Verdachte steekpartij Amsterdam had terroristisch motief/Terrorisme?/Enkele impressies

Related image

AMSTERDAM CENTRAAL STATION, WAAR JAWED S ALS
EEN DOLLE INSTAK OP TWEE AMERIKAANSE TOERISTEN
HEM WORDT EEN ”TERRORISTISCH MOTIEF” TOEGESCHREVEN,
MAAR DAAR BEN IK LANG NIET ZEKER VAN……

 

De moskee in Enschede.

De moskee in Enschede. © Annina Romita

HET GOOIEN VAN BRANDBOMMEN NAAR DE MOSKEE IN DEVENTER,
DAT IS EEN AANSLAG, ZOALS HET HOF TERECHT OORDEELDE
In Facebookfilmpjes op S. zijn profiel wordt hard uitgehaald naar Nederland en Geert Wilders.In Facebookfilmpjes op S. zijn profiel wordt hard uitgehaald naar Nederland en Geert Wilders.
DUS DIT MOET DE AANKONDIGING VAN EEN ”MOORDAANSLAG”
OP PVV WILDERS VOORSTELLEN?
WELEENS GEHOORD, LEZERS, VAN WOULD BE TERREURPLEGERS,
DIE HUN VOORNEMEN TOT MOORD OP FACEBOOK AANKONDIGEN?
IKKE NIET
Image result for bom bij aanslag/Images
ZO ZIET EEN AANSLAG ER  UIT!
NIET OP EEN STATION OM JE HEEN STEKEN ALS EEN DOLLE!
Image result for mes verwarde man/Images
 
 
 
 

Image result for mitrailleur/Images
750 × 423Images may be subject to copyrightFind out more

Image result for Bom bij aanslag/Images

AANSLAGPLEGERS ZIJN MANNEN VAN HET MITRAILLEUR OF
DE BOM
NIET VAN HET MES
Image result for mist/Images
1920 × 1187Images may be subject to copyrightFind out more
DE ZAAK JAWED S/EEN MISTIG  VERHAAL, DAT MEER
VRAGEN OPWERPT DAN ANTWOORDEN GEEFT

 

 

VERDACHTE STEEKPARTIJ AMSTERDAM HAD TERRORISTISCH
MOTIEF/TERRORISME?/ENKELE IMPRESSIES
Er is een oud, zeventiende eeuws Verhaal-misschien
gaat het wel terug tot de Middeleeuwen-van een bakker,
die herrie krijgt met de slager, die zo hoog oploopt,
dat hij hem wil vermoorden.
Dus wat doet die bakker? 
Hij gaat naar de Paardenmarkt en gaat daar twee Paarden
verkopers met een stok te lijf, die gewond raken.
De bakker wordt overmeesterd door de dienaren van
de Schout [wetshandhaver] [1] en als de Schout
na arrestatie
de bakker vraagt waarom hij die Paardenverkopers’
heeft aangevallen, zegt hij:
”Omdat ik de slager wilde vermoorden”

 

 
Kunnen jullie daaraan een touw vastknopen, lezers.
Nou, ikke niet.
En die Schout ook niet, wat niet betekende, dat onze
Bakker niet werd bestraft.
Dan krijgt het Verhaal een loop, die voor
dit stuk niet interessant is en dus laat ik het
hierbij.
 
Maar dit aloude Verhaal IS van belang, omdat
het de Tijd overstijgt. 
 
Want ook in deze 21 ste Eeuwse Dagen gebeuren er merkwaardige
Zaken.
Zaken, die dit aloude Verhaal weer in herinnering roepen.
 
LEES VERDER:
 
Op 31 augustus bereikte mij -en vele anderen-
het bericht, dat er een man, naar later bleek een Afghaan
, genaamd Jawed S, bij het Centraal Station Amsterdam was
neergeschoten door de politie, omdat hij om
zich heen had lopen steken, waarbij hij twee
personen, Amerikaanse toeristen, zou hebben
[ik formuleer het maar even juridisch, omdat er in
deze zaak wel erg veel aannames zijn, maar dit is
WEL zo gebeurd] neergeschoten. [2]
Wat denk je dan, tenminste ik?
”Dat is een verwarde man met duidelijk
psychische problemen.”
Ik denk dat meer mensen dat in eerste instantie
hebben gedacht.
 
Maar vrijwel direct bereikt ons het nieuwsbericht,
dat het hier om een terroristische aanslag zou gaan.
[3]
Veel ophef is er echter niet bij het publiek [4],
wat een aantal kranten, zoals de NRC en
het stompzinnige TV programma ”Goedemorgen
Nedderland” [5] , maar ook fascistische
volksophitser Thierry Baudet [6], duidelijk lijkt
te bedroeven.
Kennelijk hebben de mensen dit keer [het is
niet altijd het geval], een behoorlijke common sense.
 
Want er zitten een aantal kanten aan deze door vrijwel
de hele pers nagebouwde [ze zijn net lemmingen [7],
de meeste journalisten….] ”terrorisme” veronderstelling, die op zijn zachtst gezegd, nogal te denken geven:
TE DENKEN GEEFT
PUNT 1
 
SNELLE CONCLUSIE VAN DE POLITIE
 
Ten eerste dus het  moment van deze conclusie:
 
Mij viel op, dat de conclusie ”terrorisme”/”terroristisch
motief” wel heel snel werd getrokken en met vrijwel
 niets in handen:
Een man heeft lopen insteken op twee mensen en
zonder hem nog zelfs gehoord te hebben, deelt
de politie al mee
”Ik begrijp, dat de vraag, of er sprake is
van een terroristisch motief steeds opnieuw
gevraagd wordt.
Wij hebben zeker de indicatie, dat het mogelijk
die kant uitgaat” [8]
Dat is knap, als verdachte nog niet gehoord is,
wat de politie ook in eerste instantie toegeeft. [9]
In tweede instantie verklaart de politie, de man
nu wel gehoord te hebben en is er veel beslister in,
dat er nu sprake is van terrorisme/terroristisch motief.
De politie deelt hierover onder andere mee:
”Hij heeft openheid van zaken gegeven tijdens het
verhoor.
Dat is natuurlijk voor ons en het OM
prettig.
Inhoudelijk kunnen we dat niet vertellen,
wat er gezegd is, maar wij houden er zeker
rekening mee, dat hij een terroristisch motief had” [10]
 
Toch zijn er een aantal zaken vreemd aan dit geval
 
Ten eerste de aanvankelijke redelijk snelle ”indicatie”
van de politie, dat het ”mogelijk de kant van een
terroristisch motief uitgaat” [11]
Dit werd verklaard, nog voordat de verdachte,
Jawed S. dus, gehoord was, zoals de politie
zelf toegaf. [12]
 
Nadat verdachte Jawed gehoord was, leek de politie
er nog zekerder van te zijn, dat er sprake was van
een ”terroristisch oogmerk”
Politie merkte hierover in een vervolg verklaring op:
”Hij heeft openheid van zaken gegeven tijdens
het verhoor,
Dat is natuurlijk voor ons en het OM prettig.
Inhoudelijk kunnen we dat niet vertellen, wat daar
gezegd is door hem, maar we houden er zeker
rekening mee, dat hij een terroristisch motief had” [13]
Dat zal hij dan verklaard hebben [leid ik
af uit de politieverklaring], maar strict genomen is
dat nog geen bewijs.
Als de man psychische problemen heeft [waar dat
om zich heen gesteek volgens mij op zou kunnen wijzen],
zou hij dat ”terroristisch motief” nou juist kunnen
verklaren om zichzelf een ”belangrijke” status te geven.
Trouwens, sowieso is alleen de VERKLARING van iemand,
die om allerlei redenen kan worden afgelegd, niet afdoend
zonder ondersteunend bewijs/onderzoek.
En dat weet de politie ook.
 
Bovendien blijkt uit de berichtgeving van RTL Nieuws [waarvan ik de betrouwbaarheid aanneem,
aangezien ook de video
met het tweede gesprek met de politie, in het bericht
is verwerkt], dat de Duitse politie op verzoek
van de Nederlandse politie huiszoeking bij de man
gedaan heeft en onder andere computers, telefoons
en harde schijven in beslag genomen heeft, die nader zullen worden onderzocht. [14]
U leest het goed lezers:
”onderzocht”
Dat betekent, dat er op dat moment tenminste, nog niets
over de inhoud van computers/telefoongesprekken
bekend was, wat eventueel zou kunnen wijzen
op een ”terroristisch motief”
Voorbarige conclusie dus, op dat moment.
Overigens stoort het mij, dat RTL nieuws Jawed S
beschrijft als ”dader” [15]
Onschuldig tot schuld bewezen [16] is niet
alleen een formeel juridisch begrip, maar de
hoeksteen van de rechten van een verdachte
om willekeur uit te sluiten.
Veel te gemakkelijk qualificeren de media tegenwoordig
”verdachten” als ”daders” voor een gerechtelijke
veroordeling.
 
 
TE DENKEN GEEFT
PUNT 2
 
STEEKPARTIJ AANSLAG?
 
Dan de manier waarop het misdrijf gepleegd is.
Naar mijn mening past dat op willekeurige
mensen insteken goed in het beeld ”verwarde man”
waar Thierry Baudet zo’n bezwaar tegen heeft [17], omdat 
het niet strookt met zijn zondebokmodel [18]
Want hoewel het weleens voorkomt, worden
de meeste aanslagen niet met een in de
ronde stekend mes gepleegd.
Daarom is het onderzoek van het OM, of
Jawed D ”wel bij zinnen was” [19], volgens
mij erg nuttig…….
 
Als Jawed werkelijk een aanslag had willen plegen,
zou hij waarschijnlijk niet op de eerste de beste 
hebben ingestoken-ook volgens de politie-lezing zijn zijn slachtoffers hoogstwaarschijnlijk willekeurig gekozen [20]- maar effectiever
te werk zijn gedaan met als doel, zoveel mogelijk
slachtoffers te maken, wat meestal de insteek
van plegers van terreuraanslagplegers is.
Dan zou hij-waarschijnlijk- een bom geplaatst
hebben, met molotov cocktails zijn gaan stunten
of misschien met een mitrailleur [21] zijn gaan
schieten, wat veel slachtoffers ineens kan
maken.
 
Angst aanjagen [22] is een van de oogmerken van
aanslagplegers en wat jaagt eerder angst aan lezers:
Op willekeurige voorbijgangers insteken
of het afgaan van een bom?
 
 

TE DENKEN GEEFT
PUNT 3
 
DEFINITIE TERRORISTISCH OOGMERK
DE REVU GPASSEERD:
 
Okay, laten we eens kijken naar de definitie
van ”terroristisch oogmerk”, waarvan Jawed S.
beschuldigd wordt:
 
Artikel 83 a, Wetboek van Strafrecht:
 

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.” [23]
Een mond vol lezers, maar noodzakelijk om te beschouwen, waarvan Jawed S nou precies wordt
beschuldigd.
Punt voor punt:
1
het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen”

Nou lezers, niet alleen uit de reacties van de Centraal Station reizigers [24], maar ook uit de klaagzang van

zowel NRC, Goedemorgen Nederland en andere media,

als uit de [veelvuldige] gesprekken met mensen uit

mijn netwerk, heb ik kunnen concluderen, dat de steek-actie van Jawed S noch voor ophef [klacht NRC ”weinig

ophef onder het publiek], noch enige angst heeft

veroorzaakt.

Dus daarop kunnen ze Jawed S alvast niet of nauwelijks

”pakken”
2
dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden”
Ja, ook daarvan lijkt vooralsnog geen sprake.
Want ook al zou er sprake van zijn, dat Jawed S. ”Wilders
zou hebben bedreigd/hebben willen ”vermoorden” [volgens
RTL nieuws [25] –
waarover straks meer-, dan nog is Wilders
geen ”Overheid” of ”Internationale Organisatie;;
Integendeel:
Een deel van die ”Overheid” [even vertaald in de Nederlandse politiek], is lang niet blij met
alle acties van dit blonde zeventiende eeuws denkende
heerschap en vindt, dat het vaak wel ”wat minder”
kan.[26]
 
 
3
 
 

dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen”
HAHAHAHAHA!
En dat zou gedaan worden/zijn door Jawed S. met
zijn zielige insteekpartij op twee Amerikaanse
toeristen-hoe tragisch ook voor de slachtoffers-
Laat me niet lachen
TERRORISTISCH OOGMERK
PUNT 1, 2, 3
Drie hoofdpunten, genoemd in artikel 83, a, Wetboek
van Strafrecht, zijn hier dus tegen het Licht gehouden.
Mijns inziens ”voldoet” Jawed S daaraan niet.
Daardoor vind ik dat ”terroristisch oogmerk”
al heel discutabel.
 
Om wat hij zelf verklaard heeft, zeggen politie en
OM [27]
Nooit gehoord van verwarde mensen, die van alles
verklaren to make their mark in history?
To shine in a blaze of glory?
 
 
TUSSENDOOR
AANSLAGEN IN NEDERLAND
 
Overigens is het frapperend, wat er in Nederland
als ”aanslag” wordt getypeerd en wat niet:
Met bijna hoorbaar genoegen ratelde de verslaggever
er tegenover FvD voorman Thierry Baudet over, dat
de Jawed S. attack ”de tweede aanslag in Nederland”
zou zijn
Letterlijk
”Meneer Baudet, een aanslag om de hoek bij u in Amsterdam.
Het is dan toch gebeurd in 2018, de tweede na 2004” [28]
En u raadt het al, lezers:
De eerste ”aanslag”zou de moord op van Gogh
geweest zijn!
Destijds heb ik al in mijn commentaar op het 
requisitoir in de zaak Mohamed B aangetoond,
dat dat onzin was. 
Lees maar in noot 29
 
De werkelijke aanslagen, die er wel degelijk zijn,
worden niet genoemd:
Zoals de aanslag op de Moskee in Deventer, die
ook door de rechter als ”terroristisch” is aangemerkt
[30]
En al die andere aanvallen op Moskeen[31], waarvan een
aantal zeker ”met een terroristisch oogmerk”, want
”angst onder een deel van de bevolking” [32] werd
zeker gezaaid!
 
Het liep zelfs zo uit de hand, dat het kabinet in
februari 2017 de ”Handreiking Veilige Moskee” 
presenteerde. [33]
 
Maar daarover hoor je de dames en heren uit
de media en de meeste politici niet.
WEL over de heiligverklaring – al valt zijn moord
op geen enkele manier te rechtvaardigen- van een
Islmofoob en antisemiet, T van Gogh! [34]
 
 
En als we het TOCH over terroristische aanslagen gaan
hebben, past de moord op de haatzaaiende LPF
politicus P Fortuyn beter in het profiel
”terroristisch oogmerk”, dan de moord op van Gogh! [35]
En het feit, dat Mohammed B, voor een vergelijkbare
moordaanslag, een veel zwaardere straf kreeg dan
Volkert van der G [al gun ik hem, dat hij na uitzitting
van zijn straf nu vrij is], is moeilijk verteerbaar.
Meten met twee maten. [36]
 
TERUG NAAR JAWED S
JAWED S. EN WILDERS:
 
Jawed S zou Wilders hebben ”bedreigd” [37], volgens
berichtgeving van RTL nieuws zelfs hebben willen
”vermoorden” [38], voor mij is nog
schimmig, hoe dat precies zat.
Volgens sommige bronnen was de grief van Jawed S
de door Wilders de Islamofobe rasprovocaterur
georganiseerde ”cartoonwedstrijd” [39], wat weer wordt
tegengesproken door het OM [40]
 
Dat vermeende plan, Wilders te willen
”vermoorden” zou blijken uit een bedreigend
Facebook filmpje [41]  maar wordt tegengesproken
door zijn advocaat [42], terwijl het OM zich daarover niet
uitlaat, al zegt zij wel, dat Jawed de naam Wilders
genoemd heeft en aangeeft ”dat in
Nederland Allah, de Profeet Mohammed, de Islam en de Koran
beledigd worden” [43]
Onwaarschijnlijk, volgens mij.
 
Als Jawed S Wilders had willen doden, zou hij dat toch niet
op Facebook aankondigen.
Heeft Volkert van der G [44] ruchtbaarheid gegeven
aan zijn moordplannen met Fortuyn?
Neen
Of Mohammed B [45] tav T van Gogh?
Natuurlijk niet.
 
Want wil je dat een moordplan slaagt, kondig
je dat toch niet aan?
 
Trouwens, als Jawed S Wilders had willen doden,
waarom heeft hij dan ingstoken op anonieme Amerikaanse
toeristen, die noch met Wilders, noch met zijn idiote
cartoonwedstrijd iets te maken hadden?
 
Is het dan niet waarschijnlijker, dat hij achter
Wilders was aangegaan, wilde hij hem werkelijk
doden?
 
Een schimmig Verhaal, dat van tegenstrijdigheden
aan elkaar hangt en wordt gevoed door
sensationele krantekoppen als
DIT IS JAWED S. DE MAN, DIE NAAR NEDERLAND KWAM
”OM WILDERS TE VERMOORDEN” [46]………..
EPILOOG
Het is als het Aloude zeventiende Eeuwse Verhaal van de
Bakker, die de slager wil vermoorden en daarom naar de Jaarmarkt
gaat, alwaar hij Paardenkopers te lijf gaat.
IT MAKES NO SENSE!
Doorgetrokken naar de 21 ste eeuw, is het dus onzinnig
te veronderstellen, dat Jawed S Wilders te grazen
wilde nemen en daarom op Amerikaanse toeristen is
gaan insteken.
Of dat iemand met meer dan een hersencel een terroristische aanslag
gaat plegen door als een dolle in te steken op willekeurige
individuen, met een snelle pakkans van meer dan 70 procent.
Dat verwijs IK naar het Rijk der Fabelen en denk vooralsnog,
dat Jawed S eerder een verwarde geest is.
Natuurlijk weet ik niet alles en staat het onderzoek in de beginfase.
Maar hoe eerlijk dit alles toegaat, met de huidige terreurwetgeving,
die de rechten van de verdachte aanzienlijk beperkt [47] en een hysterische
veroordeling door de Pers en mogelijk publieke opinie al
op voorhand, vraag ik mij af.
Ik hoop maar, dat Jawed S een goede advocaat heeft, die zich
niet laat intimideren.
Lezers, wees er zeker van, dat ik deze zaak op de voet blijf volgen
Iemand moet dat doen
Astrid Essed
NOTEN
[1]
WIKIPEDIA
SCHOUT
[2]
HET PAROOL
POLITIE SCHIET VERDACHTE NEER NA STEEKPARTIJ AMSTERDAM
CS
31 AUGUSTUS 2018
TEKST

De politie heeft vrijdag een verdachte neergeschoten na een steekpartij op Amsterdam Centraal Station.

Volgens de politie zijn er twee mensen neergestoken en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kan echter nog niet zeggen waar ze geraakt zijn en of de verwondingen levensbedreigend zijn. Eerder werd gemeld dat de verwondingen leken mee te vallen.

De neergeschoten verdachte is ook naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Het incident gebeurde in de westtunnel van het station.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. Volgens de woordvoerder liep de man in de westbuis van het CS. “Er is op enig moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten.”

Ik dacht meteen aan terreur

Getuige Richard Snelders

Volgens Richard Snelders, eigenaar van een bloemenzaak op CS, kwam er een jongen met een bebloede hand zijn zaak in. Hij was waarschijnlijk neergestoken. In de hal zag Snelders nog een bebloede man liggen.

Even verderop voor de Hema lag volgens Snelders de waarschijnlijk neergeschoten dader. Hij werd onder schot gehouden, terwijl de agenten ‘liggen blijven’ schreeuwden. Snelders spreekt van een paniekerige situatie. “De hal was heel snel leeg, iedereen rende weg. Ik dacht meteen aan terreur.”

Ontruimd
Spoor 4 en 5 van het station zijn ontruimd geweest, maar werden rond 14.30 uur weer vrijgegeven. Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal werd kort stilgelegd.

Ook werd het plein voor het station afgezet, waardoor verschillende trams moesten omrijden. Rond 14.30 reden ze weer.

De politie zegt de aanleiding van de steekpartij te onderzoeken, waarbij ‘alle mogelijk scenario’s’ worden meegenomen. De rugzak die de neergeschoten man bij zich had, is onderzocht. Er bleken geen verdachte spullen in te zitten.

Burgemeester Femke Halsema is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en wacht het politieonderzoek af. De Rijksrecherche doet, zoals gebruikelijk, onderzoek naar het schieten door de politieagent.

HET PAROOL

SLACHTOFFERS STEEKPARTIJ CS ZIJN AMERIKANEN

1 SEPTEMBER 2018

https://www.parool.nl/amsterdam/slachtoffers-steekpartij-cs-zijn-amerikanen~a4603815/

De twee slachtoffers van de steekpartij op Amsterdam CS zijn Amerikanen. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, zaterdag in een verklaring bekendgemaakt.

De steekpartij had mogelijk een terroristisch motief, zo liet de politie vrijdagavond weten.

De verdachte is een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning. Hij stak twee mensen neer op het station en werd vervolgens door de politie neergeschoten.

“We weten dat beide slachtoffers Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten,” aldus Hoekstra in zijn verklaring. Hij staat in contact met beide slachtoffers, die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, en met hun families. Hij wenst hen een spoedig herstel toe.

Tolk
De Amerikaanse ambassade zegt nauw samen te werken met de gemeente Amsterdam en andere autoriteiten “om de feiten te achterhalen wat er daadwerkelijk is gebeurd”. Daarbij zal assistentie worden verleend, “met als altijd onze voornaamste prioriteit gericht op de veiligheid en het welzijn van Amerikaanse burgers in het land”.

Hoekstra dankt tevens politie en hulpdiensten voor hun effectieve en moedige optreden bij het aanhouden van de verdachte en het bieden van medische zorg.

De Amsterdamse politie bevestigt dit bericht. De 19-jarige verdachte, die ook nog in het ziekenhuis ligt, wordt met een tolk gehoord, laat de politie verder weten. Mogelijk volgt daarover later meer.

[3]

HET PAROOL
VERKLARINGEN STEEKPARTIJ CS WIJZEN OP TERRORISTISCH MOTIEF
1 SEPTEMBER 2018
TEKST

Uit de eerste verklaringen blijkt dat de man die vrijdag twee Amerikanen verwondde op Centraal Station een terroristisch motief had. Het rechercheteam doet nog aanvullend onderzoek.

Het rechercheteam denkt dat de verdachte, Jawed S., opzettelijk twee mensen heeft neergestoken. Uit verklaringen blijkt dat de 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning een terroristisch motief had. De twee slachtoffers zijn willekeurig gekozen.

Op verzoek van de Nederlandse justitie heeft de Duitse politie huiszoeking verricht in de woning van Jawed S. Verschillende gegevensdragers zijn daarbij in beslag genomen. De verdachte had waarschijnlijk geen verblijfplaats in Nederland, zo stelt de Amsterdamse politie. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde.

Maandag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tot die tijd mag Jawed S. geen contact met de buitenwereld hebben.

