Noten 1 t/m 11/Nu.nl kijkt weg van het Onrecht

[1]

TERREURDAAD TEGEN KLIMAATACTIEVOERDERS: GEZAG KIJKT TOE, NOS ZWIJGT

PETER STORM

8 APRIL 2022
https://www.peterstormt.nl/2022/04/08/terreurdaad-tegen-klimaatactievoerders-gezag-kijkt-doe-nos-zwijgt/

Geplaatst op 8 april 2022 door egel

vrijdag 8 april 2022

Vandaag, 8 april, hebben een elftal actievoerders(*) een dikke vier uur lang de poort geblokkeerd van de Vliegbasis Leeuwarden, een militaire luchtmachtbasis.(1) De timing was gepast en wrang. het verloop was deels schokkend. En de NOS deed waar ze goed in is. De NOS deed er het zwijgen toe.

Gepast: het was de laatste dag van een twee weken durende militaire oefening. Zo’n oefening is oorlogsvoorbereiding. Zo’n oefening is lawaai. En zo’n oefening is vervuiling, klimaatbederf. Weg ermee, en om dat te onderstrepen: blokkeren die handel. Wrang: het is oorlog, we zijn allemaal vreselijk boos op Poetin en zijn koloniale – gelukkig niet erg succesvolle – veroveringsoorlog in Oekraïne. Voor veel mensen vertaalt die boosheid zich in vrijwel kritiekloze steun aan de NAVO, aan militaire support richting Oekraïne en dergelijke. Psychologisch begrijpelijk, die houding, onder de druk van media, beeldvorming en propaganda. Principieel en politiek verkeerd, maar wel een feit om rekening mee te houden. Op zo’n moment is het blokkeren van een militaire basis van een NAVO-staat een gevoelig iets.

Mede daarom heb ik voor deze blokkadeactie een enorme waardering. Ze zijn niet geweken voor een dreigende vijandige publieke opinie. Ze trotseerden de hoon en de intimidatie. Ze staken hun nek uit en deden wat ze nodig vonden: een statement maken, en daadwerkelijk de poort urenlang blokkeren, waarbij ze zich met lock-ons vastgeketend hadden aan elkaar. Dat is geen gemakkelijk potje zitten voor de poort: je bewegingsvrijheid is ernstig beperkt, je zit op de koude grond, daadwerkelijk de boel te versperren met elkaar. Petje af voor de volharding en het incasseringsvermogen van deze dappere mensen!

En ze liepen ook nog andere risico’s! Dit had in arrestaties kunnen uitmonden, als de politie er genoeg van had gekregen. Actievoerders kozen er zelf voor om er na vier uur een punt achter te zetten.(2) Ze hadden flinke media-aandacht gehad, in die zin was het doel bereikt. Geen arrestaties dus, geen pijnlijke politieprocedures om mensen uit de lock-ons te krijgen, geen rechtstreeks politiegeweld. Het is weer eens wat anders.

Maar er was nog ander gevaar. Een automobilist reed, over het trottoir en grasperk bij de blokkade, op demonstranten.(3) Die stonden voor de auto maar werden door die wagen teruggeduwd. En levensgevaarlijke situatie! Als een actievoerder zou zijn uitgegleden, zou de automobilist die persoon zware verwondingen hebben toegebracht met diens rijdende gevaarte. Doodeng om te zien, erg riskant om mee te maken. Dit was een terreurdaad tegen actievoerders. Dat de daad zonder slachtoffers bleef, doet daar niets aan af.

Intussen was er politie en marechaussee. Op beeldmateriaal is glashelder te zien hoe een agent van de Koninklijke Marechaussee toekeek en niets deed. Over de stoep rijden: sowieso een verkeersovertreding volgens hun eigen regeltjesboek; op mensen in rijden, op zijn minst het risico nemen dat iemand zwaar gewond raakt: duidelijk een misdrijf volgens alweer hun eigen wetten. De staatsdienaren, criminaliteitsbestrijders en ordehandhavers deden niets om dit te voorkomen, en ook niets om de overduidelijke dader – ‘verdachte’ is echt een verhullend eufemisme hier – tegen te houden of aan te houden.

