Tag archieven: klimaat

[Artikel Joke Kaviaar]/Opruiing by Proxy

Demonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.
 Beeld Arie KievitDemonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.

Beeld Arie Kievit

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zes-klimaatactivisten-extinction-rebellion-na-verhoor-weer-vrijgelaten~b96f26d6/

OPRUIING BY PROXY

Dit staat op mijn website om Joke Kaviaar te steunen

Zie ook

EN

Wat de kwestie van de protesterende boeren en het stikstofbeleid betreft,

daar ben ik nog niet uit [heb er nog te weinig onderzoek naar

gedaan en denk, dat de zaak genuanceerder ligt], maar ook

al ben ik het niet in alles met Joke eens in deze kwestie, zij is

een goede, principiele en loyale strijdkameraad, vooral

op gebied van de vluchtelingen en met de plaatsing

hiervan steek ik haar graag een hart onder de riem!

YOU GO GO, GIRL!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/tag/joke-kaviaar/

WEBSITE JOKE KAVIAAR

Opruiing By Proxy

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 21/01/2023 01:12:01

Als de staat mensen laat ontvoeren omdat ze oproepen tot een demonstratieve actie, dan is er maar een antwoord mogelijk: de oproep elk individueel verder verspreiden. Niet alleen retweeten, boosten, sharen en dat soort dingen, maar copy paste zelf herhalen. Waarom: om duidelijk te maken dat vele mensen actief oproepen.

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat een van de activisten van Extinction Rebellion gisteren na het naar school brengen van zijn kinderen van straat is gerukt, zogenaamd wegens ‘opruiing’. Laat ik dit zeggen: de opruiers zijn degenen die dit gedaan hebben. Wil je helpen bekendmaken dat op 28 januari de A12 in Den Haag zal worden geblokkeerd, dan moet je vooral degenen die daartoe oproepen gaan arresteren en in de cel gooien. Dat is dan ook wat onze boodschap moet zijn. Openbaar Ministerie, bedankt! Politie, bedankt! Jullie helpen de blokkade nog groter maken.

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Zo. Ik heb het gezegd.

Herinneren jullie je deze nog? Een Friezin riep op om de komst van bussen van Kick Out Zwarte Piet op de snelweg te blokkeren. Het was november 2017 en het beviel deze extreem rechtse schreeuwlelijk niet dat er een demonstratie zou gaan plaatsvinden in Dokkum. Aan de oproep werd gehoor gegeven door een bende fascistoïde agressievelingen. Zonder enige voorzorgen voor het verkeer, en al helemaal niet voor de inzittenden van die bussen, werd overgegaan tot een plotseling stilzetten van al het verkeer op de snelweg A7. Daar raasde het verkeer met minstens 100 kilometer per uur overheen. Geen enkele poging om dodelijke ongevallen te voorkomen. De demonstratie ging niet door.
Ik kan me niet herinneren dat deze Friezin van straat werd getrokken wegens opruiing. Ja, ze is wel vervolgd maar dan wel met alle egards en tegenzin van politie en justitie. Of mevrouw even op het bureau wilde komen praten…

Het grote contrast tussen de behandeling van allerlei racistisch tuig, klimaat kapotmakende agrarische industriëlen incluis, dat te pas en te onpas gevaarlijke toeren op niet van tevoren aangegeven snelwegen uithaalt, en de behandeling van klimaatactivisten die zorgvuldig op dag, tijd en plek aangekondigde blokkades houden op wegen die in steden liggen waar het verkeer een stuk minder hard rijdt, is meer dan opvallend. Let wel: demonstraties, die horen op straat, en niet op de stoep!
Wat hier telkens weer gebeurt, zegt ons:
De staat stuurt zijn tot de tanden toe bewapende waakhonden af op al wie zegt dat er moet worden gestopt met olie, kolen, kernenergie, stikstofuitstoot, boskap en meer van die smeerbende.
De staat laat degenen die zulke vervuiling verdedigen, voorzetten, vermeerderen, bepleiten en bevechten het liefst zo veel mogelijk hun gang gaan. Daar wordt hooguit wat ondernomen als het de heilige openbare orde bedreigt en daar is dan heel wat voor nodig.
Wat het mij in elk geval telkens weer zegt: Deze planeet heeft meer, en ook hardere, verdediging nodig.

Klimaatactivisten vechten tegen heel wat tegenstanders die de status quo van de opwarming van de aarde willen handhaven en door laten gaan. Daar is geld mee gemoeid, daar zijn gedeelde belangen. En nog iets: daar zijn binnenkort provinciale staten verkiezingen!
Lobby, achterkamertjes geklets, handen schudden en schouderklopjes. Een ieder die enige industrie vertegenwoordigt, van dierenbeul tot vliegveldbaas, van staalmagnaat tot oliebaron, van kolengraver tot kernenergieleverancier, van importeur van regenwoudvernietiging tot exporteur van levende wezens in kratten en kooien: ze hebben de sympathie van de politiek. Ze zijn de kapitalistische ruggengraat van de ecocide.

WE ZITTEN DIT JAAR AL OP 1,5 PROCENT OPWARMING

Gelezen? En nu?

Terwijl ik dit schrijf zit een groep mensen van Kappen Met Kolen actie te voeren bij Tata steel. [1] Kappen Met Kolen zit ook regelmatig op sporen waar treinen over rijden en belemmeren het vervoer van die kolen dan een hele dag. Nu zitten ze bij het kantoor van Tata op de stoep.
Vorige week werd door een enorme massa mensen strijd geleverd rond het dorp Lutzerath in Duitsland. [2] Ze werden met veel politiegeweld verjaagd. Acties gingen daarna door bij RWE, het bedrijf dat die bruinkoolmijn daar heeft en de aarde verder uitgraaft.
In de VS werd afgelopen week een bosbeschermer, Tortuguita, vermoord door de politie [3]. Diezelfde politie wil en is al begonnen met bos te laten kappen voor ‘Cop City’.
Al veel langer vinden er overal ter wereld moordpartijen plaats die – vaak inheemse – land en bosbeschermers treft, daar hoor je hier vrijwel nooit wat over. [4].
Het is teveel om op te noemen en we moeten ervoor waken pas wakker te worden als we hier in Neederland met repressie te maken krijgen.

DAN MAAR BRANDENDE AUTOBANDEN OP DE WEG?

Nou nee. Dat is niet zo goed voor het klimaat. Wat je gaat doen, moet je verder natuurlijk zelf weten. Maar van XR massa-acties tot de verdediging van het bos in Amelisweerd [5], van kolentrein blokkades tot het leeg laten lopen van banden van SUV’s [6] en alles wat daartussen zit of nog verder gaat: er is altijd wat te doen. Op zijn minst het verspreiden van een door de staat verboden oproep:

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Dat elke vorm van repressie maar met meer actie mag worden beantwoord!

