Organisator vluchtelingenherdenking: ”Ik ben bedreigd”/Reactie op AT5

VIER VROUWEN, DIE VLUCHTELINGEN
HERDACHTEN IOP DE DAM, MET POLITIE INTIMIDATIE GEARRESTEERD
EN DE ORGANISATOR VAN DE VLUCHTELINGENHERDENKING
RIKKO VOORBERG, BEDREIGD EN GEINTIMIDEERD!
ZIE HIER HET HYPOCRIETE KARAKTER VAN DODENHERDENKING!
4 MEI DODENHERDENKINGEN DOOR DE JAREN HEEN
KONINGIN JULIANA EN PRINS BERNARD
KONINGIN BEATRIX EN PRINS CLAUS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA
EENZIJDIG EN HYPOCRIET
WANT DE HERDENKING VAN O.A. MILITAIREN,
DIE AAN MISDADIGE KOLONIALE OPERATIES ALS
DE POLITIONELE ACTIES HEBBEN DEELGENOMEN,
BETEKENT NIETS MEER OF MINDER DAN DE VERDEDIGING
VAN EEN BEZETTING, WAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG JUIST TEGEN
IS GESTREDEN.
Image result for Vluchtelingen Middellandse Zee/Foto's
GEEF DE VLUCHTELINGEN EEN PLAATS BIJ DE HERDENKING!
HERDENK DE MIDDELLANDSE ZEE DODEN, WAARVOOR OOK
NEDERLAND VERANTWOORDELIJK IS MET FRONTEX BETROKKENHEID EN DE DEAL MET HET ONVEILIGE EN MENSENRECHTENSCHENDENDE TURKIJE!
ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING: ”IK BEN BEDREIGD”/
REACTIE OP AT5
Over het initiatief tot de vluchtelingenherdenking van Rikko Voorberg op 4 mei,
Dodenherdenking [1] heb ik al het een en ander geschreven. [2].
In een woord:
HULDE!
Niet alleen laat dat zijn empathie met de vluchtelingen zien, die het
slachtoffer zijn van het inhumane EU en Nederlandse asielbeleid [3],
de parallellen met het verleden komen angstvallig overeen.

 

Nu zijn het door oorlog, armoede en vervolging gedreven vluchtelingen,
die zoveel mogelijk door de EU [Nederlandse Staat] worden geweerd [4]
en daardoor worden gedwongen tot gevaarroutes op de Middellandse
Zee en in handen vallen van gewetenloze mensensmokkelaars, vaak met
de dood tot gevolg. [5]
Toen [dertiger jaren, vorige eeuw], waren het de Joodse vluchtelingen, op
de vlucht voor het misdadige nazi regime, die, zeker na de Kristallnacht [6]
door West Europese [inclusief de VS] landen werden geweerd en
door de Nederlandse Staat [na de Kristallnacht!] werden teruggestuurd
naar nazi-Duitsland [7], ondanks de zware vervolging waarvan Nederland
op de hoogte was!

 

De vluchtelingenherdenking van Rikko Voorberg stuitte op felle
kritiek, van Kamerleden, het Cidi en het Nationaal Comite 4 en 5 mei.[8]
Juist het Cidi, dat voorgeeft, op te komen voor Joodse belangen [9],
zou beter moeten weten, gezien het besmette verleden van de Nederlandse
Staat ten aanzien van Joodse vluchtelingen.
Aan de andere kant:
Wie is het Cidi, om anderen de maat te nemen, als die hard verdedigers
van bezetter en onderdrukker Israel. [10]
En wat het Nationaal Comite 4 en 5 mei betreft:
Dat mag wel zijn hand in eigen boezem steken, met zijn herdenking
, op 4 mei, van na-oorlogse militairen [11], die hand en span diensten verleend
hebben aan bezetting en onderdrukking! [politionele acties etc] [12]
Een en al hypocrisie dus! [13]
Sofar, so good [beter gezegd, so bad….]
Het Cidi ging zover, de herdenking verboden te krijgen [14]
Lukte niet, maar burgemeester van der Laan verplaatste
de herdenking van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt [15],
wat wederom de woede van het Cidi opwekte. [16]
Uiteindelijk is de herdenking gelukkig tocfh doorgegaan, in de Protestantse
Diaconie. [17]
TE GEK VOOR WOORDEN!/BEDREIGING INITIATIEFNEMER
VLUCHTELINGENHERDENKING
Schandelijk en te gek voor woorden is de bedreiger van de
initiatiefnemer van de vluchtelingenherdenking, Rikko Voorberg,
die zich juist liet leiden door humaniteit en empathie! [18]
Een nare ontwikkeling, die je in deze tijd van toenemend racisme
en fascisme steeds meer ziet. [19]
Om adhesie met hem te betuigen en te protesteren, heb ik op
AT5 gereageerd.
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
[Zie voor notenapparaat onderin]
AT5
ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING: ”IK BEN
BEDREIGD”
4 MEI 2017
Astrid Essed

