Nelson Mandela overleden/Een strijder gaat naar huis/Begrensd heldendom

 
During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Nelson Mandela – April 20, 1964
Uit
Statement Nelson Mandela bij zijn proces in 1964
Ondanks zijn ernstige ziekte kwam het overlijden van Nelson Mandela, strijder
tegen de apartheid van het eerste uur, voor mij en vele anderen als een schok.
En zoals te verwachten barstten de reacties van de wereldleiders los, die over elkaar
heen struikelden in loftuitingen [1]
Een greep:
De Amerikaanse president Obama zei in een reactie op de televisie:
”We hebben een van de meest invloedrijke en goede mensen verloren,
die we hadden” [2]
Ook merkte hij op, dat hij een van de miljoenen is, die inspiratie bij het leven van Mandela
inspiratie vond [3]
De Russische president Poetin prees Mandela vanwege zijn betrokkenheid bij
”de idealen van humanisme en gerechtigheid” [4]
De Chinese president Xi Ping prees Mandela’s bijdrage aan de ”vooruitgang van
de mensheid” [5]
Bedroefde reacties van de Britse Koningin Elisabeth en prins Charles [6]
en reacties van talloze andere Staatslieden en politici [7]
Koning Willem Alexander noemde in een brief aan de nabestaanden, Mandela ”een
inspirerend voorbeeld [8] en premier  Rutte noemde de dood van Mandela ” iets
om stil van te worden” [9]
Andere Europese leiders:
Voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, noemde Mandela ‘één van de grootste politieke figuren van onze tijd’.
De Franse president. Francois Hollande  omschrijft Nelson Mandela als ‘een uitzonderlijke verzetsstrijder’ die, ondanks 27 jaar gevangenschap, niet enkel een verwerpelijk regime kon omverwerpen, maar ook de Zuid-Afrikanen kon verzoenen en de democratie laten gelden.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel eerde Mandela als een voorbeeld voor mensen over de hele wereld. ‘Nelson Mandela’s lichtende voorbeeld en zijn politieke erfenis van geweldloosheid en afwijzing van racisme zal voor mensen over de hele wereld nog lange tijd een bron van inspiratie blijven.’
De Britse premier David Cameron verklaarde, dat ”een groot licht is uitgedoofd in de wereld”
en zei op Twitter ”Nelson Mandela was een held van onze tijd.’ [10]
Naast die Staatslieden ook reacties van de Myanmarese oppositieleidster Aung San Suu Kyi, de Dalai Lama
en Paus Franciscus  [11]
Israel:
De Israelische premier Netanyahu noemde  Mandela ”een van de grote
figuren van onze tijd” en merkte op ”Hij was de vader van zijn natie, een man met visie en een
vrijheidsstrijder, die geweld verwierp” [12]
Palestina:
De enige reactie, die onverkort oprecht was,  was die van  de Palestijnse president Abbas,
die Mandela eerde  als ‘een symbool van de bevrijding van het kolonialisme en de bezetting voor alle volkeren die vrijheid nastreven’. ‘Het is een groot verlies voor alle volkeren uit de wereld en voor Palestina’, aldus Abbas, die Mandela omschreef als ‘de moedigste en belangrijkste van de mensen die ons hebben gesteund’. [13]
En dat klopt:
Mandela heeft de Palestijnse strijd tegen de Israelische onderdrukking en bezetting altijd gesteund [14]
HYPOCRIET,  MET EEN KERN VAN OPRECHTHEID
Eenduidig in lof dus en over elkaar struikelend in waardering, uit de mond van de ene nog ”mooier”
dan de andere, wat zich nogeens in superlatieven zou herhalen bij de herdenking
van Mandela in het FNB stadion in Johannesburg, waar vooral president Obama
de kans waarnam te scoren in zijn zogenoemde ”bevlogen redevoering” [15]
Hypocriet dus, maar met een kern van oprechtheid.
Op die kern van oprechtheid kom ik terug.
Eerst de hypocrisie
HYPOCRIET
Staatslieden/Mensenrechtenschenders
Om twee redenen zijn al die lofprijzingen van de wereldleiders nogal hypocriet.
In de eerste plaats om de criminal record van vele Staatslieden zelf
VS president Obama, verantwoordelijk voor de VS bezetting en oorlogsmisdaden in Afghanistan,
de buitengerechtelijke executie van Osama bin Laden [16], het gebruik van drones [17], de continuering
van Guantanamo Bay en andere aan het VS imperialisme gerelateerde mensenrechtenschendingen.
De Russische president Poetin heeft ook een uitgebreid criminal record, zowel wat mensenrechtenschendingen
in Rusland betreft [18] als in het vaak vergeten Tsjetjsenie [19]
De Chinese president Xi Ping draagt verantwoordelijkheid voor de deplorabele mensenrechtensituatie
in China [20] en de onderdrukking van de islamitische Oeigoeren en Tibetanen [21]
En zo gaat het door.
Uitgelicht de misdaden van  twee Staatslieden,  die in alle toonaarden de lof van Mandela zongen:
De Surinaamse president Bouterse en de Israelische premier Netanyahu.
Bouterse is hoofdverantwoordelijk voor o.a.
de decembermoorden in 1982  en de oorlogsmisdaden in de Binnenlandse oorlog [22]en andere
mensenrechtenschendingen tijdens zijn militaire bewind.
Premier Netanyahu is  als chef van de Israelische bezettingsstaat verantwoordelijk
voor aan de Palestijnen begane onderdrukking, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. [23]
HYPOCRIET
Mandela als ”terrorist”
De tweede kant van die hypocrisie is  het feit, dat de voorgangers van de lofprijzende
Westerse Staatslieden [Rusland en China steunden het ANC van Mandela]
Mandela  als terrorist afschilderden.
Notoire Mandela bashers waren  de VS. [24]
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA zou volgens sommige bronnen zelfs assistentie
hebben verleend bij de arrestatie van Mandela in 1962 [25]
Tot 2008 heeft het ANC op de Amerikaanse terroristenlijst gestaan [26], na er door
voormalig Amerikaans president Reagan op te zijn geplaatst [27]
Een andere beruchte Mandela basher was de Iron Lady, de Britse premier M Thatcher,
die  het ANC en Nelson Mandela als ”terrorist” beschouwde.
deze mening werd trouwens gedeeld door een groot deel van het rechtse Britse politieke
establishment [28]
En natuurlijk niet te vergeten bezettingsstaat
Israel, die het apartheidsregime jarenlang actief en enthousiast heeft gesteund [29]
Die steun was [wederzijds] economisch, maar ook militair in een infaam gezamenlijk nucleair
programma. [30]
Een aantal keren hebben Zuid Afrikaanse apartheidspolitici een bezoek aan Israel gebracht [31]
uiteraard om hun banden des Kwaads te versterken.
Tegen het licht hiervan zijn de loftuitingen van Israel’s premier Netanyahu aan het adres
van Mandela [32] bijna lachwekkend te noemen.
Israel, de VS en Groot-Brittannie waren  fervent in hun steun aan Zuid Afrika [33], maar natuurlijk waren zij
dat niet alleen.
Het gehele Westen heeft via haar bedrijven en multinationals natuurlijk vrolijk en rijk verdiend aan de apartheid.
Toch zijn al die loftuitingen aan het adres van Mandela niet louter hypocrisie.
Er schuilt wel degelijk een kern van gemeendheid in, zeker wat betreft de verwijzingen naar de ”verzoenende
houding” van Mandela.
Omdat Staatslieden politici zijn, met welbepaalde belangen, bedoelen ze met verzoening  niet het ”edele karakter”
[dat hij wel degelijk had] van Mandela, al wordt het wel zo gebracht, maar het feit, dat het post apartheid Zuid Afrika
geen bedreiging, noch economisch, noch politiek, voor het Westen is geworden.
Geen radicale sociale veranderingen, geen knagen aan het kapitalisme, niets.
Voor het Westen is dat Mandela’s echte verdienste, voor mij, naast waardering, een groot  punt van kritiek.
MANDELA/STRIJDER VOOR GERECHTIGHEID\STRIJD EN GEVANGENSCHAP
EEN OVERZICHT
Nelson Rohihlahla Mandela werd geboren op 18 juli 1918 in de Oostkaapprovincie van Zuid-Afrika. Hij was een telg van de Madiba-dynastie, die over het Thembuvolk hadden geregeerd.
Hij studeerde rechten aan de Fort Harare Universiteit en de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg [waarheen hij in 1941
was vertrokken om aan een gearrangeerd huwelijk te ontkomen].
Op de Universiteit van Witwatersrand kwam hij voor het eerst in contact met andere studenten die zich engageerden in de strijd tegen de koloniale onderdrukking, zoals de latere blanke ANC leiders Joe Slovo [34] en Ruth First.[35]
Ook leerde hij latere ANC leiders Walter Sisulu [36] en Oliver Tambo [37] kennen.
In 1952 begon Mandela een advocatenkantoor.
Een staaltje van koloniale onderdrukking:
De wetgeving van de Britse koloniale overheid herleidde de overgrote meerderheid van de bevolking (ongeveer 80 procent) immers grotendeels tot spotgoedkope arbeidskrachten ten dienste van de blanke minderheid.
