Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie

4 MEI DODENHERDENKINGEN DOOR DE JAREN HEEN
KONINGIN JULIANA EN PRINS BERNARD
KONINGIN BEATRIX EN PRINS CLAUS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA
EENZIJDIG EN HYPOCRIET
WANT DE HERDENKING VAN O.A. MILITAIREN,
DIE AAN MISDADIGE KOLONIALE OPERATIES ALS
DE POLITIONELE ACTIES HEBBEN DEELGENOMEN,
BETEKENT NIETS MEER OF MINDER DAN DE VERDEDIGING
VAN EEN BEZETTING, WAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG JUIST TEGEN
IS GESTREDEN.
Image result for Vluchtelingen Middellandse Zee/Foto's
GEEF DE VLUCHTELINGEN EEN PLAATS BIJ DE HERDENKING!
HERDENK DE MIDDELLANDSE ZEE DODEN, WAARVOOR OOK
NEDERLAND VERANTWOORDELIJK IS MET FRONTEX BETROKKENHEID EN DE DEAL MET HET ONVEILIGE EN MENSENRECHTENSCHENDENDE TURKIJE!
 
 
 
 
 
 
 
 
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGEN
HET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE
Dit artikel gaat over de hypocrisie en de Nederlandse whitewashing
van haar misdadige vluchtelingenbeleid.
Waardoor zij liever niet wordt geconfronteerd met haar mede-verantwoordelijkheid
voor het verdrinken van honderden, duizenden vluchtelingen
in de Middellandse Zee.
Maar de stemmen van protest zullen niet zwijgen!

 

 

 

 

VOORAF:
Zelden is een herdenking zo door hypocrisie omgeven als
de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, waarbij de slachtoffers
van de Duitse bezetting in Nederland worden herdacht. [1]
Hieraan heb ik al eens eerder aandacht geschonken. [2]
Begrijp mij niet verkeerd, lezer:
Ik vind het van het grootste belang, DAT die slachtoffers, Joden,
Roma [zigeuners], homosexuelen, politieke tegenstanders, Jehova’s Getuigen, verzetsmensen,
etc, etc, worden herdacht.[3]
Vergeten mogen wij [wat mij betreft], nooit!
De slachtoffers van bezetting en fascistische terreur en zij, die daartegen
opstonden, verdienen zonder meer een herdenking!
Maar wat mij daaraan zo stoort is, dat die ”nationale” herdenking vrijwel
tot het verleden beperkt blijft.
Terwijl juist die herdenking en datgene, waarvoor verzetsmensen hun
leven gelaten hebben, zou moeten inhouden:
Een waarschuwing naar het heden.
Een
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT!
Een waarschuwing, dat het verleden zich nooit mag herhalen en
een vastberaden strijd tegen uitsluiting, tegen fascisme, racisme,
xenofobie, Islamofobie.
Een samenleving voor iedereen.
Juist in een tijd, dat het fascisme steeds meer oprukt in Europa,
In Nederland, met de aanwezigheid van twee fascistische partijen
in het parlement [4], waartegen, een enkele parlementaire
uitzondering zoals Denk en een enkel parlementslid als
roepende in de woestijn, nauwelijks wordt geprotesteerd.
Integendeel!
Partijen schuiven steeds meer op richting xenofobie en het racisme
wordt al allengs salonfahiger gemaakt. [5]
Die Nationale Herdenking is trouwens al jarenlang besmet geraakt
[ja, ik zeg BESMET!], door de herdenking van, I quote
”Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.” [6]
Daarop kom ik nog terug.
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN
TEGENACTIE: ”KAAP 4 MEI NIET”
What’s the fuss about?
 