Joke Kaviaar, 20 januari 2023

1. https://kappenmetkolen.squarespace.com/
2. https://luetzerathlebt.info/
3. https://atlantapresscollective.com/2023/01/18/press-release-police-murde…
4. https://www.leftvoice.org/know-their-names-eight-activists-assassinated-…
5. https://ikgadeboomin.org/
6. https://tyreextinguishers.com/

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Opruiing by Proxy

Opgeslagen onder Divers

RTL Nieuws laat het afweten!/Automobilist duwt actievoerders Extinction Rebellion weg bij vliegbasis Leeuwarden/Levensgevaarlijke situatie!

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

RTL NIEUWS LAAT HET AFWETEN!/AUTOMOBILIST DUWT ACTIEVOERDERSEXTINCTION REBELIION WEG BIJ VLIEGBASIS LEEUWARDEN/LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIE

[Deze Briefmail aan RTL Nieuws is cc naar de Redacties vanNOS en Nu.nl gestuurd]


AAN

:De Redactie van RTL Nieuws

Onderwerp: Uw afwezigheid in de berichtgeving van eenGevaarlijk Incident bij Vliegbasis Leeuwarden
”The World will not be destroyed by those, who do Evil,but by those who watch them without doing anything”
Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

EN

DE WALRUS KAPITTELT NOS OVER DE BERICHTGEVING RONDWOONPROTEST LEIDENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/de-walrus-kapittelt-nos-over-berichtgeving-rond-woonprotest-leiden/

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte Redactie van RTL  Nieuws,

Beide bovengenoemde citaten zijn van toepassing op

wat ik hier met u zal bespreken.

Namelijk:

Uw journalistieke afwezigheid bij een veelbetekenend en gevaarlijk incident

en in het verlengde daarvan:

De ongerijmdheid van uw afwezigheid.

Wat bedoel ik nu?

Wel, dat is vrij simpel

De wijze waarop u, niet zozeer een tendentieuze berichtgeving

hebt weergegeven, maar in het geheel geen verslag gedaan lijkt te

hebben van een gevaarlijk incident, wat mensenlevens had kunnen kosten.

En dat is ernstig.

Ik zeg hier ”geen verslag gedaan lijkt te hebben”, omdat ik

over genoemd incident [daarover zometeen meer] geen berichtgeving van u gezien heb, wat strict genomen uiteraard

niet betekent, dat er van uw kant geen berichtgeving

over was, maar het is ”not just me”:

Ook de zeer alerte activist en schrijver Peter Storm, die dergelijke zaken op de voet volgt, heeft uw gebrek aan berichtgeving gesignaleerd. [1]

Daarover merkt hij onder andere op:

”Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website. Nu.nl idem, RTL Nieuws idem”

[2]

Hieruit blijkt, dat uw redactie niet de enige is, die het heeft

laten afweten:

De NOS en NU.nl heb ik al een kritische reactie gestuurd [zie link

onder noot 3], nu komt u aan de beurt.

Ik discrimineer niet, zoals u ziet.

En hierop wil ik aanvullen:

Ik heb ook geen verslag van het betreffende incident

op RTL Nieuws gezien

Wellicht heb ik het over het hoofd gezien, maar

daarover onder EPILOOG [onderin] meer.

GEVAARLIJK INCIDENT BIJ KLIMAATACTIE BIJ VLIEGBASIS

LEEUWARDEN:

Waar ging het om?

Er was twee weken lang een grote internationale

militaire jachtvliegoefening ”Frisian Flag 2022” op 

de Vlliegbasis Leeuwarden, waarvan u op de hoogte bent/was

Zie noot 4

Welnu, op 8 april anno Domini 2022, op de laatste

dag van die militaire oefening, had er een blokkade actie

door klimaat actievoerders plaats.

De actie was georganiseerd door klimaatorganisatie

”Extinction Rebellion” [5] en de protesten vonden plaats

onder de Slogan ”Geen bommen, maar bomen” [6], dus

zowel gericht tegen oorlogsvoering als de effecten van

de luchtmachtoefeningen op het klimaat.

GEWELDDADIGE AUTOMOBILIST

So far, so good

Iedereen mag over deze actie denken, zoals hij/zij wil

Dat is-uiteraard- ook niet de reden, dat ik u aanschrijf

Maar terwijl het iedereen vrijstaat, van de blokkade actie of die 

militaire oefening het zijne/hare te denken, staat het NIEMAND

vrij, actievoerders gewelddadig te bejegenen.

Ik ga ervan uit, dat u het daarmee eens bent.

Maar zulks gebeurde wel, want een automobilist trachtte

bewust met zijn auto actievoerders bij de actie ”weg te

duwen”, zeg maar rustig:

Op hen in te rijden…..[7]

EN:

DE POLITIE STOND ERBIJ EN KEEK ERNAAR….[8]

Dat dit een Schande is-het was een levensgevaarlijke

actie, een directe bedreiging, er hadden slachtoffers

kunnen vallen, ik noem dit tenminste poging tot doodslag-,

is niet bepaald een politiek statement:

Het lijkt mij, dat ieder fatsoenlijk mens het gebrek aan

bescherming, dat de politie hier overduidelijk gaf, stuitend

moet vinden.

Maar dat is niet uw schuld of verantwoordelijkheid.

UW SCHULD/VERANTWOORDELIJKHEID/GEBREK AAN

VERANTWOORDELIJKHEID

Wat echter WEL uw schuld, verantwoordelijkheid of liever

gebrek daaraan is, is het feit, dat u hebt weggekeken.

Nergens in uw verslaggeving, althans waar Peter Storm en ik

de media hebben afgespeurd, hebt u van dit kwalijke incident

melding gemaakt.

En kom me niet aan met het Verhaaltje, dat u het niet wist:

Kijk naar andere media, die het WEL wisten en verslag

gedaan hebben [9]

Als zij het weten, dan weet u het ook.

Wegkijken dus en dat is buitengewoon verwerpelijk.

EPILOOG

Het is natuurlijk mogelijk dat u het Gevaarlijke Incident

WEL hebt vermeld.

Laat mij dat dan weten, dan is deze brief weliswaar geschreven

[en genoemd op mijn website], maar dan vermeld ik ook

zeker uw correctie

Maar anders geldt [lees door]

Journalisten en nieuwsmedia hebben een cruciale functie,

niet alleen in correcte verslaggeving, maar ook om het publiek

op de hoogte te houden van het onrecht, dat plaatsvindt.

Stel nu, dat journalisten in de Oekraine geen melding hadden

gemaakt van zekere oorlogsmisdaden aan Russische [10]

[of Oekraiense, daar gaan ook geruchten over [11] zijde?

Dan zouden ze moreel medeplichtig zijn aan de instandhouding

van het Kwaad, het Onrecht.