Politie en marechaussee gaven dus, door niet in te grijpen, de automobilist groen licht bij het plegen van zijn terreurdaad. Dat maakt politie en marechaussee zelf medeplichtig aan die terreurdaad. De automobilist mocht doen wat de politie zelf niet actief deed: de blokkade aanvallen, geweld plegen tegen demonstranten. Er was dus wel degelijk politiegeweld vandaag. het was alleen uitbesteed, tijdelijk geprivatiseerd.

De vraag is dan ook niet zozeer waarom de politie niets deed tegen die automobilist: soort steunt immers soort, gezag en automobilist stonden onmiskenbaar aan de zelfde verkeerde kant. De vraag is eerder: wat gaan wij doen tegen de politie en de marechaussee? Tegen zo’n automobilist zijn een volgende keer kraaienpoten een goed idee, zoals ik al heb zien opperen. En ik zie ook niet waarom de voorruit van zo’n auto respect verdient. Maar wat doen we tegen die medeplichtige marechaussee en politie?

En nog iets. Ik heb aardig wat gezien in regionale media. Waar verslaglegging van plaatselijk nieuws hun werk is, daar hebben zij hun werk gedaan. Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website. Nu.nl idem, RTL Nieuws idem.

Het is ondenkbaar dat deze drie media niet in de loop van de dag op de hoogte zijn geraakt van het hierboven beschreven voorval. Dat ze het niet genoemd hebben, betekent dat ze het hebben verzwegen. Wie zwijgt stemt toe. Zo helpt onder meer de NOS mee om terreur tegen actievoerders te normaliseren. Wellicht dat we daar een volgende keer rekening mee kunnen houden, als we doelwitten voor een actie uitkiezen.

Noten

(*) Noot, aangebracht vlak na plaatsing: Hier stond heel even “vijftien”, maar dat klopt bij nader inzien niet.

1 Extinction Rebellion blokkeert hoofdingang vliegbasis’, Vliegop, 8 april 2022, https://vliegop.noblogs.org/post/2022/04/08/extinction-rebellion-blokkeert-hoofdingang-vliegbasis/

Asing Walthaus, ‘ Na dik vier uur einde demonstratie klimaatactivisten Extinction rebellion bbij vliegbasis leeuwarden’, Dagblad van het Noorden, 8 april 2022, https://dvhn.nl/groningen/Na-dik-vier-uur-einde-actie-bij-vliegbasis-Leeuwarden-27599159.html

Automobilist duwt actievoerders Extinction rebellion bij vliegbasis weg’, Omrop Fryslan, 8 april 2022, https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1142817-automobilist-duwt-actievoerders-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-weg

Peter Storm

EINDE ARTIKEL

[2]

””Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website.”

TERREURDAAD TEGEN KLIMAATACTIEVOERDERS: GEZAG KIJKT TOE, NOS ZWIJGT

PETER STORM

8 APRIL 2022

[3]

AUTOMOBILIST DUWT ACTIEVOERDERS EXTINCTION REBELLION

BIJ VLIEGBASIS LEEUWARDEN WEG/GEVAARLIJK INCIDENT/

WAAR BLIJFT DE NOS VERSLAGGEVING

ASTRID ESSED

10 APRIL 2022

[4]

WIKIPEDIA

EXTINCTION REBELLION

https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion

[5]

Met deze blokkade neemt Extinction Rebellion deel aan de acties die tijdens Frisian Flag in Leeuwarden onder de leus ‘Geen Bommen maar bomen!’ worden gecoördineerd door actie collectief Vliegop!”

