Complete Gemeenteraad en burgemeester verafschuwen woorden en optreden raadslid Sylvana Simons (Bij1)/Commentaar op Suriname Mirror

Image result for Foto Sylvana/Gemeenteraad
DAPPERE SYLVANA SIMONS NA HET SPOEDDEBAT OVER HET FATALE
SCHIETINCIDENT
”’U heeft mij niet horen zeggen, dat mensen bang horen te zijn
als ze worden neergeschoten door de politie.
U heeft mij wel horen zeggen, dat dit heel veel losmaakt bij
sommige mensen in Amsterdam.
Die er ook reden toer hebben om zich zo te voelen.
En dat is heel vervelend en u kent mij intussen.
Ik ben een brenger van vervelende waarheden.
En dan komt het mij vaak duur te staan.”
Dennis Brandsma Fotografie
Image result for Foto Michael Fudge
WEDEROM EEN SLACHTOFFER VAN POLITIEGEWELD,
MICHAEL FUDGE
VORIGE SLACHTOFFERS POLITIEGEWELD
Image result for Paul Selier/Foto's
R.I.P. PAUL SELIER [RECHTS] EN MITCH HENRIQUEZ [LINKS], SLACHTOFFERS
POLITIEGEWELD, DE EEN DOODGESLAGEN EN DE ANDERE
GEWURGD DOOR NEKKLEM
Image result for mitchell winters/Photo

 

R.I.P.
MITCHEL WINTERS, DOOR DE POLITIE DOODGESCHOTEN
IN HET PARK ONDER VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
ZOU ZIJN EIGEN DOOD HEBBEN UITGELOKT…..
Image result for rishi chandrikasing/Foto
R.I.P. RISHI CHANDRIKASING, SLACHTOFFER POLITIEGEWELD
IN DE NEK GESCHOTEN, TOEN HIJ WEGRENDE

 

R.I.P.
IHSAN GURZ, OVERLEDEN IN EEN POLITIECEL ONDER
VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
Image result for ijsberg/Foto's
DEZE POLITIEDODEN ZIJN NOG HET TOPJE VAN DE IJSBERG!

 

END POLICE LICENCE TO KILL

DE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST
HOE LANG GAAN WIJ DIT POLITIEGEWELD
NOG TOLEREREN!

 

COMPLETE GEMEENTERAAD EN BURGEMEESTER
VERAFSCHUWEN WOORDEN EN OPTREDEN
RAADSLID SYLVANA SIMONS (BIJ1)/Commentaar op
Suriname Mirror
VOORAF
Beste lezers,
Over het fatale schietincident bij de Nederlandsche Bank,
waarbij de politie met 21 kogels een 31 man, Michael Fudge,
doodschoot [1] hoef ik u niets meer te vertellen.
Eerder schreef ik al, dat een dergelijke overvloed aan
politiekogels, een executie is. [2]

 

 

 

 

 