Neen, het wegduwen van anti militaristische en klimaat

actievoerders is geen Oekraine, maar evengoed onrecht.

En rechtgeaarde media horen dat te verslaan en niet weg

te kijken.

Want wie wegkijkt, wordt medeplichtig

Wie zwijgt, stemt toe

”Those who watch them without doing anything” [12]

Albert Einstein had gelijk

Doe dus voortaan verslag van het Onrecht en wordt

er geen Onderdeel van.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKS ONDERGEBRACHT

NOTEN 1 T/M 4

NOTEN 5 T/M 12

Noten 5 t/m 12/RTL Nieuws keert zich af van het Onrecht | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor RTL Nieuws laat het afweten!/Automobilist duwt actievoerders Extinction Rebellion weg bij vliegbasis Leeuwarden/Levensgevaarlijke situatie!

Opgeslagen onder Divers

Nu.nl keert zich af van het Onrecht/Chauffeur auto duwt klimaatactivisten weg bij Frisian Flag 2022/Dat is levensgevaarlijk!

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT


NU.NL
 KEERT ZICH AF VAN HET ONRECHT/CHAUFFEUR AUTODUWT KLIMAATACTIVISTEN WEG BIJ FRISIAN FLAG 2022
AAN:De Redactie van Nu.nlOnderwerp: Uw afwezigheid in de berichtgeving van eenGevaarlijk Incident bij Vliegbasis Leeuwarden
”The World will not be destroyed by those, who do Evil,but by those who watch them without doing anything”
Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

EN

DE WALRUS KAPITTELT NOS OVER DE BERICHTGEVING RONDWOONPROTEST LEIDENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/de-walrus-kapittelt-nos-over-berichtgeving-rond-woonprotest-leiden/

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte Redactie van Nu.nl,

Beide bovengenoemde citaten zijn van toepassing op

wat ik hier met u zal bespreken.

Namelijk:

Uw journalistieke afwezigheid bij een veelbetekenend en gevaarlijk incident

en in het verlengde daarvan:

De ongerijmdheid van uw afwezigheid.

Wat bedoel ik nu?

Wel, dat is vrij simpel

De wijze waarop u, niet zozeer een tendentieuze berichtgeving

hebt weergegeven, maar in het geheel geen verslag gedaan lijkt te

hebben van een gevaarlijk incident, wat mensenlevens had kunnen kosten.

En dat is ernstig.

Ik zeg hier ”geen verslag gedaan lijkt te hebben”, omdat ik

over genoemd incident [daarover zometeen meer] geen berichtgeving van u gezien heb, wat strict genomen uiteraard

niet betekent, dat er van uw kant geen berichtgeving

over was, maar het is ”not just me”:

Ook de zeer alerte activist en schrijver Peter Storm, die dergelijke zaken op de voet volgt, heeft uw gebrek aan berichtgeving gesignaleerd. [1]

Daarover merkt hij onder andere op:

”Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website. Nu.nl idem, RTL Nieuws idem”

[2]

Hieruit blijkt, dat uw redactie niet de enige is, die het heeft

laten afweten:

De NOS heb ik al een kritische reactie gestuurd [zie link

onder noot 3], RTL Nieuws komt aansluitend op u, aan de beurt.

Ik discrimineer niet, zoals u ziet.

En hierop wil ik aanvullen:

Ik heb ook geen verslag van het betreffende incident

op Nu.nl gezien

Wellicht heb ik het over het hoofd gezien, maar

daarover onder EPILOOG [onderin] meer.

GEVAARLIJK INCIDENT BIJ KLIMAATACTIE BIJ VLIEGBASIS

LEEUWARDEN:

Waar ging het om?

Er was twee weken lang een grote internationale

militaire jachtvliegoefening ”Frisian Flag 2022” op 

de Vlliegbasis Leeuwarden, waarvan u ongetwijfeld,

als een van de gerenommeerde journalistieke

media, op de hoogte was.

Welnu, op 8 april anno Domini 2022, op de laatste

dag van die militaire oefening, had er een blokkade actie

door klimaat actievoerders plaats.

De actie was georganiseerd door klimaatorganisatie

”Extinction Rebellion” [4] en de protesten vonden plaats

onder de Slogan ”Geen bommen, maar bomen” [5], dus

zowel gericht tegen oorlogsvoering als de effecten van

de luchtmachtoefeningen op het klimaat.

GEWELDDADIGE AUTOMOBILIST

So far, so good

Iedereen mag over deze actie denken, zoals hij/zij wil

Dat is-uiteraard- ook niet de reden, dat ik u aanschrijf

Maar terwijl het iedereen vrijstaat, van de blokkade actie of die 

militaire oefening het zijne/hare te denken, staat het NIEMAND

vrij, actievoerders gewelddadig te bejegenen.

Ik ga ervan uit, dat u het daarmee eens bent.

Maar zulks gebeurde wel, want een automobilist trachtte

bewust met zijn auto actievoerders bij de actie ”weg te

duwen”, zeg maar rustig:

Op hen in te rijden…..[6]

EN:

DE POLITIE STOND ERBIJ EN KEEK ERNAAR….[7]

Dat dit een Schande is-het was een levensgevaarlijke

actie, een directe bedreiging, er hadden slachtoffers

kunnen vallen, ik noem dit tenminste poging tot doodslag-,

is niet bepaald een politiek statement:

Het lijkt mij, dat ieder fatsoenlijk mens het gebrek aan

bescherming, dat de politie hier overduidelijk gaf, stuitend

moet vinden.

Maar dat is niet uw schuld of verantwoordelijkheid.

UW SCHULD/VERANTWOORDELIJKHEID/GEBREK AAN

VERANTWOORDELIJKHEID

Wat echter WEL uw schuld, verantwoordelijkheid of liever

gebrek daaraan is, is het feit, dat u hebt weggekeken.

Nergens in uw verslaggeving, althans waar Peter Storm en ik

de media hebben afgespeurd, hebt u van dit kwalijke incident

melding gemaakt.

En kom me niet aan met het Verhaaltje, dat u het niet wist:

Kijk naar andere media, die het WEL wisten en verslag

gedaan hebben [8]

Als zij het weten, dan weet u het ook.

Wegkijken dus en dat is buitengewoon verwerpelijk.

EPILOOG

Het is natuurlijk mogelijk dat u het Gevaarlijke Incident

WEL hebt vermeld.

Laat mij dat dan weten, dan is deze brief weliswaar geschreven

[en genoemd op mijn website], maar dan vermeld ik ook

zeker uw correctie

Maar anders geldt [lees door]

Journalisten en nieuwsmedia hebben een cruciale functie,

niet alleen in correcte verslaggeving, maar ook om het publiek

op de hoogte te houden van het onrecht, dat plaatsvindt.

