Tag archieven: Vogelaarwijken

Oud-minister Ella Vogelaar overleden/Hulde aan de minister, die niet wilde discrimineren/Ingezonden Stuk

Ella Vogelaar, oud-minister van Wonen, Wijken en Integratie, op archiefbeeld. https://www.parool.nl/nederland/oud-minister-ella-vogelaar-overleden~b221027a/

ANPHTTPS://NOS.NL/ARTIKEL/2305318-ASSCHER-VOGELAAR-HAD-GROOT-HART-VOOR-ANDEREN.HTML  
HTTPS://WWW.RTLNIEUWS.NL/NIEUWS/POLITIEK/ARTIKEL/4877211/ELLA-VOGELAAR-OVERLEDEN-VOGELAARWIJKEN

ELLA VOGELAAR, BEDANKT!RUST IN VREDE

OUD-MINISTER ELLA VOGELAAR OVERLEDEN/HULDE AAN DE MINISTER, DIE NIET WILDE DISCRIMINEREN/INGEZONDEN STUK
VOORAF

Ik heb van een geinteresseerde krantelezer vernomen, dat dit Ingezonden Stuk op 20 october  is gepubliceerd door het Noord-Hollands Dagblad en ben blij, dat ik zo Ella Vogelaar een meer dan verdiende stem heb kunnen geven!Ella Vogelaar, nogmaals bedankt voor je inzet in dit leven.Voor een wereld van Vrijheid en Gelijkheid!https://www.astridessed.nl/ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden-verademing-in-de-xenofobisering-van-de-politiek-hulde-aan-een-dappere-vrouw/


Beste lezers,
U weet het.U zult het gelezen hebben, dat helaas Ella Vogelaar, PvdA oud minister voor Wonen, Wijken en Integratie [2007-2008], op maandag 7 october 2019 is overleden.Zij maakte een eind aan haar leven. [1]
Natuurlijk is iedere levensbeeindiging verschrikkelijk en tragisch en reden om mee te leven met slachtoffer en nabestaanden.Maar wat Ella Vogelaar voor mij en velen zo byzonder maakte, was niet alleen haar sociale bewogenheid en maatschappelijke betrokkenheid, maar vooral het feit, dat zij de moed had, in te gaan tegen het toen al heersende Islamofobe en xenofobe klimaat binnen de politiek, dat nu helaas een ”gewoon” verschijnsel is geworden in de politiek. [2]
De prijs, die ze daarvoor  betaalde was, dat dat de PvdA top twintig maanden na haar aantreden als minister het vertrouwen in haar opzei. [3]

Ik vond het van belang, een eerbetoon aan deze moedige vrouw te laten horen en heb daarover al eerder een artikedl geschreven. [4]
Maar dat was mij niet genoeg.Ook naar de media toe wilde ik mijn stem laten horen
Vandaar een Ingezonden Stuk, getiteld ”Ella Vogelaar, verademing in xenofobisering Nederlandse politiek”, dat ik onlangs naar een aantal Nederlandse en Belgische media heb gestuurd.
Ik weet natuurlijk niet, of ze het willen plaatsen, maar in ieder geval wil ik het hier, op mijn website, met u delen.
Zie dus mijn Ingezonden Stuk, direct daaronder.Daaronder het notenapparaat.
Ella Vogelaar, rust in  Vrede.U zal niet worden vergeten door mij en vele bewoners van de Vogelaarwijken.
Astrid Essed

ZIEHIERINGEZONDEN STUK

INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Het tragische overlijden van oud PvdA minister voor Wonen, Wijken en Integratie,Ella Vogelaar, riep herinneringen bij mij op aan een tijd, dat er nog politici waren [zoals oud D’66 leider Pechtold en oud Groen Links fractievoorzitter Halsema], die de moed hadden, ongezouten in te gaan tegen in de Tweede Kamer geuite xenofobe en Islamofobe opvattingen, zoals van PVV leider Wilders.Ella Vogelaar was zo iemand.Natuurlijk betreur ik haar overlijdensomstandigheden [zelfmoord] in het algemeen, maar dit stuk is geschreven als eerbetoon aan een vrouw, die weigerde te discrimineren.Ze heeft zich ingezet voor verbetering in de omstandigheden van volkswijken, de zogenaamde ”achterstandswijken”Voor de bestrijding van werkloosheid, achterstelling in het onderwijs, arbeidsdiscriminatie en criminaliteit.Het werden ”Vogelaarwijken”Dat ze daarbij fouten gemaakt heeft, zal best wel.Die maken we allemaal.Maar wat byzonder en principieel was, was haar inzet:Zo had zij de moed te stellen [eigenlijk op vraag van de interviewer in dagblad Trouw], dat er ooit wel gesproken zou worden over een joods-christelijke-islamitische traditie.Zo waar.Want natuurlijk zullen niet westerse moslims hun stempel drukken op de Nederlandse samenleving en de cultuur verrijken, maar Vogelaar kreeg met deze opmerking vooral de VVD en de Islamofobe PVV over haar heen, zonder noemenswaardige steun van haar eigen, PvdA partijgenoten.In het algemeen stelde ze zich te weer tegen de stigmatiserende en discriminerende opvattingen van de PVV en hun felle anti immigratiestellingname, waarbij zij -terecht- de PvdA [met name voorman Wouter Bos] verweet, dat hij daar te weinig tegen inging.In een politiek klimaat, waarbij steeds meer politieke partijen hetzij Wilders naar de mond gingen praten, hetzij hem zijn gang lieten gaan, was er voor iemand als Vogelaar geen ruimte en werd haar dan ook uiteindelijk door de PvdA top het vertrouwen opgezegd.Zo betaalde de minister, die niet wilde discrimineren, een hoge prijs.Ik en vele bewoners van de ”Vogelaarwijken” gedenken met respect en waardering de sociaal bewogen persoon, die zij was.
Astrid EssedAmsterdam
EINDE INGEZONDEN STUK

NOTEN, BEHORENDE BIJ VOORAF
[1]

NOSOUD MINISTER ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS OVERLEDEN
https://nos.nl/artikel/2305311-oud-minister-ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden.html

ADOUD-MINISTER ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS OVERLEDEN8 OCTOBER 2019
https://www.ad.nl/politiek/oud-minister-ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden~a8f8d6fe/

[2]

”VOORBEELDEN VAN RACISTISCH/UITSLUITEND GESTOOK/BELEID/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN POLITICIDEZE LIJST IS VERRE VAN COMPLEET/EEN GRIP
DEZE VOORBEELDEN STAAN ONDER NOOT 9 VAN ARTIKEL
”ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS OVERLEDEN/VERADEMING IN XENOFOBISERING POLITIEK/HULDE AAN EEN DAPPERE VROUW!ASTRID ESSED12 OCTOBER 2019
https://www.astridessed.nl/ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden-verademing-in-de-xenofobisering-van-de-politiek-hulde-aan-een-dappere-vrouw/

[3]
”Op 13 november 2008 kondigde Vogelaar aan af te treden als minister voor Wonen, Wijken en Integratie, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd. De daaropvolgende dag bood zij haar ontslag aan aan het staatshoofd.[15][16] Volgens vicepremier Wouter Bos was er een situatie ontstaan waarin het voor haar niet langer mogelijk was “gezagsvol en effectief” op te treden.”
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/AFTREDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Aftreden

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[4]

ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS OVERLEDEN/VERADEMING IN XENOFOBISERING POLITIEK/HULDE AAN EEN DAPPERE VROUW!ASTRID ESSED12 OCTOBER 2019
https://www.astridessed.nl/ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden-verademing-in-de-xenofobisering-van-de-politiek-hulde-aan-een-dappere-vrouw/

Reacties uitgeschakeld voor Oud-minister Ella Vogelaar overleden/Hulde aan de minister, die niet wilde discrimineren/Ingezonden Stuk

Opgeslagen onder Divers

Ella Vogelaar (69) onverwachts overleden/Verademing in de xenofobisering van de politiek/Hulde aan een dappere vrouw!

Ella Vogelaar, oud-minister van Wonen, Wijken en Integratie, op archiefbeeld. 

https://www.parool.nl/nederland/oud-minister-ella-vogelaar-overleden~b221027a/

ANPHTTPS://NOS.NL/ARTIKEL/2305318-ASSCHER-VOGELAAR-HAD-GROOT-HART-VOOR-ANDEREN.HTML  
HTTPS://WWW.RTLNIEUWS.NL/NIEUWS/POLITIEK/ARTIKEL/4877211/ELLA-VOGELAAR-OVERLEDEN-VOGELAARWIJKEN

ELLA VOGELAAR, BEDANKT!RUST IN VREDE

ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS OVERLEDEN/HULDE!/VERADEMING IN DE XENOFOBISERING VAN DE POLITIEK


Lodewijk Asscher✔@LodewijkA

Zo triest en zo verdrietig:
Ella Vogelaar is overleden. Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies.

Ik wens haar man Onno en alle andere nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies1,3109:52 PM – Oct 8, 
2019
https://twitter.com/NellekeVedelaar/status/1181659708870086656

Nelleke Vedelaar@NellekeVedelaar

Met Ella verliezen we een geliefd partijgenote.

View image on Twitter

Ella Vogelaar is niet meer.Voormalig PvdA minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet Balkenende IV, in 2008 afgetreden, nadat de PvdA partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd [1], heeft op 69 jarige leeftijd, lijdende aan depressies, een einde aan haar leven gemaakt. [2]Ik heb daarvan met droefheid kennisgenomen.
Natuurlijk is suicide een dieptrieste zaak, in alle gevallen en voor alle nabestaanden, maar de [onnodige] dood van minister Ella Vogelaar heeft mij zo getroffen, omdat zij een van de weinige Nederlandse Tweede Kamer politici was, die meer dan eens geprobeerd heeft, halt te roepen aan het steeds xenofobischere klimaat, niet alleen in de samenleving, maar ook in de politiek.
Dat bracht haar in conflict met een aantal politieke partijen, en tenslotte ook met de partijtop en vooral PvdA voorman Wouter Bos, waarna het vertrouwen in Vogelaar werd opgezegd. [3]
Daarom wil ik haar hulde brengen vanaf deze website.Vanaf deze plek.
DE MORTUIS NIHIL NISI BENE [4]OVER DE DODEN NIETS DAN GOEDS 
En de geschokte reacties stromen toe
Opvallend is een soort Lofrede door de PvdA ”Denkend aan Ella” [5]Dan de reacties van PvdA voorman Lodewijk Asscher en Nelleke Vedelaar,voorzitter van de Partij van de ArbeidU hebt ze gelezenZie hierboven
De fractieleider van de Christen-Unie Gert Jan Segers reageerde op Twitter[ik citeer het Parool]”Wat intens verdrietig’. Zo reageert Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie op Twitter. ‘Ik wens haar nabestaanden heel veel sterkte en iedereen die de somberte herkent de moed om hulp te zoeken.’ [6]
Ook ben ik nog de volgende reactie van premier Rutte tegengekomen:[ik citeer het AD]”Premier Mark Rutte is getroffen ‘door het tragische overlijden van Ella Vogelaar’. De premier wenst de nabestaanden veel kracht toe en laat weten goede herinneringen te hebben aan de samenwerking met Vogelaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Zij was een echte sociaal-democrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving.” [7]
JAJAVan de doden niets dan goedsDan wijs ik vooral naar de PvdA.
Kijk, ik twijfel geen moment aan de oprechtheid van de PvdA [en andere] reacties.Natuurlijk zal iedereen die zelfmoord afschuwelijk vinden.
Maar helaas heeft de PvdA, laten we het maar zeggen, zoals het is, Vogelaar tijdens haar leven op weinig verheffende wijze de laan uitgestuurd!
Omdat zij nog stond voor principes, die in het xenofobe klimaat van 2008 en ook nu, zeldzamer worden:
Principes van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, die wel op papier en met de mond worden beleden, maar in de politiek van vandaag steeds meer tot uitzondering worden.Ik wijs op:
De salonfahigkeit van racisme en xenofobie, waarbij fascistische partijen als het Forum voor Democratie en de PVV steeds meer als gewone politieke gesprekspartners worden gezien. [8]Op de toenemende xenofobie binnen de politieke gelederen, waarover meer in noot 9, maar ik haal daaruit maar de Brief aan alle Nederlanders van premier Rutte [10], die bol staat van impliciete en expliciete discriminatie. [11]En een nog griezeliger voorbeeld:De dit jaar nog [2019] gehouden overwinningsspeech van Forum voor Democratie leider Thierry Baudet, die bol staat van Westerse superioriteitstheorieen, discriminatie, haatzaaierij en regelrechte ONZIN [”We” hebben Mammoeten gevloerd] [12]’VOGELAARWIJKEN

Een verademing.Dat was zij.
Sociaal bewogen en vastbesloten, de handen uit te steken naar mensen, die in het sociaal-maatschappelijke verdomhoekje zaten, eveneens en vooral.De ”Vogelaarwijken” zijn naar haar genoemd.Dat was een poging van haar, iets aan de achterstandspositie van volkswijken te doen.Ze introduceerde een maand na aantreden een lijst van veertig zogenaamde ”probleemwijken”, die in de kabinetsperiode extra aandacht kregen voor problemen op het gebied van wonen, werken, leren [onderwijs dus], integreren en veiligheid. [13]
UITSPRAKEN
Ze was een vrouw, die geen blad voor de mond nam en durfde in te gaan tegen Islamofobie en discriminatie.Tegen reen acistische partij als de PVV [14], die toen al [2007-2008] aardig salonfahig begon te worden:
En haar ”uitspraken” waren dan ook controversieel:
Zo ontstond er ”ophef” omdat zij in een interview in het dagblad Trouw had opgemerkt, dat er in Nederland ooit gesproken zal worden van een ”christelijk-joods-islamitische traditie” [15]Weet u wel?Die variant op de zogenaamde en niet bestaande ”joods-christelijke traditie” [16]
In feite had zij dat niet letterlijk gezegd, maar wel woorden van gelijke strekkingVogelaar [ik citeer uit NRC]:”„Nederland is een land gevormd door joods -christelijke tradities. En ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam”. Vraag: We zullen ooit zeggen: Nederland is een land van joods -christelijke-islamitische tradities? Vogelaar: „Ja, dat kan ik me voorstellen, maar daar gaan wel een paar eeuwen overheen.” [17]Zoals je mag verwachten in een Islamofoob klimaat, brak er om die uitspraak nogal wat controverse los van de kant van bepaalde politieke partijen:Met name de VVD, de Christen Unie en de Islamofobe en racistische PVV [18] gingen los.Vreemd is dat  niet:De VVD was al aardig aan het radicaliseren richting extreem-rechts [PVV] en zou met plezier enkele jaren later met hen in een gedoogkabinet zitten [19], de Christen-Unie is de Christen Unie [traditioneel pro Israel, wat zij vaak ten onrechte op een lijn plaatsen met ”pro-Joods”, om maar een vreemde term te gebruiken en vanuit een zeker schuldgevoel vanwege de Tweede Wereldoorlog komt dan waarschijnlijk hun gehechtheid aan dat ”Joods-christelijke” voort] [20].EN de PVV is notoir Islamofoob. 
Terwijl de opmerking van Vogelaar niet alleen een mooi tegenwicht vormde tegen Islamofobie en discriminatie [21],maar wel degelijk een element van juistheid bevatte.Natuurlijk zullen op een gegeven ogenblik grote groepen islamitische migranten en hun nazaten een stempel op de samenleving drukken.That’s no rocket science! [22]

RAKE UITSPRAAK OVER WILDERS
Het is altijd prettig, gelijkgezinden over belangrijke onderwerpen te treffen!Zo stuitte ik op een zeer rake opmerking, die Ella Vogelaar na haar aftreden als minister over Rattenvanger [23] en Fuhrer Geert Wilders [24] maakte!In een NRC opiniearftikel ”PvdA ontbeert consistente leiding”schreef Vogelaar o.a. het volgende:”

De opvatting lijkt terrein te winnen om Wilders een tijdje regeringsverantwoordelijkheid te laten dragen. Dan zou duidelijk worden dat wat hij wil niet kan en dat zijn beweging geen capabele bestuurders kan leveren. 

Maar ik gruw van deze gedachte omdat ik gedurende mijn ministerschap de verwoestende effecten van het beleid van mijn voorganger Verdonk heb ervaren.  

