Metropoolregio in zaken met besmet busbedrijf EBS/Brief aan Metropoolregio

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT

EBS, de Nederlandse tak van het bij schendingen van mensenrechten betrokken Israëlische bedrijf Egged, verzorgt sinds 2011 het busvervoer in Waterland.Scania

METROPOOLREGIO WERKT SAMEN MET EBS, DOCHTERBEDRIJF
VAN HET ISRAELISCHE BEDRIJF EGGED GROUP, DAT BETROKKEN
IS BIJ DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
HIERMEE WORDT METROPOOLREGIO EVENEENS MEDEPLICHTIG
EN COMPROMITTEEERT DE REIZIGERS!
 
 
 
 
 
METROPOOLREGIO IN ZAKEN MET BESMET BUSBEDRIJF EBS/BRIEF AAN
METROPOOLREGIO
AAN:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
T.a.v. de leden van:
– Algemeen bestuur
– Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
– Adviescommissie Vervoersautoriteit
Onderwerp:
Stop met uw voornemen, in zee te gaan met busmaatschappij
EBS [Egged Bus Systems], dochter van het Israelische
Bedrijf Egged Group!

 

Mijn bezwaar:
Moederbedrijf Egged Group’s betrokkenheid bij de
illegale Israelische nederzettingen

 

 


Geacht Bestuur
Geachte Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
Geachte Adviescommissie Vervoersautoriteit
Volgens mijn informatie heeft u als Bestuur [ MRDH] vrijdag
jongstleden een vergadering gehad en bent aan de vooravond daarvan,
hopelijk, bestookt met een groot aantal mails en brieven, die u
hebben opgeroepen, af te zien van samenwerking met busmaatschappij
EBS [1], vanwege de betrokkenheid van Moederbedrijf Egged Group bij de
illegale Israelische nederzettingen ‘[2] en daarvoor op een voorlopige
”zwarte lijst” staat  [3] die op verzoek van de VN-Mensenrechtenraad door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) wordt samengesteld.
Mocht u gehoor gegeven hebben aan die mails/brieven, des te beter
en een stap in de goede richting.
Bent u toch koppig en halsstarrig gebleken, dan ga ik u nu met
virtuele munitie bestoken en dring ik er fel opaan, dat u niet met een
besmet bedrijf als EBS in zee gaat, waarmee u niet alleen opnieuw medeplichtig
wordt aan mensenrechtenschendingen, maar bovendien de reizigers
compromitteert.
Dit is onverteerbaar!
En u hebt nog tijd, want, weer volgens mijn onmisbare informatie, wordt
de definitieve beslissing over welk bedrijf [Connexion en Keolis Nederland
zijn ook in de race], op woensdag 11 juli genomen! [4]
NIET UW EERSTE BETROKKENHEID BIJ EEN INTERNATIONALE
MISDAAD!
Waarom schrijf ik, dat u ”opnieuw” medeplichtig
wordt aan mensenrechtenschendingen?
Simpel en om deze reden:
Eind december 2017 werd bekend dat EBS vanaf eind 2018 het busvervoer mag uitvoeren  in een ander deel van de uw uw Metropoolregio: de eilanden Rozenburg en Voorne-Putten.  [5]
En om het nog erger te maken:
Daarnaast verzorgt EBS sinds eind 2011 het vervoer in
Waterland, een vergunning, die in 2021 afloopt. [6]
Daar is dus niets meer aan te doen, helaas, maar
DEZE KEER GAAT U NIET IN ZEE MET EBS, ALS
HET AAN MIJ EN VELE ANDEREN LIGT!
 
