Categorie archief: Divers

Noten 21 t/m 24/Die fascistische partij JA21

NOOT 21

‘Een meerderheid van oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 (die de motie indiende) en regeringspartijen VVD en CDA denkt dat dit “veelbelovende kansen” biedt om de asielcrisis op te lossen. Niet alleen de opvang maar ook de procedure vindt dan buiten de EU plaats.”

NOS

KAMERMEERDERHEID WIL ASIELZOEKERS OPVANGEN BUITEN DE EU, BIJVOORBEELD IN RWANDA

https://nos.nl/artikel/2463816-kamermeerderheid-wil-asielzoekers-opvangen-buiten-de-eu-bijvoorbeeld-in-rwanda

Het kabinet moet van de Tweede Kamer contact opnemen met Denemarken over het opzetten van asielzoekerscentra buiten de Europese Unie. Denemarken wil met bijvoorbeeld Rwanda een deal sluiten over het tegen betaling opvangen van asielzoekers. Het zoekt hiervoor naar partnerlanden.

Een meerderheid van oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 (die de motie indiende) en regeringspartijen VVD en CDA denkt dat dit “veelbelovende kansen” biedt om de asielcrisis op te lossen. Niet alleen de opvang maar ook de procedure vindt dan buiten de EU plaats.

Het Deense parlement nam de wet in 2021 aan om het aantal asielverzoeken door de afschrikwekkende werking te verlagen. “Als je asiel aanvraagt in Denemarken, weet je dat je naar een land buiten Europa wordt gestuurd”, zegt een woordvoerder van de sociaaldemocratische regeringspartij. “Dus we hopen dat mensen stoppen met het aanvragen van asiel in Denemarken.”

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Verenigd Koninkrijk heeft hetzelfde plan en maakte al vergaande afspraken met Rwanda. In juni vorig jaar zou de eerste vlucht met asielzoekers die illegaal waren binnengekomen vertrekken. Tot woede van de Britse regering sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit dat dat niet mocht. Een nieuwe vlucht is nog niet gepland.

VVD-staatssecretaris Van der Burg voor Asielzaken heeft eerder in een debat gezegd dat Nederland met de eventuele Deense samenwerking binnen de internationale afspraken en verdragen zal blijven.

De Rwandese regering opende voor de asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk het Hope Hostel:

NOOT 22

RTL

OVERSTAPPEN NAAR DEENS ASIELMODEL?

DAN MOET NEDERLAND UIT DE EU

7 DECEMBER 2022

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5351517/denemarken-migratie-asielzoekers-asielbeleid-streng-migranten

Om de asielproblemen in Nederland op te lossen, moeten we kijken naar Denemarken. Dat is wat vooral rechtse politici en ook tv-persoonlijkheid Johan Derksen zeggen. Het Scandinavische land staat bekend om zijn zeer strenge asielbeleid. Maar wat is het precies en zou het bij ons kunnen werken?

Afgelopen zomer werd de asielcrisis in Nederland pijnlijk zichtbaar. Vooral in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum daar was er geen plek voor alle mensen die in ons land aankwamen. Het gevolg: mensen moesten buiten slapen, douchen in kleine zwembadjes met vies water en vanwege de slechte hygiëne gingen huidziektes rond. Die chaos zag er zo uit:

Zou het inmiddels veelbesproken Deense model ook voor Nederland geschikt kunnen zijn? Om dat uit te leggen, gaan we terug naar 2015. Dat is het jaar waarin veel Europese landen op grote schaal te maken kregen met enorme aantallen vluchtelingen, voornamelijk als gevolg van de oorlog in Syrië. De aantallen waren zo hoog dat de Deense bevolking en uiteindelijk ook de Deense regering vonden dat er actie nodig was om het aantal vluchtelingen te beperken.

Waardevolle bezittingen afstaan

Die actie uit zich op een aantal opvallende manieren. Dat merken asielzoekers al direct bij aankomst in Denemarken. Zo moeten ze bezittingen afstaan die meer dan 10.000 Deense kronen (1344 euro) waard zijn. Op die manier betalen asielzoekers volgens de Denen mee aan hun eigen opvang.’

Daarnaast zijn verblijfsvergunningen in Denemarken tijdelijk: voor één of twee jaar. Oftewel, ze moeten na 12 tot 24 maanden opnieuw worden verlengd. Een permanente verblijfsvergunning behoort pas na acht jaar tot de mogelijkheden. En ook dan moet je voldoen aan strenge criteria.

‘Damascus is veilig’

Mensen die uit landen komen die door Denemarken als veilig worden gezien, maken sowieso nauwelijks kans op een vergunning. Dat is in Nederland in principe ook zo, maar in Denemarken vallen ook delen van Syrië onder die categorie, het land waar al meer dan tien jaar een burgeroorlog woedt. Denemarken was het eerste en tot nu toe enige Europese land dat de regio rond de Syrische hoofdstad Damascus als veilig bestempelde.

Dat had niet alleen gevolgen voor Syriërs die nog naar Denemarken wilden komen, maar ook voor Syriërs die er al waren. Veel van hen kregen te horen dat ze niet meer in Denemarken mochten blijven. Van 137 mensen werd de verblijfsvergunning ingetrokken of niet verlengd.

Speciale uitzetcentra

Maar Denemarken heeft geen diplomatieke banden met Syrië en kan mensen daarom niet zomaar op het vliegtuig naar Damascus zetten. In plaats daarvan komen mensen in zogenaamde ‘uitzetcentra’ terecht. Vaak op een afgelegen locatie, en eenmaal daar verlies je het recht op werk, inkomen of uitkering.

Daarnaast is Denemarken al een tijdje bezig om opvang te creëren in veilige gebieden buiten de Deense landsgrenzen. Zo wil het graag een deal sluiten met Rwanda, zodat vluchtelingen daar kunnen worden geregistreerd. Precies zoals het Verenigd Koninkrijk dat ook wil.

Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen met hetzelfde doel: Denemarken als bestemming zo onaantrekkelijk mogelijk maken en zo het aantal vluchtelingen zoveel mogelijk beperken.

Fikse daling aantal asielaanvragen

Dat doel lijken de Denen ook daadwerkelijk te bereiken. In 2015 waren er 359 asielaanvragen per 100.000 inwoners. In 2020 waren dat er nog maar 34. Dat is ook een stuk minder dan de landen om Denemarken heen, zoals te zien is in onderstaande tabel. Wel moet daarbij worden aangetekend dat 2020 het eerste coronajaar was.

Dat Denemarken in tegenstelling tot andere landen in Europese Unie zulke strenge regels heeft kunnen opstellen, heeft te maken met een uitzonderingspositie die ze hebben. “Bij de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht in de jaren 90, hebben ze een mogelijkheid bedongen om af te kunnen wijken van de asielregels voor andere EU-landen, een zogeheten opt-out”, zegt Leo Lucassen. Hij is directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis en weet veel over migratie. “Die opt-out houdt in dat Denemarken meer bewegingsruimte heeft op het gebied van migratie.”

Nederland heeft geen ‘opt-out’

Dat is meteen het grote verschil met Nederland. De reden dat wij niet zomaar kunnen overschakelen naar een Deens systeem heeft dus een juridische reden. Wij hebben geen opt-out. En lijken dus meer gebonden aan internationale afspraken.

Daar onderuit komen is een zeer lastige opgave. “Het juiste moment om een ‘opt-out’ te bedingen is als je lid wordt van de EU of als er een verdrag getekend moet worden, zoals dat van Maastricht. Dat is nu niet het geval. De andere optie is het verlaten van de Europese Unie, maar daar is in Nederland geen meerderheid voor.”

‘Vals alternatief’

“Politici die roepen dat ze willen overstappen naar het Deense model, presenteren dus eigenlijk een vals alternatief”, zegt Lucassen. “Juist daarom is het praten over dat model niet goed voor het vertrouwen in politici en ook niet voor het draagvlak voor vluchtelingenopvang. Kortom: het Deense model als balletje opgooien heeft weinig zin.”

Ook Ilse van Liempt, hoofddocent Migratie aan de Universiteit Utrecht, ziet dat Nederland gebonden is aan internationale afspraken. Er is wel een maar: Denemarken heeft een ‘opt-out’ op Europees gebied, maar zette wel zijn handtekening onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951

“Dat verdrag was een reactie op het gebrek aan bescherming van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat er zich toen afspeelde, mocht in Europa niet meer gebeuren. Mensen die voor oorlog vluchtten, moesten worden beschermd”, zegt Van Liempt. “Dat verdrag geldt nog steeds. Je mag het oorlogsvluchtelingen niet moeilijk maken om asiel aan te vragen, of hen buiten de landsgrenzen opvangen zonder ze een procedure te laten starten, zoals bij het Rwanda-idee.”

“Je ziet dan ook dat het Rwanda-idee nog niet van de grond is gekomen en dat er nog geen Syriërs teruggestuurd zijn naar Syrië, hoewel Denemarken bepaalde gebieden al wel als veilig heeft bestempeld.”

Retoriek belangrijk

Volgens Van Liempt is niet per se de inhoud, maar vooral de retoriek belangrijk. “Door dit soort plannen te roepen, geven Deense politici kiezers het idee dat het aantal asielzoekers terugbrengen naar 0 een mogelijkheid is. Het is voor mensen een startpunt om vanuit te redeneren.” Bovendien kan alleen het roepen al ervoor zorgen dat asielzoekers steeds minder voor Denemarken kiezen als eindbestemming.

Voor politici is het bespreken van een streng asielbeleid dus vooral goed voor electoraal gewin. Vanwege die handtekeningen die er onder het VN-verdrag staan, zijn de voorgestelde plannen niet altijd uitvoerbaar. “En dat verdrag durft niemand aan te passen”, zegt Van Liempt. “De angst bestaat dat sommige landen dan hun handen er helemaal van af zouden trekken.” En dus houdt het verdrag van 1951 nog altijd stand.

EINDE

NOOT 23

INTEGRATIE EN NEDERLANDSE IDENTITEIT

https://ja21.nl/standpunten/default-title/integratie-en-nederlandse-identiteit

Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

JA21 wil:

 • Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis. Immigranten dienen zich aan te passen.
 • De vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigen.
 • Geen identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis.
 • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, boerkaverbod uitbreiden.

NOOT 24

”De grootste en de meest verschrikkelijke zonde die wij zouden kunnen plegen, is het toekennen van deelgenoten aan Allah swt, oftewel Shirk plegen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Dit is een zonde dat enkel vergeven wordt door oprechte berouw en het verlaten van het misdrijf. Na deze verschrikkelijke zonde, komt het doden van een onschuldige ziel op de tweede plek. Dit is een afschuwelijke zonde die leidt tot de eeuwigheid in het hellevuur. Allah swt zegt: En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de woede en Vloek van Allah rusten op hem, en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid. [4:93]”

ISLAMITISCH CENTRUM IMAM MALIK

HET DODEN VAN EEN ONSCHULDIGE ZIEL

IN DE NAAM VAN ALLAH DE BARMHARTIGE DE MEEST GENADEVOLLE. VERHEVEN IS HIJ DIE DE MENS IN DE BESTE GESTALTE HEEFT GESCHAPEN EN GEËERD. VREDE EN ZEGENINGEN ZIJ MET DE BESTE MENS DIE OOIT ZIJ VOET OP DEZE AARDE HEEFT GELEGD, MOHAMMED SAW.