Stel nu, dat journalisten in de Oekraine geen melding hadden

gemaakt van zekere oorlogsmisdaden aan Russische [9]

[of Oekraiense, daar gaan ook geruchten over [10] zijde?

Dan zouden ze moreel medeplichtig zijn aan de instandhouding

van het Kwaad, het Onrecht.

Neen, het wegduwen van anti militaristische en klimaat

actievoerders is geen Oekraine, maar evengoed onrecht.

En rechtgeaarde media horen dat te verslaan en niet weg

te kijken.

Want wie wegkijkt, wordt medeplichtig

Wie zwijgt, stemt toe

”Those who watch them without doing anything” [11]

Albert Einstein had gelijk

Doe dus voortaan verslag van het Onrecht en wordt

er geen Onderdeel van.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKS ONDERGEBRACHT

NOTEN 

NOTEN 1 T/M 11

Noten 1 t/m 11/Nu.nl kijkt weg van het Onrecht | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Nu.nl keert zich af van het Onrecht/Chauffeur auto duwt klimaatactivisten weg bij Frisian Flag 2022/Dat is levensgevaarlijk!

Opgeslagen onder Divers

Automobilist duwt actievoerders Extinction Rebellion bij vliegbasis Leeuwarden weg/Gevaarlijk Incident/Waar blijft de NOS verslaggeving?

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

AUTOMOBILIST DUWT ACTIEVOERDERS EXTINCTION REBELLIONBIJ VLIEGBASIS WEG/GEVAARLIJK INCIDENT/WAAROM BERICHT DE NOS DIT NIET?

AAN:De Redactie van de NOSOnderwerp: Uw afwezigheid in de berichtgeving van eenGevaarlijk Incident bij Vliegbasis Leeuwarden
”The World will not be destroyed by those, who do Evil,but by those who watch them without doing anything”
Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

EN

DE WALRUS KAPITTELT NOS OVER DE BERICHTGEVING RONDWOONPROTEST LEIDENZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/de-walrus-kapittelt-nos-over-berichtgeving-rond-woonprotest-leiden/

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte NOS Redactie,

Beide bovengenoemde citaten zijn van toepassing op

wat ik hier met u zal bespreken.

Namelijk:

Uw journalistieke afwezigheid bij een veelbetekenend en gevaarlijk incident

en in het verlengde daarvan:

De ongerijmdheid van uw afwezigheid.

Wat bedoel ik nu?

Wel, dat is vrij simpel

De wijze waarop u, niet zozeer een tendentieuze berichtgeving

hebt weergegeven, waarover ik u vaker heb gekapitteld

[1], maar in het geheel geen verslag gedaan lijkt te

hebben gedaan van een gevaarlijk incident, wat mensenlevens had kunnen kosten.

En dat is ernstig.

Ik zeg hier ”geen verslag gedaan lijkt te hebben”, omdat ik

over genoemd incident [daarover zometeen meer] geen berichtgeving van u gezien heb, wat strict genomen uiteraard

niet betekent, dat er van uw kant geen berichtgeving

over was, maar het is ”not just me”:

Ook de zeer alerte activist en schrijver Peter Storm, die dergelijke zaken op de voet volgt, heeft uw gebrek aan berichtgeving gesignaleerd. [2]

Daarover merkt hij onder andere op:

”Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website.” [3]

En hierop wil ik aanvullen:

Ik heb ook geen verslag van het betreffende incident

op NOS teletekst, dat ik redelijk goed volg, gezien.

GEVAARLIJK INCIDENT BIJ KLIMAATACTIE BIJ VLIEGBASIS

LEEUWARDEN:

Waar ging het om?

Er was twee weken lang een grote internationale

militaire jachtvliegoefening ”Frisian Flag 2022” op 

de vliegbasis Leeuwarden, zoals u zelf hebt bericht [4],

waaruit dus blijkt, dat u daarvan [uiteraard] op de hoogte

was als een van de belangrijke journalistieke media.

Welnu, op 8 april anno Domini 2022, op de laatste

dag van die militaire oefening, had er een blokkade actie

door klimaat actievoerders plaats.

De actie was georganiseerd door klimaatorganisatie

”Extinction Rebellion” [5] en de protesten vonden plaats

onder de Slogan ”Geen bommen, maar bomen” [6], dus

zowel gericht tegen oorlogsvoering als de effecten van

de luchtmachtoefeningen op het klimaat.

GEWELDDADIGE AUTOMOBILIST

So far, so good

Iedereen mag over deze actie denken, zoals hij/zij wil

Dat is-uiteraard- ook niet de reden, dat ik u aanschrijf

Maar terwijl het iedereen vrijstaat, van de blokkade actie of die 

militaire oefening het zijne/hare te denken, staat het NIEMAND

vrij, actievoerders gewelddadig te bejegenen.

Ik ga ervan uit, dat u het daarmee eens bent.

Maar zulks gebeurde wel, want een automobilist trachtte

bewust met zijn auto actievoerders bij de actie ”weg te

duwen”, zeg maar rustig:

Op hen in te rijden…..[7]

EN:

DE POLITIE STOND ERBIJ EN KEEK ERNAAR….[8]

Dat dit een Schande is-het was een levensgevaarlijke

actie, een directe bedreiging, er hadden slachtoffers

kunnen vallen, ik noem dit tenminste poging tot doodslag-,

is niet bepaald een politiek statement:

Het lijkt mij, dat ieder fatsoenlijk mens het gebrek aan

bescherming, dat de politie hier overduidelijk gaf, stuitend

moet vinden.

Maar dat is niet uw schuld of verantwoordelijkheid.

UW SCHULD/VERANTWOORDELIJKHEID/GEBREK AAN

VERANTWOORDELIJKHEID

Wat echter WEL uw schuld, verantwoordelijkheid of liever

gebrek daaraan is, is het feit, dat u hebt weggekeken.

Nergens in uw verslaggeving, althans waar Peter Storm en ik

de media hebben afgespeurd, hebt u van dit kwalijke incident

melding gemaakt.

En kom me niet aan met het Verhaaltje, dat u het niet wist:

Kijk naar andere media, die het WEL wisten en verslag

gedaan hebben [9]

Als zij het weten, dan weet u het ook.

U hebt toch ook verslag gedaan van de start van die militaire

oefening? [10]

Maak mij dan niet wijs, dat u het verloop eromheen niet

gevolgd hebt.

Wegkijken dus en dat is buitengewoon verwerpelijk.

EPILOOG

Het is natuurlijk mogelijk dat u het Gevaarlijke Incident

WEL hebt vermeld.

Laat mij dat dan weten, dan is deze brief weliswaar geschreven

[en genoemd op mijn website], maar dan vermeld ik ook

zeker uw correctie

Maar anders geldt [lees door]

Journalisten en nieuwsmedia hebben een cruciale functie,

niet alleen in correcte verslaggeving, maar ook om het publiek

op de hoogte te houden van het onrecht, dat plaatsvindt.

