Nederlandse Veteranendag 2017/Weiger Indie veteranen bij Veteranendag/Zeg Nee tegen Veteranendag

Inline image 1

HET NATIONALE, NEDERLANDSE NEO KOLONIALE STRAFEXPEDITIE
EVENEMENT
NEDERLANDSE VETERANENDAG, DEZE KEER PLAATSGEHAD OP
ZATERDAG 24 JUNI 2017
HUIDIGE MISSIES WAARIN NEDERLAND ACTIEF IS
VETERANENDAG, WAAR MANNEN [EN VROUWEN] MET BLOED
AAN HUN HANDEN WORDEN GEEERD EN VOORGESTELD ALS ”HELDEN”
EN DAT SPONSORT EEN BLAD ALS DE METRO!
GEEN RIDDERS ZONDER VREES OF BLAAM, DIE STRIJDEN VOOR
DE VRIJHEID, MAAR MANNEN [EN VROUWEN], DIE ALS BONDGENOTEN
VAN DE VS, DE WERSTERSE HEGEMONISTISCHE BELANGEN VERDEDIGEN
EN NIET VIES ZIJN VAN HET PLEGEN VAN OORLOGSMISDADEN
EN HIERONDER DE VUILE WERKELIJKHEID
ONZE ”DAPPERE VETERANEN”……
MANNEN MET BLOED AAN HUN HANDEN!
POLITIONELE
ACTIES IN INDONESIE
TIJDENS DE POLITIONELE ACTIES WERDEN OORLOGSMISDADEN
EN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID GEPLEEGD

SOEVEREINITEITSOVERDRACHT INDONESIE IN 1949

http://www.isgeschiedenis.nl/toen/december/de_soevereiniteitsoverdracht_van_indonesie/

2 bewapende F-16's van Vliegbasis Leeuwarden in de lucht

Archief: F-16’s

HEDENDAAGSE OORLOGSMISDADEN

MET BIJVOORBEELD

F’16, DE DODELIJKE WAPENS, WAARMEE NEDERLAND DE
”VRIJHEID” [LEES, WESTERSE BELANGEN] VERDEDIGT EN DIE
VELE BURGERSLACHTOFFERS MAKEN
VETERANENDAG 2017/WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG/
ZEG NEE TEGEN DE VETERANENDAG
De Nederlandse Veteranendag 2017 heeft alweer plaatsgehad op 24 juni 2017
[1]
HELAAS!
Evenals de beruchte Veteranendag 2016. [2]
Nog steeds heeft dit misdadige evenement plaats, waarin openlijk
eer wordt betuigd aan neo kolonialisme, oorlog en bezetting., zoals
ik vorig jaar, in 2016, heb geschreven in een brief
aan het dagblad de Metro [3]
dat de guts had, een Commerciele Bijlage ””De Nederlandse Veteranendag
2016” te plaatsen van dit event van
bezetting, moord en doodslag en het gebeuren voorstelde
als ”Veteranen in dienst van de vrede” [4]

 

Hetzelfde nare propaganda praatje werd afgelopen zaterdag 24 juni gehouden
door premier Rutte tijdens die ”Veteranendag 2017”, waarbij ook de ”Indie
veteranen” werden verheerlijkt. [5]
”Indie veteranen” van wie een belangrijk aantal zich heeft schuldig gemaakt
aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [6] en sosieso
fout zaten, omdat zij vochten in een koloniale oorlog.
Om hiertegen te protesteren is een goed initiatief genomen door
actiegroep ”De Grauwe Eeuw”, die de initiatiefnemers van de Veteranendag
heeft opgeroepen, om de Indie veteranen op Veteranendag 2017 te weren
vanwege de tijdens de politionele acties gepleegde oorlogsmisdaden. [7]
Natuurlijk vind ik dit een goed initiatief, maar het moet verder gaan dan alleen
het weren van Indie Veteranen.
Feitelijk hoort er helemaal geen ”Veteranendag” te zijn.

 

Want naast die Indie Veteranen.
What about de Nederlandse militairen, die in latere ”missies”
gediend hebben, zoals Kosovo, Afghanistan en Irak, die ook
[neo] koloniale of beter gezegd, imperialistische oorlogen zijn en
waar ook oorlogsmisdaden gepleegd zijn. [8]
Nu beweert de actiegroep ”De Grauwe Eeuw” wel, dat zij
het initiatief tegen de Veteranendag ”breder willen trekken” [9],
maar in dezelfde verklaring zeggen ze ook, ”niet tegen een
Veteranendag te zijn” [10], so which one is it?
Om duidelijk te maken, dat het Kwaad niet zozeer schuilt
in al of geen deelneming van ”Indie-veteranen”, maar in het
bestaan van een ”Veteranendag” als zodanig, dat [neo]
kolinialistische en imperialistische oorlogen en bezetting verheerlijkt,
heb ik onderstaand commentaar op Indymedia.nl geschreven.
Zie voor de noten geheel onderin
Astrid Essed
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG
[STATEMENT DE GRAUWE EEUW]
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG
[DISCUSSIE]
MIJN COMMENTAAR OP ”WEIGER INDIE VETERANEN
BIJ VETERANENDAG”
TEKST VAN MIJN COMMENTAAR