Allah swt heeft de mens niet zinloos geschapen. De mens is met een reden geschapen en op de wereld gezet. Waarom zijn de harten niet in staat dit overpeinzen, waarom blijven de ogen gesloten voor het verruimen van hun zicht. Is het de verleiding die ingefluisterd wordt? Of zitten de harten op slot? Allah heeft de schepping niet doelloos geschapen. Voorwaar je zult gevraagd worden wie de profeet is en zijn Schepper, Je zult ondervraagd worden over de Koran en van Wie het afkomstig is en over al je verrichte daden in dit leven. Zou dit jou niet aan het denken moeten zetten?

Allah swt zegt: Wij zullen degenen naar wie de boodschappers gestuurd zijn dan zeker ondervragen. En Wij zullen de Boodschappers zeker ondervragen. Wij zullen hun dan zeker met Kennis (over hun daden) vertellen, en Wij zijn zeker niet afwezig geweest. En het wegen op die Dag zal naar waarheid geschieden. Dus degenen van wie de weegschaal zwaar is, zij zijn degenen die succesvol zijn. En degenen van wie de weegschaal licht is, zij zijn degenen die zichzelf hebben verloren doordat zij Onze Verzen verwierpen. [7:6,7,8,9]

De grootste zonden

Dienaren van Allah, weet dat Allah ons heeft opgedragen Hem te gehoorzamen en dat dit het meest geliefd en verheven is bij Hem. En Hij heeft de verboden zaken verboden gemaakt en heeft ons laten zien welke schade de verboden zaken ons kunnen berokkenen en heeft deze tot het laagste van het laagste doen laten behoren.

De grootste en de meest verschrikkelijke zonde die wij zouden kunnen plegen, is het toekennen van deelgenoten aan Allah swt, oftewel Shirk plegen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Dit is een zonde dat enkel vergeven wordt door oprechte berouw en het verlaten van het misdrijf. Na deze verschrikkelijke zonde, komt het doden van een onschuldige ziel op de tweede plek. Dit is een afschuwelijke zonde die leidt tot de eeuwigheid in het hellevuur. Allah swt zegt: En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de woede en Vloek van Allah rusten op hem, en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid. [4:93]

 Abdullah ibn Mas’ud (ra) zei dat hij vroeg: “O boodschapper van Allah saw, wat is de grootste zonde bij Allah?” Hij saw antwoordde: “Dat je iemand gelijk aan Allah behandelt, aangezien Hij jou heeft geschapen.” Ibn Mas’ud zei: ‘Zeker, dat is het ergst, Wat volgt?’ De profeet antwoordde: “Dat je je kind dood uit angst dat hij met je mee moet eten.” Ibn Mas’ud zei: “Wat komt daarna?” Waarop de profeet antwoordde: “Dat je overspel [Zina] pleegt met de vrouw van je buurman.” [Sahih Al-Bukhari en Moeslim]

 En ook zegt Allah swt: En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig, noch ontucht plegen. En wie dat wel doet, zal het slechte tegemoet gaan. De bestraffing zal voor hem vermeerderd worden op de Dag der Opstanding. En vernederd zal hij daarin voor eeuwig verblijven. Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden, En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Verheven. [25:68-70]

 Beheers je woede

Het doden van een ziel is een extreme daad tov de mens, en een groot onrecht voor zowel de dader als het slachtoffer. En het is een groot verderf op aarde. Dit is een verderf dat alle facetten binnen een samenleving raakt, infecteert en vernietigt. Zowel de omgeving van de dader als de omgeving van het slachtoffer zullen hier vooral de dupe van worden. De dader zal zijn leven lang de schuld op zich moeten dragen die zijn lichaam en geest zal kwellen tot de dag des oordeels waarbij Allah swt ook nog eens een geweldige Bestraffing voor hem heeft voorbereid. Een daad die je in enkele seconden verricht kan jouw leven die je in jaren lang hebt opgebouwd in een fractie veranderen. Een daad die dikwijls voortkomt uit een woedeaanval waarbij men zijn volledige controle verliest. Een advies aan mijzelf en u, wij dienen te leren omgaan met onze woedeaanvallen.

Het doden van een ziel zorgt ervoor dat de zegeningen op aarde opgeheven worden en de bestraffingen neerdalen. Het doden van een ziel is de vernietiging van jouw wereldse, jouw religie en jouw Hiernamaals. Degene die zich hieraan schuldig maakt, heeft zich tot de verliezers geplaatst.

Laat onschuldige mensen met rust

En hoeveel moslims wonen in een niet islamitisch land en bevinden zich in dat land om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is islamitisch niet toegestaan om het bloed te vergieten van mensen uit desbetreffend land. Het is voor hem niet toegestaan te stelen. Hij dient een ieder met rust te laten en te respecteren en hem niet in zijn eer te krenken. Want waarlijk, dat is een grote zonde. Allsh swt heeft de mens geschapen met keuze vrijheid en kan zelf de keuze maken wel of niet te geloven. Het oordeel blijft ten alle tijde aan Allah. Het is een mens niet toegestaan een ander zijn leven te ontnemen omdat men van mening verschilt of een ieder zijn leven op zijn manier inricht. Men dient zich bezig te houden met eign bezigheden en deze zoveel mogelijk te perfectioneren en daar waar het kan een toegevoegde waarde te hebben in de samenleving.

 Allah swt zegt: Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als een vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. [5:32]

 Veel zaken die wij zien en horen behoren tot de tekenen van het Uur. De Profeet saw zei: “Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Onder jullie zal rijkdom overvloedig (gaan) stromen.”

Advies aan de jongeren en de ouders

De Imam sluit zijn preek af met een vermaning aan de jongeren waarin hij de jongeren erop wijst zich niet gek te laten maken door wereldse versieringen zoals geld, luxueuze zaken, aanzien, drugs, drank en vrouwen. Het zijn deze ingrediënten die onze jongeren verblinden en hen verleiden tot gruwelijke daden. Gruwelijke daden zoals wij reeds hebben gehoord van het afgehakte hoofd van een jonge jongen in Amsterdam. Een jonge jongen die misschien in de avond gewoon weer bij zijn moeder zat en zij niet op de hoogte was van zijn praktijken, totdat het gruwelijke nieuws tot haar kwam. Onze jongeren zouden zich meer moeten bezighouden met hun studie, werk en de religie op de juiste wijze te onderwijzen en te praktiseren. Maar ook vooral rekening houden met de gevoelens en de zorgen van de ouders die dikwijls niet weten hoe te communiceren met deze jongeren. Veel jongeren beseffen niet wat zij de ouders aan doen met hun gedragingen en leiden hun ouders tot wanhoop niet vermoedend dat het Paradijs onder de voeten van de moeder ligt. Gezinnen raken verscheurd en gaan verloren.

We zien dat steeds meer moskeeën en organisaties hun uiterste best doen om de jongeren te onderwijzen en goede alternatieven te bieden op gebied van ontspanning en ontwikkeling. Zo hebben moskeeën vele jongerenactiviteiten en diensten, jongerenruimtes waar de jongeren bij elkaar kunnen komen om met elkaar te ontspannen en de relaties onderling te verbinden en te versterken, jongenbegeleiding op gebied van sociaal maatschappelijke zaken, sport en vele andere zaken waar de jongeren behoefte aan hebben. Echter zou dit niet op de beste wijze gerealiseerd kunnen worden als moskeeën en organisaties niet worden ondersteund door de ouders van deze jongeren. Ik roep daarom de ouders op hun kinderen te motiveren en te stimuleren meer gebruik te maken van deze activiteiten. Wanneer wij onze jongeren uit het oog verliezen, zullen zij meer vatbaar zijn voor externe gevaren.

Ik vraag Allah swt ons te voorzien van geduld en wijsheid. Maar ook van voldoening tevredenheid. Moge Allah swt onze jongeren beschermen en de ouders veel geduld en standvastigheid schenken.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 21 t/m 24/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noten 19 en 20/Die fascistische partij JA21

NOOT 19

KLM, WEIGER MEDEWERKING VAN VENANT R. NAAR GEVAARLIJK’

RWANDA!

ASTRID ESSED

26 JULI 2021

NEDERLAND LEVERT GENOCIDEVERDACHTE UIT AAN RWANDA/

OVER ONEERLIJKE PROCESSEN EN KANS OP FOLTERING/BRIEF AAN

REFORMATORISCH DAGBLAD

ASTRID ESSED

28 JULI 2021

NOOT 20

TROUW

VLUCHTELINGEN IN RWANDA OPVANGEN? DAT GAAT VOLGENS 

EUROPESE WETTEN ZOMAAR NIET

24 FEBRUARI 2023

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vluchtelingen-in-rwanda-opvangen-dat-gaat-volgens-europese-wetten-zomaar-niet~b4c03fa2/

Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer is het uitbesteden van asielverzoeken aan Rwanda dé oplossing voor de asielcrisis. Maar de Deense regering heeft een soortgelijk voorstel juist onlangs in de ijskast gezet. Is het Rwanda-model wel haalbaar?

Denemarken is verheugd maar bovenal verrast dat de Tweede Kamer het Deense plan omarmt om asielaanvragen in Rwanda of andere verre landen af te handelen. De oproep van de rechtse Kamermeerderheid (inclusief de coalitiepartijen VVD en CDA) aan het kabinet om samen met Kopenhagen op te trekken, komt namelijk precies op het moment dat de Deense regering haar voorstel in de ijskast heeft gezet.

Eerder deze maand tijdens de speciale EU-top over migratie nam de Deense sociaal-democratische premier Mette Frederiksen de woorden ‘Rwanda’ of ‘asielcentra elders’ niet meer in de mond. Haar inbreng achter gesloten deuren beperkte zich tot de noties dat mensensmokkelaars nu de dienst uitmaken, de situatie voor migranten ‘inhumaan’ is, er migranten zullen blijven komen en dat de EU als geheel de bescherming van de buitengrenzen moet financieren. ‘Dit hadden de Groenen kunnen zeggen’, stelt een EU-diplomaat.

Het Rwanda-model was een plan van de vorige Deense minderheidsregering. De nieuwe regeringsploeg die medio december aantrad – dezelfde premier maar met liberalen en conservatieven als coalitiepartners – moet haar precieze asielbeleid nog uitwerken. De regeringsverklaring spreekt weliswaar over ‘een opvangcentrum buiten Europa’ maar plaatst zo’n centrum in de context van de migratiedeal die de EU in 2016 met Turkije sloot. Bovendien benadrukt de Deense regering dat ze internationale verdragen en haar Europese wettelijke verplichtingen inzake asiel en migratie zal respecteren. Rwanda wordt nergens genoemd.

Tweespalt

Niettemin zal de oproep vorige week van de Tweede Kamer Frederiksen goed doen. Ze stond vooralsnog vrijwel alleen in haar omstreden pleidooi om de asielopvang naar landen ver buiten Europa te verplaatsen. Het Nederlandse kabinet is evenwel niet van plan om op korte termijn gehoor te geven aan de wens van de Kamer.

