Amsterdam breidt opvang asielzoekers uit/Misdadige hypocrisie Gemeente Amsterdam

 

 

 

DE GEMEENTE AMSTERDAM IS GEEN GOEDE FEE, DIE EEN
KASTEEL AAN HET EIND VAN  DE REGENBOOG TOVERT VOOR
DE VLUCHTELINGEN

DEZE ”REGENBOOG” IS HET EINDSTATION VAN
DE VLUCHTELINGEN/OORLOG EN ELLENDE

BED, BAD EN BROOD REGELING OF ”24 UURS OPVANG”/
LOOD OM OUD IJZER, BEIDEN CHANTAGEMIDDELEN OM DE
VLUCHTELINGEN TERUG TE VOEREN NAAR OORLOG, ARMOEDE
EN VERVOLGING

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN NEDERLAND
Het ergste van dit bericht over de ”uitbreiding” van de ”opvang” vind ik nog, dat de Gemeente Amsterdam wordt voorgesteld als een soort ”Petemoei”,van Assepoester, een weldoende Fee. [1]
Niets is minder waar:
Met dit schijnbaar humane voorstel [daarop kom ik terug] probeert de Gemeente
de aandacht af te leiden van haar verderfelijke opstelling tegen de uitgeprocedeerden, die vanaf 2012 actie voeren tegen hun rechteloze situatie.
Bovendien komt die ”uitgebreide opvang neer op chantage:

 