VLIEGOP

EXTINCTION REBELLION BLOKKEERT HOOFDINGANG

VLIEGBASIS

28 APRIL 2022

Vrijdag 8 april vanaf 07.30 uur blokkeert Extinction Rebellion de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden. Dit doen wij onder de slogan ‘Geen Bommen maar Bomen!’ We vragen zo aandacht voor de effecten van oefeningen als ‘Frisian Flag’ op het klimaat en de natuur.  Roze vredes-“soldaten” en rebellen zijn vastgeketend aan bomen en aan elkaar. Ook worden er speeches gehouden en houden mensen banners vast om de boodschap kracht bij te zetten. 

Defensie is het meest vervuilende Nederlandse overheidsbedrijf. Legers wereldwijd zijn verantwoordelijk voor ruim 6 procent van de totale CO2-uitstoot. Met deze blokkade willen we defensie en de overheid duidelijk maken dat door de uitstoot, vervuiling en het lawaai van de vliegbasis – specifiek tijdens grote militaire oefeningen zoals ‘Frisian Flag’ – de leefbaarheid voor mensen en dieren ernstig wordt aangetast.

Ook defensie heeft een grote verantwoordelijkheid in het bestrijden van klimaatverandering.

Defensie zegt ernaar te streven om in 2030 de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met tenminste 20 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 2010, en in 2050 met tenminste 70 procent. Dit is niet in lijn met de landelijke klimaatdoelen en volstrekt onvoldoende om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen.

Krijgsmachten zijn direct verbonden met de wapenindustrie en daarmee met corruptie, onderdrukking en oorlog. Door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn krijgsmachten bovendien gebonden aan de fossiele industrie. Het “veiligstellen” van grondstoffen en fossiele brandstoffen om kapitalistische maatschappijen draaiende te houden, is een vorm van kolonialisme die samenlevingen en ecosystemen onderdrukt, uitbuit en vernietigd.

Oorlog en fossiele brandstoffen gaan hand in hand, zoals ook de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk maakt. Extinction Rebellion steunt het Oekraïense volk in haar verzet tegen Rusland. Tegelijkertijd zijn we kritisch op de onderliggende machten die juist oorlog en klimaat-ontwrichting in de hand werken.

Extinction Rebellion zal daarom in opstand blijven komen. We eisen van de overheid, defensie en de fossiele industrie een snelle omslag naar een duurzaam (economisch) systeem en het halen van de klimaatdoelen.

Met deze blokkade neemt Extinction Rebellion deel aan de acties die tijdens Frisian Flag in Leeuwarden onder de leus ‘Geen Bommen maar bomen!’ worden gecoördineerd door actie collectief Vliegop!

EINDE BERICHT

”Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert vrijdagochtend enkele uren de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden. Onder de slogan ‘Geen bommen maar bomen!’ wil de groep aandacht vragen voor de effecten van luchtmachtoefeningen.”

BNNVARA.NL

EXTINCTION REBELLION PROTESTEERT

TEGEN LUCHTMACHTOEFENINGEN

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/actie-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-leeuwarden

Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert vrijdagochtend enkele uren de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden. Onder de slogan ‘Geen bommen maar bomen!’ wil de groep aandacht vragen voor de effecten van luchtmachtoefeningen.

Vastgeketende vredessoldaten

De demonstratie begon rond 07.30 uur en duurde tot ongeveer 13.00 uur. De protesteerders van Extinction Rebellion, die ‘roze vredessoldaten’ en ‘rebellen’ worden genoemd, waren vastgeketend aan bomen en aan elkaar. Ook hielden mensen banners vast.

De afgelopen twee weken werd op de vliegbasis de ‘Frisian Flag’ uitgevoerd. Dat is een grote internationale luchtmachtoefening die jaarlijks wordt gehouden vanaf de vliegbasis. “Het belang daarvan maakt de oorlog in Oekraïne weer eens duidelijk”, aldus het Ministerie van Defensie. Extinction Rebellion vindt de oefening echter onnodig vervuilend.

