Denk leider Kuzu weigert Netanyahu hand te geven/Adhesiebetuiging

Image result for destruction of Gaza
VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

Image result for Kuzu weigert Netanyahu de hand te geven/Foto

GOED ZO MENEER KUZU!
ALLE TWEEDE KAMERLEDEN HADDEN MOETEN WEIGEREN,
OORLOGSMISDADIGER NETANYAHU EEN HAND TE GEVEN!
Image result for Kuzu weigert Netanyahu de hand te geven/Foto

REACTIE VAN NETANYAHU NA KUZU’S WEIGERING, HEM

EEN HANDTE GEVEN.
BRAVO MENEER KUZU!

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

 

EN HET ZWAARD!
GEWAPEND VERZET TEGEN HET LEGER VAN
DE BEZETTINGSMACHT  IS
INTERNATIONAALRECHTELIJK GELEGITIMEERD!

 

 

 

 

 

 

DENK LEIDER KUZU WEIGERT NETANYAHU HAND TE GEVEN/ADHESIEBETUIGING
Copieen van deze brief aan:
 Han ten Broeke [VVD]
Michiel Servaes [PvdA]
Bastiaan van Apeldoorn [SP/Krijgt
nog een schrijven van mij]
AAN
DE HEER T KUZU
TWEEDE KAMERLID DENK
Onderwerp: Adhesiebetuiging met uw weigering, de Israelische
premier Netanyahu een hand te geven.
Geachte heer Kuzu,
BRAVO!
Zo begin ik mijn brief aan u.
Want ik ben er trots op, dat u als Tweede Kamerlid geweigerd
hebt, de Israelische premier Netanyahu een hand te geven! [1]
KUDOS!

 

DAT is het betere werk!
Dat sluit perfect aan bij de door mij en honderden anderen gevoerde
parlementaire actie
met de eis, het bezoek van Netanyahu aan Nederland te boycotten
door te weigeren aanwezig te zijn bij zijn ontvangst.[2]
U hebt er dan weliswaar niet voor gekozen, weg te blijven, maar door
juist te blijven en die hand, waaraan bloed kleeft [3] te weigeren,
hebt u een uitstekend politiek statement gemaakt.
De meesten van uw Tweede Kamercollegae mogen aan u een
voorbeeld nemen.

 

 

 

De SP was kritisch [4] en dat heb ik zeker gewaardeerd
[ik zal ze nog een apart schrijven doen toekomen] en dat gold ook
voor PVDA Tweede Kamerlid de heer Servaes [5] [die reeds een
schrijven van mij heeft ontvangen [6],  maar dat kan niet
gezegd worden van vele van uw collegae, van wie een aantal OF
volgzame schapen waren, die de komst van de oorlogsmisdadiger,
die Netanyahu is [7], voor zoete koek slikten, OF, en dat is nog erger,
zich hebben opgeworpen als schaamteloze, rabiate verdedigers van de
Israelische bezettingsstaat.
Een abject voorbeeld is uw VVD Tweede Kamercollega Han Ten
Broeke [die ik heb aangeschreven en naar wie deze brief aan u cc gaat,
evenals naar de heren Servaes en Apeldoorn],
die het lef had, met Netanyahu erover te willen spreken om [ik citeer
de Telegraaf] ” wat Nederland kan doen om samen met Israël ’het leed en het lijden’ van de Palestijnse bevolking te verlichten” [8]
Lachwekkend he?
Terwijl het juist Israel is, dat met zijn bezetting, terreur, blokkade Gaza
en nederzettingenpolitiek ”het leed en lijden van de Palestijnse
bevolking” veroorzaakt en verlengt.
Ten Broeke spreekt ook over Israel als ”de enige democratie in het Midden-Oosten” [9]
In mijn brief [verbaal pak slaag!] aan hem, vertel ik
hem precies, hoe IK over die ”enige democratie in het Midden-Oosten”
denk! [10]
Ook tracht Ten Broeke de aandacht af te leiden van de Israelische
bezettingspolitiek, door er zaken bij te halen, die
er niets mee te maken hebben. [11]
Een beproefde tactiek bij Israelverdedigers.
UW INZET VOOR PALESTINA
Maar genoeg over Ten Broeke en andere Israelverdedigers.
Ze voeren een achterhoedegevecht!
 
