Ben & Jerry’s/Medeplichtigheid aan Israelische bezettingseconomie

 

 

BEN AND JERRY’S IJS VERGIFTIGT PALESTIJNEN/
MEDEPLICHTIG AAN GROOTSCHEEPSE LANDDIEFSTAL,
DIE ILLEGALE NEDERZETTINGEN HEET
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT

 

 

 

AAN DE DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN BEN & JERRY’S
NEDERLAND
Onderwerp:
BETROKKENHEID BIJ EN MEDEPLICHTIGHEID AAN DE
ISRAELISCHE BEZETTINGS EN NEDERZETTINGENPOLITIEK
Geachte Directie,
Geacht Management,
Tot mijn verontwaardiging en ontzetting heb ik uit betrouwbare bron
vernomen, dat uw lekkere Ben & Jerry’s ijs een vieze bijsmaak heeft,
vanwege de financiele betrokkenheid van uw moederbedrijf bij de in bezet Palestijns gebied gestichte Israelische nederzettingen.[1]
Hiermee wordt niet alleen de Israelische bezettingseconomie  ondersteund,
eveneens verleent u hand en spandiensten bij het in stand houden
van de Israelische nederzettingen.
Ook maakt u zich mogelijk schuldig aan diefstal
van Palestijns water. [2]
Eerst enige achtergrondinformatie over de Israelische bezetting en nederzettingen.
Daarna over uw verwerpelijke activiteiten.

ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
Het zou u niet eens verteld moeten worden, maar toch maar ten overvloede:
Sinds 1967 houdt Israel de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoeveer
[en daarmee hebben we hier te maken], Oost Jeruzalem en Gaza [3]
bezet, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel
opriep [en oproept] zich uit de in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden
terug te trekken.
Dat is nu 47 jaar geleden en Israel is nog steeds bezetter en onderdrukker.[4]
Dit jaar heeft het nog dood en verderf in Gaza gezaaid. [5]
NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
Rampzalig effect van de Israelische bezetting zijn de in bezet
Palestijns gebied gestichte nederzettingen.
Deze nederzettingen zijn niet alleen in strijd met het Internationaal Recht [6],
maar beroven de Palestijnen van hun land, water en grondstoffen. [7]
Door economisch betrokken te zijn bij de nederzettingen, faciliteert u
en bent u medeplichtig aan landdiefstal van Palestijnen en
mogelijk diefstal van water.
BEN & JERRY’S
PARTNER IN CRIME AAN SCHENDING
INTERNATIONAAL RECHT/UW FINANCIELE BETROKKENHEID
BIJ DE ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
U bent een fout en besmet bedrijf.
Want de door uw bedrijf opgerichte Israelische fabriek verkoopt ijs aan de
Israelische kolonisten in de bezette Westbank en bezet Oost-Jeruzalem
en aan winkels, die in de nederzettingen gevestigd zijn.
[9]
Zo ondersteunt u de 47 jarige Israelische bezettingsterreur in Palestina.[10]
Zo ondersteunt u de illegale nederzettingen, die door hun diefstal en ook
geweld en terreur, onnoemelijk leed over de Palestijnse bevolking hebben gebracht. [11]
U moest zich schamen!
Maar dat is nog niet alles:
Volgens betrouwbare bronnen bent u waarschijnlijk betrokken
bij diefstal van water in bezet Palestijns gebied.
Dat water zou dan afkomstig zijn uit de bezette Westbank. [12]
Daarbij is de door uw bedrijf gestichte Israelische fabriek ook
nogeens gebouwd op de plek van het in de oorlog van 1948
etnisch gezuiverde Arabisch-Palestijnse dorp Qastina. [13]
Zoals u hoort te weten zijn in de oorlog van 1948 750 000
Palestijnen etnisch gezuiverd en meer dan 400 Palestijns-Arabische
dorpen door Israelisch-zionistische troepen verwoest, waarvan Qastina
dus een was. [14]
Naast uw besmette medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen
dus ook nog een staaltje van buitengewone gevoelloze botheid.
BAH!
UW ZOGENAAMDE ”SOCIALE WAARDEN”
THEORIE EN PRAKTIJK
Des te teleurstellender is uw verwevenheid met Israel’s bezettings en
nederzettingenpolitiek, omdat u beweert sociaal betrokken te zijn.
In uw rubriek ”Waarden”, merkt u op
”Onze sociale missie verplicht ons om ons bedrijf innovatief in te
zetten om de wereld beter te maken” [15]
Of u hebt een bizar gevoel voor humor, of u bent buitengewoon
hypocriet, door mooie waarden te verkondigen en tegenovergesteld
te handelen.
Ik kies voor het laatste.
Maar u gaat door:
U hebt ook een rubriek ”Fairtrade” en daaruit citeer ik
”Fairtrade betekent, dat boeren een eerlijke prijs
krijgen voor hun productie. En dat vinden wij belangrijk.” [16]
Oja?
En hoe ”eerlijk” zijn de Palestijnse boeren dan behandeld, die zonder
een cent compensatie zijn onteigend en verjaagd van hun land om
daar nederzettingen te bouwen?
Nederzettingen, waarmee u goede zaken doet!
En dan de guts hebben om  ”Fairtrade” te noemen op
uw website!
EPILOOG
Ben & Jerry’s.
Lekker ijs, maar het bedrijf, uw bedrijf, is een fout bedrijf.
Een bedrijf, dat verdient aan ermstige mensenrechtgenschendingen.
Bezetting en het illegaal roven en plunderen van andermans, in casu
Palestijns land, waardoor Palestijnse boeren een behoorlijk en
onafhankelijk bestaan is ontzegd.
Nogmaals, waar is de ”Fairtrade” behandeling van deze boeren?
En waarschijnlijk bent u ook nog verantwoordelijk voor
het stelen van Palestijns water.
Wat een record om je diep over te schamen.
U verdient bloedgeld!
U hebt bloed aan uw handen!
Ik eis dan ook, dat u per direct afziet van verdere financiele
betrokkenheid bij de illegale nederzettingen en niet alleen dat
doet, maar al uw zakelijke belangen uit Israel, dat immers
een bezettingsstaat is, terugtrekt.
Zo niet, dan bent u moreel en economisch medeverantwoordelijk
voor en medeplichtig aan de Israelische bezettingsterreur en zal u daarop
nu en in de toekomst worden aangesproken.
Verbreek dus per direct al uw belangen met de nederzettingen
en bezettingsstaat Israel, als u tenminste de door u beweerde ”waarden”
op uw website ook echt in de praktijk wilt brengen.
Ik reken op uw medewerking.
Vriendelijke groeten en van harte beterschap gewenst.
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
DOC.P
LET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
[2]
PEACE, LOVE & OCCUPATION
BEN & JERRY’S ECONOMIC COMPLICITY IN ISRAEL’S
MILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
14 MARCH 2013
[3]
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
[4]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[5]
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[6]
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[7]
SETTLEMENTS
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
”De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
[8]
DOC.P
LET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
PEACE, LOVE & OCCUPATION
BEN & JERRY’S ECONCOMPLICITY IN ISRAEL’S
MILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
14 MARCH 2013
ZIE VOOR MOGELIJKE DIEFSTAL VAN PALESTIJNS
WATER, BLADZIJDE 8
[9]
DOC.P
LET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
PEACE, LOVE & OCCUPATION
BEN & JERRY’S ECONCOMPLICITY IN ISRAEL’S
MILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
14 MARCH 2013
[10]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[11]
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
THE RIGHTS FORUM
KOLONISTENGEWELD
 
 
 
[12]
 
PEACE, LOVE & OCCUPATION
BEN & JERRY’S ECONCOMPLICITY IN ISRAEL’S
MILITARY OCCUPATION AND ILLEGAL SETTLEMENTS IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
14 MARCH 2013
[13]
DOC.P
LET’S TELL BEN & JERRY’S: FREE CONE? FREE PALESTINE
[14]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[15]
BEN & JERRY’S
WAARDEN
 
 
 
[16]
 
BEN & JERRY’S
FAIRTRADE
 
 

Reacties uitgeschakeld voor Ben & Jerry’s/Medeplichtigheid aan Israelische bezettingseconomie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.