Kafka/Over recht te zetten Onrecht uit 2013

A Courtroom From the Last Century Court room

”YES….YES…..THE HORN OF HELM HAMMERLAND SHALL SOUND IN THE DEEP……ONE LAST TIME!”[Theoden King in ”the Two Towers”/Lord of the Rings”1.37-153
https://www.youtube.com/watch?v=UayQi2tdJTw

KAFKA/OVER RECHT TE ZETTEN ONRECHT UIT 2013

Dit naar aanleiding van de anno Domini 2022 te houden PInksterlanddagen
ZIE
https://www.indymedia.nl/node/51938

[ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKST ONDER NOTENAPPARAAT]

Lezers!

Ik mag niet verwachten, dat u zich nog herinnert, dat ik een aantal jarengeleden een Onrecht aan de kaak had gesteld [1], dat iemand was aangedaan op een Event, dat nota bene gaat over onderlinge Solidariteit.De Pinksterlanddagen. [2]Het deed zich voor in 2013 en was, naar mijn mening, een lelijke Smet op het Blazoen der Solidariteit.


Sindsdien is het rond die nare gebeurtenis onrustig gebleven en heb ik mij daarom in commentaren en discussie niet onbetuigd gelaten, tot in 2019! [3]
Ook anderen hebben zich flink geroerd, zoals schrijver en activist Peter Storm. [4]

WAAR GAAT HET ALLEMAAL OVER EN WAT ZIJN DE PINKSTERLANDDAGEN?
De Pinksterlanddagen zijn een jaarlijks terugkerend anarchistisch Festiva lin Appelscha tijdens het Pinksterweekend, met workshops, lezingen en discussies over sociale strijd. [5]

Juist bij dergelijke Festivals mag je verwachten, dat rechtvaardigheid, eerlijkebehandeling en Solidariteit hoog in het vaandel staan.Dat dat zeker niet altijd het geval is, bewijst wel een heel naar Incident in 2013:
Wat gebeurde daar?
Betrokken personen/groepen

Maikel

Twee bezoekers

Het bemiddelings of A Team

In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.Maikel is er ook.Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als onveilig en/of bedreigend te ervaren.

Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.

Maar wel het verbijsterende verloop.

Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikelgevraagd, het terrein te verlaten.

Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maargetoetst te hebben.Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.

Het was  [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden

omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [6]

Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensenvan de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,

En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroegdat aan Maikel en hij vertrok [7]

ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGENZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKEBEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.En dat is waar het mij om ging en daarom ook heb ik mijn stuk”KAFKA 2013” [Zie noot 1] geschreven en zulks ook op Indymedia gepubliceerd.  [8]KAFKA

En waarom ik dat ”KAFKA” noemde, laat zich raden, omdat de schrijver Kafka immers in zijn wereldberoemd geworden

roman ”Het Proces’ [9]’, de geschiedenis vertelt van een man, Josef Kgenaamd, die  wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige autoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nueigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.Het eindigt dramatisch:

Hij wordt ter dood gebracht.

Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor hij zich niet heeft kunnen verdedigen. [10]


Terug naar Maikel:


Genoemd A Team stelt zich bij de Pinksterlanddagen als doel te zorgen voor een ”prettige atmosfeer zonder uitsluiting.” [11]Waarom werd dat Maikel dan uitgesloten?

Zonder de kans te krijgen, zichzelf te verdedigen?Dat is de gang van zaken in dictaturen en bij autoritair geregeerderegimes en gaat in tegen de regels van de als ”democratieen” bekend staande landen.

Niet bij een event, dat streeft naar een vrije en betere wereld! [12]


VERVOLG
Natuurlijk kwam er veel protest tegen deze gang van zaken.Van Maikel zelf uiteraard, die een aantal zeer duidelijke vragen aan de Voorbereidingsgroep [die mensen had benaderd om de organisatievan het A Team op zich te nemen/toevoeging Astrid Essed] stelde,met daarachter nog een pittige tekst ”In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn.” [13]


EN er ontstond een  levendige discussies op Indymedia.


En aanvankelijk bleef de reactie van de Voorbereidingsgroep, waarom herhaaldelijk was gevraagdmaar uit, totdat deze tenslotte, op de valreep, toch verscheen. [14]

Aan de discussie op deze reactie heb ik een bijdrage geleverd, zieonder noot 15Z

ie voor de hele discussie op de verklaring van hetA Team onder noot 16

Voor de rest van de gang van zaken verwijs ik naar  de zeer informatieve link/informatie van Maikel zelf,waarop een overzicht van de hele ellende. [17]


PINKSTERLANDDAGEN 2018/DE HACHT HEROPEND
Wie dacht, dat het hiermee afgelopen was, vergist zich.

Want diegenen, die Maikel in 2013 tot Kafka hadden bestempeld,hervatten hun Jacht in 2018!

Hij was namelijk nog niet van dat zogenaamde ”A Team Pinksterlanddagen2013 af!

Wie schetst zijn verbazing, toen hij, in 2018 dus, de volgende mail kreeg:

””Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team” [18]

NIET TE GELOVEN!

5 JAAR NA DATO! [2013]

Terechte opmerking van Maikel:

”Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. ” [19]

Maikel had gelijk!

Al die vijf jaar is hij niet eens naar die Pinksterlanddagen geweest en nu

willen zij weer beginnen?

Dacht het niet!

Ik heb het NIET aan mij voorbij laten gaan, er een stuk aan gewijd en ook

op Indymedia van mij laten horen! [20]

2019/JACHT VERVOLGD

Het lijkt wel eindeloos.