Zo was er onder meer een wet van 1913 die landeigendom voor zwarten bijna onmogelijk maakte. In een land waar de overgrote meerderheid van de inwoners van landbouw en veeteelt leefde, was dit zeer ingrijpend.
Hierdoor waren de  van hun land verdreven zwarten genoodzaakt. werk te vinden in de mijnbouw, waar zij bloot stonden aan
nieuwe uitbuiting, [38]
ANC
In de jaren 40 werd hij lid van het in 1912 opgerichte ANC [39], waarin hij snel opklom tot leidinggevende functies [40]
Tot 1963 zou het ANC een geweldloze strijd voeren.
Mandela in verzet/De lange weg van strijd
Het in 1948 officieel in het leven geroepen Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem [41] nam steeds
hardere en repressievere vormen aan en maakte de reeds bestaande rechteloosheid
van de zwarte en gekleurde bevolking [vanaf nu genoemd de zwarte bevolking] nog rechtelozer.
Zijn verzet  bracht Mandela in de jaren 50,  drie keer voor de rechter [de apartheids
versie van ”rechter” en ”rechtssysteem dan…..]
De eerste keer in 1952, waarbij hij werd veroordeeld tot een ”verbanning” van zes maanden [42], enkele
jaren later voor de tweede keer, nu echter voor vijf jaar, een verbanning, die hij voortdurend schond.
In 1956 volgde opnieuw een aanhouding, deze keer met beschuldiging van ”hoogverraad” [waarop
de doodstraf stond]
Tijdens dit proces namen de protestacties tegen de apartheid toe, vooral tegen de pasjeswetten [43]
ANC/The Long Road to Freedom/het Freedom Charter
In 1955 werd op een conferentie samen met andere mensenrechtenorganisaties het Freedom Charter opgesteld dat tot na de opheffing van de apartheid het programma van het ANC bleef. De conferentie werd (kort na de goedkeuring van het Charter) uiteengeslagen door de politie. Dat Charter eiste de oprichting van een democratische niet-raciale maatschappij en de nationalisering van de voornaamste industrietakken. [44]
Mooie idealen.
Echter, van die nationalisatie  van de industrietakken is helaas niets terechtgekomen.
Integendeel, na de afschaffing van de apartheid is naast de instandhouding van de witte elite, een rijke
zwarte elite gecreeerd, met nog steeds bittere sociale ongelijkheid, waarvan vooral de zwarte bevolking de dupe is.
Maar dat is voor later, in dit betoog.
Het ANC had nauwe banden met de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij [45], waarvan Joe Slovo voorman was,
evenals zijn vrouw Ruth First, beiden actief binnen het ANC. [46]
Vandaar de jarenlange Russische en Chinese steun aan het ANC [47], die moet ook worden gezien
tegen het licht van de Koude Oorlog [48]
KEERPUNT/SHARPEVILLE
ANC NEEMT DE WAPENS OP
UMKHONTO WE SIZWE/SPEER VAN DE NATIE
Umkhonto weSizwe<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 (MK) logo
Ondanks de moordende repressie van het apartheidsregime had het ANC altijd
vastgehouden aan de geweldloze strijd.
Maar de kruik gaat net zo lang te water tot zij barst.
Het keerpunt kwam in 1960, toen bij een door het ANC en die andere verzetsbeweging,
de PAC [49] georganiseerde vreedzame demonstratie tegen de pasjeswetten, in
Sharpeville door de politie 69 ongewapende demonstranten, waaronder vele
vrouwen en kinderen, werden doodgeschoten. [50]
Hierop zij het ANC ”BASTA” en richtte Umkhonto We Sizwe op, de gewapende arm van
het ANC [51], waarvan Mandela een van de belangrijkste leiders werd.
Met het bloedbad in Sharpeville, waar voor het eerst duidelijk het kwaardaardige
gezicht van het apartheidregime voor de hele wereld te zien en dat was het moment,
dat de publieke opinie in Nederland en internationaal omging en in het
anti apartheidskamp belandde. [52]
Want hier werden ongewapende burgers doodgeschoten, die vreedzaam protesteerden
en dat was het breekpunt.
Internationaal raakte Zuid-Afrika geisoleerd.
De VN Veiligheidsraad man Resolutie 134 aan, waarbij de massamoord werd
veroordeeld, de apartheid als zodanig werd veroordeeld en Zuid Afrika werd opgeroepen
aan die apartheid een einde te maken [53]
In 1961 verliet Zuid Afrika het Gemenebest.
Reactie van de zwarte bevolking op dit bloedbad waren protestmarsen, stakingen en
demonstraties, waarna het regime de noodtoestand afkondigde, ANC en PAC vogelvrij
verklaarde en 18.000 mensen arresteerde. [54]
MANDELA EN HET RIVONIAPROCES/IF NEEDS BE, I AM PREPARED TO DIE
Op 11 juli 1963 was het dan zover.
Na zeker 200 verzets en sabotageacties van Umkhonto We Sizwe [het gewapende
ANC verzet, afgekort MK] werden 19 ANC leiders, waaronder Mandela, gearresteerd op de boerderij
van een van die leiders, Arthur Goldreich, een blanke ANC leider van Joodse komaf. [55]
Dit noem ik expliciet, omdat van de in het ANC aanwezige blanken, Joden oververtegenwoordigd
waren.
ANC leiders Oliver Tambo [56] en Joe Slovo wisten [57] aan arrestatie te ontkomen en het land te omtvluchten.
De arrestanten waren zowel zwarten, een Indier [Ahmed Kathadra] en een aantal blanken.
Na hun arrestatie werden, [niet anders te verwachten] een aantal basale rechten geschonden.
Zo werden de verdachten aanvankelijk 90 dagen vastgehouden zonder vorm van
proces [wat de apartheid ”wettelijk” mogelijk gemaakt had] en waren ze incommunicado
[geen contact met de buitenwereld] [58]
Aanklachten:
  • Het rekruteren en trainen van personen voor een gewelddadige revolutie en sabotage.
  • Samenzwering tot bovenstaande en hulp aan buitenlandse militaire invallen.
  • Het plegen van deze daden ten behoeve van het communisme.
  • Het ontvangen van buitenlandse fondsen met deze doelen. [59]
Uiteindelijk stonden 10 mensen terecht, van wie twee werden vrijgesproken [Lionel
Bernstein en James Kantor]
Mandela en zeven anderen werden tot  levenslang veroordeeld, waaronder ANC leiders
Walter Sisulu, Ahmed Kathadra en Govan Mbeki [vader van de latere president Mbeki] en
Denis Goldberg, de enige blanke ANC activist, die tot levenslang werd veroordeeld en
die het dilemma van blanke anti-apartheidsactivisten goed verwoordde
” “Being black and involved (in the struggle) meant you had the support of many people and it meant you got to be part of a community. Being white and involved meant being isolated.” [60]
Van de doodstraf, die aanvankelijk was geeist, was afgezien na  vele internationale
protesten en meer dan uitstekend advocatenwerk [61]
Spectaculair:
Twee verdachten, Arthur Goldreich en Harold Wolpe wisten te ontsnappen uit de
gevangenis en het land te ontvluchten. [62]
HIGHTLIGHT in dit proces was de redevoering van Mandela [die reeds een gevangenisstraf
van vijf jaar uitzat] ”I am prepared to die” [63]
MANDELA/GEVANGENSCHAP
Denis Goldberg, de enige blanke veroordeelde, werd gevangengezet in ”een gevangenis
voor blanken”, The Pretoria Central Prison [64]
De detentieomstandigheden in die Pretoria Central Prison
heb ik niet kunnen achterhalen, al zullen ze zeker hard geweest zijn.
Mandela en 6 anderen werden gevangengezet op Robbeneiland, waar zij dwangarbeid
moesten verrichten.
De detentieomstandigheden waren hard en het werk waws barbaars.
Mandela’s cel [en van de anderen zal niet veel beter geweest zijn] was klein,
koud en kaal.
Per half jaar mocht hij een brief schrijven en ontvangen en eens per jaar was er
een half uur bezoek van een familielid toegestaan
Hij kreeg geen toestemming de begrafenis van zijn moeder en zijn zoon [die
overleden, toen hij in detentie zat] bij te wonen.
Hij [en anderen legden zich hier niet bij neer en begonnen een strijd
tegen de slechte detentieomstandigheden, die vooral bestond uit het langzaam werken
als vorm van sabotage/verzet.
Hierdoor werd het bewind in de loop der jaren iets versoepeld, maar het bleef keihard.
Om een voorbeeld te geven:
Vanwege zijn verzet bracht Mandela vele malen in isolatie door.
Maar een ”vergrijp” was al het lezen van een krant……………….[65]
Het meest bizarre was nog wel, dat het apartheidssysteem tot onder de gevangenen
werd doorgevoerd.
Nelson Mandela en de andere zwarte gevangenen kregen minder eten dan de enige ”kleurling”
medegevangene, de Indier Ahmed Kathadra [66]
In totaal heeft Mandela 27 jaar gevangengezeten.