 
UW BETROKKENHEID BIJ ILLEGALE NEDERZETTINGEN
Ja, ontkent u het maar niet!
Door in zee te gaan met EBS, dochter van Moederbedrijf Egged,
dat directe banden heeft met de illegale Israelische
nederzettingen [7], bent u medeplichtig aan een internationale
misdaad!
Even uitleggen in ”gewoon” Nederlands:
Stel, u bent boer/kleine landbezitter:
Dan kent u de waarde en de betekenis van
grond en vooral land als levensader:
Stel, uw land is bezet, u bezit een stukje land en de bezettingsautoriteiten
bepalen, dat mensen uit bezet gebied naar uw land mogen komen, het
afpakken zonder een cent schadevergoeding en daar hun bedrijf
[of wat ze er ook mee doen] kunnen vestigen.
Van de ene op de andere dag is dus uw land afgepakt en u
brodeloos gemaakt.
Maar dat is nog niet alles:
De nieuwe bevolking gedraagt zich als een stelletje [neo]
kolonialen uit niet zo lang vervlogen tijd [ze worden niet
voor niets ”kolonisten” genoemd], ze terroriseren u en
uw andere landslieden [8], vaak geholpen
door bezettingssoldaten [9]  en stelen ook nog eens uw
water. [10]
Op zijn zachtst gezegd
Not right.
But to say it like it is:
Een misdaad tegen de burgerbevolking.
U en uw familie hebben nauwelijks genoeg water, terwijl de kinderen
van deze lieden lekker in zwembaden zwemmen!
Protesteren heeft natuurlijk geen zin, want deze kolonisten
zijn er met directe toestemming van de bezetter.
Ze zouden er niet eens zijn, ALS er geen bezetting was!
Dat is de realiteit van de nederzettingen en dat weet u!
Wat u ook weet, is dat deze Israelische nederzettingen
illegaal zijn volgens het Internationaal Recht! [11]

EPILOOG

 
Ik heb genoeg gezegd.
Het is nu aan u, mijn brief en die van vele anderen,
ter harte te nemen en PER DIRECT een einde te
maken aan iedere betrokkenheid bij en
samenwerking met een besmet busbedrijf als
EBS, dochteronderneming van nederzettingen-
busbedrijf Egged.
 
Want door betrokkenheid bij Israelische nederzettingen
raakt u medeplichtig aan landdiefstal, het stelen van water en
het mishandelen en terroriseren van de bezette Palestijnse
burgerbevolking.
Ook helpt u indirect, de Israelische bezetting in stand te
houden, want zonder bezetting waren er geen illegale
nederzettingen!
 
En wat nog erger is:
U compromitteeer ook de reizigers, die gebruik maken van uw
reisroute, vaak zonder dat ze hiervan weten!
 
U weet, wat u te doen staat:
STOP MET HET IN ZEE GAAN MET BUSMAATSCHAPPIJ EBS,
DIE VIA HET MOEDERBEDRIJF BETROKKEN IS BIJ
DE ILLEGALE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN!
STOPPEN!
NU!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
THE RIGHTS FORUM
METROPOOLREGIO LAAT
BESMET BUSBEDRIJF EBS OPNIEUW TOE TOT
AANBESTEDING
1 JULI 2018

 

[2]
THE RIGHTS FORUM
METROPOOLREGIO IN ZAKEN MET BESMETTE BUSMAATSCHAPPIJ
EBS
13 JANUARI 2018
WHO PROFITS
EGGED ISRAEL TRANSPORT COOPERATIVE SOCIETY

 

[3]
” The above companies are joined by the 12 companies already published on Channel 2 News including Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq and Bezeq International, Coca Cola, Africa Israel, Teva, IDB, Egged, Mekorot, Netafim and Elbit Systems.”
130 ISRAELI COMPANIES, 60 INT’L CORPORATIONS, ON UN
”BLACKLIST”
 
 
 
TEXT
 
 
UN High Commissioner for Human Rights al-Hussein warns Israeli firms of their inclusion in ‘blacklist’ of companies operating in West Bank, east J’lem, Jordan Valley; list includes prominent companies such as Bezeq, Hot, Ahava, Cellcom, Bank Hapoalim and others; Bezeq CEO scorns ‘entirely anti-Israeli propaganda.’
 

In the past few weeks, 130 Israeli companies and 60 international corporations operating in Israel received warning letters from United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid bin Ra’ad al-Hussein cautioning them of their impending inclusion in a “blacklist” of companies active beyond the Green Line in “violation of international law and UN resolutions.”

