Open Brief aan Netanyahu/Adhesiebetuiging, maar ook kritiek

 

Image result for destruction of Gaza

VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

EN HET ZWAARD!
GEWAPEND VERZET TEGEN HET LEGER VAN
DE BEZETTINGSMACHT  IS
INTERNATIONAALRECHTELIJK GELEGITIMEERD!
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OPEN BRIEF AAN NETANYAHU/ADHESIEBETUIGING, MAAR OOK

KRITIEK
AAN DE HEER M SERVAES
PVDA TWEEDE KAMERLID. BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:
Adhesiebetuiging met uw ”Open Brief aan Netanyahu”
En enkele punten van kritiek.
Geachte heer Servaes,
Ik behoor tot een van de velen [gelukkig was het een krachtig mailprotest!]
die u en andere [euro] parlementariers hebben aangeschreven over het vorige week plaatsgevonden
bezoek van de Israelische premier Netanyahu.
Daarin heb ik [zoals die velen], u opgeroepen, niet
bij zijn ontvangst aanwezig te zijn.
Met andere woorden:
Het bezoek van Netanyahu te boycotten.

 

 

De redenen daarvoor kent u:
De gecontinueerde en structurele Israelische schendingen
van het Internationaal Recht, de Israelische
bezetting van de Palestijnse gebieden, dan de illegale nederzettingen,
de illegale Muur, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bij
militaire Israelische campagnes grootschalig gepleegde oorlogsmisdaden
en de dagelijks in de bezette Palestijnse gebieden gepleegde mensen
rechtenschendingen.
Zo heb ik het tenminste in mijn schrijven aan u verwoord. [1]
De andere schrijvers zullen woorden van gelijke strekking
gebruikt hebben.
Naast boycot van het bezoek van Netanyahu heb ik nog meer eisen
aan u gesteld, waarop ik aanstonds terugkom.
U hebt ervoor gekozen, toch aanwezig te zijn en het debat
met Netanyahu te willen aangaan.
Dat heb ik enerzijds gewaardeerd, omdat daaraan is voorafgegaan
een moedug, kritisch schrijven naar Netanyahu toe, uw
”Open Brief aan Netanyahu” [2], waarvoor van harte mijn adhesiebetuiging.
Anderszijds vraag ik mij af:
Waarom een gesprek aangaan met iemand, die op de meest grove
wijze lak heeft aan het Internationaal Recht, door niet alleen
de bezetting te continueren, oorlogsmisdaden te plegen en de
wurgende Gaza Blokkade in stand te houden, maar vooral ook
brutaal door te gaan met de bouw van de illegale nederzettingen. [3]
Hoe vaak heeft de Amerikaanse president Obama Netanyahu wel
niet opgeroepen, te stoppen met die nederzettingenuitbreiding. [4]
Hoe vaak heeft de EU hem daarover wel niet gekapitteld? [5]
Allemaal aan dovemansoren gericht.
Op die nederzettingenuitbreiding wijst u in uw Open Brief aan Netanyahu [6]
Ook wijst u op de destructieve gevolgen van de illegale Israelische Muur [7],
de in Gaza gepleegde oorlogsmisdaden en de nu 49 jarige Israelische
bezetting van de Palestijnse gebieden.
BRAVO!
De Blokkade van Gaza noemt u niet, maar ik ben ervan overtuigd,
dat u die ook meerekent in het lijstje van Israelische wandaden.
Ik ben er niet verbaasd over, dat u in uw goede bedoelingen teleurgesteld
werd [8] en dat Netanyahu een gehard verdediger bleef van wat slecht is:
De Israelische bezetting, de nederzettingenbouw, de Muur en ga maar
zo door.
U had dat kunnen verwachten, maar toch moedig [dat meen ik],
dat u de confrontatie bent aangegaan.
PUNTEN VAN KRITIEK:
Bravo dus, maar ook kritiek.
Ik begrijp uw emotie over de Holocaust en hoe gevoelig dat ligt.
Daarop wil ik niet te diep ingaan, al wil ik er WEL over kwijt,
dat de Holocaust een puur WESTERSE misdaad is, waar de
Palestijnen part noch deel hebben, dat het zionisme eind 19e
eeuw is ontstaan als een neo kolonialistisch avontuur
[zoals in die tijd algemeen werd gedacht], en als zodanig is uitgevoerd:
het stichten van een Staat in anderman’s land, tegen het zelfbeschikkingsrecht
van de originele, Arabisch Palestijnse bevolking in.
Maar dat laat ik hier voor wat het is.
Mijn kritiek geldt meer deze zinsnede in uw Open Brief aan Netanyahu [9]
”ik ken uw land en ik ken de uitdagingen waar Israël in de regio voor staat. Zoals ik zijn er veel Nederlanders die het beste met uw land voorhebben.” [10]
Daarin verschillen wij van mening, u en ik.
Want wie de ontstaansgeschiedenis van Israel kent, de neo
kolonialistische conceptie en de basis waarop de Staat Israel gebouwd is,
massaslachtingen en etnische zuiveringen [11], kan onmogelijk het
beste voorhebben met Israel als STAAT.
Ik hoop, dat u dat gaandeweg ook zal inzien.
En dat staat natuurlijk los van zijn BEWONERS.
Met de bewoners van Israel heb ik natuurlijk, ongeacht afkomst,
het beste voor.
Maar dat geldt NIET voor de politiek-militair verantwoordelijken
voor etnische zuiveringen en oorlogsmisdaden.
Degenen, die de Israelische Staat gemaakt hebben tot wat hij
nu is en hiermee nog doorgaan, zoals premier Netanyahu en co.
Waardering en kritiek dus op uw ”Open Brief aan Netanyahu” [12]
Maar de waardering overheerst.
 
