Pink Meeting met jongerenorganisatie Forum voor Democratie/Reactie op antwoord Pink

Inline image 1

Image result for Thierry Baudet/Foto's

Image result for Thierry Baudet/Foto's
MOOI BOY THIERRY BAUDET, DE CHIQUE FASCIST…
LUISTER NAAR THIERRY BAUDET”S ONDERSTAANDE UITSPRAKEN
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT
ZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”

Image result for cocktail/Foto's

GEDACHTEGOED THIERRY BAUDET EEN GEVAARLIJKE
COCKTAIL VAN FASCISME, SEXISME EN EXTREEM
NATIONALISME
THIERRY BAUDET EN YERNAZ RAMAUTARSING/BLUT UND
BODEM BROEDERS/VINDEN ELKAAR WEER TERUG!/MIND MY WORDS!
HET KROMME HUIS VAN BAUDET. WILDERS EN CO EN HUN
KROMME, FASCISTISCHE BOODSCHAP
Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

MET EEN JONGERENCLUB VAN EEN FASCISTISCHE PARTIJ
ALS FORUM VOOR DEMOCRATIE MOET PINK, JONGERENORGANISATIE
VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN, ONDER GEEN BEDING GAAN
MEETEN EN DINEREN!
MET FASCISTEN BORREL JE NIET
DIE BESTRIJD JE MET DE PEN EN HET ZWAARD!

 

 

PINK MEETING MET JONGERENORGANISATIE FORUM VOOR
DEMOCRATIE/REACTIE OP ANTWOORD PINK
VOORAF
Kort geleden, gisteren [vrijdag] wel te verstaan, heb ik een brief aan
Pink, jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, gestuurd, met het zeer
dringende verzoek, een kennismakings/diner bijeenkomst met de jongerenorganisatie
van het fascistische Forum voor Demiocratie af te lasten.
Reden voor mijn dringend appel mag duidelijk zijn:
Met fascisten dineer en discussieer je niet.
Die bestrijd je
Bovendien maak je ze salonfahig, door met ze in gesprek te gaan.

 

Zie Brief
 
Daags na de bijeenkomst, die helaas TOCH doorgegaan is, ontving ik
een mail van de secretaris van Pink, Peter de Weerd, die mij het standpunt
van Pink, dat ik heel halfslachtig vond [vind] toelichtte
 
Zie  hieronder, onder B
 
Ik liet het er niet bij zitten en ben nogmaals in de verbale aanval
gegaan, waarbij ik Pink [De Weert] waarschuwde voor het gevaar
aan contacten en verbindingen met fascistische organisaties zoals
het Forum voor Democratie en de PVV.
 
ZIE MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN PINK, ONDER C
 
En tenslotte, onder D, mijn originele mail aan Pink
 
 
Nogmaals
 
MET FASCISTEN PRAAT JE NIET
DIE BESTRIJD JE!
 
 
VEEL LEESPLEZIER!
 
 
Astrid Essed
 
 
A
 
MIJN EERSTE BRIEF AAN PINK
 
 
GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET
JONGERENCLUB FORUM VOOR DEMOCRATIE/
BRIEF AAN PINK
 
 
 
 
 

 

B
ANTWOORD VAN PINK OP MIJN EERSTE BRIEF

Peter de Weerd <info@pinkpolitiek.nl>
To:Astrid Essed
Jul 13 at 7:34 PM
Beste Astrid,
Bedankt voor je bericht. Vanavond vind er inderdaad een kennismaking
plaats tussen de Brabantse besturen van zowel PINK! als de JFVD.
Dit op uitnodiging van die laatste. Juist omdat de standpunten zo ver
uit elkaar liggen, leek het onze Brabantse afdeling interessant om de
discussie met JFVD aan te gaan. De vrijheid om deze beslissing te maken,
hebben onze afdelingen ook gewoon.
Wanneer er een nieuwe politieke jongerenorganisatie wordt opgericht of
wanneer er een nieuw lokaal bestuur is, is het onder politieke
jongerenorganisaties gebruikelijk om op informele wijze kennis met
elkaar te maken, zodat je een beetje weet met wie je te maken hebt als
je vervolgens in debat gaat. Dit betekent uiteraard niet dat we elkaars
standpunten onderschrijven, dat mag duidelijk zijn.
We betreuren het dat er ophef ontstaan is over dit event en zullen de
ontvangen feedback serieus nemen.
Met vriendelijke groet,
Peter de Weerd
Secretaris PINK!
Volg ons!
C
MIJN REACTIE OP ANTWOORD PINK
AAN
PINK
JONGERENCLUB PARTIJ VOOR DE DIEREN
Tav Peter de Weerd
Secretaris
Beste Peter,
Vriendelijk bedankt voor je snelle reactie.
Laat ik beginnen met EEN zinsnede uit je mail, die ik als
positief heb ervaren:
Jij schrijft