18 jaar op Robben Eiland, 6 jaar in Pollsmoor en 3 jaar in Victor Verster [67]
Maar in Victor Verster werd voor vriend en vijand al duidelijk, dat het apartheidsregime
wilde onderhandelen, waardoor zijn detentieomstandigheden aanmerkelijk verbeterden [68]
Vanuit die Victor Verster gevangenis is hij uiteindelijk ook vrijgelaten, op 11
februari 1990 [69]
Onwaarschijnlijke vriendschappen/Mandela’s grootmoedigheid
Mandela is in de loop der jaren in alle toonaarden geprezen.
Hoewel meer dan verdiend, wordt daarbij weleens uit het oog verloren,
dat de inzet van vele leiders en duizenden activisten EN internationale steun
collectief heeft gezorgd voor het verslaan van de misdadige apartheid.
Nadruk leggen op de [enorme] verdiensten van Mandela alleen
kan de inzet van al die velen, onbedoeld, ondersneeuwen [70]
Dat is een ding.
Maar wat mij nu zo heeft getroffen aan Mandela is los van zijn strijd zijn
gebrek aan bitterheid, die er zelfs toe geleid heeft, dat hij vriendschappen met
bewakers kon opbouwen, waardoor het respect voor hem, van bewakerszijde,
nolens volens, groot werd. [71]
En dit alles ZONDER zijn waardigheid prijs te geven, want hij weigerde
consequent zijn Afrikaner bewakers met ”baas” aan te spreken, een door de apartheid
opgelegde benaming van blanken door zwarten. [72]
ONDERTUSSEN/HET ANC
Ondertussen ging de strijd buiten de gevangenis natuurlijk door.
ANC strijders werden getraind in Rusland en China, werkten samen met
de Zimbabwaanse vrijheidsbeweging Zapu en de internationale solidariteit groeide.
Maar in Zuid-Afrika zelf nam de repressie steeds barbaarsere vormen aan.
Het regime had met de arrestatie van de ANC top in 1963 immers
een grote klap uitgedeeld en in de zestiger jaren werd het verzet mer harde hand teruggedrongen.
Zo werden Mandela’s vrouw Winnie en 22 anderen in 1969 opgepakt vanwege een poging,
het ANC nieuw leven in te blazen [73]
ANC/JAREN 70/HET VERZET GROEIT
In de 70er jaren kwam er een terugslaan van het ANC.
Studenten gingen massaal de straat op en legden banden met oud ANC leden en onderegrondse ANC activisten.
Een hard neegeslagen studentenprotest in Soweto tegen het onderwijssysteem met Afrikaans
[als taal van de Afrikaner Boeren symbool van de apartheid] als door de Overheid verplichte voertaal [74]
verspreidde zich over het land, waarbij de MK [Umkhonto We Sizwe, gewapende tak van het ANC] er
vele leden bijkreeg.
Er volgde een harde repressie door het regime, met honderden doden als gevolg [75]
ANC/VERZET/JAREN 80
Ook de eerste helft van de jaren tachtig werd gekenmerkt door een sterke groei van protest, massa-opstanden
en een betere organisatie van het verzet.
President P.W. Botha [76] voer evenals zijn voorgangers de harde koers en probeerde de oppositie
met harde hand neer te slaan.
Activisten en politie raakten steeds vaker slaags en in juni 1985 werd in grote delen van het
land de noodtoestand uitgeroepen.
Tussen 1985 en 1987 pleegde het ANC 231 aanvallen [77]
In 1986 werd de noodtoestand uitgebreid tot heel Zuid-Afrika, wat zou voortduren tot 1990. [78]
CAMPAGNE VRIJLATING MANDELA
ANC leider in ballingschap, Oliver Tambo, startte in 1980 een campagne voor de vrijlating van Mandela.
Tijdens zijn bezoeken aan een groot aantal landen en politieke leiders wist hij veel regeringen en actiegroepen
ertoe te bewegen, te ijveren voor de vrijlating van Mandela.
Onder druk van het internationale protest tegen de apartheid, was er een economische boycot van
Zuid-Afrika.
Vele Europese en Amerikaanse bedrijven trokken zich uit Zuid-Afrika terug en dat begon het
apartheidsregime te voelen.
In Zuid-Afrika zelf werd de Kerk, en met name bisschop Desmond Tutu [79], een drijvende kracht achter de
anti-apartheidsbeweging  nam de economische boycot toe, dat
door het regime werd gevoeld, aangezien een groot aantal Amerikaanse en Europese
bedrijven zich terugtrokken uit Zuid-Afrika. [80]
ONDERHANDELINGEN
De situatie begon voor het apartheidsregime onhoudbaar te worden.
Ondanks zware repressie nam het verzet alleen maar toe, internationaal was
Zuid-Afrika geisoleerd, zowel politiek als economisch en de gevolgen van die
economische boycot werden steeds meer voelbaar.
Dus was  het moment gekomen om te gaan onderhandelen.
President Botha begon daarmee.
Na 18 jaar gevangenschap op Robbeneiland werd Mandela overgebracht naar de Pollsmoor gevangenis
op het vasteland bij Kaapstad.
Botha bood Mandela[en hen allen]  in 1985 de vrijheid, als hij openlijk het gebruik van geweld zou veroordeelde.
Mandela bleef bij zijn principes en weigerde.
Het ANC zou het geweld eerst afzweren, als het regime het geweld van repressie stopte [81]
LAATSTE STAP NAAR DE VRIJHEID/DE VICTOR VERSTER GEVANGENIS
Onder president Botha werd Mandela in 1988  van de Pollsmoor gevangenis
overgeplaatst naar de Victor Verster gevangenis, waar hij in redelijk
comfortabele omstandigheden verbleef.
Hij kreeg een eigen woning in de gevangenis en kon onbeperkt
bezoek ontvangen.
Maar het bleef een gevangenis.
DE VRIJHEID
Het tij keerde, toen Botha [die in 1989 aftrad na een lichte beroerte] werd opgevolgd
door president De Klerk [82]
Kort daarna legde hij aan zijn regering een plan voor, dat de onvoorwaardelijke vrijlating van Mandela
inhield.
Ook hief hij op 2 februari 1990  het verbod op het ANC, de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij, de PAC en andere anti apartheids organisaties op.
En op 11 februari 1990 was het dan zover.
Nelson Mandela, gevangene van Robbeneiland en voorman van het ANC, verliet als vrij man
de Victor Verster gevangenis.
FREE, AT LAST!
POST APARTHEID ZUID AFRIKA
INTERNATIONALE ZEGETOCHT:
En dan gaat alles snel:
Op 19 februari ontvangt Mandela zijn eerste Zuid-Afrikaanse paspoort
als vrij man [moet heel emotioneel geweest zijn, zwarten in Zuid-Afrika hadden immers geen vrijheid van beweging] en begint vervolgens een tour
over de wereld om supporters en politici te bezoeken en diegenen te bedanken
die zich hebben ingezet  voor de steun in de strijd tegen de apartheid en
voor zijn vrijlating.
In Afrika bezoekt hij onder andere Zambia, Namibie, Libie [Khadaffi was ook een groot supporter
van het ANC, een van zijn weinige pluspunten].
In Europa bezoekt hij Zweden, Londen, Frankrijk [waar hij wordt ontvangen door president
Mitterand], Groot Brittannie [waar hij wordt ontvangen door premier Thatcher, geen vriendin van
de anti apartheidsstrijd, die Mandela een terrorist genoemd had en tegen sancties van het apartheidsbewind
was].
Paus Johannes Paulus II ontvangt hem in het Vaticaan.
[83]
Ook bezoekt hij Nederland, om zijn supporters te bedanken.
Saillant detail
Aanvankelijk was hij niet van plan, Nederland te bezoeken,  omdat de officiele politiek
zich bepaald niet had ingezet voor de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijd, noch in de jaren 80, noch daarvoor [84]
Immers heeft Nederland zich in de jaren 50 en 60 regelmatig ”van stemming onthouden” als in
de VN over veroordeling van de apartheid werd gestemd, wat de terechte woede van Koninkrijksdelen Suriname
en de Nederlandse Antillen opwekte
De Nederlandse publieke opinie was echter vanaf het bloedbad in Sharpeville al om [85]
Terug naar de bezoeken van Mandela
In de VS ontmoette hij president George Bush [senior] en op Cuba ontmoette
hij de door hem lang bewonderde leider Fidel Castro.
In Azie bracht hij onder andere bezoeken aan India,Indonesie, Maleisie,
Asutralie, China en Japan.
Op zijn zachtst opmerkelijk was,  dat hij de voormalige Sovjet Unie, steuner van het ANC vanaf het eerste uur[met China]
niet bezocht.
NA DE EUFORIE
VAN BLANK BAASSKAP NAAR REGENBOOGNATIE
OM DE TOEKOMST VAN ZUID AFRIKA/ONDERHANDELINGEN
Nadat het ANC op 6 augustus 1990  de gewapende strijd had neergelegd [86]
werd de apartheid definitief afgeschaft na een reeks onderhandelingen tussen 1990 en 1993.
Uiteraard ging het om meer dan dat
Er werd in feite beslist over
de politieke en economische richting, die Zuid Afrika
zou inslaan, nu een einde was gekomen aan het blanke minderheidsregime.