Uw inzet voor Palestina is veel en veel belangrijker.
Ik heb er een en ander over gelezen [12] en het bevalt mij
buitengewoon.
Van alle politieke partijen bent u de enige, die onvoorwaardelijk
voor de rechten van het Palestijnse volk kiest. [13]
Als geen ander begrijpt u, dat de wortel van alle ellende de politieke
ideologie het zionisme is, die is ontstaan aan het eind van de 
19 e eeuw, met als doel, het stichten van een Staat in andermans
land! [14]
Een neo kolonialistisch project dus, tot stand gekomen met
de VN AV Verdelingsresolutie 181 in 1947! [15]
 
U en ik weten, dat Israel in feite bezetter is geweest vanaf 1948 
[in de oorlog van 1948 werden delen land, die
volgens de neo kolonialistische VN resolutie 181 aan de Arabieren
waren toegewezen, door Israelische troepen bezet].
Dat de Staat Israel is gegrondvest op etnische zuiveringen.
 
De daaropvolgende ellende was de bezetting van de resterende
Palestijnse gebieden in 1967.
 
 
FIJN, DAT ER EINDELIJK EEN PARTIJ IN DE TWEEDE
KAMER IS, DIE HET ONRECHT TEGEN DE PALESTIJNEN
ONVERBLOEMD AAN DE KAAK STELT.
GOED ZO!
 
 
UW INZET VOOR DE ANTI-RACISME STRIJD
 
Ook fijn, dat u onverbloemd stellingneemt tegen het hand
over hand toenemende racisme [16], waarvan PVV leider Wilders
de grote spreekbuis is, en andere partijen hetzij hun ogen
voor sluiten, hetzij half meepraten, hetzij openlijk de racistische
PVV standpunten overnemen! [17]
 
Laat u niet intimideren door de andere partijen [de goeden niet
te na gesproken].
 
Ik ben trots op uw inzet.
Ga zo door!
 
 
Alle waardering en veel succes met uw werk voor Palestina
en de anti racistische zaak toegewenst.
 
 
”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”
MALCOLM X
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]

ELSEVIER

DENK KOPSTUK WEIGERT HAND NETANYAHU
7 SEPTEMBER 2016
RTL NIEUWS
DENK-LEIDER WEIGERT HAND ISRAELISCHE PREMIER
NETANYAHU
7 SEPTEMBER 2016
VOLKSKRANT
DAGKOERSEN: DENK AANVOERDER KUZU WEIGERT HAND
NETANYAHU
7 SEPTEMBER 2016
DENK-KAMERLID KUZU WEIGERT NETANYAHU DE HAND TE SCHUDDEN
7 SEPTEMBER 2016
METRONIEUWS
DENK KAMERLID WEIGERT HAND ISRAELISCHE PREMIER
7 SEPTEMBER 2016
[2]
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016
[3]
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016
[4]
ANTWOORD VAN DE HEER VAN APELDOORN NAAR AANLEIDING VAN
MIJN BOVENSTAANDE PROTEST TEGEN DE KOMST VAN NETANYAHU
Geachte mevrouw Essed,
dank voor uw mail. Ik begrijp uw zorgen en ook uw verontwaardiging goed.
Premier Netanyahu zal niet alleen ontvangen worden door leden van de Tweede Kamer, maar ook van de Eerste Kamer, waaronder door  ondergetekende als vertegenwoordiger van de SP Eerste-Kamerfractie. Maar een dergelijke ontvangst betekent wat ons betreft geenszins dat wij enige steun verlenen aan de schandalige onderdrukking, al bijna een halve eeuw lang, van de Palestijnen in de bezette gebieden.
De SP zal tijdens het bezoek van de premier van Israel opnieuw beklemtonen dat er een einde moet komen aan de illegale en gewelddadige bezetting van Palestijnse gebieden en de blokkade van Gaza. De voortdurende flagrante schending van het internationale recht en de mensenrechten van de Palestijnen is onaanvaardbaar en moet gevolgen hebben voor onze relaties met de Israëlische regering. We zijn het wat dat betreft ook met u eens dat woorden gevolgd moeten worden door daden. Ook zullen we er bij de Nederlandse regering wederom op aandringen om de staat Palestina zo spoedig mogelijk te erkennen.
Verdere informatie over onze opvattingen over het Palestijns-Israelische conflict is te vinden op onze website sp.nl
Met vr groet,
Bastiaan van Apeldoorn
Buitenlandwoordvoerder SP Eerste-Kamerfractie
[5]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016
[6]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU/ADHESIEBETUIGING, MAAR
OOK KRITIEK
ASTRID ESSED
14 SEPTEMBER 2016
OUD-PREMIER VAN AGT/NETANYAHU IS EEN OORLOGSMISDADIGER
5 SEPTEMBER 2016
EENVANDAAG BINNENLAND
OUD-PREMIER VAN AGT/NETANYAHU IS EEN OORLOGSMISDADIGER
5 SEPTEMBER 2016
[8]
TELEGRAAF
MAILBOMBARDEMENT BOYCOT NETANYAHU
5 SEPTEMBER 2016
 