Terecht heeft dan ook Bij1 Gemeenteraadslid Sylvana Simons
gesproken over een ”bovenmatig aantal kogels [3] en eerlijk
gezegd zou ik niet weten, hoe je zoiets anders zou moeten
benoemen.
Een voltallige politie eenheid tegenover een man, zoals bleek, een verwarde man [4], die een nepwapen bij zich had.
To be fair:
Dat wist de politie op dat moment niet, maar dat is niet relevant.
Een man komt op de politie af [5] met een-naar het schijnt echt- vuurwapen en om hem tegen te houden vuurt men a la dol een
kogelregen op hem af?
Liquidatie, dat woord vond historicus Han van der Horst gewettigd [6]
en dat vind ik ook.
Natuurlijk werd door het OM de veronderstelling, dat het om
een ”suicide by cop” ging [7] uit de kast getrokken.
HOW CONVENIENT [8]
Dat is het Verhaal, waarmee het Gezag wel vaker komt
aanzetten, als een man door een of meer politieagenten
wordt doodgeschoten.
Dat was zo in het geval van Mitchell Winters [9] en nog sterker:
In 2004 vond op het Frederikplein [vlakbij de Nederlandsche
Bank] een bijna identiek schietincident plaats:
Een Duitser werd toen door de politie doodgeschoten,
ook met 21 kogels en het zou ook ”suicide by cop”
betreffen…….[10]
SYLVANA SIMONS EN DE GEMEENTERAAD
Terecht dus, dat Sylvana Simons zich hierover bezorgd maakte.
Zij verwoordde dat in haar aanvraag om een spoeddebat
als volgt
”’De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld’, [11]
Ook verklaarde zij, ook weer terecht, dat door dergelijk trigger happy
gedrag van de politie [woorden Astrid Essed, niet van Sylvana Simons] de stad juist onveiliger wordt. [12]
Weer TERECHT:
Want hoe moet de gemiddelde burger zich voelen, na kennis
genomen te hebben van zo’n horror story?
IK vind het wel heel makkelijk schietgedrag, als je bedenkt, dat de
politie met een overmacht is, dat zij getraind moet zijn op dergelijke
situaties en moet kunnen schieten zonder dodelijk gevolg.
Is dat altijd gemakkelijk?
NEEN
Maar daarvoor zijn ze opgeleid, toch?
Om de burger te beschermen, niet meer onveiligheid en angst
creeeren.
Maar in plaats van de gerechtvaardigde zorgen van Sylvana Simons
te delen-tenslotte is de Gemeenteraad er voor de burgers- blies
de Gemeenteraad warm en koud, ging tekeer over de ”voorbarige
conclusies” van Sylvana richting politie, maar waar ze nog het heftigst op reageerden was Sylvana’s opmerking, dat de mensen,
die zij gesproken heeft, met name jongeren van kleur, hiervan
geschrokken zijn. [13]
Om de hysterische woorden van VVD Gemeenteraadslid Eric
van der Burg te citeren
”En dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te
zijn voor politieagenten, is walgelijk!” [14]
En dat nadat Sylvana Simons
En dat nadat Sylvana Simons al had aangegeven, dat haar bewoordingen
”te scherp” geweest waren [vind ik niet] [15] en in het algemeen haar
vertrouwen richting politie had bevestigd. [16]
OVERIGENS:
Ze heeft niet eens de kans gehad, de bewuste vragen voor het
spoeddebat te stellen.
Zie de vragen onder noot 17
Want ze is wel 31 keer onderbroken! [18]
JONGEREN VAN KLEUR
Overigens hebben jongeren van kleur alle reden, zich zorgen te
maken naar aanleiding van dit 21 kogels schietincident, wat de
politie betreft.
Ik noem niet alleen etnisch profileren [19], maar ook een aantal
dodelijke schietincidenten met jongeren/mannen van kleur
als slachtoffers:
Rishi Chadrikasingh
Mitch Henriquez
Mitchel Winters……[20]
Om een lang verhaal kort te maken, Sylvana spoke the truth,
zoals ik in een fel artikel betoogde [21]
Om dit nogeens te benadrukken heb ik een commentaar geschreven
op een artikel in de Suriname Mirror, dat de houding van de Gemeenteraad belichtte.
Ik weet niet, of ze het publiceren, vandaar dat ik het graag
met u deel.
Zie eerst het artikel van Suriname Mirror [A]
Daarna mijn reactie onder het artikel van  Suriname Mirror [B]
Zie daaronder de tekst van het artikel van de Suriname Mirror. [C]
En daaronder het notenapparaat [D]
VEEL LEESPLEZIER
Astrid Essed
A
ARTIKEL SURINAME MIRROR
SURINAME MIRROR
COMPLETE GEMEENTERAAD EN BURGEMEESTER
VERAFSCHUWEN WOORDEN EN OPTREDEN
RAADSLID SYLVANA SIMONS (BIJ1)
B
MIJN COMMENTAAR OP DE SURINAME MIRROR
OPTREDEN GEMEENTERAAD TEGENOVER SYLVANA SIMONS
”BUITENSPORIG”’EN ”WALGELIJK”/SYLVANA SPOKE THE TRUTH
Geachte Redactie en lezers,
Ronduit ”buitensporig” en ”walgelijk”-de woorden, die Gemeenteraadsleden
richting Bij1 Gemeenteraadslid Sylvana Simons gebruikten- was het optreden
van de Amsterdamse Gemeenteraad tegenover Sylvana Simons.
Haar ”misdaad”?
Ze had het als zwarte vrouw [want ik vermoed, dat de racisme kaart hier
wel degelijk speelt, ook al is het niet bewust] gewaagd, het fatale schietincident
bij de Nederlandsche Bank, waarbij de politie met 21 kogels een verwarde man
doodschoot, te definieren als ‘bovenmatig gebruik van kogels”
Mag ze even?
Niet alleen is ze vrij in het uiten van haar mening, ieder normaal mens zal
beamen, dat het afschieten van 21 kogels op een verwarde man met [zoals
later bleek] een neppistool [maar ook al was het echt, dan nog] buitensporig is,
sterker nog, zoals ik dat zeg, een EXECUTIE!
En niet voor het eerst!
Ook in 2004 kwam op bijna dezelfde plek, ook een man om het leven,
doorzeefd met 21 politiekogels.
Eerder is het schandalig, dat de Gemeenteraad zich daar als volksvertegenwoordigers niet druk over maakte en integendeel, alles deed
om de politie te verdedigen om uit de wind te houden.
Zij stelden, dat Sylvana voorbarige conclusies trok, maar deden dat zelf
door opmerkingen als
”Ik denk, dat het Amsterdamse korps onze trots verdient” [burgemeester
Halsema]
”’Vierenveertig raadsleden hebben vandaag gezegd
”Wij vertrouwen de burgemeester, wij vertrouwen het Openbaar
Ministerie, we vertrouwen de politie en we steunen de mannen en
vrouwen, die iedere dag moeilijk werk voor ons doen en die ene
dissonant, daar heb ik keihard afstand van genomen”
[Eric van der Burg, VVD Gemeenteraadslid]
POLITIE EN JONGEREN VAN KLEUR
Sylvana deed meer:
Ze verwoordde de zorgen, die ze vanuit de samenleving
hoorde, vooral ook van jongeren van kleur, over het dodelijk
schietincident:
Ik citeer
”‘Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.
Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’
Vervolgens werd Sylvana ervan beschuldigd, dat ze de racisme
kaart trok en durfde te suggereren, dat de politie racistisch
zou zijn.
Ten eerste verwoordde Sylvana de zorgen van jongeren.
Maar bovendien IS er bij de politie sprake van structureel racisme,
zoals etnisch profileren, iets wat de politie zelf heeft toegegeven.
CONCLUSIE
Het zijn de Gemeenteraadsleden, die hun ogen sluiten voor
buitensporig politiegeweld, waarvan dit fatale schietincident
het zoveelste voorbeeld is, van politiegeweld tegen zwarten
en mensen van kleur, vaak jongeren
[Mitch Henriquez, Rishi Chadrikasingh, Mitchell Winters,
Ihsan Gurz]
Het zijn de Gemeenteraadsleden, die ondanks dit buitensporig, vaak
[niet altijd] racistisch geinspireerd politiegeweld, hun oren en
ogen hiervoor bewust sluiten, killing cops
blijven verdedigen en de aanklager van dit geweld, Sylvana Simons,
verketteren en op de meest onbeschofte wijze interrumperen
en verdacht maken.
Dapper, dat zij ondanks dat toch de zaak van gerechtigheid hooghoudt, tegen de stroom in!
Vriendelijke groeten/Astrid Essed
 
