Elf aanhoudingen bij herdenking op de Dam/Adhesiebetuiging aan vrouwen, die vluchtelingen herdachten

DIT BENADRUKT DAN WEER HET HYPOCRIETE KARAKTER
VAN DODENHERDENKING:
VIER VROUWEN WILDEN MET EEN VLAG/BORD/STATEMENT
DE VLUCHTELINGEN, DIE NU VAN DE EUROPESE GRENZEN WORDEN
GEWEERD, HERDENKEN.
EN ARRESTATIE EN REPRESSIE WAS HUN DEEL!
DE HYPOCRISIE VAN DODENHERDENKING
4 MEI DODENHERDENKINGEN DOOR DE JAREN HEEN
KONINGIN JULIANA EN PRINS BERNARD
KONINGIN BEATRIX EN PRINS CLAUS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA
EENZIJDIG EN HYPOCRIET
WANT DE HERDENKING VAN O.A. MILITAIREN,
DIE AAN MISDADIGE KOLONIALE OPERATIES ALS
DE POLITIONELE ACTIES HEBBEN DEELGENOMEN,
BETEKENT NIETS MEER OF MINDER DAN DE VERDEDIGING
VAN EEN BEZETTING, WAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG JUIST TEGEN
IS GESTREDEN.
Image result for Vluchtelingen Middellandse Zee/Foto's
GEEF DE VLUCHTELINGEN EEN PLAATS BIJ DE HERDENKING!
HERDENK DE MIDDELLANDSE ZEE DODEN, WAARVOOR OOK
NEDERLAND VERANTWOORDELIJK IS MET FRONTEX BETROKKENHEID EN DE DEAL MET HET ONVEILIGE EN MENSENRECHTENSCHENDENDE TURKIJE!
ELF AANHOUDINGEN BIJ HERDENKING OP DE DAM/ADHESIEBETUIGING AAN VROUWEN, DIE VLUCHTELINGEN HERDACHTEN
Het is jammer, dat de pers vaak in haar berichtgeviong ONaccuraat  en
onvolledig is,
om van tendentieus nog maar te zwijgen.
Zo ook bij de verslaggeving over ”incidenten” bij Dodenherdenking 2017.
Er wordt geschreven over aanhoudingen van ”elf mensen”,
van wie vier ”zich niet konden legitimeren.” [1]
Nou is dat op zich niet onjuist [afgezien van het feit, dat het niet legitimeren
een bewuste keus was, zie statement vrouwen helemaal onderaan], alleen, het is niet volledig
en doet geen recht aan de dappere actie van vier vrouwen, op Dodenherdenking.
Wat wil nu het geval:
Vier vrouwen besloten op Dodenherdenking, toepasselijker kan haast niet,
een statement te maken ”Refugees Welcome”
Het gevolg was onthutsend:
Kennelijk vijandige reacties van [zoals de vrouwen het formuleerden] ”gewelddadige
damgangers” [2], arrestatie door de politie en op het bureau verdere
intimidatie. [3]

 

 

En dat alleen maar vanwege solidariteit met de vluchtelingen van vandaag. [4]
Ik zeg, vandaag, want- en daar kom ik op de toepasselijkheid van de solidariteitsbetuiging,
de vluchtelingenvijandigheid is er niet van vandaag.
Ook in de dertiger jaren-de jaren van de opkomst van het Derde Rijk,\
werden vluchtelingen, Joodse vluchtelingen, geweerd in West-Europa.
Na de Kristallnacht [5] gingen de grenzen in de Europese landen
dicht voor de vluchtelingen [6]
En Nederland, dat vandaag de dag vluchtelingen weert en terugstuurt naar
onveilige landen en gebieden, soms met de dood tot gevolg [7], stuurde
na de Kristallnacht, Joodse vluchtelingen terug naar nazi-Duitsland! [8]
Terwijl het op de hoogte was van de zware vervolging aldaar!
Zouden die ”boze damgangers” dat weten?
Zouden die politieagenten, die de vier vrouwen met veel
machtsvertoon hebben gearresteerd [9], dat weten
WILLEN ze het wel weten”
Want hetzelfde gebeurt weer.
Weer worden vluchtelingen, die gevaar lopen, teruggestuurd en
geweerd.
Weer laait racisme en xenofobie op. [10]
Om daartegen te waarschuwen en te protesteren, hebben
vier vrouwen op de Dam, tijdens Dodenherdenking, hun
statement gemaakt. [11]
Om mijn solidariteit te betuigen met hun dappere actie,
heb ik op Indymedia.nl een adhesiebetuiging geplaatst.
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME
REFUGEES WELCOME!
Astrid Essed
Direct onder de adhesiebetuiging, de tekst van het statement
van de vrouwen.
Daaronder het notenapparaat
INDYMEDIA.NL DISCUSSIE [WAAROP MIJN
ADHESIEBETUIGING STAAT]
LINK VAN MIJN ADHESIEBETUIGING
TEKST VAN MIJN ADHESIEBETUIGING

ADHESIEBETUIGING MEDESTRIJDSTERS!

