Studentenprotest/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs/Enkele reacties op AT5

 

 

 

 

 

 

FOTO ACTIES BUNGEHUIS
Maagdenhuis, een dag voor de actieActievoerende studenten in het bezette Maagdenhuis. Foto ANP / Remko de Waal

Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis, in gesprek met studenten.

Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis, in gesprek met studenten. Foto NRC / Arjan de Jongh

UVA VOORZITTER ”BARONES” LOUISE GUNNING

”“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/24/ontruiming-bungehuis-voltooid-46-arrestaties-verricht/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunning, een onverbeterlijke autocraat, die over het Bungehuis
een belangrijke overwinning bereikt, maar dit is nog slechts het begin.
De rest van het College van Bestuur, waarvan, terecht ook aftreden was geeist,
zit er nog steeds en van de opvolger van Louise Gunning, interim
voorzitter Dymph van der Boom, die verklaarde, dat 
hoop te verwachten op wezenlijke veranderingen.
Maar de strijd gaat door.
ACHTERGROND

 

 

Het begon allemaal met de bezetting van het Bungehuis,
Het Universiteitsbestuur dreigde met een rechtszaak,
de rechter stelde het bestuur in het gelijk, maar
maar kort daarop werd het Maagdenhuis bezet, dat
inmiddels ook en weer door de ME is ontruimd.
Maar de studenten lieten het niet op zich zitten!
aftreden  en vooral dat van CVB voorzitter
Louise Gunning, autocraat, die over het Bungehuis
Allemaal mooi, maar de eisen van de studenten zijn
nog steeds niet ingewilligd en daarom gaat de strijd door.
Want waar gaat het nu eigenlijk om?

 

EISEN VAN DE BEZETTING/REDELIJK EN
AANVAARDBAAR
 
Want waar gaat het nu eigenlijk om?
De eisen zijn heel simpel en redelijk, al klonk
dat een archaische bestuurder als voormalig UVA bestuursvoorzitter
Louise Gunning, die sprak over vertrekken
uit ”haar gebouw” [Het Bungehuis],  waarschijnlijk zeer radicaal in
de oren.
Nu, de studenten, gebundeld in  ”De Nieuwe Universiteit”,
stellen in ”Eisen van de Bezetting”  een aantal eisen zoals
het democratisch kiezen van alle bestuurslagen van de Universiteit,
het herroepbaar maken van Bestuursfuncties en tegen bezuinigingen,
ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, dus
het stopzetten van Profiel 2016,  dat erop neerkomt, dat
Wat een cultuurbarbarisme!
Wat een teloorgang en verarming van het onderwijs!
IN VREEMDELINGENDETENTIE WEGENS ID WEIGERING/
SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN
Het verhaal rond het studentenprotest heeft een bizar verloop.
Vijf gearresteerde Maagdenhuisbezetters belandden in 
vreemdelingendetentie, terwijl ze duidelijk de
Nederlandse nationaliteit hadden.
Anders gezegd
Het zijn autochtone Nederlanders.
Reden hiervoor
Het feit, dat zij weigeren hun identiteit prijs te geven.
Deze vorm van intimidatie is niet nieuw.
In het verleden zijn in Amsterdam en Utrecht
gearresteerde actievoerders, die weigerden hun
identiteit prijs te geven, in vreemdelingendetentie
terecht stelde de advocaat van de gearresteerde studenten,
Echter
Wat wel bewerkstelligd is, is dat de studenten in hun
Hun statement

We stress that people who enter the judicial procedure of immigration detention do not get fair proceedings. These means of pushing people into limbo are repugant and should not be tolerated in any way. What this move reveals to us as students is an affinity with the struggles of undocumented peoples against the routine victimization and brutality they face, much as we face repression and brutality from the same source. We do not merely condemn the use of these tactics against Dutch students, but the practice of immigration detention as a whole.´´

Bij hun protestmars tegen het College van Bestuur  trokken ze nog

samen op met de uit de Vluchtgarage verdreven uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Solidariteit in de praktijk.

RACISTISCHE UITLATINGEN UNIVERSITEIT/
STUDENTENPROTEST
Behalve ondemocratisch, bot en autoritair optreden
is het College van Bestuur niet vies van racistische
uitlatingen.
Dit bleek uit de aangiftebrief van het College van Bestuur
over de Maagdenhuisbezetters, waarin melding werd gemaakt
Het feit, dat het waarschijnlijk geen studenten zijn, is van geen
enkel belang.
Alsof niet studerende jongeren geen solidariteit zouden kunnen betuigen.
Veel erger is de verwijzing naar hun Marokkaanse afkomst, die niet
alleen niet relevant is, maar bovendien vooroordelenbevestigend
en stereoryperend is.
Daarom heeft een groep studenten en docenten, die zich scharen
geschreven, waarin o.a. te lezen is
Beschamend voor het College van Bestuur
 
 
EPILOOG
 
De studentenstrijd voor democratisch bestuur en tegen
de teloorgang van het onderwijs verdient alle steun.
Bovendien is dat niet het enige waarvoor de studenten
zich inzetten.
Zij zijn ook solidair met vluchtelingen en 
 
Er is al een overwinning bereikt door het heldhaftig standhouden
Maar de strijd gaat door, want het belangrijkste moet 
nog komen.
Democratisch zelfbestuur en een einde aan de teloorgang van
het onderwijs.
 
