EBS nieuwe vervoerder Haaglanden/Metropoolregio medeplichtig aan land en waterdiefstal/Reactie op Youtube

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT

EBS, de Nederlandse tak van het bij schendingen van mensenrechten betrokken Israëlische bedrijf Egged, verzorgt sinds 2011 het busvervoer in Waterland.Scania

METROPOOLREGIO WERKT SAMEN MET EBS, DOCHTERBEDRIJF
VAN HET ISRAELISCHE BEDRIJF EGGED GROUP, DAT BETROKKEN
IS BIJ DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
HIERMEE WORDT METROPOOLREGIO EVENEENS MEDEPLICHTIG
EN COMPROMITTEEERT DE REIZIGERS!

https://www.astridessed.nl/medeplichtig-aan-internationale-misdrijven-reactie-op-antwoord-metropoolregio/

REACTIE OP YOUTUBE!

 

 

EBS NIEUWE VERVOERDER HAAGLANDEN/METROPOOLREGIO
MEDEPLICHTIG AAN LAND EN WATERDIEFSTAL.REACTIE OP YOUTUBE
Mocht mijn onderstaande reactie op Youtube niet duidelijk leesbaar
zijn, click dan gewoon het filmpje aan.
Waarschijnlijk staat mijn reactie daar nog en is niet verwijderd
Filmpje
Vooraf
Lezers, het is bekend, dat ik twee brieven heb geschreven aan

Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

vanwege het feit, dat zij in zee wilden gaan
[en in het verleden al gedaan hebben] met Busbedrijf EBS, dochteronderneming
van het Israelische Busbedrijf Egged Group, dat is verweven met de
illegale Israelische nederzettingen.
 
Natuurlijk was mijn eis, dat zij NIET met dit bedrijf in zee gingen!

 

ZIE DE EERSTE BRIEF, WAARIN IK MIJN EIS FORMULEER
 
 
ZIE DE TWEEDE BRIEF, WAARIN IK EEN FEL WEERWOORD
HEB GEGEVEN OP HET HALFSLACHTIGE ANTWOORD, WAARMEE METROPOOLREGIO HET FEIT, DAT ZE TOCH MET DIT BESMETTE
BEDRIJF IN ZEE ZIJN GEGAAN, TRACHTTE TE RECHTVAARDIGEN
 
 
 
 
Maar ik was nog niet klaar, want ik wil[de] Metropoolregio, dat
lak heeft aan het Internationaal Recht [volgens het Internationaal
Recht zijn alle Israelische nederzettingen ILLEGAAL!]
en de land EN waterdiefstal van de bezette Palestijnse burgerbevolking
[1], ontmaskeren, waar ik dit ook maar kon.
 
En daarvoor heb ik social medium Youtube.com gekozen, waarop
Metropoolregio uit de mond van Marc Rosier op schaamteloze wijze
propaganda maakte voor hun aanbestedingskeuze [er waren
nog twee andere Busbedrijven in de running, Keolis en Connexion]
voor EBS!
 
 
Voor u lezers heb ik de transcriptie van het Youtube filmpje in zijn
geheel vermeld!
Gratis en voor niets, HAHAHAHA
Zie onderin
 
But now seriously:
 
Er staat dus op Youtube.com een schaamteloos wervingsfilmpje,
waarbij ook door Wim Kurver, directeur EBS, gewezen wordt
op alle voorbeelden van de samenwerking tussen Metropoolregio
en EBS, die maar liefst tot 2030 zal duren!
 
Daarop heb ik [Astrid Essed kennende, HAHAHA] op Youtube
een reactie gegeven, waarvan ik niet weet, of ze het laten staan,
maar waarvan u in onderstaande mag meegenieten!
 
Want zaken doen met het dochterbedrijf van Moederbedrijf Egged
Group [genoemd in het Youtube filmpje, maar natuurlijk NIET
met de verwijzing naar haar activiteiten in de Israelische nederzettingen!]
dat actief is in de Israelische nederzettingen, betekent MEDEPLICHTIGHEID
AAN INTERNATIONALE MISDRIJVEN, zoals landdiefstal en de diefstal
van WATER, een eerste levensbehoefte. ZEKER in zo’n woestijnachtig
klimaat als in delen van Israel!
 