Believe it or not, in 2019, toen de Pinksterlanddagen opnieuw werden

gehouden, ontving Maikel van de ”PL Voorbereidingsgroep 2019”

de volgende mail:

”Beste Maikel,

Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.

We streven ernaar een plek te creëren waarbij onderdrukkende
machtsstructuren niet herhaald worden: We willen dat iedereen zich thuis
kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat hier ook geen
plaats is voor interpersoonlijk geweld of elke andere vorm van
discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. Vanuit dit oogpunt
vragen we je dan ook om niet te komen.

Met Vriendelijke Groet, De PL voorbereidingsgroep 2019 ” [22]


Deze keer wilde ik mij er, na overleg met de betrokkene, echt buiten houden, maar kon het toch niet laten.

Dit was weer eens te gek voor woorden en de Jacht van een stelkennelijk obsessieve, onsolidaire malloten [excusex let mots] ging maar door, terwijl Maikel helemaal NIET meer naar die Pinksterlanddagen ging!

Zie mijn artikel en bijdrage op Indymedia [23]


VERVOLG PINKSTERLANDDAGEN/2020/2021
In 2020 werden de Pinksterlanddagen -natuurlijk-afgelast vanwegede Coronacrisis [24], in 2021 hervat, aangepast aan de Coronamaatregelen [25] maar ook daarbij ging er weereen en ander mis, Kafka Style.

Deze keer niet vanuit een mistig ”A Team” of  ”Voorbereidingsgroep”,maar in de Discussie, die op ”Pinksterlanddagen” 2021 volgde.

Toegegeven, er waren ook een aantal positieve geluiden te noemen [26]


Maar in het begin van de Discussie ging het al helemaal mis!

Want nadat de eerste reactie in de Discussie luidde [met een mi duidelijkeverwijzing van het Maikel Kafka geval]:”Wie worden er dit jaar allemaal gecancelled?” [27], kwam daarop een opmerking, zo vuig en ploerterig, dat ik het hier niet ga herhalen.

Zoek het maar op onder noot 28, daar staat deze voor iedereen te lezen.

En op grond van eerdere informatie mag de lezer aannemen, dat deze misselijke verband hield met de belasterende, ongefundeerde beschuldiging richting Maikel.

Ik citeer uit de Brief van het ”voormalige A Team van de Pinksterlanddagen:”

”Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen….” [29]

En toevallig weet ik, dat de betrokken personen vrouwen waren, dat wil

ik hier wel kwijt, voor degenen, die dat niet weten [wisten]

Maar hoe dan ook:

Ik, die besloten had, mij niet meer in de Discussie te mengen, heb dat’

dan toch gedaan.

Middels dit artikel en de onder noot 30 vermelde bijdrage aan de

Discussie op Indymedia, getiteld : ”Misselijk uitsluitingsbeleid PL

zonder bewijs” 

Zie voor de rest van de Discussie, voor mijn bijdrage, noot 31

EPILOOG

Het is het Aloude Verhaal van Joseph K, beschreven door de

wereldberoemde schrijver Franz Kafka, die de geschiedenis schetst

van iemand, die door twee schimmige agenten wordt gearresteerd,

niet te horen krijgt waarom eigenlijk en uiteindelijk wordt terechtgesteld zonder ooit te hebben geweten, waarvan hij nou precies werd beschuldigd.

[32]

Dat een soortgelijk geval zich nu heeft herhaald met Maikel is al

erg genoeg. [33]

Maar dat men hem niet alleen nog vijf, zes jaar na dato is blijven

lastigvallen zonder enige opheldering [34], dat er ook nu, in

2021, vuige lasterlijke opmerkingen in zijn richting worden gemaakt

door anonimi [35], is beschamend, eerloos en staat haaks op

de Solidariteit, waar deze Lieden voor zeggen te staan.

Daarom vind ik het toch van belang, hierop terug te komen.

Kafka gaat door.

Dus ga ik door!

ASTRID ESSED

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2021-kafka-gaat-door-dus-ga-ik-door-over-willekeur-en-unfaire-behandeling/INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN
https://www.indymedia.nl/node/51938

TEKSTAankondiging, gepost door: nn op 17/04/2022 04:10:01

Wanneer: 03/06/2022 – 18:00 t/m 06/06/2022 – 12:00

Op 3,4, en 5 juni zal in Appelscha, Friesland het internationale anarchistische festival Pinksterlanddagen plaatsvinden.

De Pinksterlanddagen is een jaarlijks terugkerend evenement voor en door anarchisten, rebellen, en kameraden om samen te komen, netwerken te bouwen, plannen te smeden, en samen tijd door te brengen. Nadat er in 2020 helaas geen Pinksterlanddagen was en in 2021 deze online plaatsvond zal dit jaar tijdens het pinksterweekend kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning weer opbloeien met workshops, discussies, en natuurlijk een avondprogramma vol muziek en cultuur.
In tijden van toenemende economische ongelijkheid, groeiend fascisme, klimaatchaos, individualisering, en surveillance waanzin is het belangrijker dan ooit om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen, discussies te voeren, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Dit jaar staat er een huilend kindje op alle posters en flyers, niet omdat wij nou per so zo verdrietig zijn maar omdat volgens de legende er een vloek hing op het schilderij van Giovanni Bragolin, overal waar dit schilderij of replica’s hiervan hingen zouden huizen afbranden en rampspoed ontstaan. Laten wij tijdens 3,4, en 5 juni ontdekken wat er voor ons nodig is om het bestaande eens en voor altijd af te branden.

Website: https://pinksterlanddagen.org
EINDE TEKST

Reacties uitgeschakeld voor Kafka/Over recht te zetten Onrecht uit 2013

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.