We betreuren het dat er ophef ontstaan is over dit event en zullen de
ontvangen feedback serieus nemen.”
Dat vind ik een goed teken en ik hoop, dat dat erop wijst, dat jullie
in de toekomst geen enkel samenwerkingsverband aangaan met een
jongerenclub als die van Forum voor Democratie [vanaf nu FvD genoemd,
schrijft lekkerder weg]
Ook schrijf jij

Dit betekent uiteraard niet dat we elkaars
standpunten onderschrijven, dat mag duidelijk zijn”
Neen, dat WAS  mij al duidelijk.
Want als jullie qua standpuntbepaling  in elkaars
richting lag, had ik niet de moeite genomen jullie aan te schrijven,
omdat ik jullie dan had ingedeeld bij het Kamp van de tegenstanders.
Klinkt hard, but that’s the way it is.
Kijk:
Forum voor Democratie heeft niet westerse allochtonen, moslims,
zwarten, vrouwen EN progressieven de oorlog verklaard, dus oorlog
is wat zij  en hun medestanders krijgen.
Maar nu terug naar je mail:
Want met de inhoud daarvan,. dat zul je wel hebben vermoed, ben
ik het grotendeels NIET eens!
Jij schrijft

Juist omdat de standpunten zo ver
uit elkaar liggen, leek het onze Brabantse afdeling interessant om de
discussie met JFVD aan te gaan. De vrijheid om deze beslissing te maken,
hebben onze afdelingen ook gewoon.
Wanneer er een nieuwe politieke jongerenorganisatie wordt opgericht of
wanneer er een nieuw lokaal bestuur is, is het onder politieke
jongerenorganisaties gebruikelijk om op informele wijze kennis met
elkaar te maken, zodat je een beetje weet met wie je te maken hebt als
je vervolgens in debat gaat.”
Kijk, in zoverre volg ik je, dat het aangaan van discussies met andersdenkenden
[anders vali er weinig te discussieren, HAHAHAHAHA], niet alleen nuttig is, maar ook
zeer belangrijk voor de meningsvorming en botsing der geesten.
Tenslotte behoort vrijheid van meningsuiting, in vrijheid met elkaar een
debat aangaan, tot een van de hoekstenen van een vrije samenleving.
Natuurlijk dus, dat vrij debatteren en vrijheid van meningsuiting
Maar zoals ik al in mijn mail aan jullie schreef:
Er zijn grenzen
Want heeft het zin te debatteren met figuren, die juist de ruimte, die die
vrijheid van meningsuiting biedt, misbruiken om deze te kunnen afschaffen? [1]
Die de ruimte van het debat misbruiken met openlijk verkondigen van rassentheorieen
[2], of daarvan op zijn zachtst gezegd, geen afstand nemen? [3]
Die haatzaaien tegen moslims en vluchtelingen [4] en vluchtelingen, die
tussen Wal en Schip vallen, benoemen als een ” “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” [5]
Persoonlijk zie ik niet in, wat een jongerenorganisatie van een Partij als de Partij voor de
Dieren, met de FvD over dergelijke standpunten, waarvan je zelf terecht
opmerkt, dat die wel ver uiteen liggen van die van FvD, te discussieren
heeft, maar dat is een ding.
SALONFAHIGKEIT
Veel gevaarlijker vind ik, dat jullie niet lijken te beseffen [om het maar
een beetje ”belerend” uit te drukken], dat jullie, door de DISCUSSIE
aan te gaan met dergelijke figuren, niet alleen de indruk wekken, dat
hun verwerpelijke standpunten zoals ”rassen” ongelijkheid,
 ter discussie staan, maar wat NOG weer erger is, jullie maken zo
een FvD, dat een politieke paria zou moeten zijn, tot gesprekspartner,
waardoor zij ]FvD] en haar opvattingen een schijn van legitimiteit krijgt.
Dat het OKAY zou zijn, de discussie aan te gaan over een hoger of lager
IQ bij volkeren [6] over het ontmenselijken van vluchtelingen [7] en zo meer.
Dan worden in het gunstigste geval die FvD opvattingen salonfahig, is
het niet meer ”onfatsoenlijk” met dergelijke lieden te verkeren, waardoor
ze een gerespecteerde plek krijgen in het maatschappelijke Bestel.
In het ongunstigste geval [worst scenario], krijgen ze zo ruimte
om hun weg naar grote politieke invloed, hun weg naar
de Macht, voor te bereiden.
Want make no mistake!
Het is een fascistische partij [8] en dat is hun einddoel!
Willen jullie dat?
Willen jullie, dat rassenongelijkheid, het ontmenselijken van vluchtelingen,
haatzaaierij een plek krijgt in het maatschappelijke debat?
Willen jullie, dat dergelijke lieden het uiteindelijk in Nederland
voor het zeggen krijgen?
Ik dacht het niet.
Ik weet wel zeker van niet.
TENSLOTTE
Toch hebben jullie het gedaan.
Toch hebben jullie, door op de uitnodiging van de jongerenorganisatie
van FvD in te gaan en te discussieren over zaken, die niet ter discussie
zouden moeten staan, geholpen de weg te bereiden voor normalisering
van opvattingen als rassenongelijkheid, ontmenselijking van vluchtelingen, hysterisch
nationalisme  [zie hun Wet Bescherming Nederlandse Waarden EN verheerlijking van het Nederlandse koloniale verleden] [9]