De lopende Catshuisgesprekken tussen de coalitiepartijen over een nieuw migratiebeleid zijn al moeilijk genoeg. De tweespalt tussen VVD/CDA (hard asielbeleid) en D66/ChristenUnie (humaan asielbeleid) behoeft geen verdere aanscherping, zeker niet met een juridisch en politiek betwistbaar plan. Het fiasco om de gezinshereniging van vluchtelingen uit te stellen – door de rechter onderuit gehaald – zit staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid nog vers in het geheugen.

De Deense regering kondigde haar Rwanda-model in januari 2021 met veel trompetgeschal aan. Het wetsvoorstel volgde in april van dat jaar, het parlement ging op 3 juni akkoord zonder veel wijzigingen aan te brengen. Bijna per kerende post gaf Europees Commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) op 18 juni een harde waarschuwing: deze wet deugt niet. Die druist niet alleen in tegen alle waarden waarvoor de EU staat, het uitbesteden van de asielprocedure aan een land buiten de EU is ‘niet mogelijk onder de bestaande EU-regels of onder de voorstellen van het nieuwe Migratiepact’.

De Deense wet bepaalt dat op Deens grondgebied alleen een eerste kort onderzoek naar het asielverzoek plaatsvindt. De complete afhandeling ervan gebeurt vervolgens in Rwanda, het land waarmee Kopenhagen in 2021 en 2022 memoranda ondertekende over de komst van asielzoekers. Wie verantwoordelijk is voor de asielprocedure daar en onder welke jurisdictie die zou vallen (Deens of Rwandese), bleef onduidelijk. Wel werd expliciet vermeld dat zelfs als een asielzoeker de status van vluchteling krijgt, deze nog steeds niet naar Denemarken mag komen. De vluchteling moet zijn heil in Rwanda zoeken.

De Europese wetgeving schrijft echter voor dat iedere migrant in een lidstaat asiel moet kunnen vragen. De wetgeving verbiedt verder dat een migrant tegen zijn of haar wil wordt overgebracht naar een land (Rwanda) waar hij of zij nooit is geweest en ook geen enkele band mee heeft. Daar kan Denemarken, dat een uitzonderingspositie heeft bij de toepassing van Europese migratiewetgeving, misschien onderuit komen, maar Nederland zeker niet. Het verklaart mede waarom een soortgelijk plan in 2015 van toenmalig VVD-Kamerlid Malik Azmani (nu Europarlementariër) papier is gebleven.

Daarnaast zijn er ook internationale afspraken (Vluchtelingenconventie) en het Europese Handvest voor de Mensenrechten die het verplaatsen van asielprocedures belemmeren. De Rwanda-deal van Groot Brittannië is hierop vastgelopen.

‘Vijf tot tien jaar’

Minister Kaare Dybvad voor Immigratie en Integratie in de nieuwe Deense regering klinkt dan ook aanzienlijk voorzichtiger. In een recent interview met de Deense krant Politiken sprak hij over een akkoord ‘binnen vijf tot tien jaar’ over het uitbesteden van de asielprocedure. Dat is toch wezenlijk anders dan de ‘veelbelovende kansen voor Nederland om de huidige asielcrisis het hoofd te bieden’ waarop de Kamer hoopt.

Dybvad verwijst nadrukkelijk naar het migratieakkoord dat de EU in 2016 met Turkije sloot. Ankara stemde er toen mee in – in ruil voor 6 miljard euro EU-steun voor de vluchtelingenopvang in Turkije – om alle migranten terug te nemen die via Turks grondgebied op de Griekse eilanden waren beland. De EU beloofde voor elke zo teruggestuurde migrant één reeds erkende vluchteling uit Turkije op te nemen.

Een in omvang veel beperktere aanpak dan de Rwanda-plannen met bovendien een legale luchtbrug voor vluchtelingen naar Europa. De kans dat Turkije nu zoiets weer doet, is niet groot. Integendeel: door de verwoestende aardbeving is het waarschijnlijker dat meer migranten vanuit Turkije naar Europa reizen, ook vluchtelingen die daar al lange tijd verblijven.

Wat de EU wel doet is migranten in overvolle en gevaarlijke opvangcentra in Libië verplaatsen naar landen als Rwanda en Niger. Verder kan de EU migranten die uit of via een veilig geacht land arriveren, verplichten om daar asiel aan te vragen. Dat was de basis voor de EU-Turkije deal.

Het staat lidstaten overigens vrij om een asielloket in Rwanda te openen als extra service, naast de aanvraagmogelijkheid in de lidstaat zelf. GroenLinks-europarlementariër en asielexpert Tineke Strik: ‘Natuurlijk leiden twee loketten tot de komst van meer migranten. Volgens mij is dat niet wat de indieners van de motie willen.’’

EINDE’

OOK GROOT BRITANNIE FLIRT MET DE RWANDA DEAL

WIKIPEDIA

RWANDA ASYLUM PLAN

https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda_asylum_plan

Reacties uitgeschakeld voor Noten 19 en 20/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noten 17 en 18/Die fascistische partij JA21

NOOT 17

ZIE NOOT 13

NOOT 18

EUROPEES PARLEMENT

GEWAARBORGD RECHT OP ASIEL

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/guaranteeing-the-right-to-asylum

Alle personen die vervolging of ernstige schade in hun eigen land ontvluchten, hebben het recht om te verzoeken om internationale bescherming. Asiel is een grondrecht en het verlenen ervan aan mensen die voldoen aan de criteria van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951, is een internationale verplichting voor de staten die partij zijn, waaronder de EU-lidstaten. De EU heeft de criteria om voor internationale bescherming in aanmerking te komen in haar eigen rechtsorde opgenomen en heeft het concept verruimd door naast vluchtelingen nog een andere categorie van begunstigden van internationale bescherming toe te voegen, namelijk begunstigden van subsidiaire bescherming.

Het recht op asiel wordt gewaarborgd door artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de EU. Overeenkomstig artikel 19 is collectieve uitzetting verboden en mogen personen niet worden verwijderd of uitgezet naar, noch worden uitgeleverd aan een staat waar een ernstig risico bestaat dat zij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen worden onderworpen.

De lidstaten van de EU hebben ingestemd met een gemeenschappelijk Europees asielbeleid, met inbegrip van subsidiaire of tijdelijke bescherming.

De procedures voor de toekenning van het asielrecht moeten zowel eerlijk als effectief zijn in de hele Unie. Dat is de grondslag voor het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS).

Dit stelsel bestaat uit verschillende wetgevingsteksten die alle aspecten van de asielprocedure bestrijken:

 • de Dublin-verordening, waarin wordt bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek;
 • een richtlijn inzake asielprocedures, waarin gemeenschappelijke normen voor eerlijke en efficiënte asielprocedures worden vastgesteld;
 • een richtlijn inzake opvangvoorzieningen, die gemeenschappelijke minimumnormen inzake levensomstandigheden van asielzoekers bevat en waarborgt dat zij toegang hebben tot huisvesting, voedsel, werkgelegenheid en gezondheidszorg;
 • een richtlijn inzake erkenning, waarin is vastgelegd wie voor de vluchtelingenstatus of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt en een aantal rechten voor begunstigden bevat (verblijfstitels, reisdocumenten, toegang tot werk en onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheidszorg).

Nadere informatie

Reacties uitgeschakeld voor Noten 17 en 18/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noten 14 t/m 16/Die fascistische partij JA21

[14]

JA21 wil

 • Immigratie fors inperken
 • Zeggenschap terughalen over onze eigen grenzen en asiel- en migratiebeleid, invoering mobiele grenscontroles
 • Asielzoekers opvangen in de eigen regio, veto tegen nieuwe EU-migratiepact
 • Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen

JA21

STANDPUNTEN

IMMIGRATIE EN ASIEL

https://ja21.nl/standpunten/immigratie-en-asiel

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOI 13

NOOT 15

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.”

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

NOOT 16

VLUCHTELING.NL

NEDERLANDERS DENKEN DAT EUROPA DE MEESTE VLUCHTELINGEN

OPVANGT

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2019/6/nederlanders-denken-dat-europa-de-meeste-vluchtelingen-opvangt

De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft vandaag de nieuwste cijfers over vluchtelingen in de wereld gepubliceerd: 71 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Maar Nederlanders zijn niet of nauwelijks op de hoogte waar de meeste vluchtelingen in de wereld worden opgevangen. Van de mensen die hun land moeten ontvluchten, wordt bijna iedereen van onderdak voorzien in de eigen regio. Desondanks denken Nederlanders dat Europese landen de meeste vluchtelingen opnemen, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Stichting Vluchteling dat gisteravond gepubliceerd is.

Voor meer informatie over het onderzoek ga je nu naar  www.vluchteling.nl/onderzoek, voor meer informatie over Wereldvluchtelingendag: www.vluchteling.nl/20juni 

Discrepantie met werkelijke cijfers over vluchtelingenstromen

Dit blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction in Amsterdam in opdracht van Stichting Vluchteling. Duitsland vangt de meeste vluchtelingen op in Europa, gevolgd door Nederland en Italië, althans dat denkt veruit de meerderheid van de ondervraagden, een representatieve steekproef onder Nederlanders van 18-75 jaar.

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 68 miljoen mensen op de vlucht in de wereld, en de drie grootste gastlanden zijn Turkije, Pakistan en Oeganda, waar momenteel veruit de meeste vluchtelingen een veilig onderkomen vinden.

Over het algemeen heeft men een beter beeld in welke landen op dit moment de grootste vluchtelingencrises in de wereld plaatsvinden dan van de landen die de meeste vluchtelingen opvangen. De meerderheid van de ondervraagden denkt terecht dat in Syrië de grootste vluchtelingencrisis plaatsvindt.

Stabiele politieke omstandigheden in het land belangrijker voor veilige terugkeer dan aanwezige basisvoorzieningen

Het belangrijkste criterium voor een veilige terugkeer naar het land van herkomst voor een vluchteling is, volgens de meeste Nederlanders, dat de oorlog over moet zijn. Ook moet het land vrij van vervolging zijn en een stabiele regering hebben. Dit staat in schril contrast met het beleid van de Nederlandse regering die momenteel vluchtelingen terugstuurt naar oorlogs- en conflictgebieden in Nigeria, Irak, Afghanistan en Libië.

In tegenstelling tot het beleid van de regering, denken de meeste Nederlanders dus als eerste aan de politieke omstandigheden van een land om te beoordelen of het er veilig genoeg is om naar terug te keren voor een vluchteling. Daarna komen pas de primaire basisvoorzieningen zoals levensonderhoud en schoon drinkwater aan de orde. Minder essentiële omstandigheden voor een veilige terugkeer hebben te maken met onderdak en transport.

Stel dat er oorlog uitbreekt, dan nemen Nederlanders sowieso hun officiële documenten mee

Er is af en toe flinke kritiek op vluchtelingen die hun mobiele telefoon meenemen op de vlucht. Uit het onderzoek van Stichting Vluchteling blijkt nu echter dat maar liefst driekwart van de Nederlanders hun identiteitspapieren sowieso meeneemt wanneer er oorlog uitbreekt. Gevolgd door geld, mobiele telefoon en medicijnen.

Eerste levensbehoeften, zoals water en voedsel, zien de meeste Nederlanders daarna pas als noodzakelijke items in het geval dat ze halsoverkop moeten vluchten voor de oorlog. Anderen noemen spontaan hun familie en kinderen die ze sowieso zouden meenemen.