De onderhandelingen werden gevoerd door CODESA [Convention for a Democratic
South Africa] waaraan, naast het ANC, de Nationale Partij [de Apartheidspartij van
president De Klerk] een groot aantal politieke organisaties deelnamen [87]
PAC, die andere verzetspartij tegen de apartheid, die in de jaren 80 veel aan invloed
had verloren ten gunste van het ANC, boycotte de onderhandelingen [88]
Codesa I [1990-1991] en Codesa II [1992-1993] werden overschaduwd door
spanningen en geweld tussen de Zoeloes [waarachter de Inkhata Partij van
Chief Buthulezi, eens een profiteur en verdediger van de apartheid] en ANC aanhangers.
ANC blies toen de onderhandelingen af [de Klerk ervan beschuldigend, het vuurtje te
hebben opgestookt]
Opnieuw onderhandelingen, deze keer onder de vlag van het Multiparty
Negotiating Forum, waarbij de belangrijkste onderhandelaars het ANC [belichaamd
door Mandela] en de Nationale Partij [belichaamd door president de Klerk] waren.[89]
Nationale Grondwet
Op 18 november 1993 werden de 21 onderhandelingspartijen van het Multiparty
Negociating Forum het eens over de vorming van een nieuwe Nationale Grondwet. [90]
Het one man one vote ideaal, een doodnormale democratische eis van het ANC, waarvoor
zo hard was gevochten en zoveel slachtoffers had geeist, was nu een feit.
De politieke Apartheid was verslagen.
Nog even moet genoemd worden de uitreking van de Nobelprijs voor de Vrede aan
Nelson Mandela en president De klerk in 1993.[91]
Voor Nelson Mandela meer dan verdiend, maar de chef van de laatste apartheidsregering,
hoofdverantwoordelijk voor het politieke racisme en de tijdens zijn bewind plaatsgevonden
mensenrechtenschendingen aan de zwarte bevolking [en kleurlingen, maar ik gooi dat even
op een hoop], had deze onderscheiding niet verdiend.
Wel berechting voor gepleegde misdaden, maar daarop kom ik terug.
VERKIEZINGEN IN VRIJHEID/ONE MAN/ONE VOTE
En dan is het zover.
Datgene waarvoor zovele ANC strijders het leven hebben gelaten, zijn opgesloten
en mishandeld.
One man, one vote
De eerste vrije, democratische verkiezingen in de geschiedenis van Zuid Afrika op 27
 april 1994. [92]
Emoties, grote emoties kwamen vrij.
Er waren zwarte oude mensen op de TV te zien, die bereid waren, uren in de rij te staan voor
iets, dat in ieder op democratische grondslag gebaseerd land doodnormaal is, stemmen.
Voor het eerst in hun leven.
Hoe kritisch ook gekeken moet worden [naar mijn mening] naar schaduwzijden van
het post apartheidsregime, dit moet niet worden onderschat.
Geen blanke ”baas” meer [93], maar gelijkwaardigheid.
Een historisch moment.
Dat is de grote verdienste van Mandela en al zijn medestrijders en dat blijft voorop staan,
vooral vanwege de grote persoonlijke prijs, die ervoor is betaald.
Bij de verkiezingsuitslagen werd het ANC de grootste partij, de Nationale Partij de tweede
en derde was de Inkthata Vrijheidspartij van Zoeloe Chief Buthelezi.
Aan ButhelezI moet trouwens nul comma nul waardering gegeven worden gezien zijn
rol als profiteur en verdediger van de apartheid  [94]
Ook is hij, met steun van het apartheidsregime, verantwoordelijk voor aanslagen
en moordpartijen  mensen in  townships met ANC aanhangers tijdens de onderhandelingen
om een vrij Zuid-Afrika en tijdens de apartheid [95]
Mandela werd de eerste president van het vrije Zuid Afrika, in 1999 opgevolgd
door Mbeki [96], wiens vader samen met Mandela op Robbeneiland gevangen
heeft gezeten [97]
De huidige president is Jacob Zuma [98]
REGERING VAN NATIONALE EENHEID/KLAP IN HET GEZICHT VAN PRINCIPES
De regering die Mandela vormde was er een van ”nationale eenheid”, waarbij hij
samen ging regeren met de Nationale Partij, de partij van voormalig apartheidschef, De Klerk
en de Inkatha Vrijheidspartij van Buthelezi. [99]
Hoewel het wel verklaard zal zijn als een ”vreedzame overgang uit de apartheid” zijn er
natuurlijk wel grenzen, zeker omdat het ANC volgens de Grondwetbepalingen geen
coalitiepartners nodig had en alleen kon regeren [ANC had 62 procent van de stemmen]. [100]
Die grenzen liggen in samenwerking met een partij [ik noem hier Nationale
Partij], waarvan voormannen De Klerk en voorgangers zich aan de misdaad tegen de menselijkheid, die
apartheid heet, hebben schuldig gemaakt en direct aan politieke moorden, foltering, vernedering,
mishandeling etc van de zwarte Afrikanen, ZONDER dat er ook maar enige berechting
van nog in leven zijnde betrokkenen heeft plaatsgehad.
Een klap in het gezicht van al die naamloze zwarte slachtoffers en de ANC strijders, die hun leven
hebben gelaten in de strijd.
Bovendien kon zo het ANC programma, zoals aanvankelijk in het Freedom Charter was
vastgelegd, onmogelijk worden uitgevoerd.
NELSON MANDELA/MYTHEVORMING EN WERKELIJKHEID
KRITIEK OP POST APARTHEIDSKEUZES
SOCIALE GERECHTIGHEID IN DE KOU
En dan kom ik nu op mijn eerste grote punt van kritiek op
het Mandela beleid, wat nu precies de reden is, dat hij door
de wereldleiders zo op handen gedragen wordt:
Zijn zogenaamde ”politiek van verzoening”
Bij politici gaat dat zelden om een schoonklinkend
ideaal, maar om de ”juiste” politiek-economische keuzes.
En het primaire belang van wereldleiders is het behoud
van het kapitalisme en hun daaruit voortvloeiende
economische belangen.
Toen duidelijk werd, dat de apartheid niet meer te handhaven
was en zelfs een bedreiging kon vormen voor internationale
economische belangen [de dreiging van een niet te hanteren
zwarte opstand, die zou uitmonden in een radicale
sociale strijd was niet denkbeeldig], nam de druk
op het Zuid Afrikaanse regime, om die apartheid af te schaffen, toe.
Daarin paste naadloos de door oprechte mensen en organisaties
bepleite vrijlating van Nelson Mandela, waar dus ook politici
zich achter schaarden.
Daarmee zou de druk op de ketel komen, die
apartheid ook echt af te schaffen en president De Klerk, sluwe realpoliticus, wilde
daaraan wel meewerken om de positie van de blanke elite te trachten te redden.
Want zijn angst viel samen met die van de wereldleiders
Een niet te controleren, zwarte opstand, die niet alleen kon
leiden tot een [verwerpelijke, al is het wel te begrijpen] bijltjesdag,
maar daarnaast ook het verliezen van de blanke economische macht.
Want stel, dat de opstand tot een racicaal economische revolutie zou leiden?
Daarom wilde De Klerk wel inbinden en een einde maken aan de apartheid
op voorwaarde uiteraard dat de economische macht in handen van
de blanke elite zou blijven.
Dat zich, nu bevrijd van de beperkingen van de apartheid, daarbij een
rijk geworden zwarte elite zou vormen, was geen enkel probleem, zolang
het [kapitalistische] systeem maar werd gered.
Maar de Klerk en de wereldleiders zaten met een belangrijk probleem:
Het jarenlang aan de Zuid Afrikaanse communistische Partij gelieerde
ANC, dat niet alleen streed voor een uitbanning van de blanke racistische
dominantie, maar ook voor radicalere veranderingen zoals
nationalisatie van een aantal bedrijfstakken. [101]
Want alleen op zo’n manier kon direct een stap
gezet worden in effectieve bestrijding van de bittere armoede en
een richting sociale gerechtigheid.
Mandela heeft principieel en compromisloos standgehouden tegen iedere
poging van president Botha en De Klerk om af te dingen op de volledige afschaffing
van de apartheid en het principe ”One man, one Vote” totdat hij gewonnen had.
Maar dezelfde principiele houding heeft hij niet ten toon gespreid in het streven
naar sociale gerechtigheid.
Dat vind ik een ernstige misser en daarin is hij de ANC idealen voor sociale
gerechtigheid niet trouw geweest.
Wat Mandela in wezen deed was de instandhouding van de gepriviligeerde blanke bovenklasse,
waarbij zich een nieuwe welvarende zwarte klasse voegde. [102]
Geen landhervormingen, nationalisaties, niets van dat alles, dat was gepropageerd in het ANC Freedom Charter [103]
Hij ging met het IMF in zee, wat automatisch bezuinigingen [ten koste van de sociaal-zwakkeren] inhoudt [104]
Opgemerkt moet bovendien worden, dat het IMF een beduimelde reputatie heeft gehad bij en medeplichtig was
aan de Zuid Afrikaanse apartheid.