Stel nu, dat journalisten in de Oekraine geen melding hadden

gemaakt van zekere oorlogsmisdaden aan Russische [11]

[of Oekraiense, daar gaan ook geruchten over [12] zijde?

Dan zouden ze moreel medeplichtig zijn aan de instandhouding

van het Kwaad, het Onrecht.

Neen, het wegduwen van anti militaristische en klimaat

actievoerders is geen Oekraine, maar evengoed onrecht.

En rechtgeaarde media horen dat te verslaan en niet weg

te kijken.

Want wie wegkijkt, wordt medeplichtig

Wie zwijgt, stemt toe

”Those who watch them without doing anything” [13]

Albert Einstein had gelijk

Doe dus voortaan verslag van het Onrecht en wordt

er geen Onderdeel van

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKS ONDERGEBRACHT

NOTEN 

1 T/M 6

7 T/M 13

Noten 7 t/m 13/NOS kijkt weg van het Onrecht | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Automobilist duwt actievoerders Extinction Rebellion bij vliegbasis Leeuwarden weg/Gevaarlijk Incident/Waar blijft de NOS verslaggeving?

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Terreurdaad tegen klimaatactievoerders: gezag kijkt toe, NOS zwijgt

TERREURDAAD TEGEN KLIMAATACTIEVOERDERS: GEZAG KIJKT TOE, NOS ZWIJGT

WEBSITE PETER STORM
https://www.peterstormt.nl/2022/04/08/terreurdaad-tegen-klimaatactievoerders-gezag-kijkt-doe-nos-zwijgt/

EVEN VOORAFGAAND AAN ARTIKEL
Opmerking Astrid Essed:

Artikel waar ik achter kan staan, qua doelstellingen actieVooral bewonder ik de moed van de actievoerders, die de guts hebben,in te gaan tegen de pro NAVO hysterie in verband met de

brute Russische inval in de Oekraine [tenslotte is de NAVO qua doelstellingen en wijze van oorlogvoering geen haar beter dan de inderdaad villain/oorlogsmisdadiger/dictator Poetin] en te blijven protesteren tegen alles wat aanhitst tegen oorlogszucht en oorlogvoering
Wel beschouw ik de geweldsactie van de in het artikel genoemdechauffeur NIET als een terreurdaadDaar is naar mijn mening meer voor nodig
En zonder enige vergelijking verder:

Zie in dit artikel, wat ik zie als een terreurdaad

Verdachte steekpartij Amsterdam had terroristisch motief/Terrorisme?/Enkele impressies


Dit was Astrid EssedLees nu het uitstekende artikel van activist en schrijver Peter Storm
TERREURDAAD TEGEN ACTIEVOERDERS: GEZAG KIJKT TOE, NOSZWIJGT
WEBSITE PETER STORM
https://www.peterstormt.nl/2022/04/08/terreurdaad-tegen-klimaatactievoerders-gezag-kijkt-doe-nos-zwijgt/

Geplaatst op 8 april 2022 door egel

vrijdag 8 april 2022

Vandaag, 8 april, hebben een elftal actievoerders(*) een dikke vier uur lang de poort geblokkeerd van de Vliegbasis Leeuwarden, een militaire luchtmachtbasis.(1) De timing was gepast en wrang. het verloop was deels schokkend. En de NOS deed waar ze goed in is. De NOS deed er het zwijgen toe.

Gepast: het was de laatste dag van een twee weken durende militaire oefening. Zo’n oefening is oorlogsvoorbereiding. Zo’n oefening is lawaai. En zo’n oefening is vervuiling, klimaatbederf. Weg ermee, en om dat te onderstrepen: blokkeren die handel. Wrang: het is oorlog, we zijn allemaal vreselijk boos op Poetin en zijn koloniale – gelukkig niet erg succesvolle – veroveringsoorlog in Oekraïne. Voor veel mensen vertaalt die boosheid zich in vrijwel kritiekloze steun aan de NAVO, aan militaire support richting Oekraïne en dergelijke. Psychologisch begrijpelijk, die houding, onder de druk van media, beeldvorming en propaganda. Principieel en politiek verkeerd, maar wel een feit om rekening mee te houden. Op zo’n moment is het blokkeren van een militaire basis van een NAVO-staat een gevoelig iets.

Mede daarom heb ik voor deze blokkadeactie een enorme waardering. Ze zijn niet geweken voor een dreigende vijandige publieke opinie. Ze trotseerden de hoon en de intimidatie. Ze staken hun nek uit en deden wat ze nodig vonden: een statement maken, en daadwerkelijk de poort urenlang blokkeren, waarbij ze zich met lock-ons vastgeketend hadden aan elkaar. Dat is geen gemakkelijk potje zitten voor de poort: je bewegingsvrijheid is ernstig beperkt, je zit op de koude grond, daadwerkelijk de boel te versperren met elkaar. Petje af voor de volharding en het incasseringsvermogen van deze dappere mensen!

En ze liepen ook nog andere risico’s! Dit had in arrestaties kunnen uitmonden, als de politie er genoeg van had gekregen. Actievoerders kozen er zelf voor om er na vier uur een punt achter te zetten.(2) Ze hadden flinke media-aandacht gehad, in die zin was het doel bereikt. Geen arrestaties dus, geen pijnlijke politieprocedures om mensen uit de lock-ons te krijgen, geen rechtstreeks politiegeweld. Het is weer eens wat anders.

Maar er was nog ander gevaar. Een automobilist reed, over het trottoir en grasperk bij de blokkade, op demonstranten.(3) Die stonden voor de auto maar werden door die wagen teruggeduwd. En levensgevaarlijke situatie! Als een actievoerder zou zijn uitgegleden, zou de automobilist die persoon zware verwondingen hebben toegebracht met diens rijdende gevaarte. Doodeng om te zien, erg riskant om mee te maken. Dit was een terreurdaad tegen actievoerders. Dat de daad zonder slachtoffers bleef, doet daar niets aan af.

Intussen was er politie en marechaussee. Op beeldmateriaal is glashelder te zien hoe een agent van de Koninklijke Marechaussee toekeek en niets deed. Over de stoep rijden: sowieso een verkeersovertreding volgens hun eigen regeltjesboek; op mensen in rijden, op zijn minst het risico nemen dat iemand zwaar gewond raakt: duidelijk een misdrijf volgens alweer hun eigen wetten. De staatsdienaren, criminaliteitsbestrijders en ordehandhavers deden niets om dit te voorkomen, en ook niets om de overduidelijke dader – ‘verdachte’ is echt een verhullend eufemisme hier – tegen te houden of aan te houden.