Het onderzoek dat in de periode van 14 tot 24 mei dit jaar plaatsvond, toont verder ook aan dat Nederlanders over het algemeen positiever zijn over opvang van vluchtelingen in Nederland, zeker als vluchtelingen hier eenmaal zijn, en zouden eerder meer dan minder vluchtelingen willen opvangen. Afgelopen weekend vond de tiende editie plaats van de Nacht van de Vluchteling, met een recordaantal deelnemers. En uit de nieuwe jaarcijfers van Stichting Vluchteling blijkt dat er bijna tien procent meer aanhang of donateurs is.

EINDE

AD

FORMATIE STRUIKELT OVER MIGRATIE/DE VOORS EN TEGENS VAN

”OPVANG IN DE REGIO”

16 MEI 2017

https://www.ad.nl/politiek/formatie-struikelt-over-migratie-de-voors-en-tegens-van-opvang-in-de-regio~ab3fbb0c/

De kabinetsformatie is geklapt op het thema migratie. GroenLinks en VVD/CDA konden geen gezamenlijk antwoord vinden op de vraag hoe en waar je vluchtelingen het best kunt opvangen. Alleen ‘opvang in de regio’, zoals de VVD wil, of ook een ruimhartig toelatingsbeleid voor vluchtelingen in Europa, een wens van GroenLinks? Tineke Ceelen (StichtingVluchteling) en docent migratierecht Martijn Stronks over voor en nadelen van opvang in de regio.

Zeker 86 procent van de vluchtelingen wordt nu al opgevangen in de eigen regio”, weet Tineke Ceelen, directeur van de Stichting Vluchteling. ,,De meeste vluchtelingen willen in de buurt blijven. Het is waar je familie is, waar je de taal en de cultuur begrijpt. Het is logisch dat je in de buurt blijft van waar je vandaan komt.” Zo wonen miljoenen Syrische vluchtelingen nog steeds in de buurlanden Turkije en Libanon, het zijn er heel veel meer dan er naar Europa kwamen.

Ceelen is een voorstander van opvang in de regio. ,,Dat is wat wij doen: dáár hulp verlenen.” Ze was de afgelopen maanden in vluchtelingenkampen in Somalië en Uganda en concludeerde dat als Nederland wil dat álle vluchtelingen in de eigen regio blijven, er fors geld bij zal moeten. ,,Vluchtelingenkampen zijn nu vaak wachtkamers, waar mensen wachten op het einde van een conflict. Je ziet er vernielde levens waar de tranen van in je ogen springen. Ik denk dat als je de opvang naar een acceptabel niveau brengt, er minder mensen naar Europa zullen komen. Geef mensen dáár de kans om werk te vinden, geef kinderen de kans om er naar school te gaan. Dat is nu nog vaak niet het geval.”

De term ‘opvang in de regio’ is inmiddels gekaapt door de politiek, vindt Ceelen. ,,Het wordt gebruikt als een oplossing voor de trek naar Europa. Maar wat zeker is: het is verschrikkelijk om te zien dat mensen in gammele bootjes stappen om hierheen te komen. Als iemand daar een oplossing voor vindt, ben ik de eerste die zal applaudisseren.”

‘Vluchtelingen komen toch wel, rechtsom of linksom’

,,We proberen al heel lang om migratiestromen in de hand te houden. Maar één ding is gebleken: vluchtelingen komen toch wel naar Europa, linksom of rechtsom”, zegt Martijn Stronks, universitair docent migratierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ook hij stelt dat opvang in de regio nu al de belangrijkste manier is om vluchtelingen op te vangen. ,,Daar zijn de partijen het ook wel over eens, maar lastiger wordt het voor wat betreft de mensen die toch naar Europa afreizen”, stelt Stronks. ,,Het CDA wil het vluchtelingenverdrag aanpassen en meer mogelijkheden creeëren om mensen terug te sturen. GroenLinks wil juist legale routes openen voor mensen om naar Europa te komen.”

De VVD wil geld stoppen in opvang in de regio ‘zodat asielaanvragen in Europa niet meer nodig is’. Vluchtelingen van buiten Europa zouden ook geen asiel meer krijgen in Nederland. Stronks vraagt zich af hoe reeël de wensen van VVD en CDA zijn. ,,Is het wel mogelijk om het mondiale Vluchtelingenverdrag aan te passen? Bovendien moet er aanverwante Europese regelgeving worden veranderd.”

Maar ook de ‘legale routes’ die GroenLinks wil, zijn ingewikkeld. Het Europees Hof verwierp recent nog een verzoek van een Syrische vluchtelingengezin dat vanuit Libanon een ‘humanitair visum’ had aangevraagd in België. Europa hoeft niet automatisch iedereen die zich in een belabberde situatie bevindt, toegang te verlenen. Stronks: ,,GroenLinks en de VVD zitten in een patstelling. Er zal iemand fiks water bij de wijn moeten doen om er nog uit te komen.”

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 14 t/m 16/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noten 11 t/m 13/Die fascistische partij JA21

NOOT 11

ZIE NOOT 10

NOOT 12

Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [David Attenborough-stem] Gedreven door instinct verlaten ze hun overwinter-broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naar het Hoge Noorden. De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomde bestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger (Nigris flotillas vulgaris) is Fort Europa”

GEEN STIJL

HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK

BEGINT 

9 APRIL 2014

https://www.geenstijl.nl/3911571/het_is_weer_lente_de_grote_ove/

ZIE VOOR GEHELE ARTIKEL, NOOT 10

NOOT 13

”Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie”

JA21

STANDPUNTEN

IMMIGRATIE EN ASIEL

https://ja21.nl/standpunten/immigratie-en-asiel

Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie.

JA21 wil

 • Immigratie fors inperken
 • Zeggenschap terughalen over onze eigen grenzen en asiel- en migratiebeleid, invoering mobiele grenscontroles
 • Asielzoekers opvangen in de eigen regio, veto tegen nieuwe EU-migratiepact
 • Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen

Reacties uitgeschakeld voor Noten 11 t/m 13/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noten 8 t/m 10/Die fascistische partij JA21

NOOT 8

”Eind november 2020 ontstond er ophef binnen Forum voor Democratie (FVD) naar aanleiding van uitgelekte WhatsApp-gesprekken binnen de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD). In deze uitgelekte gesprekken werden onder andere fascistischeantisemitische en homofobe uitspraken gedaan door leden van de organisatie.[17][18] In april 2020 waren er ook al dergelijke aantijgingen geuit.[19]

De JFVD kondigde een intern onderzoek aan naar aanleiding van de berichtgeving, een aanpak die werd gesteund door partijleider Thierry Baudet. Een groot aantal andere prominente partijleden vonden deze aanpak echter te licht en te laat. Het conflict escaleerde en een aantal (verkozen) leden keerde FVD de rug toe, onder wie Joost EerdmansAnnabel NanningaNicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek

WIKIPEDIA

JA21/VOORGESCHIEDENIS

https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21#Voorgeschiedenis

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JA21

https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21

TROUW

EERDMANS, NANINGA, POUW EN VLAARDINGERBROEK WEG BIJ FVD

26 NOVEMBER 2020

https://www.trouw.nl/politiek/eerdmans-nanninga-pouw-en-vlaardingerbroek-weg-bij-fvd~b9405692/

Dat laten zij weten in een gezamenlijke verklaring. Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek stonden op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Nanninga zit voor FVD in de Eerste Kamer. Daarnaast werd vanavond bekend dat een deel van de Statenfractie in Overijssel zich afscheidt.

Nanninga was degene die afgelopen weekend de lont in het kruitvat stak, toen zij liet weten het oneens te zijn met Baudets zwakke ingrijpen in het jongerenafdeling van de partij. Nicki Pouw-Verweij schreef een brief over hoe het er op een etentje vorige week vrijdagavond aan toe ging, waarop Baudet antisemitische uitspraken deed; complottheorieën verkondigde en onder andere liet weten dat er wat hem betreft drie miljoen Nederlanders mochten sterven aan corona ‘in ruil voor vrijheid’. De gebeurtenissen beschreven in de brief werden bevestigd door meerdere FvD-prominenten, onder anderen Eerdmans en Vlaardingerbroek.

Toen Baudet op eigen houtje een lijsttrekkersverkiezing aankondigde en zichzelf toch kandidaat stelde, dreigden het bestuur hem te royeren. Maar vandaag liet het partijbestuur weten het lot van Baudet toch eerst aan de leden te willen voorleggen, iets dat tegen het zere been van de vier opgestapte leden blijkt te zijn

“De voornaamste reden voor ons gezamenlijke besluit is dat wij geen lid willen zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt”, schrijft het viertal. “We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken.” Thierry Baudet “stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op”.

De prominente FVD’ers stellen vast dat hun interne kritiek “in het belang van de goede naam van de partij” niets heeft opgeleverd. Zij zeggen begrip te hebben voor de lastige keuze waar het partijbestuur voor stond, maar betreuren “dat zij de handdoek in de ring hebben gegooid”.

Nanninga blijft wel lid van de Eerste Kamer, en laat weten dat de Amsterdamse fractie van de FvD, die met twee leden in de gemeenteraad zit, zich afscheidt van de partij. Ook collega-senator Pouw “zal haar politieke werkzaamheden voortzetten”. Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek zien af van hun plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Ook Statenleden Overijssel stappen op

Vier van de vijf leden van Forum voor Democratie (FVD) in Provinciale Staten van Overijssel stappen uit de partij en gaan samen als een nieuwe fractie verder.

“Wij verlaten circus FVD”, laten de leden een bericht op Twitter weten. Het bericht van de leden is vastgeplakt aan een verklaring die het landelijke FVD-bestuur aan het einde van donderdagmiddag uitstuurde. Daarin wordt een algemene ledenvergadering op 30 november aangekondigd met het royement van partijleider Thierry Baudet als agendapunt.

“Na alles wat er is gebeurd, had het bestuur Thierry Baudet al lang moeten royeren. Dat is een aangelegenheid voor het bestuur. Zo is dat eerder ook bij andere leden gegaan. Nu wordt het als agendapunt in een ledenvergadering opgenomen, waar Baudet zijn royement zal gaan aanvechten”, zegt fractievoorzitter Johan Almekinders in de Stentor.

EINDE ARTIKEL

NOOT 9

ANNABEL NANNINGA STAPT UIT FORUM VOOR

DEMOCRATIE/HOE ZAT HET OOK ALWEER

MET HET ANTISEMITISME VAN ANNBEL NANNINGA

ASTRID ESSED

28 NOVEMBER 2020

FRONTAAL NAAKT

WEG MET DE ANTISEMIET BAUDET/LEVE

DE ANTISEMIET NANNINGA

26 NOVEMBER 2020

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/weg-met-die-antisemiet-baudet-leve-de-antisemiet-nanninga.html

FRONTAAL NAAKT

EEN DODE JOOD VOOR ANNABEL NANNINGA

21 OCTOBER 2015
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/een-dode-jood-voor-annabel-nanninga.html

NOOT 10

”Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroeg of laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalen heel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kant van de grens. Wat gaan we er aan doen, mensen? Rijkdom verherverdelen, rigoureuze geboortebeperking, hopen dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar. Eén bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend in twee dagen: het seizoen is begonnen.”