Na de steekpartij heeft de Amsterdamse driehoek overleg gevoerd over aanvullende veiligheidsmaatregelen. Door het sterke optreden van de politie is besloten geen maatregelen te nemen. Ook voor het dreigingsniveau in Nederland heeft het incident geen directe gevolgen.

RTL NIEUWS

DIT IS WAT WE WETEN OVER DE TERREURAANSLAG OP AMSTERDAM CS

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4400631/dit-wat-we-weten-over-de-terreuraanslag-op-amsterdam-cs

TEKST

De man die gisteren twee toeristen neerstak op het Centraal Station, had een terroristisch motief. Wat weten we nog meer over de aanslag?

Wat is er precies gebeurd?

Vrijdag, rond 12.15 uur, haalt een 19-jarige man uit Afghanistan een groot mes uit zijn tas als hij bij de NS-informatiebalie staat in de westtunnel van Amsterdam Centraal. Hij steekt een Amerikaanse toerist in zijn rug. Die valt direct bloedend op de grond.

Ook een andere toerist uit Amerika wordt aangevallen. Hij raakt gewond aan zijn hand en rent een bloemenwinkel binnen. Een bloemenverkoper ziet het allemaal gebeuren. De politie is razendsnel ter plaatse en schiet de Afghaan in zijn onderlichaam.

Wat weten we over de dader?

Over de dader is tot nu toe vrij weinig bekend. De politie zegt dat het gaat om Jawed S. Een 19-jarige man die geboren is in Afghanistan. Hij woont in Duitsland en heeft daar ook een verblijfsvergunning.

Het onderzoek naar de verdachte en zijn motief is nog in volle gang. De politie zegt dat ze ‘intensief’ contact hebben met de Duitse autoriteiten. Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in zijn woning. Er zijn onder andere meerdere gegevensdragers inbeslaggenomen. Dat zijn bijvoorbeeld computers, harde schijven of telefoons. Die zullen worden onderzocht.

Waar wordt Jawed S. van verdacht?

De Afghaan, die onder politiebewaking in het ziekenhuis verblijft, is met behulp van een tolk gehoord. Daaruit concludeert de politie dat hij handelde met een terroristisch motief. “Hij heeft openheid van zaken gegeven”, zei een politiewoordvoerder. “Dat is natuurlijk voor ons heel prettig.” Jawed S. wordt verdacht van het plegen van een terreurdaad.

S. zit op dit moment in alle beperkingen vast. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Dinsdag wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dan horen we waarschijnlijk pas meer.

Wat weten we over de slachtoffers?

Het gaat om twee Amerikanen. Zij raakten ernstig gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn wel aanspreekbaar. Volgens een woordvoerder van de politie hebben ze ‘heel veel pijn’.

[4]

HET PAROOL

CS-24 UUR LATER: ”ALS HET GEBEURT, DAN GEBEURT HET”

1 SEPTEMBER 2018

https://www.parool.nl/amsterdam/cs-24-uur-later-als-het-gebeurt-dan-gebeurt-het~a4603816/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=c99ff09ed3dfc17df35ed6a576dab3d871aa29b3

TEKST

Het heeft geen zin om je daarmee bezig te houden,” denkt student Romy Cramer (23) uit Amsterdam. De terreurdreiging hangt altijd een beetje in de lucht en dat begint te wennen, zegt zij. “Ik denk maar zo: een aanslag in Amsterdam gaat natuurlijk een keer gebeuren. Je kunt er bang voor zijn, maar als het gebeurt, dan gebeurt het.”

Ze denkt er heus weleens over na als ze de stad in gaat. “Bij drukke events zoals Gay Pride en koningsdag. Maar dat houdt me niet tegen om wel gewoon te gaan.” Wie op het verkeerde moment op de verkeerde plek is en slachtoffer wordt, heeft vooral pech gehad. “Als je erbij bent, ben je erbij.”

Schrik aanjagen
Ook bij bloemist Moonflower waar vrijdag een slachtoffer onder het bloed kwam aanrennen, is dat het gevoel dat overheerst. Jan van der Pol heeft er geen moment bij stilgestaan toen hij zaterdagochtend op zijn werk kwam. “We moeten ons niet bang laten maken. Dit kan overal gebeuren, als je de verkeerde tegenkomt.”

Natuurlijk zijn we alerter geworden. Ik kijk ook sneller op of om als ik harde geluiden hoor.

De samenleving ontwrichten door schrik aan te jagen is immers ook de bedoeling achter terreuraanslagen. “Maar dan heb je aan mij de verkeerde. Ik sta hier al 35 jaar en ik heb genoeg meegemaakt. Zelfs een keer een man met jerrycans vol benzine die dreigde zichzelf aan te steken.”

Veiligheidsmaatregelen
Op het station is intussen niks te merken van extra veiligheidsmaatregelen. Bij de westtunnel staan politieauto’s, maar dat is het dan wel. Verder lijkt het een gewone zaterdag met veel dagjesmensen op het station. De politie wil ook niets kwijt over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. “Dat doen we nooit.”

“Je moet er niet teveel bij stilstaan,” zegt Astrid (53) (“en daar laat ik het graag bij”) die op weg is naar haar trein. “Dan blijf je constant over je schouder kijken, en kan je nergens meer naartoe. Maar natuurlijk zijn we alerter geworden. Ik kijk ook sneller op of om als ik harde geluiden hoor.”

“Maar als je daar erg mee bezig bent, straal je dat ook uit. Dan creëer je negatieve energie om je heen en trek je ook weer negatieve energie aan.” Als het niet van belagers is, dan toch wel van zakkenrollers. “Dan wordt je ook eerder te pakken genomen.”

Weer andere reizigers gaan gewoon op een drafje naar het perron, zoals altijd, alsof er niets is gebeurd. Als de trein maar rijdt en liefst een beetje op tijd, zonder vertragingen,  zoals die gisteren optraden in de nasleep van de steekpartij. “Voor de rest interesseert het me geen reet.”

[5]
DE STOMPZINNIGHEID VAN ”GOEDEMORGEN NEDERLAND”
BEREIKTE EEN HOOGTE/DIEPTEPUNT IN HUN
BENOEMING VAN EEN GEWELDLOOS, KRITISCH COMPUTERSPELLETJE
UIT VERONTWAARDIGING OVER HET BUITENPROPORTIONNELE
POLITIEGEWELD IN ROTTERDAM [2016] TEGENOVER
VREEDZAME ANTI ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN
GOEDEMORGEN NEDERLAND MAAKTE ER VAN:
GOEDEMORGEN NEDERLAND
EXTREEMLINKSE SITE OPENT JACHT OP AGENTEN
23 DECEMBER 2016
EN OM DEZE ZAAK GING HET
POKE A COP/COMPUTERSPELLETJE ALS
MISDAAD
ASTRID ESSED
18 APRIL 2018
 
 
[6]
AANSLAG AMSTERDAM BEDREIGT VRIJE SAMENLEVING
TEKST
INTERVIEWER:
”Meneer Baudet, een aanslag om de hoek bij u in Amsterdam.
Het is dan toch gebeurd in 2018, de tweede na 2004”
THIERRY BAUDET:
”Ja en er wordt dus ook al meteen een soort dreigement aan gekoppeld
van dat komt doordat jullie cartoons wilden gaan ophangen
en wat dan ook allemaal, maar dat maakt het natuurlijk alleen maar erger.
Er is hier natuurlijk gewoon sprake van chantage en we hebben het eerder
gezien ook in 2004 met van Gogh.
Toen zei de dader ”ik kon Ayaan Hirsi Ali niet bereiken, daarom
dat ik van Gogh pak.
En ik vind dat vreselijk, dat wij op deze manier als samenleving gewoon
bedreigd worden en de volgende stap is misschien, dat wij Kerken moeten
gaan sluiten, allerlei vormen van vrijheid van meningsuiting niet meer
kunnen hebben, he, noem het allemaal maar op, het is heel zorgelijk,
heel gevaarlijk en natuurlijk vreselijk voor de slachtoffers.”
INTERVIEWER:

”En los daarvan, de pers heeft daar natuurlijk gebruik van gemaakt,

de politiek ook, om een collega politicus daarmee flink om de oren
te wassen en dat is meneer Wilders.”
THIERRY BAUDET:
”Ja, eh, dat is natuurlijk gewioon een vorm van chantage.
We hebben ook niet gezegd, toen van Gogh werd vermoord,
”dat komt door Ayaan Hirsi Ali”
Mensen moeten in dit land vrijheid hebben te doen wat ze willen,
te zeggen wat ze willen.
Het is heel belangrijk goed.
En we gaan niet ons laten chanteren onder dreiging van geweld.”
INTERVIEWER
”Nou is dat wel gebeurd min of meer, want de cartoonwedstrijd is
moeten worden afgelast vanwege al die bedreigingen, omdat Geert
Wilders natuurlijk geen trek had om daar risico’s voor te nemen.
Dat zegt wel iets over de vrijheid van meningsuiting.
THIERRY BAUDET:
”Ja, dus eigenlijk heeft Wilders zijn punt al gemaakt, zou je kunnen zeggen, he.
Het punt is, volgens mij, de radicale Islam bedreigt onze vrije samenleving
op een aantal essentiele punten en we moeten ophouden te spreken
over ”verwarde mannen” en weg te kijken.
We moeten het adresseren, we moeten radicale imams uitzetten, we
moeten radicale Moskeeen sluiten, we moeten veel meer doen aan
inburgering, aan integratie, we moeten de grenzen veel beter controleren,
massale iimmigratie tegenhouden.
Er zijn tal van punten, die wij vinden dat je moet doen als Forum voor
Democratie.
En dit vreselijke gebeuren toont weer eens aan, dat het een heel reeel
probleem is.”
INTERVIEWER:
”En niet opgelost wordt.”
THIERRY BAUDET:
”Nee, nou ja, je ziet dat ze dagenlang eromheen draaien en
niet willen benoemen wat er aan de hand is en nu nog steeds
heel omzichtig tewerk gaan en niet willen p;raten over de eigenlijke problemen”
EINDE INTERVIEW MET THIERRY BAUDET
ZIE MEER OVER BAUDET’S FASCISTISCHE AGENDA
”RASSENWAAN
Het Forum voor Democratie excelleert in rassenwaan!
Zo heeftFvD  voorman Thierry Baudet in een radioprogramma gezegd, dat
hij niet wil, dat Europa ”Afrikaniseert”
Europa moet, volgens Baudet, ”blank, dominant en
cultureel” blijven.  [8]
Hij heeft er bezwaren tegen dat [volgens hem] de Nederlandse
bevolking ”homeopathisch wordt verdund” met alle volkeren
van de wereld. [9]

De [toen, heeft zich later teruggetrokken [10]] nummer 2 tweede kandidaat

bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing
deed een onthutsende uitspraak, dat het IQ van zwarten lager zou zijn
dan van blanken. [11]
FvD voorman T Hiddema ondersteunde het vermeende IQ verschil
tussen volkeren [12] en Thierry Baudet vond het ”een zaak van de wetenschap””
GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUB
FORUM VOOR DEMOCRATIE/BRIEF AAN PINK
ASTRID ESSED
13 JULI 2018
 
 
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALF
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
 
”Want laten we het gewoon benoemen voor wat het is:
Het gedachtegoed van Thierry Baudet is fascistisch en daaraan
hoort u geen podium te bieden.
Tenminste niet als vrijheid en gelijkheid voor u
betekenis hebben.
Uitgaande van het feit, dat u evenals ik fascisme beschouwt als
een ideologie van fundamentele ONgelijkheid, vijand van
Broederschap en een extreem-autoritair systeem, die alle
democratie, vrijheid van meningsuiting en diversiteit in de kiem
smoort:
Dat is precies van Thierry Baudet voorstaat!
Enkele uitspraken van dit chique heerschap?
”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [2]
Dit zaait haat tegen vluchtelingen, met name islamitische en is
dus gevaarlijk!
Verder:
”Ik wil graag dat Europa blank, dominant en cultureel blijft zoals
het is.
En in diezelfde radio uitzending
”Ik wil niet dat Europa afrikaniseert”
Ja, IK verzin het niet:
Luister zelf maar naar de radio uitzending. ”
DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA
IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIE
ASTRID ESSED
22 JANUARI 2018

[7]
”Dit heeft doorgewerkt in het spraakgebruik. Het scheldwoord “lemming” slaat op iemand die zonder nadenken met de groep meeloopt, wat de gevolgen ook mogen zijn”
WIKIPEDIA
LEMMINGEN

[8]

”Ik begrijp dat de vraag of er sprake is van een terroristisch motief

steeds opnieuw gevraagd wordt
Wij hebben zeker de indicatie, dat het mogelijk die kant opgaat”
AANSLAG: SLACHTOFFER STEEKPARTIJ
AMSTERDAM CS WILLEKEURIG GEKOZEN
TEKST
POLITIE
‘De twee Amerikaanse toeristen, die neergestoken zijn
in het Centraal Station liggen nog in het ziekenhuis.
Ze zijn gisteren zwaargewond geraakt.
Gelukkig zijn ze aanspreekbaar.
Ze hebben heel veel pijn.
Inhoudelijk kan ik nog niet delen, wat ze
precies mankeren, maar we zijn al blij,
dat ze aanspreekbaar zijn.
INTERVIEWSTER
”Het feit, dat de slachtoffers Amerikanen zijn,
wat betekent dat voor u?
POLITIE
”Dit hadden willekeurig ook andere mensen kunnen zijn.
Het is niet zo, dat wij het idee hebben, dat hij hier speciaal
naar op zoek is geweest.
Ik snap, dat u de vraag stelt, of hij bekend was in
Duitsland bij de autoriteiten.
Dat is iets wat wij weten en wat in het onderzoek wordt
meegenomen, maar wat we nog niet delen met de buitenwereld.
Ik begrijp dat de vraag of er sprake is van een terroristisch motief
steeds opnieuw gevraagd wordt
Wij hebben zeker de indicatie, dat het mogelijk die kant opgaat,
maar we sluiten andere zaken nog niet uit.
De verdachte wordt gehoord
En we hopen natuurlijk, dat hij uitsluitsel geeft over
waarom hij hier was en dat hij een verklaring geeft over wat hij
gedaan heeft.
Inhoudelijk kan ik hier verder nog niets over zeggen”
EINDE INTERVIEW MET DE POLITIE
[9]
”De verdachte wordt gehoord
En we hopen natuurlijk, dat hij uitsluitsel geeft over
waarom hij hier was en dat hij een verklaring geeft over wat hij
gedaan heeft.”
AANSLAG: SLACHTOFFER STEEKPARTIJ
AMSTERDAM CS WILLEKEURIG GEKOZEN
[10]
POLITIE OVER TERREURVERDACHTE RTL NIEUWS
TEKST
POLITIE
”De verdachte is een 19 jarige man.
Hij heet Jawed S.
En hij is een Afghaan, woonachtig in Duitsland
en hij heeft daar een verblijfsvergunning.
Hij heeft openheid van zaken gegeven tijdens het verhoor
Dat is natuurlijk voor ons en het OM [Openbaar Ministerie/
toevoeging Astrid Essed] prettig.
Inhoudelijk kunnen we dat niet vertellen wat daar gezegd is
door hem, maar wij houden er zeker rekening mee, dat
hij een terroristisch motief had.
INTERVIEWSTER:
”Hij woont dus niet in Nederland normaal gesproken.
Weet u ook waarom hij nu in Nederland was?
POLITIE
”Hij heeft daar wel wat over verteld alleen dat kan ik
op dit moment niet met u delen.
INTERVIEWSTER:
”Heeft hij kennissen of familie in Nederland misschien?”
POLITIE
”Over die informatie beschik ik niet, maar ik kan het dus
ook niet met u delen.”
INTERVIEWSTER:
”En weet u ook hoe lang hij al in Nederland was?”
POLITIE:
”Wij hebben wel een indicatie, maar ik blijf bij hetzelfde.
Ik kan die informatie op dit moment niet met u delen.
De slachtoffers zijn twee mensen uit de Verenigde Staten.
Die zijn gisteren zwaargewond geraakt.
Gelukkig zijn ze aanspreekbaar.
Ze hebben heel veel pijn.
En meer byzonderheden kan ik op dit moment’daarover
niet vertellen, maar het had heel anders kunnen aflopen.”
EINDE TWEEDE INTERVIEW MET DE POLITIE

[11]

”Ik begrijp dat de vraag of er sprake is van een terroristisch motief

steeds opnieuw gevraagd wordt
Wij hebben zeker de indicatie, dat het mogelijk die kant opgaat”
AANSLAG: SLACHTOFFER STEEKPARTIJ
AMSTERDAM CS WILLEKEURIG GEKOZEN
[12]
”De verdachte wordt gehoord
En we hopen natuurlijk, dat hij uitsluitsel geeft over
waarom hij hier was en dat hij een verklaring geeft over wat hij
gedaan heeft.”
AANSLAG: SLACHTOFFER STEEKPARTIJ
AMSTERDAM CS WILLEKEURIG GEKOZEN
[13]
”Hij heeft openheid van zaken gegeven tijdens het verhoor
Dat is natuurlijk voor ons en het OM [Openbaar Ministerie/
toevoeging Astrid Essed] prettig.
Inhoudelijk kunnen we dat niet vertellen wat daar gezegd is
door hem, maar wij houden er zeker rekening mee, dat
hij een terroristisch motief had.”
POLITIE OVER TERREURVERDACHTE RTL NIEUWS
[14]
RTL NIEUWS
DIT IS WAT WE WETEN OVER DE TERREURAANSLAG OP
AMSTERDAM CS
1 SEPTEMBER 2018
 
 
TEKST
 
 

De man die gisteren twee toeristen neerstak op het Centraal Station, had een terroristisch motief. Wat weten we nog meer over de aanslag?

Wat is er precies gebeurd?

Vrijdag, rond 12.15 uur, haalt een 19-jarige man uit Afghanistan een groot mes uit zijn tas als hij bij de NS-informatiebalie staat in de westtunnel van Amsterdam Centraal. Hij steekt een Amerikaanse toerist in zijn rug. Die valt direct bloedend op de grond.

Ook een andere toerist uit Amerika wordt aangevallen. Hij raakt gewond aan zijn hand en rent een bloemenwinkel binnen. Een bloemenverkoper ziet het allemaal gebeuren. De politie is razendsnel ter plaatse en schiet de Afghaan in zijn onderlichaam.

Wat weten we over de dader?

Over de dader is tot nu toe vrij weinig bekend. De politie zegt dat het gaat om Jawed S. Een 19-jarige man die geboren is in Afghanistan. Hij woont in Duitsland en heeft daar ook een verblijfsvergunning.

Het onderzoek naar de verdachte en zijn motief is nog in volle gang. De politie zegt dat ze ‘intensief’ contact hebben met de Duitse autoriteiten. Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in zijn woning. Er zijn onder andere meerdere gegevensdragers inbeslaggenomen. Dat zijn bijvoorbeeld computers, harde schijven of telefoons. Die zullen worden onderzocht.

Waar wordt Jawed S. van verdacht?

De Afghaan, die onder politiebewaking in het ziekenhuis verblijft, is met behulp van een tolk gehoord. Daaruit concludeert de politie dat hij handelde met een terroristisch motief. “Hij heeft openheid van zaken gegeven”, zei een politiewoordvoerder. “Dat is natuurlijk voor ons heel prettig.” Jawed S. wordt verdacht van het plegen van een terreurdaad.

S. zit op dit moment in alle beperkingen vast. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Dinsdag wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dan horen we waarschijnlijk pas meer.

Wat weten we over de slachtoffers?

Het gaat om twee Amerikanen. Zij raakten ernstig gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn wel aanspreekbaar. Volgens een woordvoerder van de politie hebben ze ‘heel veel pijn’.

[15]

Wat weten we over de dader?

Over de dader is tot nu toe vrij weinig bekend. De politie zegt dat het gaat om Jawed S. Een 19-jarige man die geboren is in Afghanistan. Hij woont in Duitsland en heeft daar ook een verblijfsvergunning.”

RTL NIEUWS
DIT IS WAT WE WETEN OVER DE TERREURAANSLAG OP
AMSTERDAM CS
1 SEPTEMBER 2018

[16]
”De onschuldpresumptie oftewel het vermoeden van onschuld (Latijnpraesumptio innocentiae) is een grondbeginsel van het strafrecht, dat bepaalt dat eenieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen.”
WIKIPEDIA
ONSCHULDPRESUMPTIE

[17]
”Het punt is, volgens mij, de radicale Islam bedreigt onze vrije samenleving
op een aantal essentiele punten en we moeten ophouden te spreken
over ”verwarde mannen” en weg te kijken.”
AANSLAG AMSTERDAM BEDREIGT VRIJE SAMENLEVING
[18]
”Het punt is, volgens mij, de radicale Islam bedreigt onze vrije samenleving
op een aantal essentiele punten en we moeten ophouden te spreken
over ”verwarde mannen” en weg te kijken.
We moeten het adresseren, we moeten radicale imams uitzetten, we
moeten radicale Moskeeen sluiten, we moeten veel meer doen aan
inburgering, aan integratie, we moeten de grenzen veel beter controleren,
massale iimmigratie tegenhouden.
Er zijn tal van punten, die wij vinden dat je moet doen als Forum voor
Democratie.
En dit vreselijke gebeuren toont weer eens aan, dat het een heel reeel
probleem is.”
AANSLAG AMSTERDAM BEDREIGT VRIJE SAMENLEVING

[19]
HET PAROOL
JUSTITIE ONDERZOEKT OF JAWED S WEL BIJ
ZINNEN WAS
11 SEPTEMBER 2018
TEKST

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de Afghaan die op het Centraal Station in Amsterdam twee mensen neerstak bij zinnen was.

Dat meldt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Uit de verhoren van Jawed S. blijkt dat hij een terroristische aanslag wilde plegen en daarvoor uit Duitsland naar Nederland was gekomen.

De negentienjarige asielzoeker koos zijn slachtoffers, twee Amerikaanse toeristen, naar eigen zeggen lukraak, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het hadden ook twee Nederlanders of willekeurige anderen kunnen zijn.

Niet in de systemen
Alles wijst erop dat S. in zijn eentje heeft gehandeld. Hij gold in Duitsland niet als iemand die tot geweld over zou kunnen gaan, meldt Grapperhaus. Hij ‘kwam voor zover nu bekend niet voor in de systemen’.

Duitse media berichtten eerder dat een ambtenaar de Duitse inlichtingendiensten wel had gewaarschuwd dat S. radicaliseerde.

Inhoudelijke behandeling
Over een week beslist de raadkamer van de rechtbank of het voorarrest met maximaal negentig dagen moet worden verlengd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De rechter-commissaris zegt in deze fase van het onderzoek voldoende bewijzen te zien om de man langer vast te houden. Jawed S. zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Wilders
In het ziekenhuis heeft de in Duitsland woonachtige S. inmiddels verklaard dat hij specifiek naar Amsterdam was afgereisd om een aanslag te plegen. In zijn verklaring stelt hij dat in Nederland de islam, Allah en de profeet Mohammed stelselmatig worden beledigd en hij houdt Nederland daarvoor verantwoordelijk.

