[12]
 
WIKIPEDIA
VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE
 
 
[13]
”De koopmanszoon Jan Pieterszoon Coen was er vooral op uit om voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Indië te verwerven.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
 
 
 
Samen met de eerste gouverneur-generaal Pieter Both stond Jan Pieterszoon Coen een beleid voor om op agressieve wijze een monopolie te verwerven in de specerijenhandel in de Indische archipel. ”
WIKIPEDIA
VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE/MONOPOLIE
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE
 
 
 
[14]
Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij in 1621 de Banda-eilanden, waar de bevolking tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat bleef verkopen aan Portugezen en Engelsen. Deze veel gezochte specerij kwam destijds alleen hier voor. Wie de Banda-eilanden bezat, had het monopolie. Duizenden Bandanezen werden bij die actie op gruwelijke wijze vermoord. Het leverde hem de bijnaam “Slachter van Banda” op”
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN/GOEVERNEUR-GENERAAL VAN DE
VOC
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN/
 
 
Hoewel de bevolking vluchtte ontkwamen slechts weinigen. Naar schatting overleefden slechts zeshonderd van de 15.000 Bandanezen de aanval. Bekend is dat de VOC tijdens deze volkerenmoord Japanse samoerai-beulen die in dienst waren van de VOC, opdracht gaven tientallen dorpshoofden te onthoofden. Jan Pieterszoon Coen, die het monopolie op de handel in nootmuskaatnoten en foelie veilig had gesteld, kreeg door deze gebeurtenis de bijnaam: Slachter van Banda.”
HISTORIEK
JAN PIETERSZOON COEN (1589-1629)-
STICHTER VAN BATAVIA
21 AUGUSTUS 2015
 
 
Het was de tot nationale held omgebouwde massamoordenaar Coen die het VOC-beleid het meest agressief uitvoerde. Coen koos het eiland Java uit als centrale plek om van daaruit de koloniale macht uit te breiden. In 1619 liet hij de stad Jakarta platbranden om er op de rokende resten de Hollandse nederzetting Batavia te stichten. Om het monopolie op specerijen veilig te stellen zond Coen in 1622 “een strafexpeditie” naar de Banda-eilanden. De Bandanezen ontdoken namelijk de wurgcontracten met de VOC en handelden clandestien met de Portugezen. Coen liet daarop ongeveer 15.000 Bandanezen uitmoorden”
DOORBRAAK/HET GEBLADERTE
HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT
FEEST
ZOMER 2002
”“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen”, aldus het tekstvoorstel van het burgerinitiatief. “Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” De massamoord op de Banda-eilanden wordt beschouwd als het grootste bloedbad uit de geschiedenis van de VOC.”
GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER
LEIDING VAN COEN
8 MAART 2012
”Na een opstand van de bevolking volgde een volkerenmoord en van de 15.000 oorspronkelijke bewoners bleven er slechts 600 over.”
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA-EILANDEN/BANDANESE VOLKERENMOORD
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
 
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA-EILANDEN
 
De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
 
 
Om de nootmuskaathandel in handen te krijgen, werd bijna de volledige inheemse bevolking uitgemoord.”
NOS
HOORN WIL KRITISCHER TEKST BEELD
JP COEN
5 JULI 2011
 
 
[15]
Hij pleegde volkerenmoord op de Banda-eilanden door de 15 duizend inwoners bijna allen de dood in te jagen. Coen schreef zelf over het resultaat van zijn optreden: ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’
VOLKSKRANT
IEMAND ALS COEN HOOR JE NIET TE EREN
12 JULI 2011
 
 
 
Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund. Coen zelf noteerde na zijn ingrijpen tevreden: “De inboorlingen zijn meest allen door de oorlog, armoede en gebrek vergaan. Zeer weinig is er op de omliggende landen ontkomen.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
 
GEHELE ARTIKEL:
 
 

‘Dispereert niet.’ Met die woorden sloot koningin Wilhelmina op 14 mei 1940 haar toespraak tot het Nederlandse volk af. Ze citeerde de lijfspreuk van Jan Pieterszoon Coen: “Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons.”

Het leek de juiste tekst op het juiste moment. De stichter van Batavia en gouverneur-generaal in Nederlands-Indië (1587-1629) hoorde voor de meeste Nederlanders nog gewoon thuis in het rijtje van Hollandse helden. Toch waren het eigenlijk precies de foute woorden voor dat ogenblik. Leek de manier waarop Coen in zijn tijd huishield in de Oost niet verschrikkelijk veel op het brute optreden van de Duitse bezettingsmacht? Was het zelfs niet een graadje gruwelijker?