Het ‘wij-zij-denken’ is er door verscherpt, met alle ontwrichtende gevolgen van dien en risico’s op groeiend extremisme. Die verschijnselen zullen zich bij een meeregerende PVV versterkt voordoen en niemand kan garanderen dat die regeringsverantwoordelijkheid maar van korte duur zal zijn. Het kan ook voor legitimatie van zijn denkbeelden zorgen. In de jaren dertig van de vorige eeuw onderkenden velen ook pas de dramatische gevolgen van het nationaal-socialisme toen het te laat was. Ik realiseer me dat ik met deze vergelijking een taboe doorbreek. Maar we moeten stoppen Wilders te behandelen als een democratisch politicus met acceptabele opvattingen.” [25]

Dat verschilt niet veel van wat ik in diezelfde tijd schreef over de mogelijkheid van een helaas waar geworden gedoogkabinet met Wilders [26]

Nog meer reden [ik wist dit niet eerder] om het grootste respect voor Ella Vogelaar te hebben.

Voor haar moed.

Voor haar principevastheid!IMMIGRATIE
Het was dan ook niet verwonderlijk dat een minister als Ella Vogelaar regelmatig in de Tweede Kamer in botsing kwam met anti immigratiepolitici als eerder genoemde PVV leider Wilders [27] en consorten.Ook verweet zij PvdA leider Wouter Bos [toen vice premier] geen standpunt te willen innemen in het integratiedebat. [28]

GEDOE MET GEEN STIJL
Twee dingen worden duidelijk:Een minister met zulke uitgesproken en voor een politicus principiele standpunten en uitspraken, moest wel in botsing komen, niet alleen met extreem-rechtse of tegen extreem-rechts aanleunende partijen [VVD en PVV] [29], ook met haar eigen partijtop moest het op een gegeven  ogenblik spaak lopen.Daarover zometeen.
Maar ook met weblog en ”journalisten” van Geen StijlZo werd Ella Vogelaar tijdens een affaire over een door haar en collega minister Jacqueline Cramer [30] ingehuurde spindoctor, hinderlijk gevolgd en praktisch gestalkt door Geen Stijl medewerker Rutger Castricum. [31]
Even in herinnering:Weblog Geen Stijl bestaat uit medewerkers [die zich ”journalist” noemen, maar eerder riooljournalisten kunnen worden genoemd]en aanhangers, die hetzij extreem-rechts geboefte zijn, hetzij fellow travellers van dit gevaarlijk gedachtegoed. [32]Enfin, toen hij niet de gewenste reactie kreeg, ging heerschapRutger Castricum Vogelaar dus hinderlijk volgen, maar ze hield stand en weigerde hem te woord te staan. [33]
En kennelijk is het met het rare huidige politieke klimaat een halsmisdaad, als je een journalist van een tegen extreem-rechts aanleunend weblog niet te woord wenst te staan. [34]
ELLA VOGELAAR EN DE PARTIJTOP
Ook met de PvdA partijtop botste het, over de woningcorporaties [die investeerden in de Vogelaarwijken], over cruiseschip SS Rotterdam, over haar bezoek aan de Antillen [35]Maar waar het volgens mij echt om ging was, dat zij weigerde mee te gaan in het anti immigratiestandpunt en de stigmatiseringvan allochtonen, wat steeds meer ”in de politieke mode” kwam.
Dus het resultaat was, dat het vertrouwen in Ella Vogelaar werd opgezegd en zij op 13 november 2008 aankondigde, af te treden, nadat de partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd. [36]Verwonderlijk was het niet:Want Wouter Bos, met wie Vogelaar vooral botste [37], had al eerder boter op zijn hoofd.Hij was de man, die het [gelijke] recht op ziektekostenverzekering van arbeidsmigranten ter discussie wilde stellen.Die een voorstel deed, dat arbeidsmigranten niet dezelfde sociale voorzieningen zouden hebben als de inwoners van Nederland, maar ze geleidelijk aan zouden krijgen. [38]Geen wonder dat de [extreem]rechtse Elsevier dat destijds”wijze woorden” noemde. [39]Ik heb Bos daar nog over bekritiseerd.
Het ”leuke” van dit alles is, dat Vogelaar na haar aftreden een boek geschreven heeft ”Twintig maanden knettergek” [40], waarin zij het reilen en zeilen binnen de PvdA aan de kaak stelde, en vooral PvdA voorman Wouter Bos te grazen nam. [41]

ELLA VOGELAAR’S ANGSTEN BEWAARHEID
Ella Vogelaar is  niet meer.Zij, die meer ”een minister van buiten Den Haag” was [citaat NRC, noot 42]Dat maakte haar misschien ook zo menselijk.
Zij heeft geprobeerd zich te verzetten tegen de politieke onderbuik en dat is haar uiteindelijk duur komen te staan.En het lijkt wel, alsof haar grootste politieke angsten, wat betreft oprukkende xenofobie en de normalisering van Wilders PVV [43] bewaarheid worden.Twee dagen na Ella’s levensbeeindiging pleegde een extreem-rechtse anti-semiet [neo nazi dus] in de Duitse stad Halle een mislukte aanslag op een synagoge [kwam de synagoge-gelukkig-niet in] en schoot daarna twee Joden dood. [44]Ook schoot hij bij een Donerzaak [neo nazi’s hebben bijna altijd haatgevoelens tegen zowel Joden als niet westerse moslims en andere mensen van kleur], maar daar slaagde hij gelukkig niet in zijn boze voornemens. [45]En alsof dat nog niet erg genoeg was, livestreamde hij zijn moordpartij en publiceerde hij vooraf een ”Manifest” met racistische bagger, wat hij gemeen heeft met massamoordenaar Andres Breivik en de massamoordenaar, die los ging bij een Moskee in Christchurch. [46]Dit kan niet los gezien worden van de toenemende xenofobie in Europa en vooral ook de ruimte, die extreem-rechtse partijen krijgen om hun gif te spuien, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa.EN, wat misschien nog gevaarlijker is:Politici, die dat extreem-rechtse discours, in mindere of meerdere mate overnemen.Ik verwees al naar premier Rutte’s ”Brief aan alle Nederlanders” [47].En ook naar PvdA leider Wouter Bos’ onzalige ideeen over lagere uitkeringen voor de zich in Nederland vestigende arbeidsmigranten. [48]
En die ruimte, die extreem-rechts krijgt, vertaalt zich uit.Ik verwijs maar naar de brutaliteit van PVV senator Marjolein Faber, die, tegen verklaringen van getuigen in, bleef volhouden, dat de man, die in Groningen drie mensen neerstak, een ”Noord Afrikaans uiterlijk” zou hebben. [49]Het OM moest eraan te pas komen [iets wat ze normaal niet doen als een strafzaak nog onder behandeling is] om haar leugens te ontkrachten! [50]Zover gaat xenofobie, haatzaaierij en stemmingmakerij al!
Tegen dit alles fulmineerde Ella Vogelaar.Het leidde tot haar val als minister.
EPILOOG
Daarom heb ik dit stuk geschreven.Om Ella Vogelaar, een moedige minister, die tegen Islamofobie en xenofobie in probeerde te gaan, het eerbewijs te geven, wat ze verdient.
Want relatief weinig aandacht is aan haar verscheiden geschonken, behalve een aantal deels gemeende, deels hypocriete reacties. [51]
Maar ze zal niet vergeten worden, noch door mij, noch door velen uit de ”Vogelaarwijken” [52]
Rust in Vrede, Ella Vogelaar.En bedankt.

Astrid Essed
NOTEN

[1]

”Op 13 november2008 kondigde Vogelaar aan af te zullen treden als minister voor Wonen, Wijken en Integratie, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd.”
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/AFTREDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Aftreden

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[2]

HET PAROOLOUD-MINISTER ELLA VOGELAAR OVERLEDEN8 OCTOBER 2019
https://www.parool.nl/nederland/oud-minister-ella-vogelaar-overleden~b221027a/
Voormalig PvdA-minister en vakbondsvrouw Ella Vogelaar is overleden. 

Vogelaar leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Dat meldt de PvdA in een verklaring op basis van informatie van Vogelaars partner. Ze is 69 jaar oud geworden. Ze overleed maandag in haar woonplaats Utrecht. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Wonen

De PvdA’er Vogelaar was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende. Haar naam was lange tijd verbonden aan een veertigtal achterstandswijken die zij onder haar hoede nam. De zogeheten Vogelaarwijken krijgen een forse financiële injectie van woningbouwcorporaties en het Rijk. Achteraf bleek dat slechts wisselend succes te hebben gehad.

Tijdens haar ministerschap botste ze meermaals met toenmalig partijleider Wouter Bos, die wilde dat zij woningcorporaties veel harder aanpakte. Ook De Tweede Kamer verweet haar de corporaties te veel hun eigen gang te laten gaan. Nadat de Rotterdamse corporatie Woonbron een financiële strop 200 miljoen euro had door de aankoop en renovatie van oud-cruiseschip SS Rotterdam, overleefde zij een motie van de Tweede Kamer.

Bos zegde haar daarna echter de wacht aan. Volgens hem kon zij niet langer ‘gezagsvol en effectief’ optreden. Ze werd opgevolgd door Eberhard van der laan, de latere burgemeester van Amsterdam. Vogelaar was woedend over de beslissing van Bos en verweet hem dat de vertrouwenscrisis rond haar persoon mede door hem was ontstaan. Na haar ministerschap rekende ze met hem af in haar biografie ‘Twintig maanden knettergek’. Vogelaar verweet Bos dat hij zich te veel liet leiden door de negatieve beeldvorming.

GeenStijl

Vogelaars imago had eerder dat jaar al een forse deuk opgelopen nadat ze door website GeenStijl werd geïnterviewd over een communicatieadviseur die zij en haar collega-minister Jacqueline Cramer in dienst hadden genomen. Vogelaar weigerde antwoord te geven en werd gevolgd door de camera terwijl ze zwijgend verder liep.

Voordat zij de politiek in ging, was Vogelaar actief binnen de vakbond FNV waar ze opklom tot vicevoorzitter in de jaren negentig. Daarna werkte ze voor diverse ministers. Zo leidde ze in het tweede kabinet-Kok de taskforce inburgering. De jaren na haar ministerschap werkte zij onder andere als zelfstandig adviseur.

Vedelaar: ‘We verliezen een geliefd partijgenote’

“Met Ella verliezen we een geliefd partijgenote die zich met ziel en zaligheid op elke taak stortte,” zegt PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar in een reactie. “Ze luisterde niet alleen goed naar de mensen die ze sprak op straat, ze verstond ze ook. We gaan haar missen. Mijn gedachten zijn bij haar naasten.”

Lodewijk Asscher laat via Twitter weten: ‘Zo triest en verdrietig: Ella Vogelaar is overleden. Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies. Ik wens haar man Onno en alle andere nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.’

‘Wat intens verdrietig’. Zo reageert Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie op Twitter. ‘Ik wens haar nabestaanden heel veel sterkte en iedereen die de somberte herkent de moed om hulp te zoeken.’

NOS

OUD-MINISTER VOGELAAR (69) ONVERWACHT OVERLEDEN

https://nos.nl/artikel/2305311-oud-minister-ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden.html

Voormalig minister Ella Vogelaar (69) is gisteren overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. “Zij leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt”, staat in een verklaring.

Ze was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV voor de Partij van de Arbeid. Vogelaar moest eind 2008 na ruim anderhalf jaar ministerschap opstappen, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd.

Tijdens haar korte ministerschap introduceerde ze een lijst van veertig probleemwijken in de grotere steden die in de kabinetsperiode extra investeringen kregen. Die wijken kregen al gauw de naam ‘vogelaarwijken’. De bedoeling was dat het binnen tien jaar aanzienlijk beter zou moeten met de leefbaarheid in de wijken. Over het resultaat verschillen de meningen.

Ze botste tijdens haar ministerschap onder meer met PVV-leider Wilders die haar ‘knettergek’ noemde, omdat ze in een interview met dagblad Trouw had gezegd dat we ooit over een ‘christelijk-joods-islamitische traditie’ zullen spreken in Nederland.

GeenStijl-interview

Ook bracht een interview met GeenStijl haar in verlegenheid. In dat interview ontkende ze dat ze een spindoctor had. Ze liep uiteindelijk weg bij verslaggever Rutger Castricum, maar hij bleef haar met zijn cameraman volgen, daarna volgde een ongemakkelijke, minutenlange stilte van de kant van Vogelaar.

Vogelaar werd als minister opgevolgd door de latere Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Na haar ministerschap was ze lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Mitros en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. Eerder was ze vicevoorzitter van vakcentrale FNV.

NRC

OUD MINISTER ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHT OVERLEDEN

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/08/oud-minister-ella-vogelaar-69-overleden-a3976005

Van 2007 tot 2008 was Vogelaar minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV. Eerder was ze vakbondsvoorzitter.

Oud-minister Ella Vogelaar (PvdA) is maandag op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de PvdA bekendgemaakt. Vogelaar was van 2007 tot 2008 minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV. Volgens de PvdA leed Vogelaar aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt.

Vogelaar werd in 1988 de eerste vrouwelijke voorzitter van onderwijsbond ABOP. In 1994 werd ze vicevoorzitter van vakbond FNV. Ze was de tweede vrouw die deze functie bekleedde. Hierna maakte ze de overstap naar de overheid.

In 2007 werd Vogelaar minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Ze werd vooral bekend van de zogenoemde Vogelaarwijken: veertig probleemwijken die volgens haar extra aandacht en geld verdienden. Vogelaar pleitte als minister nadrukkelijk voor een heldere koers en een menselijke visie op het immigratie- en integratiedebat.

Conflicten over immigratie

Door haar uitgesproken standpunten kwam ze meermaals tot botsing met voorstanders van een streng immigratiebeleid. De minister uitte – tegen de gewoonte in – felle kritiek op onder anderen haar voorganger Rita Verdonk (toen VVD) en PVV-leider en Tweede Kamerlid Geert Wilders. Ook nam ze het de toenmalige leider van de PvdA en vicepremier Wouter Bos kwalijk dat hij geen stelling wilde nemen in het immigratiedebat.

Vogelaar werd zelf bekritiseerd vanwege een aantal onhandige mediaoptredens. Zo zweeg ze een keer minutenlang voor de camera van GeenStijl, nadat het weblog haar vroeg naar haar spindoctor over wie zij niet wilde uitweiden. Ook voorspelde de toenmalige minister in een interview met Trouw dat Nederland op termijn een land zal worden met islamitische tradities.

Boek over botsingen

In november 2008 zegde de PvdA-top het vertrouwen in de minister op, waarop zij moest aftreden. Volgens Bos kon Vogelaar vanwege de controverses niet meer “gezagsvol en effectief” optreden. Een jaar na haar ministerschap bracht Vogelaar een boek uit waarin ze botsingen tussen haar en Bos uit de doeken deed.

In de jaren na haar ministerschap was Vogelaar onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Mitros en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). AD
OUD-MINISTER ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS OVERLEDEN
https://www.ad.nl/politiek/oud-minister-ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden~a8f8d6fe/

[3]

”Op 13 november2008 kondigde Vogelaar aan af te zullen treden als minister voor Wonen, Wijken en Integratie, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd.”
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/AFTREDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Aftreden

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[4]

WIKIPEDIADE MORTUIS NIHIL NISI BONUM [OOK WEL BENE]
https://en.wikipedia.org/wiki/De_mortuis_nil_nisi_bonum

[5]

PVDADENKEND AAN ELLA
https://www.pvda.nl/vereniging/denkend-aan-ella/

TEKST

Ella Vogelaar is niet meer onder ons.  We zijn verslagen door het onverwachte bericht van haar overlijden.

Veel beelden komen bij me op, denkend aan Ella. Allemaal beelden van een zeer levendige, goedlachse vrouw. Als klein meisje opgegroeid in Sint Philipsland op het eiland Tholen in een gereformeerde boerenfamilie had ze ook een heel serieuze, strenge kant. Ze zag wat er fout zat in de samenleving en koos consequent de kant van de mensen die aan het kortste eind trekken.

Later ging ze naar de Sociale Academie in Driebergen. Haar loopbaan begon ze als vormingswerker voor werkende jongeren. Ze werd in die periode politiek actief. Eerst bij de CPN, later bij de PvdA. Daarna werd het de vakbeweging. Van 1988  tot 1994 was ze eerste vrouwelijke voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. In die periode heb ik haar goed leren kennen. Ze kwam altijd op voor de kansen van kinderen, voor openbaar onderwijs en voor meer vrouwen in leidinggevende functies. Iedereen was weg van het enthousiasme en de energie waarmee ze haar missie bepleitte. Haar vrolijkheid verborg misschien wel haar grote verontwaardiging en ongeduld over de ongelijke kansen voor mensen die geboren worden in gezinnen waar werkloosheid erfelijk lijkt. Waar geen boeken gelezen worden en een gezonde leefstijl niet mogelijk is.