 

 Ynet has gained access to part of the list, which is set to be published in late December and cites 25 well-known Israeli companies. The companies operate in different sectors—some in food manufacturing, others in services, pharmaceuticals and even high-tech—but have one thing in common: they all operate in settlements, east Jerusalem and the Jordan Valley.

 
Among the companies in the commissioner’s sights are Ahava, Dor Alon,

Amisragas, Angel Bakeries, Arison Investments, Ashdar, Clal Industries, Café Café, Cellcom, Danya Cebus, Electra, HP, Hot, the Israel Aerospace Industries, Matrix Systems, Motorola, Nesher, Partner, Paz, Rami Levy, Remax, Housing & Construction (Shikun Binui), Shufersal, Sonol and Trima.

The above companies are joined by the 12 companies already published on Channel 2 News including Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq and Bezeq International, Coca Cola, Africa Israel, Teva, IDB, Egged, Mekorot, Netafim and Elbit Systems.

The “Washington Post” published American companies will also be appearing on the list, including Caterpillar, Tripadvisor and Airbnb.

Some of the companies to be included on the list are still considering their response, but others are already fighting back with the claim their inclusion on the list may cause them financial harm and tarnish their brand, and are therefore looking into filing suits against the Commissioner and the UN’s Human Rights Council that called for the list’s preparation in the first place.

 
 

The companies claim the list’s creation was politically motivated and point to the fact that the commissioner constructed no such lists pertaining to other regions of conflict—such as the Crimean Peninsula and Western Sahara—as proof.

Both Israel and the US have been working behind the scenes in the past few weeks to prevent the list’s publication, but it appears it may be presented with a fait accompli. Despite the fact the list carries no operational or legal ramifications, the symbolic move nevertheless caused concern among the Ministry of Foreign Affairs officials due to the fact it may provide a serious boost to BDS efforts, deter foreign investors and convince foreign companies operating in Israel to reduce their operations.

“It may cause large investment firms or pension funds carrying stocks of various Israeli companies to divest in them because they, in turn, operate in the settlements. It may lead to a snowball effect that will greatly harm the Israeli economy eventually,” said a senior Israeli official.

 
 

The Ministry of Foreign Affairs estimates the Human Rights Commissioner received most of his information about the Israeli firms from Israeli non-profits operating in the settlements and investigating business activities beyond the Green Line.

AIPAC goes to war

 

In an effort to scuttle the move, the pro-Israel American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) lobby has been working in the US on promoting rapid legislation in Congress determining any company divesting its business dealings from Israel will be considered to have “capitulated” to the Arab boycott, and would thus be in violation of American law.

The Human Rights Council’s efforts to isolate Israel—executed through the office of the commissioner—have largely been facilitated by what Israel frequently slams as the UN body’s years-long anti-Israeli majority which has a long record of a bias slant.

 

Bezeq CEO Stella Handler published a Facebook post 12 days ago in which she made public the overture she received from the UN’s Human Rights Commissioner. After the Ministry of Foreign Affairs contacted her, Handler took the post down.

“Here’s something the UN’s Human Rights Council doesn’t want you know: we’ve received a message from Special Assistant to UN High Commissioner for Human Rights Mohammad Ali Alnsour. Alnsour communicated to us that Bezeq was to be included on a list of Israeli companies operating in the West Bank. He asked us to keep that information confidential and to not publically comment on it,” Handler’s Facebook post said.


“Before we get started, here’s some background about the UN’s Human Rights Council. Since it was founded in 2006, it published 68 decisions denouncingIsrael, making up 50 percent of the total resolutions pertaining to specific countries the council has made. Not North Korea, not Syria, not Sudan and not Yemen were afforded such attention,” the post continued.

“We will not be cooperating with a move that’s entirely anti-Israeli propaganda. Despite the council’s attempts to harm Israel by harming Bezeq, we give you our solemn commitment to keep focused on what we do best: providing all of Israel’s citizens with quality service, to provide our employees with a fair workplace and to manufacture profits for our shareholders. That is our role as Israel’s communications infrastructures company,” Handler concluded. 