Hij heeft in zijn verhoren ook de naam van Wilders veel genoemd, maar S. heeft niets gezegd over de cartoonwedstrijd die de PVV-politicus heeft georganiseerd maar onder druk heeft afgeblazen.


[20]
”INTERVIEWSTER
”Het feit, dat de slachtoffers Amerikanen zijn,
wat betekent dat voor u?
POLITIE
”Dit hadden willekeurig ook andere mensen kunnen zijn.
Het is niet zo, dat wij het idee hebben, dat hij hier speciaal
naar op zoek is geweest.”
AANSLAG: SLACHTOFFER STEEKPARTIJ
AMSTERDAM CS WILLEKEURIG GEKOZEN
[21]
”Een mitrailleur of mitrailleuse (het eerste woord is in een gallicisme; Frans: mitrailleuse = schrootwerper; mitrailleur = machinegeweerschutter) is een machinegeweer, een volautomatisch snelvuurwapen waarmee in korte tijd een groot aantal projectielen afgevuurd kan worden. In kalibers tot en met 8 mm zijn de gebruikte patronen gewoonlijk gelijk aan die van handvuurwapens, maar er zijn ook patronen speciaal voor mitrailleurs ontwikkeld, zoals de Nederlandse patroon Nr. 23 (7,92 x 57 R).”
WIKIPEDIA
MITRAILLEUR
[22]
Artikel 83a
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen……….
WETBOEK ONLINE
ARTIKEL 83A
[23]
Artikel 83a
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
[24]
[25]
RTL NIEUWS
DIT IS JAWED S. DE MAN, DIE NAAR NEDERLAND KWAM
”OM WILDERS TE VERMOORDEN”
4 SEPTEMBER 2018
TEKST

Jawed S., die een aanslag pleegde op het station Amsterdam CS, deelde vlak voor zijn terreurdaad op Facebook een video waarin de vlag van Nederland werd verbrand en waarin fel uitgehaald werd naar Geert Wilders. RTL Nieuws achterhaalde profielen van S. op sociale media en sprak met oude kennissen.

S., geboren in mei 1999, vluchtte een aantal jaar geleden uit Afghanistan en kwam in oktober 2015 in een vluchtelingenopvang in Duitsland terecht. Hij vluchtte zonder zijn familie. In Duitsland ging S. al snel naar school. In het plaatsje Neumagen-Dhron zat hij in een speciale vluchtelingenklas, zo ontdekte RTL Nieuws.

‘Hij zei nooit iets’

Een oud-klasgenoot uit die tijd zegt: “S. was altijd heel rustig en aardig. Een goede leerling.” Over de aanslag in Amsterdam zegt hij: “Ik ben echt geschokt dat hij zoiets heeft gedaan.” Een andere klasgenoot zegt dat S. ‘altijd achterin zat en nooit iets zei’.

S. woonde in de omgeving van zijn school, in een klein opvanghuis voor vluchtelingen. De Afghaan probeerde sinds die tijd een Duitse verblijfsvergunning te krijgen.

Toen de opvang van S. werd gesloten, verhuisde hij naar Oberdiebach. Daar kwam hij in een andere opvang terecht, opnieuw alleen bedoeld voor vluchtelingen zonder familie. Een medewerker van die opvang zag S. veranderen. Zo liet hij onder meer zijn baard staan en veranderde hij zijn gedrag. Daarvan maakte de medewerker melding bij de Duitse veiligheidsdiensten, zegt een woordvoerder van de provincie Mainz-Bingen tegen RTL Nieuws.

S. richtte zich steeds meer op geloof

Ook zijn activiteiten op Facebook veranderden. Er is duidelijk te zien dat S. zich steeds meer richtte op zijn geloof. Hij deelde iedere dag wel een filmpje waarin de profeet Mohammed centraal stond. Ook het uiterlijk van S. veranderde, merken ook zijn oud-klasgenoten als ze foto’s te zien krijgen. “Ja, dat is Jawed. Maar ik herken hem bijna niet meer terug.”

PVV-leider Geert Wilders komt ook voor op het Facebookprofiel van S. Een paar uur voor zijn terreurdaad deelde hij nog een filmpje waarin een foto van Wilders wordt getoond met een rood kruis erdoorheen. Daarbij wordt gezegd dat hij de islam en de profeet heeft beledigd. In diezelfde video wordt de vlag van Nederland verbrand.

Wilders met mes door hoofd

Op 29 augustus, twee dagen voor de terreurdaad, plaatste S. een bewerkte foto op zijn profiel waarin een mes door het hoofd van Wilders wordt gestoken.

Een oud-reisgenoot van S., zelf ook Afghaan, zegt tegen RTL Nieuws dat hij een paar dagen geleden hoorde over de plannen van S.. “Hij ging naar Nederland om die hond te vermoorden.”

Uiteindelijk pakte Jawed S. vorige week vrijdag de trein naar Nederland. Kort voor het middaguur, met een internationale trein vanuit Duitsland kwam hij aan op het Centraal station in Amsterdam. Rond 12.15 uur stak hij daar twee 38-jarige Amerikanen neer. De politie schakelde S. binnen enkele seconden uit.

Hij heeft, zo verklaarde S. tegenover de politie, de slachtoffers willekeurig gekozen. “Hij wist niet dat het Amerikaanse toeristen waren”, meldde het Openbaar Ministerie eerder.

Wilders genoemd in verhoor

Uit de verhoren blijkt ook dat Jawed S. speciaal naar Nederland kwam om een aanslag te plegen. Hij is van mening, zo blijkt uit zijn verklaringen, dat in Nederland ‘de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah’ veelvuldig worden beledigd. “Hij noemde daarbij onder meer de heer Wilders”, meldde het OM.

HET PAROOL
JAWED S. ZETTE HAATFILMPJE WILDERS
ONLINE
4 SEPTEMBER 2018
TEKST

Enkele uren voor zijn terreurdaad heeft Jawed S. een filmpje op Facebook geplaatst waarin een foto van Geert Wilders wordt getoond met een rood kruis erdoorheen.

Dat meldt RTL Nieuws, dat de profielen van Jawed S. op social media achterhaalde. In het bewuste filmpje wordt gezegd dat Wilders de islam en de profeet heeft beledigd en wordt de vlag van Nederland verbrand.

Ook sprak het nieuwsmedium met oud-klasgenoten van de terreurverdachte. Volgens RTL Nieuws veranderden de activiteiten van Jawed S. op Facebook. Hij richtte zich steeds meer op het geloof en deelde iedere dag wel een filmpje waarin de profeet Mohammed centraal stond. Ook veranderde het uiterlijk van de Afghaan, zo liet hij een baard staan.

Op 29 augustus, twee dagen voor de terreurdaad, plaatste S. een meme (bewerkte foto) op zijn profiel waarin een mes door het hoofd van Wilders wordt gestoken.

Volgens RTL Nieuws woonde S. in de omgeving van zijn school, in een klein opvanghuis voor vluchtelingen. De Afghaan probeerde sinds die tijd een Duitse verblijfsvergunning te krijgen.


[26]
RUTTE: ”CARTOONWEDSTRIJD PROVOCATIE, MAAR IK
STA VOOR VRIJE MNINGSUITING”
24 AUGUSTUS 2018
TELEGRAAF
RUTTE: IK ZOU CARTOONWEDSTRIJD NIET DOEN
[27]
AANSLAG: JAWED S NOEMDE GEERT WILDERS IN ZIJN
VERKLARING, MAAR NIET DE CARTOONWEDSTRIJD
VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
TEKST
”De verdachte heeft meerdere verklaringen afgelegd en uit die
verklaring blijkt, dat hij een terroristisch motief had en ook daarvoor
naar Nederland is gekomen en hij geeft aan, dat hij vindt, dat in
Nederland Allah, de Profeet Mohammed, de Islam en de Koran
beledigd worden, waarbij hij ook de naam van Wilders
heeft genoemd.
Hij heeft geen relatie gelegd met de cartoonwedstrijden.
Bij zijn motief verder wordt dat allemaal uiteraard nog onderzocht
en kunnen daar nu geen mededelingen over worden gedaan
behalve dat ik u wel kan berichten, dat deze man wel wordt
onderzocht door een psycholoog en een psychiater.
EINDE VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
”Hij heeft openheid van zaken gegeven tijdens het verhoor
Dat is natuurlijk voor ons en het OM prettig.
Inhoudelijk kunnen we dat niet vertellen wat daar gezegd is
door hem, maar wij houden er zeker rekening mee, dat
hij een terroristisch motief had”
POLITIE OVER TERREURVERDACHTE RTL NIEUWS

[28]
”’Meneer Baudet, een aanslag om de hoek bij u in Amsterdam.
Het is dan toch gebeurd in 2018, de tweede na 2004”
AANSLAG AMSTERDAM BEDREIGT VRIJE SAMENLEVING
[29]
REQUISITOIR IN DE STRAFZAAK TEGEN MOHAMMED B
ONDER KOPJE III ”MISDRIJVEN MET EEN TERRORISTISCH
OOGMERK” IN ONDERSTAAND ARTIKEL LEG IK UIT, WAAROM
DE MOORD OP THEO VAN GOGH GEEN ”TERRORISTISCH OOGMERK”
HEEFT
ZIE DUS ONDERSTAAND ARTIKEL:
KRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2005
TEKST

Geachte lezer,
Zoals u aan onderstaande kunt zien, heb ik een commentaar geschreven op het requisitoir van de Openbare Aanklager, de heer van Straelen in de zaak tegen Mohammed B, van wie inmiddels door de rechtbank bewezen is, dat hij T van Gogh dd 2-11 2004 om het leven heeft gebracht. Hoogstwaarschijnlijk bent u eveneens op de hoogte van het feit, dat  het vonnis in de rechtszaak  levenslange gevangenisstraf luidt.

In onderstaande aan het Amsterdamse Openbaar Ministerie gerichte kritisch commentaar tav het requisitoir van de heer van Straelen in de rechtszaak tegen Mohammed B plaats ik enkele kanttekeningen bij het mijns inziens in een aantal opzichten demagogische karakter van zijn requisitoir. Ook zet ik uiteen, waarom ik een tegenstander ben van een vonnis van levenslang voor Mohammed B.

Betreffende de tekst van het requisitoir van de heer van Straelen verwijs ik
u naar link
http://www.om.nl/info/document.php?id=717

Zoals u ziet refereer ik  t.a.v. Mohammed B aan de terminologie ”verdachte”, aangezien er op het moment van het schrijven cq verzenden van dit commentaar [dd 25-7] nog geen vonnis door de rechter was uitgesproken

I Inleiding:

In de eerste plaats stel ik bij dezen nadrukkelijk, genendele de pretentie te hebben, een uitputtende analyse in dezen te schrijven. Aan onderstaande zult u zien, dat ik niet op alle door de heer van Straelen genoemde punten cq argumentatie ben ingegaan, maar er de m.i. belangrijkste aspecten heb uitgelicht. Verder probeer ik in mijn tekst zoveel mogelijk de door de heer van Straelen aangehouden volgorde te betrachten behoudens enkele uitzonderingen

I Inleiding

II Vrijheid van meningsuiting

III Misdrijven met een terroristisch oogmerk

IV Demagogische componenten tav het requisitoir van van Straelen

V Tenlastelegging jegens verdachte

VI Strafeis

VII Aanbevelingen

II Vrijheid van meningsuiting:

Voor een adequate behandeling van de inhoudelijke kant van dit hoofdstuk bedien ik mij dienaangaande van enkele door de heer van Straelen gemaakte opmerkingen die ik als citaten zal vermelden bij een eventueel commentaar mijnerzijds

A Citaat van Straelen [tav het proces Mohammed B]
“Dit proces, meneer de voorzitter, edelachtbaar college, gaat over de moord op Theo van Gogh, het schieten op omstanders en politiemensen en de bedreiging van Ayaan Hirsi Ali.”

A1 Mijn commentaar:

Uiteraard is in de tenlastelegging o.a. opgenomen het schieten op omstanders en de bedreiging van Hirsi Ali, maar opvallend in dezen is het feit, dat in dezen geen enkele rangorde in importantie van de gebeurtenissen is aangebracht. Behalve echter de tenlastelegging van bedreiging aan het adres van Hirsi Ali zijn de andere aangevoerde klachten uit de hoofdklacht, de verdenking van Mohammed B van de moord op T van Gogh

B Citaat van Straelen: ”Dit proces gaat over meer. Het gaat over vrijheid van meningsuiting, tolerantie en intolerantie, een manier van godsdienstbeleving die uitmondt in een terroristische actie. En meer dan in andere strafzaken staat de persoon van het slachtoffer, Theo van Gogh, centraal: het slachtoffer, bewust gekozen vanwege zijn al dan niet vermeende ideeën en sympathieën. ”

B1 Mijn commentaar:

Bij het lezen van deze zinsnede kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat de Openbare Aanklager zich niet beperkt tot het feitelijk strafbare karakter van de al dan niet door Mohammed B gepleegde moord op T van Gogh, maar tegelijkertijd gecompliceerde maarschappelijke vraagstukken als tolerantie, intolerantie en religieuze belevingen aan de kaak wil stellen en op het conto van Mohammed B wil schuiven. Met andere woorden: hij veralgemeniseert het bijzondere karakter van de al dan niet bewezen aanklacht van de moord op van Gogh waarvoor Mohammed B terecht staat impliciet tot een verantwoordelijkheid van deze voor algemeen maatschappelijke ontwikkelingen.
Anders gezegd: Mohammed B staat terecht wegens moord, niet vanwege lang voor hem begonnen sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen waarbij een scala van personen en
politiek-historische ontwikkelingen bij betrokken zijn. Hoewel de heer van Straelen nadrukkelijk in zijn requistoir vermeldt, dat niet de Islam en de Marokkanen, maar Mohammed B terecht staat, bedient van Straelen zich, althans bij deze zinsnede, van de demagogische connotatie van een politiek proces, hetgeen ik bedenkelijk en niet vallende binnen de grenzen van de rechtspraak acht.

Uiteraard is het evident, dat de moord op van Gogh niet los gezien kan worden van de discussie tav de echte of vermeende begrenzingen of juist de openheid van de vrijheid van meningsuiting en in zoverre is deze door van Straelen gemaakte opmerking legitiem, maar te suggereren, dat het proces ”meer is dan dat [cq de tenlastelegging] suggereert, dat Mohammed B tevens terecht staat voor en verantwoordelijk is voor bovengenoemde ontwikkelingen,
hetgeen doet suggereren dat een en ander in de strafeis zou worden meegewogen en dat is buiten de daad waarvan hij wordt verdacht. Hooguit kan gesteld worden, dat hij bij het al dan niet plegen van deze daad een exponent geweest is van bepaalde ideeën, maar hij staat in eerste instantie terecht voor de daad, mogelijk ingegeven door bepaalde opvattingen, NIET voor het totaal-spectrum van deze ontwikkelingen.

C Citaat van Straelen
”Het gaat over vrijheid van meningsuiting, tolerantie en intolerantie, een manier van godsdienstbeleving die uitmondt in een terroristische actie. En meer dan in andere strafzaken staat de persoon van het slachtoffer, Theo van Gogh, centraal: het slachtoffer, bewust gekozen vanwege zijn al dan niet vermeende ideeën en sympathieën.”

Mijn commentaar:
Eveneens zal ik middels dit betoog trachten aan te tonen, dat aan deze daad geen terroristische aspecten kleven. Een van de aspecten [hoewel niet onverbrekelijk verbonden aan terrorisme]
het functioneren in een daartoe ingerichte politiekactivistische groep, is naar de Openbare Aanklager zelf heeft moeten toegeven, niet bewezen geacht.

D Citaat van Straelen:
”En meer dan in andere strafzaken staat de persoon van het slachtoffer, Theo van Gogh, centraal: het slachtoffer, bewust gekozen vanwege zijn al dan niet vermeende ideeën en sympathieën.”

Mijn commentaar:
Dienaangaande wil ik er de Openbare Aanklager graag op attent maken, dat in iedere moordzaak, hetzij een zuiver persoonlijk, hetzij een politiek-sociaal kader, de persoon van het slachtoffer centraal staat.Wanneer er sprake is van een moord met als aanleiding, zich te ontdoen van het de moordenaar chanterende slachtoffer, staat het chanterende en mogelijk
sadistische karakter van het slachtoffer centraal, wanneer er sprake is van een afrekening in de onderwereld, staat de hiërarchische positie van het slachtoffer en mogelijk agressief karakter centraal. Wanneer het een moord vanuit hartstochtelijke motieven betreft, staat de eventuele overspel hetzij het provocerende gedrag van het slachtoffer centraal.
Met andere woorden: De eventuele opvattingen van een slachtoffer cq gedrag staan in iedere moordzaak centraal, in deze niet meer dan in een andere. Een en ander [het grotere centraal staan van het slachtoffer dan in andere moordzaken] kan dan ook niet door de Openbare Aanklager afdoende worden aangetoond.

Als tegenargument zal hij aanvoeren, dat het hier mogelijkerwijze om een politieke moord gaat met religieuze connotaties. Zelfs als dat bewezen kan worden, dan nog is er geen sprake van een specifieke rol van de persoon van van Gogh in dezen, maar vergelijkbaar met de rol van ieder ander lachtoffer van een politieke of andere moord.

Wanneer bijvoorbeeld het provocatieve karakter van het functioneren van van Gogh een van de aanleidingen geweest is voor het plegen van deze moord, waarvoor toch grote en duidelijke aanwijzingen zijn, moet derhalve met nadruk gezegd worden, dat in ieder andere moordzaak, waarin het provocatieve karakter van slachtoffer van belang is, het karakter niet minder dan in het geval van van Gogh een rol speelt.

E Tav persoon T van Gogh en de vrijheid van meningsuiting:
Citaat van Straelen
”Verwacht u van mij geen korte biografie en zeker geen hagiografie, want een heilige was hij beslist niet. Beoordeeld alleen aan de hand van zijn columns en televisieoptredens, ontstaat het beeld van een onverbeterlijk criticaster, die beledigen tot kunst heeft verheven. “Functioneel beledigen” noemde hij dit, een onderdeel van zijn boodschap; het waarschuwen tegen de vijfde colonne die probeert in Nederland de vrije manier van leven aan te tasten. Als columnist zocht hij voortdurend de rand van het toelaatbare op.Velen moesten het van hem ontgelden, joods, christelijk of islamitisch, politici en bestuurders. Heilige huisjes bestonden niet voor hem. Hij had een broertje dood aan huichelachtigheid en schroomde niet zich soms grof en beledigend te uiten. Drie keer werd hij aangeklaagd wegens uitlatingen die antisemitisch werden gevonden of beledigend voor christenen en islamieten. Nooit werd hij veroordeeld. Theo van Gogh propageerde de vrijheid van meningsuiting in zijn meest absolute zin. In een column in Vrij Nederland schreef hij dat alleen vrije meningsuiting in de breedste zin van het woord, dus inclusief het recht van discriminerende imams om hun vooroordeel uit te dragen, ons vrije burgers kan redden van de barbarij. Aan de vrijheid van
meningsuiting mochten volgens hem geen grenzen zitten. Eén geboren provocateur, zo wordt hij wel genoemd. Dit is het beeld dat de verdachte voor zich heeft gehad toen hij besloot om Van Gogh tot het doelwit te maken van zijn aanslag. ”

Deelcitaat van Straelen:
” Beoordeeld alleen aan de hand van zijn columns en televisieoptredens, ontstaat het beeld van een onverbeterlijk criticaster, die beledigen tot kunst heeft verheven. “Functioneel beledigen” noemde hij dit, een onderdeel van zijn boodschap;”

Deelcitaat van Straelen:
”Heilige huisjes bestonden niet voor hem. Hij had een broertje dood aan huichelachtigheid en schroomde niet zich soms grof en beledigend te uiten.”

Deelcitaat van Straelen:
” In een column in Vrij Nederland schreef hij dat alleen vrije meningsuiting in de breedste zin van het woord, dus inclusief het recht van discriminerende imams om hun vooroordeel uit te dragen, ons vrije burgers kan redden van de barbarij. Aan de vrijheid van meningsuiting mochten volgens hem geen grenzen zitten. Eén geboren provocateur, zo wordt hij wel genoemd. Dit is het beeld dat de verdachte voor zich heeft gehad toen hij besloot om Van Gogh tot het doelwit te maken van zijn aanslag.”

D1 Mijn commentaar:

In de eerste plaats is het opvallend de manifeste bagatellisering door de heer van Straelen van de impact van de door van Gogh geuite beledigende cq racistische taal aan het adres van moslims in het algemeen en gericht tegen het Marokkaans-islamitische bevolkingsdeel in het bijzonder. Bovendien schijnt hij bij de referentie aan de opvattingen van van Gogh gevoeglijk uit het oog te verliezen, dat nog afgezien van het beledigende en racistische karakter in dezen, er genendele sprake is van een onbeperkte vrijheid van meningsuiting in dezen, maar dat de wetgeving, zowel nationaal als Europees, in dezen aan de vrijheid van meningsuiting wel
degelijk restricties oplegt en terecht.
[Het beledigen van mensen cq groepen op grond van hun ras, nationaliteit cq geloofsovertuiging is namelijk als uitsluitingsmechanisme in strijd met de zowel Nederlandse als internationaal-rechtelijke opvatting, dat ieder mens, ongeacht was, geloof of nationaliteit, gelijkelijk recht heeft op respect.]

Zo is de vrijheid van meningsuiting [het recht op openbaring van gedachten en gevoelens] weliswaar vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet, echter met inachtneming van overige wettelijke bepalingen, hetgeen o.a. verwijst naar de in het Wetboek van Strafrecht geldende discriminatieverboden [met name artikel 137 c t/m g] en uiteraard artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, net als artikel 7 een grondrecht.
Eveneens refereert artikel 10 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, nvdr), dat vrijheid van meningsuiting impliceert aan een restrictie op dit recht in het ruimer verband van wettelijke sancties, die o.a. betrekking kunnen hebben op de ”rechten van anderen”. In die zin is ergo van een ongebreidelde vrijheid van meningsuiting in wettelijke zin geen sprake:

Discriminatieverboden:

Zie dienaangaande internationaal, het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie met name artikel 2d, op Europees niveau artikel 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en nationaal, artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Echter ook komt dit discriminatieverbod voor in o.a. artikel 137 c t/m g, nader gespecificeerd in artikel 137c [het zich mondeling of bij geschrift beledigend uitlaten tav een groep mensen vanwege hun ras of religie]

Gezien tegen het licht van de veelal buitengewone grofheid van de uitlatingen van van Gogh, met name tav de Islam als religie als met name de Marokkaanse islamitische bevolkingsgroep in het algemeen is het in dezen in alle opzichten oneigenlijk, te spreken van vrijheid van meningsuiting.