Politie en marechaussee gaven dus, door niet in te grijpen, de automobilist groen licht bij het plegen van zijn terreurdaad. Dat maakt politie en marechaussee zelf medeplichtig aan die terreurdaad. De automobilist mocht doen wat de politie zelf niet actief deed: de blokkade aanvallen, geweld plegen tegen demonstranten. Er was dus wel degelijk politiegeweld vandaag. het was alleen uitbesteed, tijdelijk geprivatiseerd.

De vraag is dan ook niet zozeer waarom de politie niets deed tegen die automobilist: soort steunt immers soort, gezag en automobilist stonden onmiskenbaar aan de zelfde verkeerde kant. De vraag is eerder: wat gaan wij doen tegen de politie en de marechaussee? Tegen zo’n automobilist zijn een volgende keer kraaienpoten een goed idee, zoals ik al heb zien opperen. En ik zie ook niet waarom de voorruit van zo’n auto respect verdient. Maar wat doen we tegen die medeplichtige marechaussee en politie?

En nog iets. Ik heb aardig wat gezien in regionale media. Waar verslaglegging van plaatselijk nieuws hun werk is, daar hebben zij hun werk gedaan. Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website. Nu.nl idem, RTL Nieuws idem.

Het is ondenkbaar dat deze drie media niet in de loop van de dag op de hoogte zijn geraakt van het hierboven beschreven voorval. Dat ze het niet genoemd hebben, betekent dat ze het hebben verzwegen. Wie zwijgt stemt toe. Zo helpt onder meer de NOS mee om terreur tegen actievoerders te normaliseren. Wellicht dat we daar een volgende keer rekening mee kunnen houden, als we doelwitten voor een actie uitkiezen.

Noten

(*) Noot, aangebracht vlak na plaatsing: Hier stond heel even “vijftien”, maar dat klopt bij nader inzien niet.

1 Extinction Rebellion blokkeert hoofdingang vliegbasis’, Vliegop, 8 april 2022, https://vliegop.noblogs.org/post/2022/04/08/extinction-rebellion-blokkeert-hoofdingang-vliegbasis/

Asing Walthaus, ‘ Na dik vier uur einde demonstratie klimaatactivisten Extinction rebellion bbij vliegbasis leeuwarden’, Dagblad van het Noorden, 8 april 2022, https://dvhn.nl/groningen/Na-dik-vier-uur-einde-actie-bij-vliegbasis-Leeuwarden-27599159.html

Automobilist duwt actievoerders Extinction rebellion bij vliegbasis weg’, Omrop Fryslan, 8 april 2022, https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1142817-automobilist-duwt-actievoerders-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-weg

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Terreurdaad tegen klimaatactievoerders: gezag kijkt toe, NOS zwijgt

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Klimaatrampen in twee dimensies

KLIMAATRAMPEN IN TWEE DIMENSIES

WEBSITE PETER STORM
https://www.peterstormt.nl/2021/08/07/klimaatrampen-in-twee-dimensies/

Geplaatst op 7 augustus 2021 door ravotr

zaterdag 7 augustus 2021

Maand na maand, week na week, dag na dag, hittegolf na hittegolf, bosbrand na bosbrand, overstroming na overstroming. Canada, Oregon, Siberië, India, China, Duitsland, België en Nederland, Californië, Griekenland, Italië, Turkije… Het gaat maar door, het gaat maar door.

Er spelen hier twee factoren, twee dimensies van dezelfde rampzaligheden.

Gemeenschappelijke factor nummer een: klimaatverandering, die temperaturen doet stijgen, met extreme weersverschijnselen van hittegolf en droogtes tot plensbuien als gevolg. Die klimaatverandering heeft een oorzaak: uitstoot van broeikasgas, vooral vanwege productie, voedsel- en energievoorziening en vervoer. Die oorzaak is te bestrijden, en dat gebeurt volstrekt onvoldoende.

Gemeenschappelijke factor nummer twee: beroerde bestrijding van de veelal catastrofale gevolgen van droogte, hitte en overstroming. Niet overal is de nalatigheid even erg, niet overal even hard verwijtbaar: er gebeuren ook echt dingen die nauwelijks waren te voorzien en waartegen je je ook maar moeilijk kunt beschermen. Maar adequaat is de rampenbestrijding vaak bepaald niet, en dat geld maar al te vaak ook voor de zorg voor slachtoffers.

1

Laten we eens wat specifieker worden. In Jakoetië, in het noordoosten van Siberië, woedden in juli gigantische branden. Die komen na vijf jaren met zomerse snoeihitte, en in een zomer die volgens de Guardian door functionarissen beschreven worden als ‘de droogste in 150 jaar’.(1) De verschrikkingen doen zich voor in wat de NOS aanduidt als ‘Ruslands koudste regio’. Weinig kou dus.’Volgens lokale functionarissen is daar sprake van de droogste en heetste zomer in meer dan 100 jaar. Temperaturen van boven de 38 graden sloegen alle hitterecords.’(2)

Gevolg is een smerige smog die de gezondheid van bewoners bedreigt. Bewoners beschrijven de branden als uitzonderlijk groot. En ze noemen oorzaken: ‘van de klimaatcrisis tot slechte paraatheid van de regering, tot een verbod op het verwijderen van droog gras, bezuinigingen op bosbouwdiensten, beweerde brandstichting en vooral de hete zomers’.(3) Daar zie je de twee factoren. Het klimaat is op hol. Het bestuur is niet adequaat voorbereid op de gevolgen. Die gevolgen zelf dragen weer bij aan de klimaatcatastrofe: ‘Niet alleen worden er door de branden enorme hoeveelheden broeikasgassen de lucht in gepompt, ook de Siberische permafrost smelt, de ondergrond die eigenlijk nooit helemaal ontdooit’.(4) Door dat smelten komt steeds meer methaan vrij. Dat methaan, je raadt het al, is zelf weer een broeikasgas. Zo voedt de klimaatramp zichzelf.

Dit soort rampen krijgen ene paar nieuwsberichten, maar ze worden al snel door soortgelijke ellende elders uit de publiciteit geduwd. Vaak zijn er zelfs meerdere rampen tegelijk gaande. Terwijl Jakoetië brandde, sloegen ook in het zuiden van de Amerikaanse staat Oregon de vlammen om zich heen een hele grote vuurzee, in wat de Bootleg Fire genoemd werd. Het is de op twee na grootste brand in de geschiedenis van de staat. De geproduceerde hitte is zo groot dat de brand zelf heftige weersverschijnselen op gang brengt. ‘De intensiteit en extreme hitte kan de wind dwingen om er om heen te gaan, wolken te creëren en soms zelfs zogeheten vuurtornado’s op te wekken – kolkende kolommen van hitte, rook en sterke wind’, zo wordt in Common Dreams de New York Times geciteerd. Common Dreams schrijf er doodleuk bij: ‘De Bootleg Fire is een van de minstens 83 grote branden die woeden in 13 staten”, alleen al in de Verenigde Staten dus.(5)

Ook waar de boel niet brandt heeft droogte rampzalige gevolgen. Een enkel voorbeeld, uit Californië. In die staat werd een waterkrachtcentrale stilgelegd.(6) De reden: het water in Lake Oroville staat te laag, vanwege de langdurige droogte. Het waterpeil in dat meer daalde al twee jaar gestaag, en nu dreigt te laag te worden om turbines goed aan te drijven. Daarom ligt de Hyatt-centrale, een stroomleverancier die 800.000 huishoudens kan voorzien, stil. Stroom van elders halen kan wel, maar dan moeten leidingen natuurlijk niet beschadigd raken door bijvoorbeeld bosbranden elders.