Haar zorg voor kinderen met een migratieachtergrond in achterstandswijken was oprecht en groot, maar niet groter dan haar betrokkenheid bij de mensen die zich door de komst van grote groepen migranten bedreigd voelen. Ik citeer Ella: “Partijen die zeggen in de liberale, christelijke en socialistische traditie te staan, zijn het aan hun oorsprong verplicht voor de inclusieve variant van bescherming te kiezen. We staan voor de opgave om aan een gedeelde toekomst te bouwen met ruimte voor diversiteit. In een land dat geen loopje neemt met de universele mensenrechten. Inclusiviteit moet niet verward worden met onverschilligheid. Je hoort erbij, maar hufterig en crimineel gedrag tolereren we niet, we respecteren allemaal de democratische waarden van onze samenleving en binnen die kaders accepteren we van elkaar dat we op eigen wijze het leven willen leven.” (NRC, 19 juni 2009).

Als minister voor Wonen, Wijken en Integratie, maar ook eerder als projectleider van de taskforce inburgering heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor haar idealen. Een Utrechtse vriendin appte me vanmorgen: “Voor de mensen op Kanaleneiland is dat ze Vogelaarwijk werden een van de beste dingen die ze ooit is overkomen. Eindelijk werd er iets voor de jeugd, voor vrouwen georganiseerd. Dat kun je nu nog merken.”

Ella was een oprechte, bevlogen, hardwerkende sociaaldemocraat. We zijn haar dankbaar en zullen haar niet vergeten.

Dag lieve Ella.Gerdi Verbeet

[6] 

”‘Wat intens verdrietig’. Zo reageert Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie op Twitter. ‘Ik wens haar nabestaanden heel veel sterkte en iedereen die de somberte herkent de moed om hulp te zoeken.’
HET PAROOLOUD-MINISTER ELLA VOGELAAR OVERLEDEN8 OCTOBER 2019
https://www.parool.nl/nederland/oud-minister-ella-vogelaar-overleden~b221027a/

[7]

”Premier Mark Rutte is getroffen ‘door het tragische overlijden van Ella Vogelaar’. De premier wenst de nabestaanden veel kracht toe en laat weten goede herinneringen te hebben aan de samenwerking met Vogelaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Zij was een echte sociaal-democrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving.” 

ADOUD-MINISTER ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS  OVERLEDEN

https://www.ad.nl/politiek/oud-minister-ella-vogelaar-69-onverwachts-overleden~a8f8d6fe/

VIDEOIn haar woonplaats Utrecht is gisteren oud-minister Ella Vogelaar overleden. Dat meldt de PvdA. Ze is 69 jaar oud geworden. In een verklaring van haar familie staat dat ze al geruime tijd leed aan depressies en zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt.

,Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met een groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies”, schrijft fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA, schrijft: ‘Met Ella verliezen we een geliefd partijgenote die zich met ziel en zaligheid op elke taak stortte. (…) Ze luisterde niet alleen goed naar de mensen die ze sprak op straat, ze verstond ze ook. We gaan haar missen. Mijn gedachten zijn bij haar naasten.’

Premier Mark Rutte is getroffen ‘door het tragische overlijden van Ella Vogelaar’. De premier wenst de nabestaanden veel kracht toe en laat weten goede herinneringen te hebben aan de samenwerking met Vogelaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Zij was een echte sociaal-democrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving.”De PvdA’er Vogelaar was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende. Haar naam was lange tijd verbonden aan een veertigtal achterstandswijken die zij onder haar hoede nam. De zogeheten Vogelaarwijken krijgen een forse financiële injectie van woningbouwcorporaties en het Rijk. Achteraf bleek dat slechts wisselend succes te hebben gehad.

Tijdens haar ministerschap botste ze meermaals met toenmalig partijleider Wouter Bos, die wilde dat zij woningcorporaties veel harder aanpakte. Ook De Tweede Kamer verweet haar de corporaties te veel hun eigen gang te laten gaan. Nadat de Rotterdamse corporatie Woonbron te maken kreeg met een financiële strop van 200 miljoen euro door de aankoop en renovatie van oud-cruiseschip SS Rotterdam, overleefde zij een motie van de Tweede Kamer.Bos zegde haar daarna echter de wacht aan. Volgens hem kon zij niet langer ‘gezagsvol en effectief’ optreden. Ze werd opgevolgd door Eberhard van der Laan, de latere burgemeester van Amsterdam. Vogelaar was woedend over de beslissing van Bos en verweet hem dat de vertrouwenscrisis rond haar persoon mede door hem was ontstaan. Na haar ministerschap rekende ze met hem af in haar biografie Twintig maanden knettergek. Vogelaar verweet Bos dat hij zich te veel liet leiden door de negatieve beeldvorming.

GeenStijl

Vogelaars imago had eerder dat jaar al een forse deuk opgelopen nadat ze door website GeenStijl werd geïnterviewd over een communicatieadviseur die zij en haar collegaminister Jacqueline Cramer in dienst hadden genomen. Vogelaar weigerde antwoord te geven en werd gevold door de camera terwijl ze zwijgend verder liep. 

Voordat zij de politiek in ging, was Vogelaar actief binnen de vakbond FNV waar ze opklom tot vicevoorzitter in de jaren 90. Daarna werkte ze voor diverse ministers. Zo leidde ze in het tweede kabinet-Kok de taskforce inburgering. De jaren na haar ministerschap werkte zij onder andere als zelfstandig adviseur.Vogelaar overleed maandag. Ze is 69 jaar geworden. Ze leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Dat heeft haar partner Onno Bosma bekendgemaakt. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. 

[8]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

ZIE OOK
https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDET VOOR VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM INSPIREREND/NORMALISERING FASCISME UIT ONVERWACHTE HOEKASTRID ESSED6 MEI 2019  

GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUBFORUM VOOR DEMOCRATIE/BRIEF AAN PINKASTRID ESSED13 JULI 2018
https://www.astridessed.nl/ geen-diner-ontmoeting-pink- met-jongerenclub-forum-voor- democratie-brief-aan-pink/

[9]

VOORBEELDEN VAN RACISTISCH/UITSLUITEND GESTOOK/BELEID/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN POLITICIDEZE LIJST IS VERRE VAN COMPLEET/EEN GRIP:MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdfTEKST

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark RutteWat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.”
ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTINGVAN HET REGEERAKKOORD 2017
https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst
WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA
https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g
WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTEPLEUR OP!
https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs
JOOP.NLKAMER WIL NIETS WETEN VAN DISCRIMINERENDEANTILLIANENWET VVD28 SEPTEMBER 2016
https://joop.bnnvara.nl/ nieuws/kamer-wil-niets-weten- discriminerende- antillianenwet-vvd

”En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komenmet discriminerende voorstellen, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.
BRONHERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DEMOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015
https://www.astridessed.nl/ herdenking- februaristakingeerbetoon-aan- de-moedige-stakers-van- toenstrijdbaarheid-nu/
WET WOONLANDBEGINSELhttp://wetten.overheid.nl/ BWBR0031555/geldigheidsdatum_ 29-08-2013
REPUBLIEK ALLOCHTONIEMAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN9 MAART 2013
http://www. republiekallochtonie.nl/ marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te- trekken
ZIE VOOR UITSPRAKEN BLOK DE VOLGENDE LINKBNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOKSURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOORETNISCHE OPDELING18 JULI 2018
https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling[10]

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdfTEKST

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

[11]

MARK RUTTE/BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS/RUTTE ZET AAN TOT XENOFOBIE EN RACISME/INGEZONDEN STUK

ASTRID ESSED

29 JANUARI 2017

[12]OVERWINNINGSSPEECH THIERRY BAUDET [FVD]

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html

MOCHT DE LINK WEGVALLEN:LEES VOOR DE TEKST, NOOT 10 ‘[LAATSTE GEDEELTE VAN DEZE NOOT]VAN DE VOLGENDE LINK OP MIJN WEBSITE
https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-interviewt-thierry-baudet-voor-vrijheidsboek-en-noemt-hem-inspirerend-normalisering-fascisme-uit-onverwachte-hoek/

[13]

”Een maand later introduceerde ze een lijst van veertig probleemwijken die in de kabinetsperiode extra aandacht krijgen om problemen op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid op te lossen. Al snel kwam de term ‘vogelaarwijken’ in omloop”
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/ACHTERSTANDSWIJKEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Achterstandswijken

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar ‘
WIKIPEDIADE 40 WIJKEN VAN VOGELAAR
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_40_wijken_van_Vogelaar

HET PAROOLVIJF AMSTERDAMSE PROBLEEMWIJKEN OP LIJST VAN VOGELAAR
https://www.parool.nl/nieuws/vijf-amsterdamse-probleemwijken-op-lijst-van-vogelaar~bcadd66a/

LIJST VAN ALLE ”VOGELAARWIJKEN”
De 40 wijken van Vogelaar

7 wijken:

– Rotterdam: Rotterdam Oud West, Rotterdam Oud Noord, Bergpolder, Overschie, Oud Zuid, Vreewijk, Zuidelijke Tuinsteden

5 wijken:

– Amsterdam: Bos en Lommer, Amsterdam Noord, Nieuw West, Amsterdam Oost, Bijlmer

4 wijken:

– Den Haag: Stationsbuurt, Schilderswijk, Den Haag Z-West, Transvaal

– Utrecht: Kanaaleiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen Oost

– Arnhem: Klarendal, Presikhaaf, Het Arnhemse Broek, Malburgen/Immerloo

3 wijken:

– Eindhoven: Woensel West, Doornakkers, Bennekel

2 wijken:

Groningen: Korrewegwijk, De Hoogte

1 wijk:

– Alkmaar: Overdie

– Amersfoort: De Kruiskamp

– Deventer: Rivierenwijk

– Dordrecht: Wielwijk/Crabbehof

– Enschede: Mekkelholt/Deppenbroek

– Heerlen: Meezenbroek

– Leeuwarden: Heechterp/Schieringen

– Maastricht: Maastricht Noordoost

– Nijmegen: Hatert

– Schiedam: Nieuwland

– Zaanstad: Poelenburg (ANP) 

 NRC
TIEN JAAR VOGELAAR21 MAART 2017
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/21/10jaar-vogelaar-7429278-a1551235

[14]

[2007]/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/2007het-politieke-gedachtegoed-van-de-heer-wilders/
INDYMEDIA UKA TSUNAMI OF RACISM/POLITICAL VIEWS  MR WILDERSASTRID ESSED
https://www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2007/04/369132.html

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

ZIE OOK
https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/

[15]

”Ze verklaarde ook dat: “Eeuwen geleden kwam de joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een land dat is gevormd door joods-christelijke tradities. Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam.”
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/CONTROVERSE OVER UITSPRAAK
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Controverse_over_uitspraak

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAELLA VOGELAAR
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[16]

Als we spreken over de joods-christelijke traditie in Nederland, waar gaat het dan eigenlijk over?

Peter Raedts is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen en kenner van de verwerking (en van de uitvinding) van middeleeuwse tradities in de moderne cultuur. „De term joods-christelijke traditie, of beschaving, is typisch een begrip van ná de tweede wereldoorlog”, zegt hij. Voor de oorlog werd er gewoon over christelijke traditie gesproken. „Die nieuwe term was vooral bedoeld om het gemeenschappelijke in de joodse en christelijke tradities te benadrukken. En er is ook veel gemeenschappelijks natuurlijk. Maar de term wil ook vooral duidelijk maken dat de vijandschap tussen joden en christenen fout was: dat er een gruwelijk misverstand de Europese cultuur beheerst heeft die tot Auschwitz heeft geleid. Dat was natuurlijk ook heel goed en sympathiek. Maar als je onvriendelijk wilt zijn, kun je ook zeggen dat het een doekje voor het bloeden is.” In die traditie is het niet gek om te spreken van een joods-christelijk-islamitische traditie, om afstand te nemen van een nieuwe vijandschap.

NRC

WAT IS JOODS CHRISTELIJK?

16 JULI 2007

https://www.nrc.nl/nieuws/2007/07/16/wat-is-joods-christelijk-11359357-a556948

Minister Vogelaar verwacht een joods-christelijk-islamitische beschaving. Ze krijgt veel kritiek. Maar wat is de joods-christelijke traditie eigenlijk? 

Het moderne Nederlandse recht dat we vandaag hanteren komt van de Romeinen. De huidige democratie is een vondst van de middeleeuwse steden. En het internet komt uit de deeltjesversneller in Genève. Als we spreken over de joods-christelijke traditie in Nederland, waar gaat het dan eigenlijk over?

Peter Raedts is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen en kenner van de verwerking (en van de uitvinding) van middeleeuwse tradities in de moderne cultuur. „De term joods-christelijke traditie, of beschaving, is typisch een begrip van ná de tweede wereldoorlog”, zegt hij. Voor de oorlog werd er gewoon over christelijke traditie gesproken. „Die nieuwe term was vooral bedoeld om het gemeenschappelijke in de joodse en christelijke tradities te benadrukken. En er is ook veel gemeenschappelijks natuurlijk. Maar de term wil ook vooral duidelijk maken dat de vijandschap tussen joden en christenen fout was: dat er een gruwelijk misverstand de Europese cultuur beheerst heeft die tot Auschwitz heeft geleid. Dat was natuurlijk ook heel goed en sympathiek. Maar als je onvriendelijk wilt zijn, kun je ook zeggen dat het een doekje voor het bloeden is.” In die traditie is het niet gek om te spreken van een joods-christelijk-islamitische traditie, om afstand te nemen van een nieuwe vijandschap. En dat wil minister Ella Vogelaar (Integratie). Afgelopen weekend zei ze in Trouw. „De islamitische cultuur nestelt zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving dat op de lange duur gesproken kan worden van een land dat uitgaat van een ‘joods-christelijke-islamitische traditie.”

Maar de joods-christelijke traditie die onze westerse beschaving zou beheersen is meer een concept dan werkelijkheid, zeker als het om grondslagen gaat. Het rechtssysteem is vooral Romeins, de scheiding van kerk en staat is een erfenis van de laat-middeleeuwse politiek, net als de democratie.

Minister Vogelaar zei in het interview dat de immigratie van joodse gelovigen de westerse beschaving beïnvloed heeft, zoals de islamitische immigranten die dus nu zouden gaan krijgen. Wat betreft de joden klopt dat niet, zegt Raedts „vooral de geseculariseerde joden hadden invloed, zeg maar van Spinoza tot Einstein.”

Joodse tradities hebben vooral via het christendom hun invloed op de moderne beschaving doen gelden, zegt Raedts. „Ik denk dat het grote belang dat wij aan kennis en geleerdheid hechten uit het jodendom afkomstig is: het belang van tekstkritiek en -analyse. De grote bewondering voor geleerdheid, dat hebben de christenen overgenomen. In de islam bestond en bestaat dat ook wel, maar daar is de geleerdheid toch vooral gericht geweest op de koran zelf en het rechtsysteem.”

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Wat is joods -christelijk? (16 juli, pagina 3) is een parafrase van opmerkingen van minister Vogelaar over de joods -christelijke traditie gepresenteerd als letterlijk citaat uit het dagblad Trouw. Zij heeft zelf de term joods -christelijk-islamitisch niet in de mond genomen. Ze zei: „Nederland is een land gevormd door joods -christelijke tradities. En ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam”. Vraag: We zullen ooit zeggen: Nederland is een land van joods -christelijke-islamitische tradities? Vogelaar: „Ja, dat kan ik me voorstellen, maar daar gaan wel een paar eeuwen overheen.”

[17]

”„Nederland is een land gevormd door joods -christelijke tradities. En ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam”. Vraag: We zullen ooit zeggen: Nederland is een land van joods -christelijke-islamitische tradities? Vogelaar: „Ja, dat kan ik me voorstellen, maar daar gaan wel een paar eeuwen overheen. 

 NRC

WAT IS JOODS CHRISTELIJK?