Tegen Joodse mensen gedane anti-semitische uitlatingen:

”Hij had een broertje dood aan huichelachtigheid en schroomde niet zich soms grof en beledigend te uiten. Drie keer werd hij aangeklaagd wegens uitlatingen die antisemitisch werden gevonden of beledigend voor christenen en islamieten. Nooit werd hij veroordeeld. ”

Nog afgezien van de racistische en derhalve laakbare uitingen van van Gogh tegen de Islam en moslims in het bijzonder, met name Marokkaanse moslims, richtten zijn uitlatingen zich evenzeer tegen Joodse mensen. Zo refereert T. van Gogh in een pamflet tegen schrijver en publicist L de Winter aan een door hemzelf bedacht animatiefilmpje tav twee ”copulerende
gele Davidssterren in de gaskamer”. Een ander schokkend staaltje van anti-semitisme wordt door van Gogh geuit in zijn berucht geworden opmerking ”wat ruikt het hier naar karamel? Vandaag verbranden ze alleen de suikerzieke Joden”

Het zou mij zeer verbazen, wanneer de heer van Straelen uitspraken van een dergelijke signatuur eveneens onder de categorie ”vrijheid van meningsuiting” zou willen rangschikken.

Politiek maatschappelijke impact stellingname T van Gogh:

Nog afgezien echter van het ostentatief-beledigende en racistische karakter tav zijn met name na 11 september voornamelijk betr. moslims gedane uitspraken, die met name in een tijd van verdergaande stigmatisering van de Marokkaanse moslims als kwetsbare minderheidsgroep daarenboven getuigden van morele lafheid, hadden de door hem gedane uitingen met name een gevaarlijke politiek-maatschappelijke impact. Zij bevorderden in belangrijke mate het sinds 11 september in verontrustende mate toegenomen anti-islam-klimaat, hetgeen voor moslims in het algemeen en de Marokkaanse gemeenschap in het bijzonder leidde tot verregaande stigmatisering met alle humanitaire gevolgen van dien, inclusief de toename
van radicaliserende tendenties.

III Misdrijven met een terroristisch oogmerk

A Citaat van de heer van Straelen:
”Het terroristisch oogmerk speelt in deze zaak een grote rol. Met uitzondering van het subsidiair ten laste gelegde in feit 6, wordt B. ervan verdacht dat hij alle misdrijven heeft begaan met een terroristisch oogmerk. Dit oogmerk is in het Wetboek van Strafrecht ingevoerd met de Wet Terroristische Misdrijven. Deze wet is op 10 augustus 2004 in werking
getreden. De Wet terroristische misdrijven geeft uitvoering aan het Europese Kaderbesluit Terrorismebestrijding. De ratio van dit besluit kan worden afgeleid uit de aanhef. Daar wordt vastgesteld dat terrorisme een van de ernstigste schendingen is van de beginselen waarop de Europese Gemeenschap is gegrondvest. Doel is een meer slagvaardig optreden tegen terroristen. In de Wet terroristische misdrijven worden enkele nieuwe strafbare feiten
geïntroduceerd, zoals de rekrutering ten behoeve van de Jihad, de samenspanning tot het plegen van terroristische misdrijven en de deelneming aan een organisatie die het oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven. Daarnaast wordt in artikel 83 Sr. een definitie gegeven van een terroristisch misdrijf. Hieronder wordt verstaan een groot aantal misdrijven
die worden begaan, ik citeer, met: “Het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen dan wel een overheid of een internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.” (art. 83a Sr.) Het Openbaar Ministerie moet in deze zaak dus bewijzen dat de verdachte het oogmerk heeft gehad om door middel van de strafbare feiten mensen bang te maken, de overheid tot iets te dwingen of de fundamenten van de Nederlandse maatschappij te ontwrichten of te vernietigen.”

A1 Mijn commentaar
Zoals reeds eerder opgemerkt is het doel van dit commentaar niet, uitputtend in te gaan op iedere door de heer van Straelen in zijn requisitoir gemaakte opmerking, maar wel aan de hand van de belangrijkste door hem aangevoerde punten de belangrijkste delen van zijn betoog te ontkrachten, in dezen het door hem gestelde terroristische karakter van het gepleegde misdrijf

Definitie terrorisme:
Volgens het Internationaal Recht is de definitie van terrorisme, het plegen van militaire aanvallen op burgers of burgerdoelen, met als doel het afdwingen van een zeker politiek doel bij de desbetreffende regeringen. Het is evident, dat een en ander niet-gelegitimeerd is, aangezien volgens het Internationaal Recht [de 4e Conventie van Genève] bij iedere militaire
actie van zowel een leger in oorlogs- of bezettingstijd als gewapende verzetsgroepen of individuen een strikt onderscheid gemaakt dient te worden tussen combattanten [militairen en strijders] en non-combattanten [burgers]. Het hoofddoel van het plegen van een aanslag is in dezen het afdwingen van een politieke eis aan de regering van het land waarin de aanslag is
gepleegd.
Een ander belangrijk doel is de ontwrichting van de betreffende samenleving.Een verder van belang zijnd doel is tevens, dat dergelijke aanslagen vanwege het politieke karakter ervan vrijwel altijd in organisatieverband worden gepleegd. Eveneens is een bijkomend, maar zeker niet onbelangrijk aspect het zaaien van angst onder de bevolking.
Deze internationaal-rechtelijke definitie komt eveneens grotendeels terug in artikel 83A van het Wetboek van Strafrecht, dat als definitie voor terrorisme aanvoert: “Het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen dan wel een overheid of een internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een
land of internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

Het probleem betreffende het criterium van het angst aanjagen van de bevolking is, dat een en ander geen hoofddoel op zich is en evenmin als intentie bewijsbaar, aangezien vanzelfsprekend het effect van een terroristische aanslag per definitie angst bij de bevolking aanjaagt, met name vanwege het willekeurige karakter van de gepleegde daad.

Mijn bezwaar tegen de argumentatie van de heer van Straelen betreffende het terroristisch oogmerk van de gepleegde daad:
Mijn hoofdbezwaar tegen de bewijsvoering van de heer van Straelen betreffende het terroristische karakter van de gepleegde aanslag is tweeledig. Enerzijds legt hij m.i. een oneigenlijk verband tussen de door Mohammed B gepleegde daad en het terroristische karakter ervan, waarbij hij zich bovendien regelmatig beroept op niet nader te controleren
ooggetuigenverslagen. Anderzijds gaat hij voorbij aan het feit, dat bij de vaststelling van de
definitie van terrorisme, de hoofdpunten in het geheel bij de gepleegde daden een rol dienen te spelen. Ik zal hierop aanstonds terugkomen.

Het oneigenlijk verband tussen de door Mohammed B gepleegde daad en het
terroristische karakter ervan.

Het aanjagen van angst aan de Nederlandse bevolking

De heer van Straelen stelt in zijn betoog dat de door Mohammed B gepleegde daad o.a. beantwoordt aan het aspect ”terrorisme” vanwege het aanjagen van angst aan de Nederlandse bevolking. Voor dit argument baseert hij zich op een aantal feiten, waarvan ik de voornaamste in onderstaande in het kort zal weergeven:
1 Het feit, dat de moord op een druk punt van Amsterdam, in de ochtendspits, gepleegd is
2 Het feit, dat slachtoffer een ”bekende Nederlander” was, die met ”opmerkelijke uitspraken” het nieuws haalde
3 Het feit, dat er via de achtergelaten brief aan Hirsi angst aan de Nederlandse bevolking zou zijn aangejaagd

Het is evident, dat het angst aanjagen van de bevolking als zodanig geen voldoende motief is voor de rechtvaardiging van het argument, dat deze misdaad een terroristisch karakter zou hebben. Dienaangaande wil ik nadrukkelijk wijzen op het feit, dat zich, met name in het criminele circuit, wel vaker ernstige beschietingen cq liquidaties hebben voorgedaan, eveneens in drukke straten en op cruciale tijdstippen gepleegd, die eveneens uiteraard de bevolking angst aanjoegen, zonder dat hiervan sprake was van een terroristische aanslag als zodanig.
Evenzeer kan het feit, dat het hier de moord op een ”bekende Nederlander met uitgesproken opvattingen betrof” weliswaar angstaanjagend zijn voor een bepaalde categorie uit de Nederlandse samenleving, maar een en ander is genendele een bewijs voor de aanwezigheid van terrorisme in de zin van het Internationaal Recht cq gedeeltelijk afgeleide artikel 83 SR [Wetboek van Strafrecht].

Evenmin is het waarschijnlijk, dat de Nederlandse bevolking angst is aangejaagd door de specifiek aan Hirsi Ali gerichte brief, die op het lichaam van van Gogh is aangetroffen.
Weliswaar is er een ooggetuigenverklaring dat Mohammed B zou hebben geroepen: ”Dan weten jullie ook wat je te wachten staat”, maar er is geen enkel aanwijsbaar bewijs, dat hij een en ander ook daadwerkelijk heeft gezegd.
Bovendien kan een dergelijke uitspraak gedaan zijn in het overspannen moment na het plegen van een dergelijk ernstig misdrijf. Bewezen is, dat criminelen dan in een buiten-gewone geestestoestand verkeren en althans tijdelijk, ontoerekeningsvatbaar geacht kunnen worden.

Ook zijn verdere in de brief aan Hirsi Ali geschreven uitspraken en de andere door de heer van Straelen aangehaalde door Mohammed B gedane uitspraken en neergeschreven zinsneden in geschriften van hem wijzen weliswaar op uit verwarde alsook rationele argumenten opgebouwde politiek-religieuze stellingnamen, maar echter in algemeen-politieke zin gesteld [refererend aan de politiek-militaire optreden van de VS en West-Europa in het Midden-Oosten en de andere Arabische landen] en geenszins met de bedoeling tot specifieke angstaanjagerij van de Nederlandse bevolking als zodanig.

B Ontwrichting Nederlandse samenleving:

De heer van Straelen acht in zijn betoog geen aanwijzingen aanwezig, dat Mohammed B met het door hem eventueel gepleegde misdrijf een politieke eis van de Nederlandse regering heeft willen afdwingen. Eveneens brengt de heer van Straelen naar voren, dat Mohammed B met de door hem gepleegde daad de ontwrichting van de Nederlandse samenleving voor ogen stond.
Ik verwerp dat. Wel deel ik zijn mening, dat uit de door Mohammed B geschreven en vertaalde literatuur een moslim-fundamentalistisch wereldbeeld naar voren komt, waarin
werd gerefereerd aan een afkeer van de politiek-economische structuur van de Nederlandse samenleving. Een en ander [hiermee refereer ik uiteraard slechts aan het verzet tegen de
politiek-economische structuur in Nederland] is echter, in andere politiek-sociale vorm, eveneens van toepassing op in Nederland actieve links-revolutionnaire stromingen en ressorteert evenals bij genoemde linkse stromingen, onder de vrijheid van meningsuiting, zolang een en ander althans geen aanleiding geeft tot belediging cq het plegen van strafbare feiten.Ik kom hierop terug

Toelichting bij de boeken cq gechriften van Mohammed B:

Bij lezing van enkele door Mohammed B geschreven geschriften gelezen [waaronder de op het lichaam van van Gogh aangetroffen brief aan Hirsi Ali] en nog los van de enigszins verwarde geestestoestand, die hieruit m.i. spreekt, komt met name duidelijk een politiek motief naar voren, namelijk het verzet tegen de politiek-economische structuur van de Nederlandse samenleving, met daaruit voor hem logisch voortvloeiende het politiek-militaire optreden van met name de VS en eveneens de West-Europese bondgenoten in de regio van het Midden-Oosten.
Overigens citeert hij in dezen eveneens uit de Talmoed en blijkt uit de brief niet zozeer een antisemitisch karakter, maar is een en ander gebaseerd op de Talmoedische teksten zelf, waarbij hij en passant eveneens getuigt van kritiek op het Israëlische politiek-militaire optreden in de Palestijnse bezette gebieden.
Deze evident-politieke opstelling is eveneens vermengd met een militant islamitisch fundamentalisme en dient dan ook als zodanig te worden gelezen cq geinterpreteerd.
Nogmaals, zijn gedachtegoed is als zodanig een lichtelijk verward amalgama van verzet tegen de machtspositie van de VS en West-Europa in het algemeen, de politieke rol van Nederland in dezen in het bijzonder, gecombineerd met een militante fundamentalistische opstelling.
Nogmaals, een en ander ressorteert als zodanig onder een weliswaar aan bepaalde politieke stromingen onwenselijke opvatting, maar is als zodanig gelegitimeerd onder het principe van de vrijheid van meningsuiting, zolang er althans geen sprake is van een beledigend, racistisch of anderszins strafbaar karakter

Moord op van Gogh:

Ik ga dan ook van het standpunt uit, dat zijn bovengenoemde stellingname weliswaar heeft bijgedragen tot zijn verdere radicalisering, maar in deze geen enkel verband hoeft te staan tot de gepleegde moord op van Gogh, die volgens de heer van Straelen en eveneens mij in de eerste plaats is ingegeven door de stelselmatige provocatieve cq beledigende taal van de heer
van Gogh tav de Islam. Ik hou staande, dat radicalisering cq aanhang van een militant-islamitische stroming geen voorwaarde behoeft te zijn voor het plegen van dit alleszins verwerpelijke misdrijf.
Eveneens kan een en ander het gevolg zijn van toenemende gevoelens van frustratie tav de straffeloze uiting van dergelijke opvattingen, gecombineerd met een gewelddadig karakter, geradicaliseerd of niet. Ik citeer bij dezen enkele door de heer van Gogh gemaakte opmerkingen, die moslims in het algemeen, die niet radicaal-islamitisch zijn, in ernstige
mate gekwetst hebben:

”Allah is een varken”
”Ik veeg mijn billen af aan de Koran”

Nadrukkelijk stel ik bij dezen, dat een en ander in geen enkel opzicht een bagatellisering is van de gepleegde gruwelijke moord, wel wil ik stellen, dat radicalisering als zodanig geen sluitend motief behoeft te zijn tot het overgaan tot een dergelijk strafbaar feit.

Ontwrichting van de Nederlandse samenleving:

Evenmin acht ik het bewezen, dat deze door Mohammed B gepleegde gruwelijke moord de intentie had tot ontwrichting van de samenleving als zodanig, omdat in dezen als slachtoffer was gekozen een publicist, die zich op uiterst provocerende taal uitliet tav een religieuze groepering in het algemeen en een islamitisch bevolkingsdeel in het bijzonder. Met alle respect voor zijn nagedachtenis bekleedde van Gogh niet een dergelijke belangrijke rol in de samenleving, dat van het beoogde effect van ontwrichting gesproken kan worden, hetgeen bij een politicus als P. Fortuyn, hoewel ook deze misdaad niet terroristisch van opzet was, veeleer het geval is geweest. Bovendien heeft Mohammed B duidelijk gesteld, hetgeen door van Straelen bevestigd, dat het motief tot de moord de belediging van van Gogh tav Allah
gold.

Betreffende het verwerpen van de westerse normen en waarden:

Aansluitende de echte of vermeende ontwrichting van de Nederlandse samenleving door Mohammed B wil ik tenslotte nog nader ingaan op de door de heer van Straelen genoemde ”verwerping door Mohammed B van de westerse normen en waarden”. Enerzijds ben ik het zeker met de heer van Straelen eens, dat een en ander in ernstige mate een rol gespeeld heeft, wanneer hij stelt, dat het in Nederland erkende democratische staatsbestel in strijd is met de Islam.
Anderszijds raad ik de heer van Straelen aan, een voorzichtig gebruik van dergelijke termen de bezigen. Weliswaar is er sprake van sterke Westerse verworvenheden zoals de in het
kader van de Verlichting ontstane democratische staatsbestel en de democratische rechtsprincipes, anderzijds zijn uit de westerse politieke ontwikkelingen evenzeer verwerpelijke politiek-militaire structuren als het kolonialisme en slavernij en slavenhandel voortgekomen.
Met name de kant van het kolonialisme heeft diepe sporen achtergelaten in een groot aantal Derde Wereldlanden, waaronder Marokko, het herkomstland van Mohammed B. Evenzeer richt hij in belangrijke mate zijn verzet tegen hedendaagse westerse machtsstructuren, uitmondend in het westerse politiek-militaire optreden in grote delen van de Derde Wereld, met name voor Marokkanen extra belangrijke gebieden als Irak en Palestina. Het is dan ook van belang, zijn verwerping van de ”westerse normen en waarden” in dat licht te bezien.
Ook stel ik nadrukkelijk, dat zijn verwerping van de westerse normen en waarden m.i. losstaat van de door hem gepleegde gewelddaad tegen van Gogh

C Het terroristisch motief tot het afdwingen van een politiek doel aan de
Nederlandse Overheid:

Overigens deel ik de door de heer van Straelen te berde gebrachte opvatting, dat in geen enkel opzicht bewezen is, dat Mohammed B de intentie gehad heeft de Nederlandse Overheid een politiek doel af te dwingen, hetgeen een van de hoofdcriteria is voor de definitie van het plegen van een terroristische aanslag.

D De ondersteunende terroristische organisatie

Zoals ik reeds in bovenstaande heb aangegeven, is een van de andere definitiecriteria bij het plegen van een terroristische aanslag een al dan niet op de achtergrond aanwezige organisatie, hetgeen met name veelal noodzakelijk is voor de nodige organisatie, voorbereiding en de veelal noodzakelijke logistieke middelen
De heer van Straelen heeft echter in zijn requisitoir toegegeven, dat hij onvoldoende bewezen acht, dat er bij de moord op van Gogh medeplichtigen betrokken waren cq een organisatie hierbij betrokken was.Aangezien een en ander eveneens een duidelijke aanwijzing is voor het plegen van een terroristische aanslag, is wederom een van de belangrijkste definitiecriteria tot het plegen van een terroristische aanslag afgevallen.

E De selectie van de heer van Straelen uit de definitie-criteria voor het plegen van een terroristische aanslag

Ik heb reeds in bovenstaande bezwaar gemaakt tegen het feit, dat de heer van Straelen in zijn beschouwing tav het terroristische karakter van het gepleegde misdrijf niet alle belangrijke componenten van de definitie in het geheel heeft kunnen bevestigen, maar slechts deelaspecten, waardoor zijn betoog aan geloofwaardigheid in ernstige mate inboet

Zo acht hij weliswaar bewezen, dat aan de belangrijke voorwaarden, namelijk het bewust aanjagen van angst aan de Nederlandse bevolking en het ontwrichten van de samenleving is voldaan, maar acht hij niet bewezen de andere zeer belangrijke voorwaarde, namelijk het opdringen aan de Nederlandse regering van een politiek doel. Evenmin heeft hij de andere voorwaarde, de ondersteuning door een organisatie cq het hebben van medeplichtigen, hard kunnen maken. Een en ander ondersteunt mijn theorie, dat er ook vanuit zijn standpunt, van
het plegen van een moord met terroristisch motief, genendele sprake is.
Voor het plegen van een terroristische moet namelijk voldaan worden aan alle hierboven vermelde belangrijke componenten, niet aan enkele aspecten hiervan. Naar mijn mening echter is zoals reeds vermeld, aan geen enkel hierbovenstaand criterium voldaan, waardoor er geen sprake is van een moord met een terroristisch motief.

Een en ander betekent uiteraard genendele, dat de moord in dezen aan gruwelijkheid zou inboeten, integendeel. Echter acht ik het terroristisch oogmerk, dat een aanzienlijke
strafverzwaring tot levenslang zou inhouden, genendele bewezen

IV De demagogische componenten in het requisitoir van de heer van Straelen

1 De bagatellisering door van Straelen van de impact van de uitlatingen van van Gogh

2 Commentaar door de heer van Straelen tav de moord op van Gogh en de hierop volgende gebeurtenissen, met name met betrekking tot de beschoten omstanders en politiemensen

3 Het oneigenlijke argument van de belemmering in de uitoefening van de functie van Hirsi Ali als kamerlid

4 De bagatellisering door van S van de extreemrechtse aanslagen door de impliciete debetstelling door Mohammed B

Bij dezen wil ik graag ingaan op enkele belangrijke aspecten uit het requisitoir van de heer van Straelen, die ik niet alleen inhoudelijk wil doorlichten, maar met name wil focussen op de m.i. onacceptabele denagogische kant, die de heer van Straelen hieraan verbindt

Reeds in de inleiding heb ik gewezen op de ostentatieve bagatellisering van de heer van Straelen van de impact van de door van Gogh gebezigde provocerende cq beledigende uitlatingen op de moslims in het algemeen en de Marokkaanse bevolkingsgroep in het bijzonder. Nadrukkelijk heb ik erop gewezen, dat een en ander uiteraard onder geen enkele omstandigheid mag leiden tot een vergoelijking cq bagatellisering van een dergelijke moord, wel echter dient een en ander niet alleen als een verklaringsgrond voor het gepleegde gruwelijke misdrijf.
Zoals bekend staat een en ander niet op zichzelf, maar moet eveneens afgemeten worden aan de sinds 11 september toegenomen anti-islamhetze, die zich in allerlei vormen, waaronder o.a. selectieve berichtgeving door de media en provocerende publicaties van o.a. van Gogh

2 Commentaar door de heer van Straelen tav de moord op van Gogh en de hierop volgende gebeurtenissen, met name met betrekking tot de beschoten omstanders en politiemensen
Ik wil nu vervolgen met een commentaar op de weergave door de heer van Straelen van de moord op van Gogh en de direct hierop volgende gebeurtenissen.
Nadrukkelijk wil ik stellen, geenszins een volledige analyse te willen geven van zijn rapportage, maar slechts stil te willen staan door enkele door mij niet alleen opmerkelijk geconstateerde feitelijkheden, maar tevens het betreffende bedenkelijke demagogische karakter in dezen. Vooraf dient gesteld te worden, dat hij uiteraard als Openbare Aanklager de
verantwoordelijkheid heeft, de schuld van verdachte vast te stellen met wettelijke en overtuigende bewijzen
Betreffende een aantal aspecten in dit requisitoir heeft de heer van Straelen zich daarvan ook op uitstekende wijze gekweten, nog los van het feit, of ik zijn standpunt in dezen deel, hetgeen betreffende het verloop van de rechtszaak uiteraard secundair is. Het is mij echter tevens opgevallen, dat de heer van Straelen in een aantal opzichten zich in zijn requisitoir te buiten is gegaan aan demagogische argumentatie, zijn functie ten enenmale onwaardig. Met name gezien tegen het licht van het reeds door het proces en de moord zeer beladen klimaat is een en ander niet alleen betreurenswaardig te noemen, maar leidt het m.i. eveneens tot de omkering van de feitelijke realiteit.
Uiteraard zal ik eveneens de aandacht vestigen op de m.i. zakelijke en overtuigende aspecten in dit verslag
In de eerste plaats wil ik nadrukkelijk stellen, dat ik het standpunt van de heer van Straelen geheel deel, dat er in het geval van van Gogh sprake is van moord met voorbedachten rade, gelet op de diverse getuigenverklaringen, de meegedragen wapens en de meegenomen aan Hirsi Ali gerichte brief.
Bij zijn standpunt echter, dat er tav de door Mohammed B tevens beschoten omstanders [2 in getal] en de betrokken politieagenten sprake zou zijn van poging tot moord met voorbedachten rade, maak ik de nodige kanttekeningen maak, waarop ik later in mijn betoog terug zal komen. Eveneens zal ik later terugkomen op de gehele tegen Mohammed B te berde
gebrachte tenlastelegging.