Want besef goed:
Dit is, nogmaals, niet zomaar een anti EU partij met wat rare standpunten en
uitspraken, maar een fascistische partij [10], die alle kansen zal aangrijpen, zichzelf
maatschappelijk acceptabel te maken en daarna de vrijheid van meningsuiting
en democratische waarden, waarover zij naar de letter hoog opgeven,
af te schaffen.
Waarna niet alleen niet westerse inwoners van dit land, maar ook
progressieven zoals jullie Kop van Jut zijn.
Nog is het niet te laat:
Kom op jullie schreden terug en verbreek alle banden met clubs als
FvD en PVV.
Zo, niemand kan zeggen, dat jullie niet gewaarschuwd zijn.
Ik reken op jullie.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

 

[1]

”Nog enger wordt het als hij zijn mening over de Nederlandse democratie openbaart:

Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn. In het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren”

BAUDET: ”HET ALLERBESTE ZOU ZIJN ALS WIJ ABSOLUTE
HEERSERS ZIJN”
[2]
UITSPRAAK THIERRY BAUDET TIJDENS RADIO UITZENDING:
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT
ZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”

THIERRY BAUDET OVER DE ”HOMEOPATHISCHE VERDUNNING”
OP RADIO NPO1, SYLVANA SIMONS REAGEERT
BAUDET AAN HET WOORD:
”DIE ZELFHAAT, DIE WIJ PROBEREN TE ONTSTIJGEN
DOOR ALLES  IN BUREACURATISCHE
PROCEDURES TE VANGEN, DOOR DE NEDERLANDSE BEVOLKING
HOMEOPATHISCH TE VERDUNNEN MET ALLE VOLKEREN VAN DE WERELD”
THIERRY BAUDET OVER DE ”HOMEOPATHISCHE VERDUNNING”
OP RADIO NPO1, SYLVANA SIMONS REAGEERT
BRANDPUNT
INTERVIEW
”RACISME?  HET GAAT OP DE ARBEIDSMARKT OM IQ”
[3]
THIERRY BAUDET OVER IQ UITSPRAAK YERNAZ RAMAUTARSING
” De vraag of het ene volk slimmer is dan het andere laat hij “graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen”.
THE POSTONLINE
THIERRY BAUDET (FVD]: ”IQ VERSCHILLEN
TUSSEN VOLKEREN IS IN IEDER GEVAL GEEN FVD BELEID
6 FEBRUARI 2018
AFKOMSTIG VAN ARTIKEL FRONTAAL NAAKT
”LUIZENMOEDERS”
” Op een gegeven moment vraagt Halsema aan Baudet wat hij ervan vindt dat zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing beweert dat het “onomstotelijk bewezen is” dat zwarten een lager IQ hebben dan witte mensen. Baudet reageert ontwijkend. Wat moet hij daarover zeggen? “Het is een wetenschappelijke discussie.”
LUIZENMOEDERS
30 JANUARI 2018
HIDDEMA OVER IQ UITSPRAAK YERNAZ RAMAUTARSING
” Ramautarsing zei in het interview met Brandpunt da t uit onderzoek zou blijken dat er verschillen bestaan tussen het IQ van verschillende volkeren en huidskleuren. “Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo.” Kamerlid Hiddema onderschreef de uitspraken van Ramautarsing. “Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.”
BAUDET BEGRIJPT NIETS VAN KRITIEK OP RASSENUITSPRAKEN
FORUM VOOR DEMOCRATIE
6 FEBRUARI 2018
[4]
I
HAATZAAIERIJ TEGEN VLUCHTELINGEN
HIDDEMA’S UITSPRAAK OVER DE WE ARE HERE VLUCHTELINGEN
” Een “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen”
 