Intussen trekken branden elders aandacht. Nu.nl op 32 juli 2021: ‘Griekenland, Italië en Turkije kampen nog altijd met hevige bosbranden. Dat leidde zaterdag tot nieuwe evacuaties.’(7) Op 5 augustus bleek Athene door de naderende vlammen gevaar te lopen.(8) Op 7 augustus konden we lezen dat mensen van het Griekse eiland Evia geëvacueerd zijn wegens het vuur. In Athene kwam as van brand elders omlaag. ‘Griekenland maakt de zwaarste hittegolf in dertig jaar mee. Ook kampt het land met droogte’, aldus Nu.nl dat ook bericht dat bestuurders zeggen dat er te weinig materiaal is om de branden te bestrijden.(9) Weer de twee factoren: het klimaat zorgt voor hitte en droogte. Het bestuur zorgt voor tekorten om de gevolgen te helpen op vangen. Het zelfde kapitalisme dat de rampen veroorzaakt via broeikasuitstoot, ondermijnt tegelijk de bestrijding van de gevolgen via bezuinigingen. Double fun, maar dan omgekeerd.

2

Het is zaak om die beide factoren te benoemen. Alleen wijzen op gebrekkige rampenbestrijding laat de diepere oorzaak – en daarmee de mogelijke lange termijn-oplossing, die intussen steeds onmogelijker wordt – onbenoemd, evenals de verantwoordelijke machten voor die klimaatramp. Maar alleen wijzen op de klimaatramp en de noodzaak om fossiele brand- en grondstoffen en voeding op dierlijke basis uit te bannen en zo meer, ziet over het hoofd dat mensen nu in de ellende zitten, en dat zelfs het ogenblikkelijk stopzetten van iedere broeikasuitstoot de huidige branden, droogte en overstromingen niet stillegt. Mensen hebben nu hulp en bescherming nodig, en waar regeringen die niet bieden, worden mensen logischerwijs heel boos.

Dit is een punt dat Kaveh Madani in een iets ander verband maakt met betrekking tot de watertekorten in de Iraanse provincie Khuzestan en de protesten daartegen. Ja, daar speelt klimaatverandering een rol: daar wordt de droogte door in de hand gewerkt. Maar dat is geen reden om Iraanse bestuurders en het bewind waar zij deel van uitmaken, vrij te pleiten. Hun besluiten, hun keuzes, hun prioriteiten hebben ervoor gezorgd dat dat het beschikbare water zo ongeveer overal terecht kwam, behalve daar waar bewoners er iets aan hebben. Alles aan het klimaat toeschrijven laat die bestuurders vrijuit gaan, en dat is niet goed. Dus: ‘maast die wereldwijde strijd (tegen klimaatverandering, PS) moeten we onthouden dat plaatselijke beslissers aansprakelijk zijn voor vermijdbare mislukkingen van milieubeheer die resulteren in de degradatie en het lijden dat we nu zien’, zo sluit Madani – zelf als voormalig plaatsvervangend vicepresident in Iran een d van die beslissers – diens artikel af.

Dat punt houden we beter even in gedachten als we het over Turkije gaan hebben. Ook dat land beleeft een ramp van verschroeiende hitte en vlammenzeeën. Die nam amper verantwoordelijkheid ‘Sommige politici en regeringsgezinde media suggereren dat de Koerdische organisatie PKK achter de natuurbranden zit, al is hier geen bewijs voor’.(11) Natuurlijk, geef de schuld maar aan Koerdische verzetsstrijders!De geloofwaardigheid van dat verhaal was meteen al minimaal. In buurlanden Griekenland, Italië en ook in Albanië en Noord-Macedonië, woedden soortgelijke branden. Daar hebben ze helemaal geen PKK om de schuld aan te geven.

Het is goed om de houding onder de Turkse bevolking te zien. Mensen waren niet tevreden over de aanpak van de ramp, en soms rechtstreeks boos op de autoriteiten. Bijvoorbeeld Kemal Deniz, een Turkse nederlandeer met een huis in in de Turkse stad Antalya. ‘“Mensen zijn hier geschrokken en verdrietig. Ze voelen zich machteloos en niet goed geholpen door de Turkse overheid” , zegt hij. Velen zijn boos omdat er alleen wordt geblust met helikopters en niet met blusvliegtuigen.’ Dat laatste is intussen veranderd – klaarblijkelijk door buitenlandse hulp – maar dat neemt de eerdere indruk niet weg. EN dan is er de zelfgenoegzame regeringstoon. Deniz nogmaals: ‘Erdogan (de Turkse president, PS) sprak op televisie geen medeleven uit, hij zei alleen dat Turkije goed bezig was met blussen.’(12) Het lijkt Rutte wel, over COVID-19.

Meer onvrede, meer contrast. Can Turan, wonend in Leiden maar met Marmaris als plaats van herkomst, beschrijft de evacuatie van toeristen. Die ‘is niet goed gegaan. Sommige zijn in transportboten naar Marmaris gebracht, maar die boten raakten heel snel vol en over de weg kon je niet gaan. Gelukkig is er veel Turkse gastvrijheid. Er kwamen veel vissersbootjes die allemaal meehielpen om mensen in veiligheid te brengen.’(13) Geen adequate overheidsaanpak. Wel de hulpvaardigheid van doodgewone mensen waar het uiteindelijk op aan komt. Can Turan spreekt ook van ‘mismanagement door de overheid. We hebben veel te weinig voorzieningen om bosbranden te bestrijden.’ Geldtekort kan zoiets trouwens niet zijn, want voor bommenwerpers, tanks, pantserwagens en heel veel traangas is merkwaardigerwijs ruimschoots budget. De Koerdistan Unie van Gemeenschappen KCK maakte al een soortgelijk punt, in een verklaring waarin het presidentschap ervan de beschuldiging dat de PKK achter de branden zit, nadrukkelijk weerspreekt.(14) Beetje overbodig wellicht dat laatste, gezien de minimale geloofwaardigheid die de regering intussen rond de branden nog heeft.