C
 
TEKST SURINAME MIRROR
COMPLETE GEMEENTERAAD EN BURGEMEESTER
VERAFSCHUWEN WOORDEN EN OPTREDEN
RAADSLID SYLVANA SIMONS (BIJ1)

‘Wat u vandaag gedaan heeft is: uzelf onsterfelijk belachelijk gemaakt’

– Aspirant politica Simons valt politie ongefundeerd hard aan over schietincident bij De Nederlandsche Bank en tovert haar tot cliché verworden racismekaart uit haar bodemloze hoge zwarte hoed
– Simons schiet uit de bocht: ’Jongeren van kleur in Amsterdam hebben angst om neergeschoten te worden door de politie’… 

De voltallige Amsterdamse gemeenteraad én burgemeester Halsema hebben hun walging en afschuw uitgesproken over de woorden en handelwijze van raadslid Sylvana Simons (BIJ1). Zij vond het nodig om een spoeddebat aan te vragen over het schietincident bij De Nederlandsche Bank en concludeerde in haar aanvraag dat er sprake was van ’buitensporig en onnodig politiegeweld’. Bij het schietincident schoot de politie de 31-jarige Michael Fudge dood. Daarbij werd meermaals geschoten. Mogelijk was er sprake van ’suicide by cop’, maar dat wordt nog onderzocht. 