Zo verstrekte het IMF een lening van 2 biljoen dollar tussen 1976 en 1983. [105]
Ook had het IMF in 1966 niet thuis gegeven aan de oproep van de Algemene Vergadering,
Zuid Afrika geen lening te verstrekken. [106]
Het meest trieste was nog, dat de regering Mandela redelijk begon, met de politiek van Reconstruction and
Development [107], waarin enkele beperkte sociale successen werden behaald [108], maar deze later verving door het neo liberale model ”Gear” [109]
En natuurlijk in conflict kwam met bondgenoot van het eerste uur, de Zuid Afrikaanse Communistische
Partij en de vakbondsalliantie Cosatu [110]
De apartheid is afgeschaft en dat is een enorme stap en belangrijke verdienste van
Mandela en de duizenden, die met hem streden, maar de sociale ellende is nog even groot als
tijdens die apartheid.
In dat opzicht is er niets veranderd voor de arme zwarte massa’s [111]
En dat is wel degelijk de verantwoordelijkheid van Mandela [natuurlijk met zijn
medebestuurders]
GERECHTIGHEID VERTRAPT/WAARHEIDS EN VERZOENINGSCOMMISSIE
GEEN VERZOENING ZONDER GERECHTIGHEID
”TOM EN BERNARD. Tom woonde tegenover Bernard. Op een dag stal Tom Bernards fiets. Elke dag daarna zag Bernard dat Tom op zijn fiets naar school ging. Na een jaar liep Tom naar Bernard toe, stak zijn hand uit en zei: ,,Laat ons ons met elkaar verzoenen en het verleden vergeten.” Bernard keek naar Toms hand en zei: ,,En de fiets dan, krijg ik die ook terug?” ,,Nee”, antwoordde Tom, ,,ik had het niet over de fiets, het gaat om verzoening.”
Een gelijkenis verteld door de Zuid-Afrikaanse dominee Mxolisi Mpambani en opgetekend door Antjie Krog tijdens een bijeenkomst van de Waarheids- en Verzoeningscommissie”
In bovenstaande citaat is [112] de essentie van de Zuid-Afrikaanse Waarheids en Verzoeningscommissie
en Waarheidscommissies in het algemeen treffend samengevat.
Dat brengt mij bij mijn tweede grote punt van kritiek, de Zuid-Afrikaanse Waarheids en Verzoeningscommissie,
een schande voor iedere fatsoenlijke rechtsgang en een regelrechte klap in het gezicht van
alle anti apartheidsstrijders, die het leven gelaten hebben voor een vrij Zuid-Afrika.
Van de zwarte bevolking, die het slachtoffer is geweest van moord, buitengerechtelijke
executies, foltering, onderdrukking, vernedering.
Dat de verantwoordelijken voor die misdaad tegen de menselijkheid, apartheid, niet vervolgd zijn
en daardoor niet veroordeeld, is voor mij onverteerbaar.
Laat staan voor de slachtoffers.
Waarheids en Verzoeningscommissie/Kort Overzicht
Als gevolg van onderhandelingen tussen het ANC en apartheidspartij de Nationale Partij
kwam de Zuid-Afrikaanse Waarheids en Verzoeningscommissie [Truth and Reconciliation
Commission of South-Africa] tot stand.
Het kwam hierop neer, dat amnestie zou worden verleend voor de zogenaamde ”apartheidsmisdaden”
[lees mensenrechtenschendingen, begaan als gevolg van de apartheidspolitiek] als de volledige
waarheid over de begane misdaden was opgebiecht.
Dit gold zowel voor apartheidsofficials [politiek/militair/veiligheidsdienst/politie, etc] als
anti-apartheidsstrijders, van wie sommigen ook mensenrechtenschendingen hadden gepleegd.
De doelstellingen van de TR [vanaf nu de Waarheids en Verzoeningscommissie genoemd]
waren
  1. De Commissie wilde een zo volledig mogelijk beeld schetsen van grove mensenrechtenschendingen begaan onder apartheid.
  2. De Commissie wilde amnestie verlenen aan misdadigers, zowel uit de kringen van het apartheidsregime als aan de kant van de vrijheidsstrijders, en
  3. de waardigheid van de slachtoffers herstellen.
Dit laatste gebeurde door de slachtoffers de kans te geven hun ervaringen te vertellen en door vergoedingen
voor te stellen ter compensatie van de gebeurtenissen uit het verleden en heden [113]
De voorzitter van deze aanfluiting van gerechtigheid was Bisschop Desmond Tutu, een befaamd
anti-apartheidsstrijder en Nobelprijswinnaar voor de Vrede [114]
Daarom ook is het zo jammer, dat hij zich hiervoor leende en dat Nelson Mandela
bij de onderhandelingen hiermee accoord gegaan is.
Want uiteraard wilden de voormalige apartheidsofficials dit.
Het zou immers betekenen, dat zij met foltering, mensenrechtenschendingen, moord,
buitengerechtelijke executies wegkwamen.
Dat de moordenaars van anti apartheidsactiviste Ruth First [115] die door een bom was opgeblazen,
maar een zielig verhaal hoefden te doen over hun wandaden en weer naar huis konden gaan.
Dat de folteraars van de op een politiebureau overleden anti-apartheidsstrijder Steve Biko [116] ermee wegkwamen,
zoals zovele andere apartheidsmisdadigers.
Dit gaat tenslotte niet om het stelen van een fiets, maar om ernstige misdaden, misdaden
tegen de menselijkheid.
Noodzakelijk is dat deze worden vervolgd, uiteraard met alle waarborgen voor een eerlijk
en onafhankelijk proces waarbij, bij voldoende hard bewijs, een veroordeling komt.
Dit is een must vanuit het standpunt van gerechtigheid, als tegenover zowel slachtoffer
als nabestaanden.
Uiteraard moet die vervolging zowel apartheidsofficials gelden als anti-apartheidsstrijders,
die zich aan misdaden hebben schuldig gemaakt.
De verdedigers van dit TR gedrocht voerden als verdediging aan, dat het tijd werd voor
”verzoening”.
Maar verzoening is niet mogelijk zonder gerechtigheid.
Dat dit onder de nabestaanden leeft, blijkt wel uit een onderzoek van het Zuid-Afrikaanse Centrum voor de Studie
van Geweld en Verzoening uit 1998, waarin wordt geconcludeerd, dat de slachtoffers van de apartheid
ook het straffen van daders als voorwaarde voor verzoening zagen.
Volgens een dewelnemer aan het onderzoek ”tonen de meeste
daders geen enkel teken van berouw en zijn dus niet serieus over verzoening” [117]
De familieleden van de door de politie vermoorde Steve Biko daagden de TRC voor de rechtbank met als argument,
met als argument, dat de amnestieprocedure ongrondwettelijk was en in strijd met internationale
mensenrechtenconventies. [118]
Ze werden helaas niet in het gelijk gesteld.
DE BIJNA VERERING VAN MANDELA
HET GEJUBEL VAN DE WERELDLEIDERS
Het is zeer wel mogelijk, dat wereldleiders werkelijk respect hebben
voor de morele integriteit
van Mandela, die als anti-apartheidsstrijder een hoge prijs
heeft betaald,
 zeker omdat die morele integriteit hen in alle opzichten ontbreekt.
Mandela zou daarvan nog blijk geven bij zijn onverbloemde [en natuurlijk terechte] afwijzing van
zowel de NAVO interventie in Kosovo in 1999 als de in 2003 dreigende Brits/Amerikaanse aanval op Irak,
waarbij hij ook refereerde aan die VS misdaad tegen de menselijkheid in 1945, het
gooien van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. [119]
Wat de wereldleiders echter in werkelijkheid bezighield was de ”politiek
van verzoening”, die Mandela in het post-apartheidstijdperk gevoerd heeft.
Het is dan ook geen toeval, dat zij dit allemaal noemen.
Maar wat zij met die ”verzoening” bedoelden, waren nu juist de schaduwzijden
van het beleid van Mandela.
Dat gedrocht, die Waarheidscommissie [voor het Westen een garantie
dat er geen ”radicalisering” van het verzetspotentieel van de zwarte massa’s zou
volgen], maar vooral het gevoerde neo liberale beleid, dat het IMF binnenhaalde
en de buitenlandse investeringen zeker stelde.
EPILOOG
Eerder uitte ik in een condoleance aan de familie van Mandela en het Zuid-Afrikaanse
volk grote waardering
voor Mandela vanwege zijn onverzettelijke strijd tegen de apartheid en zijn
principiele solidariteit me de Palestijnse strijd [120]
Daavan neem ik niets van terug
Maar daarnaast vond ik het van belang, te wijzen op de schaduwzijden van zijn
beleid, die lagen in het faciliteren van straffeloosheid over de misdaden
uit de apartheidstijd [De TRC], maar vooral in het voeren van een neo liberale
koers, waarmee de idealen uit het ANC Freedom Charter, dat naast een einde
van de apartheid, de arme Zuid-Afrikaanse bevolking een beter leven wilde geven,
zijn verkwanseld.
Maar toch:
Waardering voor Mandela’s moed, strijd en de hoge offers, die hij [net zoals
al die andere strijders] gebracht heeft.
