Nolten 1 t/m 6/NOS kijkt weg van het Onrecht

[1]

ASTRID ESSED VERSUS NOS TELETEKSTREDACTIE

https://www.astridessed.nl/?s=NOS+teletekstredactie

[2]

TERREURDAAD TEGEN KLIMAATACTIEVOERDERS: GEZAG KIJKT TOE, NOS ZWIJGTPETER STORM8 APRIL 2022
https://www.peterstormt.nl/2022/04/08/terreurdaad-tegen-klimaatactievoerders-gezag-kijkt-doe-nos-zwijgt/

Geplaatst op 8 april 2022 door egel

vrijdag 8 april 2022

Vandaag, 8 april, hebben een elftal actievoerders(*) een dikke vier uur lang de poort geblokkeerd van de Vliegbasis Leeuwarden, een militaire luchtmachtbasis.(1) De timing was gepast en wrang. het verloop was deels schokkend. En de NOS deed waar ze goed in is. De NOS deed er het zwijgen toe.

Gepast: het was de laatste dag van een twee weken durende militaire oefening. Zo’n oefening is oorlogsvoorbereiding. Zo’n oefening is lawaai. En zo’n oefening is vervuiling, klimaatbederf. Weg ermee, en om dat te onderstrepen: blokkeren die handel. Wrang: het is oorlog, we zijn allemaal vreselijk boos op Poetin en zijn koloniale – gelukkig niet erg succesvolle – veroveringsoorlog in Oekraïne. Voor veel mensen vertaalt die boosheid zich in vrijwel kritiekloze steun aan de NAVO, aan militaire support richting Oekraïne en dergelijke. Psychologisch begrijpelijk, die houding, onder de druk van media, beeldvorming en propaganda. Principieel en politiek verkeerd, maar wel een feit om rekening mee te houden. Op zo’n moment is het blokkeren van een militaire basis van een NAVO-staat een gevoelig iets.

Mede daarom heb ik voor deze blokkadeactie een enorme waardering. Ze zijn niet geweken voor een dreigende vijandige publieke opinie. Ze trotseerden de hoon en de intimidatie. Ze staken hun nek uit en deden wat ze nodig vonden: een statement maken, en daadwerkelijk de poort urenlang blokkeren, waarbij ze zich met lock-ons vastgeketend hadden aan elkaar. Dat is geen gemakkelijk potje zitten voor de poort: je bewegingsvrijheid is ernstig beperkt, je zit op de koude grond, daadwerkelijk de boel te versperren met elkaar. Petje af voor de volharding en het incasseringsvermogen van deze dappere mensen!

En ze liepen ook nog andere risico’s! Dit had in arrestaties kunnen uitmonden, als de politie er genoeg van had gekregen. Actievoerders kozen er zelf voor om er na vier uur een punt achter te zetten.(2) Ze hadden flinke media-aandacht gehad, in die zin was het doel bereikt. Geen arrestaties dus, geen pijnlijke politieprocedures om mensen uit de lock-ons te krijgen, geen rechtstreeks politiegeweld. Het is weer eens wat anders.

Maar er was nog ander gevaar. Een automobilist reed, over het trottoir en grasperk bij de blokkade, op demonstranten.(3) Die stonden voor de auto maar werden door die wagen teruggeduwd. En levensgevaarlijke situatie! Als een actievoerder zou zijn uitgegleden, zou de automobilist die persoon zware verwondingen hebben toegebracht met diens rijdende gevaarte. Doodeng om te zien, erg riskant om mee te maken. Dit was een terreurdaad tegen actievoerders. Dat de daad zonder slachtoffers bleef, doet daar niets aan af.

Intussen was er politie en marechaussee. Op beeldmateriaal is glashelder te zien hoe een agent van de Koninklijke Marechaussee toekeek en niets deed. Over de stoep rijden: sowieso een verkeersovertreding volgens hun eigen regeltjesboek; op mensen in rijden, op zijn minst het risico nemen dat iemand zwaar gewond raakt: duidelijk een misdrijf volgens alweer hun eigen wetten. De staatsdienaren, criminaliteitsbestrijders en ordehandhavers deden niets om dit te voorkomen, en ook niets om de overduidelijke dader – ‘verdachte’ is echt een verhullend eufemisme hier – tegen te houden of aan te houden.