ADHESIEBETUIGING!

Beste medestrijdsters,

Vanaf deze plek wil ik jullie van harte mijn adhesie betuigen
over jullie dappere stap, een vlag met ”Refugees Welcome”
omhoog te houden tijdens de Dodenherdenking.
Halfstok gehangen was nog beter geweest, maar dit heeft ook
mijn grote waardering!
De reactie op jullie actie was/is ronduit schandelijk.
Niets van de Tweede Wereldoorlog met de nazi vervolgingsobsessie
hebben geleerd die politieagenten en de door jullie beschreven
gewelddadige damgangers.

Zouden zij wel geweten hebben, of INTERESSEERT het ze zelfs, dat
de Nederlandse Staat met het weren van vluchtelingen en de fascistische
PVV en consorten met hun adagium ”Grenzen zicht” niet anders reager[en]
dan al die Europese landen, die zeker na de Kristallnacht, hun grenzen
potdicht hielden voor Joodse vluchtelingen?

https://www.groene.nl/artikel/ alle-grenzen-gingen-dicht

Dat Nederland Joodse vluchtelingen TERUGSTUURDE NA
DE KRISTALLNACHT, wetende, dat zij vervolging en mishandeling
tegemoet gingen?

IK CITEER

”Op 17 december 1938 sloot Nederland haar grenzen voor vluchtende Joden. Joden die asiel aanvroegen in Nederland werden veelal teruggestuurd naar Duitsland”

http://www.absolutefacts.nl/ wo2/duitsland/kristallnacht. htm

En wanneer jullie dan de moed hebben, bij de Dodenherdenking mensen
een spiegel voor te houden, is dit de behandeling die
jullie krijgen.
Arrestatie en intimidatie.

Bedankt, dat jullie bij deze hypocriete Dodenherdenking
[zie hieronder mijn stuk] de moed gehad hebben, een ANDER
geluid te laten horen.

Het geluid van de vrijheid en verzet tegen de onderdrukking.

Juist op Dodenherdenking hoort er ruimte te zijn voor een ECHTE
herdenking.
Van de slachtoffers van het nazi fascisme en de rassenwaan.
Voor ALLE slachtoffers van bombardementen op burgerdoelen,
dus ook Duitse en Japanse, en zeker de atoommisdaden Hiroshima
en Nagasaki.

NIET voor militairen, die na de oorlog, bezetting en onderdrukking
nogeens dunnetjes gingen overdoen.
[Politionele acties en meer van die ongein]

En met een blik naar het heden:

Oplevend racisme en fascisme.

En NADRUKKELIJK van de vluchtelingen, die zijn teruggestuurd
naar oorlog, ellende, dood.

http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/0…

https://www.astridessed.nl/ kruisen-voor-vluchtelingen-op- 4-meischreeuw-t…

Is er een verschil tussen deze vluchtelingen en de Joodse vluchtelingen
van toen?
Neen, dezelfde onmenselijkheid en hetzelfde weerzinwekkende
kosten-baten analyse plaatje wordt weer gemaakt [meesten
zijn arm, kosten alleen maar geld]

Medestrijdsters, bedankt.

Op 4 mei, Dodenherdenking, hebben jullie laten zien, wat
echte menselijkheid en solidariteit inhoudt.

DE STRIJD GAAT DOOR!

Astrid Essed

www.astridessed.nl

STATEMENT VAN DE VIER VROUWEN, DIE DEELNAMEN AAN DE VLUCHTELINGEN

HERDENKING OP DE DAM, TIJDENS DODENHERDENKING

”REFUGEES WELCOME” VLAG HING HOOG TIJDENS DODENHERDENKING
5 MEI 2017
TEKST:

“Refugees Welcome” vlag hing hoog tijdens dodenherdenking

Nieuws, gepost door: nn op 05/05/2017 05:03:18

Waar: Dam, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 04/05/2017 – 16:23

Four comrades arrested at Dam Square and held illegally after holding a Refugees Welcome banner during the two minutes of silence and the national anthem.