HIDDEMA  OVER ONGEDOCUMENTEERDE [UITGEPROCEDEERDE]
VLUCHTELINGEN IN HET ALGEMEEN
” “Ongedocumenteerden, weet je wat dat zijn? Dat zijn gewoon illegalen. Maar die term komt daar niet in voor, want dat is zielig. (…) Dus komt er een zieligheidssausje overheen, heten ze ongedocumenteerden dan lijkt het net of iemand door misgeboorte of ongemak in zijn leven geen documenten heeft. (…) En waarom hebben ze geen papieren? Heel simpel: omdat ze die weggegooid hebben. Of verdonkeremaand, ze zijn helemaal niet zielig. Dat is gewoon de manier om de staat te kunnen chanteren. En vervolgens hebben ze al hun vluchtverhalen ook bij elkaar gelogen want ze zijn totaal uitgeprocedeerd.”
HIDDEMA [FVD] OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOIT IEMAND
VOOR DE RECHTER!” (27-05-2018)

 

II
HAATZAAIERIJ TEGEN ”ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN
” Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.”
FORUM VOOR DEMOCRATIE
WET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
 
 
TEKST
 

Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.

Er is een nieuw startpunt nodig waarin we duidelijk definiëren wat we van mensen en (religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze grenzen liggen.

Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

 1. Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:
  1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
  2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
  3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
  4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
  5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.
 2. Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.
 3. Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.
 4. Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.”
[5]
HIDDEMA [FVD] OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOIT IEMAND
VOOR DE RECHTER!” (27-05-2018)
[6]
BRANDPUNT
INTERVIEW
”RACISME?  HET GAAT OP DE ARBEIDSMARKT OM IQ”
[7]
” De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia een enorme instroom van immigranten te verwerken gekregen. De samenleving kan dit niet meer behappen, maar het partijkartel blijft maar doorgaan met het binnenhalen van ongehoorde aantallen kansarme immigranten. (met steun van de NPO en gesubsidieerde instanties zoals Vluchtelingenwerk).”
FORUM VOOR DEMOCRATIE
IMMIGRATIE EN REMIGRATIE

 

[8]
VERSCHUIVING TER RECHTERZIJDE: HOE BAUDET DE PVV
OVERVLEUGELT
PETER STORM
1 JANUARI 2018
” Inmiddels zijn we verder, en is zijn nationalisme openlijk verbonden met racisme geraakt. Uitlatingen over ‘homeopathische verdunning en dergelijke, zijn beleden voorkeur voor een ‘Europa dat blank is’, zijn typering van beweringen dat witte mensen een hoger IQ hebben dan zwarte mensen als zijnde ‘een wetenschappelijke discussie’… het laat zien dat bij Baudet racisme niet meer gecodeerd en gecamoufleerd wordt als ‘islam-kritiek’ of ‘bezorgdheid over massa-immigratie’, al ontbreken die thema’s niet bepaald. Baudet verwijst vrij openlijk en rechtstreeks naar ras, rassenonderscheid, rasvermening als gevaar. Dat brengt hem ideologisch vrij dicht bij nazi-opvattingen. Hij gaat op deze thema’s opvallend veel verder dan Geert Wilders, met wie hij verder wel een afkeer voor vluchtelingenrechten, ‘massa-immigratie’, ‘islamisering’ gemeen heeft, evenals een fel nationalisme.”
VALSE PIANO VAN BAUDET
GEDACHTENGOED
[9]
FORUM VOOR DEMOCRATIE
WET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
 
 
”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.”
THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
15 JANUARI 2017
[10]
ORIGINELE BRON
VALSE PIANO VAN BAUDET

 

D
MIJN ORIGINELE MAIL AAN PINK

 