Maar eerst:
EEN TERUGBLIK:
Na door de Gemeente te zijn ontruimd uit tentenkamp Notweg [2], werden ze keer
op keer verdreven zonder enige gemeentelijke opvang, totdat de Gemeente plotseling voorzag  in een opvang in het voormalige Huis van Bewaring, de Vluchthaven. [3]
Wie dacht, dat de Gemeente nu een humaner beleid wilde voeren, kwam
bedrogen uit.
Chantage was het en anders niet. [4]
Want voorwaarde voor deze ”opvang” was, meewerken aan terugkeer naar
het land van herkomst. [5]
Dit terwijl de Gemeente heel goed wist, dat dat niet kon.
Dat daarom nu juist de acties van de uitgeprocedeerden waren begonnen.
Het gaat hier immers om uitgeprocedeerde
vluchtelingen, die niet terug kunnen naar hun land
van herkomst vanwege de onveilige en/of  oorlogssituatie
en zij, die eigenlijk een asielstatus zouden moeten krijgen,
maar vaak ten onrechte zijn uitgeprocedeerd.[6]
Toen de uitgeprocedeerden weigerden mee te werken aan hun
eigen ondergang [want dat is uitzetting naar oorlogsgebieden,
armoede en vervolging], liet de Gemeente zich van een andere kant
zien.
Ze wilde een ”razendsnelle ontruiming”, waarbij de kosten
op de vluchtelingen zouden verhaald…….[7]
De vluchtelingen vertrokken ”vrijwillig”, in de stromende regen,
werden door de politie uit het Oosterpark verdreven, waar ze tentjes
wilden opzetten, waarna de Muiderkerk  haar deuren opende. [8]
De vluchtelingen kraakten Linnaeushof [Vluchtopvang] werden
vandaar verdreven, de zwerftocht ging van hot naar her, uiteindelijk
belandden ze in het Vluchtgebouw, moesten daar tenslotte ook
weg, gingen naar Noord [Vluchtloods], maar de locatie was te
klein en hebben nu het voormalige Stadsdeelkantoor Nieuw
West gekraakt. [9]
And guess what?
De o zo weldoende en ”humane” Gemeente heeft aangifte tegen
hen gedaan…… [10]
Dat is deze groep vluchtelingen.
Een andere groep uitgeprocedeerden, die niet geregistreerd stond
bij Vluchtelingenwerk en dus niet in aanmerking kwam voor de gemeentelijke
”opvang” in de Vluchthaven, bivakkeerde [want wonen kan ik het niet
noemen] ruim anderhalf jaar in de Vluchtgarage in Amsterdam
Zuid Oost, waar de Stadsdeelraad Zuid Oost weigerde enige voorziening
aan te brengen. [11]
Zowel het College voor de Rechten van de Mens als Amnesty International
noemden de omstandigheden ”mensonwaardig” [12]
Ook deze groep werd tenslotte ontruimd
en kon terecht in een door solidaire krakers voor hen
gekraakte ”Vluchttoren”, een adres in Amsterdam West. [13]
Ook daar weer een zwaard van Damocles, omdat ze er tot
eind augustus mogen blijven zitten.
En dan? [14]
Joost mag het weten…….
DE GEMEENTE AMSTERDAM ALS GOEDE FEE
VERGEET HET MAAR
CHANTAGE, WAT DE KLOK SLAAT…….
Over de  klacht van de PKN [Protestantse Kerk Nederland]
bij het ECSR  [Europees Comite voor Sociale Rechten]  over de rechteloze positie van uitgeprocedeerden [geen recht op  elementaire voorzieningen]
heb ik al eerder geschreven. [15]
De toegewezen klacht werd overgenomen door de rechter, die
Gemeente en Rijk verplichtte tot een bed, bad en brood regeling
voor uitgeprocedeerden. [16]
Na de schimmige resolutie van het Comite  van Ministers
[over de beslissing van het ECSR]
kwam het kabinet tenslotte met het bed, bad en brood akkoord, dat
erop neerkwam, dat de vluchtelingen alleen in aanmerking kwamen
als ze wilden meewerken aan terugkeer. [17]
Eten en een slaapplaats dus onder chantage. [18]
Weerzinwekkend.
En wat doet nu de Gemeente Amsterdam?
Net als met de ”gemeentelijke opvang” in de Vluchthaven,
doorgaan op het ingeslagen pad der chantage.
Eigenlijk hetzelfde als het kabinet doet, alleen komt
de zogenaamde ”uitgebreide opvang” van de uitgeprocedeerden
erop neer, dat het geen nachtopvang is [wat de bed, bad en brood
regeling is], maar een 24 uurs opvang.
Voor de rest is het idee helemaal gelijk aan dat van de regering:
”Alleen opvang bij meewerking aan terugkeer.” [19]
En anders…….
Weer op straat
EPILOOG
Vanaf het moment dat de uitgeprocedeerde asielzoekers in
Amsterdam zich zichtbaar opstelden en actie begonnen
te voeren voor hun uitzichtloze situatie, hebben burgemeester
van der Laan en in zijn kielzog, de Gemeente Amsterdam, zich
schandalig gedragen.
Van der Laan liet tentenkamp Notweg ontruimen [20],
terwijl hij wist, dat deze mensen geen dak boven hun hoofd hadden.
Op geen enkele manier gaf de Gemeente voorzieningen, zelfs
de meest elementaire niet, terwijl deze groep uitgeprocedeerden
overal werden verdreven.
Wat de Gemeente aanbood was chantage:
Opvang alleen als je meewerkt aan terugkeer naar je land.
Wat dus neerkomt op meewerken aan je eigen ondergang.
Terug naar oorlog, vervolging en armoede.
Tweemaal heeft de Gemeente een dergelijk misdadig voorstel:
Eerst bij de Vluchthaven [21] en nu, recentelijk een 24 uurs opvang
alleen bij ”meewerken aan terugkeer. [22]
Van der Laan, die zich ”vriend van de vluchtelingen” noemde,
wilde de ontruimingskosten van de Vluchthaven op de vluchtelingen
verhalen. [23]
Zo laten ze steeds meer hun masker
vallen met hun  good cop/bad cop spelletje met de Staat, eerst
met Teeven, nu met diens opvolger Dijkhoff.
Aan het woord laat ik tenslotte de vluchtelingen zelf, die als
geen ander hun positie duidelijk kunnen maken.
Luister naar de vluchtelingen:
””Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?”  [24]
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS!
Astrid Essed
NOTEN
[1]

WIKIPEDIA
ASSEPOESTER
[2]
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD
AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
[3]
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
[4]
”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomen
omdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
[5]
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
[6]
”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”
…….
…….
”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
[7]
”Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.”
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
[8]

”De politie dreigde het tentenkamp te ontruimen.