GEEN STIJL

HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK

BEGINT 

9 APRIL 2014

https://www.geenstijl.nl/3911571/het_is_weer_lente_de_grote_ove/

Het is weer lente! De Grote Oversteek begint

Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [David Attenborough-stem] Gedreven door instinct verlaten ze hun overwinter-broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naar het Hoge Noorden. De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomde bestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger (Nigris flotillas vulgaris) is Fort Europa. Een oceaan verderop is de Amerikaanse variëteit, de Mexicaanse Werkzoeker (Laboris bijnagratis tortillas) aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzen begonnen, naar de paaigronden in Noord-Amerika. Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soort moet overleven. [/David Attenborough-stem] Nee maar even alle gekheid op een vlotje. In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingen onderschept door de Italianen. De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te worden door Latijns-Amerikaanse illegalen. Kunnen we wel tof doen over gelukzoekers en grenzen van ondoordringbarium met bisonkit en mitrailleursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dus enorm fout. De helft van de wereld heeft niks, de andere helft heeft alles, en ze komen het gewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheel kwalijk nemen en als demense er zulke risico’s voor over hebben zouden we kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroeg of laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalen heel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kant van de grens. Wat gaan we er aan doen, mensen? Rijkdom verherverdelen, rigoureuze geboortebeperking, hopen dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar. Eén bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend in twee dagen: het seizoen is begonnen.

@A. Nanninga | 09-04-14 | 22:29 | 306 reacties

ANNABEL NANNINGA/AFRIKAANSE BOOTVLUCHTELINGEN/EBOLA ALS ENDLOSUNG DER MIGRANTENFRAGE

ASTRID ESSED’

25 JANUARI 2015

Reacties uitgeschakeld voor Noten 8 t/m 10/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noten 6 en 7/Die fascistische partij JA21

NOOT 6

FASCISTENRUZIE BINNEN FORUM VOOR DEMOCRATIE/GA ZO DOOR!

ASTRID ESSED

27 SEPTEMBER 2020

NOOT 7

PARLEMENT.COM

ANNABEL NANNINGA LIJSTTREKKER JA21 BIJ EERSTE KAMERVERKIEZINGEN

20 FEBRUARI 2023

https://www.parlement.com/id/vm0remj71v8m/nieuws/annabel_nanninga_lijsttrekker_ja21_bij

maandag 20 februari 2023, 10:44

DEN HAAG (PDC) – Annabel Nanninga is lijsttrekker voor JA21 bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dit heeft de partij afgelopen weekend bekendgemaakt.

In 2019 werd Nanninga lid van de Eerste Kamer namens Forum voor Democratie. Sinds 15 februari 2021 is zij voorzitter van de Fractie-Nanninga. Naast haar Eerste Kamerlidmaatschap is zij ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam en de Provinciale Staten van Noord-Holland.

De overige kandidaten op de lijst van JA21 zijn nog niet bekendgemaakt.

Bron: Twitter @JuisteAntwoord

Reacties uitgeschakeld voor Noten 6 en 7/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noten 2 t/m 5/Die fascistische partij JA21

NOOT 2

https://ja21.nl/

WIKIPEDIA

JA21

https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21

NOOT 3

JA21, statutair Conservatieve Liberalen geheten,[14] is een Nederlandse politieke partij. De partij omschrijft zichzelf en wordt omschreven als conservatief-liberaal,[15] maar wordt ook regelmatig gecategoriseerd als radicaal rechts.[2][3][4][5] De partij werd in december 2020 opgericht door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. De oprichters waren tot eind november van dat jaar lid van het Forum voor Democratie, maar konden zich niet meer vinden in de gang van zaken bij die partij”

WIKIPEDIA

JA21

https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21

WIKIPEDIA

JOOST EERDMANS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joost_Eerdmans

WIKIPEDIA

ANNABEL NANNINGA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annabel_Nanninga

NOOT 4

”Eind november 2020 ontstond er ophef binnen Forum voor Democratie (FVD) naar aanleiding van uitgelekte WhatsApp-gesprekken binnen de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD). In deze uitgelekte gesprekken werden onder andere fascistischeantisemitische en homofobe uitspraken gedaan door leden van de organisatie”

WIKIPEDIA

JA21/VOORGESCHIEDENIS

https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21#Voorgeschiedenis

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JA21https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21

NOOT 5

”Op 20 december 2020 maakten voormalig FVD-Europarlementariërs Derk Jan EppinkRob Roos en Rob Rooken bekend zich aan te sluiten bij JA21”

WIKIPEDIA

JA21/ONTSTAAN

https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21#Ontstaan

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

JA21

https://nl.wikipedia.org/wiki/JA21

Reacties uitgeschakeld voor Noten 2 t/m 5/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

Noot 1/Die fascistische partij JA21

NOOT 1

INLEIDING ARTIKEL

”DE FASCISTEN VAN JA21/VIJANDEN VAN DE VRIJHEID”

ZIE VOOR BIJ DEZE INLEIDING BEHORENDE NOTEN GEHEEL ONDERAAN

INLEIDING

De Tweede Kamer, die lang werd beschouwd als democratisch bolwerk,

dat in ieder geval naar de vorm de zogenoemde ”democratische

waarden van de Grondwet verdedigde [1] werd in de loop van de eerste twintig jaren van de 21ste Eeuw steeds meer

een lachertje [beter gezegd een huilertje] van Zichzelf, vooral

waar het artikel 1 [Het Gelijkheidsbeginsel] en artikel 6 [Vrijheid van Godsdienst] [2] betreft.

Fascistische partijen zoals PVV en Forum voor Democratie [3] begonnen

de Kamer te bevolken [DAT is pas omvolking….[4] en stonden samen voor maar liefst 22 fascistenzetels. [5]

Er zijn activisten/schrijvers, die ook BBB [BoerBurgerBeweging] van Caroline van der Plas tot die fascisten

rekenen [6] en er is discussie over, maar persoonlijk heb ik daar nog niet overtuigend genoeg bewijs van gezien [7], al zit BBB wel in ”radicaal-rechts” vaarwater [8]

Ook de Groep Van Haga, goed voor 3 zetels in de Tweede Kamer [9]  en die net zoals BBB in ”radicaal-rechts” vaarwater zit [10], wil ik niet een twee drie tot fascistisch willen bestempelen.

Maar die discussie is van later zaak, want fascisme luistert nauw en moet naar mijn mening

zo duidelijk en zuiver genoeg worden gedefinieerd, om devaluatie van het begrip

te voorkomen [om te voorkomen dus, dat ieder autoritair standpunt als ”fascistisch” wordt aangemerkt, wat de strijd alleen maar zou schaden]

Overigens wil ik niet uitsluiten, dat ik over genoemde groepen [BBB, Groep van Haga] niet van gedachten zou kunnen veranderen, maar dat is bij het schrijven van dit artikel  [nog] niet het geval.

Dat voordeel van de twijfel wil ik overigens NIET geven aan twee belangrijke

boerenorganisaties, Farmers Defence Force en Samen voor Nederland [11],

die er kennelijk geen moeite mee hadden, dat bij het afgelopen zaterdag

[11 maart] gehouden boerenprotest in Den Haag, de demonstranten

werden toegesproken door zowel PVV leider G Wilders als Forum

voor Democratieleider Thierry Baudet [12]

Organisaties, die toestaan, dat hun achterban wordt toegesproken door

twee belangrijke fascistische Leiders, kan niet anders dan een fascistische

inslag hebben!

Of….ze nemen het PVV en FvD fascisme op de koop toe, wat minstens

even kwalijk is.

JA21/JA21


Met dit artikel wil ik waarschuwen tegen JA21 en beoog ik aan te tonen,

dat deze partij, zowel qua achtergrond, leiderschap en standpunten,

wel degelijk kan worden aangemerkt als ”fascistisch”

FASTEN YOUR SEATBELTS

Maar eerst dient de vraag beantwoord te worden, welk klimaat

fascisten verder helpt

Met andere woorden:

Hoe gedijen zij?

HOE GEDIJEN FASCISTEN?

DOOR:

HET VERRAAD VAN DE TWEEDE KAMER/NORMALISERING

VAN FASCISME

Hoewel duidelijk fascistisch, zijn PVV en Forum voor Democratie niet alleen

de Duivel, de Tweede Kamer [De goeden niet te na gesproken] heeft een nare bijdrage geleverd aan de normalisering van het fascisme van deze twee partijen.

Vele voorbeelden zijn op te noemen, maar ik verwijs hier naar het passieve gedrag van Tweede Kamercoorzitter Vera Bergkamp [13] [al is zij

natuurlijk niet de enige], die keer op keer Wilders, maar ook andere PVV

Corypheeen, de gelegenheid heeft gegeven, discriminerende en fascistische taal uit te slaan, waarbij mensen [hier vluchtelingen] werden vergeleken met

dieren, er werd gesproken over het ”leegvreten” van de verzorgingsstaat door

vluchtelingen en landen van herkomst werden aangeduid als ”achterlijke

islamitische zandbaklanden”

Gelooft u mij niet?

Zie dan noot 14!

En laat niemand beweren, dat de Kamervoorzitter geen machtsmiddelen heeft

om Tweede Kamerkeden, die over de schreef gaan, effectief aan te pakken

Die heeft hij/zij WEL

Zie noot 15

NIET ingrijpen, als er weer een fascistische haat rant in de Tweede Kamer

is, draagt bij aan de normalisering van en instemmen met dat fascisme, ook

al ben je zelf geen fascist!

Niet ingrijpen maakt je onderdeel van het fascistische probleem en mede-verantwoordelijk/schuldig, omdat je zo bijdraagt aan de veiligheid van fascisten,

hun gif te spuien en de onveiligheid van de groepen, die zij targeten:

Moslims, niet-westerse vluchtelingen, niet-westerse allochtonen, andersdenkenden, Joden.

JA, Joden!

Daarop kom ik aanstonds terug als we het gaan hebben over de fraaie lijsttrekker van JA21 voor de Provinciale Staten!

HOE GEDIJEN FASCISTEN?

DOOR 

HET VERRAAD VAN DISCRIMINERENDE NIET FASCISTISCHE POLITICI

DISCRIMINERENDE UITLATINGEN NED POLITICI

Heel pijnlijk is het verraad van niet-fascistische politici, die in de loop

der jaren discriminerende voorstellen, dan wel uitlatingen gedaan hebben,

die niet passen in een Tweede Kamer, die zich baseert op de Grondwet, met als

eerste artikel het Gelijkheidsbeginsel

Bij mijn onderzoek hiernaar stond ik versteld van uitspraken van politici uit

partijen, waarvan je het niet zou denken

Zie noot 16

En we weten ook allemaal hoe het afloopt met politici

als oud PvdA minister Ella Vogelaar, die niedt wilden discrimineren en zich’

consequent tegen een haatzaaier als Wilders verzetten.

Juist:

Afgeserveerd werden ze! [17]

HOE GEDIJEN FASCISTEN?

