Doodgeschoten Mitchel lokte schietpartij mogelijk zelf uit/Blaming the victim/Brief aan AD redactie

 

mitchel winters
R.I.P.
MITCHEL WINTERS
SLACHTOFFER POLITIEGEWELD
VRIENDEN HERDENKEN MITCHEL WINTERS IN HET PARK
WAAR HIJ WERD NEERGESCHOTEN

 

 

DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN AD REDACTIE
AAN
AD REDACTIE
Onderwerp:
Artikel in uw Internetkrant
”Doodgeschoten Mitchel lokte schietpartij mogelijk zelf uit”
Geachte Redactie
Met vette letters stond op de Internetpagina
van uw krant dd woensdag 1 juni te lezen:
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK ZELF UIT [1]
Dit naar aanleiding van de dood van de 21 jarige
Mitch Winters, die op maandagavond 30 mei
door een politieagent in Schiedam werd doodgeschoten. [2]
Iets minder grof was deze titel dan in de papieren Metro dd donderdag
2 juni, waar geschreven stond ´´MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT´ ¨(3),
maar nog steeds was uw titel buitengewoon grof.
Want het komt erop neer, dat u, zonder de resultaten van enig onderzoek af te
wachten, de agent, die de dodelijke schoten gelost heeft, impliciet
vrijpleit en  het slachtoffer de schuld van deze schietpartij, die tot
zijn dood geleid heeft, geeft.
”Blaming the victim” dus.

 