[4]
” Op 11 juli wordt bekend wie het vervoer in Haaglanden mag gaan verzorgen.”
THE RIGHTS FORUM
METROPOOLREGIO LAAT BESMET BEDRIJF
EBS OPNIEUW TOE TOT AANBESTEDING
1 JULI 2018
[5]
” Eind december 2017 werd bekend dat EBS vanaf eind 2018 het busvervoer mag uitvoeren in een ander deel van de Metropoolregio: de eilanden Rozenburg en Voorne-Putten. ”
THE RIGHTS FORUM
METROPOOLREGIO LAAT BESMET BUSBEDRIJF EBS
OPNIEUW TOE TOT AANBESTEDING
1 JULI 2018
 
THE RIGHTS FORUM
METROPOOLREGIO IN ZAKEN MET BESMETTE
BUSMAATSCHAPPIJ EBS
13 JANUARI 2018
[6]
” Daarnaast verzorgt EBS sinds eind 2011 het vervoer in Waterland, een vergunning die eind 2021 afloopt.”
THE RIGHTS FORUM
METROPOOLREGIO LAAT BESMET BUSBEDRIJF EBS
OPNIEUW TOE TOT AANBESTEDING
1 JULI 2018
 
 

De concessie Waterland omvat het busvervoer in de regio Waterland, ten noorden van Amsterdam. Het lijnennet is gericht op Amsterdam. Vanuit de meeste plaatsen zijn er meerdere busverbindingen naar Amsterdam Centraal. Op de Slochterweg in Amsterdam-Noord rijden op enkele momenten van de dag 20 buslijnen van of naar Amsterdam. In Purmerend heeft elke wijk (aansluiting op) een snelle buslijn naar Amsterdam, hiermee heeft de bus een groter marktaandeel dan de trein; een unicum in Nederland.

De exploitatie kwam per 11 december 2011 in handen van de Israëlische busvervoerder EBS die de concessie overnam van Arriva. Het lijnennet ging hierbij op de schop, mede door de komst van het R-NET. De concessie duurt ten minste acht jaar, met eventueel twee jaar verlenging. Vanwege de te scherpe inschrijving die EBS had gedaan, leden ze veel verlies en daarop werd per augustus 2014 een geheel nieuwe dienstregeling ingevoerd. Op 10 december 2015 werd bekend dat EBS de concessie Waterland tot eind 2021 mag exploiteren.”

 
CONCESSIE WATERLAND (2012-2021)
 
 
[7]

WHO PROFITS
EGGED ISRAEL TRANSPORT COOPERATIVE SOCIETY
[8]
SETTLER VIOLENCE
ABSENCE OF LAW ENFORCEMENT
[9]
SOLDIERS JOINED SETTLERS ASSAULTING PALESTINIANS
IN ”URIF SHOT AT RESIDENTS, AND BEAT SEVERAL WITH
RIFLE BUTTS”
27 JUNE 2018
[10]
”AMNESTY INTERNATIONAL
TROUBLED WATERS: PALESTINIANS
DENIED FAIR ACCESS TO WATER
WATER IS A HUMAN RIGHT
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE
HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT
 
 
 
 
 
 

Terwijl Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden, vullen Israëlische kolonisten hun zwembaden. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty dit schreeuwend onrecht in de aandacht.

Al jarenlang zorgt het discriminerende waterbeleid van de Israëlische overheid voor een structureel tekort aan veilig en zuiver drinkwater in de bezette Palestijnse gebieden. Israël controleert de waterbronnen in de bezette gebieden en eigent zich een disproportioneel deel toe terwijl het Palestijnse waterverbruik aan banden wordt gelegd. De gemiddelde Palestijnse waterconsumptie bedraagt amper 70 liter per persoon per dag. Dit is ruim onder het minimum van 100 liter dat door de Wereldgezonheidsorganisatie (WGO) wordt voorgeschreven. De Israëlische waterconsumptie is gemiddeld 4 keer zo hoog.