 
 
TEKST
 
 
 
DEN HAAG – Met een bombardement van e-mails op Tweede Kamerleden probeert een pro-Palestijnse actiegroep voor elkaar te krijgen dat Kamerleden afzien van hun ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
De Buitenlandwoordvoerders van de politieke partijen hebben ’honderden’ mails gehad met de oproep: ’Stel een daad, ga niet naar de ontmoeting met Netanyahu, maar schitter door afwezigheid!’ Daarvan zou de dwingende boodschap uitgaan dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Wie precies achter de actie zit, is onduidelijk. Het gaat om een uniforme tekst van honderden verschillende afzenders.
Kamerleden leggen het advies overigens naast zich neer. „Bizar”, noemt VVD-Kamerlid Ten Broeke het mail-offensief, vooral omdat zoiets niet gebeurt als er vertegenwoordigers van echt lastige landen op bezoek komen. „Het gebeurt niet bij Iran, niet bij Indonesië, niet bij Rusland, maar wel bij de enige democratie in het Midden-Oosten.” Ten Broeke gaat gewoon naar het gesprek. Hij zal daar ’Bibi’ vragen wat Nederland kan doen om samen met Israël ’het leed en het lijden’ van de Palestijnse bevolking te verlichten.
Ook SP-Kamerlid Van Bommel, bepaald kritisch op Israël, trekt zich niets aan van de honderden e-mails. „Ik praat met iedereen.” PVV-Kamerlid De Roon kreeg zo’n tweehonderd mails: „Ik schenk er geen aandacht aan, al is het wel lastig dat ik nu tweehonderd mailtjes moet weggooien.” Het CDA luistert evenmin naar de oproep, net als D66. Kamerlid Sjoerdsma: „Een gesprek boycotten is zinloos. Niet praten heeft alleen maar een tegengesteld effect van wat je wilt bereiken.”
Kamerlid Grashoff van Groenlinks kreeg geen enkele oproep in zijn inbox om niet te verschijnen bij het gesprek met Netanyahu. Bij hem was het ook niet nodig. „Ik kom sowieso niet. Ik zie het nut niet in van een gesprek waarin alleen beleefdheden worden uitgewisseld.”
Van het uitwisselen van beleefdheden is trouwens geen sprake. Kamerleden zullen de Israëlische premier aanspreken op de nederzettingenpolitiek, de afscheidingsmuur op de Westoever en de behandeling van Palestijnen.
[10]
”Een ”democratie”, die openlijk discrimineert [verschillende rechtssystemen
in Israel en de bezette gebieden, ten nadele van de Palestijnen] [10]
die zich racistisch opstelt jegens Afrikaanse asielzoekers en Ethiopische
Joden. [11]
Een ”democratie”, die sinds 1967 in de bezette gebieden dood en
verderf zaait, Palestijnse gevangenen foltert, land en water steelt en
de Gazaanse bevolking uithongert. [12]”
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND [2016]/VERBAAL PAK
SLAAG AAN VVD’er HAN TEN BROEKE
ASTRID ESSED
16 SEPTEMBER 2016
 
 
 
[11]
 
 
THE RIGHTS FORUM
HAN TEN BROEKE EN DE TRUKENDOOS VAN LIKUD
JAN KEULEN
8 SEPTEMBER 2016
 
 
 
 
[12]
 
 
REACTIE DENK OP HET PROTEST TEGEN DE KOMST
VAN NETANYAHU
 
 
From: Kuzu, T.
Sent: Tuesday, September 06, 2016 8:46 PM
Subject: Reactie op uw mail over gesprek met Netanyahu
Geachte mailer,
Ik wil u allereerst bedanken voor uw mail en uw terechte zorgen met betrekking tot de Palestijnse zaak. Als politieke beweging DENK staan wij pal achter het Palestijnse volk en vinden het onmenselijke onrecht en de criminele gruweldaden van de Israëlische regering jegens de Palestijnen onacceptabel. In de Tweede Kamer hanteren wij een zeer kritische toon. Zo hebben wij gepleit voor een importverbod uit illegale Israëlische nederzettingen, pleiten wij voor de onvoorwaardelijke erkenning van Palestina als staat en hameren wij op de schendingen van het internationaal recht door opeenvolgende Israëlische regeringen. De internationale gemeenschap, waaronder ook Nederland, kijkt al veels te lang toe hoe een volk wordt onderdrukt en verdreven van hun geboortegrond. Ik vind daarom dat het tijd is voor confrontatie. Het is tijd om te zeggen waar het op staat.De rode lopers die nu worden uitgerold voor de Israëlische premier hebben exact dezelfde kleur als het bloed dat uit aders van kinderen spatte in de zomer van 2014 in Gaza. Deze man (Netanyahu) verdient geen warm welkom en dat wil ik met mijn aanwezigheid hem kenbaar maken. Als wij geen kritische noten plaatsen tijdens het gesprek, zal de applausmachine voor het populariteitspraatje van de Israëlische premier geen of te weinig tegengeluid krijgen. Dat is dan ook de reden waarom ik het gesprek bijwoon en ik kan u garanderen dat het een pittig gesprek gaat worden. Na afloop zal ik verslag middels een video.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Tunahan Kuzu
Fractievoorzitter DENK
[13]
 