Zes procent van de CO2-uitstoot

Extinction Rebellion stelt dat Defensie het meest vervuilende Nederlandse overheidsbedrijf is. “Legers wereldwijd zijn verantwoordelijk voor ruim zes procent van de totale CO2-uitstoot”, aldus de actiegroep. “Met deze blokkade willen we defensie en de overheid duidelijk maken dat door de uitstoot, vervuiling en het lawaai van de vliegbasis – specifiek tijdens grote militaire oefeningen zoals ‘Frisian Flag’ – de leefbaarheid voor mensen en dieren ernstig wordt aangetast.”

Oorlog en fossiele brandstoffen gaan hand in hand, zegt Extinction Rebellion. Rusland is een grote bron van aardolie voor andere landen, en op die relaties staat nu spanning door de oorlog in Oekraïne. “Extinction Rebellion steunt het Oekraïense volk in haar verzet tegen Rusland”, zegt de actiegroep. “Tegelijkertijd zijn we kritisch op de onderliggende machten die juist oorlog en klimaat-ontwrichting in de hand werken.”

Gevolgen

De actie heeft volgens een woordvoerder van Defensie totaal geen gevolgen gehad voor de activiteiten op de luchtmachtbasis. Volgens een woordvoerster van Extinction Rebellion namen de werknemers een andere ingang. De politie greep niet in en liet de activisten begaan, waarna de betogers zelf besloten de actie te beëindigen.

Aan het eind van de actie reed een automobilist zachtjes tegen twee demonstranten aan die zijn auto probeerden tegen te houden. De betogers werden door de auto weggeduwd. Niemand raakte gewond. De actievoerders gaan aangifte doen, meldt de woordvoerder van Extinction Rebellion.

EINDE BERICHT

[6]

OMROP FRYSLAN

AUTOMOBILIST DUWT ACTIEVOERDERS EXTINCTION REBELLION BIJ VLIEGBASIS WEG

8 APRIL 2022

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1142817-automobilist-duwt-actievoerders-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-weg

Bij een demonstratie van Extinction Rebellion zijn demonstranten weggeduwd door een automobilist. De auto werd tegengehouden door de demonstranten, maar bleef toch doorrijden.

De auto werd tegengehouden door de demonstranten, maar bleef toch doorrijden:

Bij de actie is niemand gewond geraakt. De woordvoerder van de demonstranten laat weten dat ze aangifte zullen doen.

“Onze collega’s ter plaatse hebben de inschatting gemaakt dat ingrijpen niet direct noodzakelijk was. De situatie loste zichzelf snel op. We nemen verklaringen op van alle betrokkenen”, schrijft de Politie in een reactie.

Frisian Flag

De demonstranten van Extinction Rebellion protesteren tegen de oefeningen van Frisian Flag, omdat het negatieve effecten heeft op het milieu en het klimaat.

Bij de ingang van de vliegbasis staan jongeren gehuld in roze kleding. Ze hebben zich vastgeketend aan bomen en aan elkaar.

EINDE BERICHT

[7]

DE POLITIE STOND ERBIJ EN KEEK ERNAAR:

ZIE BEELDEN OP ONDERSTAAND BERICHT

[ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 7]

OMROP FRYSLAN

AUTOMOBILIST DUWT ACTIEVOERDERS EXTINCTION REBELLION BIJ VLIEGBASIS WEG

8 APRIL 2022

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1142817-automobilist-duwt-actievoerders-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-weg

””Onze collega’s ter plaatse hebben de inschatting gemaakt dat ingrijpen niet direct noodzakelijk was. De situatie loste zichzelf snel op. We nemen verklaringen op van alle betrokkenen”, schrijft de Politie in een reactie.”

OMROP FRYSLAN

AUTOMOBILIST DUWT ACTIEVOERDERS EXTINCTION REBELLION BIJ VLIEGBASIS WEG

8 APRIL 2022

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1142817-automobilist-duwt-actievoerders-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-weg

[8]

ZIE NOTEN 6 EN 7

[9]

HUMAN RIGHTS WATCH

UKRAINE: APPARENT WARCRIMES IN

RUSSIA CONTROLLED AREAS

Summary Executions, Other Grave Abuses by Russian Forces

https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas

(Warsaw) – Human Rights Watch has documented several cases of Russian military forces committing laws-of-war violations against civilians in occupied areas of the Chernihiv, Kharkiv, and Kyiv regions of Ukraine. These include a case of repeated rape; two cases of summary execution, one of six men, the other of one man; and other cases of unlawful violence and threats against civilians between February 27 and March 14, 2022. Soldiers were also implicated in looting civilian property, including food, clothing, and firewood. Those who carried out these abuses are responsible for war crimes.