De koopmanszoon Jan Pieterszoon Coen was er vooral op uit om voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Indië te verwerven. Hij schuwde daarbij geen enkel middel. Zelfs in eigen kring trad Coen hard en streng op. Maar berucht werd vooral zijn optreden op de Banda-eilanden, waar bewoners hun muskaatnoten ook aan de Britten leverden.

De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie. Een VOC-officier verbaasde zich over de gruwelijke orders die hij moest uitvoeren: “De mensen stierven zonder ook maar één geluid te laten horen, behalve één die Nederlands sprak. Die zei: ‘Heeren, heeft dan niemand van U medelijden?’ Alles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.”

Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund. Coen zelf noteerde na zijn ingrijpen tevreden: “De inboorlingen zijn meest allen door de oorlog, armoede en gebrek vergaan. Zeer weinig is er op de omliggende landen ontkomen.”

De geschiedschrijving benadrukte lang de grootheid van Coen. Al waren er criticasters.

De negentiende-eeuwse schrijver en criticus Conrad Busken Huet bijvoorbeeld: “De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid.”

Maar de negentiende eeuw was ook de eeuw van het nationalisme. Nederlands trots ging pleinen opsieren: Oranjes, staatslieden, kunstenaars, zeehelden en ook kolonialen als Coen. Zijn beeld in Hoorn werd in 1893 onthuld.

Nieuw protest kwam met de golf van maatschappijkritiek die in de jaren zestig opkwam. Waren de in steen vereeuwigde Hollandse helden wel helden? In 1965 kreeg de jonge Relus ter Beek (later in zijn leven minister van defensie voor de PvdA) vijftig gulden boete voor het plaatsen van een kritisch bord bij het beeld van generaal Van Heutsz in diens geboorteplaats Coevorden. In 1967 was het monument voor dezelfde pacificator van Atjeh doelwit van een bomaanslag. Een jaar eerder werd een tunnel onder het Noordzeekanaal in Amsterdam nog gewoon Coentunnel genoemd.

Het beeld in Hoorn bleef sommige mensen ergeren. De aanstaande aanpassing van de tekst volgt uit een burgerinitiatief. “Zowel tijdgenoten als historici uitten kritiek op Coens bijzondere handelspolitiek”, memoreert het nieuwe bijschrift, waarna het “bijzondere” wordt uitgelegd met het voorbeeld van de Banda-eilanden.

Het beeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn blijft, maar de tekst erbij gaat wel wat meer recht doen aan ’s mans schaduwzijden. Kritiek op zijn optreden was er al van tijdgenoten.

 
 
 
[16]
 
 
ZIE MIJN REACTIE OP BINNENLANDS BESTUUR,
DIE IS VERWIJDERD, MAAR DOOR MIJ REEDS WAS
OPGESLAGEN, HAHAHAHAHA
Bevestigt alleen maar mijn gelijk!
 
 
BINNENLANDS BESTUUR
HOORN NEEMT BESLUIT OVER TEKST JP COEN
14 MAART 2012

Door Astrid Essed (Journalist/Historica) op  7 november 2017 18:26

JAN PIETERSZOON COEN/NIET ”OMSTREDEN”/ 
MASSAMOORDEMAAR!MASSAMOORD IS EEN MISDAAD 
VAN ALLE EEUWEN 

Schandalig, in een woord, dat er zelfs maar sprake is geweest van 
een discussie rond het standbeeld/monument van Jan Pieterszoon 
Coen, een van de ergste koloniale bloedjassen in de reeds met bloed 
doordrenkte Nederlandse koloniale geschiedenis! 
Als Gemeentebestuur zou ik mij schamen, dat ik het beeld van deze 
massamoordenaar niet veel eerder gewoon met de grond gelijk 
gemaakt had. 
Dan wordt zij [het Gemeentebestuur hierop gewezen, weigert het 
beeld te verwijderen en zet er een tekst bij, waarbij weliswaar wordt 
verwezen naar het gewelddadige optreden van Coen, maar de termen 
”massamoord” en ”genocide” niet worden genoemd. 
Waarom niet? 
De in Hoorn geboren J.P. Coen, koopman, boekhouder-generaal en later 
Gouverneur Generaal van de [in 1601] opgerichte VOC voerde inm 
1621 een militaire expeditie uit tegen de Banda eilanden, waarbij meer 
dan vijftienduizend 
inwoners op gruwelijke wijze [kijk maar op Wikipedia] werden vermoord. 
Dat heet MASSAMOORD. 
Het was vooropgezet [een militaire expeditie], met als doel die 
bevolking te ”straffen”, die in hun EIGEN land, tegen de uit 
EUROPA afkomstige VOC orders in, nootmuskaat 
bleef verhandelen met de Engelsen. 
Het vooropgezet uitmoorden van een bevolkingsgroep 
heet GENOCIDE. 
Zoiets is in iedere tijd een misdaad, dat is universeel. 
Trouwens, ook tijdgenoten van J.P. Coen, waaronder een VOC officier, 
hadden kritiek 
Ik citeer een van deze officieren 
”Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden” 
https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-w … 
En ook zijn VOC opdrachtgevers, de Heren Zeventien, hadden kritiek. 
ZO 
Ik denk, dat ik een en ander afdoend heb toegelicht. 
Hoorns Gemeentebestuur, ga je schamen. 
Massamoordenaars eer je niet, noch laat je hun standbeelden 
staan!
Astrid Essed
[17]
”“Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen.”
GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER
LEIDING COEN
8 MAART 2012
 