”’Burgerslachtoffers”

Een van de eerste aspecten van de demagogische aspecten in het betoog van de heer van Straelen acht ik de mi zeer overtrokken term ”burgerslachtoffers”. Een en ander wijst op de bij de schietpartij door Mohammed B eveneens geraakte omstanders, twee in het getal. Hoewel ik genendele de ernst van de gebeurtenissen in dezen wens te bagatelliseren en volkomen begrip heb voor de begrijpelijke post-traumatische gevoelens van de slachtoffers, verwijst de term
burgerslachtoffers naar een oorlogssituatie cq terroristische aanslag, waarvan naar mijn mening geen sprake is.
Eveneens suggereert een en ander, dat hij bewust het vuur heeft geopend op deze omstanders, hetgeen niet het geval is. Betreffende omstanders werden geraakt ten gevolge van zijn schietpartij op van Gogh, niet vanuit een onafhankelijke behoefte van verdachte, zijn wapens
op hen te richten. In dezen ben ik dan ook van mening, dat deze woordkeuze afbreuk doet aan de aan een juridisch requisitoir te stellen eisen van zakelijkheid en soberheid,
Gezien het klimaat rond de moord op van Gogh en de hierbij ontstane emoties acht ik bovendien het woordgebruik ”burgerslachtoffers” niet alleenonjuist, maar met name ook overtrokken en tendentieus.

De door van Straelen aan de 11 politieagenten toegemeten ”traumatische
slachtofferrol”

Eveneens acht ik de door de heer van Straelen geschetste slachtofferrol van de 11 politieagenten betreffende de beschieting van hen door Mohammed B niet alleen in hoge mate demagogisch, maar daarenboven niet in overeenstemming met de realiteit van de logistieke functionaliteit van de politie in het algemeen en betreffende deze situatie in het bijzonder.

Ik citeer de heer van Straelen:
”Ook alle politieagenten die door verdachte zijn beschoten en bedreigd hebben een vordering ingebracht: G. en G05 voor € 3500 en de overige negen politieagenten voor € 3000. Alle vorderingen zijn van immateriële aard en ze zijn overtuigend onderbouwd. Niet alleen door de ingediende schriftelijke slachtofferverklaringen, maar ook nog nader gemotiveerd door een medewerker slachtofferhulp van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Voor de politiemensen gaat het vooral om de enorme doodsangst die de verdachte bij hen heeft teweeggebracht. Ik vind alle vorderingen voor toewijzing vatbaar.”

Mijn commentaar

Tentoongespreide feiten:
Na de moord op van Gogh heeft verdachte een aantal keren het vuur geopend op 11 politieagenten. Hierbij dient te worden aangetekend, dat deze agenten gezeten waren in
respectievelijk een politieauto, een bus-wijkteam hondenbrigade en een surveillerende politieauto. In de eerste plaats blijkt hieruit duidelijk het strategische voordeel tav de verdachte [zittende in een auto, terwijl de verdachte zich op straat bevond]
In de tweede plaats dient nadrukkelijk melding gemaakt te worden van het feit, dat de betreffende politieagenten, die daarenboven door het publiek attent gemaakt waren op de moord en derhalve reeds in de gelegenheid geweest waren tot het nemen van voorzorgsmaatregelen, allen een kogelvrij vest droegen, waardoor het voor hen te nemen risico grotendeels werd beperkt. Bovendien is uit de politierapporten komen vast te staan, dat Mohammed B laag richtte en dienaangaande eventuele vitale lichaamsdelen van de agenten in mindere mate risico liepen.
Betreffende het slachtofferbeeld tav de door de politieagenten ondergane traumatische ervaringen het volgende: Hoewel het evident is, dat het beschoten worden, ook voor een politieman, aanleiding kan geven tot posttraumatische stress dient nadrukkelijk niet uit het oog te worden verloren, dat politieagenten in hun politieopleiding worden getraind op de meest extreme situaties. Bovendien zijn de meeste politiemensen in hun carrière meerdere malen geconfronteerd geweest met genoemde extreme cq gevaarlijke situaties en is een en ander, hoe onaangenaam veelal ook, onderdeel van hun werk. Eveneens zijn politiemensen doorgaans niet alleen zwaar bewapend, maar beschikken zij ook over de logistieke mogelijkheden, zo snel mogelijk een overmaat aan politieassistentie in te roepen. Duidelijk was daarenboven, dat de politieagenten tav verdachte verre in de meerderheid waren.
Verder dient daarenboven vastgesteld te worden, dat het enige werkelijke slachtoffer in dezen Mohammed B zelf was, aangezien hij door politieschoten in zijn been zwaar gewond raakte door een ernstige gecompliceerde beenbreuk en derhalve werd overgebracht naar het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen.
Hoewel een en ander helaas de resultante was van de door hem gestarte schietpartij, hoe onaangenaam voor hemzelf ook, is het derhalve, de training, ballistische en logistieke middelen van de politie in aanmerking genomen, oneigenlijk en demagogisch de politie als slachtoffer af te schilderen, hoe onaangenaam een schietpartij ook mag zijn.

3 Hirsi Ali:

Zoals bekend heeft Mohammed B een aan het VVD-Tweede Kamerlid Hirsi Ali gerichte brief achtergelaten, die m.i. een combinatie vormt van rationele argumentatie enerzijds, een verwarde combinatie van uit de Talmoed en de Koran geciteerde teksten anderzijds en zijn door de heer van Straelen genoemde ”afscheidsbrief”, die hoewel het midden houdend tussen een Sinterklaasgedicht [een door Prof Peters gedane uitspraak] en een schrijfsel van een wezenlijk bedreigend karakter.
Het is echter evident, dat een dergelijke brief, bevestigd op het lichaam van van Gogh, van de kant van Mohammed B getuigt van een duidelijk bedreigend karakter. Ik verwerp echter het door de heer van Straelen geponeerde standpunt, dat Mohammed B beschuldigd zou kunnen worden van bedreiging met geweld tegen een lid van de tweede kamer, Hirsi Ali, waardoor zij verhinderd werd haar werk te doen, met terroristisch oogmerk. Evenzeer verwerp ik ten enenmale de door de heer van Straelen gedane suggestie, dat het leven van Hirsi Ali gevaar zou lopen.

Motivatie:

Men moet zich namelijk terdege realiseren, dat op het moment van de bekendmaking van de door Mohammed B geschreven brief aan mevrouw Hirsi Ali, verdachte reeds gearresteerd was en daarenboven door een schotwond in zijn been aan een ziekenhuisbed lag gekluisterd.
Derhalve was het voor hem praktisch gezien onmogelijk, enige bedreigende actie richting Hirsi Ali te ondernemen.Wel kan ik mij voorstellen dat Hirsi Ali, met name gezien tegen het licht van de moord op van Gogh, tijdelijk de voorkeur gaf aan een onderduikadres.
Uiteraard is dat betreurenswaardig, maar niet het gevolg van een daadwerkelijk door Mohammed B te plegen actie. In dezen ben ik dan ook van mening, dat Mohammed B genendele schuldig is aan het verhinderen van het werk van Hirsi Ali als Tweede Kamerlid.
In de eerste plaats werd zij reeds goed beveiligd en kon deze beveiliging mogelijk verder worden uitgebreid. In de tweede plaats was het, zelfs vanuit haar onderduikadres voor haar
mogelijk, tot in hoge mate adequaat te kunnen functioneren, gezien de hoogtechnologische communicatiemiddelen als elektronisch vergaderen, e-mailen, het versturen van rapporten per fax en e-mail, telefonisch vergaderen en SMS-en.
De eeuw waaruit het wetsartikel tot de belemmering van een Tweede Kamerlid in functie afkomstig is [de negentiende eeuw] voorzag niet in dergelijke logistieke middelen, waardoor de afwezigheid in de Tweede Kamer inderdaad de activiteiten in ernstige mate bemoeilijkte.

4 De bagatellisering door van S van de extreemrechtse aanslagen door de impliciete debetstelling door Mohammed B

Een ernstig voorbeeld van demagogie en tevens getuigend van een elementair gebrek aan respect van de gedupeerden en slachtoffers vind ik de bagatellisering van de verantwoordelijkheid van extreemrechtse jongeren voor de sinds de op van Gogh dd 2-11 gepleegde moord gepleegde aanslagen op Kerken, moskeen en islamitische scholen.

Ik citeer de heer van Straelen:
”De straf zal ook moeten meewerken aan het voorkomen van eigenrichting. In de eerste twee weken na de moord op Theo van Gogh is er in twaalf moskeeën brand gesticht, of zijn ze beklad, besmeurd of zijn vernielingen aangericht. Brandstichting vond plaats bij twee Islamitische en één katholieke school. Ook zijn er vernielingen aangericht bij vijf kerken en het Marokkaanse consulaat is besmeurd. Een dieptepunt in ons land. Een onaanvaardbare
aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienstuitoefening. Natuurlijk is de verdachte hiervoor niet in zijn eentje verantwoordelijk. Met zijn terroristische aanslag heeft hij wel de aanzet hiertoe gegeven.”

Mijn commentaar:

In de eerste plaats is opvallend aan het betoog van de heer van Straelen, dat hij weliswaar, in een aantal gevallen niet gehinderd door het juiste gebruik van de terminologie ´´terrorisme´´ in zijn tenlastelegging de term te pas en te onpas gebruik maakt van de terminologie ´´terroristisch oogmerk´´ (zie bijvoorbeeld `´poging tot moord op omstanders met een
terroristisch oogmerk´´ ´´poging tot moord op politiemensen met een terroristisch oogmerk`´ etc, etc), maar in het geval van bovengenoemde brandstichtingen in Kerken, moskeen en islamitische scholen, waarvan trouwens sprake is geweest van 174 in totaal in drie weken, volgende op de moord op van Gogh, geen gewag maakt van de term ´´terroristische
aanslagen´´, terwijl hier wel degelijk aan de hoofdcriteria is voldaan:

A Het aanjagen van angst aan de bevolking, zowel de Marokkaanse, andere allochtone cq autochtoon/Nederlandse bevolking
B Het plegen van ,militaire aanvallen op burgers of burgerdoelen
C Het nastreven van een bepaald politiek doel (namelijk verdergaande discriminatie en isolatie minderheden, in casu islamitische Marokkanen), dat eventueel aan de regering kan worden afgedwongen (het nemen van discriminerende cq uitsluitende maatregelen tegen met name islamitische Marokkanen)
D Het ontwrichten van het democratische staatsbestel

Verder acht ik het ronduit schokkend, dat de gedeeltelijke verantwoordelijkheid van deze aanslagen door van Straelen bij Mohammed B gelegd wordt.
Niet alleen bagatelliseert hij hiermee de enige en hoofdverantwoordelijkheid voor deze aanslagen, die ligt bij de daders cq plegers, daarenboven verwijst hij op oneigenlijke en demagogische wijze naar een verdachte van een ander misdrijf, hiermee de verdachte willens en wetens impliciet criminaliserend.
In extremis doorgetrokken is dan eveneens de Joodse jongeman Herzel Grynspan, die in 1938 een dodelijke aanslag pleegde op de Duitse diplomaat in Parijs, de heet von Rath, met als motief de deportatie van zijn ouders, verantwoordelijk voor de door de nazi/machthebbers geïnitieerde Kristallnacht, als represaille vanwege die aanslag. Uit dit voorbeeld bliijkt hopelijk de oneigenlijke redenering van de heer van Straelen in dezen.

V De tenlastelegging jegens verdachte, te weten o.a. terroristische oogmerken betreffende de door Mohammed B verrichte daden, die geen betrekking hebben op de moord op van Gogh

Op het m.i. ontbreken van een terroristisch oogmerk betr. de moord op van Gogh ben ik reeds uitgebreid ingegaan. Wel acht ik moord met voorbedachten rade bewezen. Ik laat echter nog eens in het kort de andere aspecten van de tenlastelegging tegen verdachte de revu passeren:

2 poging tot moord met terroristisch oogmerk op een tweetal omstanders (dit zijn personen die door kogels van verdachte op de Linnaeusstraat zijn geraakt);
3 poging tot moord met terroristisch oogmerk op politieagenten;
4 verboden wapen- en munitiebezit begaan met terroristisch oogmerk;
5 bedreiging met geweld tegen een lid van de tweede kamer, Hirsi Ali, waardoor zij verhinderd werd haar werk te doen, met terroristisch oogmerk;

6 bedreiging van Hirsi Ali met een terroristisch misdrijf.

2 In de eerste plaats ben ik van mening, dat er geen sprake is van poging tot moord op en tweetal omstanders, aangezien deze intentie niet alleen nergens uit blijkt, maar de betreffende schietpartij niet tegen hen, maar tegen van Gogh gericht was en zij daarvan slachtoffer waren, aangezien zij toevallig in de buurt waren. Hooguit kan gesteld worden, dat Mohammed B hun risico van te voren had kunnen inschatten en als zodanig schuldig zou bevonden kunnen worden aan het nemen van een onverantwoord risico met hun leven en veilighheid.
Eveneens acht ik een terroristisch oogmerk oneigenlijk, gelet op het feit, dat het schietincident in geen enkel opzicht beantwoordt aan een terroristisch criterium
3 Evenzeer ongerijmd vind ik de aanklacht tot poging tot moord op de politieagenten, aangezien door de politie nadrukkelijk is gesteld, dat hij laag schoot, waardoor geen vitale lichaamsdelen konden worden geraakt.
Het terroristisch oogmerk verwerp ik, aangezien een en ander m.i. in het geheel niet aan de desbetreffende bovenstaande criteria voldoet. Het is namelijk ongerijmd en overtrokken om te stellen, dat door het schieten op een of meer politieagenten [die bovendien terugschoten, waardoor er sprake is van een wederzijds vuurgevecht]de overheid of de samenleving
zou worden ontwricht [argument van Straelen], met name gezien tegen het licht van de afloop van het vuurgevecht, waarbij Mohammed B een ernstige beenwond opliep en naar het penitentiair ziekenhuis moest worden overgebracht]
4 Uiteraard stem ik in met de eis tegen verboden wapenbezit, maar verwerp het terroristisch oogmerk op grond van reeds aangehaalde bovenstaande argumentatie
5 Ik verwerp de klacht van bedreiging met geweld tegen een lid van de Tweede Kamer, aangezien Mohammed B op het moment van de bekendmaking van de brief reeds met een gecompliceerde beenbreuk in het penitentiaire ziekenhuis lag, hetgeen een mogelijk te plegen misdrijf van zijn kant uitsloot. Ik verwerp het terroristisch oogmerk op grond van reeds aangehaalde bovenstaande argumentatie
6 Het argument van de bedreiging verwerp ik vanwege motivering onder 5, alsmede het terroristisch oogmerk .

VI Strafeis

De heer van Straelen houdt, voorafgaande aan zijn strafeis, een uitputtend en m.i. in een aantal opzichten demagogisch betoog, waarbij feitelijke gegevens met regelmaat gecombineerd worden met nog niet bewezen speculaties, hetgeen het professionele karakter van zijn betoog mi geen goed doet. Ik zal hierop niet uitgebreid ingaan, maar toch wil ik dienaangaande enkele voorbeelden noemen
Ik citeer de heer van Straelen: “Maar de weg van Mohammed B. en zijn vrienden van de Hofstadgroep bieden geen oplossing. Integendeel.” Ik beschouw een dergelijke opmerking als hoogst onprofessioneel, aangezien in geen enkel opzicht bewezen is, dat er een Hofstadtgroep (of een feitelijke vergelijkbare ´´terreurcel´´) bestaat. Een en ander dient immers nog door de rechtbank bewezen te worden. Daarenboven is evenmin met hard bewijs komen vast te staan, dat Mohammed B deel uitmaakt van een dergelijke organisatie, mocht deze bestaan.
De heer van Straelen stelt immers zelf in zijn requisitoir, dat Mohammed B niet wordt aangeklaagd op grond van zijn echte of vermeend lidmaatschap van deze al dan niet bestaande Hofstafdtgroep, vanwege gebrek aan bewijs in dezen. Het getuigt dan ook mi van ongeoorloofde demagogie en gebrek aan professionaliteit, over te gaan tot het maken van een dergelijke opmerking.

Feitelijke strafeis

De heer van Straelen voert een aantal argumenten aan, waarom hij in dezen is overgegaan tot het eisen van de hoogste straf, namelijk levenslang tav criteria voor bepaling strafmaat voert de heer van Straelen in de eerste plaats het element vergelding aan in de zin van boete/doening voor het gepleegde misdrijf, uiteraard volgens de principes van het Nederlandse rechtssysteem. Hoewel ik het in dezen uiteraard met hem eens ben, kan ik mij genendele vinden in zijn onderstaande, mi eveneens demagogisch/getinte overwegingen

Ik citeer de heer van Straelen: ” De straf moet tegemoet komen aan de gevoelens van intens verdriet en boosheid. Van de slachtoffers, maar ook van de maatschappij. De verdachte
heeft niet alleen Theo van Gogh willen treffen. Ook zijn nabestaanden, zijn vrienden en bewonderaars, de politiemensen die tegen hun wil bij het schietincident betrokken waren, Ayaan Hirsi Ali, onze volksvertegenwoordigers, de hele Nederlandse maatschappij. Hij heeft zoveel mogelijk mensen willen schokken, bang willen maken en is daarin ook deels
geslaagd.´´
Mijn commentaar:
Niet alleen ben ik van mening, dat van Straelen van verdachte in dezen een overtrokken beeld schetst, evenals de impact van de door hem gepleegde daad (nogmaals, van Gogh had niet de hiervoor vereiste politiek/maatschappelijke impact), eveneens acht ik het ernstig verwijtbaar, dat gevoelens van samenleving en nabestaanden een rol zouden spelen bij de toekenning van de strafmaat.
Gevaar hiervan is, dat de rechten van de verdachte in dezen worden uitgehold, hetgeen en aantasting is van de elementaire principes van de Nederlandse rechtsstaat. Evenmin dienen de opvattingen van verdachte m.b.t. het Nederlandse staatsbestel bij de vaststelling van zijn strafmaat een rol te spelen. Het enige juridische criterium dient dienaangaande te zijn het afmeten van het gepleegde misdrijf tegen de hiervoor in het Wetboek van Strafrecht
bepaalde strafmaat.
Verder voert van Straelen terecht aan, dat een ander criterium bij de vaststelling van de strafmaat is de mogelijkheid tot correctie. In zijn betoog meent van Straelen, afdoende te hebben aangetoond, dat verdachte een gevaar voor de samenleving blijft en derhalve levenslang verdient. In de eerste plaats is een en ander ongerijmd en tegen de rechtstatelijke
principes, een straf op te leggen voor eventueel nog te plegen misdrijven.(Zie woorden van Straelen ´´Komt hij ooit vrij, dan zal hij verder gaan.) Bovendien is het merkwaardig, dat van Straelen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan stellen, dat verdachte gedurende zijn hele leven niet aan verandering onderhevig zal zijn.
Maar een van de belangrijkste overwegingen acht ik het feit, dat de heer van Straelen met het stellen van zijn strafeis in bedenkelijke zin afwijkt van het algemene patroon in de Nederlandse Strafwetgeving, dat levenslang over het algemeen slechts wordt opgelegd bij meervoudige moorden. Het ergo opleggen van deze strafeis in het geval van een enkelvoudige moord vormt mi een breuk met de bestaande traditie in het strafwezen dienaangaande en tast het gelijkheidsprincipe in dezen aan, hetgeen ik een bedenkelijke ontwikkeling in dezen acht.
Ook ben ik van mening, dat het gruwelijke karakter van deze moord bij de strafeis geen rol mag spelen.
Tenslotte is iedere fysieke geweldsdaad, die tot moord leidt, gruwelijk, deze moord niet meer dan een andere Derhalve concluderende zou ik het een aan billijkheidseisen tegemoetkomende strafmaat achten, wanneer de rechter in dezen zou besluiten tot 18 jaar
gevangenisstraf.
Zoals de heer van Straelen reeds terecht heeft gesteld, staat niet de Islam of de Marokkaanse gemeenschap terecht, maar een verdachte, die bij het plegen van zijn geweldsdaad de Islam, die evenals christendom en Jodendom, is gebaseerd op naastenliefde en vergeving, heeft misbruikt.Derhalve zou het getuigen van een gevaarlijke rechtsongelijkheid, wanneer
verdachten, die zich bij hun geweldsdaden beroepen op de Islam bij het plegen van een enkelvoudige moord, strenger worden gestraft dan anderen.

VII Aanbevelingen

Tenslotte wil ik dit opmerken. Ik waardeer ten zeerste het feit, dat de heer van Straelen zo nadrukkelijk gewezen heeft op het feit, dat hij zich in dit requisitoir genendele generaliserend heeft willen opstellen naar de Islam toe en de Marokkaanse gemeenschap. Ook waardeer ik zijn onderkenning van de problemen van Marokkaanse jongeren en de gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de Nederlandse samenleving in dezen. Over het algemeen vind ik dan ook zijn bovengeschetst betoog helder en terzake doend.
Wel zijn er echter in meer dan in incidentele gevallen een aantal demagogische aspecten in zijn betoog geslopen, waarvan ik er in bovenstaande enkele heb genoemd. Hierdoor en zijn somtijds overtrokken aandacht voor iedere door verdachte gemaakte opmerking heeft somtijds de impliciete indruk gewekt, niet alleen van een buitenproportionele criminalisering van de verdachte ¨(getuige zijn ten onrechte gestelde verantwoordelijkheid voor extreem/rechse aanslagen, het beeld van een seriemoordende religieze fanaticus, die in zijn eentje het hele Nederlandse staatsbestel ontwricht etc), maar tevens van zijn doel voorbijschietende Openbare Aanklager, die niet slechts verdachte aanklaagt, maar een en ander wil transponeren tot een politiek proces.
Het gevaar voor grootinquisiteur/achtig gedrag is hierbij groot, evenals de neiging tot misplaatst ´´moraalridderschap´´, waarbij de te verdedigen zaken (de westerse normen en waarden) vanwege de eveneens door mij genoemde negatieve componenten als hypocrisie de beoogde boodschap niet overbrengen, maar juist afstoten.
Ik denk daarenboven, dat juist in een dergelijk beladen proces als dit het van belang is, een zo groot mogelijke zakelijkheid te betrachten. De Openbare Aanklager moet er in dezen voor waken, in zijn betoog iedere vorm van onbedoeld als heksenjacht overkomende opmerkingen achterwege te laten.
Ik spreek de hoop uit, dat de heer van Straelen zich dienaangaande in een mogelijk volgend proces van een dergelijke strekking mag bedienen van een zakelijker en objectiever taalgebruik en een bescheidener attitude in dezen mag uitstralen zonder uiteraard als aanklager aan overtuigingskracht in te boeten

(Uitpers, nr. 67, 7de jg., september 2005)

[30]
AD
HOF:GOOIEN BRANDBOMMEN TEGEN MOSKEE
IS TERREURAANSLAG
27 FEBRUARI 2018
TEKST
Ook de hogere rechter betitelt het gooien van twee molotovcocktails tegen een moskee in Enschede als terreur. Eerder kwam de rechtbank al tot die typering. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is er sprake van brandstichting met een terroristisch oogmerk omdat de daders ‘het islamitische deel van de bevolking bang wilde maken’.
De vijf verdachten in de zaak kwamen op 27 februari 2016 in Enschede samen om afspraken te maken voor een bijeenkomst van de Dutch Self Defence Army (D.S.D.A.) in Amersfoort. Toen ter sprake kwam dat moskeeën in Nederland dreigbrieven hadden ontvangen, ontstond het plan om molotovcocktails naar de moskee aan de Tweede Emmastraat in Enschede te gooien. In de schuur van een van de verdachten maakten ze vervolgens twee brandbommen.