Ik ben blij, dat u zich zo onverbloemd en moedig hebt uitgesproken,
waarmee u een voorbeeld bent voor vele parlementariers, de goeden
natuurlijk niet te na gesproken.
 
Een dringend verzoek nog, wat samenhangt met mijn eerder
gestelde eisen:
 
Of u een motie zou willen indienen en/of zou willen ondersteunen
waarin wordt bepleit, dat Israelische
politici niet meer welkom zijn, zolang Israel het Internationaal Recht
niet respecteert.
Dus:
Bezetting opheffen.
Alle nederzettingen ontmantelen.
Illegale Muur afbreken.
Opheffing Gaza Blokkade
Erkenning Recht op Terugkeer. [13]
Nog belangrijker is, dat u zich wilt inzetten  voor het opschorten dan wel opzeggen
van het Associatieverdrag, dat een duidelijke mensenrechten
clausule heeft. [14]
De tijd van praten is voorbij.
DADEN zijn het, die Nederland en de EU moeten stellen!
Dit is ook in de geest van uw ”Open Brief aan Netanyahu” [15]
en ik hoop dan ook, dat u daaraan [aan het opheffen/opschorten
van het Associatieverdrag met Israel] gevolg wilt geven.
Pas dan kan een begin gemaakt worden met gerechtigheid
in Palestina/Israel.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en blijf uw
inzetten voor een rechtvaardig Palestina/Israel.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

[1]

VOOR HET GEMAK NIET DE VOLLEDIGE TEKST
VAN DE AAN U EN ANDERE PARLEMENTS EN EUROPARLEMENTS
LEDEN GESCHREVEN  BRIEF, MAAR DE LINK
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016
[2]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016

Open brief aan Netanyahu

door Michiel Servaes op 6 september 2016

Open brief aan Netanyahu

 Foto Wikipedia / MathKnight

Geachte premier Netanyahu,

Deze week bezoekt u Nederland. Ik heb de afgelopen dagen veel berichten van mensen ontvangen die grote moeite hebben met uw komst. Ze noemen u een oorlogsmisdadiger en vragen mij niet aanwezig te zijn bij uw ontvangst in de Tweede Kamer. Ik heb hen laten weten dat ik uw bereidheid om het debat aan te gaan juist zeer waardeer.

Ik zie het als een mogelijkheid om u aan te spreken op uw beleid om illegale nederzettingen te blijven bouwen in bezet gebied. Ik zal u voorhouden hoe u het leven op de Westelijke Jordaanoever frustreert door de scheidingsmuur en de sloop van Palestijnse huizen. Ik zal u aanspreken op de situatie in Gaza dat op uw bevel werd platgebombardeerd met duizenden doden, gewonden en nóg minder perspectief voor de bevolking tot gevolg. Ik zal u erop wijzen dat Nederland een grondwettelijke plicht heeft de internationale rechtsorde te bevorderen, terwijl uw regering deze keer op keer met voeten treedt.

Ik realiseer me dat u deze kritiek eerder heeft gehoord. Ik weet dat u als geen ander in staat bent om te wijzen op de verdeeldheid aan Palestijnse zijde en op de grote dreigingen in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk zult u mij ook voorhouden dat het gemakkelijk praten is vanuit het veilige Nederland. Wellicht zult u mij zelfs herinneren aan de donkere geschiedenis van het joodse volk in Europa, wijzen op de morele opgave die dit voor ons betekent en uw afschuw uitspreken over het toenemende antisemitisme, ook in Nederland.