16 JULI 2007

https://www.nrc.nl/nieuws/2007/07/16/wat-is-joods-christelijk-11359357-a556948

[18]

”Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam.”[7] De fracties van de VVD, de ChristenUnie en de PVV uitten stevige kritiek op deze stellingname. ”

WIKIPEDIA

ELLA VOGELAAR/CONTROVERSE OVER UITSPRAAK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Controverse_over_uitspraak

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

ELLA VOGELAAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar  NOG EVEN OVER HET RACISME VAN DE PVV[ZIE OOK NOTEN 8 EN 14]:
”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken”
COLUMN WILDERS [IN GEEN STIJL]
CRIMINELE ALLOCHTONEN
https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

Geschreven: 27 juli 2007Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. Dat het geen toeval is dat het om niet-Westers allochtone daders gaat, blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport beantwoordt onder andere de vraag in welke mate autochtonen en niet-Westers allochtonen zich schuldig maken aan misdaad, en vergelijkt daarbij beide groepen. De uitkomsten zijn huiveringwekkend.Uit het onderzoek blijkt dat van circa een derde van alle gepleegde delicten de vermeende dader een niet-Westers allochtoon is, terwijl deze groep ‘slechts’ ongeveer elf procent van onze bevolking omvat. Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers zijn fors oververtegenwoordigd binnen alle onderzochte misdaadgebieden. Zowel diefstal met geweld, vernieling en verstoring van de openbare orde als gewelds-, vermogens-, verkeers-, drugs- en wapendelicten worden relatief veel vaker door leden van deze vier grote allochtone groepen gepleegd dan door autochtone Nederlanders. Deze gegevens zijn op zichzelf al schrikbarend, maar enkele specifieke cijfers betreffende Antillianen en Marokkanen zijn nog veel schokkender.Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot. Voor bedreiging is dat elf keer, voor een vermogensdelict vijftien keer en voor diefstal met geweld maar liefst vierendertig keer. De kans dat volwassen Antillianen van de eerste generatie verdacht worden van een zedendelict is zeven keer zo groot dan dat een autochtoon hiervan wordt verdacht, voor een wapendelict is dat veertien keer en voor diefstal met geweld is dat zelfs tweeëntwintig keer.Met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is het minstens zo erg gesteld De kans dat 12 tot 17 jarige Marokkanen en Antillianen van de tweede generatie van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn, verdacht worden van diefstal met geweld is vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten zesentwintig respectievelijk drieëntwintig keer zo groot, en de kans dat eerste generatie Marokkaanse en Antilliaanse jongeren verdacht worden van dat misdrijf is zelfs eenendertig dan wel tweeëndertig keer zo groot.Met deze horrorcijfers in de hand zou je denken dat het kabinet de misdaad onder met name Antillianen en Marokkanen nu eens eindelijk echt gaat aanpakken. Maar niets is minder waar. Zowat het eerste besluit van dit kabinet was het intrekken van het wetsontwerp ‘Terugzending criminele Antillianen’, waarmee Antilliaanse misdadigers naar hun boeveneilanden teruggestuurd zouden kunnen gaan worden. Wel strooit dit socialistenkabinet met extra miljoenen voor met name softe preventieprojectjes én er zal aangaande de misdaad onder allochtonen zelfs een heuse werkconferentie met een paar wetenschappers belegd worden… Grotere lamlendigheid is nauwelijks voorstelbaar.Anders dan dit kabinet weet men in de Verenigde Staten wél hoe misdaad aangepakt moet worden. Tussen 1990 en 2000 daalde in New York het aantal autodiefstallen, inbraken, berovingen en moorden stuk voor stuk met maar liefst minstens zeventig procent. Tussen 2000 en 2005 daalde de criminaliteit nog eens met bijna een derde. Deze spectaculaire daling van de misdaad werd niet met welzijnswerkers, maar met meer politie en met langere celstraffen tot stand gebracht.De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen. Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden, en gezien de enorme oververtegenwoordiging van deze groep in de misdaadstatistieken zal Nederland dan in een mum van tijd voorgoed verlost zijn van enkele tienduizenden misdadigers. Daarnaast moet het ingetrokken ‘Antillianenwetsvoorstel’ nieuw leven ingeblazen worden. Tot slot stel ik een nieuwe maatregel voor: laat niet-Westers allochtonen, ongeacht of zij wel of geen dubbele nationaliteit bezitten, hun straf uitzitten in het land van afkomst. De cellen in Rabat en Ankara zijn vast niet zo comfortabel als de hotelkamers van de Bijlmerbajes. Nederland zou hiertoe verdragen moeten afsluiten, om te beginnen met Marokko, Turkije en Suriname.De Nederlandse burgers snakken naar veel minder misdaad en aan de andere kant van de oceaan is aangetoond dat het kan. Maar voordat de zon in ons land weer kan gaan schijnen moet dit kabinet verdwijnen, nog liever vandaag dan morgen. 

[19]

REPUBLIEK ALLOCHTONIEASTRID ESSED OVER EEN CDA/VVD KABINET MET GEDOOGSTEUN PVV19 AUGUSTUS 2010
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/astrid-essed-over-een-cda-vvd-kabinet-met-gedoogsteun-pvv

De redactie van Republiek allochtonië ontving van Astrid Essed een ingezonden artikel waarin ze op haar eigen wijze stelling neemt tegen een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Hieronder haar tekst, zoals we die van haar ontvingen.

Geachte Redactie en lezers,

Bij dezen doe ik u mijn commentaar toekomen op de eventueel te vormen CDA/VVD minderheidsregering, met gedoogsteun van de PVV van Wilders

Een dergelijke ”government from hell” is naar mijn mening het einde van de Nederlandse rechtsstaat

Vriendelijke groeten
Astrid EssedINLEIDING: Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni, kwamen de  PVV van Wilders  [van 9 naar 24 zetels] en de rechts liberale VVD [van 2 naar 31 zetels], als grote overwinnaars uit de strijd.Dramatisch verliezer was het  CDA, die van 41 naar 21 zetels terugvielen [1]Sinsdien verloopt de kabinetsformatie zeer moeizaam en is er nu reeds voor de zesde keer een informateur aangesteld, deze keer VVD partijvoorzitter en ex-burgemeester van Rotterdam, Opstelten[2] Wat nu onderzocht moet worden zijn de mogelijkheden om tot een CDA/VVD minderheidskabinet te komen, met gedoogsteun van de PVV COMMENTAAR:Met de PVV als derde partij in Nederland  is een zeer gevaarlijke situatie ontstaanOok al regeert de PVV niet mee, met haar 24 zetels heeft zij een grote invloed op de besluitvorming in het parlement, wat voornamelijk een grote bedreiging is voor asielzaken, integratie en veiligheid, waarbij de PVV voorstander is van maatregelen a la politiestaatEn uiteraard zou de PVV meer specifiek zoveel mogelijk discriminerende maatregelen tav moslins willen doorvoeren, zoals het hoofddoekenverbod en een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden [3] GEDACHTEGOED VAN DE PVV:Als bekend mag worden verondersteld, dat de PVV een discriminerende en racistische partij isDiscriminerend van wege haar beledigende generalisatie van de Islam en moslims, racistisch vanwege haar onderscheid tussen ”westerse” en ”niet-westerse” allochtonen, waarbij de laatste groep stelselmatig als criminelen of ”gelukszoekers” wordt afgeschilderd [4] Met name over vluchtelingen, die hun land zijn ontvlucht vanwege hetzij armoede, hetzij oorlog, hetzij vervolging, laat Wilders zich in  hetzerige en haatzaaiende wijze uit Ik citeer uit de PVV ”visie” ””De massa-immigratie is een geldverslindende linkse hobby. De miljarden die opgaan aan extra gevangenissen, extra politie, extra huizen, extra zorg, extra onderwijs, extra uitkeringen moeten toch ergens vandaan komen. Wie betaalt de prijs voor de multiculturele samenleving? Wie moet steeds de portemonnee trekken? Dat bent u, dat zijn de gewone hardwerkende Nederlanders die nooit gevraagd hebben om de massa-immigratie.” http://pvv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2651&Itemid=204Zie ook het onzalige PVV ”Immigratieplan”, getiteld:Achttien maatregelen om de stroom ECHT in te dammen http://pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=121 Maar los van bovenstaande onzalige PVV opvattingen, die deels ook worden gedeeld door de VVD, hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Utrecht aangetoond, dat het in Nederland niet eens meer mogelijk is, het immigratiebeleid aan te scherpen, zonder te tornen aan de bestaande Europese richtlijnen en internationale verdragen [5] Die zullen dus mogelijk ruim worden geschonden, zeker bij PVV inbreng in asiel en migratie POLITIESTAAT: Ook heeft de PVV standpunten a la politiestaatZo is zij een voorstander van o.a. preventief fouilleren door het hele land, ”heropvoedingskampen”, ”versobering” van het gevangeniswezen, etnische registratie van iedereen en administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces of aanklacht] van terreurverdachten [6] Nog een ”interessant” citaat uit de PVV visie ”De PVV kiest voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moet worden tegengegaan. De politie moet heer en meester zijn op straat. Er mag nooit enig misverstand over bestaan wie de baas is in onze wijken, dorpen en steden. Toegeven aan het tuig is het begin van het einde. Hogere straffen en hoge minimumstraffen. Stoppen met TBS en proefverloven, versober de gevangenissen.”” http://pvv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2651&Itemid=204 Terecht is de PVV dan ook door de Anne Frank Stichting als extreem-rechts gekwalificeerd [7] SCHADUWEN UIT HET VERLEDEN Recentelijk vergeleek CDA bestuurslid en politica Hannie van Leeuwen, die tevens verzetsstrijder geweest is, de PVV van Wilders met de NSDAP van Adolf Hitler [8]Hoewel dergelijke vergelijkingen altijd angstvallig uit de weg gegaan worden, ben ik het met haar eens Uiteraard zijn er grote historische verschillen tussen de politieke situatie van Europa in de dertiger jaren en 2010, maar parallellen in gedachtegoed tussen NSDAP en PVV zijn er zeker Beide partijen zijn gebaseerd op een racistische en mensvijandige ideologie, de NSDAP gericht tegen Joden en andere ”Untermenschen” en de PVV gericht tegen zowel moslims als ”niet-westerse” allochtonenBeide partijen bedienen zich van een gevaarlijke haatzaaierij Het bovengenoemde PVV stukje over ‘massale immigratie” spreekt boekdelen Wilders wil de strijd aanbinden tegen de  Islam ”als kernpunt van het buitenlandbeleid” [9], Hitler zaaide haat tegen het ”Internationale Jodendom” Wilders heeft in 2009 een ”voorstel’ gelanceerd voor massale uitzettingen uit Europa van moslims ”die problemen veroorzaken” [10]Een pleidooi voor etnische zuiveringen dus Voor de noodlottige Wannsee conferentie [11] waren de nazi’s voorstander voor eventuele massale deportaties van Joden [12]Het is van belang, deze parallellen in gedachtegoed niet te onderschatten VVD Met een dergelijke partij zou dus niet onderhandeld moeten worden, laat staan samengewerktDe happigheid echter, waarmee VVD fractieleider Rutte met de PVV in zee wil gaan, is echter niet verbazingwekkend. Niet alleen is de VVD als partij de laatste jaren aanzienlijk opgeschoven richting xenofobie [13], bovendien is Rutte zelf destijds veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie [14] CDA Opvallend in deze kabinetsformatie is de door CDA fractieleider Verhagen gemaakte schaamteloze switchBeweerde hij aan het begin van de kabinetsformatie, dat hij pas wilde onderhandelen als de VVD en PVV het in principe eens waren EN als was voldaan aan ”het van tafel zijn van alle schendingen van de grondbeginselen van de rechtsstaat”, NU is hij aan de onderhandelingstafel aangeschoven zonder het stellen van enige voorwaarde! [15]Ook dient in herinnering gebracht, dat Verhagen in 2009 tijdens het Amnesty Filmfestival had opgemerkt ”niet te willen leven in het land van Wilders” [16]Nu, dat land brengt hij met rasse schreden dichterbij! In tegenstelling echter tot de VVD acceptatie van de extreem-rechtse PVV , met als enig moedig tegengeluid ex tweede Kamerlid en voormalig Tweede Kamervoorzitter Weisglas [17], regent het tegenstand en kritische geluiden bij het CDA.
Zo hebben CDA prominenten als o.a. ex premier van Agt, oud fractievoorzitter  Aantjes, oud CNV voorzitter Doekle Terpstra en oud minister de Vries hun ongenoegen uitgesproken.[18]Reeds genoemd is CDA politica en lid van het bestuur, Hannie van Leeuwen, tevens oud verzetsstrijder, die de PVV van Wilders, terecht, vergeleek met de NSDAP van Adolf Hitler [19] Een moedig en byzonder initiatief is ook het Manifest van verontruste CDA leden tegen samenwerking met de PVV, of het nu op regeringsniveau of op ”gedoogniveau” isZij eisen het afbreken van de kabinetsonderhandelingen door het CDA [20] Een citaat uit het Manifest ”Wij staan voor onze grondrechten” ”De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving.Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen” [21] En dat is nu precies de kern van de zaak Het discriminatoir, racistisch en mensvijandig gedachtegoed van de PVV treft zowel allochtonen als autochtonen, zaait haat en vergiftigt de onderlinge verhoudingen De ondertekenaars zijn afkomstig uit een brede laag van de samenleving varierend van oud politici, predikanten, lwetenschappers, lokale bestuursbestuursleden en anderen [22]Initiatiefnemer is Wouter Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

Onder de 44 aanvankelijke ondertekenaars zijn o.a.  oud-burgemeester Dick Corporaal,  predikant Jan Eerbeek en de oud-Kamerleden Sytze Faber en Ton de Kok.

Ook Ton Herstel, oud-voorzitter van de NCRV en oud-hoofdofficier van justitie. [23]

CDA LEDENCONGRES

Aan het einde van de kabinetsformatie wordt een speciaal congres gehouden, waarin CDA leden zich kunnen uitspreken voor al dan geen regeringssamenwerking met de PVV

Een dergelijke beslissing door leden over regeringssamenwerking is zeer ongebruikelijk.

Volgens de partijreglementen is deze keus aan de Tweede Kamerfractie. 

Dat er van dit reglement is afgeweken, heeft uiteraard alles te maken met de binnen het CDA ontstane terechte commotie over de PVV als mogelijke coalitiepartner [24]

De groep verontruste CDA’ers, die het Manifest heeft ondertekend, is reeds de discussie binnen de partij gestart,

omdat zij terecht vrezen, anders op het congres voor een voldongen feit te worden gesteld [25]

Een duidelijk op het congres uitgesproken ”neen” tegen de PVV zal echter voor de Tweede Kamerfractie [bij wie de eindbeslissing ligt] niet te negeren zijn

EPILOOG

De PVV is een discriminerende, racistische en haatzaaiende partij, die een levensgrote bedreiging vormt voor de democratische rechtsprincipes in Nederland

Daarom moet deze partij hoe dan ook zowel van regerings als gedoogsamenwerking worden uitgesloten

De VVD heeft zich al met huid en haar verkocht aan de PVV, het CDA is nog een onzekere factor

Het is in ieder geval te hopen, dat het CDA verzet van binnenuit genoeg invloed zal kunnen aanwenden en steun van andere CDA leden krijgt, om regeringsdeelname met de PVV te voorkomen, mocht het tot een acoord bij de kabinetsformatie komen

Het is nu of nooit

Want wanneer er een kabinet komt, met PVV regeringsdeelname of gedoogsteun, dan zou voor het eerst in de geschiedenis van Nederland een extreem-rechtse partij regeringspartner zijn

Daarmee komt dan een einde aan de Nederlandse rechtsstaat

De heer Pechtold [fractieleider D’66] kan dan asiel in het buitenland vragen en zijn koffers pakken [26]Astrid Essed  [1] NOS.NL”TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2010”http://nos.nl/dossier/141463-nederland-kiest/tab/46/live/ [2]NU.NL”KABINETSFORMATIE 2010”http://www.nu.nl/politiek/2294302/kabinetsformatie-2010.html WIKIPEDIA”KABINETSFORMATIE 2010”http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinetsformatie_Nederland_2010 [3]NOS”WILDERS WIL HOOFDDOEKENTAKS”16 SEPTEMBER 2009http://nos.nl/artikel/94871-wilders-wil-hoofddoektaks1000-euro.html TROUW”WILDERS WIL ”HOOFDDOEKENTAKS”’16 SEPTEMBER 2009http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2865224.ece/Wilders_wil__kopvoddentax_.html NRC16 NOVEMBER 2007”KAMER TREKT GRENS BIJ ‘DISCRIMINERENDE” MOTIE”http://www.nrc.nl/binnenland/article1854274.ece/Kamer_trekt_grens_bij_discriminerende_motie [4]UITPERSASTRID ESSED”HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS”APRIL 2007http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636 [5]FINANCIEEL DAGBLADTRAPPENBURG”AANSCHERPING IMMIGRATIEBELEID BIJNA NIET MOGELIJK”7 AUGUSTUS 2010http://www.fd.nl/artikel/19256632/aanscherping-immigratiebeleid-bijna-niet-mogelijk HET FINANCIEEL DAGBLADTRAPPENBURG”KENNISMIGRANT DOOR PVV NIET ONTZIEN”13 AUGUSTUS 2010http://www.fd.nl/artikel/19741223/kennismigrant-pvv-niet-ontzien [6]JOOP.NLPAUL WILDERS [NIET te verwarren met de PVV leider] 23 APRIL 2010”PVV , DE AGENDA VAN ISLAMOFOBIE EN NATIONALISME”http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/pvv_de_agenda_van_islamafobie_en_nationalisme/JOOP.NL11-6-2010”IK WORD STRAKS MISSCHIEN ETNISCH GEREGISTREERD”http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/ik_wordt_straks_misschien_etnisch_geregistreerd/ UITPERSASTRID ESSED”HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS”APRIL 2007http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636 [7]NOS.NL10-12-2008ANNE FRANK STICHTING:”WILDERS EXTREEM-RECHTS”http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html [8]”Ook partijprominent Hannie van Leeuwen (84), lid van het bestuur van het CDA, zei eerder deze maand dat de partij niet met de PVV mag samenwerken. De oud-verzetsstrijder vergeleek de partij van Wilders met de NSDAP van Adolf Hitler”
http://www.nu.nl/nieuws/2256561/van-agt … t-pvv.html