VAARWEL NELSON MANDELA, MADIBA
Rust in vrede
Astrid Essed
[1]
BBC NEWS
NELSON MANDELA DEATHl WORLD REACTION
6 DECEMBER 2013
KNACK.BE
REACTIES: DE WERELD ROUWT OM MANDELA
6 DECEMBER 2013
TROUW
WERELD REAGEERT OP DOOD MANDELA
6 DECEMBER 2013
NU.NL
NELSON MANDELA [95] OVERLEDEN
5 DECEMBER 2013
[2]
NU.NL
NELSON MANDELA [95] OVERLEDEN
5 DECEMBER 2013
[3]
NU.NL
WERELDLEIDERS BETUIGEN MEDELEVEN NA DOOD MANDELA
5 DECEMBER 2013
[4]
BBC NEWS
NELSON MANDELA DEATHl WORLD REACTION
6 DECEMBER 2013
[5]
BBC NEWS
NELSON MANDELA DEATHl WORLD REACTION
6 DECEMBER 2013
[6]
NU.NL
WERELDLEIDERS BETUIGEN MEDELEVEN NA DOOD MANDELA
5 DECEMBER 2013
[7]
BBC NEWS
NELSON MANDELA DEATHl WORLD REACTION
6 DECEMBER 2013
[8]
ELSEVIER
KONING IN BRIEF AAN NABESTAANDEN: MANDELA WAS INSPIREREND
VOORBEELD
6 DECEMBER 2013
[9]
ELSEVIER
RUTTE: EEN MOMENT OM STIL VAN TE WORDEN EN DANKBAAR TERUG TE KIJKEN
5 DECEMBER 2013
[10]
KNACK.BE
REACTIES: DE WERELD ROUWT OM MANDELA
6 DECEMBER 2013
[11]
KNACK.BE
REACTIES: DE WERELD ROUWT OM MANDELA
6 DECEMBER 2013
[12]
TROUW
WERELD REAGEERT OP DOOD MANDELA
6 DECEMBER 2013
[13]
KNACK.BE
REACTIES: DE WERELD ROUWT OM MANDELA
6 DECEMBER 2013
[14]
AFRICAN NATIONAL CONGRESS
ADDRESS BY PRESIDENT NELSON MANDELA AT THE INTERNATIONAL DAY
OF SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE
4 DECEMBER 1997
[15]
NRC
WERELDLEIDERS HERDENKEN MANDELA-OBAMA: DOOR HEM WIL IK BETER MENS ZIJN
10 DECEMBER 2013
DEREDACTIE.BE
”HIJ VERANDERDE DE WETTEN, MAAR OOK DE HARTEN”
10 DECEMBER 2013
[16]
OSAMA BIN LADEN KILLED BY US FORCES/NU JUSTICE WITHOUT A TRIAL
ASTRID ESSED
[17]
VOLKSKRANT
SNOEIHARD OORDEEL OVER DRONE AANVALLEN VS:
BEN IK VOLGEND SLACHTOFFER
22 OCTOBER 2013
AMNESTY INTERNATIONAL
WILL I BE NEXT?
US DRONE STRIKES IN PAKISTAN
OCTOBER 2013
DE WERELD MORGEN.BE
DE REALITEIT VAN OBAMA’S DRONES
26 MEI 2013
[18]
HUMAN RIGHTS WATCH
RUSSIA
LAWS OF ATTRITION
Crackdown on Russia’s Civil Society after Putin’s Return to the Presidency
24 APRIL 2013
PUSSY RIOT KRIJGT TWEE JAAR STRAFKAMP
VRIJHEID VAN MENINGSUITING ALS MISDAAD
ASTRID ESSED
[19]
HUMAN RIGHTS WATCH
MAKING JUSTICE COUNT IN CHECHNYA
Implementation of European Court of Human Rights Rulings against Russia
14 NOVEMBER 2011
HUMAN RIGHTS WATCH
WHO WILL TELL ME WHAT HAPPENED TO MY SON
27 SEPTEMBER 2009
[20]
HUMAN RIGHTS WATCH WORLD REPORT 2013-CHINA
[21]
HUMAN RIGHTS WATCH
CHINA
”THEY SAY WE SHOULD BE GRATEFUL”
Mass Rehousing and Relocation Programs in Tibetan Areas of China
27 JUNI 2013
”Oeigoeren die teruggestuurd worden naar China en van wie het vermoeden bestaat dat ze asiel hebben aangevraagd, worden bijna zeker gevangengenomen voor ondervraging en lopen grote risico’s op ernstige mensenrechtenschendingen. Ze belanden in de gevangenis of komen in werkkampen terecht waar marteling regelmatig voorkomt. Dat staat in rapporten en brieven van Human Rights Watch en Amnesty International.”
AMNESTY INTERNATIONAL
GROTE ZORGEN OVER VEILIGHEID BIJ TERUGKEER OEIGOER NAAR CHINA
9 JANUARI 2013
VAN BOMMEL: CHINA ONTKENT ONDERDRUKKING TIBETANEN EN
OEIGOEREN VOLLEDIG
15 MEI 2013
[22]
30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/
ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOOIWANA (SURINAME)
WIKIPEDIA
MOIWANA
[23]
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/MISDADEN
ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
[24]
THE HYPOCRISY ON MANDELA IS PALPABLE
6 DECEMBER 2013
[25]
NEWSWEEK
THE DAY MANDELA WA ARRESTED WITH A LITTLE HELP FROM
THE CIA
5 DECEMBER 2013
[26]
THE TELEGRAPH
NELSON MANDELA REMOVED FROM US TERROR LIST
2 JULI 2008
[27]
THE TELEGRAPH
NELSON MANDELA REMOVED FROM US TERROR LIST
2 JULI 2008
[28]
”Most infamously, she lambasted the African National Congress of imprisoned Nelson Mandela as “terrorists” and is said to have expressed doubt that the ANC, which had a leftist guerrilla wing, could ever supplant the apartheid-era regime. The ANC has been in power for nearly two decades now, and Thatcher’s unwillingness to back them at the apex of their struggle has embarrassed many, including current Conservative British Prime Minister David Cameron, who in 2006 decried “the mistakes my party made in the past with respect to relations with the ANC and sanctions on South Africa.”
TIME WORLD
MARGAETH THATCHER’S FOREIGN POLICY: WAS THE IRON LADY ON THE WRONG SIDE
OF HISTORY
8 APRIL 2013
THE INDEPENDENT
NELSON MANDELA: FROM ”TERRORIST” TO TEA WITH THE QUEEN
8 JULI 1996
GLOBAL POST
FOR MARGARET THATCHER, FEW TEARS SHED IN SOUTH AFRICA
8 APRIL 2013
THE GLOBE AND MAIL
THATCHER WRONG ON APARTHEID, MANDELA, SOUTH AFRICA SAYS
8 APRIL 2013
[29]
WIKIPEDIA
ISRAEL SOUTH AFRICA RELATIONS
UNITED STATES, ISRAEL OPPOSED MANDELA, SUPPORTED APARTHEID
6 DECEMBER 2013
[30]
ISRAEL OFFERED NUKES TO RACIST SOUTH AFRICA FOR
USE ON BLACK NEIGHBOURS
24 MEI 2010
”From the mid 1970s, the two countries were allegedly involved in joint nuclear-weapons development and testing. According to Seymour Hersh, for example, the 1979 Vela incident, was the third joint Israeli-South African nuclear test in the Indian Ocean.[21] Richard Rhodes concludes the incident was an Israeli nuclear test, conducted in cooperation with South Africa, and that the United States administration deliberately obscured this fact in order to avoid complicating relations with Israel.[22]´
WIKIPEDIA
ISRAEL SOUTH AFRICA RELATIONS
[31]
”In April 1976 South African Prime Minister John Vorster was invited to make a state visit, meeting Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin.[16] [19] Later in 1976, the 5th Conference of Non-Aligned Nations in Colombo, Sri Lanka, adopted a resolution calling for an oil embargo against France and Israel because of their arms sales to South Africa.[18] In 1977, South African Foreign Minister Pik Botha visited Israel to discuss South African issues with Israeli Prime Minister Menachem Begin and Foreign Minister Moshe Dayan.”
WIKIPEDIA
ISRAEL SOUTH AFRICA RELATIONS
[32]
Premier Benjamin Netanyahu van Israël  noemde de anti-apartheidsstrijder ‘een van de grote figuren van onze tijd’. “Hij was de vader van zijn natie, een man met visie en een vrijheidsstrijder die geweld verwierp.”