“The cases we documented amount to unspeakable, deliberate cruelty and violence against Ukrainian civilians,” said Hugh Williamson, Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. “Rape, murder, and other violent acts against people in the Russian forces’ custody should be investigated as war crimes.”

Human Rights Watch interviewed 10 people, including witnesses, victims, and local residents of Russia-occupied territories, in person or by telephone. Some people asked to be identified only by their first names or by pseudonyms for their protection.

On March 4, Russian forces in Bucha, about 30 kilometers northwest of Kyiv, rounded up five men and summarily executed one of them. A witness told Human Rights Watch that soldiers forced the five men to kneel on the side of the road, pulled their T-shirts over their heads, and shot one of the men in the back of the head. “He fell [over],” the witness said, “and the women [present at the scene] screamed.”

Russian forces in the village of Staryi Bykiv, in Chernihiv region, rounded up at least six men on February 27, and later executed them, according to the mother of one of the men, who was nearby when her son and another man were apprehended, and who saw the dead bodies of all six.

A 60-year-old man told Human Rights Watch that on March 4, a Russian soldier threatened to summarily execute him and his son in Zabuchchya, a village northwest of Kyiv, after searching their home and finding a hunting rifle and gasoline in the backyard. Another soldier intervened to prevent the other soldier from killing them, the man said. His daughter corroborated his account in a separate interview.

On March 6, Russian soldiers in the village of Vorzel, about 50 kilometers northwest of Kyiv, threw a smoke grenade into a basement, then shot a woman and a 14-year-old child as they emerged from the basement, where they had been sheltering. A man who was with her in the same basement when she died from her wounds two days later, and heard accounts of the incident from others, provided the information to Human Rights Watch. The child died immediately, he said.

A woman told Human Rights Watch that a Russian soldier had repeatedly raped her in a school in the Kharkiv region where she and her family had been sheltering on March 13. She said that he beat her and cut her face, neck, and hair with a knife. The next day the woman fled to Kharkiv, where she was able to get medical treatment and other services. Human Rights Watch reviewed two photographs, which the woman shared with Human Rights Watch, showing her facial injuries.

Many of the Ukrainian civilians we interviewed described Russian forces taking food, firewood, clothing, and other items such as chainsaws, axes, and gasoline.

All parties to the armed conflict in Ukraine are obligated to abide by international humanitarian law, or the laws of war, including the Geneva Conventions of 1949, the First Additional Protocol to the Geneva Conventions, and customary international law. Belligerent armed forces that have effective control of an area are subject to the international law of occupation. International human rights law, which is applicable at all times, also applies.

The laws of war prohibit willful killing, rape and other sexual violence, torture, and inhumane treatment of captured combatants and civilians in custody. Pillage and looting are also prohibited. Anyone who orders or deliberately commits such acts, or aids and abets them, is responsible for war crimes. Commanders of forces who knew or had reason to know about such crimes but did not attempt to stop them or punish those responsible are criminally liable for war crimes as a matter of command responsibility.

“Russia has an international legal obligation to impartially investigate alleged war crimes by its soldiers,” Williamson said. “Commanders should recognize that a failure to take action against murder and rape may make them personally responsible for war crimes as a matter of command responsibility.”

For detailed findings, please see below.

Kharkiv Rape

On March 13, a Russian soldier beat and repeatedly raped Olha [not her real name], a 31-year-old woman in Malaya Rohan, a village in the Kharkiv region that Russian forces controlled at the time.

Russian soldiers entered the village on February 25, Olha said. That day, about 40 villagers, mostly women and girls, were sheltering in the basement of a local school. She was there with her 5-year-old daughter, her mother, her 13-year-old sister, and her 24-year-old brother.