Kinderen

Op het moment van gooien van de molotovcocktails waren er ongeveer dertig tot veertig mensen in de moskee. Volgens een getuige waren op de plek waar de brandbommen neerkwamen kort ervoor nog kinderen aan het spelen. Dat er geen brand uitbrak, is te danken aan een voorbijganger die het vuur uit trapte.

Volgens het Hof heeft de actie met de brandbommen ‘in het bijzonder vanwege het doelwit van de actie en het terroristisch oogmerk’ veel onrust veroorzaakt. ‘Met het gooien van de molotovcocktails naar de moskee hebben de verdachten de bedoeling gehad om de gemeente te dwingen af te zien van het realiseren van een asielzoekerscentrum en om de moslimgemeenschap angst aan te jagen’.

Lagere straf

Het Hof legt wel lagere gevangenisstraffen op dan de rechtbank. Dit omdat er volgens het Hof uiteindelijk geen gevaar is geweest voor mensen in en rond de moskee. Twee mannen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 10 voorwaardelijk en twee mannen tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank had de verdachten eerder nog veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De vijfde verdachte was niet in hoger beroep gegaan.
[31]
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
UPDATE VAN LIJST MET GEWELDSINCIDENTEN TEGEN
MOSKEEEN (JUNI 2017)
27-6-2017
BERICHTEN MET WERKENDE LINKS ZIJN TE VINDEN IN
ONDERSTAANDE LINK
VOOR UW GEMAK HEB IK DE INCIDENTEN HIERONDER
IN DE TEKST GESPECIFICEERD, MAAR DAARVAN WERKEN DE
LINKS NIET

De Haagse as-Soennah moskee heeft afgelopen weekend een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtauto op moskeegangers. De afzender van de brief stuurde ook een speelgoedvrachtwagentje mee met het dreigement.

Naar aanleiding van deze bedreiging heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met (gewelds)incidenten/haatmisdrijven (*) gericht tegen moskeeën.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Deze lijst publiceren we sinds maart 2010. De lijst is samengesteld op grond van mediaberichten en eerdere blogs op Republiek Allochtonië, Frontaal Naakt (t/m 2009) en de database van Rechtspraak.nl.

Vooral sinds 2015 krijgen we ook rechtstreeks meldingen van moskeeen of moskeekoepels en hebben we aanvullingen gekregen van onderzoekster Ineke van der Valk. Deze lijst is bij lange na niet compleet. Heel veel incidenten halen namelijk nooit de media. Ook hebben verschillende moskeeen het beleid, soms in overleg met de politie, om met dergelijke incidenten niet naar buiten te treden. De gedachte hierachter is dat met media-aandacht de daders dan de aandacht krijgen die ze zoeken. Ook bestaat de angst dat het tot kopieergedrag en dus meer bedreigingen of geweld leidt.

Daarnaast speelt dat de politie lang niet altijd iets met de meldingen doet of dat er gebrekkige communicatie over de zaak is. Daarin wordt overigens in meerdere (politie)regio’s een duidelijke inhaalslag gemaakt, net als bij de aparte registratie van meldingen van moslimdiscriminatie. In maart 2015 werd ook bekend dat justitie zelden tot actie overgaat na een aangifte van discriminatie.

Van haatmisdrijven tegen moskeeen is al langere tijd sprake. Zo schrijft onderzoekster Ineke van der Valk in de Monitor Moslimdiscriminatie (2014) dat in de weken na het begin van de Eerste Golfoorlog er sprake was van een forse toename van haatmisdijven. Pas de laatste jaren is er meer aandacht van de politiek voor dit probleem. In 2016 werden voor het eerst mensen veroordeeld wegens terrorisme nadat zij een brandbom op een moskee in Enschede hadden gegooid.

In februari 2017 presenteerde het kabinet de Handreiking veilige moskee. Deze handreiking bevat aanbevelingen voor moskeeën, gemeenten en politie over de omgang met concrete spanningen en incidenten gericht tegen moskeeën.

Hieronder het overzicht:

AD
TOENAME AANTAL INCIDENTEN BIJ MOSKEEEN
3 FEBRUARI 2017
TEKST
UPDATEHet aantal veiligheidsincidenten bij moskeeën neemt toe, zegt terrorismebestrijder Dick Schoof. Toch is zware bewaking niet nodig. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waren er het afgelopen jaar tientallen incidenten bij islamitische gebedshuizen. Zo werd in februari vorig jaar een moskee in Enschede slachtoffer van een aanslag met een brandbom.

In de periode van 2005 tot en met 2014 werden 176 van de totaal 500 moskeeën in Nederland geconfronteerd met agressie en geweld, blijkt uit de Monitor Moslim Discriminatie. De daders lijken vooral uit rechts-extremistische hoek te komen. Opvallend is dat het vaker in middelgrote en kleine gemeenten gebeurt dan in de grote steden.

Op gemeentelijk niveau worden extra veiligheidsmaatregelen genomen als dat nodig is, zoals cameratoezicht. Zware bewaking zoals bij synagogen is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid niet nodig, omdat er geen concrete dreiging is.

Dubbel maat

Politieke partij Denk vindt dat oneerlijk en stelt dat er een ‘dubbele maat’ geldt voor joden en moslims. Vicepremier Asscher ontkent dat. ,,De maatregelen zijn gebaseerd op een risico-inschatting van de veiligheidsdiensten. Daar komt de politiek niet bij kijken. Als er aanleiding toe is nemen we dezelfde maatregelen voor moskeeën. Gelukkig is die aanleiding er niet, maar er is wel reden om alert te zijn.’’

Schoof, Asscher en minister Blok (Veiligheid) spraken vanochtend met moslimorganisaties naar aanleiding van de aanslag door een rechtsextremist in Quebec, vorige week. Veel moslims maken zich zorgen, mede door het politieke klimaat waarin hun geloof geregeld onder vuur ligt. Ze hebben een brochure gekregen met tips om de veiligheid te vergroten. Zo wordt moskeebezoekers aangeraden contact te zoeken met andersdenkenden in de wijk en eventueel de deuren te sluiten tijdens het gebed.

Papieren werkelijkheid

Directeur Marianne Vorthoren van Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond noemt de brochure een goed begin, maar vindt wel dat de maatregelen nu op lokaal niveau verder moeten worden uitgewerkt. ,,Het moet geen papieren werkelijkheid blijven.’’

Vanwege de aanslag in Quebec wordt er bij de moskeeën in Amsterdam en Rotterdam door stadsbewoners toezicht gehouden tijdens het middaggebed. Bij die aanslag kwamen zes mensen om. Vorige week sloten vier grote moskeeën in de Randstad, waaronder ook de Essalammoskee in Rotterdam en de Blauwe Moskee in Amsterdam, de deuren te sluiten tijdens het gezamenlijke gebed.
[32]
Artikel 83a
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen……….
WETBOEK ONLINE
ARTIKEL 83A
[33]
RIJKSOVERHEID
HANDREIKING VEILIGE MOSKEE
 
 
 
 

Handreiking Veilige Moskee

Minister Blok van Veiligheid en Justitie (VenJ) en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 3 februari 2017 een overleg gehad met vertegenwoordigers van vijf koepelorganisaties over de veiligheid van moskeeën. Tijdens het overleg werd de Handreiking Veilige Moskee vastgesteld.

Aanwezig bij het overleg waren vertegenwoordigers van het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO), de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF).

De handreiking

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW hebben de afgelopen maanden aan de handreiking gewerkt  in samenwerking met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, de politie, en een aantal gemeenten.

De handreiking bevat aanbevelingen voor moskeeën, gemeenten en politie over de omgang met concrete spanningen en incidenten gericht tegen moskeeën. De tips zijn opgedeeld in drie fasen: de fase vóór een mogelijk incident, de fase van een incident, en de nafase. Elke partij heeft een eigen rol, maar de handreiking benadrukt daarnaast de manieren waarop deze partijen kunnen samenwerken om met spanningen en (mogelijke) incidenten om te gaan. Deze publicatie moet dan ook worden gezien als een aanmoediging om samen te zorgen voor een veilige moskee.

Overleggen

De overleggen met moslimorganisaties vinden sinds het voorjaar van 2016 regelmatig plaats, onder andere met de NCTV en het ministerie van SZW. Aanleiding voor het overleg van 3 februari met de ministers was de aanslag op een moskee op 29 januari in Quebec, Canada, waarbij zes moskeegangers werden gedood.

Advies

Voor meer informatie en advies kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
OPMERKING ASTRID ESSED
DOCUMENT HANDREIKING VEILIGE MOSKEE IS TE DOWNLOADEN
ZIE LINK

[34]
NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARING
VAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIET
ASTRID ESSED
10 NOVEMBER 2014
THE NETHERLANDS MARKS THEO VAN GOGH/AN ISLAMOPHOBE AND
AN ANTISEMITE IS NOT A SAINT
ASTRID ESSED
14 NOVEMBER 2014

[35]

WIKIPEDIA
MOORD OP PIM FORTUYN
WIKIPEDIA
VOLKERT VAN DER GRAAF
[36]
”Dat is, in het kort samengevat, de zaak van Mohammed B.
Een man, die voor zijn misdaad een zware straf verdiende.
Maar dan wel binnen proporties en met inachtneming van
zijn rechten, die ieder mens altijd houdt, ongeacht het gepleegde
misdrijf.
Het kan niet zo zijn, dat de een voor moord met voorbedachte
rade 18 jaar cel krijgt [Volkert van der G], terwijl de ander,
bij een zelfde misdrijf, levenslang krijgt.
Mohammed B dus.”
KIJKEN IN DE ZIEL/HET VONNIS VAN MOHAMMED B/
INHUMANE DETENTIE/METEN  MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
1 AUGUSTUS 2015
DE PECH VAN MOHAMMED B.
MOHAMMED BENZAKOUR

We voorzagen het Salomonsoordeel: Levenslang. Ergo, weinigen hebben de wenkbrauwen gefronst. Reden? Omdat ‘het klimaat’ ernaar was. Men zei: de rechter kon eigenlijk niet anders, want de ‘publieke opinie’ eiste dat. Pardon? Tijdens mijn studie werd mij geleerd dat de rechter recht doet gelden, en niet dat hij een vertolker is van de vox populi. In Amerika wordt de jury maandenlang geïsoleerd van de buitenwereld (geen tv, krant, radio of telefoon) om het vonnis zo zuiver mogelijk te houden.

Niettemin, zowel de Officier van Justitie als de rechter waren van mening dat Mohammed B. ’terrorisme’ heeft bedreven. Van meet af aan heb ik in (radio)debatten gesteld dat Mohammed B. een van lotje getikte godsdienstwaanzinnige is die een gruwelijke maar geenszins terreurdaad heeft begaan. Ik werd met scheve ogen bekeken. Columnist Anil Ramdas zei hetzelfde en prompt werd hij door leden van de ‘intelligentsia’ waaronder de ex-minnaar van Hirsi Ali, Herman Philipse, bij Buitenhof afgeserveerd als een soort afgezant van het islamitische kalifaat.

Gelijk hebben betekende nooit dat je gelijk hebt. Het betekent gelijk krijgen.

Nu, vorige week werd ons land geëerd met hoog bezoek: Zeyno Baran. Deze charmante Amerikaanse is als terrorisme-expert een van de topadviseurs van de regering Bush. Wat zei deze expert (die op Europees tournee is) in alle interviews? Dat de moord op van Gogh géén terroristische aanslag was. “Dat was één man die een ander vermoordde, met een ideologisch doel weliswaar, maar geen willekeurige slachtoffers zoals in New York, Madrid en Londen.” (De Telegraaf, 6 augustus)
Maar niemand die het in zijn hoofd haalde te roepen: ziet, een afgezant van het islamitische kalifaat!

Nog iets. Het heeft mondjesmaat aandacht gekregen, maar wist u dat de moord op Van Gogh drie maanden later een herhaling beleefde volgens een scenario die de horrorfilm Texas Chainsaw Massacre doet verbleken. Op carnavalsnacht van 5-6 februari 2005 werd in Vlaardingen een bejaarde vrouw vermoord. Dader: zoonlief. Met een moersleutel sloeg hij haar eerst de schedel in. Daarna heeft hij haar de keel doorgesneden en vervolgens haar armen afgehakt. Ten slotte heeft hij haar gevild. De afgestroopte huid trok hij als een jas over zich heen zodat passanten een ‘carnavalspak’ vermoedden. Getooid in het bloederige pak begon hij op een kruispunt het verkeer te regelen, onderwijl allerlei bijbelteksten (!) luid predikend. Bij huiszoeking bleken deze teksten afkomstig van het apocalyptische bijbelboek Openbaring van Johannes.

Tegenover de recherche verklaarde de man dat hij in opdracht van God handelde. Zelf is hij ervan overtuigd psychisch in orde te zijn: ‘Jezus staat achter mij’. De verminkingen en het rondsjouwen in de huid verklaarde hij als ‘door het slijk gaan en zichzelf vernederen voor God’.
Van Mohammed B. is bekend dat zijn ontsporing aanving bij de dood van zijn moeder, twee jaar geleden. Bekenden kenden hem als een rustige, intelligente en goed opgeleide jongeman. In de rechtszaal verklaarde hij ‘ik handelde uit geloof’.

De geradicaliseerde levenswandel van de Vlaardinger (Roland Sylvester Z.) kent evenzeer een traumatisch moment. De krant meldde: ‘met de sympathieke, intelligente en voorheen redelijk succesvolle Z. ging het na de dood van zijn vader, een aantal jaren geleden, snel bergafwaarts. Z. raakte steeds meer bezeten door de bijbel.’

Zoek de tien verschillen.

Maar mijn geachte opponenten zijn voorspelbaar: Ja maar Mohammed B. schoot daarna op agenten met de bedoeling hen te doden. Ik zeg: Dat klopt. Maar wat telt zijn de droge feiten: hij heeft er niet een dodelijk getroffen. Dus moeten we precies zijn: ‘poging tot moord’ is iets anders dan moord en dus geldt een mindere strafmaat.
Opponenten: en de dreigbrief aan het kamerlid Hirsi Ali dan? Zij moest onderduiken en heeft daardoor drie maanden haar werk niet kunnen doen. Ik zeg: dit is een zwak verweer. Allereerst was het de keuze van haar beveiliging om te onderduiken. Het had niet gehoeven. Immers, welke concrete bedreiging kon Mohammed B. nu werkelijk uitoefenen als hij al in de boeien was geslagen? Temeer we kort erna vaststelden dat hij ‘individueel’ opereerde. Bovendien, welke dreiging kan er van een man uitgaan die van plan was om zélf dood te gaan? De dreigbrief (een soort koranisch sinterklaasgedichtje) had in dit kader dus meer een symbolische, ideologische betekenis van een hoog apocalyptische gehalte (vergelijk de Johannes-teksten van de Vlaardinger) dan een reële dreigpotentie.

Blijft over: Theo van Gogh was een publiek figuur in tegenstelling tot de bejaarde moeder. Dit gegeven rechtvaardigt enkel de versterkte media-aandacht, maar niet een strenger vonnis. Vrouwe Justitia is geblinddoekt: het ene mensenleven is niet ondergeschikt aan het andere.

Thans is Roland Z. onder curatele bij het Pieter Baan Centrum. Over enkele maanden komt zijn zaak voor. Ik bezit geen glazen bol, but mark my words: Z. krijgt TBS, want ‘godsdienstwaanzinnig’. Maar geen levenslang.

Mohammed Benzakour

[37]

HET PAROOL

JAWED S ZETTE HAATFILMPJE WILDERS ONLINE
4 SEPTEMBER 2018
[38]
TEKST
”Jawed S., die een aanslag pleegde op het station Amsterdam CS, deelde vlak voor zijn terreurdaad op Facebook een video waarin de vlag van Nederland werd verbrand en waarin fel uitgehaald werd naar Geert Wilders. RTL Nieuws achterhaalde profielen van S. op sociale media en sprak met oude kennissen.

S., geboren in mei 1999, vluchtte een aantal jaar geleden uit Afghanistan en kwam in oktober 2015 in een vluchtelingenopvang in Duitsland terecht. Hij vluchtte zonder zijn familie. In Duitsland ging S. al snel naar school. In het plaatsje Neumagen-Dhron zat hij in een speciale vluchtelingenklas, zo ontdekte RTL Nieuws.

‘Hij zei nooit iets’

Een oud-klasgenoot uit die tijd zegt: “S. was altijd heel rustig en aardig. Een goede leerling.” Over de aanslag in Amsterdam zegt hij: “Ik ben echt geschokt dat hij zoiets heeft gedaan.” Een andere klasgenoot zegt dat S. ‘altijd achterin zat en nooit iets zei’.

S. woonde in de omgeving van zijn school, in een klein opvanghuis voor vluchtelingen. De Afghaan probeerde sinds die tijd een Duitse verblijfsvergunning te krijgen.

Toen de opvang van S. werd gesloten, verhuisde hij naar Oberdiebach. Daar kwam hij in een andere opvang terecht, opnieuw alleen bedoeld voor vluchtelingen zonder familie. Een medewerker van die opvang zag S. veranderen. Zo liet hij onder meer zijn baard staan en veranderde hij zijn gedrag. Daarvan maakte de medewerker melding bij de Duitse veiligheidsdiensten, zegt een woordvoerder van de provincie Mainz-Bingen tegen RTL Nieuws.

S. richtte zich steeds meer op geloof

Ook zijn activiteiten op Facebook veranderden. Er is duidelijk te zien dat S. zich steeds meer richtte op zijn geloof. Hij deelde iedere dag wel een filmpje waarin de profeet Mohammed centraal stond. Ook het uiterlijk van S. veranderde, merken ook zijn oud-klasgenoten als ze foto’s te zien krijgen. “Ja, dat is Jawed. Maar ik herken hem bijna niet meer terug.”

PVV-leider Geert Wilders komt ook voor op het Facebookprofiel van S. Een paar uur voor zijn terreurdaad deelde hij nog een filmpje waarin een foto van Wilders wordt getoond met een rood kruis erdoorheen. Daarbij wordt gezegd dat hij de islam en de profeet heeft beledigd. In diezelfde video wordt de vlag van Nederland verbrand.

Wilders met mes door hoofd

Op 29 augustus, twee dagen voor de terreurdaad, plaatste S. een bewerkte foto op zijn profiel waarin een mes door het hoofd van Wilders wordt gestoken.

Een oud-reisgenoot van S., zelf ook Afghaan, zegt tegen RTL Nieuws dat hij een paar dagen geleden hoorde over de plannen van S.. “Hij ging naar Nederland om die hond te vermoorden.”

Uiteindelijk pakte Jawed S. vorige week vrijdag de trein naar Nederland. Kort voor het middaguur, met een internationale trein vanuit Duitsland kwam hij aan op het Centraal station in Amsterdam. Rond 12.15 uur stak hij daar twee 38-jarige Amerikanen neer. De politie schakelde S. binnen enkele seconden uit.

Hij heeft, zo verklaarde S. tegenover de politie, de slachtoffers willekeurig gekozen. “Hij wist niet dat het Amerikaanse toeristen waren”, meldde het Openbaar Ministerie eerder.

Wilders genoemd in verhoor

Uit de verhoren blijkt ook dat Jawed S. speciaal naar Nederland kwam om een aanslag te plegen. Hij is van mening, zo blijkt uit zijn verklaringen, dat in Nederland ‘de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah’ veelvuldig worden beledigd. “Hij noemde daarbij onder meer de heer Wilders”, meldde het OM

[39]


RTL NIEUWS
GROEN LICHT VOOR MOHAMMED CARTOONWEDSTRIJD
WILDERS IN TWEEDE KAMER
12 JUNI 2018

”Reden voor de aanslag was volgens Van der Woude dat S. zich diep beledigd voelde door Geert Wilders vanwege een video met cartoons van de profeet Mohammed en de cartoonwedstrijd die de PVV-leider wilde organiseren”

NOS

TERREURVERDACHTE JAWED S DACHT AANSLAG

NIET TE OVERLEVEN, ZEGT ADVOCAAT

4 SEPTEMBER 2018

https://nos.nl/artikel/2249021-terreurverdachte-jawed-s-dacht-aanslag-niet-te-overleven-zegt-advocaat.html

Terreurverdachte Jawed S. hield er rekening mee dat hij bij zijn aanslag op Amsterdam CS zou omkomen. “Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven, want in zijn woning in Duitsland is een testament gevonden”, zegt zijn advocaat Simon van der Woude.

Reden voor de aanslag was volgens Van der Woude dat S. zich diep beledigd voelde door Geert Wilders vanwege een video met cartoons van de profeet Mohammed en de cartoonwedstrijd die de PVV-leider wilde organiseren. “Ik denk dat het gaat om een video uit 2015, maar over de feiten heeft mijn cliënt weinig gezegd”, zegt de advocaat.

Motief

De 19-jarige Afghaan lijkt niet te hebben geweten dat Wilders de cartoonwedstrijd een dag voor de aanslag al had afgeblazen. Hij heeft de rechter-commissaris gevraagd waarom Wilders in Nederland de toestemming en mogelijkheid had gekregen om de profeet Mohammed te beledigen. “Kennelijk ligt hier het motief voor zijn handelen, dat gericht lijkt te zijn geweest tegen twee willekeurige bezoekers van Amsterdam CS”, zegt Van der Woude.

Verklaring slachtoffers

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zei in RTL Late Night met Twan Huys dat de twee Amerikaanse slachtoffers herstellende zijn. Zij werden door S. neergestoken en raakten zwaargewond.

Ook zei Hoekstra dat de twee woensdag via de ambassade een verklaring afleggen. “Zij willen hun waardering uitspreken voor de steun die zij de laatste dagen hebben gekregen van heel veel Nederlanders.”