Astrid Essed

Jul 13 (1 day ago)

to noord-brabantinfo
AAN
PINK
JONGERENORGANISATIE VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Oude wijsheid
Onderwerp:
Vriendelijk verzoek, af te zien van jullie geplande borrel
met JFVD, de jongerenorganisatie van het Forum voor Democratie
Reden:
Met fascisten borrel je niet!
Geacht Bestuur,
Op de valreep, maar nog niet te laat, verzoek ik jullie
met klem, af te zien van jullie geplande borrel, op
vrijdag 13 juli in Cafe Paris, Tilburg, om 20.00. [1]
Door dat wel te doen, encanaiilleren jullie je
met de jongerenorganisatie van een fascistische,
anti-vluchtelingen en sexistische partij.
Dat is IEDERE jongerenorganisatie onwaardig en zeker die
van de Partij voor de Dieren, die in standpuntbepaling zich nogal
onderscheidt van het Forum voor Democratie, bijvoorbeeld als
het om vluchtelingen gaat:
Waar de Partij voor de Dieren [nog afgezien van het feit, of IK
het er helemaal mee eens ben, wat mij betredft had het wat
principieler gekund, but leave that], straalt dat [jullie] standpunt
mededogen uit, terwijl dat van Forum voor Democratie keihard en
kapitalisme in zijn meest onaangename vorm. [2]
Dat is ook goed af te kijken aan het interview met mr T Hiddema,
voorman van Forum voor Democratie [vanaf nu te noemen,
FvD, schrijft lekkerder] in het programma ”Business Class”,
waar hij ingaat op de tussen wal en schip positie [3] van
de We are Here Vluchtelingen, die hij aanduidt als
[ik citteer Hiddema] ” “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” [4]
Is dat een reden, om niet te gaan dineren en borrelen?
Misschien niet, uitwisseling van ideeen en discussies, ook
met rechtse[re] partijen, kan soms zijn nut hebben.
”Vrijheid van meningsuiting toch”, zullen jullie aanvoeren.
Allemaal mooi en waar, maar er ZIJN grenzen!
En die grens wordt getrokken, naar mijn mening, waar fascisme
en xenofobie beginnen.
FORUM VOOR DEMOCRATIE/WAAR STAAT ZIJ VOOR
Ik vind het bijna beschamend, dat ik dit nog moet uitleggen, vooral
omdat FvD bepaald geen geheim heeft gemaakt van haar fascistische,
anti-vluchtelingen en ook sexistische opvattingen!
Ik heb jullie al gewezen op het ”leuke” haatzaai interview,
waarin T Hiddema vluchtelingen, die in een wanhopige positie
zitten [niet uitzetbaar, maar wel uitgeprocedeerd en dus
rechteloos in Nederland] [5], uitmaakt voor  ” “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” [6]
terwijl deze jurist heel goed weet, hoe het werkelijk zit!
Ook op de hatelijke anti-vluchtelingenstandpunten van FvD [het
”winners/losers” model, noem ik het] [7]
Maar er is meer:
Veel meer!
FASTEN YOUR SEATBELTS!
RASSENWAAN
Het Forum voor Democratie excelleert in rassenwaan!
Zo heeftFvD  voorman Thierry Baudet in een radioprogramma gezegd, dat
hij niet wil, dat Europa ”Afrikaniseert”
Europa moet, volgens Baudet, ”blank, dominant en
cultureel” blijven.  [8]
Hij heeft er bezwaren tegen dat [volgens hem] de Nederlandse
bevolking ”homeopathisch wordt verdund” met alle volkeren
van de wereld. [9]

De [toen, heeft zich later teruggetrokken [10]] nummer 2 tweede kandidaat

bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing
deed een onthutsende uitspraak, dat het IQ van zwarten lager zou zijn
dan van blanken. [11]
FvD voorman T Hiddema ondersteunde het vermeende IQ verschil
tussen volkeren [12] en Thierry Baudet vond het ”een zaak van de wetenschap”
[13]
VERDEDIGING KOLONIALE VERLEDEN
Maar er is meer!
Thierry Baudet verdedigt zonder enige gene en morele bezwaren
het Nederlandse koloniale verleden
Ik citeer hem
” ”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.”’ [14]
ZO:
In een adem worden bloedige Kruistochten [15][die niets methet latere  kolonialisme
te maken hebben, maar wel met expansiedrang]  en Westerse vroeg koloniale
veroveringstochten annex de daaruit voortvloeiende slavenhandel
-slavernij [die daaruit is voortgekomen] verdedigd,
EN DAT ANNO 2017!
 