‘Ik blijf uitleggen dat een verplicht onderdeel van herdenken is dat we ons realiseren dat we dit, de Tweede Wereldoorlog, nooit meer willen meemaken. Herdenken gaat niet alleen om treuren over vroeger. Ik denk tijdens Dodenherdenking ook aan vluchtelingenkampen in Lesbos en Idomeni, waar ik tijdens een bezoek schrijnende dingen heb gezien. Het thema van 4 en 5 mei is dit jaar ‘Geef vrijheid door’. We moeten bereid zijn vrijheid te delen. Mensen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven voor onze vrijheid en dan kunnen wij geen ruimte maken voor mensen uit andere oorlogen? Ik vind dat wrang.’ [7]
Ik ook!
Aan het woord is hier theoloog Rikko Voorberg,
die een uitstekend initiatief genomen heeft, op 4 mei,
Dodenherdenking op het Rembrandsplein in Amsterdam, drieduizend papieren witte kruisen
ten toon te stellen ter herdenking van de vluchtelingen, die
op de Middellandse Zee zijn omgekomen [het zullen
er nu wel meer zijn] in een wanhopige poging Europa
te bereiken om te worden gevrijwaard van armoede en
oorlog. [8]
De parallel van Voorberg, als je vrijheid ”doorgeeft”,
thema van de herdenking van dit jaar, waarom dan niet aan
de vluchtelingen, die vluchten om in vrijheid en waardigheid
te leven, klopt helemaal.
Maar er is nog een griezeliger parallel met de Tweede
Wereldoorlog, die velen, die op 4 mei herdenken,
maar liever willen vergeten.
Die met de Joodse vluchtelingen aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog, die in heel West-Europa
werden geweerd, nota bene na de Kristallnacht [9],
met desastreuze gevolgen. [10]
Joodse vluchtelingen, die na de Kristallnacht door
Nederland naar nazi-Duitsland werden teruggestuurd,
ondanks bekendheid met de zware vervolging…..[11]
Wanneer je dan denkt aan de uitzetting door
de Nederlandse ”autoriteiten” van hedendaagse
vluchtelingen naar oorlogsgebieden en/of naar gebieden,
waar sprake is van directe vervolging, soms met de
dood tot gevolg [12], zie daar de griezelige vergelijking.
Maar politici, die zelf verantwoordelijk zijn voor
een inhumaan asielbeleid, waarbij, om vluchtelingen te
weren:
Onfrisse deals worden gesloten met ONveilige
en mensenrechtenschendende landen als Turkije [13]
Het militair agentschap Frontex [gemeenschappelijk
EU initiatief] de ”buitengrenzen” van Europa bewaakt [14],
waardoor vluchtelingen steeds riskantere vaarroutes
moeten nemen [met risico op verdrinking]
Waarbij
uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen
naar hun eigen land, al 4.5 jaar in Amsterdam worden
opgejaagd [15], etc, etc
Dergelijke politici willen natuurlijk geen vergelijking
met Dodenherdenking 4 mei, de herdenking van hen,
die streden tegen xenofobie en uitsluiting……..
Vandaar ook, naast onfrisse elementen op Social
media [16], protesten van politici van o.a. de CU
[Christen-Unie], SGP en het Farizeische CDA [wat een
fraaie christenen, bijeen!] tegen deze goede en oprechte
actie van Voorberg, onder het motto ”Kaap 4 mei niet”, [17]
met als schijnheilig argument,
dat ”de betekenis van Dodenherdenking niet mag
verwateren” [18]
Ook de pro Israel organisatie het CIDI [Centrum Informatie en Documentatie Israel] [19] heeft
zich in dergelijke zin uitgelaten [20] en zelfs aangedrongwen
op een VERBOD van de vluchtelingenherdenking
op 4 mei! [21]
Vreemd van het Cidi, dat naast haar zionistische insteek ,beweert voor Joodse belangen op te komen [22], toch op de hoogte moet zijn
van de misdadige wering van Joodse vluchtelingen],
maar ook weer niet, aangezien zij actief de Israelische
Staat steunen, een reeds 50 jarige bezetter van de Palestijnse
gebieden! [23]
Ja, dat wil ik hier gezegd hebben, omdat bezetting, onderdrukking, onrecht,  universeel is.
Maar om op dat verwateringselement terug te komen:
WAT nou verwateren?
Herdenken van de slachtoffers van toen gaat toch
juist prima samen met het waarschuwen tegen uitsluiting
nu?
Herdenking van Joodse vluchtelingen, die gered hadden
kunnen worden als Europa na de Kristallnacht haar
grenzen niet had gesloten [24] en dan vluchtelingen
van nu, die men op allerlei manieren tracht te weren?
 