DOOR 

MAATSCHAPPELIJKE NORMALISERING

4 EN 5 MEI COMITE

DE BALIE 

NADIA ZEROUALI/KOOKINFLUENCER

Ook maatschappelijke organisaties/individuen etc kunnen, gewild of

ongewild, een kwalijke bijdrage leveren aan de normalisering van het fascisme,

waarvantalloze voorbeelden van niet-kritische interviews, publicatie door kranten van fascistengif, uitnodigingen voor debatten zonder kritische bevraging en ga zo maar door:

Drie voorbeelden licht ik eruit:

Voorbeeld EEN

Een buitengewoon pijnlijk voorbeeld vond ik de actie van het 4 en 5 mei Comite, dat juist het voorbeeld zou moeten geven in de strijd tegen fascisme:

Bij de publicatie van hun zogenaamde ”Vrijheidsboek” werd als een

van de mede-auteurs door het 4 en 5 Mei Comitge FvD leider Thierry Baudet 

betrokken, die door het 4 en 5 Mei Comite werd geinterviewd en

”inspirerend” werd genoemd……[18]

VOORBEELD TWEE

Ook Debatcentrum De Balie liet zich niet onbetuigd, door ruim

baan te bieden aan een debat tussen 

toen nog voormalig Groen Links politica [dus nog geen burgemeester]

Femke Halsema [19] en FvD voorman Thierry Baudet [20]

Zo geef je Baudet een podium en normaliseer je fascisme, zoals

ik ook schreef aan De Balie [21]

VOORBEELD DRIE

Het meest trieste voorbeeld vond ik nog wel een fragment uit het

RTL verkiezings/lijsttrekkersdebat 2021, waarbij kookicoon en eigenares

van een couscousbar Nadia Zerouali [van Marokkaanse afkomst] een vraag aan

Wilders stelde, hetgeen uitmondde in een kort debat, ermee eindigend, dat 

Wilders door Zerouali ”voor de thee” werd uitgenodigd

Ik citeer Zerouali

””Nee, het gaat natuurlijk ook niet lukken indie paar minuten, dus ik zou eigenlijk meneer Wilders willen uitnodigen tijdens een kopje thee en een lekkere couscous om hier wel even op door te gaan….” [22]

Ben ik nou gek of is Zerouali dat?

Want wat lees ik hier:

Dat Zerouali, zelf van Marokkaanse afkomst [en we weten, dat vooral

Masrokkanen Wilders’ geliefde Doelwit zijn] [23], fascistenleider

Wilders [die overigens de uitnodiging accepteerde [24] uitnodigde

Op de Thee?

Wel beste lezers, naar mijn mening drink je geen thee met fascisten,

maar je bestrijdt  ze [25]

En door er een friendly tea debate van te maken, geef je de verkeerde

boodschap af, dat met fascisten nog wel een compromis te sluiten is.

QUOD NON! [26]

Ik hoef de geschiedenis er niet bij te halen toch?

NOTEN BIJ BOVENSTAANDE INLEIDING

NOTEN 1 EN 2

NOTEN 3 EN 4

NOTEN 5 T/M 10

NOTEN 11 EN 12

NOTEN 13 EN 14

NOTEN 15 T/M 20

NOTEN 21 T/M 25

NOOT 26

YOUR DICTIONARY

QUOD NON 

DEFINITION

https://www.yourdictionary.com/quod-non

Something that is not true

EINDE NOOT 1/ INLEIDING

Reacties uitgeschakeld voor Noot 1/Die fascistische partij JA21

Opgeslagen onder Divers

[Uit de Oude Doos, 2007/gepubliceerd door Uitpers]/EBI Vught, Detentiecentrum of veredeld concentratiekamp?

Ebi

(reportage voor Esquire in 2002; zie dagboek van vrijdag 24 maart 2006)

https://www.misdaadjournalist.nl/rapportages/dehelvanvught.html

EBI VUGHT, DETENTIECENTRUM OF VERDEDLD CONCENTRATIEKAMP?

Beste lezers,

Onderstaand wil ik met u delen een artikel, dat in 2007 door de Uitpers

is gepubliceerd

Uiteraard staat het voor de situatie in EBI Vught TOEN

Ik heb geen idee, hoe het zich sindsdien heeft ontwikkeld, maar toch wil 

ik het met u delen

ASTRID ESSED

ARTIKEL


UITPERS.BE

EBI VUGHT: DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP

ASTRID ESSED

1 FEBRUARI 2007

1 Februari 2007 Astrid Essed

”Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate.” Vertaald uit het Italiaans: ”Laat alle hoop maar varen, gij die hier binnentreedt” Citaat uit La Divina Commedia [Dante].

Deze woorden werden uitgesproken bij de door Dante in zijn Divina Commedia beschreven intrede in de hel, waar hij werd geconfronteerd met een serie imaginaire verschrikkingen. In dit door hem geschreven meesterwerk was zijn verblijf aldaar echter van zeer tijdelijke aard en was hij ongetwijfeld opgelucht dit ”oord van wanhoop” weer te kunnen verlaten.

Hoewel de beschrijving van de in deze ”hel” voorkomende verschrikkingen op fictie gebaseerd is, zijn er helaas in de contemporaine geschiedenis voorbeelden te over, die met dergelijke verschrikkingen overeenkomsten vertonen. Een berucht voorbeeld is uiteraard de Duitse concentratie- en vernietigingskampen en de concentratiekampen in het voormalige Joegoslavië bestemd voor zowel Serviërs, moslims, als andere etnisch-religieuze
groeperingen.
Een eveneens berucht voorbeeld is het Amerikaanse gevangenkamp voor echte of vermeende terreurverdachten, Guantanamo Bay, waar sinds 2001 gedetineerden vastzitten zonder enige vorm van proces en sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen.

Zoals bekend heeft Nederland zich er altijd op laten voorstaan, niet alleen te functioneren als ”gidsland” in het verdedigen van het Internationaal Recht, maar eveneens in eigen land de mensenrechten te handhaven. In eerdere artikelen heb ik echter trachten aan te tonen, dat de mensenrechten met name tav asielzoekers in belangrijke mate worden geschonden, zowel qua het reguliere asielbeleid, de detentieomstandigheden in detentie en uitzetcentra als Zestienhoven en de Rotterdamse bajesboten, als de detentiepraktijk van minderjarige asielkinderen, hetgeen nog afgezien van de inhumaniteit, in strijd is met belangrijke aspecten van het Kinderrechtenverdrag.

In onderstaande wil ik de aandacht vestigen op de detentieomstandigheden in de EBI [Extra Beveiligde Inrichting] Vught, waar zowel ernstige criminelen als terreurverdachten en veroordeelden zijn gedetineerd, alsmede Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht.

Reis naar de hel: EBI Vught

Voorgeschiedenis:

Het huidige EBI Vught, dat deel uitmaakt van de PI [Penitentiaire Inrichting] ”Nieuw Vosseveld”,  is gebouwd op het terrein van het voormalige door de Duitse bezetter dd 1942 opgerichte concentratiekamp Vught. Het concentratiekamp was aanvankelijk verdeeld in twee gedeelten. Het eerste deel bestond was een zogenaamd transitokamp voor Joden, die waren bestemd voor deportatie naar Polen, hetgeen meestal werd gerealiseerd via het doorgangskamp Westerbork. In het tweede gedeelte werden Nederlandse en Belgische politieke gevangenen gedetineerd. In 1943 werden hieraan een vrouwenkamp en een kamp voor gijzelaars toegevoegd, van wie een aantal werd geëxecuteerd als represaillemaatregelen voor sabotage of liquidatieacties van het Nederlandse verzet.
Over het algemeen waren de omstandigheden zeer barbaars en waren folteringen en buitengerechtelijke executies dagelijks voorkomende praktijken.

Na de Tweede Wereldoorlog:

Na de Tweede Wereldoorlog fungeerde het kamp als interneringsplaats voor politieke gevangenen onder gezag van het Directoraat Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging.
Deze politieke gevangenen waren veelal gewezen NSB-ers. Hoewel er doorgaans weinig ruchtbaarheid aan is gegeven in de Nederlandse samenleving, dient vermeld te worden, dat over het algemeen zowel de detentieomstandigheden als de behandeling van gedetineerde ex NSB-ers inhumaan was en in een aantal opzichten overeenkwam met omstandigheden in Duitse concentratiekampen. Met name interneringsplaats Vught was berucht
Na de opheffing van deze interneringsplaats werd in 1953 een deel van het terrein in gebruik genomen als gevangenis voor jeugdige veroordeelden met een lange gevangenisstraf. In 1971 wijzigde de bestemming van het detentiecentrum in een gevangenis voor kortgestrafte jeugdigen.
Vanaf  1986 tot 1995  werd het detentiecentrum uitgebreid met een aantal nieuwe cellencomplexen, waaronder het 96 cellen tellende Huis van Bewaring De Leij. Tenslotte kwam in 1999 kwam de bouw gereed van de Individuele Begeleidingsafdeling, een complex met 48 cellen voor gedetineerden met een psychische stoornis.

EBI Vught:

Vooraf dient gezegd te worden, dat delen van de cellencomplexen in de PI ”Nieuw Vosseveld” gaandeweg een detentiecentrum waren geworden voor ernstige en vluchtgevaarlijke criminelen. Naar aanleiding van een groot aantal ontsnappingen vanuit genoemde sociaal-maatschappelijke groep begin jaren ’90, die in een aantal gevallen gepaard gingen met geweld en gijzeling van personeel, werd in 1993 de TEBI [Tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting] in gebruik genomen, die in 1997 werd herbouwd tot de EBI Vught.

Tot voor de detinering van Mohammed B in EBI Vught en de oprichting van de terroristenafdeling in 2006 werd EBI Vught dan ook slechts door de genoemde groep ernstige criminelen bevolkt. De afdeling voor ernstige criminelen bestond uit een 25 cellen tellend
complex. Deze groep werd en wordt als extreem vluchtgevaarlijk beschouwd. Als kanttekening dient vermeld te worden, dat sinds de bouw van de TEBI, zich geen gijzelingen en ontsnappingen hebben voorgedaan.


Veiligheidsmaatregelen versus mensenrechten:


”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. ”

Artikel 3, EVRM [EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN ]

In zowel de internationale mensenrechtenverdragen als het Europese Mensenrechtenverdrag, die door Nederland mede zijn ondertekend, is een vrijwaring van marteling en een vernederende en inhumane behandeling een fundamenteel mensenrecht. Uit de in EBI Vught genomen veiligheidsmaatregelen valt af te leiden, dat deze niet alleen op gespannen voet staan met het recht op een humane behandeling ”in overeenstemming met de menselijke waardigheid”, maar er in ernstige mate mee in strijd zijn.

De noodzaak van veiligheidsmaatregelen:

Het is evident, dat er een noodzaak is tot het nemen van uitgebreide veiligheidsmaatregelen tav ernstige criminelen, die zich in het verleden veelal hebben schuldig gemaakt aan al dan niet geslaagde gijzelings- en ontsnappingspogingen. Echter dienen de genomen maatregelen in balans te zijn met de mensenrechtenregels.