Hier en daar is de woede al behoorlijk fel. The Guardian besteedt er uitgebreid aandacht aan(15) en laat bijvoorbeeld een bewoner uit de omgeving van Marmaris aan het woord. ‘Ik sterf en smeek al vijf dagen [de autoriteiten om te helpen]’, zegt die. ‘Ze zeiden dat ze zouden helpen als het vuur bij huizen komt. Welnu, hier ga je, het is bij de huizen. Hoe ter wereld kan zo’n regering, zo’n management bestaan?’ En hij voegt toe: “God verdoeme ze allemaal. Als ze ook maar enige vrees van God hebben, of een geweten, dan zouden ze af moeten treden.’

Er is reden voor zulke woede. Die is losgekomen ‘nadat de regering toegaf dat het land geen bruikbare blusvliegtuigen had’. Aan waterkanonnen heeft het land minder tekort – die worden intussen als blusmateriaal ingezet. Erdogan maakt zich intussen enigszins belachelijk door naar rampgebied te reizen, theezakjes naar mensen te gooien en te beweren dat er zoveel steun komt bij wederopbouw ‘dat “anderen wiens huizen niet zijn afgebrand zouden willen dat die van hun ook afgebrand zouden zijn”’.

The Guardian citeert ook nog deskundige wat betreft bosbeheer, Erdogan Atmis. Die zegt: ‘het budget voor bosbrandpreventie is gereduceerd, en managers op het directoraat-generaal voor bosbeheer die werkelijk deskundig en ervaren zijn wat het bestrijden van branden betreft, zijn uit hun baan gezet en vervangen door pro-regeringsmensen.’ Intussen waarschuwden autoriteiten TV-stations dreigend: ‘Voortdurende live verslaggeving over de branden “demoraliseert de mensen” en kan bestraft worden’. Van de beschuldigingen richting PKK horen we intussen vrij weinig meer.

Het is duidelijk: de regering van Turkije heeft een blusprobleem maar ook een geloofwaardigheidsprobleem. Dat komt er van als de prioriteit van de overheid ligt bij repressie van andersdenkenden, oorlog tegen Koerden en lucratieve prestigeprojecten. Dus ja, die branden worden in de hand gewekt door klimaatverandering. Maar al die boze mensen die nu hulp nodig hebben, en die naar boven wijzen, naar bestuurders en regering als verantwoordelijk voor wanbeleid en asociale prioriteiten, die mensen hebben groot, heel groot gelijk. Dat geldt in Turkije, maar feitelijk overal waar klimaatverandering soortgelijke rampen helpt ontketenen en de overheid mensen goeddeels laat barsten. Mensen zijn wel wegens kleinere aanleidingen aan een revolutie begonnen.

Noten:

1 Andrew Roth, ‘ “Everything is on fire”: Siberia hit by unprecedented burning’, The Guardian, 20 juli 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/jul/20/everything-is-on-fire-siberia-hit-by-unprecedented-burning

2 ‘Bosbranden in koudste deel Rusland: correspondent Iris de Graaf ging erheen’, NOS, 29 juli 2021, https://nos.nl/artikel/2391539-bosbranden-in-koudste-deel-rusland-correspondent-iris-de-graaf-ging-erheen

3 Andrew Roth, ‘ “Everything is on fire”: Siberia hit by unprecedented burning’, The Guardian, juli 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/jul/20/everything-is-on-fire-siberia-hit-by-unprecedented-burning

4 ‘Bosbranden in koudste deel Rusland: correspondent Iris de Graaf ging erheen’, NOS, 29 juli 2021, https://nos.nl/artikel/2391539-bosbranden-in-koudste-deel-rusland-correspondent-iris-de-graaf-ging-erheen

5 Jessica Corbett, ‘Bootleg Fire Has Burned Over 364,000 Acres and Is Making Its Own Weather’, Common Dreams, 20 juli 2021, https://www.commondreams.org/news/2021/07/20/bootleg-fire-has-burned-over-364000-acres-and-making-its-own-weather

6 Andrea Germanos, ‘Climate-Linked Drought Leads To First Ever Shutdown of Calofornia Hydropower Plant’, Common Dreams, 6 augustus 2021, https://www.commondreams.org/news/2021/08/06/climate-linked-drought-leads-first-ever-shutdown-california-hydropower-plant

7 ‘Bosbranden leiden tot nieuwe evacuaties in Griekenland. Italië en Turkije’, Nu.nl, 31 juli 2021, https://www.nu.nl/buitenland/6148981/bosbranden-leiden-tot-nieuwe-evacuaties-in-griekenland-italie-en-turkije.html

8 ‘Bosbranden rukken weer op naar Athene’, Nu.nl, 5 augustus 2021, https://www.nu.nl/buitenland/6149954/bosbranden-rukken-weer-op-richting-athene.html

9 ‘Bewoners met veerboten van Grieks eiland Evia gehaald vanwege bosbranden’, Nu.nl, 7 augustus 2021, https://www.nu.nl/buitenland/6150252/bewoners-met-veerboten-van-grieks-eiland-evia-gehaald-vanwege-bosbranden.html

10 Kaveh Madani, ‘Iran’s decision-makers should shoulder the blame for its water crisis’, The Guardian, 5 augustus 2021, https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/05/iran-environmental-crisis-climate-change

11 ‘Branden in Turkije: “Van prachtige natuur tot gedoofde open haard”’, NOS, 1 augustus 2021, https://nos.nl/artikel/2392035-branden-in-turkije-van-prachtige-natuur-tot-gedoofde-open-haard

12 ‘Branden in Turkije: “Van prachtige natuur tot gedoofde open haard”’, NOS, 1 augustus 2021, https://nos.nl/artikel/2392035-branden-in-turkije-van-prachtige-natuur-tot-gedoofde-open-haard

13 ‘Turkse bosbranden: toeristen weg, bossen verwoest, mensen in tranen’, NOS, 30 juli 2021, https://nos.nl/artikel/2391719-turkse-bosbranden-toeristen-weg-bossen-verwoest-mensen-in-tranen

14 Kurdistan Communities Union, ‘KCK: “Reports that the forest fires in #Turkey were set by Kurds and the PKK are a lie”’, Enough 14, 6 augustus 2021, https://enoughisenough14.org/2021/08/06/kck-reports-that-the-forest-fires-in-turkey-were-set-by-kurds-and-the-pkk-are-a-lie/ , afkomstig van https://anfenglishmobile.com/news/kck-reports-that-the-forest-fires-in-turkey-were-set-by-kurds-and-the-pkk-are-a-lie-53942

15 Bethan McKernan, ‘Anger in Turkey grows over government’s handling of Turkey’s wildfires’, The Guardian, 3 augustus 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/aug/03/anger-in-turkey-grows-over-governments-handling-of-wildfires

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Klimaatrampen in twee dimensies

Opgeslagen onder Divers