In sommige onwettige Israëlische nederzettingen wordt er tot 20 keer meer water geconsumeerd dan in de omliggende Palestijnse dorpen. Bijna 200.000 Palestijnen in rurale gebieden hebben geen toegang tot stromend water. Zelfs in steden en dorpen die wel zijn aangesloten op het waternet staat de kraan regelmatig wekenlang en zelfs maandenlang droog. In Gaza is 90% van het water dat er wordt opgepompt ongeschikt  voor menselijke consumptie. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty deze schrijnende discriminatie nog eens in de aandacht.

ISRAËLISCH CONTROLE WATERBRONNEN: ONWETTIGE ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN RIJKELIJK VOORZIEN

Sinds 1967 controleert Israël de watervoorraden in de bezette Westelijke Jordaanoever. Het eigent zich meer dan 80% van de “Bergaquifer” toe, een gedeelde grondwatervoorraad onder Israël en de Westelijke Jordaanoever. Het is de enige watervoorraad voor de Palestijnen, slechts één van de vele voor Israël. Israël eigende zich ook het volledige Palestijnse deel van de Jordaanrivier toe. Israël gebruikt Palestijns water om de Israëlische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever, bijvoorbeeld te voorzien van zwembaden, rijkelijk besproeide groene grasperken en grote geïrrigeerde boerderijen.

Dit contrasteert enorm met omliggende Palestijnse  dorpen die dagelijks worstelen om aan hun waterbehoeften te voldoen. In sommige delen van de Westelijke Jordaanoever gebruiken de Israëlische kolonisten tot 20 keer meer water als de naburige Palestijnse dorpen. De inwoners van sommige Palestijnse dorpen moeten rondkomen met amper 20 liter per persoon per dag. Dit is het absolute minimum dat de WGO voorschrijft voor noodsituaties.

Gedurende 43 jaar bezetting ontwikkelde Israël enkel de waterinfrastructuur voor de onwettige Israëlische nederzettingen. De waterinfrastructuur voor de Palestijnen in de bezette gebieden werd verwaarloosd. Tegelijkertijd verhindert Israël de Palestijnen zelf infrastructuur te bouwen of herstellingen uit te voeren. Als resultaat van de Oslo Akkoorden (1994) werd de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) opgericht. Dit orgaan heeft een zeer beperkte controle over de waterbronnen in de Westelijke Jordaanoever. De hoeveelheid water die mag worden opgepompt staat onder strikte controle van Israël, net als alle beslissingen in verband met boringen, de opwaardering van bronnen en andere watergerelateerde projecten.

Zo moeten op vele plaatsen waterzuiveringstations worden gebouwd, onder meer omdat Israël al geruime tijd het Palestijnse grondgebied gebruikt om afval te dumpen, waardoor het grondwater vervuild raakte. Het Israëlische leger weigert echter regelmatig vergunningen af te leveren voor dergelijke projecten. Israël schendt daarbij zijn verplichtingen als bezettingsmacht. Samen met slecht bestuur en interne strubbelingen binnen de PWA zorgen deze restricties ervoor dat 1/3 van de watervoorraad waarover Palestijnen beschikken (al slechts 20% van het totaal) verloren gaat door lekkages.

WATER ONTZEGGEN OM DE PALESTIJNSE BEVOLKING TE VERDRIJVEN

Doordat Palestijnen onvoldoende water via het waterverdelingsnetwerk ontvangen, staan hun kranen regelmatig droog. Tankers moeten dan water aanvoeren, maar die moeten vaak omwegen maken langs kleine wegen, door de honderden wegblokkades die het Israëlische leger heeft opgeworpen in de Westelijke Jordaanoever. Bovendien zijn de wegen bezaaid met Israëlische militaire checkpoints, waar de tankers vaak lang moeten wachten. Dat doet transportkosten en de prijs van water stijgen.

Honderden rurale gemeenschappen zijn niet aangesloten op het waterverdelingsnetwerk. Zij zijn aangewezen op watertankers en regenwatercisternen, waarin zij regenwater opvangen.  Het Israëlische leger maakt er een gewoonte van om deze cisternen te vernielen, onder het voorwendsel dat ze illegaal werden gebouwd. Vergunningen die de Palestijnen moeten aanvragen bij het Israëlische leger (zelfs voor het aanleggen van levensnoodzakelijke cisternen) worden echter steevast geweigerd.