Beveiliging EBI Vught:

In de eerste plaats is er in de EBI reeds sprake van zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen.
Zo hangen door het gehele gevangeniscomplex camera’s, die door het gehele complex door de gedetineerde volgen, behalve in hun gewone cellen. Voor het overige is er camerabewaking aanwezig in de isolatieruimte,  de bezoekersruimte en de luchtplaatsen. Een observatieruimte geeft via een glazen wand uitzicht op de luchtplaatsen en daarbij is eveneens sprake van een intercom.
Verder is de uitgang van een luchtplaats geen gewone uitgang maar een sluis voorzien van G‑deuren die vanuit een centraal punt elektronisch worden vergrendeld.. Onder geen enkele omstandigheid, ook niet bij eventueel geweld van een gedetineerde tav een bewaker, gaan deze deuren open, waardoor een ontsnapping ten enenmale onmogelijk is. Daarenboven wordt eventueel geweld van een gedetineerde tav een bewaker bemoeilijkt door het feit, dat de bewakers altijd numeriek in de meerderheid zijn.
De luchtplaats is aan de bovenkant afgeschermd met helikopterwering [in verband met ontsnappingspogingen van buitenaf] en verdeeld in compartimenten. De gedetineerden worden over deze compartimenten verspreid, vier man luchten maximaal tegelijk.

Tav het bezoek gelden eveneens strenge controleregels: Een bezoeker wordt vanaf het moment van zijn of haar aankomst begeleid door camera’s, gaat door een aantal detectiepoorten en wordt nauwgezet door bewakers gecontroleerd. Bezoekers met een strafblad worden niet toegelaten.
Eveneens is er sprake van een in tegenstelling tot de reguliere gevangenis plaatsvindende ”dubbele ontvangst” aangezien deze een ”rondrit” in een geblindeerd busje van enige tijd krijgt, hetgeen als desoriëntatie is bedoeld. Daarna is er opnieuw sprake van strenge controles door middel van detectiepoorten en sluizen.
Tijdens het bezoek is er niet alleen sprake van voortdurend cameratoezicht, waardoor alle privacy ontbreekt, maar worden eveneens alle gesprekken meebeluisterd door de bewakers en worden zij daarenboven opgenomen.

Veiligheidsmaatregelen tav de gedetineerden:

Hoewel zij elkaar in een aantal opzichten overlappen, wil ik hier een onderscheid maken tussen de detentieomstandigheden en de veiligheidsmaatregelen tegen de gedetineerden met een ernstige criminele achtergrond en de gedetineerden met een terreurstempel, die verblijven in de dd 2006 in het leven geroepen TA [tereurafdeling]. In beide gevallen is er echter mijns inziens sprake van een ernstige overschrijding van de internationale en Europese mensenrechtenregels.

1 Gedetineerden met een ernstige criminele achtergrond:
Zoals reeds opgemerkt was het aanvankelijke doel van de oprichting van EBI Vught het voorkomen van gijzelings- en ontsnappingspogingen van gedetineerden met een ernstige criminele achtergrond. Hierbij kon sprake zijn van criminelen uit de drugswereld, hetzij andere takken van de ernstige crimilmaliteit, die zich met name schuldig gemaakt hebben aan liquidaties, afpersingen, ontvoeringen en andere ernstige misdrijven. Veelal zijn en waren zij vlucht en wapengevaarlijk. Het is dan ook evident, dat ter detentie van deze groep extra veiligheidsmaatregelen dienden te worden genomen, waarbij echter mijns inziens bovenstaande veiligheidsmaatregelen volstaan.
Hoewel er eveneens kritiekpunten mogelijk zijn, met name betreffende het uitsluiten van bezoek van mensen met een strafblad [waarmee eventueel naaste familieleden toegang kan worden ontzegd, hetgeen in het verleden reeds is gebeurd] en het geheel ontbreken van privacy tijdens het bezoek [hetgeen eventuele klachten over de behandeling door bewakers voor de gedetineerden riskant kan maken] balanceert een en ander nog op het reeds wankele
circuskoord van beveiligingsmaatregelen in verband met eventuele ontsnappingen.
Een en ander geldt mijns inziens echter niet voor de volgende veiligheidsmaatregelen tav gevangenen:

A Het veelvuldig boeien en blinddoeken van gevangenen
B De veelvuldige visitaties
C De ernstige beperking van lichamelijk contact met het bezoek
D De ernstige beperking van communicatief contact met de advocaat,
geestelijke verzorger en andere de gedetineerde ten dienste staande
deskundigen

C en D: De ernstige beperking van het contact met de buitenwereld

Een van de meest voor gedetineerden aangrijpende veiligheidsmaatregelen zijn de ernstige beperkingen van het contact met het bezoek. Zo vindt het contact tijdens bezoekuur plaats achter een wand van glas, waardoor de mogelijkheid afwezig is, elkaar aan te raken. De communicatie vindt via een Intercom plaats. In de praktijk impliceert een en ander, dat een man zijn vrouw en een vader zijn kind niet mag omhelzen.
Mede gezien de duur van het verblijf in EBI Vught, die tot een aantal jaren kan oplopen, is een dergelijke maatregel in hoge mate inhumaan. Wel kan er op schriftelijke aanvraag in zoverre van afgeweken worden, dat de gedetineerde het bezoek [alleen naaste familie] eens in de maand een handdruk mag geven, maar het mag duidelijk zijn, dat dit wellicht nog frustrerender is dan de gehele afwezigheid van contact.
Er zijn extreme gevallen bekend van een gedetineerde, die zijn oude terminale moeder nog een keer wilde aanraken en hem dit, ondanks het aanspannen van een kort geding, werd geweigerd.


Contact met de advocaat

Eveneens is er sprake van een praktisch en juridisch probleem. Aangezien ook het contact met de advocaat via een glazen wand plaatsvindt, kan hierdoor een goede voorbereiding van de rechtszaak worden belemmerd. Er zijn gevallen bekend van advocaten, die vanwege de slecht functionerende akoestiek, zich schreeuwend verstaanbaar moesten maken. Een dergelijke situatie is uiteraard in strijd met het recht van iedere gedetineerde op een goede en gedegen voorbereiding van zijn of haar rechtszaak.
Terecht heeft dan ook de heer Holleeder, vermeend topcrimineel, hiertegen door middel van een hongerstaking geprotesteerd, met als resultaat, dat hij periodiek met zijn advocaat Moszkowicz mag overleggen, zonder dat er sprake is van een glazen wand. Wel worden er strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Of een en ander ook consequenties heeft voor gedetineerden in een vergelijkbare situatie, is nog niet bekend.

Contact met geestelijk verzorger:

Eveneens heeft volgens artikel 41, Penitentiaire Beginselenwet, iedere gedetineerde het recht op het persoonlijk contact met een geestelijke verzorger van zijn keuze. Het is evident, dat contact achter een glazen wand niet bevorderlijk is voor het creëren van een vertrouwensband, die zo onontbeerlijk is voor geestelijke begeleiding en verzorging, juist vanwege het intieme karakter hiervan.

A en B

Het veelvuldig boeien en blinddoeken, in combinatie met de veelvuldige visitaties. Niet alleen inhumaan, maar eveneens vernederend is het veelvuldig boeien en blinddoeken van gedetineerden, in combinatie met veelvuldige visitaties, vaak zelfs anaal. Kan men zich het boeien van de gevangenen, die naar een andere ruimte worden gebracht, in sommige gevallen nog eventueel voorstellen, het blinddoeken heeft niets uitstaande met eventueel te gebruiken geweld en is derhalve inhumaan. Terecht heeft de heer Holleeder dan ook als een van de bijkomende redenen voor zijn hongerstaking aangevoerd, het feit, dat hij geblinddoekt naar zijn tandarts werd vervoerd. Eveneens is er vaak sprake van veelvuldige visitaties, eveneens anaal, zonder dat er sprake is geweest van enig contact met de buitenwereld.

Met name tav het veelvuldig boeien en blinddoeken, in combinatie met de veelvuldige visitaties, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het EBI detentieregime dd 2003 veroordeeld, als zijnde in strijd met artikel 3, EVRM en wel het verbod op  ”onmenselijke en vernederende behandeling”. Dat hier sprake zou zijn van foltering, achtte het Hof niet bewezen. [Het gehele artikel luidt: ”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. ”]

Het is evident, dat als gevolg van deze opeenstapeling van mijns inziens inhumane maatregelen, vele EBI Vught gedetineerden ernstige psychische problemen krijgen, waarvoor veelal langdurige psychische begeleiding vereist is.

Kritiek ivm met de psychische gevolgen voor de gedetineerden:

Vooral het jarenlang aan gedetineerden onthouden van ieder normaal menselijk contact met de buitenwereld is vanuit diverse maatschappelijke kringen onderwerp van kritiek geweest.
“Langdurige isolatie levert psychologische en lichamelijke klachten op zoals emotionele verwarring, concentratieverlies, niet meer na kunnen denken, verlies van realiteitsbesef, neurosen, slaapstoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, lage bloeddruk en darmstoornissen”, concluderen de geestelijk verzorgers bij de Inrichtingen van Justitie in een rapport van 1995.
Er is volgens hen sprake van “een buitensporige controle” waardoor “zelfs emoties worden gecontroleerd”.
Advocaat Max Moszkowicz sr. heeft dezelfde klacht. “Het regime is klinisch wetenschappelijk, ijzingwekkend. Het maakt mensen bajesmaf. Ik heb een cliënt die in de EBI in een robot is veranderd.”
Ook heeft een onderzoek van de Afdeling Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit dd 2003 uitgewezen, dat het EBI regime negatieve psychische effecten heeft op de EBI gedetineerden.

Argumentatie directie:

Bovenstaande kritiek wordt op de volgende wijze weerlegd door de directeur, de heer Molenkamp: “Het knuffelen van kinderen is een ander verhaal. [Als reactie op zijn
verwerping van het feit, dat reeds eerder genoemde gedetineerde contact met
zijn terminale moeder werd geweigerd, mijn opmerking] Dat is in veel gevangenissen in Europa verboden. Ook een jarig zoontje kan gebruikt worden voor een ontsnappingspoging. Over de EBI worden vaak klinkklare nonsens verkondigd. Zo werd er in januari 2002 voor de poorten van Nieuw Vosseveld een demonstratie gehouden voor de in Amsterdam opgepakte
ETA-activist Juan Ramon Rodriguez Fernandez, uit protest tegen diens plaatsing in de EBI. Terwijl die man hier helemaal niet zat! Bovendien zouden deze gedetineerden in een gewone gevangenis veelal in beperking zitten als de EBI er niet was. Dat is zwaarder en ingrijpender dan het verblijf hier.”
Mijns inziens gaat de directeur hier voorbij aan twee belangrijke aspecten:

Tav het knuffelverbod:

In de eerste plaats zijn er reeds genoeg getroffen veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ontsnappingen en kunnen de bewakers, die numeriek in de meerderheid zijn, zich op strategische punten opstellen om een ontsnapping te voorkomen. In de tweede plaats dienen veiligheidsmaatregelen niet strijdig te zijn met het fundamentele recht op menselijk contact, zeker tussen een vader en zijn kind en een man en zijn vrouw. In de tweede plaats verliest hij uit het oog, dat hoe ernstig contactbeperkend beperkingen ook kunnen zijn, deze altijd voor een bepaalde tijd zijn, terwijl gevangenen jaren in EBI Vught kunnen verblijven.

Detentiefasering:

Vanwege de buitengewoon strenge regels is er niet alleen sprake van een herbeoordeling, na een half jaar, of het verblijf van een gedetineerde in EBI Vught verlengd wordt, maar eveneens is er een detentiefasering, hetgeen inhoudt, dat de psycho-emotionele gevolgen van het verblijf in Vught worden afgebouwd door plaatsing in een mildere strafinrichting.
Mijns inziens een impliciete erkenning van het feit, dat de combinatie van veiligheidsmaatregelen in EBI Vught buitenproportioneel streng zijn en als zodanig in strijd met de mensenrechtenregels.

