Mitchel liet zich doelbewust neerschieten/Blaming the victim/Brief aan redactie de Telegraaf

 

 

mitchel winters
R.I.P.
MITCHEL WINTERS
SLACHTOFFER POLITIEGEWELD
VRIENDEN HERDENKEN MITCHEL WINTERS IN HET PARK
WAAR HIJ WERD NEERGESCHOTEN
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN/BLAMING
THE VICTIM/BRIEF AAN REDACTIE TELEGRAAF
AAN
REDACTIE DE TELEGRAAF
Onderwerp:
Artikel in uw Internetkrant
”Mitchel liet zich doelbewust neerschieten”
Geachte Redactie
Met vette letters stond op de Internetpagina
van uw krant dd woensdag 1 juni te lezen:
”MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN” [1]
Dit naar aanleiding van de dood van de 21 jarige
Mitch Winters, die op maandagavond 30 mei
door een politieagent in Schiedam werd doodgeschoten. [2]
Iets minder grof was deze titel dan in de papieren Metro dd donderdag
2 juni, waar geschreven stond ´´MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT´ ¨(3),
maar nog steeds was uw titel onaangenaam grof.
Want het komt erop neer, dat u, zonder de resultaten van enig onderzoek af te
wachten, de agent, die de dodelijke schoten gelost heeft, impliciet
vrijpleit en  het slachtoffer de schuld van deze schietpartij, die tot
zijn dood geleid heeft, geeft. (4)
”Blaming the victim” dus.

 

 