Wij, vier boze vrouwen, zijn gisteren gearresteerd bij de dam nadat wij een vlag met de tekst “Refugees Welcome” in stilte omhoog hielden tijdens de Nationale Dodenherdenking. Één van ons is de kleindochter van een verzetsheldin — diens broer was afgemaakt op de straten van Amsterdam. Het is niet uit disrespect voor de herdenking dat wij deze stap hebben gezet, maar juist om recht te doen aan hen die gestorven zijn aan fascisme — hetzij het in de tweedewereldoorlog, hetzij in de situatie in het midden-oosten, of aan de grenzen van Fort Europa. Het was de zoveelste schandalige misstap van Van der Laan om de vluchtelingenherdenking niet door te laten gaan. Juist op 4 mei moeten we stilstaan bij het feit dat we allemaal verantwoordelijk zijn om fascisme te stoppen.

Na de herdenking zijn wij op onze weg huiswaarts (op de vlucht van gewelddadige damgangers) opgepakt door minstens twaalf agenten omdat wij, mede uit solidariteit met ongedocumenteerde vluchtelingen, weigerden op straat onze identificatie te tonen. Na vrijheidsberoving op nota bene 5 mei, schending van ons demonstratierecht, pesterijen in de cel, dreigementen met vreemdelingendetentie, en een lading seksisme en kafkaëske machtsvertoon van de politie zijn wij vandaag (zonder tenlastelegging) vrijgekomen. Onze boosheid is des te groter.

VLUCHTELINGEN WELKOM, FASCISME NIET.

NOTEN

[1]
AT5
ELF AANHOUDINGEN  ROND NATIONALE DODENHERDENKING
OP DAM
4 MEI 2017
NOS
GEEN GROTE INCIDENTEN BIJ HERDENKING, WEL AANHOUDINGEN
[2]
”REFUGEES WELCOME” VLAG HING HOOG TIJDENS DODENHERDENKING
5 MEI 2017
[3]

De geïdentifeerde arrestant

De geïdentifeerde arrestant werd urenlang nadat haar paspoort was getoond vastgehouden in een cel zonder water en toilet. Twee arrestanten hebben tijdens het gehele verblijf in de cel geen eten gekregen, één iemand kreeg geen toiletpapier, niemand mocht ’s ochtends luchten. Commentaren als “ik zie wel aan je dat je een vriendje hebt, vertel maar, welke kleur heeft hij???”, geflikker met het licht door de nacht, etc etc etc. Er werd gedreigd om ons allemaal in vreemdelingendetentie te stoppen als we onze naam niet gaven.

https://www.indymedia.nl/node/ 40148#comment-20700

DISCUSSIE OVER

”REFUGEES WELCOME” VLAG HING HOOG TIJDENS DODENHERDENKING

https://www.indymedia.nl/node/ 40148

[4]

”REFUGEES WELCOME” VLAG HING HOOG TIJDENS DODENHERDENKING
5 MEI 2017
[5]
WIKIPEDIA
KRISTALLNACHT
[6]
DE GROENE AMSTERDAMMER
ALLE GRENZEN GINGEN DICHT
29 APRIL 2009
[7]
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
[8]
Een gevolg van de Kristallnacht was dat de Joden nu massaal trachtten Duitsland te ontvluchten. Tachtigduizend mensen zochten tussen de Kristallnacht en het begin van de Tweede Wereldoorlog hun toevlucht in het buitenland. Zij vestigden zich in landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika en Palestina. Velen zochten hun toevlucht in Nederland. Op 17 december 1938 sloot Nederland haar grenzen voor vluchtende Joden. Joden die asiel aanvroegen in Nederland werden veelal teruggestuurd naar Duitsland. ”
ABSOLUTE FACTS
KRISTALLNACHT IN 1938
[9]
”REFUGEES WELCOME” VLAG HING HOOG TIJDENS DODENHERDENKING
5 MEI 2017
[10]
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/
SCHREEUW TEGEN HET ONRECHT EN DE
NEDERLANDSE HYPOCRISIE
ASTRID ESSED
[11]
”REFUGEES WELCOME” VLAG HING HOOG TIJDENS DODENHERDENKING
5 MEI 2017

Reacties uitgeschakeld voor Elf aanhoudingen bij herdenking op de Dam/Adhesiebetuiging aan vrouwen, die vluchtelingen herdachten

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.