Alle aanwezige fracties (GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Forum voor Democratie, Denk, SP, CU, CDA) spraken hun afschuw over de woorden van Simons uit. Zij stelde letterlijk dat ‘het bovenmatige aantal kogels‘ dat is gebruikt een ’klimaat van onveiligheid’ in Amsterdam creëert. Simons bood geen excuses aan voor haar voorbarige conclusies,  maar stelde wel dat haar woorden ’misschien te scherp’ zijn gekozen.

Ze zette het debat desondanks door, hetgeen ook tot zichtbare wrevel bij leden van het college van burgemeester en wethouders leidde.

Nicole Temmink@NicoleTemmink

Let ook op het woordje “misschien”. Totaal gebrek aan zelfreflectie wat er vanmiddag door Bij1 in de Amsterdamse raad werd getoond: https://www.at5.nl/artikelen/191609/sylvana-simons-verdedigt-aanvraag-spoeddebat-maar-misschien-waren-mijn-woorden-te-scherp …

Hele raad neemt afstand van Sylvana Simons in verhit debat

Sylvana Simons (Bij1) heeft vanmiddag in de gemeenteraad haar aanvraag voor een spoeddebat ove

at5.nl

See Nicole Temmink’s other Tweets

Volgens veel partijen zijn er in deze kwestie ’alleen maar verliezers’. Zij vroegen Simons dan ook terughoudendheid te betrachten en verwezen daarbij naar uitspraken van duo-raadslid Vreer Verkerke van BIJ1. Die stelde: ‘Je zou denken dat de politie genoeg getraind is om met een paar schoten iemand neer te brengen. Anders mankeert er iets aan hun training lijkt me. Jij hebt makkelijk praten als witte cisvrouw (iemand waarvan de identiteit overeenkomt met het biologisch geslacht waarmee zij geboren is)’, schreef het duo-raadslid op Twitter richting SP-raadslid Nicole Temmink.

Nicole Temmink@NicoleTemmink

Agenten zitten vaak met een trauma thuis nadat ze iemand hebben neergeschoten. De rijksrecherche doet altijd onderzoek na het gebruik van een vuurwapen. Een jongen die tragisch genoeg zelfmoord wilde plegen en daar deze manier voor koos. Maar zeg nog eens iets over mijn witheid.

Gender Schmender@vreer
Replying to @NicoleTemmink

21 kogels. Tegen 1 persoon. Die niet eens had geschoten. Je zou denken dat de politie getraind genoeg is om met een paar schoten iemand neer te brengen. Anders mankeert er iets aan hun training lijkt me. Jij hebt makkelijk praten als witte cisvrouw.

See Nicole Temmink’s other Tweets

Simons wilde geen afstand nemen van die woorden. Ze vertelde zelfs dat ’jongeren van kleur’ in Amsterdam angst hebben om neergeschoten te worden door de politie, iets wat door Denk-raadslid Numan Yilmaz ’totaal niet herkend’ werd.

‘U bent angst in de samenleving aan het brengen’, reageerde PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki als door een adder gebeten. ‘U moet zich kapot schamen! Dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang moeten zijn voor de politie is walgelijk!’, briesde VVD’er Eric van der Burg. Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren kon zijn afkeur tegen Simons’ woorden ook niet meer onderdrukken. ‘Politici horen zich niet uit te spreken over lopende onderzoeken. We gaan hier niet de politie publiekelijk afvallen voordat er feiten zijn!’ Hij meldde dat Simons zich ’diep moet schamen’.

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma sprak zich uit tegen de wijze waarop Simons het debat voerde.