TROUW
WERELD REAGEERT OP DOOD MANDELA
6 DECEMBER 2013
[33]
UNITED STATES, ISRAEL OPPOSED MANDELA, SUPPORTED APARTHEID
6 DECEMBER 2013
TIME WORLD
MARGAETH THATCHER’S FOREIGN POLICY: WAS THE IRON LADY ON THE WRONG SIDE
OF HISTORY
8 APRIL 2013
THE INDEPENDENT
NELSON MANDELA: FROM ”TERRORIST” TO TEA WITH THE QUEEN
8 JULI 1996
THE GLOBE AND MAIL
THATCHER WRONG ON APARTHEID, MANDELA, SOUTH AFRICA SAYS
8 APRIL 2013
[34]
WIKIPEDIA
JOE SLOVO
[35]
WIKIPEDIA
RUTH FIRST
[36]
WIKIPEDIA
WALTER SISULU
[37]
WIKIPEDIA
OLIVER TAMBO
[38]
DE WERELD MORGEN.BE
NELSON MANDELA (1918-2013)
STRIJDER VOOR EEN BETERE WERELD
LODE VANOOST
5 DECEMBER 2013
SOWETAN LIFE
CHRONOLOGY OF NELSON MANDELA’S LIFE
6 DECEMBER 2013
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
[39]
AFRICAN NATIONAL CONGRESS
SOUTH AFRICA’S NATIONAL LIBERATION MOVEMENT
WIKIPEDIA
AFRICAN NATIONAL CONGRESS
[40]
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
SOWETAN LIFE
CHRONOLOGY OF NELSON MANDELA’S LIFE
6 DECEMBER 2013
[41]
”Wat was die apartheid eigenlijk? Het is méér dan louter het racisme dat de Zuid-Afrikaanse maatschappij vergiftigde, een racisme dat in zoveel andere landen bestaat en ook in Zuid-Afrika helemaal niet is verdwenen. Apartheid is het beste op te vatten als een stelsel van formele, juridisch, wettelijke en politieke uitsluiting en discriminatie van de zwarte ondergeschikte meerderheid vanuit een witte, dominante minderheid. Het is een stelsel van via wetten gereguleerde en door repressie afgedwongen rassenscheiding. ”
HOE APARTHEID IS VERDWENEN (1)
PETER STORM
WIKIPEDIA
APARTHEID IN SOUTH AFRICA
[42]
Dit hield in deportatie naar een afgelegen plaats, waar hij niet weg mocht gaan, naast een verbod
om met meer dan een persoon tegelijk te spreken, zelfs in de eigen woning
Bron
DE WERELD MORGEN.BE
NELSON MANDELA (1918-2013)
STRIJDER VOOR EEN BETERE WERELD
LODE VANOOST
5 DECEMBER 2013
[43]
WIKIPEDIA
PASS LAWS
WIKIPEDIA
PASJESWETGEVING
[44]
ANC
THE FREEDOM CHARTER
[45]
WIKIPEDIA
SOUTH AFRICAN COMMUNIST PARTY
[46]
ZIE OVER JOE SLOVO EN RUTH FIRST
NOOT 34 EN 35
[47]
SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE
THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS (USSR) AND THE ANTI-APARTHEID STRUGGLE
”The Soviet Union gave enormous support to the liberation struggle in South Africa, starting in the late 1950s/early 1960s with the boycott of South African products. Contact between the USSR and the South African Communist Party (then CPSA) and the ANC started during World War II.
Over the years, close ties grew between the USSR and the ANC/SACP/SACTU. Support ranged from financial and humanitarian aid to military aid. Many students from the liberation movements received their university education in the SU and cadres from MK and trade unionists were trained as well. The country gave important political and diplomatic support in the international arena. ”
THE NELSON MANDELA FOUNDATION
SOVIET UNION/UNION OF SOCIALIST SOVJET REPUBLICS
”Having supported the anti-apartheid movement since the 1950s, China spurned formal relations with South Africa’s apartheid government.”
THE ECONOMIST
NELSON MANDELA AND CHINA
A CONTROVERSIAL LEGACY
11 DECEMBER 2013
[48]
WIKIPEDIA
COLD WAR
[49]
WIKIPEDIA
PAN AFRICANIST CONGRESS OF AZANIA
PAN AFRICAN CONGRESS OF AZANIA
MANIFESTO
[50]
WIKIPEDIA
SHARPEVILLE MASSACRE
[51]
SOUTH AFRICA HISTORY ONLINE
UMKHONTO WE SIZWE
[52]
”A storm of international protest followed the Sharpeville shootings, including sympathetic demonstrations in many countries[9][10] and condemnation by the United Nations. On 1 April 1960, the United Nations Security Council passed Resolution 134. Sharpeville marked a turning point in South Africa’s history; the country found itself increasingly isolated in the international community. The event also played a role in South Africa’s departure from the Commonwealth of Nations in 1961”
WIKIPEDIA
SHARPEVILLE MASSACRE
RESPONSE
Bron
WIKIPEDIA
SHARPEVILLE MASSACRE
INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
NEDERLAND TEGEN APARTHEID-JAREN ’60 (1)
DE WERELD MORGEN.BE
NELSON MANDELA (1918-2013)
STRIJDER VOOR EEN BETERE WERELD
LODE VANOOST
5 DECEMBER 2013
[53]
1.         Recognizes that the situation in the Union of South Africa is one that has led to international friction and if continued might endanger international peace and security;
2.         Deplores that the recent disturbances in the Union of South Africa should have led to the loss of life of so many Africans and extends to the families of the victims its deepest sympathies;
3.         Deplores the policies and actions of the Government of the Union of South Africa which have given rise to the present situation;
4.         Calls upon the Government of the Union of South Africa to initiate measures aimed at bringing about racial harmony based on equality in order to ensure that the present situation does not continue or recur, and to abandon its policies of apartheid and racial discrimination;
5.         Requests the Secretary-General, in consultation with the Government of the Union of South Africa, to make such arrangements as would adequately help in upholding the purposes and principles of the Charter and to report to the Security Council whenever necessary and appropriate.
Adopted at the 856th meeting
by 9 votes to none, with 2
abstentions (France, United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland).
RESOLUTION 134 OF 1 APRIL 1960
[54]
The uproar among South Africa’s black population was immediate, and the following week saw demonstrations, protest marches, strikes, and riots around the country. On 30 March 1960, the government declared a state of emergency, detaining more than 18,000 people, including prominent anti-apartheid activists who were known as members of the Congress Alliance
WIKIPEDIA
SHARPEVILLE MASSACRE
RESPONSE
[55]
WIKIPEDIA
RIVONIA TRIAL
WIKIPEDIA
ARTHUR GOLDREICH
[56]
WIKIPEDIA
OLIVER TAMBO
[57]
WIKIPEDIA
JOE SLOVO
[58]
”Lawyers were unable to see the accused until two days before indictment on 9 October.”
WIKIPEDIA
RIVONIA TRIAL
WIKIPEDIA
GEORGE BIZOS
[59]
WIKIPEDIA
RIVONIA PROCES
[60]
WIKIPEDIA
DENIS GOLDBERG
[61]
WIKIPEDIA
RIVONIA TRIAL
[62]
Arthur Goldreich and Harold Wolpe escaped from The Fort prison in Johannesburg while on remand after bribing a prison guard. After hiding in various safe houses for two months they escaped to Swaziland dressed as priests with the aid of Manni Brown who posed as a tour operator as a cover to deliver weapons to the ANC. From Swaziland,Vernon Berrangé was to charter a plane to take them on to Lobatse, a small town in south-eastern Botswana
WIKIPEDIA
RIVONIA TRIAL
SOUTH AFRICA HISTORY ONLINE
FOUR POLITICAL DETAINEES ESCAPE FROM
PRETORIA CENTRAL PRISON IN ONE OF THE MOST
DRAMATIC ESCAPES IN SA HISTORY
11 AUGUST 1963
[63]
WIKIPEDIA
I AM PREPARED TO DIE
[64]
WIKIPEDIA
DENIS GOLDBERG
[65]
NOS
MANDELA’S GEVANGENSCHAP
5 DECEMBER 2013
[66]
”De gevangenen werden gescheiden op basis van huidskleur en zwarte gevangenen ontvingen kleinere rantsoenen dan kleurlingen en Indische personen. De categorie van politieke gevangenen, waartoe Nelson Mandela behoorde, werd afgescheiden en had minder rechten. Gevangenen moesten zich met koud zeewater wassen en Mandela sliep in een cel van 2,4 bij 2,1 meter op een slaapmat.”
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
GEVANGENSCHAP
Bron
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
[67]
DE WERELD MORGEN.BE
NELSON MANDELA (1918-2013)
STRIJDER VOOR EEN BETERE WERELD
LODE VANOOST
5 DECEMBER 2013
[68]
DE WERELD MORGEN.BE
NELSON MANDELA (1918-2013)
STRIJDER VOOR EEN BETERE WERELD
LODE VANOOST
5 DECEMBER 2013
[69]
DE MORGEN.BE
HOE DE ACTIVIST DE EERSTE ZWARTE PRESIDENT VAN ZUID-AFRIKA WERD
5 DECEMBER 2013
[70]
”De beeldvorming is bijna dat Mandela zo’n beetje alles deed: het ANC tot leven brengen in de jaren vijftig (zonder kameraden?), demonstraties houden (zonder verdere deelnemers?), onder gronds ging (in zijn eentje?), een gewapende tak van het ANC op zetten (zonder medestrijders/), opgepakt, gearresteerd, en veroordeeld werd en langdurig in de gevangenis moest zitten ( als enige?). Toen werd hij vrijgelaten (niemand anders?) en bracht hij onderhandelingen met het apartheidsbewind tot resultaat (alweer: helemaal op eigen houtje?) Nee, zo staat het er niet letterlijk. Maar het hele beeld is wel dat van één enkele held die, met de Speer van de Natie in zijn hand, de draak van de apartheid verslagen heeft.”
