KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE UIT SOEDAN [HET NUBA-GEBERGTE] AFKOMSTIGE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG EN GEVAARLIJK SOEDAN
TIJDSTIP EN DATUM UITZETTING
DINSDAG 16 MEI OM 12.50

 

Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
U bent voornemens, mee te werken aan de uitzetting van een
uit het Nuba-Gebergte in Soedan afkomstige vluchteling.
Tijdstip en datum :
Dinsdag 16 mei, om 12.50
Vluchtnummer: KL0565
Hieraan mag u onder geen beding meewerken, vanwege de
extreem slechte mensenrechtensituatie in Soedan in het
algemeen en de extra risico’s voor deze jongeman in het byzonder.

 

 
MENSENRECHTENSITUATIE SOEDAN/IN HET ALGEMEEN
De mensenrechtensituatie in Soedan is niet alleen decennialang
in verbijsterend slecht:
 Oneerlijke processen
Folteringen
Buitengerechtelijke ecexuties
Onderdrukking vrijheid van meningsuiting [1]
Het jarenlange conflict in Darfur, waarin oorlogsmisdaden,
massaverkrachtingen en etnische zuiveringen aan de orde
van de dag waren [2] en nog steeds zijn [3], heeft er zelfs toe geleid, dat het Internationaal
Strafhof in Den Haag, tegen president en dictator Omar Bashir
een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd met als aanklachten
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid
en genocide! [4]
Deze president is tot nu toe nog steeds niet uitgeleverd [5]
en gaat vrolijk door op de ingeslagen weg! [6]
Geen land dus waar een vluchteling naartoe moet worden
uitgezet, dat mag duidelijk zijn.
MENSENRECHTENSITUATIE UIT TE ZETTEN
VLUCHTELING/UW INZET
Nog los van de algemene gevaarlijke situatie, is
de specifieke mensenrechtensituatie van de uit te
zetten vluchteling zeer gevaarlijk:
Hij is namelijk afkomstig uit het Nuba Gebergte en
behoort tot het Nuba volk.
Het Nuba Gebergte ligt in Zuid-Kordofan.
Deze mensen waren en zijn nog steeds doelwit van
bombardementen door het Soedanese leger, wat
reeds vele slachtoffers heeft geeist en nog steeds doet. [7]
Ik hoef u, hopelijk, niet te vertellen, dat het bombarderen van
burgers en/of burgerdoelen, verboden is
en oorlogsmisdaden zijn. [8]
Dit alles [en zie de noten!]  moet voor u al reden genoeg zijn, niet mee
te werken aan de uitzetting van deze vluchteling naar Soedan.
Bovendien:
Ook het reisadvies van de Nederlandse Overheid naar
Soedan, en vooral het gebied waar de vluchteling
vandaan komt, is in een woord negatief:
Ik citeer

Niet reizen

Reis niet naar:
 • Darfur;
 • Abyei;
 • Zuid-Kordofan;
 • Blue Nile;
 • (delen van) White Nile en Noord-Kordofan;
 • Het grensgebied met Libië.” [9]
Weet u het nog?
Het Nuba volk woont grotendeels in
Zuid-Kordofan………
 
 
Welnu, als het reizen voor reizigers aldaar zo gevaarlijk is, dat het dringend wordt afgeraden, mag
duidelijk zijn, hoe groot het veiligheidsrisico is
voor een vluchteling, afkomstig uit het gebied, 
waar men dagelijks blootstaat aan
bombardementen!
 
Ik vraag, nee EIS van u, dat u niet meewerkt
aan de uitzetting van deze vluchteling.
Anders bent u medeverantwoordelijk, ja, medeplichtig aan de eventuele mensenrechten
schendingen waaraan hij blootstaat!
 