Burgemeester Halsema benadrukte dat er zich ‘een groot drama heeft afgespeeld‘. Als er geschoten is met een politiewapen wordt altijd onafhankelijk onderzoek gedaan door de Rijksrecherche en is het goed gebruik dat er dan gewacht wordt met het trekken van conclusies. ‘Het onderzoek wordt nu gedaan, daar wordt prioriteit aan gegeven. De Rijksrecherche doet dit onderzoek omdat zij er verstand van hebben. Dit is niet waarom je agent wordt. Dat doe je om de stad veiliger te maken, boeven te vangen. Dit is een nachtmerrie voor alle betrokkenen. Ik zou er alleen nog over willen zeggen: we wachten de uitkomsten van het Rijksrechercheonderzoek af. In de tussentijd verdienen deze agenten ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel.’

Politieagent Joeri kon het niet geloven toen hij las, dat raadslid Sylvana Simons het politieoptreden bij De Nederlandsche Bank ‘onnodig en buitensporig’ vindt.

Volgens politieagent Joeri, die net nadat Fudge was neergeschoten bij de bank arriveerde, was de situatie heel bedreigend, zo schrijft hij in een open brief aan Simons. ‘De man komt steeds dichter bij mijn collega’s en blijft op ze schieten. Vervolgens komt de man ook nog op hen af rennen. Mijn collega’s gaan steeds meer schieten, omdat de man of niet geraakt wordt, of niet reageert op de treffers. Uiteindelijk gaat de man neer.’ 
D
NOTEN
[1]

NU.NL

POLITIE SCHIET GEWAPENDE MAN DOOD BIJ NEDERLANDSCHE BANK

20 FEBRUARI 2019

https://www.nu.nl/binnenland/5727861/politie-schiet-gewapende-man-dood-bij-nederlandsche-bank-in-amsterdam.html

NOS
POLITIE SCHIET MAN DOOD OP STOEP NEDERLANDSCHE BANK/
FIETSER GEWOND
6 FEBRUARI 2019
[2]
POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/
DOOD OP DE STOEP/21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE!
ASTRID ESSED
20 FEBRUARI 2019
[3]
AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
TEKST

Raadslid Sylvana Simons van BIJ1 vindt het politieoptreden waarbij Michael Fudge op de stoep van De Nederlandsche Bank werd gedood, ‘onnodig en buitensporig’. Volgens haar creërt het juist een gevoel van onveiligheid.

Ze wil dat het college met spoed verantwoording aflegt over de schietpartij.

Volgens Simons maken Amsterdamse inwoners zich ernstig zorgen over het ‘bovenmatige aantal kogels’ dat is gebruikt om Fudge neer te schieten. Getuigen lieten weten dat er ongeveer twintig schoten klonken. Bij het schietincident werd een voorbijkomende fietser geraakt in het been.

Suicide by cop
De politie greep in toen Fudge met een vuurwapen op een agent af kwam rennen. Later bleek dat het om een nepwapen ging, dat volgens de politie niet van echt te onderscheiden was. De politie doet nog onderzoek en houdt er rekening mee dat Fudge mogelijk zichzelf wilde laten doden door een agent, ook wel bekend als suicide by cop.

Fudge werd in Amsterdam geboren. Maar heeft een Britse vader. Hij kwam eerder met justitie en politie in aanraking voor kleine vergrijpen zoals vernieling en overlast. Hij was de laatste tijd verward.

‘Onveiligheid’
Simons meent dat de stad juist onveiliger wordt door het optreden van de politie. ‘De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld’, schrijft ze.

[4]

Fudge werd in Amsterdam geboren. Maar heeft een Britse vader. Hij kwam eerder met justitie en politie in aanraking voor kleine vergrijpen zoals vernieling en overlast. Hij was de laatste tijd verward.

AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
[5]
”Woensdagavond rond 19.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat een persoon in de omgeving van Westeinde een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten zagen daar inderdaad een man met een vuurwapen of met een daarop gelijkend voorwerp lopen. De man kwam op een gegeven moment op de agenten af waarop de agenten de verdachte neerschoten”

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN
7 FEBRUARI 2019
[6]
Alles bij elkaar heeft de politie twintig of eenentwintig schoten gelost. Dat gegeven staat al vast. Met andere woorden: de verwarde man met zijn mes en zijn neppistool is gestorven in een kogelregen. De aanwezige agenten hebben niet geaarzeld maar met zijn allen het vuur geopend. Gewettigd zouden zijn de termen kogelregen en liquidatie. Advocaat Korver vraagt in een tweet terecht hoe dat dan zit met dat vuurgevecht als het slachtoffer een nepwapen droeg.”
SYLVANA SIMONS WORDT VEEL TE HARD AANGEPAKT
HAN VAN DER HORST/Historicus
14 FEBRUARI 2019

[7]

WIKIPEDIA

SUICIDE BY COP

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_by_cop

”Bij het schietincident zijn meerdere schoten gelost. Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel, een fenomeen dat ook bekend staat als ‘suïcide by cop’

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN
7 FEBRUARI 2019
[8]
VERTALING VAN HOW CONVENIENT IN NEDERLANDS

Vertaling van “how convenient” in Nederlands

hoe handig
hoe toevallig
wat handig
even goed uit
hoe toepasselijk
dat kwam goed uit
Wat komt dat goed uit
Wat gunstig
Komt dat even goed
[9]
”Mitchel Winters, de jongen die maandagavond door een politieagent werd doodgeschoten in het Beatrixpark in Schiedam, heeft de schietpartij waarbij hij om het leven kwam mogelijk zelf uitgelokt.”
…..
…..
”De rijksrecherche en het OM houden er ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft opgezocht.”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN AD REDACTIE
ASTRID ESSED
11 JUNI 2016
[10]
”Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet over tot strafrechtelijke vervolging tegen de zeven politiemannen die op 8 augustus een man hebben neergeschoten op het Frederiksplein in Amsterdam….”
….
…..
”De schietpartij veroorzaakte veel opschudding. Het heeft er alle schijn van dat de Duitser de dood zelf heeft opgezocht”
…..
……
”De volgende dag belde hij de politie vanuit een telefooncel in de buurt van het Frederiksplein. Toen agenten arriveerden, zagen zij de jas van de man in de telefooncel hangen. De Duitser zat even verderop op de grond in het parkje op het plein. Toen hij de agenten zag aankomen, begon hij op hen te schieten. Die vuurden in antwoord daarop 21 kogels op de man af. Vier daarvan raakten hem, waarop hij ter plekke stierf.”

VOLKSKRANT

OM ZIET AF VAN VERVOLGING SCHIETPARTIJ

FREDERIKSPLEIN

16 FEBRUARI 2005

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-ziet-af-van-vervolging-schietpartij-frederiksplein~b9b40303/

[11]

AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
[12]
Simons meent dat de stad juist onveiliger wordt door het optreden van de politie
AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
[13]
[Simons]
”Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.
Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’.
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AT5 staat alles op een rijtje
[14]
[ERIC VAN DER BURG/VVD]
”Dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te zijn
voor politieagenten, is walgelijk!”
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AT5 staat alles op een rijtje
ZIE VOOR GEHELE TRANSCRIPTIE
 NOOT 20 VAN
NOTEN 1 t/m 12 BIJ ARTIKEL POLITIE SCHIET MAN
NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/DOOD OP DE STOEP/
21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE
ASTRID ESSED
[15]
”Bij1 sprak in de aanvraag voor het debat over een ‘bovenmatig aantal kogels’ en eiste ‘spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld’.
”Simons gaf aan dat ze de integriteit van de politie niet in twijfel wil trekken, maar wel vragen wil stellen. De toon die Bij1 had gebruikt bij de aanvraag van het debat was ‘te scherp’, erkende ze. ,,Dat was wellicht een faux pas.’’
AD
KEIHARDE CLASH TUSSEN GEMEENTERAAD EN SYLVANA
SIMONS NA SUGGESTIE RACISME POLITIE
[16]
[Simons]
”De afgelopen drie en een half jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid
van politie en openbaar ministerie in relatieve vrijheid kunnen leven.
Ik waardeer het werk, dat de politie doet, gelooft u mij.’
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AT5 staat alles op een rijtje
[17]

Op woensdagavond 6 februari jongstleden moet zich voor alle betrokkenen een waar drama hebben afgespeeld bij De Nederlandsche Bank.