HOE APARTHEID IS VERDWENEN (2)
PETER STORM
[71]
NIEUWSUUR.NL
BYZONDERE VRIENDSCHAP OP ROBBENEILAND
7 DECEMBER 2013
[72]
”Mandela weigerde stelselmatig om zijn (Afrikaanstalige) bewakers met “baas” aan te spreken.”
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
[73]
NOS
MANDELA’S GEVANGENSCHAP
5 DECEMBER 2013
[74]
WIKIPEDIA
SOWETO UPRISING
[75]
NOS
MANDELA’S GEVANGENSCHAP
5 DECEMBER 2013
[76]
WIKIPEDIA
P.W. BOTHA
[77]
DE WERELD MORGEN.BE
NELSON MANDELA (1918-2013)
STRIJDER VOOR EEN BETERE WERELD
LODE VANOOST
5 DECEMBER 2013
[78]
NOS
MANDELA’S GEVANGENSCHAP
5 DECEMBER 2013
[79]
WIKIPEDIA
DESMOND TUTU
[80]
”In many western countries, such as the United States, the United Kingdom (where the Anti-Apartheid Movement was based) and the Commonwealth there was much debate over the imposition of economic sanctions in order to weaken Botha and undermine the white regime. By the late 1980s – as foreign investment in South Africa declined – disinvestmentbegan to have a serious effect on the nation’s economy.”
WIKIPEDIA
P.W. BOTHA
STATE PRESIDENT
BRON
WIKIPEDIA
P.W. BOTHA
NOS
MANDELA’S GEVANGENSCHAP
5 DECEMBER 2013
[81]
DE WERELD MORGEN.BE
NELSON MANDELA (1918-2013)
STRIJDER VOOR EEN BETERE WERELD
LODE VANOOST
5 DECEMBER 2013
[82]
WIKIPEDIA
F.W. DE KLERK
[83]
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
EARLY NEGOCIATIONS
Bron
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE
NELSON MANDELA TIMELINE 1990-1999
[84]
INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
MANDELA IN NEDERLAND
Van terrorist tot knuffeldier
[85]
INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
NEDERLAND TEGEN APARTHEID-JAREN ’50 (2)
INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
NEDERLAND TEGEN APARTHEID-JAREN ’60 (1)
INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
NEDERLAND TEGEN APARTHEID-JAREN ’60 (2)
INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
NEDERLAND TEGEN APARTHEID-JAREN ’60 (2)
ZIE VERVOLG OP WEBSITE INTERNATIONAAL
INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
[86]

Pretoria Minute

On 6 August 1990 the South African government and the African National Congress extended the consensus to include several new points. This Pretoria Minute included the suspension of the armed struggle by the ANC and its military wing Umkhonto we Sizwe.
WIKIPEDIA
INITIAL NEGOCIATIONS
Bron:
WIKIPEDIA
NEGOCIATIONS TO END APARTHEID IN SOUTH AFRICA
[87]
WIKIPEDIA
CODESA PARTICIPANTS
Bron:
WIKIPEDIA
NEGOCIATIONS TO END APARTHEID IN SOUTH AFRICA
[88]
”The right-wing white Conservative Party and the left-wing Pan Africanist Congress boycotted CODESA.
WIKIPEDIA
CODESA PARTICIPANTS
[89]
WIKIPEDIA
CODESA PARTICIPANTS
[90]
WIKIPEDIA
CODESA PARTICIPANTS
[91]
NOS
NOBELPRIJS NELSON MANDELA EN DE KLERK
[92]
WIKIPEDIA
SOUTH AFRICAN GENERAL ELECTION
TROUW
VERKIEZINGEN VOOR IEDEREEN, APARTHEID TEN EINDE, ZWARTEN MOGEN VOOR
HET EERST STEMMEN
WIKIPEDIA
VERKIEZINGEN IN ZUID AFRIKA
[93]
WIKIPEDIA
APARTHEID IN SOUTH AFRICA
WIKIPEDIA
BAASSKAP
[94]
WIKIPEDIA
MANGOSUTHU BUTHELEZI
[95]
WIKIPEDIA
BIOPATHONG MASSACRE
TROUW
MOORDBRIGAES INKATHA VOOR GERECHT
TROUW
ZOELOECHEF BUTHELEZI VERTREKT
[96]
WIKIPEDIA
THABO MBEKI
[97]
WIKIPEDIA
GOVAN MBEKI
[98]
WIKIPEDIA
JACOB ZUMA
[99]
WIKIPEDIA
GOVERNMENT OF NATIONAL UNITY (SOUTH AFRICA)
[100]
;;In the election of 27 April 1994 the African National Congress obtained the majority of seats in the National Assembly, and thus could form the government on its own”
WIKIPEDIA
GOVERNMENT OF NATIONAL UNITY (SOUTH AFRICA)
[101]
”The national wealth of our country, the heritage of South Africans, shall be restored to the people
The mineral wealth beneath the soil, the Banks and monopoly industry shall be transferred to the ownership
of the people as a whole.
All other industry and trade shall be controlled to assist the wellbeing of the people”
ANC
THE FREEDOM CHARTER
[102]
WORLD SOCIALIST WEB SITE
FORMER SOUTH AFRICAN PRESIDENT NELSON
MANDELA DIES
6 DECEMBER 2013
LINKSE SOCIALISTISCHE PARTIJ
MANDELA’S STRIJD OM DE MACHT EN HET TRAGISCHE LOT VAN ZIJN PARTIJ
7 DECEMBER 2013
WAT MANDELA’S DOOD ZOAL LOSMAAKT
PETER STORM
[103]
”The national wealth of our country, the heritage of South Africans, shall be restored to the people
The mineral wealth beneath the soil, the Banks and monopoly industry shall be transferred to the ownership
of the people as a whole.
All other industry and trade shall be controlled to assist the wellbeing of the people”
ANC
THE FREEDOM CHARTER
[104]
COUNTERPUNCH
THE MANDELA YEARS IN POWER
[105]
COUNTERPUNCH
THE MANDELA YEARS IN POWER
[106]
COUNTERPUNCH
THE MANDELA YEARS IN POWER
[107]
WIKIPEDIA
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROGRAMME
THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROGRAMME (RDP)
[108]
WIKIPEDIA
SOCIAL ACHIEVEMENTS OF THE RDP
[109]
GROWTH, EMPLOYMENT AND REDISTRIBUTION
A MACROECONOMIC STRATEGY
THIRD WORLD TRAVELLER
WHAT WENT WRONG IN SOUTH-AFRICA
WTO GLOBALIZATION HARKS BACK IN 19TH CENTURY IMPERIALISM
[110]
WIKIPEDIA
CONGRESS OF SOUTH AFRICAN TRADE UNIONS
WIKIPEDIA
COSATU
[111]
WORLD SOCIALIST WEB SITE
FORMER SOUTH AFRICAN PRESIDENT NELSON
MANDELA DIES
6 DECEMBER 2013
LINKSE SOCIALISTISCHE PARTIJ
MANDELA’S STRIJD OM DE MACHT EN HET TRAGISCHE LOT VAN ZIJN PARTIJ
7 DECEMBER 2013
WAT MANDELA’S DOOD ZOAL LOSMAAKT
PETER STORM
SOCIALISME.NU
IN MEMORIAM  NELSON MANDELA
[112]
NRC
ALS DE LEUGEN ZICH OPRICHT, RUIK IK BLOED
3 DECEMBER 1998
[113]
WIKIPEDIA
ZUID-AFRIKAANSE WAARHEIDS EN VERZOENINGSCOMMISSIE
[114]
WIKIPEDIA
DESMOND TUTU
[115]
WIKIPEDIA
RUTH FIRST
[116]
STEVE BIKO
[117]
TROUW
ZUID-AFRIKA VIERT VERZOENING, MAAR ER KLINKT OOK KRITIEK
16 DECEMBER 2006
[118]
DE ZUID-AFRIKAANSE WAARHEIDS EN VERZOENINGSCOMMISSIE ALS MODEL
VOOR CONFLICTVERZOENING
ANNELIES VERDOOLAEGE
[119]
”Mandela sprak zich herhaaldelijk kritisch uit over westerse landen. Zo verzette hij zich in 1999 heftig tegen de NAVO-interventie die leidde tot de Kosovo-oorlog. Hij noemde het een poging van machtige staten om de hele wereld te beheersen. In 2003 sprak hij zich uit tegen de plannen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om Irak binnen te vallen. Hij omschreef het als een “tragedie” en zei dat de Verenigde Staten meer verschrikkelijke misdaden begaan had dan welk ander land, refererend aan het in de Tweede Wereldoorlog werpen van atoombommen op Japan
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA/KRITIEK OP HET WESTEN
Bron
WIKIPEDIA
NELSON MANDELA
[120]
IN HONOUR OF FREEDOM FIGHTER NELSON MANDELA-AMANDLA!!!!
ASTRID ESSED

 

Reacties uitgeschakeld voor Nelson Mandela overleden/Een strijder gaat naar huis/Begrensd heldendom

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.