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [10]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [11]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:

Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [12]
Sterker nog:
Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [13] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?
EPILOOG
Ik heb u gewezen op de deplorabele mensenrechten
situatie in Soedan, zoals bevestigd door geren
nommeerde mensenrechtenorganisaties als
Amnesty International en Human Rights Watch. [14]
Dat de president, tegen wie door het Internationaal
Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel is uitgevaardigd,
nog steeds in functie is en vrolijk doorgaat op de
ingeslagen weg, bewijst eens te meer de gevaarlijke
situatie.
Het is daarom uw morele plicht, NIET mee te werken aan de uitzetting van iedere vluchteling,
die naar Soedan, maar ook andere gevaarlijke landen
als Afghanistan, Irak, Syrie etc [er zijn er natuurlijk
meer] wordt uitgezet.
Doet u dat toch, dan bent u moreel en politiek
medeverantwoordelijk aan het onrecht, dat hen daar
overkomt.
Daar kunt u zich niet uitpraten, want u hebt EN
houdt uw eigen verantwoordelijkheid.
Ik reken op uw medewerking!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN: END UNFAIR TRIALS
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
STUDENTS, ACTIVISTS, AT RISK OF TORTURE
25 MAY 2016
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
SUDAN STATE SPONSORED ASSAULT ON FREEDOM OF
EXPRESSION AROUND ELECTIONS
23 APRIL 2015
 
 
THE GUARDIAN
SUDAN’S MEDIA IS BEING SUPPRESSED ON SECESSION
 
 
[2]
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST
CIVILIANS IN DARFUR, SUDAN
9 SEPTEMBER 2015
HUMAN RIGHTS WATCH
Q & A: CRISIS IN DARFUR
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN: MASS RAPE BY ARMY IN DARFUR
11 FEBRUARY 2015
 
DE HUMANITAIRE CRISIS IN DARFOER GEZIEN TEGEN HET
LICHT VAN DE INTERNATIONALE POLITIEK
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2004
[3]
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES: INACTION ON DARFUR, AGAIN
17 FEBRUARY 2016
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN: MASS RAPE BY ARMY IN DARFUR
11 FEBRUARY 2015
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN: SPECIAL FORCES RAMPAGES IN DARFUR
9 SEPTEMBER 2015
HUMAN RIGHTS WATCH
UN SHOULD END SILENCE ON RIGHTS ABUSES
21 AUGUST 2014
[4]

 

ICC
AL BASHIR CASE
ICC
THE PROSECUTOR V OMAR BASHIR
ALLEGED CRIMES [NON-EXHASUTIVE LIST]
On 14 July 2008, the Chief Prosecutor of the International Criminal Court (ICC), Luis Moreno Ocampo, alleged that al-Bashir bore individual criminal responsibility for genocidec rimes against humanity, and war crimes committed since 2003 in Darfur.[17] The prosecutor accused al-Bashir of having “masterminded and implemented” a plan to destroy the three main ethnic groups—FurMasalit, and Zaghawa—with a campaign of murder, rape, and deportation.” 
 
WIKIPEDIA
INDICTMENT BY THE ICC
 
 
 
 
BRON
 
WIKIPEDIA
OMAR AL BASHIR
 
 
 
 
 
 
[5]
HUMAN RIGHTS WATCH
JORDAN: ARREST SUDAN’S BASHIR
28 MARCH 2017
[6]
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight.”
HUMAN RIGHTS WATCH’
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
3 MAY 2017
[7]
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity. ”
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH’
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
3 MAY 2017
Armed conflicts persisted in Darfur, Blue Nile and South Kordofan, leading to civilian casualties and widespread disruption and hardship.”
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ANNUAL REPORT
SUDAN 2016/2017
 
 
NRC
SOEDAN CREEERT HONGERSNOOD NUBA VOLK
15 NOVEMBER 2012
MASSAGRAVEN BEVESTIGEN ETNISCH GEWELD IN ZUID-KORDOFAN,
SOEDAN
21 JULI 2011
[8]
7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”
ARTICLE 7
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN
LAW IN ARMED CONFLICTS
[9]
‘ONVEILIGE GEBIEDEN

Niet reizen

Reis niet naar:
 • Darfur;
 • Abyei;
 • Zuid-Kordofan;
 • Blue Nile;
 • (delen van) White Nile en Noord-Kordofan;
 • Het grensgebied met Libië.”
 
RIJKSOVERHEID
REISADVIEZEN SOEDAN
 
 
 
 
 
[10]
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE
ASTRID ESSED
[11]
REACTIE KLM
Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
Zie
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
[12]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
[13]
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
[14]
ZIE NOTEN 1 T/M 7

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.