Politie en marechaussee gaven dus, door niet in te grijpen, de automobilist groen licht bij het plegen van zijn terreurdaad. Dat maakt politie en marechaussee zelf medeplichtig aan die terreurdaad. De automobilist mocht doen wat de politie zelf niet actief deed: de blokkade aanvallen, geweld plegen tegen demonstranten. Er was dus wel degelijk politiegeweld vandaag. het was alleen uitbesteed, tijdelijk geprivatiseerd.

De vraag is dan ook niet zozeer waarom de politie niets deed tegen die automobilist: soort steunt immers soort, gezag en automobilist stonden onmiskenbaar aan de zelfde verkeerde kant. De vraag is eerder: wat gaan wij doen tegen de politie en de marechaussee? Tegen zo’n automobilist zijn een volgende keer kraaienpoten een goed idee, zoals ik al heb zien opperen. En ik zie ook niet waarom de voorruit van zo’n auto respect verdient. Maar wat doen we tegen die medeplichtige marechaussee en politie?

En nog iets. Ik heb aardig wat gezien in regionale media. Waar verslaglegging van plaatselijk nieuws hun werk is, daar hebben zij hun werk gedaan. Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website. Nu.nl idem, RTL Nieuws idem.

Het is ondenkbaar dat deze drie media niet in de loop van de dag op de hoogte zijn geraakt van het hierboven beschreven voorval. Dat ze het niet genoemd hebben, betekent dat ze het hebben verzwegen. Wie zwijgt stemt toe. Zo helpt onder meer de NOS mee om terreur tegen actievoerders te normaliseren. Wellicht dat we daar een volgende keer rekening mee kunnen houden, als we doelwitten voor een actie uitkiezen.

Noten

(*) Noot, aangebracht vlak na plaatsing: Hier stond heel even “vijftien”, maar dat klopt bij nader inzien niet.

1 Extinction Rebellion blokkeert hoofdingang vliegbasis’, Vliegop, 8 april 2022, https://vliegop.noblogs.org/post/2022/04/08/extinction-rebellion-blokkeert-hoofdingang-vliegbasis/

Asing Walthaus, ‘ Na dik vier uur einde demonstratie klimaatactivisten Extinction rebellion bbij vliegbasis leeuwarden’, Dagblad van het Noorden, 8 april 2022, https://dvhn.nl/groningen/Na-dik-vier-uur-einde-actie-bij-vliegbasis-Leeuwarden-27599159.html

Automobilist duwt actievoerders Extinction rebellion bij vliegbasis weg’, Omrop Fryslan, 8 april 2022, https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1142817-automobilist-duwt-actievoerders-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-weg

Peter Storm

EINDE ARTIKEL

[3]””Maar waar was de NOS? Misschien dat ze het kort vermeld hebben ergens. Maar het staat niet prominent, of zelfs maar vindbaar, op de NOS-website.” 
TERREURDAAD TEGEN KLIMAATACTIEVOERDERS: GEZAG KIJKT TOE, NOS ZWIJGTPETER STORM8 APRIL 2022
https://www.peterstormt.nl/2022/04/08/terreurdaad-tegen-klimaatactievoerders-gezag-kijkt-doe-nos-zwijgt/

[4]

NOSGROTE INTERNATIONALE LUCHTMACHTOEFENINGFRISIAN FLAG VAN START
https://nos.nl/artikel/2422971-grote-internationale-luchtmachtoefening-frisian-flag-van-start

Op vliegbasis Leeuwarden is vandaag de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2022 begonnen. Militairen uit binnen- en buitenland oefenen de komende twee weken verschillende vliegmanoeuvres.

Van maandag tot en met vrijdag gaan elke dag tussen 08.00 en 17.00 uur zo’n dertig toestellen de lucht in om te oefenen boven de Noordzee en Noord-Nederland. Aan de oefening doen verschillende NAVO-partners mee, waaronder de Verenigde Staten, Engeland, Italië, Canada en Frankrijk.

Oekraïne geeft belang aan

De gezamenlijke oefening moet vliegers leren samen te werken bij dreigende situaties waartegen in internationaal verband wordt opgetreden. Volgens het ministerie van Defensie wordt er niet meer dan anders getraind, nu er oorlog is in Oekraïne.

Maar die oorlog geeft volgens Olivier Brok, hoofd operaties van de vliegbasis, wel het belang van de oefening aan. “De oorlog speelt zeker mee in het achterhoofd. Dat het dus best wel een keer echt kan zijn”, zegt hij tegen Omrop Fryslân.