Om het heel kort door de bocht  te zeggen [excusez let mots]
WHO THE HELL IS IN THE COFFIN!
Ook geeft uw  titel een gebrek aan compassie
aan, zowel met het slachtoffer als en de nabestaanden, voor wie
dergelijke krantekoppen erg pijnlijk moeten zijn.
En daarnaast zitten er bedenkelijke tegenstrijdigheden in
uw artikel EN een in de in uw artikel bijgevoegde filmpje
gedane ´´constatering´´ dat de dood van Mitchel zelfmoord was.
Daarover zo meer.
Wat ”hoor en wederhoor” betreft, hebt u WEL aan uw journalistieke
verplichting voldaan, door  familieleden en vrienden aan het woord
te laten, waarbij zij hun mening vertolken.
Zo ook zijn trainer [hij was kickboxer]
In het in uw in het artikel opgenomen
filmpje wordt gezegd, dat de familieleden/vrienden van Mitchel het
maar nauwelijks kunnen geloven, terwijl zijn trainer,
zonder de schuldvraag aan te kaarten hem noemt
als een ”sportief, lief en hardwerkend” (5)
In het artikel zelf noemt u de twijfels van de familieleden hun twijfels over
deze ”suicide by cop” theorie. (6)
Ik citeer uit uw artikel:
”De nabestaanden van Mitchel gaan aangifte doen tegen de agent. Dat zei hun advocaat Gerald Roethof bij RTL Late Night. “Het gaat erom dat de familie duidelijk wil maken dat het onacceptabel is dat iemand is die gezond en ongewapend uit huis ging, op gegeven moment wordt doodgeschoten. De familie wil duidelijk maken dat er ten onrechte dodelijke geschoten zijn gelost.” (7)
Dit ”hoor en wederhoor” stuk uit het artikel siert u en dat kan
niet van alle nieuwsmedia gezegd worden. (8)
TEGENSTRIJDIGHEDEN, BLAMING THE VICTIM EN DE
IN UW FILMPJE BEWEERDE ZELFMOORD
Wat u NIET siert is naast uw aanstootgevende titel (9), waarmee u aan
victim blaming doet,de  in het filmpje gemaakte opmerkingen, waarbij
gaande het gesprek met de verslaggever Gerda Frankenhuis (die ook
zeer kort door de bocht is en automatisch de politie verdedigt), ervan
wordt uitgegaan, dat het hier een ”zelfmoord” betreft die te verklaren zou
zijn door de dood van Mitchel’s vader, ook door politiekogels.
(10)
Ik citeer uit het filmpje, dat ik als een aparte link in het notenapparaat
vermeld:
”Een bizar feit en zeer waarschijnlijk ook de reden voor Mitchel’s zelfmoord
is wat zijn vader zes jaar geleden is overkomen, Jerry Landveld.
Ook hij werd doodgeschoten door de politie, in Nijmegen was dat.’ (11)
TEGENSTRIJDIGHEDEN
In uw artikel staan ernstige tegenstrijdigheden
Zo staat in uw artikel te lezen
”Agenten gingen vervolgens op zoek naar de dader in het park. Daar kwam een politieman Mitchel tegen, die voldeed aan het signalement van de berover en zelfs de als gestolen opgegeven tas bij zich droeg. Volgens de bronnen volgde de Capellenaar de bevelen die de agent gaf niet op en wekte de indruk dat hij een wapen trok.
De politieman schoot daarop gericht op de jonge man en raakte hem dodelijk in het hart. In een noodweersituatie mag de politie gericht op de romp schieten.” (12)
Dit suggereert, dat er getuigen bij waren, toen de fatale schoten op
Mitchel gelost werden.
Maar volgens tenminste twee bronnen was de betreffende politieman op
het moment van schieten, alleen. (13)
Hoe kunnen de door u vermelde ”bronnen” dan weten, hoe de
interactie tussen de politieman en Mitchel is verlopen?
ETNISCH PROFILEREN
Naast de onaangename titelkop had van u verwacht mogen worden, dat u vermeldt, dat niet zo lang
geleden, twee andere allochtone mannen slachtoffer waren van dodelijk politiegeweld,
namelijk Rishi Chandrikasing, die in 2013 in Den Haag door de politie
werd doodgeschoten [14] en in 2015, Mitch Henriquez, die gewurgd werd
door een politie nekklem. [15] Ook in Den Haag.
In beide gevallen zou etnisch profileren [16] een rol gespeeld kunnen
hebben,
een structureel racistisch probleem bij de politie, dat onlangs
pijnlijk werd bevestigd door de aanhouding van de rapper Typhoon. [17]
Of dat etnisch profileren ook bij Mitchel heeft gespeeld, moet
verder onderzoek uitwijzen, ook de vraag, of aan de agent doodslag
kan worden verweten.
In zoverre is echter nu al overeenkomst tussen de zaak Mitch Winters en
Rishi Chandrikasing, dat zij beiden ongewapend waren en dat de politieagent
ervanuit ging, kennelijk, dat zij gewapend waren. [18]
Verder zijn er veel onduidelijkheden:
Wat heeft er voor interactie tussen Mitchel en de agent plaatsgehad,
omdat deze op het moment van schieten alleen was.[19]
En ALS er al sprake was van ”suicide by cop” [20], zoals u in uw artikel
suggereert [21] wat nog maar zeer de vraag is [in Nederland komt het bijna
nooit voor] [22] dan nog is dat geen
rechtvaardiging om te schieten, als iemand ongewapend is en dus
geen serieuze  bedreiging kon vormen.
Zoals u het echter in uw artikel schrijft en ook in het bijgevoegd
filmpje te horen is, lijkt het bijna een vanzelfsprekendheid, dat als een agent is ”uitgelokt”, deze ook moet schieten. [23]
Onzin natuurlijk, agenten maken die keuze zelf en hebben tal van niet dodelijke
middelen ter beschikking.
EPILOOG
In drie jaar tijd drie allochtone mannen door politiegeweld om
het leven gekomen [24], die alle drie ongewapend waren.
Terwijl bewezen is, dat etnische profilering onder de politie
welig tiert [25]
Dat is een ernstige zaak.
Het past u dan ook niet, bij voorbaat  mee te gaan met een
nog lang niet bewezen lezing, ”suicide by cop” [26], door een dergelijke
 titelkop, de hele teneur van uw artikel en het bijgevoegde filmpje. (27)
Ik zeg het opnieuw
Zonder dat er nog een uitgebreid onderzoek is gedaan.
Dat past u niet.
U zult zich ermee verdedigen, dat bij de meeste gevestigde
media een titelkop van ongeveer gelijke strekking voorwkam.
Klopt (28), enkele heb ik ook reeds aangeschreven, waaronder de Metro
redactie, de Stentor, de NOS en AD [29]
Maar uw Internet website heeft een groot bereik.
Daarom wil ik u vriendelijk verzoeken, in de toekomst over een
dergelijk gevoelig onderwerp als dodelijk politiegeweld
invoelender en objectiever verslag te doen.
Ik ga ervanuit, dat u dit ter harte neemt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

(1)

TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(2)
NOS
POLITIE SCHIET MAN DOOD NA BEROVING
30 MEI 2016
ELSEVIER
POLITIE SCHIET VERDACHTE MOGELIJKE BEROVING DOOD
AD
POLITIE SCHIET VERDACHTE VAN BEROVING DOOD IN
SCHIEDAM
30 MEI 2016
 
(3)
BERICHT IN DE PAPIEREN METRO KRANT
TEKST
METRO
MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT
2 JUNI 2016
Melding. De door een politieman in Schiedam neergeschoten
21-jarige Mitchel heeft zelf melding gedaan bij 112 dat hij zou zijn
beroofd en beschoten.
Er wordt ernstig rekening mee gehouden, dat de melding vals was
en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie
heeft gezocht.
PAGINA 8
VEEL VRAGEN OVER DOODGESCHOTEN MITCHEL WINTERS
Schiedam:
Waarom werd Mitchel maandag doodgeschoten door een politieagent?
Was het een bewuste actie van de jongen zelf?
De 21-jarige Mitchel Winters uit Capelle aan den IJssel werd maandagavond door een politieagent doodgeschoten in Schiedam. Hij had mogelijk iemand beroofd met een vuurwapen.
Maar volgens het Openbaar Ministerie belde Mitchel zelf de politie om de overval te melden. Vervolgens gaf hij zijn eigen signalement door als van de dader, inclusief de tas die van hem ‘gestolen’ zou zijn.
Een familielid herkende de stem van Mitchel als degene die maandagavond met 112 belde. Hierin vertelde hij te zijn beroofd en te zijn beschoten. Vervolgens gaf hij een signalement van de dader, dat precies met zijn eigen uiterlijk overeen kwam.
„Toen de politieman hem wilde aanhouden als verdachte van de gemelde beroving, zag deze zich genoodzaakt zijn vuurwapen te gebruiken”, schrijft het OM„Naast de neergeschoten Capellenaar [Mitchel] is de telefoon gevonden waarmee de melding is gedaan.”
De politie kwam maandagavond naar het Schiedamse Beatrixpark na een melding van een overval.
Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.
Waarom precies is nog onduidelijk, maar de agent besloot te schieten en Mitchel overleed ter plekke. Op het moment dat Mitchel stierf, was hij in ieder geval niet gewapend.
Lang werd naar het mogelijke wapen gezocht. Ook naar het slachtoffer van de beroving werd gespeurd. „Het onderzoek is nog in volle gang en richt zich op verschillende scenario’s. Maar Rijksrecherche en OM houden er inmiddels ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft gezocht”, concludeerde het OM gisteren.
De vader van Mitchel-Jerry Landveld- is in 2010 door
de politie doodgeschoten, nadat hij een politiehond neerstak”
Verslaggever:
Rens Oving
(4)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(5)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(6)
WIKIPEDIA
SUICIDE BY COP
(7)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(8)
ZIE NOOT 3, ARTIKEL PAPIEREN METRO, DAT GEHEEL
GEEN ´´HOOR EN WEDERHOOR´´ BOOD
TITEL ARTIKEL
´´MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT´´
(9)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(10)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(11)
FILMPJE TELEGRAAF OVER MITCHEL WINTERS
´´MITCHEL WAS GELIEFD BIJ IEDEREEN´´
(12)
´´Agenten gingen vervolgens op zoek naar de dader in het park. Daar kwam een politieman Mitchel tegen, die voldeed aan het signalement van de berover en zelfs de als gestolen opgegeven tas bij zich droeg. Volgens de bronnen volgde de Capellenaar de bevelen die de agent gaf niet op en wekte de indruk dat hij een wapen trok.
De politieman schoot daarop gericht op de jonge man en raakte hem dodelijk in het hart. In een noodweersituatie mag de politie gericht op de romp schieten.´´
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(13)
”Er waren geen andere politiemensen aanwezig toen de agent het slachtoffer dodelijk raakte.”
TELEGRAAF
VADER MITCHEL WERD OOK DOODGESCHOTEN DOOR
POLITIE
1 JUNI 2016
 