REACTIE DENK OP HET PROTEST TEGEN DE KOMST
VAN NETANYAHU
 
 
From: Kuzu, T.
Sent: Tuesday, September 06, 2016 8:46 PM
Subject: Reactie op uw mail over gesprek met Netanyahu
Geachte mailer,
Ik wil u allereerst bedanken voor uw mail en uw terechte zorgen met betrekking tot de Palestijnse zaak. Als politieke beweging DENK staan wij pal achter het Palestijnse volk en vinden het onmenselijke onrecht en de criminele gruweldaden van de Israëlische regering jegens de Palestijnen onacceptabel. In de Tweede Kamer hanteren wij een zeer kritische toon. Zo hebben wij gepleit voor een importverbod uit illegale Israëlische nederzettingen, pleiten wij voor de onvoorwaardelijke erkenning van Palestina als staat en hameren wij op de schendingen van het internationaal recht door opeenvolgende Israëlische regeringen. De internationale gemeenschap, waaronder ook Nederland, kijkt al veels te lang toe hoe een volk wordt onderdrukt en verdreven van hun geboortegrond. Ik vind daarom dat het tijd is voor confrontatie. Het is tijd om te zeggen waar het op staat.De rode lopers die nu worden uitgerold voor de Israëlische premier hebben exact dezelfde kleur als het bloed dat uit aders van kinderen spatte in de zomer van 2014 in Gaza. Deze man (Netanyahu) verdient geen warm welkom en dat wil ik met mijn aanwezigheid hem kenbaar maken. Als wij geen kritische noten plaatsen tijdens het gesprek, zal de applausmachine voor het populariteitspraatje van de Israëlische premier geen of te weinig tegengeluid krijgen. Dat is dan ook de reden waarom ik het gesprek bijwoon en ik kan u garanderen dat het een pittig gesprek gaat worden. Na afloop zal ik verslag middels een video.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Tunahan Kuzu
Fractievoorzitter DENK
[14]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[15]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[16]
”Omdat het tijd wordt om na te denken over de staat van ons land. Na de aanslagen van 11 september 2001 veranderde het politieke klimaat in Nederland. Het Nederlandse poldermodel werd de prullenmand ingegooid, harde oneliners wonnen het van de nuance en de multiculturele samenleving werd verafschuwd. Er kwam steeds meer een ‘wij’-tegen-‘zij’-stemming. Steeds meer politieke partijen namen afstand van de waarde van diversiteit en ruilden hun principes in voor groepsdenken en electoraal calculatiegedrag. Omdat de politiek en de samenleving in toenemende mate zijn verruwd, verhard en verrechtst is er sprake van onbalans in ons land. Er is behoefte aan een stevig geluid om die balans te herstellen.”
DENK
POLITIEK MANIFEST
WAAROM HEEFT NEDERLAND DENK NODIG
”Nederland is van oudsher een immigratieland, omdat Nederland al vrij vroeg bekend stond om zijn tolerantie en vrijheid. De laatste jaren neemt de tolerantie en vrijheid af. Omdat (politieke) haatzaaiers alleen de verschillen tussen de mensen benadrukken waardoor er verwijdering tussen de mensen ontstaat in plaats van verbinding. Een zorgelijke ontwikkeling die wij blijven bestrijden.”
BEWEGING DENK
VERDRAAGZAME SAMENLEVING
”Politieke haatzaaiers zijn er vooral het afgelopen decennium in geslaagd en slagen er steeds vaker in om verschillen tussen groepen mensen te benadrukken voor hun eigen gewin. Mensen die vaker kwetsbaarder zijn door hun sociaal-economische positie, worden in een hoekje geduwd en verantwoordelijk gesteld voor daden die zij niet hebben begaan. Zo worden moslims in Nederland gevraagd afstand te nemen van de gruweldaden van terroristen. Alsof het een vanzelfsprekendheid zou zijn dat alle moslims terroristen zouden steunen of zelfs terroristen zouden zijn.”
EEN VERDRAAGZAME SAMENLEVING WAARIN WIJ
ELKAAR ACCEPTEREN
POLITIEK MANIFEST DENK
FEBRUARI 2015
”Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Denk) wil dat het kabinet de financiering van omroep Powned gaat heroverwegen. De omroep maakte onlangs een filmpje over een safari in de Amsterdamse Bijlmer. Volgens Kuzu heeft Powned daarmee  ‘de grens tussen stigmatisering en satire overschreden’. In het Powned-filmpje worden mensen volgens hem benaderd als ‘dieren’. Ze worden volgens Kuzu neergezet als criminelen en gedegradeerd tot tweederangsburgers.
“En dan wordt dit ook nog gedaan door de publieke omroep. Mensen worden dus gewoon geschoffeerd en gestigmatiseerd op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Van uw en mijn geld. Dit kan niet.”
THE POSTONLINE
TUNAHAN KUZU (DENK): GEEN BELASTINGGELD
MEER VOOR POWNED
8 MAART 2016
POWNED EN DE BIJLMERSAFARI/RACISTISCH, ”LACHWEKKEND”/
DE ZWARTE ”INBOORLING” IN ERE HERSTELD
ASTRID ESSED
14 MAART 2016
[17]
”De man, die sinds de oprichting van zijn partij systematisch haat zaait
tegen moslims, allochtonen en vluchtelingen [58], die zich solidariseert
met een extreem-rechtse beweging als Pegida [59], die banden
onderhoudt met extreem-rechtse politici als Vlaams Belang leider
Filip de Winter en Front National leider Marine Le Pen [60], wordt
standaard de hand boven het hoofd gehouden door media en
politiek.
Want wat hij ook doet:
Of hij nu oproept, de Koran te verbieden [61], administratieve detentie in
te stellen tegen terreurverdachten [62], een ”Marokkanendebat” [63], het aanwakkeren van verzet tegen
de komst van oorlogsvluchtelngen [64],  of het preventief opsluiten
van mannelijke asielzoekers [zonder dat zij strafbare feiten begaan
hebben dus] in AZC’s [65], de Politici reageren als slappe was.
Zelfs de aanvankelijke verontwaardiging over zijn hatespeech ”minder
minder” [66] is al grotendeels weer weggeebt.
Al wat de heren Politici doen is wat tegensputteren, even ”in rep en
roer zijn” en daarna wachten op de volgende misdadige chicane
van deze Rattenvanger van Hamelen [67], die er toch maar in slaagt,
zijn populariteit steeds maar weer te vergroten. [68]
Tegen zo”n Marokkanendebat had een principieel protest van
alle niet PVV politici moeten komen, omdat het openlijk racistisch is.
”Minder, minder” had moeten leiden tot een eenduidig cordon sannitaire,
in plaats van tijdelijke verontwaardiging en morele lippendienst aan
non discriminatie.
Maar ja, als je ziet, dat de politie anti Pegida demonstranten preventief
arresteert [69], de Gemeente Amsterdam ”linkse activisten” waarschuwt,
een demonstratie van de extreem-rechtse NVU geen strobreed in de
weg te leggen [70] en meer van dat triests, moet de houding van
de ”bazen” van de politie en het boven Gemeentes geplaatste
Gezag, de Staatsdienaren, geen verbazing wekken.
Maar het is meer dan slapheid en gedoging.
Het is ook steeds meer meegaan met de Boodschap van Uitsluiting
van die kromme man, Wilders:
Ik noemde al de door Rutte en Samsom geinstigeerde  EU ”Turkije deal” [71]
, waarbij het recht op asiel is platgebombardeerd.[72]
Maar ook discriminerende voorstellen van de niet PVV partijen:
Zoals dat uit PvdA koker, waarbij mensen
van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde
premies hebben betaald, een lager niveau aan
kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]
zouden ontvangen in hun land van herkomst of in
het geheel niet, met een
naar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [73]
Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premier
Asscher.
En dan was er nog uit de koker van de VVD een
initiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan de
komst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaarden
zouden worden gesteld. [74]
Terwijl zij als deel van het Koninkrijk
der Nederlanden dezelfde rechten hebben als andere
Nederlanders.
Maar dat lijkt slechts op papier.”
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE
KROMME HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

Reacties uitgeschakeld voor Denk leider Kuzu weigert Netanyahu hand te geven/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.