Om het heel kort door de bocht  te zeggen [excusez let mots]
WHO THE HELL IS IN THE COFFIN!
Ook geeft uw  titel een gebrek aan compassie
aan, zowel met het slachtoffer als en de nabestaanden, voor wie
dergelijke krantekoppen erg pijnlijk moeten zijn.
Wat u wel gedaan hebt, en dat kan ik waarderen, is vermelden,
dat de vader van Mitchel ook is neergeschoten door een politieagent. (4)
Waarbij u schrijft, dat hij ´´alleen een aardappelmesje´´ bij zich had. (5)
Iedereen kan dan zelf oordelen, hoe groot het ´´bedreigingsrisico´´
van de vader van Mitchel was.
Bizar het ´´niet vervolgingsbesluit´´ van het OM…..
en de uitspraak van het Gerechtshof, dat de agenten niet
verder vervolgd zouden worden, omdat er sprake van
´´noodweer´´ zou zijn. (6)
Ook hebt u enige aandacht geschonken aan het verdriet van de oma van
Mitchel, die zoon en kleinzoon op dezelfde wijze heeft verloren. (7)
Terug naar de zaak zelf
HOOR EN WEDERHOOR ZOEK
Waarom schrijf ik, dat bij in uw artikel ´´hoor en wederhoor´´ zoek is
Omdat u weliswaar Mitchel´s oma hebt aangehaald, maar
niets vermeldt over de opinie van familieleden/kringen rond Mitchel
over de lezing van politie/OM, dat het hier een ´´suicide by cop´´
zou gelden.
Dat doet de Internetuitgave (dus niet de papieren krant, die ik heb bekritiseerd) (8)
van de Metro beter, die een Facebookbericht van de kickboxclub
van Mitchel Winters vermeldt. (9)
Het niet toepassen van hoor en wederhoor is,
een ernstig journalistiek manco, zeker als
het dodelijke politie-schietpartijen betreft.
ETNISCH PROFILEREN
Ook had van u verwacht mogen worden, dat u vermeldt, dat niet zo lang
geleden, twee andere allochtone mannen slachtoffer waren van dodelijk politiegeweld,
namelijk Rishi Chandrikasing, die in 2013 in Den Haag door de politie
werd doodgeschoten [10] en in 2015, Mitch Henriquez, die gewurgd werd
door een politie nekklem. [11] Ook in Den Haag.
In beide gevallen zou etnisch profileren [12] een rol gespeeld kunnen
hebben,
een structureel racistisch probleem bij de politie, dat onlangs
pijnlijk werd bevestigd door de aanhouding van de rapper Typhoon. [13]
Of dat etnisch profileren ook bij Mitchel heeft gespeeld, moet
verder onderzoek uitwijzen, ook de vraag, of aan de agent doodslag
kan worden verweten.
In zoverre is echter nu al overeenkomst tussen de zaak Mitch Winters en
Rishi Chandrikasing, dat zij beiden ongewapend waren en dat de politieagent
ervanuit ging, kennelijk, dat zij gewapend waren. [14]
Verder zijn er veel onduidelijkheden:
WAS de stem wel die van Mitchel Winters, zoals u in navolging
van het bericht van het OM, schrijft. (15)
Volgens het OM had een familielid zijn stem herkend [16]
maar hoe betrouwbaar is die herkenning?
Wat heeft er voor interactie tussen Mitchel en de agent plaatsgehad,
omdat deze op het moment van schieten alleen was.
En ALS er al sprake was van ”suicide by cop” [17], wat nog maar zeer de vraag is [in Nederland komt het bijna nooit voor, zoals u zelf schrijft) [18] dan nog is dat geen
rechtvaardiging om te schieten, als iemand ongewapend is en dus
geen serieuze  bedreiging kon vormen.
Als redactie hebt u daar natuurlijk geen antwoord op, ik ook
niet, maar door uw titel ”DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE
SCHIETPARTIJ MOGELIJK ZELF UIT´´ (19), stelt u zich niet alleen onnodig grof op,
maar lijkt u op voorhand de politie/het OM het voordeel van de twijfel
te geven en dat strookt niet met bona fide journalistiek,
die kritisch hoort te blijven.
EPILOOG
In drie jaar tijd drie allochtone mannen door politiegeweld om
het leven gekomen [20], die alle drie ongewapend waren.
Terwijl bewezen is, dat etnische profilering onder de politie
welig tiert [21]
Dat is een ernstige zaak.
Het past u dan ook niet, bij voorbaat al mee te gaan met een
nog lang niet bewezen lezing, ”suicide by cop” [22], door een dergelijke
 titelkop EN volgens deze zin in uw artikel
´´Door de vrijgegeven informatie lijkt het er nu op dat Michel Winsters zich doelbewust om het leven heeft laten brengen door politie´´ (23), waarmee u op voorhand de lezing van het OM voor waar aanneemt.
Ik zeg het opnieuw
Zonder dat er nog een uitgebreid onderzoek is gedaan.
Dat past u niet.
Het is eenzijdig en dus niet journalistiek objectief.
Hebt u getracht, te spreken met de familieleden van Mitch Winters.
Die zetten zo hun vraagtekens bij die door hem in scene gezette zelfmoord.
(24)
Dat ook te vermelden, was al een stuk objectiever geweest.
U zult zich ermee verdedigen, dat bij de meeste gevestigde
media een titelkop van ongeveer gelijke strekking voorkwam.
Klopt (25), enkele heb ik ook reeds aangeschreven, waaronder de redacties van
de Metro, de NOS en de Stentor.
 (26)
Maar ook uw krant heeft een groot bereik.
Daarom wil ik u vriendelijk verzoeken, in de toekomst over een
dergelijk gevoelig onderwerp als dodelijk politiegeweld
invoelender en objectiever verslag te doen.
Ik ga ervanuit, dat u dit ter harte neemt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
(1)
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 
(2)
NOS
POLITIE SCHIET MAN DOOD NA BEROVING
30 MEI 2016
ELSEVIER
POLITIE SCHIET VERDACHTE MOGELIJKE BEROVING DOOD
AD
POLITIE SCHIET VERDACHTE VAN BEROVING DOOD IN
SCHIEDAM
30 MEI 2016
 
(3)
 
BERICHT IN DE PAPIEREN METRO KRANT
TEKST
METRO
MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT
2 JUNI 2016
Melding. De door een politieman in Schiedam neergeschoten
21-jarige Mitchel heeft zelf melding gedaan bij 112 dat hij zou zijn
beroofd en beschoten.
Er wordt ernstig rekening mee gehouden, dat de melding vals was
en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie
heeft gezocht.
PAGINA 8
VEEL VRAGEN OVER DOODGESCHOTEN MITCHEL WINTERS
Schiedam:
Waarom werd Mitchel maandag doodgeschoten door een politieagent?
Was het een bewuste actie van de jongen zelf?
De 21-jarige Mitchel Winters uit Capelle aan den IJssel werd maandagavond door een politieagent doodgeschoten in Schiedam. Hij had mogelijk iemand beroofd met een vuurwapen.
Maar volgens het Openbaar Ministerie belde Mitchel zelf de politie om de overval te melden. Vervolgens gaf hij zijn eigen signalement door als van de dader, inclusief de tas die van hem ‘gestolen’ zou zijn.
Een familielid herkende de stem van Mitchel als degene die maandagavond met 112 belde. Hierin vertelde hij te zijn beroofd en te zijn beschoten. Vervolgens gaf hij een signalement van de dader, dat precies met zijn eigen uiterlijk overeen kwam.
„Toen de politieman hem wilde aanhouden als verdachte van de gemelde beroving, zag deze zich genoodzaakt zijn vuurwapen te gebruiken”, schrijft het OM„Naast de neergeschoten Capellenaar [Mitchel] is de telefoon gevonden waarmee de melding is gedaan.”
De politie kwam maandagavond naar het Schiedamse Beatrixpark na een melding van een overval.
Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.
Waarom precies is nog onduidelijk, maar de agent besloot te schieten en Mitchel overleed ter plekke. Op het moment dat Mitchel stierf, was hij in ieder geval niet gewapend.
Lang werd naar het mogelijke wapen gezocht. Ook naar het slachtoffer van de beroving werd gespeurd. „Het onderzoek is nog in volle gang en richt zich op verschillende scenario’s. Maar Rijksrecherche en OM houden er inmiddels ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft gezocht”, concludeerde het OM gisteren.
De vader van Mitchel-Jerry Landveld- is in 2010 door
de politie doodgeschoten, nadat hij een politiehond neerstak”
Verslaggever:
Rens Oving
 