2 Gedetineerden met een terreurstempel
De oprichting van de Terroristenafdeling in EBI Vught.
Hoewel de aanvankelijke opzet van EBI Vught was een detentiecentrum te bieden aan ernstige criminelen, veelal afkomstig uit de zogenaamde onderwereld, die veelal veroordeeld waren voor ontvoeringen, liquidaties, afpersingen en meer van dergelijke zeer ernstige misdrijven en daarenboven vlucht en wapengevaarlijk waren, is sinds vorig jaar 2006 in EBI Vught een speciale zogenaamde ”terroristenafdeling” geopend, die is bestemd voor zowel terreurveroordeelden als verdachten. Ook is er sprake van de aanwezigheid van minderjarigen
Hierop kom ik terug

Alvorens nader in te gaan op de behandeling, detentieomstandigheden en genomen veiligheidsmaatregelen, wil ik eerst enkele bezwaren in algemene zin uiten. In de eerste plaats ben ik van mening, dat een terroristenafdeling, in welke gevangenis dan ook, onacceptabel is, omdat een en ander een stigmatiserend effect heeft. In de tweede plaats acht ik het bestaan van een dergelijke afdeling gevaarlijk, aangezien, zeker gezien het huidige vanuit de politiek, delen van de media en publieke opinie zich verhardende standpunt tav gedetineerden
met een terreurstempel, mensenrechtenschendingen tegenover deze groep in de
hand gewerkt kunnen worden. Ook op maatschappelijk terrein is er verzet geweest tegen de oprichting van een dergelijke terroristenafdeling.
Zo heeft de Raad van Strafrechtoepassing en Jeugdbescherming in haar dd 25-9-2006 aan het Ministerie van Justitie gegeven advies erop aangedrongen, de inmiddels in werking zijnde terroristenafdeling niet in gebruik te nemen. Niet alleen maakte zij bezwaren tegen de wijze van detentie [het gezamenlijk detineren van volwassenen en minderjarigen en het gezamenlijk detineren van verdachten en veroordeelden], daarenboven was zij van mening dat de in de
regeling opgenomen nagestreefde mogelijkheid van een individueel regime [het onthouden van contacten met medegevangenen] niet alleen bij langdurige voortzetting kan leiden tot ernstige psychische problemen [isolatiefolter], maar eveneens de gedetineerde verder kan vervreemden van de samenleving. Bovendien kan juist een streng veiligheidsregime verdere verbittering en radicalisering versterken.
Ik deel deze conclusies, maar wil met name de nadruk leggen op de mensenrechtelijke kant van deze detentie.

Schendingen van internationale rechtsverdragen:

In de huidige terroristenafdeling is sprake van het gezamenlijk detineren van verdachten en veroordeelden, hetgeen een schending is van artikel 10, 1 a, BuPo verdrag. Eveneens is het gezamenlijk detineren van volwassenen en minderjarigen in strijd met artikel 37,c Kinderrechtenverdrag. Daarenboven is er eveneens sprake geweest van het gezamenlijk detineren van mannen en vrouwen, een reden voor de terreurveroordeelde Samir A om in hongerstaking te gaan. Hoewel door politiek en media gesteld werd, dat zijn motieven religieus waren, hetgeen ook het geval was, werd er niet gerefereerd aan het feit, dat deze gemengde detentie in strijd was met artikel 11, lid 1, Penitentiaire Beginselenwet. Ook de in deze wet genoemde uitzonderingsclausule [zie artikel 14] was hier niet van toepassing.
Inmiddels zijn de twee betreffende vrouwen [een terreurveroordeelde en verdachte] overgebracht naar de speciale ”terroristenvleugel” voor vrouwen in de Rotterdamse gevangenis de Schie.

Individueel regime:

Het is niet geheel duidelijk, in hoeverre de gedetineerden momenteel contact met elkaar mogen hebben. Wel staat vast, dat zeker twee gedetineerden, van wie er een inmiddels
ex-gedetineerde is, een tijdlang in een individueel regime hebben gezeten. Om iemand in een individueel regime te plaatsen, dienen duidelijke criteria te zijn aangegeven. Tot nu toe betroffen deze criteria de persoonlijkheid van de gedetineerde, maar bij de nieuwe regeling betreft het de aard van het delict of een verdenking daarvan.
Terecht heeft de Raad daartegen geprotesteerd, aangezien een en ander niet alleen een schending is van het gelijkheidsprincipe [deze regeling geldt namelijk alleen misdrijven met een terroristisch karakter], maar een en ander alleen op grond van het delict, leidt tot een onacceptabele strafverzwaring.
Een en ander kan bovendien leiden tot willekeur en aantasting van de rechten van de gedetineerden met een terreurstempel.

Herbeoordeling:

Een ander verontrustend feit is, dat hoewel om het half jaar gekeken wordt, of het verblijf in EBI Vught verlengd dient te worden, deze regeling bij gedetineerden met een terreurstempel is verlengd tot een jaar, hetgeen niet alleen rechtsongelijkheid inhoudt tav andere gedetineerden met een ander delict, maar eveneens leidt tot strafverzwaring.

Recht op studie en arbeid:

Eveneens ontbreekt op de terroristenafdeling het recht op studie en arbeid. Ook hier geldt, dat een en ander een recht van de gedetineerden is en dat hiervan alleen kan worden afgeweken, als een en ander met duidelijke redenen is omkleed. Dat ontbreekt hier echter eveneens en is mijns inziens een gevaarlijke ontwikkeling.


Veiligheidsmaatregelen tav de gedetineerden:

De tegenover de gedetineerden genomen veiligheidsmaatregelen komen grotendeels overeen met die tav de ernstige criminelen. Zo is er eveneens sprake van veelvuldige visitaties, dagelijkse celinspecties en een beperking van fysiek contact met het bezoek. Het bezoek zit hier niet achter glas, maar achter een wandschot en een knuffel per bezoekkeer is toegestaan.

Kinderen mogen niet op schoot

Wanneer er tegen de regels wordt ingegaan, kan hetzij het bezoek worden afgelast, hetzij de volgende keer glas tussen het bezoek en gedetineerde geplaatst worden. Het spreken van de eigen taal [Arabisch] is verboden en kan leiden tot isolatiemaatregelen. Eveneens worden de gesprekken tussen bezoek en gedetineerden meegeluisterd door de bewakers en worden deze opgenomen.
Het is evident, dat er ook hier sprake is van veiligheids- en bijzondere maatregelen, die in belangrijke mate in strijd zijn met de mensenrechtenregels.

3 Mohammed B

Een bijzondere situatie wil ik nog aan de orde stellen en dat is de detentiesituatie van Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht. Hij is toen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en overgebracht naar EBI Vught. Aldaar heeft hij een individueel regime opgelegd gekregen [dus het geheel
ontbreken van contact met medegevangenen], dat weliswaar om de zes weken herbekeken wordt, maar nog steeds van kracht is.
Hoewel een individueel regime gekoppeld is aan de persoonlijkheid van de gedetineerde, is het noch vanuit humanitair, noch vanuit internationaal-rechtelijk standpunt acceptabel, dat een individueel regime te lang voortduurt. Het risico op isolatiefolter is dan levensgroot aanwezig.
Ook deze wijze van detentie is mijns inziens een ernstige schending van de mensenrechten.

Epiloog:

Aan het begin van mijn artikel heb ik de vraag opgeworpen, of EBI Vught een detentiecentrum of ”veredeld” concentratiekamp is. Uiteraard is een en ander in zekere zin overdrachtelijk bedoeld en is het, gelukkig, geen concentratiekamp in de klassieke zin van het woord. Niettemin heeft het er elementen van:
Zo tref ik in de Dikke van Dale als definitie van een concentratiekamp aan: ”afgesloten kamp waar politiek gevaarlijk geachte of gestrafte personen gevangen gehouden worden”.
Hieraan kan zo nodig toegevoegd worden, dat de behandeling strijdig is met de mensenrechtenregels. Betreffende het ”politiek gevaarlijk” geachte karakter is een en ander zeker van toepassing op terreurverdachten en veroordeelden.
Natuurlijk zitten de veroordeelden aldaar op grond van een vonnis, waarin de beschuldigde misdrijven als bewezen worden geacht, maar eveneens stelt de nieuwe terecht door de Raad van Sanctietoepassing afgewezen regeling, dat gedetineerden, die voor of tijdens hun detentie ”radicale boodschappen” hebben verspreid, in een terroristenafdeling geplaatst kunnen worden.
Dit riekt mijns inziens niet alleen naar willekeur [de definitie ”radicaal” wordt nergens duidelijk omschreven], maar eveneens is bij het verspreiden van een dergelijke boodschap nog geen bijkomende strafbare handeling gepleegd. Dergelijke regelingen leiden mijns inziens in extremis tot gevangenkampen in landen met een niet-democratisch karakter.
Het lijkt mij dan ook zaak, de detentie en veiligheidsmaatregelen in EBI Vught tav alle gedetineerden, alsmede dergelijke ”regelingen” tav afzonderlijke afdelingen voor gedetineerden met een terreurstempel, verdachten en veroordeelden, zo snel mogelijk te beëindigen.
Veiligheidsmaatregelen zijn soms onontbeerljk, maar dienen niet strijdig te zijn met mensenrechtenregels. Wanneer de veiligheidsmaatregelen ongewijzigd blijven, is de hel van Dante niet meer imaginair.

(Uitpers, nr. 83, 8ste jg., februari 2007)Bronmateriaal:

Concentratiekamp Vught

http://www.cympm.com/vughtdutch.html

Behandeling politieke gevangenen na de Tweede Wereldoorlog [zie passage over
Vught

http://www.nationaalarchief.nl/images/3_9564.pdf

Informatie PI Vught

http://www.pivught.nl/geschiedenis.html

Behandeling gedetineerden EBI Vught:

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/10/16/Vp/z.html

http://www.bndestem.nl/binnenland/article791257.ece

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/11/10/101106_holleeder_hongerstaking.html

http://www.ravagedigitaal.org/archief2000/0001ar4.htm

Veroordeling EBI door Europees Hof voor de Rechten van de Mens dd 2003

http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2003/feb/VanderVen&Lorsejudseng.htm

VU onderzoek tav psychische conditie gedetineerden EBI Vught en afdeling
beperkt gemeenschapsgeschikte gedetineerden

http://www.wodc.nl/images/ewb03ebi_Volledige%20tekst_tcm11-7383.pdf

Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming inzake instelling
terroristenafdeling

http://www.volkskrant.com/bijlagen/Adviesterroristen.pdf


Penitentiaire Beginselenwet:

http://www.st-ab.nl/wetten/0230_Penitentiaire_beginselenwet_Pbw.htm

EVRM

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

BuPo-verdrag

http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discrimination/legislation/BUPO/

Reacties uitgeschakeld voor [Uit de Oude Doos, 2007/gepubliceerd door Uitpers]/EBI Vught, Detentiecentrum of veredeld concentratiekamp?

Opgeslagen onder Divers