 
´´Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.´´
PAPIEREN KRANT METRO
METRO
MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT
2 JUNI 2016
Melding. De door een politieman in Schiedam neergeschoten
21-jarige Mitchel heeft zelf melding gedaan bij 112 dat hij zou zijn
beroofd en beschoten.
Er wordt ernstig rekening mee gehouden, dat de melding vals was
en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie
heeft gezocht.
PAGINA 8
VEEL VRAGEN OVER DOODGESCHOTEN MITCHEL WINTERS
Schiedam:
Waarom werd Mitchel maandag doodgeschoten door een politieagent?
Was het een bewuste actie van de jongen zelf?
De 21-jarige Mitchel Winters uit Capelle aan den IJssel werd maandagavond door een politieagent doodgeschoten in Schiedam. Hij had mogelijk iemand beroofd met een vuurwapen.
Maar volgens het Openbaar Ministerie belde Mitchel zelf de politie om de overval te melden. Vervolgens gaf hij zijn eigen signalement door als van de dader, inclusief de tas die van hem ‘gestolen’ zou zijn.
Een familielid herkende de stem van Mitchel als degene die maandagavond met 112 belde. Hierin vertelde hij te zijn beroofd en te zijn beschoten. Vervolgens gaf hij een signalement van de dader, dat precies met zijn eigen uiterlijk overeen kwam.
„Toen de politieman hem wilde aanhouden als verdachte van de gemelde beroving, zag deze zich genoodzaakt zijn vuurwapen te gebruiken”, schrijft het OM„Naast de neergeschoten Capellenaar [Mitchel] is de telefoon gevonden waarmee de melding is gedaan.”
De politie kwam maandagavond naar het Schiedamse Beatrixpark na een melding van een overval.
Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.
Waarom precies is nog onduidelijk, maar de agent besloot te schieten en Mitchel overleed ter plekke. Op het moment dat Mitchel stierf, was hij in ieder geval niet gewapend.
Lang werd naar het mogelijke wapen gezocht. Ook naar het slachtoffer van de beroving werd gespeurd. „Het onderzoek is nog in volle gang en richt zich op verschillende scenario’s. Maar Rijksrecherche en OM houden er inmiddels ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft gezocht”, concludeerde het OM gisteren.
De vader van Mitchel-Jerry Landveld- is in 2010 door
de politie doodgeschoten, nadat hij een politiehond neerstak”
Verslaggever:
Rens Oving
[14]
DOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND
26 NOVEMBER 2012
(15)
OMROEP WEST
MAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAG
OVERLEDEN
28 JUNI 2015
(16)
AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
RAPPORT
AMNESTY INTERNATIONAL
PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR
MENSENRECHTEN
28 OCTOBER 2013
(17)
‘Rapper Typhoon werd afgelopen maandag gecontroleerd door de politie.„Omdat de agenten de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden”, verklaart de politie de reden van de aanhouding van de 31-jarige Zwolse rapper, wiens naam Glenn de Randamie is. De politie gaat nu door het stof en spreekt van „een inschattingsfout, waar we van hopen te leren.””
TELEGRAAF
POLITIE WIL LEREN VAN AANHOUDING TYPHOON
31 MEI 2016
 
 
”Volgens De Randamie is het niet de eerste keer dat hij langs de kant van de weg wordt gezet. “Dit is helaas de zoveelste keer dat dit mij overkomt en dan ben ik nog ‘bekend’ en is de sfeer na herkenning minder gespannen. Velen hebben dat voorrecht niet”, schrijft hij op social media. De politie zegt dat dit soort staandehoudingen zelden tot nooit voorkomt.
Typhoon schrijft er niet boos om te worden, maar noemt het triest dat het vanwege etnische profilering gebeurt. Het is wat hem betreft “een dikke error in de Nederlandse samenleving. De eerste stap naar verandering is toegeven dat racisme/discriminatie/onderscheid nog steeds onderdeel van onze cultuur is. We zijn er nog lang niet!”
NOS
TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM COMBINATIE
DURE AUTO EN HUIDSKLEUR
30 MEI 2016
DE STENTOR
POLITIE BEVESTIGT: TYPHOON WERD STAANDE GEHOUDEN
OM HUIDSKLEUR
30 MEI 2016
AD
RAPPER TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM HUIDSKLEUR
30 MEI 2016
(18)
Volgens officier van justitie Wouter Bos is doodslag bewezen. Moord – dat in de aanklacht is opgenomen omdat de familie dat wilde – niet. De agent hield er bij zijn schot rekening mee dat Rishi dood kon gaan. „Ik dacht: het is hij of ik”, zei hij tijdens een verhoor en op de zitting. Toch wil de officier geen straf. De richtlijnen stonden de agent toe te schieten op een vluchtende verdachte die met een pistool zou hebben gedreigd. Hij kon niet weten dat Rishi geen pistool had.”
NRC
AGENT, DIE 17 JARIGE RISHI DOODSCHOOT, KRIJGT GEEN STRAF
23 DECEMBER 2013
DOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND
26 NOVEMBER 2012
(19)
ZIE NOOT 13
(20)
WIKIPEDIA
SUICIDE BY COP
(21)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
(22)
METRONIEUWS
”SUICIDE BY COP” IS ZELDZAAM IN NEDERLAND
2 JUNI 2016
(23)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
´MITCHEL WAS GELIEFD BIJ IEDEREEN´´
 