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAG

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAG
Het pleidooi van ”De Grauwe Eeuw” om geen ”Indie
veteranen”’toe te laten bij Veteranendag vanwege de
grootschalige oorlogsmisdaden tijdens de politionele
acties is op zich goed en terecht, maar is in wezen ”symptoom
bestrijding”
De grote zwakte van dit initiatief schuilt hierin, dat het ”Veteranendag”
gebeuren als zodanig niet fundamenteel wordt bestreden.
Want, hoe terecht ook, het Kwaad schuilt niet in de aanwezigheid
van een of meer aan westerse superioriteitswaan lijdende
Indie Veteranen, van wie een deel regelrechte criminelen.
HET KWAAD SCHUILT IN DE VETERANENDAG ALS ZODANIG.
Want let’s face it:
Die Veteranendag is een herdenking van en verheerlijking van,
[neo]koloniale strafexpedities, waarvan de politionele Indie
oorlog er maar een is.
What about al die latere imperialistische en neo koloniale
strafexpedities, zoals de oorlogen in Kosovo,
Afghanistan, Irak, etc, waar evenzeer oorlogsmisdaden
gepleegd zijn.
Zijn die oorlogsveteranen, van wie een aantal ook boter
op hun hoofd hebben, dan wel welkom?
Neen, protest moet worden aangetekend tegen het hele FENOMEEN
Veteranendag, zoals ik destijds gedaan heb in een brief aan de
Metro tegen een in de Metro
geplaatste big size propaganda advertentie voor de Veteranendag 2016,
Zie mijn brief, waarin onder andere verwijzingen naar de oorlogsmisdaden
tijdens de politionele acties
En hier [zie ook in de brief] nog informatie over oorlogsmisdaden
in Afghanistan en in Irak
AFGHANISTAN
IRAK
DUS:
Protest de Grauwe Eeuw terecht, maar moet, naar mijn mening,
gericht zijn tegen de Veteranendag als zodanig
ZEG NEE TEGEN [NEO]KOLONIALISME EN BEZETTING
ZEG NEE TEGEN VETERANENDAG!
Astrid Essed
NOTEN
[1]
VETERANENDAG 2017
RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK MINISTER PRESIDENT MARK RUTTE
TER GELEGENHEID VAN VETERANENDAG 2017
24 JUNI 2017
[2]
VETERANENDAG 2016
[3]
NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016/HET EREN VAN
BEZETTERS EN OORLOGSMISDADIGERS/BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
24 JUNI 2016
[4]
ARTIKEL IN DE COMMERCIELE BIJLAGE VAN DE

METRO

22 JUNI 2016

COMMERCIELE BIJLAGE

VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE
Boele Staal: ”Deze dag is er om de veteraan te eren en om ons
respect te tonen”
”EEN FEESTELIJKE DAG”
”Schuchter begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een nationaal
festijn.” Boele Staal, voorzitter Nationaal Comite Ve-teranendag, is maar
wat trots op de groei die de Nederlandse Veteranendag heeft doorgemaakt.
”Een welverdiend feestelijke dag voor al die mannen en vrouwen, die
voor onze vrijheid staan.”
Staal noemt het evenement expres een festijn, geen herdenking.
”Deze dag is om de veteraan te eren en ons respect te tonen.
Los wat je denkt van de missie waar deze militairen zijn ingezet: mensen,
die door onze democratisch gekozen regering worden uitgezonden om
voor de goede zaak te vechten, stop je niet in een vergeethoekje.
Fijn, dat steeds meer mensen de militair van de missie kunnen scheiden.
Dat zien we althans terug in de groeiende bezoekersaantallen tijdens de
Nederlandse Veteranendag.
Ook neemt het aantal lokale veteranendagen toe.
Een goede ontwikkeling.
Han ten Broek, lid Tweede Kamer en voorzitter van de Vaste Kamercommissie
voor Defensie, deelt die vreugde.
”Of Nederland moet deelnemen aan een militaire missie, blijft open
voor discussie, zelfs nadat het politieke besluit is genomen.
Nederland was het vierde land, dat mee ging bombarderen.
Daar kun je van alles van vinden.
Dat het verkeerd is.
Of juist niet goed genoeg.
Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen, mag je daar niet om veroordelen.
Zij vertegenwoordigen het beste van ons.
Ik persoonlijk neem mijn pet diep voor hen af.”
[5]
RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK MINISTER PRESIDENT MARK RUTTE
TER GELEGENHEID VAN VETERANENDAG 2017
24 JUNI 2017
[6]
ZIE VOOR OORLOGSMISDADEN TIJDENS DE POLITIONELE ACTIES
IN HET TOENMALIGE ”NEDERLANDS INDIE” EN DE ”AMNESTIE”
DIE DAARVOOR WERD VERLEEND, NOTEN 2, 4 EN 5 VAN
MIJN BRIEF AAN DE METRO
NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016/HET EREN VAN
BEZETTERS EN OORLOGSMISDADIGERS/BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
24 JUNI 2016
[7]
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG
21 JUNI 2017
[8]
UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
 
 
UITPERS
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007
 
 
 
 
[9]
 
De Grauwe Eeuw roept via dit bericht tevens alle belangenorganisaties, naties en individuën wereldwijd die slachtoffer zijn van Nederlandse invasies en daaruit voortkomende misdaden van 1492 tot nu op om zich bij hen aan te sluiten zodat ze dit protest breder kunnen trekken dan alleen de Indië veteranen tijdens Veteranendag en 4 mei.”
 
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG
21 JUNI 2017
[10]
”De Grauwe Eeuw is geen tegenstanders van een veteranendag, maar pleit uitdrukkelijk voor meer gevoeligheid bij de organisatoren voor de actualiteit. Ook maakt De Grauwe Eeuw bezwaar tegen het opnemen van veteranen in de dodenherdenking van 4 mei op de Dam. Daarvoor geldt eveneens dat een aantal van de dode veteranen tevens daders zijn van zware oorlogsmisdaden, zoals generaal Spoor, die de leiding had over de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.”
WEIGER INDIE VETERANEN BIJ VETERANENDAG
21 JUNI 2017

Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse Veteranendag 2017/Weiger Indie veteranen bij Veteranendag/Zeg Nee tegen Veteranendag

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.