Om de confrontatie te voorkomen, pakten de vluchtelingen hun spullen weer in en vertrokken voor een nacht door de stad zwerven. De Muiderkerk hielp hen uit de brand. Zij boden een slaapplek aan. Rampenplan zorgde voor warme soep.”

NO BORDER
VLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
[9]
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD/
UITVERKOOP RECHTEN VLUCHTELINGEN
ASTRID ESSED
 
 
WIJ ZIJN HIER KRAAKT NIEUW PAND
 
 
 
DE VLUCHTELINGEN VAN HET VLUCHTGEBOUW/VLUCHTLOODS
HEBBEN EEN NIEUW PAND IN GEBRUIK GENOMEN
4 JUNI 2015
 
 
 
AT5
ILLEGALEN WE ARE HERE KRAKEN VOORMALIG STADSDEELKANTOOR
NIEUW WEST
4 JUNI 2015
 
 
 
 
[10]
 
 
AT5
GEMEENTE DOET AANGIFTE KRAAK ASIELZOEKERS
5 JUNI 2015
 
 
 
 
[11]
 
 
  • De groep versplintert. De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.”
NRC
VLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING VLUCHTHAVEN NIET AF
9 JULI 2014
HET PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN
VAN STADSDEEL ZUID OOST
ASTRID ESSED
[12]
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
”De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.”
AMNESTY: GEMEENTE, ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE
EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
[13]
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PAND
WEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERS
ASTRID ESSED
[14]
ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTOREN
BLIJVEN/EN DAARNA OPNIEUW VERDREVEN?/HET MISDADIGE
NEDERLANDSE ASIELBELEID
ASTRID ESSED
[15]
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD/
UITVERKOOP RECHTEN VLUCHTELINGEN
ASTRID ESSED
 
 
[16]
 
 

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

KLACHT TOEGEWEZEN:

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[17]

RESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT
[16-04-15]
VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
NRC
ONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING
15 APRIL 2015
NRC
BED, BAD, BROOD, WAT IS ER NOU EIGENLIJK
AFGESPROKEN
23 APRIL 2015
 
 
RTL NIEUWS
BRIEF OVER AKKOORD OVER BED, BAD, BROOD
22 APRIL 2015
 
 
BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAAL
VAN DE HEL
DHJANA
23 APRIL 2015
[18]
BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAAL
VAN DE HEL
DHJANA
23 APRIL 2015
[19]
”Amsterdam gaat de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
uitbreiden. Ongedocumenteerden die bereid zijn mee te werken aan een terugkeer naar het thuisland of een andere oplossing van hun situatie kunnen vanaf 1 juli terecht in een 24 uursopvang waar ze maximaal zes maanden mogen blijven.”
HET PAROOL
AMSTERDAM BIEDT UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
24 UURS OPVANG AAN
5 JUNI 2015
CHANTAGE IS GEEN OPVANG, MAAR OPVANG WEL CHANTAGE
JOKE KAVIAAR
8 JUNI 2015
[20]
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD
AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
[21]
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
[22]
HET PAROOL
AMSTERDAM BIEDT UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
24 UURS OPVANG AAN
5 JUNI 2015
[23]
”Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.”
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
[24]
”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan”
WIJ ZIJN HIER
ILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS
23 APRIL 2015

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam breidt opvang asielzoekers uit/Misdadige hypocrisie Gemeente Amsterdam

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.