(4)
 
´´Een opvallend detail aan de zaak is dat de vader van Mitchel Winters ook om het leven is gekomen nadat agenten op hem hadden geschoten. Dat gebeurde in 2010 in Nijmegen. De toen 40-jarige Jerry Landveld had alleen een aardappelschilmesje bij zich en werd getroffen door 8 politiekogels.´´
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 
(5)
´´De toen 40-jarige Jerry Landveld had alleen een aardappelschilmesje bij zich en werd getroffen door 8 politiekogels.´´
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 
(6)
 
´´Een hondengeleider loste de laatste twee dodelijke schoten toen Landveld in gevecht met een politiehond op de grond lag. Ook zou de 40-jarige Nijmegenaar zittend op de grond met een aardappelschilmesje hebben uitgehaald richting een agent.
Volgens het hof was Landveld op dat moment een gevaar voor de agenten en omstanders. Onder meer gerichte schoten, een agent raakte hem daarvoor vijf keer in been en voet, waarschuwingsschoten en de hond hadden Landveld niet weten te stoppen.´´
GELDERLANDER
AGENTEN ´´ZAAK LANDVELD´´ DEFINITIEF NIET
VERVOLGD
18 MEI 2012
 
´´Het hof oordeelde dat de politie uit noodweer en volgens de ambtsinstructie handelde toen zij hem eerst in zijn benen en voeten schoten en daarna de politiehond op hem afstuurde. Toen Landveld de hond met het aardappelschilmesje neerstak en bleef uithalen, schoot de agent hem tweemaal in de borst, waarna hij overleed.´´
DOODGESCHOTEN JONGEN SCHIEDAM WAS
MOGELIJK MELDER BEROVING
1 JUNI 2016
 
 
(7)
´´De oma van de man zei woensdagavond tegen het SBS6-programma Hart van Nederland dat haar kleinkind ‘is afgepakt’ en dat ze het nieuws nauwelijks kan geloven. Vooral omdat haar zoon, de vader van de 21-jarige, een aantal jaar geleden ook door politiekogels om het leven is gekomen. ,,Het kan niet weer waar zijn”, zei de oma. ,,Niet weer op dezelfde manier.”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 
(8)
MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT/BLAMING THE
VICTIM/BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
8 JUNI 2016
(9)
,,Wij geloven in zijn onschuld. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat zo’n lieve, rustige, gelovige, hardwerkende jongen zich op deze manier door zijn emoties laat meeslepen”, schrijft Mitchels kickboksclub op Facebook.
METRONIEUWS
VEEL VRAGEN ROND DOODGESCHOTEN MITCHEL
WINTERS
1 JUNI 2016
(10)
DOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND
26 NOVEMBER 2012
(11)
OMROEP WEST
MAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAG
OVERLEDEN
28 JUNI 2015
(12)
AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
RAPPORT
AMNESTY INTERNATIONAL
PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR
MENSENRECHTEN
28 OCTOBER 2013
(13)
‘Rapper Typhoon werd afgelopen maandag gecontroleerd door de politie.„Omdat de agenten de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden”, verklaart de politie de reden van de aanhouding van de 31-jarige Zwolse rapper, wiens naam Glenn de Randamie is. De politie gaat nu door het stof en spreekt van „een inschattingsfout, waar we van hopen te leren.””
TELEGRAAF
POLITIE WIL LEREN VAN AANHOUDING TYPHOON
31 MEI 2016
 