Herdenking van de slachtoffers van uitsluiting, xenofobie
en racisme in de jaren 1933-1945 [het gaat natuurlijk
over meer dan de directe Tweede Wereldoorlog], met
een waarschuwing naar het nu in heel Europa
aanstormende fascisme.
 
Maar DAT is gevaarlijk voor politici, want dan moeten
zij de hand in eigen boezem steken en wordt hun eigen
vuile politiek ontmaskerd.
 
Want die vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen,
waar het Westen zo nodig oorlog moest voeren…..[25]
 
KAPEN VAN 4 MEI?
DAT IS DE HERDENKING VAN DE MILITAIREN, DIE
KOLONIALISME/BEZETTING VERDEDIGDEN…..

”’Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

 
 
Wat mij ook mateloos stoort is dat naast de slachtoffers van het nazi-regime
[meer dan terecht herdacht!], ook sinds de zestiger jaren Nederlandse militairen
worden herdacht, die bij oorlogsoperaties of ”vredesmissies” zijn omgekomnen.
 
Dat houdt onder meer in herdenking van de gevallen militairen tijdens
de politionele acties tegen het toenmalige ”Nederlands Indie” en de omgekomen
militairen in Irak en Afghanistan. [26]
 
Dat vind ik ronduit een schande!
In alledrie de gevallen en wat de Nederlandse rol betreft nog het duidelijste
in Indonesie [”Nederlands” Indie], was hier sprake van militairen, die
bezetting en onderdrukking verdedigden!
Nog even los van de talloze gepleegde oorlogsmisdaden! [27]
 
 
Herdenking van militairen, die bezetting en onderdrukking verdedigden, hoort
niet thuis op een 4 mei herdenking, waarbij juist de slachtoffers van
bezetting en terreur worden herdacht.
 
 
Daar hoor ik de politici en het Cidi niet over en dat is pas kapen
van 4 mei!
 
STOP DUS MET DIE HERDENKING VAN MILITAIREN,
DIE BEZETTING EN ONDERDRUKKING VERDEDIGDEN!
 
 
EPILOOG
 
DODENHERDENKING
Dat is de herdenking van de slachtoffers van bezetting, onderdrukking,
racisme en terreur.
Dat is een eerbetoon aan hen, die zich tegen de terreur van bezetting
hebben verzet en zijn opgestaan tegen racisme en uitsluiting.
Maar het is ook een waarschuwing voor heden en toekomst.
Zeker nu het fascisme in Europa overal lijkt
op te laaien.
Herdenking:
Herdenking van het verleden.
Solidariteit met groepen, die ook nu weer worden
uitgesloten.
 
De vluchtelingen houden de Nederlandse politici een
spiegel voor, of ze dat nu willen erkennen of niet.
 
Wie het verleden herdenkt, maar in het heden onderdrukt,
is niet alleen hypocriet, maar erfgenaam van een Kwaad,
dat 80 jaar geleden de wereld verteerde.
 
Het niet opnemen van de vluchtelingen in de herdenking is
niet alleen ontkenning van de misdadigheid van de Nederlandse
Staat.
 
Maar een signaal, dat de geschiedenis zich kan herhalen.
 
 
En daarom verdient het initiatief van Rikko Voorberg alle steun.
 
De stemmen van de vrijheid zijn niet te doven, ook al heeft
burgemeester van der Laan ervoor gekozen, de vluchtelingen
herdenking te verplaatsen. [28]
 
VRIJHEID GEEF JE DOOR!
VLUCHTELINGEN, WELKOM!
 