 
SEXISME
Er is NOG meer!
Baudet laat zich ook sexistisch uit !
Zo heeft hij aanrandingsgoeroe

Julian Blanc verdedigd! [16]

EN MET DE JONGERENBRIGADE VAN EEN DERGELIJKE
PARTIJ GAAN JULLIE MEETEN EN DINEREN?
SHAME, SHAME, SHAME!
EPILOOG
Meer hoef ik niet te zeggen, dat heeft FvD
zelf al genoeg gedaan en gezegd. [17]
In mijn brief hebben jullie het gelezen.
Zaken, waarvan jullie op de hoogte zijn en zaken, die jullie
misschien nog onbekend waren.
Onsmakelijke, fascistische zaken.
Want dat ZIJN het hanteren en verdedigen van rassentheorieen,
zondebokken aanwijzen met ook nog sexistische elementen,
keihard, meedogenloos kapitalisme.
Willen jullie, dat Nederland zich in die richting ontwikkelt?
Ik dacht het toch niet.
Maar door te dineren/meeten met deze lieden en hen te accepteren
als ”normale” gesprekspartners, maken jullie fascisme
salonfahig.
Worden jullie stilaan fellow travellers van racisme, xenofobie, haatzaaierij
Doe het niet.
Neem afstand van deze politieke gangsters en last jullie
Feestje met hen af.
Word niet medeplichtig aan haat
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
[2]
PARTIJ VOOR DE DIEREN
VLUCHTELINGEN
LINK
TEKST

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. De sterk toenemende stroom vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen uit verre landen die in grote problemen verkeren, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Immers, in de komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en naar Europa komen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Dat is een veel gestelde vraag. Nemen de spanningen nog verder toe, bijvoorbeeld als de Europese herverdeling niet blijkt te werken vanwege de open grenzen? Mededogen en duurzaamheid in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

De Partij voor de Dieren zet zich in de Tweede Kamer in voor het benoemen van  de voedingsbodem voor oorlog en geweld en voor het wegnemen van die voedingsbodem. Het kabinet heeft zich hier tot nu toe volkomen onmachtig in getoond. Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers.  Conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstelingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering; crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie. De Tweede Kamer heeft op 17 september 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen.

De Partij voor de Dieren wil dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor zij die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Daarom moet Nederland zich actief inzetten voor de (nood)hulp aan vluchtelingen die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat Nederland zich moet inzetten voor bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen.

De PvdD is op dit moment de enige politieke partij die de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen wil verhogen. Door deze ophoging van de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingen en door emancipatie, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid als speerpunten te stellen voor ontwikkelingssamenwerkingsbele id, kan voorkomen worden dat mensen zich gedwongen voelen hun heil elders in de wereld te zoeken.

Opvang in de regio
De PvdD geeft de voorkeur aan opvang van vluchtelingen in de regio. Echter, dit gebeurt al volop. Wereldwijd wordt al 85% in de regio opgevangen, voor Syrische vluchtelingen is dit zelfs zo’n 95%. Vaak leven de vluchtelingen in kampen onder erbarmelijke omstandigheden. De opvang in de regio wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingssamenwerking. Er wordt bezuinigd op de allerarmsten. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang te investeren in effectieve oplossingen en dat dit leidend moet zijn in de internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking.

De financiële bijdrage aan het UNHCR zal verhoogd moeten worden. Het UNHCR coördineert vluchtelingenprogramma’s en hervestigingsprogramma’s in de regio. Door in de opvang van vluchtelingen in de regio te investeren, moet voorkomen worden dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken. Niet alleen Nederland zal hier een grotere bijdrage in moeten leveren, maar de EU in zijn geheel.

Opvang binnen Europa
De Partij voor de Dieren is voor een gezamenlijk Europees beleid ten aanzien van de buitengrenzen van EU. De verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet echter in handen van de individuele lidstaten en dus van Nederland.

De PvdD is van mening dat de vluchtelingenstroom herverdelen over Europa wel eens wensdenken zou kunnen blijken, omdat de EU nu eenmaal vrij verkeer van personen kent. Hoe voorkom je dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen in Bulgarije, Hongarije of Roemenië, vervolgens op enig moment doortrekken naar Oostenrijk, Duitsland of een ander Europees land? Wanneer herverdeling mislukt, zal dat het draagvlak voor opvang ernstig kunnen ondermijnen. De PvdD vindt dat gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid hard te maken moeten zijn. EU-landen die vluchtelingen opvangen op een manier die de Europese normen schendt, moeten hierop aangesproken worden.