WIKIPEDIA:
HANNIE VAN LEEUWEN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hannie_van_Leeuwen [9]JOOP.NLPAUL WILDERS [NIET te verwarren met de PVV leider]23 APRIL 2010”PVV , DE AGENDA VAN ISLAMOFOBIE EN NATIONALISME” 10. Strijd tegen Islam moet het kernpunt van ons buitenlands politiek beleid worden”http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/pvv_de_agenda_van_islamafobie_en_nationalisme/  [10]VOLKSKRANT14-6-2009”WILDERS: MILJOENEN MOSLIMS MOETEN WEG”http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1242969.ece/Wilders_miljoenen_moslims_moeten_weg [11]WIKIPEDIAWANNSEE CONFERENTIEhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Wannseeconferentie [12]http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler#Emigratiecentra [13]XENOFOBIE VVDVERKIEZINGSPROGRAMMA VVD 2010-2014  ”ORDE OP ZAKEN” In het verkiezingsprogramma wordt gerefereerd aan de ”ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten” die voor ”grote problemen” zou zorgen Zowel onjuist, generaliserend als haatzaaiendBovendien worden mensen uit de door het Westen [met steun van plaatselijke elites] uitgebuite Derde Wereld zo een menswaardige toekomst ontzegd Zie onder Integratie en immigratiehttp://www.vvd.nl/actueel/925/orde-op-zaken-vvd-verkiezingsprogramma-2010-2014 Verder is de VVD openlijk discriminerend, gezien haar standpunt, dat immigranten de eerste tien jaar in Nederland geen uitkering zouden moeten krijgenOok wordt er a priori vanuit gegaan, dat immigranten naar Nederland komen ”voor de uitkering” Zie onderstaande link, onder ”Bezuinigingen”http://www.vvd.nl/markrutte/actueel/876/orde-op-zaken-vvd-verkiezingsprogramma [14]ELSEVIER19 MEI 2007RUTTE:  VEROORDELING DISCRIMINATIE ONTERECHThttp://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/124079/Rutte-Veroordeling-discriminatie-onterecht.htm VOLKSKRANTTHOMAS VON DER DUNK”DE MORELE LEEGTE VAN DE VVD”5 AUGUSTUS 2010http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6345/De_morele_leegte_van_de_VVD

[15]
14 juni 2010: Na gesprekken met alle fractievoorzitters komt Rosenthal tot de conclusie dat er gesproken moet worden met Wilders en Rutte. CDA-leider Verhagen houdt de boot af. Hij wil dat VVD en PVV eerst samen om de tafel gaan.”
29 juni 2010: In de Tweede Kamer is een debat over de eerste informatieronde. Ook Rosenthal is aanwezig. Tijdens het debat gaat Wilders de confrontatie aan met vrijwel de voltallige Kamer. Hij verwijt het CDA een rechts kabinet te blokkeren, maar krijgt echter zelf ook verwijten dat hij niet met Rutte wilde praten. Verhagen laat tijdens het debat weten dat er principiële verschillen over de democratische rechtsstaat bestaan tussen CDA en PVV.”NU.NLKABINETSFORMATIE 2010http://www.nu.nl/politiek/2294302/kabinetsformatie-2010.html TROUWJOOP VAN RIJSWIJK3 AUGUSTUS 2010”ALGEHELE CAPITULATIE VOOR DE PVV”http://www.trouw.nl/opinie/podium/article3150392.ece/Algehele_capitulatie_voor_de_PVV_.html TROUW29-6-2010”VERHAGEN: PRINCIPIELE VERSCHILLEN MET PVV”http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3112086.ece/Verhagen__principiele_verschillen_met_PVV.html [16]NIEUWS.NL”VERHAGEN: ”WILDERS ZAAIT VERDEELDHEID”8 APRIL 2010http://binnenland.nieuws.nl/552598 [17]NU.NLWEISGLAS FEL TEGEN COALITIE MET PVV10 JUNI 2010http://www.nu.nl/nieuws/2267246/weisglas-fel-coalitie-met-pvv.html TROUWWEISGLAS: TE WEINIG BEZWAREN VVD TEGEN PVV”1 AUGUSTUS 2010http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3148171.ece/Weisglas__te_weinig_bezwaren_VVD_tegen_PVV.html  [18]NU.NL”VAN AGT MOGELIJK LID AF BIJ SAMENWERKING CDA MET PVV28 MEI 2010http://www.nu.nl/nieuws/2256561/van-agt-mogelijk-lid-af-bij-samenwerking-cda-met-pvv.html NRC”VERZET CDA PROMINENTEN TEGEN SAMENWERKING PVV”1 AUGUSTUS 2010http://www.nrc.nl/binnenland/article2592675.ece/Verzet_CDA-prominenten_tegen_samenwerking_PVV [19]Zie noot 7 [20]TROUW”MANIFEST CDA’ers TEGEN PVV”12 AUGUSTUS 2010http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162164.ece/Manifest_CDA_rsquo_ers_tegen_PVV_.htmlNU.NL”MANIFEST CDA’ers TEGEN REGERING MET WILDERS”12 AUGUSTUS 2010http://www.nu.nl/politiek/2310694/manifest-cdaers-regering-met-wilders.html [21]MANIFEST CDA’ers”WIJ STAAN VOOR ONZE GRONDRECHTEN”http://wijstaanvooronzegrondrechten.org/ [22]EERSTE 44 ONDERTEKENAARS VAN HET MANIFEST ”WIJ STAAN VOOR ONZE GRONDRECHTEN”ZIETROUW”CDA’ers VOORZIEN ZWARE DRUK OP CONGRES”12 AUGUSTUS 2010http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162165.ece/CDA_rsquo_ers_voorzien_zware_druk_op_congres__.html LIJST VERVOLG ONDERTEKENAARShttp://wijstaanvooronzegrondrechten.org/wij-hebben-ondertekend/ [23]TROUW”MANIFEST CDA’ers TEGEN PVV”12 AUGUSTUS 2010http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162164.ece/Manifest_CDA_rsquo_ers_tegen_PVV_.html [24]TROUW”CDA’ers VOORZIEN ZWARE DRUK OP CONGRES”12 AUGUSTUS 2010http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162165.ece/CDA_rsquo_ers_voorzien_zware_druk_op_congres__.html [25] ”De groep verontrusten, inmiddels uitgegroeid tot 44 lokale CDA-bestuurders en enkele wetenschappers, wil het echter niet alleen op een ja of nee tijdens dat congres laten aankomen. Initiatiefnemer Wouter Beekers, verbonden aan het historisch documentatiecentrum voor Nederlands protestantisme van de Vrije Universiteit, legt uit: „We voelen ons gedwongen nu naar buiten te treden. Want we zijn bang dat onze zorgen worden weggemoffeld. Er wordt steeds op dat congres gewezen, maar we zijn bang voor een voldongen feit te worden gesteld. Het zal daar moeilijk worden de onderhandelaars terug te fluiten en terug te sturen naar de onderhandelingstafel” BRONTROUW”CDA’ers VOORZIEN ZWARE DRUK OP CONGRES”12 AUGUSTUS 2010http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162165.ece/CDA_rsquo_ers_voorzien_zware_druk_op_congres__.html [26]TELEGRAAF8 APRIL 2009”PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN HET KABINET ZIT”http://www.telegraaf.nl/binnenland/3661738/__PVV_erin__Pechtold_eruit__.htm

”De anti-migratie- en anti-islamstandpunten van Geert Wilders worden van het begin af aan door andere partijen bekritiseerd. Alleen de VVD houdt zich vaak op de vlakte, omdat de PVV een geduchte concurrent is. Een aantal van Wilders’ ideeën gaat tegen de grondwet en internationale verdragen in. De meeste partijen sluiten samenwerking daarom principieel uit.”
”Nog voor Rosenthal goed en wel aan de slag is, uiten prominente VVD’ers al kritiek op een mogelijke samenwerking van hun partij met de anti-islam- en anti-immigratiepartij PVV.”
Rutte wuift de kritiek weg en zegt dat de PVV “een normale partij” is, waarmee hij wel wil onderhandelen.  

NPO FOCUSWAAROM MISLUKTE REGEREN MET PVV STEUN
https://npofocus.nl/artikel/7493/waarom-mislukte-regeren-met-pvv-steun

EINDE STUK ASTRID ESSED OVER GEDOOGKABINET MET PVVDOOR NAAR NOOT 20 VAN HET ARTIKEL OVER ELLA VOGELAAR
[20] 

STANDPUNT CHRISTEN-UNIE ”BIJBEL BOVEN RECHT” ONACCEPTABEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKENASTRID ESSED7 OCTOBER 2017
https://www.astridessed.nl/standpunt-christen-unie-bijbel-boven-recht-onacceptabelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

Als we spreken over de joods-christelijke traditie in Nederland, waar gaat het dan eigenlijk over?

Peter Raedts is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen en kenner van de verwerking (en van de uitvinding) van middeleeuwse tradities in de moderne cultuur. „De term joods-christelijke traditie, of beschaving, is typisch een begrip van ná de tweede wereldoorlog”, zegt hij. Voor de oorlog werd er gewoon over christelijke traditie gesproken. „Die nieuwe term was vooral bedoeld om het gemeenschappelijke in de joodse en christelijke tradities te benadrukken. En er is ook veel gemeenschappelijks natuurlijk. Maar de term wil ook vooral duidelijk maken dat de vijandschap tussen joden en christenen fout was: dat er een gruwelijk misverstand de Europese cultuur beheerst heeft die tot Auschwitz heeft geleid. Dat was natuurlijk ook heel goed en sympathiek. Maar als je onvriendelijk wilt zijn, kun je ook zeggen dat het een doekje voor het bloeden is.”

NRC

WAT IS JOODS CHRISTELIJK?

16 JULI 2007

https://www.nrc.nl/nieuws/2007/07/16/wat-is-joods-christelijk-11359357-a556948

[21]

”Wel doel ik op haar relativerende bijdragen aan het integratiedebat met uitspraken als ‘Islam wordt deel van onze cultuur’ en ‘Een verbod op hoofddoekjes is onnodig’. Een verademing vergeleken met de populistische toon van haar voorgangster.”

ZORG EN WELZIJN.NLMINISTER VAN DISCUSSIES1 DECEMBER 2008
https://www.zorgwelzijn.nl/blog/minister-van-discussies-zwz013468w/

ls minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft Ella Vogelaar veel geblunderd. Haar karakterstructuur leek me allesbehalve handig voor de politiek, maar saai vond ik haar ministerschap bepaald niet. Dan gaat het me niet om al die treurige aanvaringen in de Tweede Kamer, de eindeloze discussie met corporatiedirecteuren of de flaters tegenover Geen Stijl-journalisten. 

Wel doel ik op haar relativerende bijdragen aan het integratiedebat met uitspraken als ‘Islam wordt deel van onze cultuur’ en ‘Een verbod op hoofddoekjes is onnodig’. Een verademing vergeleken met de populistische toon van haar voorgangster.

De hoge verwachtingen die ze had van het betrekken van vrijwilligers bij de inburgering van nieuwkomers riepen bij mij twijfels op. Ze wilde liefst 10.000 vrijwilligers betrekken als taalcoaches van inburgeraars. Zou ze dat voor elkaar krijgen?

Echt goed aan haar vond ik de manier waarop ze zich druk maakte om het welzijnswerk en hulpverlening in haar prachtwijken. Ook dat deed ze op een geheel eigen, ongepolijste manier, zonder te letten op de schenen waar ze zo mogelijk tegenaan trapte. Zo riep ze bijvoorbeeld over de rol van het welzijnswerk bij de inburgering: ‘Welzijn mag wel wat meer creativiteit tonen’ en ‘Gemeenten en welzijnsinstellingen moeten meer de dialoog aangaan’. Daar moest de sector het dan mee doen.

In een interview in de Volkskrant (van 23 oktober) ging ze nog een stapje verder. De minister vertelde dat ze eindelijk handjes naar de problematische Marokkaanse gezinnen wilde sturen. ‘Het probleem is de moraal in de hulpverlening. Er is schroom om achter de voordeur te komen en te blijven. Er mag echt veel meer dan ze vaak denken.’ Kortom, ze overdreef wel eens, maar ze maakte wel een punt en ging vol overtuiging de discussie aan. Wat mij betreft was dat – naast de Vogelaar-wijken – de grote verdienste van Ella Vogelaar. 

NOG EENS VOGELAARANJA MEULENBELT16 JULI 2007
http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2007/07/16/dagboek-15-juli-2007/

[22]

used to say that you do not think that something is very difficult to do or to understand:  

DICTIONARY CAMBRIDGEIT’S NO ROCKET SCIENCE

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/it-s-not-rocket-scienc  [23]
WIKIPEDIADE RATTENVANGER VAN HAMELEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_rattenvanger_van_Hamelen
[24]

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUISTASTRID ESSED16 AUGUSTUS 2016
https://www.astridessed.nl/wilders-en-hitlervergelijking-griezelig-juist/

[25]
NRCPVDA ONTBEERT CONSISTENTE LEIDINGELLA VOGELAAR 19 JUNI 2009
https://www.nrc.nl/nieuws/2009/06/19/pvda-ontbeert-consistente-leiding-11743400-a552952

Op dezelfde dag dat president Obama in een inspirerende speech een brug probeerde te slaan tussen de westerse en Arabische wereld, tussen christenen, joden en moslims, stemde in ons land 17 procent van de kiezers op de PVV.

De politieke partijen hebben tot op heden geen effectieve strategie gevonden om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. Pechtold (D66) en Halsema (GroenLinks) slagen er nog het beste in, maar hun collega’s zijn nergens.

Het debat op de verkiezingsavond was tenenkrommend. Iedereen wilde een herhaling van het verkiezingsdebat met Fortuyn in 2002 voorkomen en putte zich daarom uit in felicitaties voor Wilders. Beleefdheid hoort bij beschaving, maar felicitaties moeten gepaard gaan met een ondubbelzinnige afwijzing van zijn standpunten en onbeschoftheid.

De opvatting lijkt terrein te winnen om Wilders een tijdje regeringsverantwoordelijkheid te laten dragen. Dan zou duidelijk worden dat wat hij wil niet kan en dat zijn beweging geen capabele bestuurders kan leveren. Maar ik gruw van deze gedachte omdat ik gedurende mijn ministerschap de verwoestende effecten van het beleid van mijn voorganger Verdonk heb ervaren.

Het ‘wij-zij-denken’ is er door verscherpt, met alle ontwrichtende gevolgen van dien en risico’s op groeiend extremisme. Die verschijnselen zullen zich bij een meeregerende PVV versterkt voordoen en niemand kan garanderen dat die regeringsverantwoordelijkheid maar van korte duur zal zijn. Het kan ook voor legitimatie van zijn denkbeelden zorgen. In de jaren dertig van de vorige eeuw onderkenden velen ook pas de dramatische gevolgen van het nationaal-socialisme toen het te laat was. Ik realiseer me dat ik met deze vergelijking een taboe doorbreek. Maar we moeten stoppen Wilders te behandelen als een democratisch politicus met acceptabele opvattingen.

Democratie vraagt om een debat op het scherp van de snede. Stelling nemen tegen Wilders moet samengaan met het serieus nemen van de onzekerheden van mensen die nu hun heil bij hem zoeken. We hebben in de jaren tachtig ons lesje geleerd, door de spanningen waarmee de omslag naar een migratiesamenleving gepaard gaat onvoldoende te onderkennen. Het onbehagen over ingrijpende veranderingen door de globalisering en de komst van grote groepen migranten is begrijpelijk. Als je je bedreigd voelt, zoek je bescherming. De vraag is wat de aard daarvan moet zijn. Gaat die bescherming ten koste van de ander en probeert die ons terug te leiden naar het vertrouwde Nederland dat niet meer is? Of organiseren we inclusieve vormen van bescherming en maken we er werk van om de problemen van mensen op te lossen of ten minste te verminderen?