At around midnight on March 13, a Russian soldier forcibly entered the school, Olha said: “He broke glass windows at the entrance to the school and banged on the door.” A guard opened the door.

The soldier, who carried an assault rifle and a pistol, went into the basement and ordered everyone there to line up. The woman stood in the line holding her daughter, who was asleep. He told her to give him the girl, but she refused. He told her brother to come forward and ordered the rest of the group to kneel, or, he said, he would shoot everyone in the basement.

The soldier ordered her brother to follow him to help find food. They left and came back an hour or two later. The soldier sat down on the floor.

“People started asking if they could go to the bathroom and he let them, in groups of two and three,” Olha said. After that, people started settling down for the night. The soldier approached her family and told her to follow him.

The soldier took her to a classroom on the second floor, where he pointed a gun at her and told her to undress. She said: “He told me to give him [oral sex]. The whole time he held the gun near my temple or put it into my face. Twice he shot at the ceiling and said it was to give me more ‘motivation.’” He raped her, then told her to sit on a chair.

She said she was getting very cold in the unheated school and asked if she could get dressed, but the soldier told her she should only put on her top, not her pants or underwear. “While I was putting on my clothes, the soldier told me that he was Russian, that his name was [name withheld] and that he was 20. He said that I reminded him of a girl he went to school with.”

The soldier told her to go to the basement and get her things, so that she could stay in the classroom with him. She refused. “I knew my daughter would cry if she saw me,” she said. The soldier got a knife and told her to do so as he said if she wanted to see her child again. The soldier raped her again, put a knife to her throat and cut the skin on her neck. He also cut her cheek with the knife and cut off some of her hair. He hit her on the face with a book and repeatedly slapped her. Photographs that she shared with Human Rights Watch, dated March 19 and 20, show cut marks and bruising on her neck and face.

At about 7 a.m. on March 14, the soldier told her to find him a pack of cigarettes. They went downstairs together. She asked the guard to give the soldier some cigarettes. After the soldier got the cigarettes, he left.

That day she and her family walked to Kharkiv, where volunteers provided her with basic medical assistance. They moved into a bomb shelter. “I am lucky to be alive,” she said. She said that the Malaya Rohan council authorities were in touch with her and her mother and that the authorities were preparing a criminal complaint, which they plan to file with Ukraine’s prosecutor’s office.

Human Rights Watch received three other allegations of sexual violence by Russian soldiers in other villages in the Chernihiv region and in Mariupol in the south but has not been able to independently verify them.

Summary Killings, Other Violence

On February 27, Russian forces rounded up six men in the village of Staryi Bykiv, in the Chernihiv region, and summarily executed them. Tetiana, from Novyi Bykiv, which faces Staryi Bykiv, just across the Supiy River, spoke with the relatives of four of the men who were killed. She told Human Rights Watch that on February 27, the bridge between Novyi Bykiv and Staryi Bykiv was blown up, and Russian forces shelled both villages. A column of Russian armored vehicles then entered Staryi Bykiv.

“Most people were hiding in their basements because of shelling, and soldiers went door to door,” Tetiana said the families from Staryi Bykiv told her. The soldiers took six men from their homes:

They took six men from three different families. One mother had both of her sons taken [and shot]. Another young man was in his early 20s, his name was Bohdan, I know his mother well, she told me that the soldiers told her to wait near her house while they took her son … to question him. They said the same thing to other families. Instead, they led these six men away, took them to the far end of the village, and shot them.

Viktoria, Bohdan’s mother, interviewed separately, told Human Rights Watch that on February 27:

They took my son, Bohdan [age 29], and my brother-in-law, Sasha [full name Olexander, age 39]. We were in the basement [due to the shelling], so we didn’t see. They went out to smoke. Then our neighbor ran up and said he saw them taking Bohdan and Sasha away, and a few other guys.