 
”Volgens De Randamie is het niet de eerste keer dat hij langs de kant van de weg wordt gezet. “Dit is helaas de zoveelste keer dat dit mij overkomt en dan ben ik nog ‘bekend’ en is de sfeer na herkenning minder gespannen. Velen hebben dat voorrecht niet”, schrijft hij op social media. De politie zegt dat dit soort staandehoudingen zelden tot nooit voorkomt.
Typhoon schrijft er niet boos om te worden, maar noemt het triest dat het vanwege etnische profilering gebeurt. Het is wat hem betreft “een dikke error in de Nederlandse samenleving. De eerste stap naar verandering is toegeven dat racisme/discriminatie/onderscheid nog steeds onderdeel van onze cultuur is. We zijn er nog lang niet!”
NOS
TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM COMBINATIE
DURE AUTO EN HUIDSKLEUR
30 MEI 2016
DE STENTOR
POLITIE BEVESTIGT: TYPHOON WERD STAANDE GEHOUDEN
OM HUIDSKLEUR
30 MEI 2016
AD
RAPPER TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM HUIDSKLEUR
30 MEI 2016
(14)
Volgens officier van justitie Wouter Bos is doodslag bewezen. Moord – dat in de aanklacht is opgenomen omdat de familie dat wilde – niet. De agent hield er bij zijn schot rekening mee dat Rishi dood kon gaan. „Ik dacht: het is hij of ik”, zei hij tijdens een verhoor en op de zitting. Toch wil de officier geen straf. De richtlijnen stonden de agent toe te schieten op een vluchtende verdachte die met een pistool zou hebben gedreigd. Hij kon niet weten dat Rishi geen pistool had.”
NRC
AGENT, DIE 17 JARIGE RISHI DOODSCHOOT, KRIJGT GEEN STRAF
23 DECEMBER 2013
”Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.”
METRONIEUWS
VEEL VRAGEN ROND DOODGESCHOTEN MITCHEL
WINTERS
1 JUNI 2016
 
 
 
”Het signalement dat in de melding van de berover werd gegeven, leek op de man met wie de politie in het park geconfronteerd werd, en die uiteindelijk door de agent werd neergeschoten. Bij hem is geen wapen gevonden.”
OM
IN SCHIEDAM DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN
IS 21 JARIGE CAPELLENAAR
31 MEI 2016
 
 
DOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND
26 NOVEMBER 2012
(15)
”Een familielid geeft aan dat hij de stem van de persoon die 112 belde met de melding dat hij was beroofd en beschoten herkent als die van Winters.”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 
(16)
 
Een familielid van de 21-jarige Capellenaar die maandagavond in Schiedam door een politieman werd neergeschoten, heeft zijn stem herkend als van degene die een melding bij 112 heeft gedaan maandagavond. ”
OM
DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN MELDDE ZELF
SIGNALEMENT ”BEROVER”
1 JUNI 2016
(17)
WIKIPEDIA
SUICIDE BY COP
(18)
”Door de vrijgegeven informatie lijkt het er nu op dat Michel Winsters zich doelbewust om het leven heeft laten brengen door politie. Een dergelijke ‘zelfmoord’ komt in Nederland nauwelijks voor, in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar een zogeheten suicide by cop veel vaker voorkomt. ”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 

http://www.ad.nl/rotterdam/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit~aa35447c/

 
(19)
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 

http://www.ad.nl/rotterdam/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit~aa35447c/

(20)
 
TWEE EERDERE ALLOCHTONE SLACHTOFFERS VAN POLITIEGEWELD:
RISHIS CHANDRIKASING EN MITCH HENRIQUEZ
ZIE NOTEN 10 EN 11
(21)
ETNISCHE PROFILERING
NOTEN 12 EN 13
(22)
WIKIPEDIA
SUICIDE BY COP
(23)
´´Door de vrijgegeven informatie lijkt het er nu op dat Michel Winsters zich doelbewust om het leven heeft laten brengen door politie´´
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
 
1 JUNI 2016
 

http://www.ad.nl/rotterdam/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit~aa35447c/

 
 