Zolang dat niet is gerealiseerd, is verzet van het grootste
belang.
 
Zie hieronder mijn reacties op AT5.
 
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
UVA VOORZITTER LOUISE GUNNING NEEMT ONTSLAG/ VOOR HET OPSTAPPEN VAN HET GEHELE COLLEGE VAN BESTUUR EN DEMOCRATISCH ZELFBESTUUR
Hoewel ik het opstappen van autocraat Louise Gunning [die het Maagdenhuis ”haar” gebouw noemde] een stap in de goede richting vind, is dat nog maar het begin. De studenten eisen, terecht, democratisch zelfbestuur [wat betekent verkiezing van de bestuurslagen annex afzetbaarheid tot de hoogste regionen] aan de Universiteit en een einde aan de teloorgang van het onderwijs door bezuinigingen [Profiel 2016], terwijl er wel geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van prestigeprojecten als een megacampus. Behalve deze eisen verzetten de studenten zich ook tegen de racistische uitingen van het College van Bestuur tegen Marokkanen [getuige een deel van een brief van CVB] en komen ze op voor de rechten van vluchtelingen. Ze verdienen alle steun.
WEG MET HET COLLEGE VAN BESTUUR/VOOR DEMOCRATISERING ONDERWIJS NU!
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
POSITIE LOUISE GUNNING WERD LANGZAAM ONHOUDBAAR/ AFTREDEN GOEDE STAP/NU DE REST VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR NOG/VOOR DEMOCRATISCH ZELFBESTUUR/TEGEN TELOORGANG ONDERWIJS
 Het opstappen van autocraat Louise Gunning [die het Maagdenhuis ”haar” gebouw noemde] is een stap in de goede richting, maar slechts het begin, omdat het gehele College van Bestuur moet aftreden, gecombineerd met een grondige democratiseringshervorming. De studenten eisen, terecht, democratisch zelfbestuur [wat betekent verkiezing van de bestuurslagen annex afzetbaarheid tot de hoogste regionen] aan de Universiteit en een einde aan de teloorgang van het onderwijs door bezuinigingen [Profiel 2016], terwijl er wel geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van prestigeprojecten als een megacampus. Behalve het ondemocratische karakter van het CVB zijn ze niet vies van racisme tegen Marokkanen [getuige een deel van een brief van CVB], waartegen de studenten zich hebben gekeerd. Ook zetten de studenten zich in voor de rechten van vluchtelingen.
WEG MET HET COLLEGE VAN BESTUUR/VOOR DEMOCRATISERING ONDERWIJS NU!
Astrid Essed
REACTIE OP AT5 
EX MAAGDENHUISBEZETTERS ZIJN NOG NIET TEVREDEN/COLLEGE VAN BESTUUR MOET AFTREDEN/VOOR DEMOCRATISCH ZELFBESTUUR/TEGEN TELOORGANG ONDERWIJS
 Natuurlijk zijn de ex Maagdenhuis bezetters ”nog niet tevreden”, want het opstappen van CVB voorzitter Louise Gunning is weliswaar een goede stap, maar slechts het begin. De strijd gaat om democratisch zelfbestuur, wat betekent verkiezing door studenten en docenten van de bestuurslagen annex afzetbaarheid tot de hoogste regionen, en een einde aan de teloorgang van het onderwijs door bezuinigingen [Profiel 2016], terwijl er wel geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van prestigeprojecten als een megacampus. Maar de studenten keren zich tegen meer, zoals de kennelijke racistische insteek van het CVB tegen Marokkanen [getuige een deel van een brief van CVB]. Ook zetten de studenten zich in voor de rechten van vluchtelingen. Ze verdienen alle steun.
WEG MET HET COLLEGE VAN BESTUUR/VOOR DEMOCRATISERING ONDERWIJS NU!
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
OPVOLGER LOUISE GUNNING WAS OOK TOT ONTRUIMINGMAAGDENHUIS OVERGEGAAN/NIETS GELEERD?/VOOR DEMOCRATISCHZELFBESTUUR EN TEGEN TELOORGANG ONDERWIJS
Kennelijk heeft interim CVB voorzitter van den Boom dan niets geleerd vanhet botte en autocratische optreden van Louise van Gunning en is er allereden, de strijd voort te zetten.En dat gaan de studenten ook doen.De strijd gaat om democratisch zelfbestuur op de Universiteit [verkiezingbestuurslagen door studenten en docenten/afzetbaarheid bestuursleden]en tegen de bezuinigingen [Profiel 2016], terwijl er wel geld is voor prestigeprojecten zoals een megacampus. Verder keren de studenten zich tegenracistische uitlatingen van het CVB en komen zij op voor de rechtenvan vluchtelingen. DE STRIJD GAAT DOOR!
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Studentenprotest/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs/Enkele reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.