·

HULDE AAN ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING!
Ontstellend, die bedreigingen aan het adres van Rikko Voorberg!
Zouden diegenen, die bezwaar tegen de vluchtelingenherdenking
hadden, zich wel realiseren, hoe juist die vluchtelingen-
herdenking is?
Niet alleen vanwege de huidige inhumaniteit van het Nederlandse [en EU]
vluchtelingenbeleid, maar juist vanwege die parallel, met het verleden.
Want na de Kristallnacht werden niet alleen Joodse vluchtelingen door
vrijwel alle West-Europese landen geweerd:
Nederland stuurde na de Kristallnacht ijskoud Joodse vluchtelingen
terug naar vervolging en ellende.
Het Cidi, dat voorgeeft Joodse belangen te behartigen, zou dat moeten
weten. Trouwens, wie is het Cidi, om bezwaar te maken, wanneer het
zelf bezetter en onderdrukker Israel steunt!
Dodenherdenking hoort te zijn: Herdenking van de slachtoffers van toen
en waakzaamheid tav hetzelfde Kwaad [racisme/vluchtelingenhaat] nu
Rikko Voorberg. bedankt!
https://www.astridessed.nl/elf -aanhoudingen-bij…/
NOTEN
[1]
VOLKSKRANT
THEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN
HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGT
OM NIEUW VERZET”
2 MEI 2017
[2]
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGEN
HET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE
ASTRID ESSED
4 MEI 2017
ELF AANHOUDINGEN BIJ HERDENKING OP DE DAM/ADHESIEBETUIGING
AAN VROUWEN, DIE VLUCHTELINGEN HERDACHTEN
ASTRID ESSED
9 MEI 2017
[3]
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN’
DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS
ASTRID ESSED
26 MEI 2016
ALJAZEERA
UN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD
3,800
26 OCTOBER 2016
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRUVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2014
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
[4]
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN’
DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS
ASTRID ESSED
26 MEI 2016
ALJAZEERA
UN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD
3,800
26 OCTOBER 2016
[5]
ALJAZEERA
UN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD
3,800
26 OCTOBER 2016
[6]
WIKIPEDIA
KRISTALLNACHT
WIKIPEDIA
[Nederlandstalig]
KRISTALLNACHT

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Kristallnacht

[7]

DE GROENE AMSTERDAMMER
ALLE GRENZEN GINGEN DICHT
29 APRIL 2009
Een gevolg van de Kristallnacht was dat de Joden nu massaal trachtten Duitsland te ontvluchten. Tachtigduizend mensen zochten tussen de Kristallnacht en het begin van de Tweede Wereldoorlog hun toevlucht in het buitenland. Zij vestigden zich in landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika en Palestina. Velen zochten hun toevlucht in Nederland. Op 17 december 1938 sloot Nederland haar grenzen voor vluchtende Joden. Joden die asiel aanvroegen in Nederland werden veelal teruggestuurd naar Duitsland. ”
ABSOLUTE FACTS
KRISTALLNACHT IN 1938
[8]
TELEGRAAF
”KAAP 4 MEI NIET”
2 MEI 2017
CIDI
VLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI VERWATERT
DE BETEKENIS VAN DE NATIONALE DODENHERDENKING
1 MEI 2017
TEKST
”CIDI is het niet eens met het initiatief om op 4 mei omgekomen vluchtelingen te herdenken. Wie alles op één dag wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.

Zondag berichtte website Nieuw Wij over het initiatief om op 4 mei niet alleen oorlogsslachtoffers te herdenken, maar ook asielzoekers die zijn omgekomen bij hun oversteek over de Middellandse Zee. Initiatiefnemer Rikko Voorberg wil op 4 mei drieduizend witte papieren kruisen op het Rembrandtplein plaatsen, naar aanleiding van drieduizend gebeurtenissen waarbij vluchtelingen omkwamen tijdens hun tocht naar Europa. Voorberg vindt dat we op de Nationale Dodenherdenking ook stil moeten staan bij slachtoffers “die wij, bedoeld of onbedoeld, zelf maken.”