[40]

AANSLAG: JAWED S NOEMDE GEERT WILDERS IN ZIJN
VERKLARING, MAAR NIET DE CARTOONWEDSTRIJD
VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
TEKST
”De verdachte heeft meerdere verklaringen afgelegd en uit die
verklaring blijkt, dat hij een terroristisch motief had en ook daarvoor
naar Nederland is gekomen en hij geeft aan, dat hij vindt, dat in
Nederland Allah, de Profeet Mohammed, de Islam en de Koran
beledigd worden, waarbij hij ook de naam van Wilders
heeft genoemd.
Hij heeft geen relatie gelegd met de cartoonwedstrijden.
Bij zijn motief verder wordt dat allemaal uiteraard nog onderzocht
en kunnen daar nu geen mededelingen over worden gedaan
behalve dat ik u wel kan berichten, dat deze man wel wordt
onderzocht door een psycholoog en een psychiater.
EINDE VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
[41]

[42]

RTL NIEUWS

ADVOCAAT JAWED S: HET IS EEN HEEL SIMPELE

ACTIE GEWEEST

5 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4406131/jawed-s-advocaat-geert-wilders

[43]

””De verdachte heeft meerdere verklaringen afgelegd en uit die

verklaring blijkt, dat hij een terroristisch motief had en ook daarvoor
naar Nederland is gekomen en hij geeft aan, dat hij vindt, dat in
Nederland Allah, de Profeet Mohammed, de Islam en de Koran
beledigd worden, waarbij hij ook de naam van Wilders
heeft genoemd.”
AANSLAG: JAWED S NOEMDE GEERT WILDERS IN ZIJN
VERKLARING, MAAR NIET DE CARTOONWEDSTRIJD
VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
TEKST
”De verdachte heeft meerdere verklaringen afgelegd en uit die
verklaring blijkt, dat hij een terroristisch motief had en ook daarvoor
naar Nederland is gekomen en hij geeft aan, dat hij vindt, dat in
Nederland Allah, de Profeet Mohammed, de Islam en de Koran
beledigd worden, waarbij hij ook de naam van Wilders
heeft genoemd.
Hij heeft geen relatie gelegd met de cartoonwedstrijden.
Bij zijn motief verder wordt dat allemaal uiteraard nog onderzocht
en kunnen daar nu geen mededelingen over worden gedaan
behalve dat ik u wel kan berichten, dat deze man wel wordt
onderzocht door een psycholoog en een psychiater.
EINDE VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
[44]
WIKIPEDIA
VOLKERT VAN DER GRAAF
 
 
WIKIPEDIA
VOLKERT VAN DER GRAAF [ENGELSTALIG]
 
 
 
 
[45]
 
 
WIKIPEDIA
MOHAMMED BOUYERI
 
 
 
 
WIKIPEDIA
MOHAMMED BOUYERI [ENGELSTALIG]
 
 
 
 
[46]
 
 
[47]
RIJKSOVERHEID
TERRORISMEBESTRIJDING

Terrorismebestrijding

De overheid werkt op verschillende manieren aan het bestrijden van terrorisme. Bijvoorbeeld door mogelijke terroristen in de gaten te houden. Door op tijd te signaleren of iemand radicaliseert. En door mensen en gebouwen die risico’s lopen extra te beveiligen.

Beveiliging van mogelijke doelwitten

De overheid neemt beveiligingsmaatregelen om personen en organisaties te beschermen die het doelwit kunnen worden van aanslagen. Dit verkleint het risico op terroristische aanslagen.

Vindt er toch een aanslag plaats? Dan is de overheid voorbereid om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Herkennen van radicalisering

Terroristen maken een radicaliseringsproces door voordat ze besluiten hun ideeën met geweld aan anderen op te leggen. Docenten en jongerenwerkers proberen dit te herkennen. En melden, wanneer nodig, radicalisering bij politie en justitie. Ook wijkteams van de politie spelen hierin een belangrijke rol. Zo kan radicalisering misschien op tijd worden gestopt en leidt het niet tot terrorisme.

Straffen van terrorisme

Terroristische misdrijven zijn misdrijven die gepleegd zijn met een terroristisch oogmerk. De bijkomende omstandigheid van het terroristische oogmerk zorgt voor een hogere straf. De straffen voor terroristische misdrijven liggen dan ook hoger dan bij de basismisdrijven. Dat geldt niet alleen voor mensen die aanslagen plegen, maar ook voor mensen die iets van plan zijn. Zo is het voorbereiden van een aanslag of het deelnemen aan een terroristische training ook strafbaar.

Algemene maatregelen tegen terrorisme

De overheid heeft een reeks van (algemene) maatregelen genomen om terrorisme tegen te gaan. Een aantal voorbeelden:

  • Websites die oproepen tot haat, geweld of discriminatie worden uit de lucht gehaald.
  • Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt overheid en belangrijke sectoren (drinkwaterbedrijven, energiesector) bij een terroristische dreiging.
  • De Koninklijke Luchtmacht bewaakt het luchtruim boven Nederland dag en nacht.
  • Speciale eenheden van defensie en de politie werken samen in de Dienst Speciale Interventies (DSI). Deze dienst houdt verdachten van terroristische misdrijven aan en tegen. En schakelt ze in het uiterste geval uit.
  • De politie houdt personen van wie mogelijk een terroristische dreiging uitgaat in de gaten.
  • Europese landen werken intensief samen om terrorisme te bestrijden. Zo is er bij de Europese Unie onder meer een veiligheidscoördinator. Deze coördinator stemt de terrorismebestrijding van de lidstaten op elkaar af.
  • De overheid heeft maatregelen genomen tegen financiering van terrorisme.
  • De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben hun capaciteit vergroot. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) helpt om Nederland veilig te houden en ook om onze militairen in het buitenland te beschermen.
  • Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren.

De maatregelen tegen terrorisme in Nederland staan in de Nationale Contraterrorismestrategie 2016 – 2020.

Internationale samenwerking informatie-uitwisseling terrorisme

Het kabinet wil de internationale samenwerking en informatie-uitwisseling bij de bestrijding van terrorisme versterken. Hiervoor wil het kabinet extra geld vrijmaken. Dit staat in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor 2018.

Ook wil het kabinet geld uittrekken voor de inrichting van een eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). De eenheid analyseert gegevens van luchtvaarmaatschappijen. Bijvoorbeeld reserveringsgegevens. Hierbij werkt de eenheid samen met vergelijkbare units in andere landen. De informatie kan worden gebruikt bij de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. De eenheid moet in 2018 operationeel zijn.

Kabinet Rutte III: verbodsbepalingen radicale organisaties uitbreiden

Het kabinet wil de verbodsbepalingen voor radicale organisaties uitbreiden. Het gaat om radicale organisaties met het doel om onze democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

Soorten terrorisme

Jihadisme is op dit moment de belangrijkste bron van terrorisme. Maar er zijn meer vormen. Zo pakt de overheid ook terrorisme aan uit de hoek van links- en rechts-extremisten en van dierenrechtenactivisten.

KRITIEK OP ANTI TERREURMAATREGELEN NEDERLAND
AMNESTY INTERNATIONAL
DANGEROUSLY DISPROPORTIONATE: THE EVER-EXPANDING
NATIONAL SECURITY STATE IN EUROPE
17 JANUARY 2017
NETHERLANDS, PAGE 33
” 3.6 NETHERLANDS On 2 July 2015, the Dutch government introduced a bill for public consultation that proposed an overhaul of the Dutch Intelligence and Security Act of 2002.152 The July 2015 draft Law on the Intelligence and Security Services,153 if enacted, would legitimize sweeping surveillance and interception powers for the General Intelligence and Security Service and the Military Intelligence and Security Service. An amended version of the bill, which was widely debated, was sent to the Dutch House of Representatives in October 2016.154 The proposed law would grant the security services the power to intercept the electronic communications of unspecified groups of individuals as long as the interception is “case-specific”. This limitation is not defined in the draft law or in the explanatory memorandum that accompanies it, raising concerns that such interception will occur outside the bounds of a formal criminal investigation where surveillance measures should be trained on specific individuals for whom the state has a reasonable suspicion of criminal activity. This broadly drawn provision –combined with the absence of an express requirement for prior individual reasonable suspicion — risks arbitrary interpretation and application, signalling a disproportionate interference with private communications. The draft law also lacks sufficient safeguards against abuse. It proposes the establishment of a Review Board,155 tasked with reviewing the lawfulness of the relevant Minister’s156 decision to approve the use of these surveillance powers; however, it does not include adequate guarantees to ensure the Board’s independence. In addition, the recommendations of the currently sitting Oversight Board for the Intelligence and Security Services,157 about the lawfulness of the activities of the security services, are not binding and can be overruled by the relevant Minister. The Oversight Board cannot end surveillance operations, nor provide for redress. The draft law does not provide sufficient guarantees that cooperation with foreign intelligence and security agencies will not involve the sharing of information resulting from or leading to serious human rights violations. Amnesty International has expressed concern that the government would be able to share private communications with the authorities of other states engaged in human rights violations.158 Moreover, the provisions of the draft law relating to human rights safeguards on the use, retention and destruction of communications data are also not sufficient.159
AMNESTY REPORT
ANTI TERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID
VANAF 2004 T/M EERSTE HELFT 2007
ASTRID ESSED
2008
GEPUBLICEERD DOOR BURO JANSEN EN JANSSEN
TEKST

Anti-terreur maatregelen Nederlandse Overheid vanaf 2004 t/m eerste helft 2007

”De beschaving van een Staat laat zich afmeten aan de manier, waarop tegenstanders worden behandeld”

Anoniem

States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, and should adopt such measures in accordance with international law, in particular international human rights, refugee, and humanitarian law.

United Nations Security Council Resolution 1566

Hieronder treft u een overzicht aan van enkele belangrijke en in het oogspringende anti-terreur maatregelen die door de Nederlandse Overheid, in het leven zijn geroepen. Zoals uit onderstaande moge blijken, vormen deze maatregelen een fundamentele breuk met de beginselen van de rechtsstaat. Met name zal aan de orde gesteld worden de schending van de in EVRM en andere humanitaire rechtsverdragen vastgelegde rechtsregels , zoals het recht op privacy, het recht op een eerlijk proces, alsmede het recht, te worden gevrijwaard van foltering. [1]

Ook zal in het kort, aandacht worden geschonken aan de rol van informatie van Inlichtingendiensten bij het terreurstrafproces, alsmede aan de bedenkelijke verruiming van de opsporingsbevoegdheden van de politie, waardoor er reeds in een vroeg stadium tot arrestatie kan worden overgegaan.
Met nadruk dient gesteld te worden, dat dit overzicht van maatregelen bij lange na niet uitputtend is. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats is de terreurwetgeving in Nederland een zich snel ontwikkelend rechtsgebied, waarbij regelmatig sprake is van nieuw-toegevoegde wetgeving. In de tweede plaats is een groot aantal anti-terreur maatregelen niet zozeer als aparte wetgeving vastgelegd, maar is de component ”terrorisme”, toegevoegd aan bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht of de burgerluchtvaart.

Tenslottte wil ik eveneens stilstaan bij de toename van het aantal uitzettingen van terreurverdachten cq veroordeelden naar landen en gebieden, waar sprake is van een gerede kans op foltering. [2] Aan dit gevaarlijke fenomeen wordt door de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in haar rapportage, bijzondere aandacht besteed .[3]

Inleiding

Aan de wieg van de Nederlandse anti-terreurwetgeving
Europees kaderbesluit inzake terrorismebestrijding

In het kader van het genoemde Europees Kaderbesluit dd 2002, dat de EU lidstaten de bindende verplichting oplegde, wettelijke anti-terreur maatregelen te nemen, kwam in Nederland een reeks wetten en maatregelen tot stand, die mogelijkerwijs in de nabije toekomst nog verder wordt aangevuld en uitgebreid.

De essentie van dit Kaderbesluit is de kwalificatie van een aantal reeds bestaande misdrijven [o.a. moord, ontvoering en brandstichting], als ”strafbare feiten van terroristische aard”, wanneer er sprake is van een ”terroristisch doel” De definitie van ”terroristisch doel” komt vrijwel geheel overeen in die van de Amerikaanse ”Patriot Act”.

Dit Europees Kaderbesluit is van meet af aan voorwerp van ernstige kritiek geweest.
Zo heeft de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, met name het ruime kader van de definitie ”terrorisme” bekritiseerd. [4]
Een ander voorwerp van Human Rights Watch’s kritiek is geweest het Europese Arrestatiebevel, dat o.a. de opheffing inhoudt van de tussen Europese landen bestaande uitleveringsverdragen, gebaseerd op de acceptatie van de betrouwbaarheid van elkaars rechtssysteem.
In de praktijk impliceert dit dat uitlevering aan een ander Europees land niet meer kan worden getoetst aan bewijsvoering, rechtsgang en justitieel onderzoek. Het gevaar hierbij is dat dit kan leiden tot schending van de mensenrechten van uitgeleverde personen wanneer er sprake is van een Europees land met een bedenkelijke mensenrechtensituatie. [5] Een voorbeeld is de uitlevering van echte of vermeende ETA activisten aan Spanje, dat een niet-onbetwistbare reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. [6]

Kritiek op ”anti-terreur wetgeving”

Zoals reeds vermeld is de Human Rights Watch kritiek op het Europees Kaderbesluit met name gebaseerd op de ruime formulering van het begrip ”terrorisme”, dat eveneens zijn weerslag heeft gekregen in de Nederlandse definitie.

Een andere kritiek is de invoering van een speciale anti-terreur wetgeving, gericht op de bestraffing van ”terroristische misdrijven”. Hierbij wordt de onjuiste suggestie gewekt dat voor het tot stand komen van die wetgeving, terroristische misdrijven niet vervolgbaar zouden zijn.
Aangezien er echter bij het daadwerkelijk plegen van terroristische misdrijven, sprake zal zijn van in het reguliere Strafrecht vervolgbare misdrijven [zoals moord met voorbedachte rade of ontvoering], volstonden de reeds bestaande strafbepalingen.
Om een voorbeeld te noemen:
Bij een hypothetische situatie van een gepleegde terreuraanslag, waarbij doden te betreuren zijn, zou, ook zonder de speciale anti-terreur wetgeving, bij bewezenverklaring van de schuld van verdachten, sprake zijn van een levenslange gevangenisstraf.
Een andere argumentatie voor de invoering van speciale anti-terreur wetgeving bestaat uit het ”ernstige karakter” van terroristische misdrijven, alsmede de veroorzaakte ”angst” bij de bevolking of een deel daarvan. Van het ernstige karakter van misdrijven is echter ook sprake bij ”niet terroristische misdrijven” zoals bijvoorbeeld ”reguliere” moord, seriemoord, [kinder]verkrachting of serieverkrachting, ontvoering [om een losgeld], en incest.
Ook in dergelijke gevallen kan de maatschappelijke onrust zeer groot zijn, en wordt ”de bevolking” of een deel daarvan, angst aangejaagd.

Een andere valkuil schuilt in het feit, dat met het nemen van speciale anti-terreur maatregelen de impliciete indruk gewekt wordt dat hier sprake is van een ”uitzonderingswetgeving” met als aanklevend risico, de echte of vermeende veronachtzaming van de mensenrechten van verdachten en veroordeelden.

Dat hier geen sprake is van loze veronderstellingen, blijkt wel uit de in Nederland aanwezige aparte ”terroristengevangenissen” [TA Vught en de Schie’], waar sprake is van bijzondere en strengere detentieomstandigheden dan in ”reguliere” gevangenissen. [7] Deze zogenaamde ”terroristengevangenissen of afdelingen” zijn bestemd voor zowel terreurverdachten als veroordeelden, alsmede mensen, die een ”radicale boodschap” zouden verspreiden.

Terrorisme definitie volgens de Nederlandse wetgeving
Consequenties voor het rechtsproces

Met enige aanpassingen heeft de Nederlandse Overheid de Europese definitie overgenomen, als ”terroristisch oogmerk”, die ten grondslag ligt aan de aanstonds te beschouwen ”Wet Terroristische Misdrijven” .

De definitie luidt:

”het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen, dan wel een Overheid of internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen” .

Het is van belang dat de verschillende categorieën (het aanjagen van vrees, het dwingen van een Overheid of internationale organisatie iets al dan niet te doen, en het ontwrichten of vernietigen van structuren) niet in elkaars samenhang als ´´terroristisch´´ behoeven te worden bestempeld, maar eveneens als afzonderlijke categorieën kunnen functioneren.

Het gevaar van deze definitie schuilt niet alleen in de loskoppeling van deze categorieën, maar vooral ook in het zeer ruime definitiekarakter, hetgeen eveneens het kritiekpunt is geweest op het genoemde Europese Kaderbesluit.

Door een dergelijke brede definiëring namelijk kan iedere kritische groepering of politieke organisatie, die principieel tegenstander is van het huidige economisch/kapitalistisch staatsmodel, en daartegen op vreedzame wijze ijvert, als ´´terroristisch´´ worden aangemerkt
Eveneens kunnen grote algemene stakingen, die immers tijdelijk economische structuren als de Rotterdamse haven, ´´ontwrichten´´ onder de noemer ´´terrorisme´´ worden geschaard.

In extenso toegepast, kan een dergelijke definiëring dus leiden tot een ernstige inperking van het recht op vrijheid van meningsuiting, het stakings- en demonstratierecht. Eveneens kan geraakt worden aan het recht op religievrijheid, aangezien moslimorthodoxe groeperingen, die kritisch staan tegenover de internationale machtsverhoudingen, gevat kunnen worden onder de component ´´terroristisch´´, zonder dat er sprake is van enig terroristisch misdrijf .[8]

In de zaak van Hofstadgroep is bijvoorbeeld gebleken, dat afgezien van de door drie veroordeelden gepleegde misdrijven, die overigens niet als terroristisch werden aangemerkt, de andere verdachten in wezen waren veroordeeld vanwege het hebben van een bepaald, tot ”haatzaaiend” bestempeld, gedachtegoed. De veroordeling was gebaseerd op deelname aan een ”criminele en terroristische organisatie” en op het ”in bezit hebben en verspreiden van opruiende en/of haatzaaiende en/of bedreigende geschriften/documenten en/of beeld- en/of geluidsmateriaal”. [9]

De rechter stelde nadrukkelijk, dat van voorbereidingshandelingen tot terroristische misdrijven, geen sprake was. Het feit, dat de rechter eveneens in de uitspraak beargumenteerde, dat het gedachtegoed van betrokkenen zich wellicht ´´in radicale zin´´ zou kunnen ontwikkelen, bewijst des te meer de vaagheid van de strafwetgeving en riekt naar het geven van een ´´preventieve straf´´. Zo stelde een bekende Nederlandse rechtsgeleerde, [prof. Y. Buruma], dat de rechters ”de toekomst hadden voorspeld”. Het is evident, dat met een dergelijk vonnis, de vrijheid van meningsuiting onder druk is komen te staan .

Met name t.a.v. dit aspect van de vrijheid van meningsuiting, hebben verschillende rechtsgeleerden en auteurs, waaronder prof. J. Peters, zich dan ook over deze vonnissen, in kritische zin, uitgelaten. [10]

Meten met twee maten
Selectieve toepassing van de anti-terreur wetgeving:

Hierop aansluitend is het van belang te vermelden, dat er op selectieve wijze gebruik wordt gemaakt van de anti-terreur wetgeving. Was er sprake van toepassing in het zogenaamde Hofstadproces, alsmede in het Piranhaproces, waarbij Samir A. en medeverdachten terecht stonden, dezelfde criteria werden gebruikt noch getoetst na de moord op de heer T. van Gogh, dd 2-11, ten tijde van de veelal door extreem-rechtse jongeren verrichte talloze brandstichtingen in moskeeën en islamitische scholen. [11]
Dit wekt verbazing, gezien de aanwezigheid van de eerste categorie, namelijk het angst aanjagen van een deel van de bevolking [namelijk de allochtonen in Nederland in het algemeen en het islamitische bevolkingsdeel, met name de Marokkanen, in het bijzonder].
Merkwaardig genoeg werd ditzelfde argument [het angst aanjagen van ”de Nederlandse bevolking”] weer wel gebruikt in het proces tegen de pleger van de moord op de heer Van Gogh, de heer Mohammed B en is hij o.a. om die reden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. [12]

Uit bovenstaande zou een pleidooi af te leiden kunnen zijn om de anti-terreur wetgeving ook op door extreemrechtse groeperingen gepleegde echte of vermeende misdrijven toe te passen. Dat is echter geenszins de bedoeling. In de hieronder aan de orde gestelde terreurwetgeving zal naar voren komen dat deze haaks staat op een aantal Europese en internationale humanitaire rechtsbeginselen die t.a.v. iedere verdachte dienen te worden gehandhaafd, ongeacht politieke of religieuze overtuiging.

Anti terreur maatregelen overzicht

De te beschouwen anti-terreur maatregelen zijn:

De Wet terroristische misdrijven [Inwerkingtreding: dd 10-8-2004]
De Wet afgeschermde getuigen [Inwerkingtreding dd 1-11-2006]
Wet ter Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven [in werking getreden dd 1-2-2007]

Maatregelen tegen personen die niet van een strafbaar feit worden verdacht:

Maatregel persoonsgericht verstoren
Wet Bestuurlijke Maatregelen en Nationale Veiligheid [aangenomen dd 20-3-2007]

1 Wet terroristische misdrijven

Met deze op het Europees Kaderbesluit dd 2002 gebaseerde wet werd, zoals reeds vermeld, niet alleen een definitie van het begrip ”terrorisme” vastgelegd, maar eveneens een aantal reeds strafbare misdrijven, waaraan het verzwarende element ”van terroristische aard” werd toegevoegd, voorzien van een hogere strafmaat.

Hier een overzicht van de belangrijkste elementen van deze nieuwe wetgeving:

Definitiestelling ”terroristisch doel”

Voor de definitie van ”terroristisch oogmerk” verwijs ik naar onderdeel C.
Het gevaar van het zeer ruime begrippenlader is reeds de revu gepasseerd.

Kwalificatie van misdrijven, als ”strafbare feiten van terroristische aard”

Zoals reeds vermeld betreft het hier reeds strafbare misdrijven zoals o.a. moord, ontvoering en brandstichting

Verzwaring strafmaat van ”terroristische” misdrijven

Wanneer er sprake is van een ”terroristisch misdrijf” is er een verhoging van de strafmaat met de helft. Bij een straf met een maximumstraf van vijftien jaar [zoals doodslag], wordt de straf verhoogd tot twintig jaar of maximaal levenslang. Behalve de rechtsongelijkheid in strafmaat vergeleken met misdrijven van niet-terroristische aard is met deze strafverzwaring eveneens verbonden het hierboven aan de orde gestelde gevaar van een impliciete ”uitzonderingswetgeving”.

Selectief-politieke keuzes:
Strafbaarstelling rekrutering voor de ”Jihad”

Deze strafbaarstelling gebeurt door de uitbreiding van een reeds bestaand wetsartikel, namelijk het ”aanwerven voor de vreemde krijgsdienst”. Uitgebreid luidt het artikel ”werven voor de vreemde krijgsdienst of de gewapende strijd”, waarbij in de toelichting op het wetsvoorstel werd duidelijk gemaakt, dat met ”werven voor de gewapende strijd”, rekrutering ten behoeve van de ”Jihad” werd bedoeld.