De gevechtsvliegtuigen vliegen boven land op minstens 2 kilometer hoogte. Voor helikopters en een transportvliegtuig is boven Noord-Nederland een tijdelijk laagvlieggebied ingesteld. De luchtmachtoefening vindt elk jaar plaats, altijd vanaf vliegbasis Leeuwarden. De basis ligt midden in het oefengebied, waardoor de vliegtijd effectief benut kan worden. Alleen de afgelopen twee jaar ging de oefening vanwege corona niet door.

Uitstoot en geluidsoverlast

Voor het eerst wordt ook de uitstoot van vliegtuigen gemeten. Bij enkele huizen rond de vliegbasis zijn speciale kastjes geplaatst om de uitstoot van fijnstof te meten. Gisteren was er een stilteprotest tegen de oefening. De actievoerders zijn het niet eens met de geluidsoverlast en het vuil dat de vliegbasis veroorzaakt.

EINDE NOS BERICHT

[5]

WIKIPEDIAEXTINCTION REBELLION
https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion

[6]”

Frisian Flag

De demonstranten van Extinction Rebellion protesteren tegen de oefeningen van Frisian Flag, omdat het negatieve effecten heeft op het milieu en het klimaat.”

OMROP FRYSLAN

AUTOMOBILIST DUWT ACTIEVOERDERS EXTINCTION REBELLION BIJ VLIEGBASIS WEG

8 APRIL 2022

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1142817-automobilist-duwt-actievoerders-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-weg

Bij een demonstratie van Extinction Rebellion zijn demonstranten weggeduwd door een automobilist. De auto werd tegengehouden door de demonstranten, maar bleef toch doorrijden.

De auto werd tegengehouden door de demonstranten, maar bleef toch doorrijden:

Bij de actie is niemand gewond geraakt. De woordvoerder van de demonstranten laat weten dat ze aangifte zullen doen.

“Onze collega’s ter plaatse hebben de inschatting gemaakt dat ingrijpen niet direct noodzakelijk was. De situatie loste zichzelf snel op. We nemen verklaringen op van alle betrokkenen”, schrijft de Politie in een reactie.

Frisian Flag

De demonstranten van Extinction Rebellion protesteren tegen de oefeningen van Frisian Flag, omdat het negatieve effecten heeft op het milieu en het klimaat.

Bij de ingang van de vliegbasis staan jongeren gehuld in roze kleding. Ze hebben zich vastgeketend aan bomen en aan elkaar.

EINDE BERICHT

[6]

Met deze blokkade neemt Extinction Rebellion deel aan de acties die tijdens Frisian Flag in Leeuwarden onder de leus ‘Geen Bommen maar bomen!’ worden gecoördineerd door actie collectief Vliegop!”

VLIEGOP

EXTINCTION REBELLION BLOKKEERT HOOFDINGANG

VLIEGBASIS

28 APRIL 2022

Vrijdag 8 april vanaf 07.30 uur blokkeert Extinction Rebellion de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden. Dit doen wij onder de slogan ‘Geen Bommen maar Bomen!’ We vragen zo aandacht voor de effecten van oefeningen als ‘Frisian Flag’ op het klimaat en de natuur.  Roze vredes-“soldaten” en rebellen zijn vastgeketend aan bomen en aan elkaar. Ook worden er speeches gehouden en houden mensen banners vast om de boodschap kracht bij te zetten. 

Defensie is het meest vervuilende Nederlandse overheidsbedrijf. Legers wereldwijd zijn verantwoordelijk voor ruim 6 procent van de totale CO2-uitstoot. Met deze blokkade willen we defensie en de overheid duidelijk maken dat door de uitstoot, vervuiling en het lawaai van de vliegbasis – specifiek tijdens grote militaire oefeningen zoals ‘Frisian Flag’ – de leefbaarheid voor mensen en dieren ernstig wordt aangetast.

Ook defensie heeft een grote verantwoordelijkheid in het bestrijden van klimaatverandering.

Defensie zegt ernaar te streven om in 2030 de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met tenminste 20 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 2010, en in 2050 met tenminste 70 procent. Dit is niet in lijn met de landelijke klimaatdoelen en volstrekt onvoldoende om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen.