CIDI is van mening dat het herdenken van omgekomen vluchtelingen op 4 mei de betekenis van de Nationale Dodenherdenking verwatert. Het is goed om stil te staan bij het leed van vluchtelingen, maar dat kan beter op een ander moment. Het almaar verbreden van de Nationale Dodenherdenking leidt ertoe dat allerlei leed op één grote hoop wordt gegooid. Uiteindelijk is het dan voor niemand meer duidelijk waar het op 4 mei eigenlijk om gaat: wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.

De Nationale Dodenherdenking is bedoeld om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Geen enkele gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis had zo’n verwoestende en blijvende impact op onze samenleving. Het veralgemeniseren en verbreden van de Nationale Dodenherdenking doet geen recht aan de unieke betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse samenleving. 4 mei is dan ook geen geschikt moment voor het herdenken van omgekomen vluchtelingen – hoe goedbedoeld ook. ”

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt dat er andere dagen in het jaar zijn waarin aandacht wordt gevraagd voor dit “belangrijke internationale probleem”, zoals de Dag van de Rechten van de Mens en Internationale Dag van de Vluchteling.”
NOS
CIDI: OP 4 MEI GEEN OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN
HERDENKEN
1 MEI 2017
 
 
 
 
[9]
 
 
OVER CIDI

Missie

”Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld.”
 
 
 
[10]
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
OVER CIDI

Activiteiten

CIDI is een betrouwbare pro-Israel stem die in politiek Den Haag gehoord en geprezen wordt. We aarzelen niet om een kritische houding aan te nemen, maar als het erop aankomt initieert CIDI demonstraties, manifestaties en andere acties om het democratische Israel te ondersteunen.

http://www.cidi.nl/over-cidi/

BRON

http://www.cidi.nl/

[11]
”Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”
WIKIPEDIA
NATIONALE HERDENKING/DEFINITIE
BRON
WIKIPEDIA
NATIONALE HERDENKING
[12]
NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDEN
DE EXCESSENNOTA
IS GESCHIEDENIS
MISDADEN IN NEDERLANDS INDIE
10 JULI 2012

WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/P olitionele_acties 

WIKIPEDIA
ZUID-CELEBES AFFAIRE
BRON
WIKIPEDIA
INDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG
 
 
WIKIPEDIA
BONDOWOSO, PAKISADJI EN ANDERE GERUCHTMAKENDE EXCESSEN
BRON
WIKIPEDIA
INDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG

WIKIPEDIA
BLOEDBAD VAN RAGAWEDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/B loedbad_van_Rawagede 

VERZETSMUSEUM

POLITIONELE ACTIES IN SOEVEREINITEITSOVERDRACHT

https://www.verzetsmuseum.org/ museum/nl/tweede-wereldoorlog/ koninkrijkdernederlanden/ nederlandsindie/ nederlandsindie,politionele_ acties

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING/.GEEN HAND IN EIGEN BOEZRM
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
”VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.””
TROUW
VEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDEN
VAN CRISIS ROND IRAK
18 MAART 2003
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007
[13]
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGEN
HET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE
ASTRID ESSED
4 MEI 2017
[14]
Het CIDI zal nu aan burgemeester Van der Laan vragen of de herdenking op het Rembrandtplein verboden kan worden.”
NOS
CIDI: OP 4 MEI GEEN OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN
HERDENKEN
[15]
NRC
BURGEMEESTER AMSTERDAM VERPLAATST HERDENKING
VLUCHTELINGEN
3 MEI 2017
[16]
AT5
CIDI: VLUCHTELINGENHERDENKING OP NIEUWMARKT
BUITENGEWOON TRIEST
3 MEI 2017
 
 
 
 
 
[17]
”De herdenking werd gisteren op last van burgemeester Van der Laan verplaatst van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt. ‘Toen bleek dat die nieuwe plek, de Nieuwmarkt, tot nog meer commotie leidde, hebben we besloten om de herdenking binnen te houden’, zegt Voorberg. ‘Het zal nu plaatsvinden in de Protestantse Diaconie’.”
AT5
OMSTREDEN VLUCHTELINGENHERDENKING OP NIEUWMARKT
GAAT TOCH NIET DOOR
4 MEI 2017
 
 
 
 
[18]
AT5
ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING: ”IK BEN
BEDREIGD”
4 MEI 2017
VOLKSKRANT
THEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN 
HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGT
OM NIEUW VERZET”
2 MEI 2017
[19]
KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGEN
HET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIE
ASTRID ESSED
4 MEI 2017
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE
KROMME HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

Reacties uitgeschakeld voor Organisator vluchtelingenherdenking: ”Ik ben bedreigd”/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.