Terechte punten, logische zorgen. Als kleinzoon van grootouders die de holocaust wisten te overleven, ben ik opgegroeid met hun verhalen. Toen ik Yad Vashem bezocht besefte ik me ten diepste hoe bijzonder het is dat hun getuigenis voor het Shoah-project in de bibliotheek van het museum ligt opgeslagen. Mijn tante, moeder en zus brachten een deel van hun leven in Israël door. Tegenwoordig houdt mijn neef, die tegen de Golanvlakte woont, ons via social media op de hoogte van hoe het mijn familie in uw land vergaat.

Laten we dat deel van het gesprek dus overslaan. Ik ken de geschiedenis, ik ken uw land en ik ken de uitdagingen waar Israël in de regio voor staat. Zoals ik zijn er veel Nederlanders die het beste met uw land voorhebben. Wij steunden u in moeilijke tijden. Het maakt het des te pijnlijker dat u het mij en al die anderen zo verdomd lastig maakt om dat te blijven doen.

Laten we het daarom hebben over hoe het komt dat de steun voor het beleid van Israël in Nederland zo sterk is afgenomen. Wellicht kunt u daarbij niet louter op anderen en op externe omstandigheden wijzen, maar bent u bereid om juist uw eigen verantwoordelijkheid tegen het licht te houden. Alleen u en uw regering kunnen immers besluiten om te stoppen met het schenden van het internationaal recht en echt leiderschap te tonen door de Palestijnse staat te erkennen.

Het is nog niet te laat, maar met de aankomende, trieste mijlpaal in 2017 van 50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden worden de mogelijkheden wel rap schaarser. Hoe snel het begrip voor uw aanpak in de Nederlandse politiek is weggevloeid bleek kort voor de zomer. Voor het eerst steunde een parlementaire meerderheid een motie waarin klip en klaar gesteld wordt dat de samenwerking met Israël wordt opgeschort als uw regering illegaal beleid blijft voeren en vredesinitiatieven blijft afwijzen. Een ruime meerderheid in de Nederlandse samenleving denkt er precies zo over.

Ik hoop dat u zich realiseert dat alleen een radicale ommekeer in uw beleid deze trend nog kan keren. Uit betrokkenheid met Israël zal ik u daarom oproepen te stoppen met uw destructieve bezettingspolitiek en niet langer weg te lopen voor vredesbesprekingen. Want alleen in dat geval kunnen ik en vele anderen het weer opnemen voor uw land.

Ik zie uit naar ons gesprek.

Michiel Servaes
Buitenlandwoordvoerder PvdA

[3]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016
GLOBES
DESPITE INTERNATIONAL CONDEMNATION, JERUSALEM’S
DISTRICT PLANNING AND BUILDING COMMITTEE HAS
SUBMITTED A PLAN FOR 770 HOMES NEAR GILO
24 JULY 2016
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN OOST JERUZALEM UIT
27 APRIL 2015
HET PAROOL
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN OOST-JERUZALEM UIT
27 APRIL 2015
[4]

ISRAEL ACTS TO EXPAND SETTLEMENTS IN

THE WEST BANK AS NETANYAHU MEETS WITH
OBAMA
9 NOVEMBER 2015

https://news.vice.com/article/ israel-acts-to-expand-settleme nts-in-the-west-bank-as-netany ahu-meets-with-obama

MONDOWEISS

NETANYAHU FLIPS THE BIRD TO OBAMA-
2200 MORE SETTLEMENT UNITS
9 NOVEMBER 2015

http://mondoweiss.net/2015/11/ netanyahu-flips-settlements/

NEW YORK TIMES
IN CURT EXCHANGE, U.S. FAULTS ISRAEL ON HOUSING
9 NOVEMBER 2010

THE NATIONAL WORLD

NETANYAHU DEFIES OBAMA ON ISRAELI SETTLEMENT FREEZE
6 SEPTEMBER 2009
[5]
“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” 
 
 
EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EAST
PEACE PROCESS
14 MAY 2012
[6]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016
[7]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
[8]

Lang maar teleurstellend gesprek met #Netanyahu. Conflict schuld van iedereen behalve Israël. 1/4

[9]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016
[10]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016
[11]
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL
EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
[12]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016
[13]
ZIE VOOR GESTELDE EISEN DE LINK NAAR
MIJN BRIEF AAN U EN DE ANDERE [EURO] PARLEMENTARIERS
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016
[14]
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THE
ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
21 JUNE 2000
[15]
OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016

Reacties uitgeschakeld voor Open Brief aan Netanyahu/Adhesiebetuiging, maar ook kritiek

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.