Viktoria ran to the street to ask Russian soldiers at the checkpoint what had happened. “They told us not to worry, that [soldiers] would scare them a bit and then let them go,” she said. “We walked away about 50 meters … and heard gunshots. It was about 6:20 p.m.”

Viktoria said that the next day she and her sister went to the meadow and saw the bodies lying by a building there:

Three were on one side of the building, but not my son and brother-in-law. We walked around to the other side and saw [Bohdan and Sasha, and one more]. They were laying there. There were gunshots to their heads. Their hands were tied behind their backs. I looked at my son’s body, his pockets were empty, he didn’t have his phone, or keys or [identity] documents.

Viktoria asked soldiers at the checkpoint for permission to collect the bodies, but they refused. Heavy shelling continued the following days.

On March 7, Viktoria said, they again asked the soldiers for permission to collect the bodies: “At the checkpoint they told us to go the cemetery, that they’d bring us the bodies.… Everyone [all the neighbors] came, like 75 people…. We buried all of them on the same day, in separate graves.”

Viktoria said that the other four men buried that day were Volodymyr, 40, another Olexander, 40, and two brothers, Ihor, 31, and Oleh, 33.

Tetiana said the soldiers also took all of the villagers’ wood, leaving them nothing for cooking or heating their homes.

On March 4, Russian forces summarily executed a man in Bucha, 30 kilometers northwest of Kyiv, and threatened to execute four others, said a teacher who witnessed the killing. She said she heard shooting at about 7 a.m. and saw three Russian armored vehicles and four Kamaz [Russian brand] trucks driving down her street. She was sheltering in the cellar with her two dogs when she heard glass breaking, and then her front door being broken down. Voices outside said [in Russian]: “Come outside right now or we will throw a grenade.”

She yelled that she was alone in the cellar and came out with her hands up.

“There were three men outside, two [Russian] soldiers and a commander,” she said. “They took my phone and checked it, then told me to get my [identification] documents and come with them.” As she walked down the street with the soldiers, she saw that they were also rounding up her neighbors and ordering them to walk. She said:

They took us to where the office of AgroButpostach [a rental storage company] used to be. Right next to the building, there is a parking lot and a small square. They gathered people at that square, mostly women but there were also several men among us, over 50 [years old]. There were around 30 military there and the commander had [paratrooper] insignia [on his fatigues]. He spoke with an accent from western or central western Russia…. I was born in Russia myself, so I pick up on such things. The soldiers were all thin and looked the worse for wear.

She said that the soldiers brought about 40 people to the square, gathered everyone’s phones, checked documents, and asked who was in territorial defense, or local self-defense units:

Two women asked to go to the bathroom. One of them was pregnant. I asked to go with them. A soldier showed us the way to the toilet, which was around the building, I think it was now their headquarters. The building was long. Along the wall on the other side, we saw a large pool of blood.

She said they waited in the square for hours in the very cold weather:

At one point they brought in one young man, then four more. The soldiers ordered them [to] take off their boots and jackets. They made them kneel on the side of the road. Russian soldiers pulled their T-shirts, from behind and over their heads. They shot one in the back of the head. He fell. Women screamed. The other four men were just kneeling there. The commander said to the rest of the people at the square: “Don’t worry. You are all normal – and this is dirt. We are here to cleanse you from the dirt.”

She said that after several more hours the soldiers took the people back to their homes. The other four men remained kneeling when she left.

She said that when she was able to leave the town on March 9, the young man’s body was still lying where he had been shot.

Dmytro, 40, told Human Rights Watch that he and his family fled the heavily shelled city of Bucha on March 7. He said that they did not know of any safe evacuation routes, so they walked – wrapped in white sheets and waving white sheets in the air – for about five kilometers to the village of Vorzel.

Once in Vorzel, they sheltered for two nights in the basement of a two-story building, with a group of local residents. Dmytro said that there was a woman with them in the basement who had chest and leg wounds. Other people in the basement told him that she had been shot the day before, when Russian soldiers stormed that same basement and threw a smoke grenade inside. Several people panicked and ran outside, where Russian soldiers fired at them. The woman was wounded, and the people in the basement told him that a 14-year-old child was shot in the head and killed. Dmytro said that the woman died the next day, on March 8. He and several local residents buried her outside the bomb shelter.