Partijen die zeggen in de liberale, christelijke en socialistische traditie te staan, zijn het aan hun oorsprong verplicht voor de inclusieve variant van bescherming te kiezen. We staan voor de opgave om aan een gedeelde toekomst te bouwen met ruimte voor diversiteit. In een land dat geen loopje neemt met de universele mensenrechten. Inclusiviteit moet niet verward worden met onverschilligheid. Je hoort erbij, maar hufterig en crimineel gedrag tolereren we niet, we respecteren allemaal de democratische waarden van onze samenleving en binnen die kaders accepteren we van elkaar dat we op eigen wijze het leven willen leven. Maar het betekent ook: niet meten met twee maten. Een homoseksueel mag niet gediscrimineerd worden, niet door moslims, en evenmin door orthodoxe christenen. Het is onacceptabel dat topmensen in bedrijven zich verrijken met bonussen, opties en gouden handdrukken, terwijl mensen die onder in de piramide van de organisatie zitten als eerste ontslagen worden met een karige werkloosheidsuitkering.

Er zijn inspirerende voorbeelden van de manier waarop een samenleving kan worden opgebouwd met ruimte voor diversiteit. Zoals op de Amsterdamse Dappermarkt, waar standhouders met meer dan veertig verschillende roots succesvol samenwerken. Op een bijeenkomst van het Centraal Joods Overleg om de samenwerking tussen joden en moslims te bevorderen werd onlangs ‘het geheim van de Dappermarkt’ ontrafeld. Er is een gemeenschappelijk belang: een schone en veilige markt. Iedereen kent elkaar bij naam. De voorzitter van de kooplieden en de gemeentelijke coördinator zorgen voor sterk leiderschap. Alle betrokken instanties – ook de politie – werken nauw samen. Successen worden gevierd.

Het geheim van de Dappermarkt kan het geheim van Nederland worden. Daarvoor is betrouwbaar en inspirerend leiderschap nodig en een overheid die consequent werkt aan emancipatie, door onderwijs en participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt te verbinden met burgerschap en door gemeenschappelijke belangen te definiëren.

De nederlaag van de PvdA bij de jongste verkiezingen is het gevolg van gebrek aan zulk leiderschap, wat de zoveelste onderzoekscommissie daar ook over gaat melden. Leidende PvdA’ers moeten herkenbaar en consistent optreden, als een team dat dezelfde taal spreekt.

Het is prima dat Eberhard van der Laan nu duidelijk stelling neemt tegen Wilders, maar die duidelijkheid had al eerder van Wouter Bos moeten komen. En die had niet het ene jaar moeten roepen dat er gepolariseerd moet worden om het volgende jaar in dezelfde de Volkskrant te zeggen dat er verbinding tot stand moet worden gebracht. Om maar niet te spreken van de manier waarop hij met de Europese lijsttrekker Thijs Berman is omgegaan. De PvdA-top moet niet denken, zoals Ronald Plasterk, dat je door een bezoekje aan Volendam het vertrouwen terugwint. Nee, daarvoor moet je duurzaam investeren in de wijken, je echt met mensen verbinden, inspireren en beloftes nakomen.

Ella Vogelaar is oud-minister voor Wonen, Wijken en Integratie voor de PvdA.

[26]

REPUBLIEK ALLOCHTONIEASTRID ESSED OVER EEN CDA/VVD KABINET MET GEDOOGSTEUN PVV19 AUGUSTUS 2010
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/astrid-essed-over-een-cda-vvd-kabinet-met-gedoogsteun-pvv

[27]

” De minister uitte – tegen de gewoonte in – felle kritiek op onder anderen haar voorganger Rita Verdonk (toen VVD) en PVV-leider en Tweede Kamerlid Geert Wilders. 
NRCOUD-MINISTER ELLA VOGELAAR OVERLEDEN
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/08/oud-minister-ella-vogelaar-69-overleden-a3976005

NPORADIO 1HET BELOOFDE LAND VAN WILDERS EN  BAUDET
https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/13496-het-beloofde-land-van-wilders-en-baudet

Het Australisch model is dé oplossing als het om migratie gaat, zeggen Wilders en Baudet. Politiek redacteur David van der Wilde zoekt uit of ze gelijk hebben.

Natuurlijk is Baudet niet tegen alle vormen van migratie, zegt hij dinsdag in de Kamer. “Daarom bepleiten we het Australische immigratiemodel.” Dat zinnetje echode in mijn hoofd na het debat over het ‘Pact van Marrakesh.’ Het Australisch Model is namelijk zo’n toverspreuk die je wel vaker hoort, maar waarvan je niet precies weet wat het betekent.

Wilders bijvoorbeeld was in 2016 al fan van hoe onze tegenvoeters het immigratievraagstuk proberen op te lossen. Wie even vlug naar de cijfers kijkt snapt dat. Met hoge toelatingseisen, een handige ligging, uitbestede vluchtelingenopvang, een afschrik campagne en super strikte grensbewaking is Australië een fata morgana voor anti-migratie partijen. De immigratiecijfers daar zijn laag, zelfs lager dan in een klein land als Nederland. Wat is het geheim?

Puntensysteem

Baudet neemt in zijn internetfilmpjes graag het puntensysteem als voorbeeld. Net als in de VS wordt met een soort GreenCard-systeem gewerkt. Wie hoogopgeleid is, de taal spreekt en een lange cv heeft mag het land in. Zo niet? Vette pech. Wilders haalt graag de afschrik campagne van de overheid aan. Met YouTube-spotjes in 17 talen wordt duidelijk gemaakt dat wie per boot naar Australië vlucht, voorgoed zijn kans op een verblijfsvergunning vergooit.

Los van die maatregelen wordt het gebrek aan landgrenzen uitgebuit. Bootjes worden uit de territoriale wateren gesleept. Illegalen die toch in handen komen van de grenspatrouilles worden niet in het land zelf, maar in aanbestede kampen in het buitenland gestopt. 

Nauru

Tot zover weinig nieuws onder de zon. Het Australische model is al jaren berucht. Met als bloeddiamant op de kroon de opvang op ’s werelds kleinste – en fascinerende – eilandstaatje Nauru. De Nederlandse psychiater Maarten Dormaar was in 2003 de eerste die de klok luidde over de ‘concentratiekampen’ daar.

Nu, ruim 15 jaar later en talloze horrorverhalen verder, gaat het er iets beter aan toe. Vluchtelingen mogen tegenwoordig over het hele eiland wandelen. Toch zijn er nog tientallen mensen met zelfmoordneigingen en houdt de opvang te wensen over. Twee maanden geleden werden zelfs de hulpverleners van Artsen Zonder Grenzen van het eiland gestuurd

Australië ligt internationaal al jaren onder vuur vanwege het immigratiebeleid, maar lijkt daar niet wakker van te liggen. Ook is de ‘Pacific Resolution,’ met kampen in Papua Nieuw-Guinea, Manus en Naru, niet per definitie illegaal. Zo legt mensenrechtenjurist Patrick van Berlo me uit. Sterker nog, de aanpak werkt. Het aantal migranten loopt terug en mensensmokkelaars mijden Australië. Zelfs zonder al te veel politieke weerstand. Eigenlijk zijn alleen de Groenen tegen het gevoerde beleid.

Prijskaartje

Dus misschien hebben Baudet en Wilders wel een punt. Je moet dan wel de  erbarmelijke omstandigheden en discutabele opvang voor lief nemen. Ook moet je de portemonnee trekken. Er hangt namelijk een flink prijskaartje aan deze aanpak. Jaarlijks legt Australië zo’n 2,5 miljard euro neer voor de Operation Sovereign Borders. 

Een bedrag dat in Nederland overigens nog hoger zou liggen. Immigratie patrouilles langs de landsgrenzen zijn nou eenmaal duurder dan op zee. Ook hebben we geen noodlijdend eilandstaatje in de buurt waar we voor een appel en een ei vluchtelingen kunnen dumpen.  

Ongemakkelijke waarheid 

Daarnaast is de ongemakkelijke waarheid dat we al heel goed naar het voorbeeld van onze tegenvoeters hebben gekeken. Onze migratie eisen zijn streng. En met de Turkije-deal heeft Europa de Australische oplossing zelfs bijna compleet gekopieerd. Bootvluchtelingen worden terug gesleept en een ander land vangt tegen betaling de mensen voor ons op. Gek genoeg roepen zowel de PVV als het FvD dat die Turkije-deal verschrikkelijk is en we een voorbeeld moeten nemen aan Australië. Natuurlijk klinkt dat stoer. Maar als je echt luistert naar wat ze zeggen, dan klinken Wilders en Baudet toch vooral als twee jongetjes die hun huiswerk niet gemaakt hebben en daarom maar iets roepen 
[28]
Ook nam ze het de toenmalige leider van de PvdA en vicepremier Wouter Bos kwalijk dat hij geen stelling wilde nemen in het immigratiedebat. ”
NRCOUD-MINISTER ELLA VOGELAAR OVERLEDEN
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/08/oud-minister-ella-vogelaar-69-overleden-a3976005

29]

‘Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam.”[7] De fracties van de VVD, de ChristenUnie en de PVV uitten stevige kritiek op deze stellingname. ”

WIKIPEDIA

ELLA VOGELAAR/CONTROVERSE OVER UITSPRAAK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Controverse_over_uitspraak

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

ELLA VOGELAAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[30]

WIKIPEDIA

JACQUELINE CRAMER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Cramer

[31]

WIKIPEDIA

RUTGER CASTRICUM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rutger_Castricum

[32]

”Op 14 april 2008 werd bekend dat Vogelaar en haar collega-minister Jacqueline Cramer de PvdA-media-adviseur Dig Istha voor 187,50 euro per uur hadden ingehuurd om hun boodschap beter voor het voetlicht te kunnen brengen. Vogelaar werd een te wollig taalgebruik verweten.[7] Vogelaar weigerde echter over haar ‘spindoctor‘ te praten. De SP en VVD eisten opheldering over het inhuren van een partijgenoot door Vogelaar en Cramer. Volgens sommigen zou de negatieve aandacht die haar hierna ten deel bleef vallen fnuikend blijken voor haar imago als bestuurder.[8]

Weblog GeenStijl volgde Vogelaar (“minister voor spek en bonen”) sindsdien op de voet en pleitte in verschillende publicaties voor haar aftreden. In een gefilmd interview bracht GeenStijl-medewerker Rutger Castricum haar in verlegenheid.[9] Vogelaar ontkende in het interview dat ze een spindoctor had. Ze liep uiteindelijk weg bij Castricum, maar deze bleef haar met zijn cameraman volgen, wat resulteerde in een ongemakkelijke, minuten durende stilte van de kant van de minister.

WIKIPEDIA

ELLA VOGELAAR/OPHEF ROND ADVISEUR EN DOELWIT VAN GEEN STIJL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Ophef_rond_adviseur_en_doelwit_van_GeenStijl

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA ELLA VOGELAAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[32]

”Het soort grap dat ze bij GeenStijl dagelijks maken, en duizend keer erger, over ongeletterde rifapen, dobbernegers, als konijnen fokkende moslims, Jodenstreken, over concentratiekampen en joden vergassen.

FRONTAAL NAAKT

GEEN STIJL IS NIET ANTI-ESTABLISHMENT

PETER BREEDVELD

19 OCTOBER 2015

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/geenstijl-is-niet-anti-establishment.html

[33]

‘Op 14 april 2008 werd bekend dat Vogelaar en haar collega-minister Jacqueline Cramer de PvdA-media-adviseur Dig Istha voor 187,50 euro per uur hadden ingehuurd om hun boodschap beter voor het voetlicht te kunnen brengen. Vogelaar werd een te wollig taalgebruik verweten.[7] Vogelaar weigerde echter over haar ‘spindoctor‘ te praten. De SP en VVD eisten opheldering over het inhuren van een partijgenoot door Vogelaar en Cramer. Volgens sommigen zou de negatieve aandacht die haar hierna ten deel bleef vallen fnuikend blijken voor haar imago als bestuurder.[8]

Weblog GeenStijl volgde Vogelaar (“minister voor spek en bonen”) sindsdien op de voet en pleitte in verschillende publicaties voor haar aftreden. In een gefilmd interview bracht GeenStijl-medewerker Rutger Castricum haar in verlegenheid.[9] Vogelaar ontkende in het interview dat ze een spindoctor had. Ze liep uiteindelijk weg bij Castricum, maar deze bleef haar met zijn cameraman volgen, wat resulteerde in een ongemakkelijke, minuten durende stilte van de kant van de minister.

WIKIPEDIA

ELLA VOGELAAR/OPHEF ROND ADVISEUR EN DOELWIT VAN GEEN STIJL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Ophef_rond_adviseur_en_doelwit_van_GeenStijl

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA ELLA VOGELAAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[34]

GeenStijl

Vogelaars imago had eerder dat jaar al een forse deuk opgelopen nadat ze door website GeenStijl werd geïnterviewd over een communicatieadviseur die zij en haar collega-minister Jacqueline Cramer in dienst hadden genomen. Vogelaar weigerde antwoord te geven en werd gevolgd door de camera terwijl ze zwijgend verder liep.”

HET PAROOL

OUD-MINISTER ELLA VOGELAAR OVERLEDEN

https://www.parool.nl/nederland/oud-minister-ella-vogelaar-overleden~b221027a/  [35]
ZIE OVER DE PROBLEMATIEK ROND DE WONINGBOUWCORPORATIES
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/ACHTERSTANDSWIJKEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Achterstandswijken

WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/CRUISESCHIP SS ROTTERDAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Cruiseschip_SS_Rotterdam

WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/BEZOEK NEDERLANDSE ANTILLEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Bezoek_Nederlandse_Antillen

ORIGINELE BRON VAN BOVENSTAANDE LINKS
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[36]
”Op 13 november 2008 kondigde Vogelaar aan af te treden als minister voor Wonen, Wijken en Integratie, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd. De daaropvolgende dag bood zij haar ontslag aan aan het staatshoofd.[15][16] Volgens vicepremier Wouter Bos was er een situatie ontstaan waarin het voor haar niet langer mogelijk was “gezagsvol en effectief” op te treden. In een persconferentie gaf Vogelaar te kennen zichzelf niet te herkennen in de kritiek dat haar beleid en optreden niet overtuigend waren. Zij was van mening dat ze juist op de goede weg was en had graag nog door willen gaan als minister.”
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR/AFTREDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar#Aftreden

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAELLA VOGELAAR
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ella_Vogelaar

[37]
[37]

”Hoewel Ella Vogelaar door PvdA-leider Wouter Bos in 2007 naar het kabinet was gehaald, had ze al gauw juist met hem de grootste problemen. „Ik heb twintig maanden een gevecht met Wouter gevoerd”, zei ze nadat ze was vertrokken”

NRCZE WAS ECHT EEN MINISTER VAN BUITEN DEN HAAG8 OCTOBER 2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/08/ze-was-echt-een-minister-van-buiten-den-haag-a3976086
TEKST
Ella Vogelaar (1949-2019) | Oud-minister Ze was geen partijtijger, maar dat werd ook haar handicap in Den Haag. Ze vertrok met tegenzin.

Ze was zoals dat in de Haagse bureaucratie heet, minister zonder portefeuille. Maar ze was vooral minister zonder politieke vrienden, minister zonder politieke steun en minister zonder politieke macht. Het werd zodoende een weinig glorieus ministerschap voor Ella Vogelaar dat op 13 november 2008 na 20 maanden dan ook voortijdig eindigde, nadat haar door haar eigen partij, de PvdA, de wacht was aangezegd. Afgelopen maandag overleed zij op 69-jarige leeftijd. Zij leed al enige tijd aan depressies en heeft een eind aan haar leven gemaakt.

In het in 2007 aangetreden vierde kabinet-Balkenende, dat regeerde met steun van CDA, PvdA en ChristenUnie werd Ella Vogelaar minister voor Wonen, wijken en integratie. Ze had niet zelf een departement te beheren en werd ingekwartierd bij het toen nog bestaande departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Betere woon- en leefomstandigheden in Nederlandse buurten moesten de integratie bevorderen, was de gedachte achter haar projectministerschap.

Dit bleek al snel een moeilijke opgave zonder de benodigde middelen. De eerste maanden was zij dan ook vooral bezig met het vragen van geld bij collega’s die wel over eigen begrotingen beschikten. „Het is bizar om een minister op zo’n bepalend en gevoelig dossier op pad te sturen zonder één euro”, oordeelde oud-minister Roger van Boxtel, die zelf in de jaren 90 minister voor het grotestedenbeleid was geweest.