We hebben voor de motie gestemd die de regering oproept om ook niet-EU-landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Opvang in Nederland
Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen, moeten binnen twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland geen mensen terugstuurt naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid of religie.

De regering en de gemeenten moeten samen tot een plan komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit plan zal er toe moeten leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld. Op deze manier komen zowel de Nederlandse burgers als vluchtelingen aan een woning, zonder dat hier conflicten door ontstaan.

FORUM VOOR DEMOCRATIE
IMMIGRATIE EN REMIGRATIE
LINK
TEKST

De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia een enorme instroom van immigranten te verwerken gekregen. De samenleving kan dit niet meer behappen, maar het partijkartel blijft maar doorgaan met het binnenhalen van ongehoorde aantallen kansarme immigranten. (met steun van de NPO en gesubsidieerde instanties zoals Vluchtelingenwerk).

Het geld dat we hieraan besteden zou veel effectiever en zinvoller kunnen worden besteed door opvang in de regio. Mocht asiel in ons land toch (om wat voor reden dan ook) noodzakelijk zijn, dan moet dat niet meer leiden tot een permanente verblijfsvergunning – maar slechts tot tijdelijke opvang voor zolang het nodig is. Het doel is terugkeer naar het land van herkomst zodra de situatie dat weer toelaat.

Ons immigratiebeleid moet gericht zijn op wie wij hier nodig hebben en wie wij (ook op basis van culturele achtergrond) kunnen opnemen.

In Nederland zijn naar schatting circa 150.000 illegalen, waaronder uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren het land te verlaten. In gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt illegaal verblijf zelfs aangemoedigd middels de bed-bad-brood regelingen. Illegalen dienen zo spoedig mogelijk te worden opgespoord, vervolgd en uitgezet. Gemeenten die weigeren mee te werken aan Rijksbeleid worden gekort op hun algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Waar integratie niet lukt, is remigratie de beste oplossing. Toch werd in 2015 door slechts 504 immigranten gebruik gemaakt van de reeds bestaande remigratieregeling. Deze regeling moet dus worden uitgebreid en aantrekkelijker worden gemaakt. Tevens moet remigratie als alternatieve straf kunnen worden opgelegd.

Wij willen:

 1. Asielbeleid naar Australisch model: Nederland beslist zélf wie hier wordt opgevangen. Immigranten met extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving dienen terstond te worden uitgezet naar het land van herkomst.
 2. Overheidsgeld kan veel beter en effectiever worden besteed aan opvang in de regio.
 3. Asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning maar (hooguit) tot tijdelijke opvang. Doel moet zijn terugkeer naar het land van herkomst;
 4. Invoering GreenCard-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten.
 5. Actief uitzetbeleid illegalen; strafbaar stellen illegaliteit.
 6. Dubbele paspoorthouders verliezen Nederlands paspoort bij (ernstige) misdrijven.
 7. Bevorderen remigratie waar integratie (assimilatie) mislukt.
 8. Hoger beroep tegen beslissingen in asielzaken beperken tot 1 instantie; feitenrelaas en- omstandigheden kunnen niet meer gewijzigd worden.
[3]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
OF
[4]
HIDDEMA [FVD] OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOIT IEMAND
VOOR DE RECHTER!” (27-05-2018)
[5]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
[6]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
[7]
FORUM VOOR DEMOCRATIE
IMMIGRATIE EN REMIGRATIE
[8]
YOUTUBE,COM
UITSPRAAK THIERRY BAUDET TIJDENS RADIO UITZENDING:
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT
ZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”
[9]

THIERRY BAUDET OVER DE ”HOMEOPATHISCHE VERDUNNING”
OP RADIO NPO1, SYLVANA SIMONS REAGEERT
BAUDET AAN HET WOORD:
”DIE ZELFHAAT, DIE WIJ PROBEREN TE ONTSTIJGEN
DOOR ALLES  IN BUREACURATISCHE
PROCEDURES TE VANGEN, DOOR DE NEDERLANDSE BEVOLKING
HOMEOPATHISCH TE VERDUNNEN MET ALLE VOLKEREN VAN DE WERELD”
THIERRY BAUDET OVER DE ”HOMEOPATHISCHE VERDUNNING”
OP RADIO NPO1, SYLVANA SIMONS REAGEERT
[10]
FORUM VOOR DEMOCRATIE
VERKLARING YERNAZ RAMAUTARSING
3 MAART 2018
[11]

JIJ VINDT NIET DAT JE OP ER OP JE WERK MAG BIJ LOPEN ZOALS JE WIL, VERMOED IK.