Opvallend is het feit, dat slechts de rekruteur strafbaar is, niet de gerekruteerde. Een ander opmerkelijk feit is de in vergelijking met de terroristische misdrijven, lichte strafmaat [maximale straf, 4 jaar gevangenisstraf], hetgeen doet vermoeden, dat dit verschijnsel door de wetgever niet als een ernstig maatschappelijk probleem wordt beschouwd.
Het gevaar van deze strafbaarstelling is evident.
In de regeringstoelichting wordt gesteld dat onder ”werven voor de gewapende strijd” dient te worden verstaan: ”rekrutering voor de Jihad” hetgeen een selectief-politieke keuze is, die niet beantwoordt aan de wettelijke eis van juridische objectiviteit.

e Van grootspraak tot ”terroristisch misdrijf”
Strafbaarstelling samenspanning bij terroristische misdrijven

Samenspanning behelst het voornemen van twee of meer personen een misdrijf te plegen zonder dat er evenwel enige verdere stap is gezet in die richting. Aangezien de strafwetgeving slechts die handelingen strafbaar stelt, waarbij sprake is van een ”begin van een uitvoering”, is samenspanning altijd slechts strafbaar geweest in uitzonderlijke gevallen, waarbij het voortbestaan van de Nederlandse Staat in het geding was. [13]
Gezien echter de ruime definitie van het begrip ”terroristisch oogmerk” zal dat bij de meeste terroristische misdrijven niet het geval zijn, waardoor er sprake is van een bedenkelijke verruiming van dit wetsartikel.

Zo kan het zijn, dat twee mensen, die grote onvrede hebben met de bezuinigingen van de Nederlandse Overheid, het voornemen te kennen geven het Ministerie van Financiën te bezetten, zonder dat er verdere concrete stappen gezet zijn, noch sprake is van voorbereidingshandelingen. In de huidige anti-terreur wetgeving kan dit reeds als ”terroristisch misdrijf” [de ontwrichting van Overheidsstructuren] worden uitgelegd en is deze ”samenspanning”, die nog in geen enkel uitvoeringsstadium verkeert, strafbaar.

Een ander gevaar van deze ”samenspannings”wetgeving, is het feit dat er geen rekening mee gehouden wordt dat een dergelijk voornemen, wellicht niet in ernst is bedoeld, grootspraak geweest is of dat men er mogelijk op terug kan komen.
Hoe verruimend de politiek kennelijk over dit wetsartikel denkt blijkt uit het feit, dat de toenmalige verantwoordelijke minister van Justitie, de heer Donner, opmerkte dat een tussen twee personen gemaakte afspraak reeds zou kunnen blijken uit een ”hand of een hoofdgebaar” [14 ]

Veroordeling op grond van geheim bewijsmateriaal
Wet Afgeschermde Getuigen

Een andere uitbreiding van het Strafrecht is de dd 1-11-2006 in werking getreden ”Wet Afgeschermde Getuigen”.

Hoewel het volgens de wetgeving mogelijk is afgeschermde getuigen te horen moeten in een dergelijk geval voldoende compensaties aan de verdediging gegeven worden om het recht op een eerlijk proces te blijven garanderen. [15]
Bij de Wet Afgeschermde Getuigen is daarvan echter geen sprake.

Kort samengevat komt deze wet erop neer dat ambtsberichten van de Nederlandse Inlichtingendienst [AIVD of MIVD, de militaire tak] als bewijs in een proces kunnen worden toegelaten zonder dat de verdediging te weten komt van wie de informatie afkomstig is en wat de informatie precies inhoudt. [16]
Duidelijk is, dat hier sprake is van een ernstige schending van de rechten van een verdachte op een eerlijk proces aangezien niet alleen iedere verdachte het recht heeft getuigen a charge te horen [17], maar er bovenal geen adequate verdediging kan worden gevoerd wanneer het bewijsmateriaal niet bekend is.

Om een en ander een schijn van mensenrechtenhandhaving te verlenen, heeft de wetgever bepaald dat de rechter de AIVD informatie wel op betrouwbaarheid mag toetsen
Reeds in een eerder artikel is de oncontroleerbaarheid van AIVD informatie door politie en justitie bekritiseerd. Daarin werd aangetoond dat controle door de rechter maar in beperkte mate kan plaatsvinden. [18]
Bovendien is er, ook bij controle door de rechter, sprake van een ernstige inperking van de rechten van de verdachte, aangezien eventueel belastend bewijsmateriaal op deze wijze niet kan worden ontkracht door de verdediging.
Door de aanname van deze wet is het heden ten dage in Nederland mogelijk verdachten te veroordelen op grond van geheim bewijsmateriaal.

Uitspraken Politiek:

Zorgwekkend is bovendien het gemak, waarmee de politiek omspringt met de ontkrachting van de fundamentele rechten van de verdachte. Zo verklaarde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de heer Remkes, in een interview met het Parool dd 9-4-2004, het volgende: ”Als het gaat om mensen, die zich bezighouden met de voorbereiding van dat soort acties, ben ik daar minder coulant mee”. [19]

Tekenend voor de politieke teneur is niet alleen het feit dat het recht op een eerlijk proces geen kwestie is van ”coulance” t.a.v. verdachten maar een onvervreemdbaar recht.
Bovendien gaat de minister met een dergelijke uitspraak reeds uit van de schuld van de verdachten, een ernstige schending van het rechtsprincipe dat iedereen onschuldig is tot schuld is bewezen.

Bekentenissen onder foltering:

Tenslotte is het gebruik van dit AIVD materiaal gevaarlijk omdat de AIVD bij de totstandkoming van haar ambtsberichten veelvuldig samenwerkt met buitenlandse inlichtingendiensten. Met name in terreurzaken, waarbij mogelijkerwijs inlichtingendiensten uit landen als Marokko, Saoedi-Arabië en Algerije betrokken zijn, is het risico groot dat eventuele ”bekentenissen” via marteling zijn verkregen en dus illegaal zijn.

Het zal dan ook geen verwondering wekken, dat de aanname van deze wetgeving tot grote maatschappelijke kritiek heeft geleid, met name van de kant van mensenrechtenorganisaties en rechtsgeleerden. [20]

”Schuldig tot onschuld bewezen”
Maatregelen tegen onverdachte personen

Voorafgaande aan de laatste en wellicht meest draconische anti-terreur maatregel tot nu toe passeren hier twee maatregelen de revue, die worden genomen t.a.v. mensen die niet van strafbare feiten worden verdacht of beschuldigd.
Hiermee hebben deze maatregelen de kwalijke reuk van een preventieve en dus illegale strafmaatregel.

Persoonsgericht verstoren [bestuurlijke maatregel] of politiestalking

Het persoonsgericht verstoren is een maatregel die door de burgemeester van een gemeente kan worden toegepast tegen personen die niet worden verdacht van een strafbaar feit maar volgens de Overheid ”op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met terrorisme ”.
Eenvoudiger gezegd, wordt er gerefereerd aan mensen, die zijn ”geradicaliseerd”, of dreigen te ”radicaliseren”.
Wanneer men dan bedenkt dat ”radicalisering” al neerkomt op het hebben van contact met potentiële terreurverdachten, hetzij het overgaan van ”gematigd” islamitisch naar de ”orthodoxe Islam”, behoeft aan dit inkaderen door de Overheid niets meer te worden toegevoegd.

Evident is dat zowel het recht op het aangaan van contacten en vriendschapsbanden met ieder mens als het recht op religieuze vrijheid wordt geschonden.

De betreffende ”verstorings”maatregelen kunnen bestaan uit o.a. de volgende door de politie te verrichten handelingen:

Het ongevraagd afleggen van (huis)bezoeken aan de betrokkene en/of diens buren, familie, werk of school
Het voortdurend patrouilleren langs het huis van betrokkene en naar binnen gluren
Het hinderlijk aanspreken van betrokkene
Het aanspreken van bezoekers van betrokkene en het controleren van hun identiteitskaarten
Het verspreiden van meld-misdaad-anoniemkaartjes in de directe woonomgeving van betrokkene

Bovendien komt de burgemeester tot het toepassen van een dergelijke maatregel op basis van AIVD informatie, die noch door hemzelf te controleren is noch door betrokkene kan worden betwist.

Tot nu toe is deze maatregel op15 personentoegepast.

Het meest bekende geval is dat van een tot de Islam bekeerde Nederlandse vrouw, die ”verstoord” werd, met als opgegeven reden[en], dat zij ”een lang gewaad” droeg, ”mannen geen hand wilde geven”, ”een strengere moskee dan voorheen” bezocht en ”contact had met iemand, die een bekende was van een lid van de echte of vermeende Hofstadgroep”.

De ten koste van haar genomen maatregelen namen dusdanige vormen aan dat de rechtbank Amsterdam op 1-12-2005 de Gemeente Amsterdam verbood de verstoringsmaatregelen nog langer voort te zetten. [21]

Het zal geen verwondering wekken dat deze maatregelen zowel van de kant van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten als van diverse rechtsgeleerden ernstig zijn bekritiseerd o.a. op grond van de ernstige schending van artikel 8, EVRM [het privacyrecht]. [22]

Wet Bestuurlijke Maatregelen Nationale Veiligheid

Ook bij de dd 20-3-2007 aangenomen Wet Bestuurlijke Maatregelen Nationale Veiligheid betreft het mensen die niet worden verdacht van enig strafbaar feit maar toch maatregelen krijgen opgelegd die nog verder gaan dan het genoemde ”verstoren”.
Was er daarbij sprake van een verregaande vorm van politiestalking, bij deze wet worden daadwerkelijke strafmaatregelen opgelegd aan, let wel, ”mensen, die door hun ”gedragingen” ‘in verband gebracht kunnen worden met terroristische activiteiten of de ondersteuning ervan”.

Ook hier is er sprake van een zeer vage formulering en wordt overigens door de Overheid zelf toegegeven dat het niet om concrete verdenking gaat.

Evenals bij de verstoringsmaatregelen speelt het hebben van contacten met echte of vermeende terreurverdachten, danwel met kennisssen van hen, een belangrijke rol, alsmede echte of vermeende ”radicalisering” van betrokkene. De vaagheid van die terminologie is reeds aan de orde gesteld.

De te nemen maatregelen kunnen neerkomen op een verbod zich te bevinden in ”risicogebieden” als het vliegveld Schiphol, alsmede een verbod zich in de buurt van bepaalde personen op te houden. Verder kan er sprake zijn van een wekelijkse ”meldingsplicht” bij een aan te wijzen politiebureau..

Niet voldoende kan benadrukt worden dat bovenstaande aan onverdachte personen opgelegde maatregelen een ernstige schending zijn op het vrije bewegingsrecht en het recht op privacy. [23]

Op weg naar administratieve detentie?

Wet Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven [in werking getreden dd 1-2-2007].

Zoals bekend is de definitie van ”administratieve detentie”, het zonder vorm van proces detineren van verdachten. Bekend is ook, dat deze detentie in feite onbeperkt kan zijn, getuige de vele in Israëlische gevangenissen aanwezige Palestijnen, van wie sommigen, zonder tussenkomst van de rechter, reeds langer dan 10 jaar zijn gedetineerd. Een ander voorbeeld is de detentie, zonder vorm van proces, van de ruim 330 overgebleven Guantanamo Bay-gevangenen. Ook in China komen vormen van administratieve detentie voor.

Hoewel een dergelijke wetgeving in Nederland gelukkig nog niet van kracht is, baart de in deze wet opgenomen langdurige verlenging van de voorlopige hechtenis, grote zorgen.

Er zijn echter meer verruimingen van het Strafrecht, in het nadeel van de verdachte.

Zo is voor de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden, bij terrorisme, niet langer ”een redelijk vermoeden van een strafbaar feit” nodig. Aanwijzingen zijn voldoende. [24]
Niet alleen wordt in het geheel niet duidelijk, wat onder ”aanwijzingen” dient te worden verstaan, door het wegvallen van ”redelijk vermoeden van schuld” kunnen mensen op vage en niet nader definieerbare criteria worden aangehouden, met machtswillekeur als groot risico.

Een andere maatregel, die het recht op een eerlijk proces ernstig kan ondergraven is het feit dat processtukken aan terreurverdachten voor lange tijd kunnen worden onthouden waardoor de voorbereiding voor een adequate verdediging in het gedrang kan houden. Hieruit vloeit voort dat een langere duur van de voorlopige hechtenis gangbaar is en dat er na 90 dagen voorlopige inhechtenisneming hetzij een inhoudelijke behandeling van de zaak, hetzij een pro forma-zitting dient plaats te vinden.

Gezien echter de langere onthouding van de processtukken aan de verdachte heeft de wetgever dit ”opgelost”, door de voorlopige hechtenis, na 90 dagen, met maximaal twee jaar te verlengen. [25]

Bij deze tegen de internationale rechtsregels ingaande constructie worden er dus twee belangrijke rechten geschonden: het recht, ”te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten, nodig voor de voorbereiding van zijn verdediging” [26] en het recht, zonder onredelijke vertraging, te worden berecht. [27]

Bovendien is gevaar van het verlengen van een eventuele voorlopige hechtenisperiode, bij toekomstige anti-terreur wetgevingen, niet denkbeeldig.

Uitzetting van terreurverdachten naar landen met een gerede kans op foltering

Een met bovenstaande maatregelen samenhangend aspect is de uitzetting van terreurverdachten cq veroordeelden naar landen en gebieden met gerede kans op foltering hetgeen niet alleen inhumaan is maar eveneens internationaal rechtelijk verboden. [28]
Hiervan is in Nederland, evenals in andere Europese landen, alsmede de VS, reeds in een aantal gevallen, sprake geweest.

Zo werd in januari 2006 de toen nog Hofstadverdachte, de heer Zine L.A., na een ongewenst verklaring, naar Marokko teruggestuurd. [29] Van Marokko is bekend de slechte mensenrechtensituatie in het algemeen en de inhumane behandeling cq foltering van mensen met een terreurstempel in het bijzonder.
Behalve de heer Zine L.A. heeft ex-minister Verdonk vanaf de periode 2004 tot eind 2005, 30 echte of vermeende terreurverdachten ongewenst verklaard, van wie 16 daadwerkelijk zijn uitgezet. [30]

Gezien de populatie van de uitgezette ongewenste personen [Algerijnen, Marokkanen, andere Afrikanen, Aziaten,], kan worden aangenomen, dat er zeker sprake is geweest van een aantal uitzettingen naar landen met een folterrisico.

Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, gezien de in de politieke kast liggende plannen Nederlanders van allochtone komaf met een echt of vermeend terreurstempel hun nationaliteit te ontnemen om hen alsnog te kunnen uitzetten.

Epiloog

Resumerend mag gesteld worden, dat Nederland, vanaf de aanname van de eerste anti-terreur wet, op onrustbarende wijze is afgegleden van het pad, dat een democratische rechtsstaat dient te bewandelen.

Vrijwel zonder enige inhoudelijke politieke discussie werden fundamentele rechten als de rechten van een verdachte op een eerlijk proces, het recht van onverdachte personen gevrijwaard te worden van strafmaatregelen, het privacyrecht en vrijwaring van foltering, wanneer het terreurverdachten betrof, overboord gezet. [31] Wie had gedacht, dat in Nederland het moment zou aanbreken waarop mensen op grond van geheim bewijsmateriaal veroordeeld zouden kunnen worden?

Helaas is echter het einde nog niet in zicht gezien de sneltreinvaart waarmee steeds meer nieuwe anti-terreur wetten worden aangenomen. Zo onderzoekt het kabinet de mogelijkheid ”het verheerlijken of goedpraten van ernstige misdrijven” strafbaar te stellen. Ook wordt overwogen personen ”die aanzetten tot haat of geweld” makkelijker uit hun beroep te kunnen zetten.

Duidelijk is, dat met de aanname van een dergelijke Wet, ieder kritisch artikel over de oorzaken van terrorisme, of andere de regering onwelgevallige standpunten, strafbaar kunnen zijn. Hiermee sneuvelt niet alleen het recht op de vrijheid van meningsuiting, maar komt het risico van een politiek gelijkgeschakelde samenleving steeds dichterbij .

Dit, gevoegd bij de nog aan te nemen ”anti-terreur maatregelen” zou er weleens toe kunnen leiden, dat de nu nog bestaande Nederlandse democratische rechtsstaat zal plaatsmaken voor een door inlichtingendiensten, anti-terreur coördinatoren en machiavellistische regeerders bestuurde controlestaat waarin steeds minder plaats zal zijn voor de ”anderen” [allochtonen en vluchtelingen] en de van kritische actie, dierenrechten en milieugroeperingen, afkomstige ”dissidente” geluiden.

Te laat zullen de instemmers met de ”veiligheidsmaatregelen” zich dan realiseren, dat met de veiligheidssamenleving, de fundamentele principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de kast zijn gestopt met weggooien van de sleutel.

Astrid Essed

Noten

[1] EVRM
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
Zie
http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

BuPo

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
Zie
http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discrimination/legislation/BUPO/

Het Anti-folterverdrag
Volgens artikel 3 van dit eveneens door Nederland ondertekende verdrag mogen mensen niet worden uitgezet naar landen, waar sprake is van foltering
Zie
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

Bovendien valt foltering onder de niet-opschortbare rechten, hetgeen impliceert dat hiervan niet mag worden afgeweken, ook niet in een noodtoestand
Zie
http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1410

Het folterverbod is eveneens te vinden in artikel 3, EVRM

[2]

bij uitzetting van terreurverdachten cq veroordeelden naar mensenrechtenschendende landen dient artikel 3 EVRM ook aan de orde te worden gesteld

[3]

Zie Human Rights Watch rapport ”Still at risk”

http://hrw.org/reports/2005/eca0405/

[4]

Zie Human Rights Watch-rapportage

http://www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm

[5]

Zie Human Rights Watch-rapportage

http://www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm

[6]

http://hrw.org/un/chr59/counter-terrorism-bck4.htm#P306_71146

[7] Bij ”terroristengevangenissen” of afdelingen is dus sprake van detentie naar de kwalificatie categorie van het soort misdrijf [”terroristisch”]
Eveneens is er sprake van de oplegging van bijzondere detentieomstandigheden, die geen verband houden met specifieke omstandigheden van de dader of zijn/haar karakter, zoals gebruikelijk, maar met de ”aard” van het misdrijf
Zie ook:
http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1554

[8] mede gelet op de onder ”terroristisch oogmerk” vallende definitie ”internationale organisatie”, zou hieronder eveneens bijvoorbeeld het Amerikaanse militaire ingrijpen in Irak, cq de daarop volgende bezetting, kunnen worden verstaan

[9]

Zie rechtbankuitspraak in Hofstadproces

http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/Actualiteiten/Rechtbank+heeft+uitspraak+gedaan+in+zaken+verdachten+Hofstadgroep.htm

[10]

http://freeflowofinformation.blogspot.com/2006_03_01_archive.html

http://intel.web-log.nl/intel/2006/03/hofstadvonnis_t.html

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[11]

Zie

http://www.annefrank.org/upload/downloads/AnnexMonitor6.doc

[12]

Zie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AU0025

[13] Blz 248, B Bohler, Crisis in de rechtsstaat

[14] Blz 255, B Bohler, Crisis in de rechtsstaat

[15] Zie

Zie artikel IX, lid 3 en 4, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on human rights and the fight against terrorism

Zie

http://www.coe.int/t/E/Human_Rights/Lignes_dir_compendium_en.asp#TopOfPage

[16]

https://www.burojansen.nl/terrorismewetgevinginnederland.htm#29743
http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vgzkqajzzlvy

[17] O.a. houdt een eerlijk proces in, het recht van de verdachte, getuigen a charge te doen horen
Zie BuPoverdrag, artikel 14, lid 3, sub c

http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discrimination/legislation/BUPO/

[18]

Zie

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1293

Zie ook: B Bohler, blz 239 t/m 241

[19]

Zie B Bohler, blz 239

[20]

Kritiek op Wet Afgeschermde Getuigen

Zie

http://www.hom.nl/publicaties/rechtsbescherming_op_de_helling.pdf

Zie ook: B Bohler, blz 239 t/m 241

[21] verstoringsmaatregelen, gerechtelijke uitspraak

Zie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AU7314&u_ljn=AU7314

[22]

Kritiek op verstoringsmaatregelen

http://www.njcm.nl/index.php?page=persberichten&&id=13

http://rechtennieuws.nl/8573/persoonsgericht-verstoren-ongrondwettig’.html

Visie Overheid

http://www.postbus51.nl/index.cfm/t/Wat_is_persoonsgericht_verstoren_/vid/55054058-CAC2-B229-B483E8AEB1E097AE/containerid/517415FF-C09F-296A-61FF669427684C44/objectid/CA0470E6-1635-38D4-CF71F06E6DDFABE8/displaymethod/displaydefaultintro

http://www.terrorismebestrijding.nl/Images/21-07-2006%20Artikel%20Binnenlands%20Bestuur%20persoonsgericht%20verstoren_tcm111-125870.pdf

[23]

Schending van het recht op privacy [bij verstoring]
Artikel 8, lid 1, EVRM

Schending van het recht op de bewegingsvrijheid [Wet Bestuurlijke Maatregelen Nationale Veiligheid]
Artikel 12, lid 1, BuPo
http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discrimination/legislation/BUPO/

Schending van het recht op privacy
Artikel 8, lid 1, EVRM

[24]

Zie

https://www.burojansen.nl/terrorismewetgevinginnederland.htm#30164

[25]

http://www.eur.nl/perskamer/persberichten/samenvattingen/2006/februari/winterlezingfrg

[26]

Artikel 14,lid 3, sub b, BuPo
http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discrimination/legislation/BUPO/
Artikel 6, lid 3, sub b, EVRM
http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

[27]

Artikel 14, lid 3, sub c, BuPo
http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/discrimination/legislation/BUPO/

[28]

Volgens artikel 3, VN Antifolterverdrag, is de uitzetting van mensen naar landen met een gerede kans op foltering, verboden
Zie
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

[29] Veroordeling, tot tien maanden gevangenisstraf vond plaats dd 10-3-2006
Zie het Hofstadvonnis

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zine_Labidine_Aourghe

[30]

Zie
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=artikelen.details&achtergrond_id=8427

[31]

Kanttekening dient gemaakt te worden dat de anti-terreurwetten niet zonder enig protest zijn aangenomen.
Fundamentele kritiek was wel van de Groen-Links en SP fracties te horen, die niet voor alle anti-terreurwetten gestemd hebben
Eveneens is tegenstand geweest bij D’66, tav de Wet Bestuursmaatregelen Nationale Veiligheid en is er in een aantal gevallen sprake geweest van PvdA tegenstemmers

Reacties uitgeschakeld voor Verdachte steekpartij Amsterdam had terroristisch motief/Terrorisme?/Enkele impressies

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.