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI
WIKIPEDIA
NATIONALE HERDENKING
 
 
[2]
DODENHERDENKING 4 MEI/EENZIJDIG EN HYPOCRIET
ASTRID ESSED
3 MEI 2016

[3]

WIKIPEDIA
HOLOCAUST
WIKIPEDIA
NIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI-REGIME
[4]
GEVAARLIJKE SITUATIE, FASCISTISCHE DREIGING
PETER STORM
11 APRIL 2017
”En er is meer slecht nieuws. De 20 zetels zijn niet de enige waar fascisten op kunnen bogen, Er is ook nog Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie die met twee zetels de Kamer in is gestemd. Dat zijn dus samen 22 fascistenzetels. ”’
VERKIEZINGEN EN VERRECHTSING (1): UITERSTE RECHTERFLANK
IN OPMARS
PETER STORM
17 MAART 2017
MAANDSTONDETAART VOOR FASCIST EN RACIST THIERRY
BAUDET
JOKE KAVIAAR
24 MAART 2017
WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
 
 
 
[5]
 
OVERNAME PVV [XENOFOBISCHE] STANDPUNTEN DOOR
DE NEDERLANDSE POLITIEK [NIET COMPLEET, UITERAARD,
ER KOMEN ER DAGELIJKS STEEDS MEER BIJ!]
 
NOTEN 73,74,76,77,78 VAN HET ARTIKEL:
 
 
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
 
 
[6]
”Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”
WIKIPEDIA
NATIONALE HERDENKING/DEFINITIE
 
 
BRON
 
WIKIPEDIA
NATIONALE HERDENKING
 
 
 
 
 
[7]
 
 
VOLKSKRANT
THEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN 
HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGT
OM NIEUW VERZET”
2 MEI 2017
 
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
VOLKSKRANT
THEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN 
HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGT
OM NIEUW VERZET”
2 MEI 2017
 
 
 
 
ALJAZEERA
UN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD
3,800
26 OCTOBER 2016
 
 
 
 
 
 
 

[9]

WIKIPEDIA
KRISTALLNACHT
WIKIPEDIA
[Nederlandstalig]
KRISTALLNACHT

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Kristallnacht

[10]
DE GROENE AMSTERDAMMER
ALLE GRENZEN GINGEN DICHT
29 APRIL 2009
[11]
Een gevolg van de Kristallnacht was dat de Joden nu massaal trachtten Duitsland te ontvluchten. Tachtigduizend mensen zochten tussen de Kristallnacht en het begin van de Tweede Wereldoorlog hun toevlucht in het buitenland. Zij vestigden zich in landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika en Palestina. Velen zochten hun toevlucht in Nederland. Op 17 december 1938 sloot Nederland haar grenzen voor vluchtende Joden. Joden die asiel aanvroegen in Nederland werden veelal teruggestuurd naar Duitsland. ”
ABSOLUTE FACTS
KRISTALLNACHT IN 1938
 
 
 
 
[12]
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
[13]
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN’
DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS
ASTRID ESSED
26 MEI 2016
[14]
AMNESTY INTERNATIONAL
THE HUMAN COST OF FORTRESS EUROPE
JULY 2014
[15]
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRUVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2014
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
WIJ ZIJN HIER, NU IN DIEMEN
17 APRIL 2017
[16]
VOLKSKRANT
THEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN 
HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGT
OM NIEUW VERZET”
2 MEI 2017
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
TELEGRAAF
”KAAP 4 MEI NIET”
2 MEI 2017
 
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
Ook het CDA vindt dat de betekenis van de dodenherdenking niet mag verwateren en steunt het CIDI.”
TELEGRAAF
”KAAP 4 MEI NIET”
2 MEI 2017
 
 
 
 
 

[19]

OVER CIDI

Missie

”Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld.”
 
 
OVER CIDI

Activiteiten

CIDI is een betrouwbare pro-Israel stem die in politiek Den Haag gehoord en geprezen wordt. We aarzelen niet om een kritische houding aan te nemen, maar als het erop aankomt initieert CIDI demonstraties, manifestaties en andere acties om het democratische Israel te ondersteunen.

http://www.cidi.nl/over-cidi/

BRON

http://www.cidi.nl/

[20]
CIDI
VLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI VERWATERT
DE BETEKENIS VAN DE NATIONALE DODENHERDENKING
1 MEI 2017
TEKST
”CIDI is het niet eens met het initiatief om op 4 mei omgekomen vluchtelingen te herdenken. Wie alles op één dag wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.

