Tag archieven: Dijkhof

[Laatste Woord Joke Kaviaar in Hoger Beroep Smaadzaak/De Vries en Verburg: Bloedgeld uit deportatie en opsluiting van kinderen

RECHTSZAAK DIENT OM BOVENSTAANDE POSTER,
DIE WAARHEID OVER DIT BESMETTE BEDRIJF VERTELT
LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEP SMAADZAAK/
DE VRIES EN VERBURG: BLOEDGELD UIT OPSLUITING EN
DEPORTATIE VAN KINDEREN
Beste lezers,
Hierbij het Laatste Woord van activiste Joke Kaviaar, uitgesproken tijdens
het Hoger Beroep op woensdag 13 september 2017 in de smaadzaak [het plakken van posters
tegen bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat mede verantwoordelijk
is voor de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist]
Zie onder de link, achtergrondinformatie
LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR:
DE VRIES EN VERBURG: BLOEDGELD UIT OPSLUITING
EN DEPORTATIE VAN KINDEREN

 

ZIE GEHEEL ONDERIN DE VOLLEDIGE TEKST
ACHTERGROND

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Laatste Woord Joke Kaviaar in Hoger Beroep Smaadzaak/De Vries en Verburg: Bloedgeld uit deportatie en opsluiting van kinderen

Opgeslagen onder Divers

KLM medeplichtigheid aan mishandeling, intimidatie en extreme vrijheidsberoving van het gezin Zarifi bij hun deportatie naar Afghanistan

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN MISHANDELING, INTIMIDATIE
EN EXTREME VRIJHEIDSBEROVING VAN HET GEZIN ZARIFI BIJ
HUN DEPORTATIE NAAR AFGHANISTAN
AAN:
KLM, DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp: Uw medeplichtigheid aan intimidatie, mishandeling
en deportatie van het gezin Zarifi, naar Afghanistan
Geachte Directie
Geacht Management
Zoals u bekend heb ik u op 31 juli jongstleden een brief gestuurd over
uw medewerking c.q. medeplichtigheid aan de deportatie van het gezin
Zarifi naar onveilig Afghanistan.
Zie de brief, geheel onderin.
Dat was niet de eerste keer, dat ik u aanschreef:
In het verleden heb ik u regelmatig over uw medewerking aan
deportaties naar onveilige landen/gebieden de oren gewassen. [1]
U wist dus heel goed, hoe de situatie, vaak bevestigd door mensen
rechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights
Watct, alsmede door het Ambtsberichten van de Rijksoverheid en negatieve reis
adviezen, aldaar is en was/bent dus verplicht, op humanitaire en
morele gronden, daarvan af te zien!
Alles aan dovenmansoren gezegd!
Ook nu weer hebt u uw minderwaardige medewerking verleend!
Toegegeven:
Mijn brief van 31 juli was een ”achteraf” brief, u kon er niet meer van
afzien, maar u bent, nogmaals, in het verleden vaak genoeg door
mij en anderen gewaarschuwd en ook deze keer had u van anderen
op tijd signalen opgevangen!
Inmiddels is bekend geworden, hoe het bij deze deportatie aan toe gegaan is!

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan mishandeling, intimidatie en extreme vrijheidsberoving van het gezin Zarifi bij hun deportatie naar Afghanistan

Opgeslagen onder Divers

KLM medeplichtigheid aan uitzetting gezin Zarifi naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING GEZIN ZAFIRI
NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw medeplichtigheid aan de uitzetting van het
gezin Zafiri
Geachte Directie
Geacht Management
Ondanks dringende verzoeken in uw richting,
hebt u recentelijk meegewerkt aan de uitzetting
van de familie Zafiri naar Afghanistan.
Vertrekdatum: 29 juli
Tijd: 14.25
Vluchtnummer KL 871
Hiermee bent u medeplichtig aan en medeverantwoordelijk
voor de inhumane gevolgen van deze uitzetting en geef ik u
middels deze brief een flink verbaal pak slaag.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting gezin Zarifi naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Kabinetsformatie vastgelopen op migratie/Vluchtelingenrechten niet onderhandelbaar

AFRIKAANSE VLUCHTELINGEN RECHTELOOS DOOR
ONTKRACHTING RECHT OP ASIEL?
Opvang-/detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli. Foto: ANP/AFP
Opvang-/detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli. Foto: ANP/AFP
LIBIE ”VEILIG” AFRIKAANS LAND….

 

KLM VLIEGT VLUCHTELINGEN VROLIJK TERUG NAAR
ONVEILIGE LANDEN
ZIE HIERONDER
”KINDVRIENDELIJKE” GEZINSGEVANGENIS WAAR GEZINNEN
VERBLIJVEN IN AFWACHTING VAN DEPORTATIE NAAR OORLOGS
OF GEVAARLIJKE GEBIEDEN
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….

GEZELLIG PLAATJE VAN DE TE BOUWEN ”GESLOTEN GEZINSLOCATIES”

HE

JA, MAAR WEL MET EEN MUUR EROMHEEN…..