Krijgsmachten zijn direct verbonden met de wapenindustrie en daarmee met corruptie, onderdrukking en oorlog. Door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn krijgsmachten bovendien gebonden aan de fossiele industrie. Het “veiligstellen” van grondstoffen en fossiele brandstoffen om kapitalistische maatschappijen draaiende te houden, is een vorm van kolonialisme die samenlevingen en ecosystemen onderdrukt, uitbuit en vernietigd.

Oorlog en fossiele brandstoffen gaan hand in hand, zoals ook de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk maakt. Extinction Rebellion steunt het Oekraïense volk in haar verzet tegen Rusland. Tegelijkertijd zijn we kritisch op de onderliggende machten die juist oorlog en klimaat-ontwrichting in de hand werken.

Extinction Rebellion zal daarom in opstand blijven komen. We eisen van de overheid, defensie en de fossiele industrie een snelle omslag naar een duurzaam (economisch) systeem en het halen van de klimaatdoelen.

Met deze blokkade neemt Extinction Rebellion deel aan de acties die tijdens Frisian Flag in Leeuwarden onder de leus ‘Geen Bommen maar bomen!’ worden gecoördineerd door actie collectief Vliegop!

EINDE BERICHT

”Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert vrijdagochtend enkele uren de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden. Onder de slogan ‘Geen bommen maar bomen!’ wil de groep aandacht vragen voor de effecten van luchtmachtoefeningen.”

BNNVARA.NL

EXTINCTION REBELLION PROTESTEERT

TEGEN LUCHTMACHTOEFENINGEN

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/actie-extinction-rebellion-bij-vliegbasis-leeuwarden

Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert vrijdagochtend enkele uren de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden. Onder de slogan ‘Geen bommen maar bomen!’ wil de groep aandacht vragen voor de effecten van luchtmachtoefeningen.

Vastgeketende vredessoldaten

De demonstratie begon rond 07.30 uur en duurde tot ongeveer 13.00 uur. De protesteerders van Extinction Rebellion, die ‘roze vredessoldaten’ en ‘rebellen’ worden genoemd, waren vastgeketend aan bomen en aan elkaar. Ook hielden mensen banners vast.

De afgelopen twee weken werd op de vliegbasis de ‘Frisian Flag’ uitgevoerd. Dat is een grote internationale luchtmachtoefening die jaarlijks wordt gehouden vanaf de vliegbasis. “Het belang daarvan maakt de oorlog in Oekraïne weer eens duidelijk”, aldus het Ministerie van Defensie. Extinction Rebellion vindt de oefening echter onnodig vervuilend.

Zes procent van de CO2-uitstoot

Extinction Rebellion stelt dat Defensie het meest vervuilende Nederlandse overheidsbedrijf is. “Legers wereldwijd zijn verantwoordelijk voor ruim zes procent van de totale CO2-uitstoot”, aldus de actiegroep. “Met deze blokkade willen we defensie en de overheid duidelijk maken dat door de uitstoot, vervuiling en het lawaai van de vliegbasis – specifiek tijdens grote militaire oefeningen zoals ‘Frisian Flag’ – de leefbaarheid voor mensen en dieren ernstig wordt aangetast.”

Oorlog en fossiele brandstoffen gaan hand in hand, zegt Extinction Rebellion. Rusland is een grote bron van aardolie voor andere landen, en op die relaties staat nu spanning door de oorlog in Oekraïne. “Extinction Rebellion steunt het Oekraïense volk in haar verzet tegen Rusland”, zegt de actiegroep. “Tegelijkertijd zijn we kritisch op de onderliggende machten die juist oorlog en klimaat-ontwrichting in de hand werken.”

Gevolgen

De actie heeft volgens een woordvoerder van Defensie totaal geen gevolgen gehad voor de activiteiten op de luchtmachtbasis. Volgens een woordvoerster van Extinction Rebellion namen de werknemers een andere ingang. De politie greep niet in en liet de activisten begaan, waarna de betogers zelf besloten de actie te beëindigen.

Aan het eind van de actie reed een automobilist zachtjes tegen twee demonstranten aan die zijn auto probeerden tegen te houden. De betogers werden door de auto weggeduwd. Niemand raakte gewond. De actievoerders gaan aangifte doen, meldt de woordvoerder van Extinction Rebellion.

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Nolten 1 t/m 6/NOS kijkt weg van het Onrecht

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.