“Je mag dreadlocks nemen of je hoofd kaal scheren. Neem tatoeages en piercings; allemaal prima. Alleen heeft een werkgever het recht om te zeggen: dat wil ik liever niet. Dat zegt niets over racisme. Sowieso heeft dit meer te maken met intelligentie dan met ras. Ik zou zeggen: racisme? Het gaat op de arbeidsmarkt om IQ.”

HOE BEDOEL JE?

“Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

PARDON? DIT KLINKT ALS SCHEDELMETEN.

“Dit doet mij geen plezier, eerder pijn. Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo. Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen.”
BRANDPUNT
INTERVIEW
”RACISME?  HET GAAT OP DE ARBEIDSMARKT OM IQ”
[12]
” Kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad Ramautarsing had eerder gerefereerd aan onderzoeken waarin een verband werd gelegd tussen IQ en volkeren. Hiddema had in De Telegraaf laten weten dat hij daar geen probleem in ziet. “Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.”
THE POSTONLINE
THIERRY BAUDET (FVD]: ”IQ VERSCHILLEN
TUSSEN VOLKEREN IS IN IEDER GEVAL GEEN FVD BELEID
6 FEBRUARI 2018
” FvD-kamerlid Theo Hiddema toonde zich dinsdag in een interview met De Telegraaf voorstander van de rassentheorie dat er een verband bestaat tussen ras en intelligentie. Hij schaarde zich achter de uitspraken van Yernaz Ramautarsing, de nummer 2 op de kandidatenlijst van FvD in Amsterdam, die racisme op de arbeidsmarkt koppelde aan IQ en afkomst.”
Ramautarsing zei in het interview met Brandpunt  dat uit onderzoek zou blijken dat er verschillen bestaan tussen het IQ van verschillende volkeren en huidskleuren. “Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo.” Kamerlid Hiddema onderschreef de uitspraken van Ramautarsing. “Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.”
BAUDET BEGRIJPT NIETS VAN KRITIEK OP RASSENUITSPRAKEN
FORUM VOOR DEMOCRATIE
6 FEBRUARI 2018
[13]
” De vraag of het ene volk slimmer is dan het andere laat hij “graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen”.
THE POSTONLINE
THIERRY BAUDET (FVD]: ”IQ VERSCHILLEN
TUSSEN VOLKEREN IS IN IEDER GEVAL GEEN FVD BELEID
6 FEBRUARI 2018

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet snapt niets van de kritiek die zijn partij dinsdag over zich heen heeft gekregen na uitspraken van leden van Forum voor Democratie die een verband leggen tussen ras en intelligentie.

Hij wilde zich niet distantiëren van de uitspraken. “Ik zie werkelijk het probleem niet”, aldus Baudet.”

….

….

” Baudet zei dat zijn partij niet racistisch is. “Racisme is onderscheid maken op basis van afkomst en dat willen wij absoluut niet. We willen iedereen gelijk behandelen.” Het onderzoek waar naar verwezen wordt, zegt hij niet te kennen. “Ik zie dat andere mensen daar een discussie over voeren. Ik laat dat graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen”, zei Baudet die zich wel regelmatig mengt in wetenschappelijke discussies over klimaatverandering.
BAUDET BEGRIJPT NIETS VAN KRITIEK OP RASSENUITSPRAKEN
FORUM VOOR DEMOCRATIE
6 FEBRUARI 2018
AFKOMSTIG VAN ARTIKEL FRONTAAL NAAKT
”LUIZENMOEDERS”
” Op een gegeven moment vraagt Halsema aan Baudet wat hij ervan vindt dat zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing beweert dat het “onomstotelijk bewezen is” dat zwarten een lager IQ hebben dan witte mensen. Baudet reageert ontwijkend. Wat moet hij daarover zeggen? “Het is een wetenschappelijke discussie.”
LUIZENMOEDERS
30 JANUARI 2018
[14]
” ”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.”
THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
15 JANUARI 2017
[15]
[16]

THE POSTONLINE
JULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
[17]
VALSE PIANO VAN BAUDET
KRITISCHE SITE MET UITSTEKENDE ACHTERGRONDINFORMATIE
OVER DE HANDEL EN WANDEL VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/”VIJF VOOR TWAALF”
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK WEBSITE VAN AFA FRYSLAN

Reacties uitgeschakeld voor Pink Meeting met jongerenorganisatie Forum voor Democratie/Reactie op antwoord Pink

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.