GEZELLIG EN KINDVRIENDELIJK HE,
DIE AANKOMST VAN ASIELZOEKERS IN KAMP ZEIST…..
LIJKT WEL EEN CONCENTRATIEKAMP
ZIEHIER DE BOUWBIJDRAGE VAN DE VRIES EN
VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES
NAAR OORLOG, ARMOEDE, DOOD
DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DE ”KINDVRIENDELIJKE”
GEZINSGEVANGENIS

DE VRIES EN VERBURG INVESTEERT IN HULPPROJECTEN
IN AFRIKA, MAAR WERKT IN NEDERLAND MEE AAN HET
OPSLUITEN VAN TE DEPORTEREN VLUCHTELINGENGEZINNEN,
WAARMEE ZIJ HAND EN SPANDIENSTEN VERLEENT AAN HET
MISDADIGE ASIELBELEID

 

KABINETSFORMATIE VASTGELOPEN OP MIGRATIE/
VLUCHTELINGENRECHTEN NIET ONDERHANDELBAAR

”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

QUOTE MALCOLM X
Wanneer in een samenleving mensenrechten minder vanzelfsprekend
zijn, wordt, wat eerst als ”recht” beschouwd werd, meer en meer
een ”gunst”
Een gunst kan je niet afdwingen en hangt af van de welwillendheid
van de gever.
Als eenmaal dat stadium bereikt is, kan het schuilen voor de
regen onder een brug, al een gunst zijn.
Als iemand dan voorstelt. dat mensen in een tent schuilen,
terwijl anderen het schuilen onder een brug voorstellen, lijkt dat ”tentvoorstel”
heel edelmoedig en humaan.
Dat is het stadium, waarin de rechten van vluchtelingen heden ten
dage geraakt zijn en wat er zo’n week geleden bij de
kabinetsformatie gebeurd is.
Groen Links heeft een ”tentvoorstel” gedaan, tegen het
”onder een brug” voorstel van de andere partijen [VVD, CDA, D’66]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kabinetsformatie vastgelopen op migratie/Vluchtelingenrechten niet onderhandelbaar

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Compliment voor Klaver?

COMPLIMENT VOOR KLAVER?
WEBSITE PETER STORM

zaterdag 17 juni 2017

De loftuitingen voor Jesse Klaver uit uiteenlopende richting zijn waarlijk opmerkelijk. Je komt ze tegen in radicaal linkse kringen op Facebook, maar ook uit de mond van Joris Voorhoeve(1), ooit VVD-leider en ex-minister van oorlog (inmiddels geen partijlid meer). Het is dat Jesse Klaver nog springlevend is, anders had paus Franciscus inmiddels waarschijnlijk allang een procedure tot zaligverklaring in gang gezet. En waarom precies? Omdat hij tijdens formatiebesprekingen het beleid dat VVD en CDA eerder bepleitten, verdedigt tegen VVD en CDA die dat beleid inmiddels willen vervangen door een soort PVV-beleid? Daar komt het feitelijk op neer.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Compliment voor Klaver?

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Over de noodzaak van een militant antifascisme

 

OVER DE NOODZAAK VAN EEN MILITANT ANTI-FASCISME
WEBSITE PETER STORM

donderdag 8 juni 2017

Waar fascisten samenkomen, en zeker waar ze in groepsverband aan de wandel slaan, daar dienen antifascisten dat te verhinderen of minstens te verstoren. Dat is sinds jaar en dag de inzet van militante antifascisten. Het is een inzet die in de huidige omstandigheden aan actualiteit en urgentie wint.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Over de noodzaak van een militant antifascisme

Opgeslagen onder Divers

KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE UIT SOEDAN [HET NUBA-GEBERGTE] AFKOMSTIGE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG EN GEVAARLIJK SOEDAN
TIJDSTIP EN DATUM UITZETTING
DINSDAG 16 MEI OM 12.50

 

Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
U bent voornemens, mee te werken aan de uitzetting van een
uit het Nuba-Gebergte in Soedan afkomstige vluchteling.
Tijdstip en datum :
Dinsdag 16 mei, om 12.50
Vluchtnummer: KL0565
Hieraan mag u onder geen beding meewerken, vanwege de
extreem slechte mensenrechtensituatie in Soedan in het
algemeen en de extra risico’s voor deze jongeman in het byzonder.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Elf aanhoudingen bij herdenking op de Dam/Adhesiebetuiging aan vrouwen, die vluchtelingen herdachten