Zondag berichtte website Nieuw Wij over het initiatief om op 4 mei niet alleen oorlogsslachtoffers te herdenken, maar ook asielzoekers die zijn omgekomen bij hun oversteek over de Middellandse Zee. Initiatiefnemer Rikko Voorberg wil op 4 mei drieduizend witte papieren kruisen op het Rembrandtplein plaatsen, naar aanleiding van drieduizend gebeurtenissen waarbij vluchtelingen omkwamen tijdens hun tocht naar Europa. Voorberg vindt dat we op de Nationale Dodenherdenking ook stil moeten staan bij slachtoffers “die wij, bedoeld of onbedoeld, zelf maken.”

CIDI is van mening dat het herdenken van omgekomen vluchtelingen op 4 mei de betekenis van de Nationale Dodenherdenking verwatert. Het is goed om stil te staan bij het leed van vluchtelingen, maar dat kan beter op een ander moment. Het almaar verbreden van de Nationale Dodenherdenking leidt ertoe dat allerlei leed op één grote hoop wordt gegooid. Uiteindelijk is het dan voor niemand meer duidelijk waar het op 4 mei eigenlijk om gaat: wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.

De Nationale Dodenherdenking is bedoeld om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Geen enkele gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis had zo’n verwoestende en blijvende impact op onze samenleving. Het veralgemeniseren en verbreden van de Nationale Dodenherdenking doet geen recht aan de unieke betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse samenleving. 4 mei is dan ook geen geschikt moment voor het herdenken van omgekomen vluchtelingen – hoe goedbedoeld ook. ”

[21]

Het CIDI zal nu aan burgemeester Van der Laan vragen of de herdenking op het Rembrandtplein verboden kan worden.”
NOS
CIDI: OP 4 MEI GEEN OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN
HERDENKEN
 
 
 
[22]
Ter informatie voor wie dit door elkaar haalt:
Joden en zionisten zijn NIET hetzelfde!
Er zijn anti zionistische Joden
En zionistische niet-Joden!
Het zionisme is de aan het eind van de 19e eeuw door
de Joodse journalist Theodor Herzl gestichte politieke
beweging, die ijverde voor het stichten van een Joodse Staat
in historisch Palestina, dat op dat moment nog onderdeel
was van het [Turks] Ottomaanse Rijk.
Daar woonden sinds eeuwen de Palestijnen, die, wanneer
er een ”regulier” dekolonisatieproces geweest was [na de Eerste
Wereldoorlog werd Palestina Brits Mabdaatgebied, een semi-koloniale
situatie], een onafhankelijke Staat Palestina was geworden, onder
Palestijns zelfbeschikkingsrecht.
Aangezien het zionisme als politieke factor een rol ging spelen,
heeft er bij VN AG Resolutie 181 [1947] een DELING plaatsgevonden
van Palestina, in een Joods en Arabisch deel, wat natuurlijk in
strijd was met het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht.
Zie ook
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
Er is echter altijd een groep Joden geweest, die het daar niet mee
eens waren, omdat het in feite een neo-kolonialistische beslissing
was geweest, over de ruggen en tegen de wil in van het Palestijnse
volk.
Zij zijn de Joodse anti zionisten.
[23]
OVERZICHT ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[24]
DE GROENE AMSTERDAMMER
ALLE GRENZEN GINGEN DICHT
29 APRIL 2009

[25]

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING/.GEEN HAND IN EIGEN BOEZRM
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010
AMERIKAANSE AANVALLEN OP ISIS/
ISIS/NEE/AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN/NEE
ASTRID ESSED
17 AUGUSTUS 2014
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/
MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VEEZWEGEN
OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
2 NOVEMBER 2014
[26]
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
”VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.””
TROUW
VEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDEN
VAN CRISIS ROND IRAK
18 MAART 2003
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007
 
 
 

Reacties uitgeschakeld voor Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei/Schreeuw tegen het onrecht en de Nederlandse hypocrisie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.