EN natuurlijk ook:
Medeplichtigheid aan de nu al 51 JAAR DURENDE ISRAELISCHE
BEZETTING, want zonder die bezetting waren er geen nederzettingen!
 
Dit alles kan niet vaak genoeg worden herhaald, dus daarom hieronder
mijn reactie op Youtube
 
VEEL LEESPLEZIER!
 
 
Astrid Essed
[1]
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE
HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL USA
TROUBLED WATERS: PALESTINIANS
DENIED FAIR ACCESS TO WATER
WATER IS A HUMAN RIGHT
YOUTUBE FILMPJE OVER DE RELATIE METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG EN EBS:

 

TRANSCRIPTIE ASTRID ESSED VAN TEKST YOUTUBEFILMPJE

[VOICE OVER]
De Connexion bussen maken volgend jaar zomer in onze regio plaats voor de bussen
van het nog vrij nieuwe bedrijf EBS.
Het bedrijf heeft volgens de Metropoolregio de beste bieding gedaan en krijgt
daarom de concessie voor maar liefst 11 jaar.
Zo komt ie deruit te zien, met kleuren van de HTM, om eenduidigheid in het OV
in de regio te creeeren.
Het Bedrijf rijdt al sinds 2012 met gele bussen in delen van Noord-Holland.
EBS staat voor Egged Bus Systems, is een dochter van het Israelische
Busbedrijf Egged.
[MARC ROSIER, METROPOOLREIO
ROTTERDAM DEN HAAG AAN HET WOORD]
”EBS heeft een heel goed bod gedaan. Het voldoet natuurlijk aan
alle eisen, die wij vooraf hebben gesteld, maar het is ook nog eens een

bod, die [!, hoort ”dat” te zijn, foei meneer Rosier] ervoor zorgt, dat wij

voor hetzelfde geld 11 procent  meer vervoer krijgen in het gebied en
veel milieuvriendelijker.”
[EINDE WOORDVOERING MARC ROSIER]
[VOICE OVER]
Het bedrijf heeft de openbare aanbesteding gewonnen van het Franse
bedrijf Keolis en het bekende Connexion.
Vooral het aanvullend vervoer per fiets en zelfs TukTuk is opvallend.
[WIM KURVER, DIRECTEUR EBS AAN HET WOORD]
”Nou ja, je kan je voorstellen, dat je ergens eindigt op een busstation
en daar zullen nou ja, niet in alle gevallen een mogelijkheid zijn
om van te voren een fiets te reserveren en dan kan je die fiets nemen om
naar je eindbestemming te gaan.”
[VOICE OVER]
”En dat gaat via de EBS App?”
[WIM KURVER, DIRECTEUR EBS]
”Dat gaat via de EBS App.”

[VOICE OVER VERVOLGT]

Connexion rijdt nu nog in onze regio, maar raakt het
busvervoer hier dus kwijt.

Het bedrijf zegt, teleurgesteld te zijn, maar de buschauffeurs worden

allemaal overgenomen door EBS”
[VOICE OVER TEGEN EEN BUSCHAUFFEUR, DIE ACHTER
HET STUUR ZIT]

”Blij meneer?”