(24)
”De nabestaanden van Mitchel gaan aangifte doen tegen de agent. Dat zei hun advocaat Gerald Roethof bij RTL Late Night. “Het gaat erom dat de familie duidelijk wil maken dat het onacceptabel is dat iemand is die gezond en ongewapend uit huis ging, op gegeven moment wordt doodgeschoten. De familie wil duidelijk maken dat er ten onrechte dodelijke geschoten zijn gelost.”
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
”Dat Mitchel telefonische melding van de beroving zou hebben gedaan met de bedoeling te worden doodgeschoten omdat hij een einde leven zou willen maken, gaat er bij zijn familie niet in. ,,Het beeld dat Mitchel zelfmoord wilde plegen, bestaat bij zijn familie absoluut niet. Signalen in die richting heb ik niet gehoord van de mensen die ik heb gesproken”, aldus Roethof. ”
AD
FAMILIE DOODGESCHOTEN MITCHEL STELT OM
ULTIMATUM
6 JUNI 2016
 
(25)
ZIE VOOR METRO BERICHT NOOT 3
DE STENTOR
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ
MOGELIJK ZELF UIT
 
NOS
AGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAM
DOOD TE SCHIETEN
1 JUNI 2016
(26)
MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT/BLAMING THE
VICTIM/BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
8 JUNI 2016
 
AGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN
SCHIEDAM DOOD TE SCHIETEN/BLAMING THE VICTIM/
BRIEF AAN NOS REDACTIE
ASTRID ESSED
10 JUNI 2016
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN DE STENTOR
ASTRID ESSED
10 JUNI 2016
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
 

http://www.ad.nl/rotterdam/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit~aa35447c/

 
TEKST
 
Mitchel Winters, de jongen die maandagavond door een politieagent werd doodgeschoten in het Beatrixpark in Schiedam, heeft de schietpartij waarbij hij om het leven kwam mogelijk zelf uitgelokt. Een familielid geeft aan dat hij de stem van de persoon die 112 belde met de melding dat hij was beroofd en beschoten herkent als die van Winters.

De rijksrecherche en het OM houden er ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft opgezocht. Het onderzoek is volgens het OM nog in volle gang en richt zich op diverse scenario’s.

Mitchel zou in het telefoongesprek met 112 een signalement hebben opgegeven dat voldeed aan zijn eigen signalement. De agent die op de melding afkwam, zag vervolgens in het park iemand lopen die aan dat signalement voldeed. Er is toen meerdere malen door de agent geschoten. Volgens de politie voelde de agent zich genoodzaakt om een vuurwapen te gebruiken. Zeker een van de kogels heeft de Capellenaar geraakt in het hart. Bij de man werd na afloop geen wapen gevonden.

De NOS meldt dat volgens bronnen rondom het onderzoek de 21-jarige man meerdere malen naar de agent heeft geroepen: ‘Schiet dan, schiet dan!’.

Simkaart
Bij de Capellenaar is wel een telefoon gevonden, maar hier zat geen simkaart in. Voor een telefoontje naar 112 is echter geen simkaart nodig. De opnamen die 112 heeft gemaakt van het gesprek zijn bewaard gebleven, en worden hoogstwaarschijnlijk aan de familie van de overleden man voorgelegd om aan te kunnen tonen dat Mitchel ook daadwerkelijk zelf heeft gebeld.

Door de vrijgegeven informatie lijkt het er nu op dat Michel Winsters zich doelbewust om het leven heeft laten brengen door politie. Een dergelijke ‘zelfmoord’ komt in Nederland nauwelijks voor, in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar een zogeheten suicide by cop veel vaker voorkomt.

Vader
Een opvallend detail aan de zaak is dat de vader van Mitchel Winters ook om het leven is gekomen nadat agenten op hem hadden geschoten. Dat gebeurde in 2010 in Nijmegen. De toen 40-jarige Jerry Landveld had alleen een aardappelschilmesje bij zich en werd getroffen door 8 politiekogels.

Het Openbaar Ministerie in Utrecht bepaalde dat de agenten die op Landveld hadden geschoten, niet zouden worden vervolgd omdat ze uit noodweer en volgens de ambtsinstructie zouden hebben gehandeld.

De oma van de man zei woensdagavond tegen het SBS6-programma Hart van Nederland dat haar kleinkind ‘is afgepakt’ en dat ze het nieuws nauwelijks kan geloven. Vooral omdat haar zoon, de vader van de 21-jarige, een aantal jaar geleden ook door politiekogels om het leven is gekomen. ,,Het kan niet weer waar zijn”, zei de oma. ,,Niet weer op dezelfde manier.”

Reacties uitgeschakeld voor Doodgeschoten Mitchel lokte schietpartij mogelijk zelf uit/Blaming the victim/Brief aan AD redactie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.