 
[18]
 
 
 De Bandanezen ontdoken namelijk de wurgcontracten met de VOC en handelden clandestien met de Portugezen. Coen liet daarop ongeveer 15.000 Bandanezen uitmoorden. De overlevenden werden gedeporteerd en moesten plaats maken voor “betrouwbare onderdanen” uit andere delen van de Indonesische archipel.”
DOORBRAAK/GEBLADERTE
HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEEST
ZOMER 2002
”Vanaf die tijd werden Aziatische immigranten aangevoerd en voormalige VOC-dienaren als beheerders aangesteld van nootmuskaatplantages op Banda, dit waren de zogenoemde perkeniers.”
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA EILANDEN
 
 
 
 
 
[19]
 
 
Op de neerbuigende toon die de Nederlandse koloniaal altijd zo eigen is geweest verklaarde Hessing het “prima” te vinden dat Molukkers zich om het VOC-jaar druk maken. “Elke vorm van belangstelling is goed, maar wel graag de nuances in het oog houden”, aldus de man die met zijn stichting uit eigen beweging geen kritiek op het Nederlandse kolonialisme heeft willen aanbrengen.”
DOORBRAAK/GEBLADERTE
HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEEST
ZOMER 2002
[20]
”Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
 
 
 

[21]

Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
 
 
Dit optreden van Coen heeft veel kritiek uitgelokt; zelfs de Heren XVII hebben het onbewimpeld afgekeurd”
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA EILANDEN/VOLKERENMOORD
 
 
ORIGINELE BRON
 
 
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA EILANDEN
 
 
 

Ook leidde hij een expeditie op de Banda-eilanden die zo bloedig was, dat hij er door zijn bevelhebbers in Nederland voor op de vingers werd getikt”

 
NOS
HOORN WIL KRITISCHER TEKST BEELD COEN
5 JULI 2011
 
https://nos.nl/artikel/253649- hoorn-wil-kritischer-tekst-bee ld-jp-coen.html

 
 
[22]
 
 
Toch rees er al in de zeventiende eeuw kritiek op het optreden van Coen en zijn kornuiten. Nederland zal voortaan bekend staan als “de allerwreedste natie van de hele wereld”, aldus Laurens Reaal, gouverneur-generaal in Indië van 1616 tot 1619 en de eerste Nederlandse koloniale dissident.”
DOORBRAAK/GEBLADERTE
HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEEST
ZOMER 2002

[23]

Daar komt bij dat in de discussie over het standbeeld van Coen vaak wordt vergeten dat het beeld al omstreden was voordat het de binnenstad van Hoorn ging ontsieren. In 1887 schreef bijvoorbeeld de historicus J.A. Van der Chijs over de mogelijkheid van zo’n standbeeld: “Ik betwijfel of zulks nog zou verrijzen. Aan zijn naam kleeft bloed.” Zes jaar later kwam het beeld er alsnog.”

GEEN EERBETOON VOOR VAN ZIJN VOETSTUK GEVALLEN
COEN!
21 SEPTEMBER 2011
[24]
De negentiende-eeuwse schrijver en criticus Conrad Busken Huet bijvoorbeeld: “De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
 
 
 
 
[25]
MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE
SLAVENHANDEL
ASTRID ESSED
26 AUGUSTUS 2015
MICHIEL DE RUYTER HIELD NEDERLANDSE SLAVENHANDEL
IN STAND
26 JANUARI 2015
[26]
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER (FILM)