 
(24)
TWEE EERDERE ALLOCHTONE SLACHTOFFERS VAN POLITIEGEWELD:
RISHIS CHANDRIKASING EN MITCH HENRIQUEZ
ZIE NOTEN 14 en 15
(25)
ETNISCHE PROFILERING
NOTEN 16 EN 17
(26)
(27)
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
´MITCHEL WAS GELIEFD BIJ IEDEREEN´´
 
 
(28)
 
 
ZIE VOOR METRO BERICHT NOOT 3
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ
MOGELIJK ZELF UIT
DE STENTOR
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
NOS
AGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAM
DOOD TE SCHIETEN
1 JUNI 2016
(29)
MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT/BLAMING THE
VICTIM/BRIEF AAN METRO
ASTRID ESSED
8 JUNI 2016
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK ZELF UIT/
BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN DE STENTOR
ASTRID ESSED
10 JUNI 2016
AGENT MOGELIJK ´´UITGELOKT´´ OM MAN IN SCHIEDAM
DOOD TE SCHIETEN/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN NOS REDACTIE
ASTRID ESSED
10 JUNI 2016
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ
MOGELIJK ZELF UIT-BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN
AD REDACTIE
ASTRID ESSED
11 JUNI 2016
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
1 JUNI 2016
TEKST
TELEGRAAF
MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN
SCHIEDAM – De 21-jarige Mitchel Winters die afgelopen maandagavond in een park in Schiedam door politiekogels om het leven kwam, heeft zich opzettelijk laten doodschieten door een agent. Dat stellen bronnen dichtbij het onderzoek. Een familielid herkent zijn stem in een 112-telefoongesprek, waarin hij melding maakt van een gewelddadige beroving, die naar het lijkt nooit heeft plaatsgevonden.

Foto: Roel Dijkstra
De jonge inwoner van Capelle aan den IJssel was volgens hen zelf degene die het alarmnummer 112 belde met de mededeling dat hij was beroofd in het Prinses Beatrixpark en dat er op hem was geschoten. De talentvolle kickbokser gaf zijn eigen signalement door als die van de door hem verzonnen overvaller.
Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt het vermoeden. Een familielid van de 21-jarige Capellenaar heeft de stem van Mitchel in het opgenomen 112-telefoongesprek herkend, waarin hij de melding deed.

Signalement

Agenten gingen vervolgens op zoek naar de dader in het park. Daar kwam een politieman Mitchel tegen, die voldeed aan het signalement van de berover en zelfs de als gestolen opgegeven tas bij zich droeg. Volgens de bronnen volgde de Capellenaar de bevelen die de agent gaf niet op en wekte de indruk dat hij een wapen trok.
De politieman schoot daarop gericht op de jonge man en raakte hem dodelijk in het hart. In een noodweersituatie mag de politie gericht op de romp schieten. Overigens werd er bij Mitchel, wiens vader Jerry Landveld in augustus 2010 in Nijmegen ook door politiekogels om het leven kwam, geen wapen gevonden.

Telefoon gevonden

Naast de neergeschoten Mitchel werd de telefoon gevonden waarmee de melding is gedaan, aldus het OM.
Het doelbewust om het leven laten brengen door politie gebeurt in Nederland nauwelijks. Het zogeheten ’suicide by cop’ komt daarentegen in Amerika regelmatig voor.

Reacties uitgeschakeld voor Mitchel liet zich doelbewust neerschieten/Blaming the victim/Brief aan redactie de Telegraaf

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.