[BUSCHAUFFEUR]
”Ik doe geen uitspraak.”
[WIM KURVER, DIRECTEUR EBS, WEER AAN HET WOORD”]
”Er komen wat lijnen bij en de frequenties gaan omhoog”
[VOICE OVER]
”Worden er ook lijnen geschrapt?”
[ WIM KURVER, DIRECTEUR EBS]
”Nee”
[VOICE OVER]
De concessie loopt van 2019 tot maar liefst 2030”
MIJN COMMENTAAR OP HET YOUTUBE FILMPJE:
METROPOOLREGIO IN ZEE MET BESMET BEDRIJF EBS/METROPOOL REGIO MEDEPLICHTIG AAN INTERNATIONALE MISDRIJVEN! VOORAF ALS NIET ALLE LINKS WERKEN, COPY PASTEN GRAAG! IN HET KORT Metropoolregio is in zee gegaan met EBS, dochterbedrijf van het Israelische Egged Group, dat direct betrokken is bij landdiefstal, waterdiefstal en terreur jegens een bezet volk! Door met een dergelijke criminele organisatie in zee te gaan, is Metropoolregio medeplichtig aan internationale misdrijven! ZIE EERSTE BRIEF AAN METROPOOLREGIO https://www.astridessed.nl/metropoolregio-in-zaken-met-besmet-busbedrijf-ebs-brief-aan-metropoolregio/ TWEEDE BRIEF AAN METROPOOLREGIO https://www.astridessed.nl/medeplichtig-aan-internationale-misdrijven-reactie-op-antwoord-metropoolregio/ EBS EN EGGED GROUP/HANDLANGERS VAN INTERNATIONALE CRIMINELEN! Alle mooie praatjes van de heer Marc Rosier [Metropoolregio] ten spijt, Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een VIES BEDRIJF, dat met het verlenen van de concessie aan busbedrijf EBS, medeplichtig is geworden aan internationale misdrijven! Want EBS busbedrijf is de dochter van niet zomaar een Israelisch busbedrijf! Egged Group, Moederbedrijf van EBS, regelt het vervoer in de illegale Israelische nederzettingen, die land en water van de bezette Palestijnse bevolking stelen! Ziehier nederzettingenactiviteiten van Egged Group: ”WHO PROFITS, EGGED ISRAEL TRANSPORT COOPERATIVE SOCIETY” https://whoprofits.org/company/egged-israel-transport-cooperative-society ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN: Die Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, zijn illegaal volgens het Internationaal Recht en worden door geen enkele Staat erkend, behalve natuurlijk Israel. Zie noot 7, onderstaand artikel https://www.astridessed.nl/medeplichtig-aan-internationale-misdrijven-reactie-op-antwoord-metropoolregio/ De EU veroordeelt die nederzettingen regelmatig, alsook de VN en de Nederlandse regering. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23938/Statement%20by%20Federica%20Mogherini%20on%20the%20latest%20decisions%20by%20the%20Israeli%20government%20regarding%20the%20settlements LAND EN WATERDIEFSTAL EN TERREUR TEGEN DE PALESTIJNEN Deze nederzettingen zijn land, dat van de bezette Palestijnen is onteigend en toegekend aan Israelische burgers, de zogenaamde ”kolonisten” Dat noemen we LANDDIEFSTAL Ook wordt door de kolonisten, met behulp en steun van de Israelische regering WATER gestolen van de Palestijnen. De kinderen van die kolonisten zwemmen in zwembaden, terwijl in een heet land als Israel [deels woestijn!] de Palestijnen te weinig drinkwater hebben! https://www.amnesty-international.be/nieuws/hoe-israel-de-palestijnse-waterkraan-dichtdraait/21858 Ook worden de Palestijnen regelmatig geterroriseerd door de kolonisten! [bewoners van die nederzettingen] vaak met hulp van Israelische bezettingssoldaten! https://www.btselem.org/settler_violence/20180627_soldiers_and_settlers_assault_palestinians_in_urif WANT NIET VERGETEN HE, ISRAEL BEZET DE PALESTIJNSE GEBIEDEN AL 51 JAAR! https://www.astridessed.nl/the-great-return-march-israel-massacres-unarmed-protesters-in-gaza-letter-to-the-eu/ CONCLUSIE Metropoolregop Rotterdam Den Haag is besmet! Want met bedrijven, die zijn verweven met landdiefstal, waterdiefstal en terreur jegens onschuldige burgers, doe je gewoon geen zaken. Dat wilde ik hier even gezegd hebben! www.astridessed.nl Vriendelijke groeten/Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor EBS nieuwe vervoerder Haaglanden/Metropoolregio medeplichtig aan land en waterdiefstal/Reactie op Youtube

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.