Mondjesmaat wist Vogelaar geld los te krijgen. Ook de woningbouwcorporaties deden mee. Daardoor kon zij met haar project van start om speciale aandacht te geven aan 40 geselecteerde achterstandswijken. Het moesten „krachtwijken” worden. Doorgaans werden zij Vogelaarwijken genoemd, maar toen was Vogelaar al weer noodgedwongen vertrokken en vervangen door Eberhard van der Laan.

Nooit thuisgevoeld

Den Haag was een wereld waar Vogelaar zich nooit echt heeft thuisgevoeld. Ze was echt een minister van buiten. In het partijpolitieke circuit was Vogelaar een relatief onbekende. Geen partijtijger. Tijdens haar studie aan de sociale academie was zij eind jaren 60 lid van de Communistische Partij van Nederland (CPN) geworden. Die partij zei zij in 1983 vaarwel.

Vogelaar ging bij de vakbeweging werken en werd onder andere voorzitter van de Onderwijsbond van de FNV. Daarna was Vogelaar enkele jaren vice-voorzitter van de overkoepelende vakcentrale.

Hoewel Ella Vogelaar door PvdA-leider Wouter Bos in 2007 naar het kabinet was gehaald, had ze al gauw juist met hem de grootste problemen. „Ik heb twintig maanden een gevecht met Wouter gevoerd”, zei ze nadat ze was vertrokken. Ze hield haar ervaringen bij in een logboek dat zij in 2009 onder de titel Twintig maanden knettergek publiceerde.

‘Knettergek’ was een verwijzing naar Geert Wilders (PVV) die haar daarvoor had uitgemaakt tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De reputatie van Vogelaar liep een deuk op toen zij in 2008 door de website GeenStijl werd geïnterviewd. Ze weigerde interviewer Rutger Castricum minutenlang antwoord te geven en liep zwijgend verder.

[38]
”We moeten verder gaan met het maken van ingroeimodellen voor migranten in de sociale zekerheid. Ik schrik ervan dat het kabinet wat betreft dit onderwerp niet verder komt dan te zeggen dat er bij de ziektekostenregeling niets kan, omdat je daar als ingezetene nou eenmaal recht op hebt. Waarom trek je niet in twijfel of dat wel moet? Waarom geldt het recht op AWBZ voor alle ingezetenen, dus ook meteen voor alle immigranten? Moeten we de basis niet gewoon veranderen? Moet die niet strenger en selectiever worden gedefinieerd?”’……….”ELSEVIER Het idee om migranten pas na verloop van tijd recht op voorzieningen van de verzorgingsstaat te gunnen, is in de boezem van het kabinet gesmoord.

Bos: ‘Inderdaad. Het is de justitiemaffia. Het is écht justitiemaffia, daar. Ministers constateren altijd maar weer dat als ze iets willen veranderen, het niet mag van justitie, omdat er een wet of een verdrag in de weg zit. Dat je wetten ook kunt veranderen en over verdragen kunt onderhandelen, komt kennelijk niet bij hen op. Achter het “niet kunnen” blijkt ook heel vaak het “niet willen” schuil te gaan.”

ELSEVIER

DE WIJZE WOORDEN OVER IMMIGRATIE VAN WOUTER BOS IN 2005

23 OCTOBER 2015

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/article/2015/10/de-wijze-woorden-over-immigratie-van-wouter-bos-in-2005-2707342W/

TEKST

Er lijkt maar geen eind te komen aan de asielstroom waar Europa mee kampt. In 2005 deed Wouter Bos, die toen oppositiepartij PvdA aanstuurde, al voorspellende uitspraken over de migratiecrisis waar we nu mee te maken hebben in een interview met Elsevier.

Elsevier-redacteur Syp Wynia sprak met een 41-jarige Wouter Bos over migratie en de zorgen die hij daarover had. Over migratie en de verzorgingsstaat zei Bos: ‘Het kan allemaal best strenger.’

Lees hier een deel van het interview uit Elsevier (9 juli 2005):

‘We moeten verder gaan met het maken van ingroeimodellen voor migranten in de sociale zekerheid. Ik schrik ervan dat het kabinet wat betreft dit onderwerp niet verder komt dan te zeggen dat er bij de ziektekostenregeling niets kan, omdat je daar als ingezetene nou eenmaal recht op hebt. Waarom trek je niet in twijfel of dat wel moet? Waarom geldt het recht op AWBZ voor alle ingezetenen, dus ook meteen voor alle immigranten? Moeten we de basis niet gewoon veranderen? Moet die niet strenger en selectiever worden gedefinieerd?

‘Verder moeten we de gemeenten veel meer mogelijkheden geven om op het gebied van onderwijs, zorg, transport, welzijn en inburgering samenhangend beleid te voeren. Daar moet Den Haag echt de handen vanaf trekken. Dan neem je ook een van de belangrijkste problemen van de verzorgingsstaat, de verkokering, 

weg. En met alle respect, dat lukt niet met een grotere rol van de sociale partners.’

ELSEVIER Het idee om migranten pas na verloop van tijd recht op voorzieningen van de verzorgingsstaat te gunnen, is in de boezem van het kabinet gesmoord.

Bos: ‘Inderdaad. Het is de justitiemaffia. Het is écht justitiemaffia, daar. Ministers constateren altijd maar weer dat als ze iets willen veranderen, het niet mag van justitie, omdat er een wet of een verdrag in de weg zit. Dat je wetten ook kunt veranderen en over verdragen kunt onderhandelen, komt kennelijk niet bij hen op. Achter het “niet kunnen” blijkt ook heel vaak het “niet willen” schuil te gaan.

Ik ben doodsbenauwd dat we over tien, twintig, dertig jaar weer enorme golven 

migranten te verwerken krijgen, omdat we ze nodig hebben. We hebben dan ons huiswerk niet gedaan. En dat we weer een commissie nodig hebben die moet constateren dat ook met die golf van migratie alles fout is gegaan. Omdat we dachten dat het tijdelijk was en het helemaal niet tijdelijk bleek te zijn. Omdat we dachten dat ze helemaal niet uit waren op de sociale zekerheid, maar dat we ze daar vervolgens toch in grote getale afhankelijk van hebben gemaakt. Ik wil dat die geschiedenis zich niet herhaalt.

‘Als het kabinet er niet mee komt, zullen wij dat zelf doen. Zo kan ik mij voorstellen dat veel van de rechten en plichten nadrukkelijk aan het Nederlanderschap worden verbonden, in plaats van aan het alleen maar ingezetene zijn. Daar staat tegenover dat je niet, zoals VVD-minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken doet, ongelooflijke drempels moet gaan opwerpen om Nederlander te worden. Voor mij zijn dubbele paspoorten geen probleem, wel als mensen tegen hun zin opgescheept zitten met hun Marokkaanse paspoort.’

Bos concludeert: ‘De PvdA is echt wel veranderd, hoor. We gaan niet dezelfde fouten maken. Wij zijn niet naïef over de financiële werkelijkheid waarmee we te maken hebben bij het in stand houden van onze samenleving. We zien wat er in dit land aan de hand is, waar zo veel mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond samenleven. Wij zien wat er in de binnensteden gebeurt.

‘We zien dat de Nederlandse economie een enorme achterstand dreigt op te lopen ten opzichte van de economieën waarmee die moet concurreren. Dat zijn allemaal werkelijkheden waarmee we in de verkiezingscampagne en in het kabinet met eerlijke voorstellen zullen komen. Daar zijn we al drie jaar mee bezig, dus het zou ook een beetje triest zijn als we daarop niet waren voorbereid.’

[39]

ELSEVIER

DE WIJZE WOORDEN OVER IMMIGRATIE VAN WOUTER BOS IN 2005

23 OCTOBER 2015

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/article/2015/10/de-wijze-woorden-over-immigratie-van-wouter-bos-in-2005-2707342W/ [40]

”Ze hield haar ervaringen bij in een logboek dat zij in 2009 onder de titel Twintig maanden knettergek publiceerde.”
NRCZE WAS ECHT EEN MINISTER VAN BUITEN DEN HAAG8 OCTOBER 2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/08/ze-was-echt-een-minister-van-buiten-den-haag-a3976086

BOL.COMTWINTIG MAANDEN KNETTERGEKDAGBOEK VAN EEN MINISTERSCHAPELLA VOGELAAR
https://www.bol.com/nl/p/twintig-maanden-knettergek/1001004006441986/

[41]
HET PAROOLVOGELAAR REKENT AF MET BOS19 FEBRUARI 2009
https://www.parool.nl/nieuws/vogelaar-rekent-af-met-bos~b69b0aae/

TEKST

DEN HAAG – Hieronder volgt een overzicht van opmerkelijke uitspraken die Ella Vogelaar doet in haar memoires Twintig maanden knettergek. De in november afgezette minister voor Wonen, Wijken en Integratie rekent daarin vooral af met PvdA-leider Wouter Bos.

In maart 2008 spreekt Vogelaar Bos tegen dat polarisatie tussen allochtonen en autochtonen goed kan zijn voor de integratie. ”Jammer, onnodig en onverstandig”, mailt Bos haar die avond over haar kritiek.

Volgens Vogelaar hebben andere PvdA’ers ook bezwaar. Bos’ uitlating gaat ”tegen alles in waar (staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak red.) voor staat”. Tweede Kamerlid John Leerdam schrijft haar: ”Ik pik het niet, ik heb je in mijn hart gesloten.”

Verder vertelt Milieuminister Jacqueline Cramer ”over een zeer onaangename ervaring met Wouter. Aanleiding: In één van de overzichten over een jaar Balkenende IV was ze de brekebeen van het kabinet genoemd. Ze had haar voorlichter gevraagd te achterhalen waar deze kwalificatie vandaan kwam en het antwoord was: Uit kringen rond Wouter.”

Vogelaar schrijft daarnaast: ”Leeuwardens burgemeester Ferd Crone zegt tijdens een lang bezoek aan de wijk Heechterp-Schieringen ‘dat niemand hier begrijpt waar Wouter Bos mee bezig is’.”

Het botst ook tussen Vogelaar en Guusje ter Horst. De minister van Binnenlandse Zaken mag in april 2008 deelnemen aan het Fitna-debat en Vogelaar niet. Ze belt met Guusje: ”Ik neem je dit heel kwalijk.” Ter Horst: ”Ik heb me hier helemaal niet mee bemoeid.” Vogelaar: ”Nee, maar je hebt ook geen poot uitgestoken.”

April 2008 schrijft Vogelaar voor de tweede keer een brief aan Bos: ”Ik vind het jammer dat je op die manier illustreert wat ik ook schreef: Dat politici zo vaak alleen maar zenden en niet ontvangen, dat wil zeggen: Luisteren.”

Over de eis van Bos om woningcorporaties geld in een fonds voor de Vogelaarwijken te laten storten: ”Waar zijn we mee bezig? Gaat het er nou alleen maar om de cijfers te laten kloppen, of telt onze relatie met de samenleving, waarnaar dit kabinet zou luisteren ook mee? Al dit soort argumenten stuiten bij Wouter op een muur”.

Op een gegeven moment adviseert burgemeester van Groningen Jacques Wallage haar met aftreden te dreigen. ”Dat hebben Jo Ritzen en ik ook een keer moeten doen om Wim Kok over de streep te trekken om extra geld voor het onderwijs te krijgen”, tekent Vogelaar uit zijn mond op.

Na haar aftreden spreekt Vogelaar Bos en PvdA-partijvoorzitter Lilianne Ploumen tegen dat de twee functioneringsgesprekken met haar zouden hebben gevoerd. Volgens Vogelaar gingen de gesprekken over de integratie, en wel op haar initiatief. ”Dat is pijnlijk om te zien, die pogingen tot rechtvaardiging dichtbij, zo niet over de grens van regelrecht liegen.” (ANP) 

[42]

NRC
ZE WAS ECHT EEN MINISTER VAN BUITEN DEN HAAG8 OCTOBER 2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/08/ze-was-echt-een-minister-van-buiten-den-haag-a3976086

[43]

NRCPVDA ONTBEERT CONSISTENTE LEIDINGELLA VOGELAAR 19 JUNI 2009
https://www.nrc.nl/nieuws/2009/06/19/pvda-ontbeert-consistente-leiding-11743400-a552952

[44]
”De Duitser schoot woensdag twee mensen dood bij een synagoge. Hij wilde een groot bloedbad aanrichten, maar het lukte hem niet de synagoge binnen te dringen. Ook haperde zijn wapen meerdere keren.
HET PAROOLVERDACHTE AANSLAG HALLE BEKENT DAAD11 0CTOBER 2019
https://www.parool.nl/wereld/verdachte-aanslag-halle-bekent-daad~b54b4f6b/
TEKST
De 27-jarige man die wordt verdacht van de terroristische aanslag in Halle heeft zijn daad bekend. Daarnaast zei hij tegen de politie dat hij een extreemrechts motief had. 

De Duitser schoot woensdag twee mensen dood bij een synagoge. Hij wilde een groot bloedbad aanrichten, maar het lukte hem niet de synagoge binnen te dringen. Ook haperde zijn wapen meerdere keren.

Uit een manifest dat de verdachte op een forum plaatste, blijkt dat hij het had gemunt op Joden. Hij zou bij voorkeur vooral hen willen vermoorden. Hij schoot uiteindelijk een vrouw dood bij de synagoge en een klant van een nabijgelegen dönerzaak.De Duitse politie trof na de aanval ook 4 kilo springstof en talrijke ontstekingsmechanismen aan in de auto van de man.
[45]

NOSZEKER TWEE DODEN BIJ AANSLAG IN DUITSE STAD,VERDACHTE OPGEPAKT
https://nos.nl/artikel/2305381-zeker-twee-doden-bij-aanslag-in-duitse-stad-halle-verdachte-opgepakt.html
TEKST

Bij een aanslag in de Duitse stad Halle zijn op straat zeker twee mensen doodgeschoten. De doden vielen voor een synagoge en in een naburige döner-zaak. De politie hield aanvankelijk rekening met meerdere schutters, maar gaat nu volgens Duitse media uit van één dader.

Een Duitser van 27 is aangehouden. Volgens meerdere media is hij zwaargewond.

Het motief voor de aanslag is onduidelijk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zei tegen Duitse media dat er voldoende aanknopingspunten zijn om aan een rechts-extremistische aanslag te denken.De directeur van de Amerikaanse SITE Intelligence Group, die activiteiten van jihadisten en rechtsextremisten op de voet volgt, zegt dat de schutter de aanslag heeft uitgezonden op een streaming-platform. “De oorzaak van alle problemen zijn de Joden”, zou hij hebben gezegd.

De aangehouden verdachte is een Duitser zonder migratieachtergrond, schrijven de publieke omroep ARD en de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het OM wil overigens niet uitsluiten dat de aanslag uit andere motieven is gepleegd.

Na de aanslag is een grote veiligheidsoperatie op gang gekomen, waarbij ook de anti-terreureenheid van de Duitse politie is ingeschakeld.

In de synagoge

Een van de doelwitten was de synagoge van Halle. Volgens de voorzitter van de joodse gemeenschap in de stad, Max Privorotzki, probeerden de schutters het gebedshuis binnen te komen. Er waren op dat moment zo’n 80 mensen in het gebouw, zegt hij tegen het weekblad Der Spiegel.Volgens het Duitse persbureau DPA liet de schutter zelfgemaakte explosieven bij de synagoge achter. Of de vrouw die hier werd neergeschoten met opzet werd geraakt of een toevallige voorbijganger was, is niet bekend.Privorotzki zegt dat veiligheidsmaatregelen bij de ingang van de synagoge konden voorkomen dat de schutters naar binnen konden. De aanwezigen zijn rond 16.30 met een bus in veiligheid gebracht.
Ook in Landsberg, op vijftien kilometer van Halle, is vanmiddag geschoten. De politie is daar met veel manschappen en materieel aanwezig in de deelgemeente Wiedersdorf.

In nabijgelegen steden in het oosten van Duitsland als Leipzig en Dresden hebben synagogen meteen politiebeveiliging gekregen. De politie houdt controles op alle stations en vliegvelden in Midden-Duitsland en langs de wegen naar Polen en Tsjechië.Het is vandaag Jom Kipoer, de Grote Verzoendag, die wordt beschouwd als de belangrijkste joodse feestdag. Juist vandaag deed de Duitse politie op verscheidene plekken in Duitsland invallen in een onderzoek naar dreigmails van neo-nazi’s.