On March 4, Russian forces threatened to execute a man and his son in Zabuchchya, a village outside the city of Irpin, northwest of Kyiv. A village resident said that on March 4, Russian forces entered the village, where he was sheltering with 10 other people, including a family from Irpin, in the basement of his home. In a separate interview, his daughter corroborated his account. He said that 13 soldiers entered his house to search it:

The soldiers asked about my son, 34, who is in the territorial defense. He came out to meet them. They asked who was in the house and then they searched the house and turned it upside down.… In the backyard, they found my hunting rifle and a bottle of gasoline, and they went ballistic.

The commander who gave orders to others said: “Take them [me and my son] to the tree outside and shoot them.” They took us outside. One of the soldiers objected. They took us back inside and ordered my son to strip naked because they said they wanted to look for nationalist tattoos. Other soldiers also went to houses on our street, including the house of a judge – she had gone and locked the house – and the local council deputy.

They broke the window in the judge’s house to get in. We saw them taking bags and bags of stuff out of the judge’s house. After that, they left.… I took my family and everyone who was in the basement, and we fled in two cars. My wife and my son and mother, 80, are now staying at my daughter’s house in Khodosivka [southwest of Kyiv].

[10]

NIEUWSBLAD.BE

THE NEW YORK TIMES VERIFIEERT VIDEO VAN

OEKRAINSE SOLDATEN, DIE RUSSISCHE

KRIJGSGEVANGENEN DOODSCHIETEN

7 APRIL 2022https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220407_94207678

Op een video die sinds maandag circuleert op het – vooral in Rusland populaire – Telegram is te zien hoe Oekraïense soldaten schijnbaar verschillende Russische krijgsgevangenen doodschieten in een voorstad van Kiev. Dat meldt The New York Times, dat videobeelden van het incident kon verifiëren.

Op de video is te zien hoe Oekraïense soldaten in de nasleep van een aanval op een konvooi met Russische voertuigen tussen de lijken van dode Russische soldaten wandelen. “Hij leeft nog. Kijk, hij leeft nog. Hij hapt naar adem”, zegt een Oekraïense militair over een Russische soldaat. Vervolgens beschiet een soldaat de gewonde man tweemaal. De Russische soldaat blijft bewegen, wordt een derde keer beschoten, en stopt dan met bewegen.

Verder zijn in de video ook de lijken van zeker drie andere Russische militairen te zien, telkens met schotwonden in het hoofd. Eén van hen heeft de handen achter de rug vastgebonden. Bij sommige Russen lijken de jassen, schoenen of helmen verwijderd. “Dit zijn niet eens mensen”, zegt een Oekraïense soldaat verder in de video.

De beelden werden op of rond 30 maart gefilmd op een weg net ten westen van het dorp Dmytrivka (net ten westen van Kiev) na een Oekraïense hinderlaag op een terugtrekkende Russische colonne. Oz Katerji, een freelance journalist, plaatste de beelden op 2 april op Twitter.

De Oekraïense soldaten zijn herkenbaar aan de vlagsymbolen op hun uniform, en zeggen meermaals “Slava Ukraini”, “Glorie voor Oekraïne”. Het is niet duidelijk van welke eenheid ze deel uitmaken, maar in de video verwijst één man naar hen als ‘de jongens van Belgravia’. Belgravia is een wijk enkele honderden meters van waar het incident plaatsvond. Een Oekraïens persagentschap verwees dan weer naar hen als “het Georgische legioen”, een paramilitaire eenheid bestaande uit Georgische vrijwilligers die in 2014 gevormd werd, na de Russische inval in Oekraïne.

EINDE BERICHT

[11]

The World will not be destroyed by those, who do Evil,but by those who watch them without doing anything”
Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 11/Nu.nl kijkt weg van het Onrecht

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.