Agenten schoten een 31-jarige man neer. Zijn naam is inmiddels bij ons allen bekend. Uitspraken van zijn moeder in het Parool wijzen erop dat hij wellicht WILDE sterven. Suïcide by Cop. Een dergelijk scenario maakt de ongetwijfeld traumatische ervaring voor de betrokken agenten en hun collega’s alleen maar tragischer, zo kan ik me voorstellen.

Mensen die ik persoonlijk ken die overal in het land en ook in onze stad bij de politie werken hebben hun ervaringen meerdere malen de afgelopen jaren met mij gedeeld. De afgelopen drie en een half jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid van politie en OM in relatieve vrijheid kunnen leven. Ik waardeer het werk dat de politie doet. Gelooft u mij. Ik stel hier niemands integriteit ter discussie. Maar ik heb vragen.

De woorden in de aankondiging van deze raadsactualiteit zijn scherp, te scherp. En dat is mij tussen afgelopen maandag en vandaag behoorlijk kwalijk genomen. Partijen in de raad die onlangs nog Law and Order riepen rondom de ontruiming van het ADM terrein en die zelfs zover gingen om de burgemeester en de politie te beschuldigen van gebrek aan kennis of openheid en het negeren van een onveilige situatie… Diezelfde partijen roepen via social media dat mijn vragen over de dood van een stadgenoot, en de verwonding van een argeloze fietser lafhartig zijn.

Voorzitter, ik heb vragen. En ik stel ze. En ook omdat de ervaring mij heeft geleerd dat als het OM spreekt over “onwel geworden op weg naar t bureau” dat ook iets heel anders kan betekenen. Dit nieuws leeft erg onder de mensen die ik spreek. Jongeren en met name jongeren van kleur schrikken hiervan.

 • Is de burgemeester op de hoogte van de onrust die dit incident teweeg heeft gebracht bij bewoners van onze stad?
  Hebben de burgemeester of de afdeling openbare orde en veiligheid de onrust in de gemeenschappen getoetst of gepolst?

Ik ontving een inmiddels veelbesproken open brief van agent Joeri zonder achternaam die nieuw licht op de zaak werpt: mogelijk maakte het ‘nepwapen’ geluid. In dat geval is het denkbaar dat de 21 schoten die je hoort niet allemaal door de politie gelost zijn.

 • De relevante vraag die nu dan te stellen is, is wellicht: hoeveel schoten heeft de politie zelf gelost?

 • In de verklaring van het OM wordt niet gezegd dat de man dreigend met een vuurwapen op de agenten af kwam lopen. Volgens de brief van agent Joeri  lijkt daar wél sprake van. Is er, voorzover de BM weet, reden om aan te nemen dat agent Joeri hier feitelijke en nieuwe informatie deelt? Zoja, hoe verhoudt zich dat tot het onderzoek van de rijksrecherche?

Ik begrijp dat de burgemeester als leider van de driehoek in eerste instantie voor het bevoegd gezag moet staan. En dat respecteer ik. Als volksvertegenwoordiger stel ik mijn vragen vooral om duidelijkheid te verschaffen aan mensen in de stad die dezelfde vragen hebben en behoefte aan context.

Ik begrijp dat de burgemeester op veel vragen waarschijnlijk nog geen duidelijk antwoord heeft aangezien het onderzoek door de rijksrecherche nog loopt. Maar ik begrijp ook dat het niet te doen gebruikelijk is de resultaten van dat onderzoek te delen.

 • Kan de burgemeester een inschatting maken wanneer het onderzoek door de rijksrecherche afgerond zal zijn?

 • En gaat de burgemeester/ de driehoek na de afronding van het onderzoek de bewoners van onze stad informeren over de loop van het onderzoek, de uitkomsten en eventuele gevolgen van het onderzoek?

 • Er zou mogelijk sprake zijn van “suicide-by-cop”. In Nederland een relatief nieuw probleem. Heeft het college gegevens over hoe vaak dit voorkomt? Welke aandacht krijgt deze problematiek in de politieopleiding?
 • Wat zijn de richtlijnen voor het gebruik van vuurwapens bij het onschadelijk maken van gewapende personen? Wat zijn de protocollen voor de toegestane manieren om een persoon onschadelijk te maken?

