Stroom blijft uit in Vluchtgarage/Brief aan leden Stadsdeelraad Zuid-Oost

AAN DE LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD ZUID-OOST
Onderwerp:
Uw weigering, elementaire voorzieningen toe te kennen aan de vluchtelingen,
verblijvend in de ”Vluchtgarage”, Kralenbeek 100
”In terms of economic and social rights, the Assembly considers, that the following minimum
rights, inter alia, should apply:
13.1 adequate housing and shelter guaranteeing human dignity should be afforded to irregular migrants”
RESOLUTIE 1509
RAAD VAN EUROPA
“HUMAN RIGHTS OF IRREGULAR MIGRANTS”
Geachte leden van de Stadsdeelraad Zuid-Oost,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Als inwoner van Amsterdam Zuid-Oost uit ik mijn protest en verontwaardiging  over
de in uw vergadering genomen beslissing, de vluchtelingen in de Vluchtgarage [hun zoveelste
vlucht/bivakkeeradres] niet van elementaire voorzieningen te voorzien [1]
Het gaat hier om electriciteit, warm water en sanitair.
Uw vergadering kon niet verder komen dan de toezegging, dat deze groep opgejaagde
uitgeprocedeerde asielzoekers voorlopig in garage Kralenbeek mocht blijven.
Ik beschouw uw weigering van de elementaire voorzieningen niet alleen als
een ernstige mensenrechtenschending, maar vooral als
barbaars en inhumaan, zeker met de aanstaande winter op komst.
Nadrukkelijk respect voor de Christen-Unie, die de motie
voor het verlenen van voorzieningen heeft geentameerd [2] EN de Staatsdeelraadsleden, die deze
motie wel hebben gesteund.
Zowel de Christenunie als de betreffende Stadsdeelraadsleden hebben laten zien, waaraan het
de tegenstemmers ontbreekt:
Elementaire humaniteit en respect voor de rechten van ieder mens, of deze nu wel
of niet ”legaal” in Nederland verblijft.
Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar aangezien dat voor de tegenstemmers voor deze voorzieningen
kennelijk niet het geval is, wil ik even in herinnering brengen de door Nederland eveneens gesteunde
Resolutie 1509 van de Raad van Europa, waarin het recht op ”housing and shelter” van ”irregular migrants” [illegalen dus]
wordt erkend. [3]
ACHTERGROND/OVER HET GESOL MET MENSEN
Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat de 50 vluchtelingen waar het om gaat, behoren
tot een grotere groep uitgeprocedeerde vluchtelingen, die vanwege de oorlogsomstandigheden
niet uitzetbaar zijn.
Toch hebben zij op geen enkele voorziening recht, waarop de Nederlandse burger wel aanspraak
kan maken, behalve het recht op medische hulp en het recht op evt juridische bijstand.
Het recht op huisvesting, basisbehoeften als voedsel en drank, de meest normale zaken,
geldt voor hen niet.
Een schande voor de Nederlandse Overheid, maar ook een schande voor u, die hen eveneens het
recht, als een mens te leven, ontzegt.
Met deze groep is op een schandalige wijze door de Gemeente van de Centrale Stad gesold.
Eerst ontruimd van de Notweg [4]
Daarna van Vluchtkerk [5], naar Vluchtflat [6], naar Vluchtbajes [7]
En nu is een groep van 50 mensen, die om begrijpelijke reden niet naar de Vluchtbajes wilden
[getraumatiseerde herinneringen vanwege de allesbehalve Nederlandse vreemdelingendetentiecentra]
aangeland in de Vluchtgarage en laat u hen, letterlijk, in de kou staan.
Niet alleen inhumaan, maar ook nog hypocriet.
Wel steekt Stadsdeelvoorzitter T Herrema met groot vertoon de lichtjes van een van de Kerstbomen
in de Arena Poort aan[8]  maar voor diegenen, die om bescherming en warmte vragen in de Garage
Kralenbeek, is geen plaats in de Herberg.
TENSLOTTE/AAN DE TEGENSTEMMERS
In uw vergadering is de beslissing genomen, een groep vluchtelingen in de Vluchtgarage
Kralenbeek uit te sluiten van de meest basale voorzieningen, electriciteit, warm water
en sanitair.
Een schandelijke beslissing, haaks op alle fatsoens en beschavingsregels.
U kunt echter nog op uw schreden terugkeren door alsnog deze mensen te voorzien van
voorzieningen, waardoor zij als mens kunnen leven, tijdens deze winter en daarna.
Van harte nodig ik u uit, het juiste te doen en voorzieningen voor hen aan te sluiten.
En hen te voorzien van elementaire levensbehoeften als warmte, voedsel en drank.
Zo niet
Denkt u dan maar eens na over uw inhumaniteit, als u aan uw welgevulde Kersttafel zit.
Maar ik reken erop, dat u mensenrechten zult laten prevaleren en alsnog de juiste beslissing neemt.
Vriendelijke groeten en van harte beterschap toegewenst
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
[2]
CHRISTEN UNIE
HOLLANDS KROON
PAROOL: ” STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE”
”In terms of economic and social rights, the Assembly considers, that the following minimum
rights, inter alia, should apply:
13.1 adequate housing and shelter guaranteeing human dignity should be afforded to irregular migrants”
RESOLUTIE 1509
RAAD VAN EUROPA
“HUMAN RIGHTS OF IRREGULAR MIGRANTS”
[3]
”In terms of economic and social rights, the Assembly considers, that the following minimum
rights, inter alia, should apply:
13.1 adequate housing and shelter guaranteeing human dignity should be afforded to irregular migrants”
RESOLUTIE 1509
RAAD VAN EUROPA
“HUMAN RIGHTS OF IRREGULAR MIGRANTS”
[4]
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD
AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
[5]
NOS
ALLE ASIELZOEKERS UIT VLUCHTKERK
31 MEI 2013
[6]
HET PAROOL
BEWONERS VLUCHTFLAT PER 1 OCTOBER OP STRAAT
20 SEPTEMBER 2013
[7]
Toelichting:
Een deel van de vluchtelingen is accoord gegaan met verblijf in de Vluchtbajes,
een deel niet, die dus nu in de Vluchtgarage zit
NIEUWS.NL
ASIELZOEKERS WEIGEREN VLUCHTBAJES TOCH
28 NOVEMBER 2013
NIEUWS.NL
ASIELZOEKERS GAAN TOCH KIJKEN IN VLUCHTBAJES
27 NOVEMBER 2013
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
[8]
GEMEENTE AMSTERDAM
STADSDEEL ZUID-OOST
ZUID-OOST IN KERSTSFEER
18 DECEMBER 2013

Reacties uitgeschakeld voor Stroom blijft uit in Vluchtgarage/Brief aan leden Stadsdeelraad Zuid-Oost

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.