[46]

”De aanslagpleger heeft zijn daad gefilmd en live op een streaming-platform verspreid. Hij deed dat onder meer met een camera die hij op zijn helm had gemonteerd. De directeur van de Amerikaanse SITE Intelligence Group, Rita Katz, zag de beelden en zegt dat de man onder meer zei dat “de Joden de oorzaak zijn van alle problemen.”
NOSAANSLAG HALLE WAS WERK VAN EEN DADER
https://nos.nl/artikel/2305430-aanslag-halle-was-werk-van-een-dader.html

ADAANSLAG HALLE: 35 MINUTEN LIVE OPGENOMEN ”ALLE WAPENS WEIGERDEN”10 OCTOBER 2019
https://www.ad.nl/buitenland/aanslag-halle-35-minuten-lang-live-uitgezonden-alle-wapens-weigerden~aa25d7b4/

NU.NLSCHUTTER PUBLICEERDE MANIFEST VOORAFGAAND AAN AANSLAG HALLE10 OCTOBER 2019
https://www.nu.nl/buitenland/6003139/schutter-publiceerde-manifest-voorafgaand-aan-aanslag-in-halle.html

FRONTAAL NAAKTDE STILTE OVER HALLE IS VEELZEDGGENDPETER BREEDVELD10 OCTOBER 2019
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-stilte-over-halle-is-veelzeggend.html

CHRISTCHURCH:
Een man die zichzelf op Twitter uitgeeft voor de 28-jarige Brenton Tarrant uit Australië heeft een manifest van 73 bladzijden gepost waarin hij de aanslag op de Al Noor-moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland verklaart. Hij livestreamde zijn daad via Facebook en richtte de camera daarbij eerst op zichzelf. ”
ADAANSLAGPLEGER HAALDE ZIJN INSPIRATIE UIT EUROPA15 MAART 2019
https://www.ad.nl/buitenland/aanslagpleger-haalde-zijn-inspiratie-uit-europa~aac97025/

”On the day of the attacks, Breivik electronically distributed a compendium of texts entitled 2083: A European Declaration of Independence, describing his militant ideology.[11][12][13][14] In them, he stated his opposition to Islam and blamed feminism for a European “cultural suicide.”[15][16] The text called for the deportation of all Muslims from Europe[17][18] and Breivik wrote that his main motive for the attacks was to publicize his manifesto”
WIKIPEDIAANDERS BEHRING BREIVIK
https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

[47]

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdf


MARK RUTTE/BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS/RUTTE ZET AAN TOT XENOFOBIE EN RACISME/INGEZONDEN STUK

ASTRID ESSED

29 JANUARI 2017

https://www.astridessed.nl/mark-ruttebrief-aan-alle-nederlandersrutte-zet-aan-tot-xenofobie-en-racismeingezonden-stuk/  
[48]
‘We moeten verder gaan met het maken van ingroeimodellen voor migranten in de sociale zekerheid. Ik schrik ervan dat het kabinet wat betreft dit onderwerp niet verder komt dan te zeggen dat er bij de ziektekostenregeling niets kan, omdat je daar als ingezetene nou eenmaal recht op hebt. Waarom trek je niet in twijfel of dat wel moet? Waarom geldt het recht op AWBZ voor alle ingezetenen, dus ook meteen voor alle immigranten? Moeten we de basis niet gewoon veranderen? Moet die niet strenger en selectiever worden gedefinieerd?”’……….”ELSEVIER Het idee om migranten pas na verloop van tijd recht op voorzieningen van de verzorgingsstaat te gunnen, is in de boezem van het kabinet gesmoord.

Bos: ‘Inderdaad. Het is de justitiemaffia. Het is écht justitiemaffia, daar. Ministers constateren altijd maar weer dat als ze iets willen veranderen, het niet mag van justitie, omdat er een wet of een verdrag in de weg zit. Dat je wetten ook kunt veranderen en over verdragen kunt onderhandelen, komt kennelijk niet bij hen op. Achter het “niet kunnen” blijkt ook heel vaak het “niet willen” schuil te gaan.”

ELSEVIER

DE WIJZE WOORDEN OVER IMMIGRATIE VAN WOUTER BOS IN 2005

23 OCTOBER 2015

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/article/2015/10/de-wijze-woorden-over-immigratie-van-wouter-bos-in-2005-2707342W/

[49]

Where to begin? Een gek stak drie mensen neer in Groningen en PVV-senator Marjolein Faber tweette dat de dader een Noord-Afrikaans uiterlijk had, ‘kennelijk een hekel aan bier heeft’ en dat we dat niet mogen weten van de media.

Maar de dader is een witte man, een oude witte man, een boze oude witte man, zo’n type dat de hele dag op allochtonen en op Greta Thunberg zit te schelden, al dan niet vol met bier.

FRONTAAL NAAKT [PETER BREEDVELD]

SOME PEOPLE JUST WANT TO SEE THE WORLD BURN

28 SEPTEMBER 2019

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/some-people-just-want-to-see-the-world-burn.html

Grijs haar

Twee van de drie slachtoffers van de steekpartij laten desgevraagd weten dat zij het uiterlijk van de dader ‘zelf nooit als Noord-Afrikaans zouden beschrijven’, zo vertellen ze tegen het Dagblad van het NoordenZe vragen zich af waar Faber zich op baseert en betichten haar ervan dat de tweet louter stemmingmakerij is. De slachtoffers van de steekpartij herkennen de kwalificatie ‘Noord-Afrikaans’ in elk geval niet. Berk Kaykanat zegt zich alleen te kunnen herinneren dat de man er vrij oud uit zag, grijs haar had en een lichte huid. „Hij was zeker niet getint. Maar het ging zo snel, ik heb hem niet helemaal goed kunnen bekijken. Hij kwam ook niet recht op mij af, maar vanaf de rechterkant.”

AD

PVV SENATOR FABER ONDER VUUR NA VERSPREIDEN ”NEPNIEUWS”

OVER GRONINGSE STEEKPARTIJ

28 SEPTEMBER 2019

https://www.ad.nl/politiek/pvv-senator-faber-onder-vuur-na-verspreiden-nepnieuws-over-groningse-steekpartij~a5da0657/  

Marjolein Faber, senator voor de PVV, heeft na anderhalve week een nuance geplaatst bij de tweet die zij 26 september verstuurde. Hierin beweerde ze dat de dader van een steekpartij in het centrum van Groningen een ‘Noord-Afrikaans uiterlijk’ had. Dat bleek onjuist, maar Faber weigerde haar tweet te verwijderen. Inmiddels geeft ze toe dat de tweet ‘onhandig’ was, al heeft ze hem niet verwijderd.”
ADPVV SENATOR NEEMT NEP TWEET NIET TERUG, MAAR NOEMT HEM ”ONHANDIG”7 OCTOBER 2019https://www.ad.nl/politiek/pvv-senator-neemt-nepnieuws-tweet-niet-terug-maar-noemt-hem-onhandig~a78b7030/

TEKST

Marjolein Faber, senator voor de PVV, heeft na anderhalve week een nuance geplaatst bij de tweet die zij 26 september verstuurde. Hierin beweerde ze dat de dader van een steekpartij in het centrum van Groningen een ‘Noord-Afrikaans uiterlijk’ had. Dat bleek onjuist, maar Faber weigerde haar tweet te verwijderen. Inmiddels geeft ze toe dat de tweet ‘onhandig’ was, al heeft ze hem niet verwijderd
Daar ik nooit mijn bron prijs geef, had ik dit mee moeten laten wegen voordat ik deze tweet plaatste. Met dit in het achterhoofd had ik de tweet niet moeten versturen. Was onhandig’, zo schrijft ze vanavond op Twitter. 

Wat de 59-jarige Faber hier precies mee bedoelt, is niet geheel duidelijk. Ze is vanavond niet voor een reactie bereikbaar. Haar bron gaf ze eerder al prijs. Het gaat om een jonge vrouw die gewond raakte aan haar kin tijdens de steekpartij. Deze vrouw is een familielid van een bekende van Faber. 

De PVV-lijsttrekker kreeg vrijwel direct na de plaatsing van de tweet commentaar op de inhoud. ‘Man steekt 3 mensen neer op gezellig terras van De Drie Gezusters in Groningen. Wat u van de media niet mag weten: de verwarde man heeft een Noord Afrikaans uiterlijk (volgens betrouwbare bron) en heeft kennelijk een hekel aan bier’, schreef ze daarin. 

Al snel bleek er niks van deze bewering waar te zijn. De dader van de steekpartij is een 67-jarige verwarde man uit Groningen, zonder een Noord-Afrikaans uiterlijk of afkomst. Dat werd al snel duidelijk toen twee van de slachtoffers van de steekpartij bij navraag aangaven dat het om een blanke man ging van in de 60. 

‘Zeker weten’

Faber weigerde echter haar tweet met het vermelde nepnieuws te verwijderen. Ondanks de kritiek bleef ze bij het bericht. ,,Ik geloof absoluut dat mijn informatie juist is. Anders had ik het ook nooit op Twitter gezet, ik moet het wel zeker weten.’’

Daar is ze inmiddels van terug gekomen. De reactie van Faber volgt op een mededeling van het OM van vandaag. ‘Het onjuiste beeld van de PVV-senator is adequaat gecorrigeerd door getuigen in de (sociale) media’, aldus de formele reactie van justitie, waarin wordt aangegeven dat zij erkennen dat de informatie van Faber onjuist is.De 67-jarige verdachte van de steekpartij zit ondertussen nog altijd vast. Woensdag komt hij voor de raadkamer, waar een beslissing wordt genomen over het wel of niet verlengen van zijn voorarrest. De man werd door de politie als verward bestempeld. 

JOOP.NLPVV SENATOR SLAAT OP DE VLUCHT VOOR DE WAARHEID
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/pvv-senator-slaat-op-de-vlucht-voor-de-waarheid

[50]

‘Adequaat gecorrigeerd’

Na alle ophef zegt het OM in deze zaak er nu toch iets over. ‘Het onjuiste beeld van de PVV-senator is adequaat gecorrigeerd door getuigen in de (sociale) media’, aldus de formele reactie van justitie. Kortom en in Fabers eigen termen: de tweet klopt niet.
ADTWEET OVER STEEKPARTIJ GRONINGEN KLOPT NIET: OM CORRIGEERT PVV SENATOR FABER7 OCTOBER 2019
https://www.ad.nl/binnenland/tweet-over-steekpartij-groningen-klopt-niet-om-corrigeert-pvv-senator-faber~a8b8a945/

TEKST
Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland maakt een eind aan de verwarring – voor zover die nog bestond – over de achtergrond van de verdachte van de steekpartij op de Grote Markt in Groningen, eind september.
Kort na het steekincident op woensdagavond 25 september, waarbij drie mensen gewond raakten, meldde PVV-senator Marjolein Faber dat ‘de verwarde man een Noord-Afrikaans uiterlijk heeft’. Twee van de slachtoffers spraken dit tegen en bronnen binnen de politie meldden later dat de verdachte een blanke Nederlandse man is, van 67 jaar, woonachtig in Groningen.

Mijn tweet klopt’

De PVV-senator bleef echter achter haar tweet staan, waarin ze bovendien de media verweet de afkomst van de verdachte bewust te verzwijgen. Haar bericht riep een golf van verontwaardigde en racistische reacties op. ,,Mijn tweet klopt’’, herhaalde Faber vorige week meerdere malen voor de camera van NOS/Nieuwsuur, toen ze werd geconfronteerd met bewijs van het tegendeel.

De politie Noord-Nederland gaf geen openheid over de achtergrond van de verdachte, tot frustratie van een deel van de eenheid. Het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland, bij wie de woordvoering over de zaak inmiddels ligt, wilde evenmin afwijken van de lijn om alleen bij verdenkingen van misdrijven met een terroristisch oogmerk meer te melden over etniciteit en nationaliteit van verdachten.

Adequaat gecorrigeerd’

Na alle ophef zegt het OM in deze zaak er nu toch iets over. ‘Het onjuiste beeld van de PVV-senator is adequaat gecorrigeerd door getuigen in de (sociale) media’, aldus de formele reactie van justitie. Kortom en in Fabers eigen termen: de tweet klopt niet.

Faber is maandag door deze nieuwssite gevraagd om een reactie op de correctie door het OM, maar vooralsnog tevergeefs. De Groninger PVV’er Ton van Kesteren, die het bericht van zijn fractiegenote (in de Eerste Kamer) retweette, reageert wel. Toch weigert hij in te gaan op de onjuiste inhoud van Fabers tweet. ,,Ik retweet wel vaker iets. Dat is dan puur bedoeld om mijn achterban te informeren’’, zegt Van Kesteren.

De 67-jarige verdachte van de steekpartij zit ondertussen nog altijd vast. Woensdag komt hij voor de raadkamer, waar een beslissing wordt genomen over het wel of niet verlengen van zijn voorarrest.[51]

PVDADENKEND AAN ELLA
https://www.pvda.nl/vereniging/denkend-aan-ella/

HET PAROOLOUD-MINISTER ELLA VOGELAAR OVERLEDEN8 OCTOBER 2019
https://www.parool.nl/nederland/oud-minister-ella-vogelaar-overleden~b221027a/

[52]

ADERFENIS OUD-MINISTER NOG VOELBAAR IN UTRECHTSE VOGELAARWIJKEN9 OCTOBER 2019  

https://www.ad.nl/utrecht/erfenis-oud-minister-nog-voelbaar-in-utrechtse-vogelaarwijken~a6e48a93/

Vlak na het plotselinge overlijden van voormalig PvdA-politicus Ella Vogelaar, en tien jaar na haar ministerschap, is de erfenis van de oud-vakbondsvrouw in de Utrechtse Vogelaarwijken nog steeds voelbaar. ,,Ze heeft veel zaken op de kaart gezet, daar zijn we haar heel dankbaar voor.’’
In 2007 gaf de toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie haar naam aan een veertigtal achterstandwijken, die zij onder haar hoede nam. Het doel was in de veertig slechtst scorende achterstandswijken van Nederland de leefbaarheid, veiligheid en de sociaaleconomische positie van bewoners te verbeteren. In Utrecht betekende dit extra geld voor Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost.

Vogelaar moest eind 2008 na ruim anderhalf jaar ministerschap opstappen, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd. Een paar jaar later bleek haar beleid slechts wisselend succes te hebben gehad. Zo concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau in 2013 dat het speciale beleid was mislukt. Maar de bewoners in Kanaleneiland zelf, één van de krachtwijken waar in geïnvesteerd was, denken daar anders over.

Iets belangrijks

Nathan Rozema, bewoner en oprichter van Krachtstation, waar een mix van voorzieningen wordt gehuisvest, weet zeker dat Vogelaar iets belangrijks heeft nagelaten aan zijn wijk. ,,Ze had een luisterend oor en oog voor de gewone mensen in de wijk’’, zegt Rozema. ,,Ze was echt een ambassadeur van de wijk en stimuleerde en promootte bijvoorbeeld Krachtstation en sportvereniging Ladyfit. Ze heeft veel zaken op de kaart gezet. Daar zijn we haar heel dankbaar voor.’’

Ook partijgenoot Hans Spekman en bewoner van Zuilen, een van de andere ‘Vogelaarwijken’, denkt dat haar beleid zeker voor een positieve verandering heeft gezorgd. Dit komt volgens de PvdA’er omdat de mensen en de sociale structuur centraal stonden bij de oud- politica én niet de instituties. ,,Een van haar meest belangrijkste gedachten was: problemen los je niet op door ze letterlijk weg te slopen (de woningen, red), maar door ze op te lossen waar ze zijn. Dus in de wijk zelf. Ella gebruikte hiervoor de kracht en energie van mensen zelf.’’

Nieuwbouw

Dat leidde er volgens Spekman toe dat het negatieve imago, dat in die jaren aan de wijk Zuilen kleefde, zorgde voor een positieve verandering. ,,Trots en zelfrespect heeft veel meer een kans gehad tijdens het ministerschap van Vogelaar, dan daarna. En van dat gevoel blijft altijd wat over. Maar na Vogelaar kantelde het beleid weer en ging het vooral om herbouw, nieuwbouw en het mengen van wijken. Maar daarmee verspreid je juist de problemen in plaats van ze op te lossen.’’Vooraanstaand Overvechter en voorzitter van de wijkraad, Els Wegdam, denkt dat de aandacht van Vogelaar voor haar wijk het begin heeft ingeluid van herstel en positieve aandacht voor Overvecht. ,,Als zij toentertijd niet met haar plannen was gekomen, was er minder aandacht geweest voor probleemwijken – in de positieve zin. Ze had veel goede plannen, het is jammer dat ze het niet zelf heeft kunnen afmaken. Als minister is ze twee keer in de wijk geweest, ze was vol belangstelling en liet zich goed informeren. Daar ben ik haar dankbaar voor.’’

Reacties uitgeschakeld voor Ella Vogelaar (69) onverwachts overleden/Verademing in de xenofobisering van de politiek/Hulde aan een dappere vrouw!

Opgeslagen onder Divers