Palestijnse dorpelingen die traditioneel van veeteelt leven, kunnen het land niet meer cultiveren en worden gedwongen om hun kuddes te verkleinen omdat ze door het watertekort niet genoeg voedsel voor hun dieren kunnen produceren. Het voortbestaan van hun gemeenschappen in de regio wordt bedreigd. Het Israëlische leger maakt er geen geheim van dat het de bedoeling is om hen uit deze plattelandsgebieden te verdrijven. Terwijl de Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden voor hun basisbehoeften, sproeit het water in de Israëlische nederzettingen een eindje verderop rijkelijk uit irrigatiesproeikoppen.

BLOKKADE VAN GAZA VERHINDERT HEROPBOUW WATERINFRASTRUCTUUR

In de Gazastrook is de “Kustaquifer” de enige watervoorraad, die bovendien onvoldoende water bevat voor de 1,5 miljoen inwoners. Bijgevolg vermindert de kwaliteit van het water zienderogen door overexploitatie. Daarnaast zorgt vervuiling door de infiltratie van rioolwater en zeewater ervoor dat 90 à 95% van het beschikbare water niet geschikt is voor menselijke consumptie. Een waterzuiverings-infrastrucuur is in deze omstandigheden dus levensnoodzakelijk. Tijdens het 22 dagen durende Israëlische offensief vorig jaar in Gaza werd er echter voor 6 miljoen dollar schade aangericht aan de water- en rioolinfrastructuur.  Aanvallen die zich doelbewust richten op de Palestijnse waterinfrastructuur en ondersteunende faciliteiten, zoals de stroomvoorziening, zijn flagrante schendingen van het internationaal humanitair recht. Door de Israëlische blokkade mogen bouwmaterialen de Gazastrook niet binnen. Dit maakt ook de heropbouw van de infrastructuur onmogelijk.

Door het gebrek aan waterzuiveringcapaciteit wordt de helft van het rioolwater uit Gaza (70.000m³/ dag) ongezuiverd in zee geloosd. Dit vervuilt de kusstrook en het visbestand van Gaza. De Werelbank rapporteerde dat in 2008 de meeste waterpompen in Gaza stopten met werken door een gebrek aan reservematerialen. Chloor om het water te ontsmetten is er niet meer. Nieuwe voorraden mogen van de Israëli’s de Gazastrook niet in. De ontziltingsinstallatie van Khan Younis produceert door het gebrek aan reservematerialen en chemicaliën slechts 1/3 van haar capaciteit. De helft van de huishoudens heeft geen stromend water meer.

DRINGENDE ACTIE NOODZAKELIJK

De Israëlische autoriteiten moeten onmiddellijk de restricties op de watervoorziening in de bezette Palestijnse gebieden opheffen. De praktijk van discriminatie die de Palestijnen benadeelt ten voordele van de Israëlische kolonisten moet stoppen. Alle bevelen tot vernietiging van waterfaciliteiten in “Zone C” van de Westelijke Jordaanoever (de zone waar Israël de volledige militaire en civiele controle heeft) moeten worden ingetrokken. De blokkade van Gaza moet worden opgeheven zodat reservematerialen en bouwmaterialen, hoognodig voor de heropbouw, de Gazastrook binnen kunnen.

Amnesty vraagt ook de Palestijnse Waterautoriteit om maatregelen te nemen. De onaanvaardbaar hoge waterverliezen moeten worden verminderd. Er zijn bovendien mechanismen nodig om te verzekeren dat het water veilig is voor de consumenten. Amnesty vraagt aan internationale donoren om de onderlinge coördinatie te verbeteren zodat de efficiëntie van individuele projecten wordt verbeterd en de bestaande bronnen maximaal worden benut. Israëlische acties die waterprojecten vertragen of verhinderen moeten door de donoren op transparante wijze worden gerapporteerd.


[11]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HAGUE CONVENTION 1907

Reacties uitgeschakeld voor Metropoolregio in zaken met besmet busbedrijf EBS/Brief aan Metropoolregio

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.