 • Heeft de BM zich ook afgevraagd waarom er zoveel kogels zijn afgevuurd? Hoe gaat men binnen de politie, buiten het onderzoek van de rijksrecherche om, met dit soort ingrijpende gebeurtenissen om? Wat is de begeleiding voor de slachtoffers en hun familie? Welke begeleiding is er voor de betrokken agenten?

 • Dit is het zoveelste incident in ons land met nepvuurwapens. Bestaat er een protocol binnen de driehoek hoe om te gaan met dit fenomeen? Volgens de wet zijn deze wapens verboden, toch kun je via internet aan de wapens komen. Zijn er nationaal plannen voor de uitvoering van het algehele verbod op distributie en verkoop van deze nepwapens, net zoals dat voor lasers geldt? Heeft de driehoek of de burgemeester dit gevaar (nepvuurwapens) besproken met de minister? Zo niet is de burgemeester van plan dit alsnog te doen?

 • Dan over het incident: Wie heeft de oorspronkelijke melding gedaan?
  Waren er andere burgers die daadwerkelijk bedreigd werden door de man met het (nep)vuurwapen? Hoe gaat het met de onschuldige omstander die ook geraakt is door de politiekogel? Is de nazorg en bijstand van deze en wellicht andere omstanders goed geregeld? En hoe? Wordt deze persoon in het kader van het onderzoek ook gehoord? Wat hebben de desbetreffende politieagenten gedaan om te voorkomen dat er omstanders geraakt zouden worden? Ja ik begrijp dat politiewerk vaak split second beslissingen nemen is, maar ook de veiligheid van omstanders moet in dat split second decision making in ogenschouw genomen worden?

 • Ik begrijp dat de politie in Amsterdam een proef draait met bodycams. Droegen deze politiemensen bodycams? En is de politie van plan na het onderzoek de beelden ook vrij te geven?

Voorzitter, ik rond af. Er is veel ophef geweest over deze raadsactualiteit, de laatste twee dagen. Er is veel hype en commotie geweest. Er is getwitterd en de talkshows belden. Er is mij lafhartigheid en een gebrek aan empathie voor de betrokken agenten verweten. Met geen van deze beschuldigingen kan ik me identificeren.

Er is in dit verhaal maar één persoon waarmee ik me kan identificeren. En dat is de moeder van een zoon.”

DE BIJDRAGE, DIE SYLVANA SIMONS IN DE GEMEENTERAAD WILDE HOUDEN, MAAR HAAR ONMOGELIJK WERD GEMAAKT DOOR VOORTDURENDE

INTERRUPTIES VAN HAAR POLITIEKE ”COLLEGAE”

REACTIE BIJ1 OP SCHIETINCIDENT

https://amsterdam.bij1.org/reactie-bij1-op-schietincident/

[18]
Dit zijn slechts de interrupties van partijen, die Simons onderbreken:
SP 5x
D66 4x
PvdD 2x
GroenLinks 2x
VVD 9x
PvdA 4x
FvD 5x
”U MOET ZUICH KAPOT SCHAMEN!
WALGELIJK”
[19]
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN EN DISCRIMINATIE
DE GROENE AMSTERDAMMER
JA, ETNISCH PROFILEREN BESTAAT
20 JUNI 2018
[20]
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
MITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELD
ASTRID ESSED
2 JULI 2015
AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
‘Mitchel Winters, de jongen die maandagavond door een politieagent werd doodgeschoten in het Beatrixpark in Schiedam, heeft de schietpartij waarbij hij om het leven kwam mogelijk zelf uitgelokt.”
…..
…..
”De rijksrecherche en het OM houden er ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft opgezocht.”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN AD REDACTIE
ASTRID ESSED
11 JUNI 2016
[21]
FATAAL SCHIETINCIDENT/SYLVANA SIMONS EN DE AMSTERDAMSE
GEMEENTERAAD/SYLVANA SPOKE THE TRUTH
ASTRID ESSED
24 FEBRUARI 2019

Reacties uitgeschakeld voor Complete Gemeenteraad en burgemeester verafschuwen woorden en optreden raadslid Sylvana Simons (Bij1)/Commentaar op Suriname Mirror

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.