DIT BENADRUKT DAN WEER HET HYPOCRIETE KARAKTER
VAN DODENHERDENKING:
VIER VROUWEN WILDEN MET EEN VLAG/BORD/STATEMENT
DE VLUCHTELINGEN, DIE NU VAN DE EUROPESE GRENZEN WORDEN
GEWEERD, HERDENKEN.
EN ARRESTATIE EN REPRESSIE WAS HUN DEEL!
DE HYPOCRISIE VAN DODENHERDENKING
4 MEI DODENHERDENKINGEN DOOR DE JAREN HEEN
KONINGIN JULIANA EN PRINS BERNARD
KONINGIN BEATRIX EN PRINS CLAUS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA
EENZIJDIG EN HYPOCRIET
WANT DE HERDENKING VAN O.A. MILITAIREN,
DIE AAN MISDADIGE KOLONIALE OPERATIES ALS
DE POLITIONELE ACTIES HEBBEN DEELGENOMEN,
BETEKENT NIETS MEER OF MINDER DAN DE VERDEDIGING
VAN EEN BEZETTING, WAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG JUIST TEGEN
IS GESTREDEN.
Image result for Vluchtelingen Middellandse Zee/Foto's
GEEF DE VLUCHTELINGEN EEN PLAATS BIJ DE HERDENKING!
HERDENK DE MIDDELLANDSE ZEE DODEN, WAARVOOR OOK
NEDERLAND VERANTWOORDELIJK IS MET FRONTEX BETROKKENHEID EN DE DEAL MET HET ONVEILIGE EN MENSENRECHTENSCHENDENDE TURKIJE!
ELF AANHOUDINGEN BIJ HERDENKING OP DE DAM/ADHESIEBETUIGING AAN VROUWEN, DIE VLUCHTELINGEN HERDACHTEN
Het is jammer, dat de pers vaak in haar berichtgeviong ONaccuraat  en
onvolledig is,
om van tendentieus nog maar te zwijgen.
Zo ook bij de verslaggeving over ”incidenten” bij Dodenherdenking 2017.
Er wordt geschreven over aanhoudingen van ”elf mensen”,
van wie vier ”zich niet konden legitimeren.” [1]
Nou is dat op zich niet onjuist [afgezien van het feit, dat het niet legitimeren
een bewuste keus was, zie statement vrouwen helemaal onderaan], alleen, het is niet volledig
en doet geen recht aan de dappere actie van vier vrouwen, op Dodenherdenking.
Wat wil nu het geval:
Vier vrouwen besloten op Dodenherdenking, toepasselijker kan haast niet,
een statement te maken ”Refugees Welcome”
Het gevolg was onthutsend:
Kennelijk vijandige reacties van [zoals de vrouwen het formuleerden] ”gewelddadige
damgangers” [2], arrestatie door de politie en op het bureau verdere
intimidatie. [3]

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Elf aanhoudingen bij herdenking op de Dam/Adhesiebetuiging aan vrouwen, die vluchtelingen herdachten

Opgeslagen onder Divers

Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie

4 MEI DODENHERDENKINGEN DOOR DE JAREN HEEN
KONINGIN JULIANA EN PRINS BERNARD
KONINGIN BEATRIX EN PRINS CLAUS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA
EENZIJDIG EN HYPOCRIET
WANT DE HERDENKING VAN O.A. MILITAIREN,
DIE AAN MISDADIGE KOLONIALE OPERATIES ALS
DE POLITIONELE ACTIES HEBBEN DEELGENOMEN,
BETEKENT NIETS MEER OF MINDER DAN DE VERDEDIGING
VAN EEN BEZETTING, WAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG JUIST TEGEN
IS GESTREDEN.
Image result for Vluchtelingen Middellandse Zee/Foto's
GEEF DE VLUCHTELINGEN EEN PLAATS BIJ DE HERDENKING!
HERDENK DE MIDDELLANDSE ZEE DODEN, WAARVOOR OOK
NEDERLAND VERANTWOORDELIJK IS MET FRONTEX BETROKKENHEID EN DE DEAL MET HET ONVEILIGE EN MENSENRECHTENSCHENDENDE TURKIJE!
 
 
 
 
 
 
 
 
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGEN
HET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE
Dit artikel gaat over de hypocrisie en de Nederlandse whitewashing
van haar misdadige vluchtelingenbeleid.
Waardoor zij liever niet wordt geconfronteerd met haar mede-verantwoordelijkheid
voor het verdrinken van honderden, duizenden vluchtelingen
in de Middellandse Zee.
Maar de stemmen van protest zullen niet zwijgen!

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie

Opgeslagen onder Divers

[Doorbraak.eu]/Bestraft en voor de rechter wegens het opvangen van mensen zonder verblijfsrecht

 

 

 

BESTRAFT EN VOOR DE RECHTER WEGENS HET OPVANGEN

VAN MENSEN ZONDER VERBLIJFSRECHT
WEBSITE DOORBRAAK
http://www.doorbraak.eu/bestraft-en-rechter-wegens-opvangen-mensen-zonder-verblijfsrecht/

Gabbi Wierenga werd met meerdere prijzen publiekelijk gewaardeerd voor haar inzet bij de opvang van vrouwen en kinderen zonder verblijfsrecht. Maar nu is ze door de politie beboet en moet ze voor de rechter verschijnen, omdat ze die opvang niet aan de politie meldt. Uit principe weigert ze de boete te betalen.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Doorbraak.eu]/Bestraft en voor de rechter wegens het opvangen van mensen zonder verblijfsrecht

Opgeslagen onder Divers