Tagarchief: Reactie op AT5

We are here vluchtelingen/Verdreven uit Vluchtacademie/Het gesol/Reacties op AT5

 

DOOR SOLIDAIRE KRAKERS GEKRAAKTE VLUCHTTOREN

Dansende vluchtelingen op de manifestatie bij de Tweede Kamer gisteren.

 

PROTEST VLUCHTELINGEN BIJ DE TWEEDE KAMER

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!
DRIEWERF BAH!

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN NEDERLAND

 

En het gaat maar door.
Het gesol met uitgeprocedeerde vluchtelingen.
De verdrijving.
De inhumane behandeling.
Nu weer treft het dat deel van de ”We are here” groep, die,
na verdreven te zijn uit de Vluchtgarage [1], uiteindelijk was neergestreken
in de Vluchttoren, met behulp van solidaire krakers [2] en nu dacht,
een heenkomen, voor langere tijd, te vinden in de ”Vluchtacademie” [3]
Niets is minder waar.
Nauwelijks zaten ze daar, of ze worden opnieuw verdreven. [4]

Een uitzichtloze situatie voor een dappere groep, die de strijd voortzet.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor We are here vluchtelingen/Verdreven uit Vluchtacademie/Het gesol/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Sail Amsterdam 2015/Michiel de Ruyter,zetbaas van de Nederlandse slavenhandel/Reacties op AT5

 

 

 

 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter, door Ferdinand Bol (1667)

 

MICHIEL DE RUYTER
MICHIEL DE ROVER
MEDEPLICHTIGE AAN SLAVENHANDEL

MICHIEL DE RUYTER ALS BEVRIJDER VAN BLANKE
”CHRISTENSLAVEN”/GOED WERK, MAAR TEGELIJKERTIJD
WERKTE HIJ HEEL PROFIJTELIJK MEE AAN DE DEHUMANISERING
VAN ZWARTEN TOT SLAVEN, DOOR ZIJN HAND EN SPANDIENSTEN
IN HET IN STAND HOUDEN VAN DE SLAVENHANDEL

ZO ZAG EEN SLAVENSCHIP ERUIT, DAT MENSEN ALS
VEE VERVOERDE
EN OP BETROKKENEN VAN DEZE SLAVENHANDEL ZOU
NEDERLAND ”TROTS” MOETEN ZIJN?
SLAVEN AAN BOORD VAN EEN SLAVENSCHIP
Wanneer er in de 17 of 18 e eeuwse Courant een lovend stuk
gestaan had over het zeeheldendom van Michiel de Ruyter,
Admiraal in dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden
in de 17e eeuw (1), had niemand daar gek van opgekeken.
Hij was, in die tijd, de ´´redder des vaderlands´´ tijdens de Engelse
oorlogen (2) en had de ´´Nederlandse bezittingen´´ in Afrika (hierop
kom ik terug) veiliggesteld voor de Republiek en de handel.
Dat ook in de 19e en begin 20ste eeuw nog verheerlijkend
werd opgekeken tegen de Ruyter -er had zich inmiddels een
hele bijna mythische cultus rond hem gevormd – (3) is ook
nog te verklaren.
Maar dat in de 21ste eeuw, die het kolonialisme toch inmiddels
ver achter zich gelaten heeft, nog steeds sprake is van een in stand
gehouden verheerlijking rond de Ruyter, is op zijn zachtst gezegd,
pijnlijk te noemen.
En vooral een klap in het gezicht van de nazaten van diegenen,
die mede door zijn toedoen zijn ontvoerd, geroofd, gefolterd, geexploiteerd,
gekocht en verkocht
De Afrikaanse slaven.
Want deze zogenaamde ´´brave zeeheld´´, heeft een belangrijke
rol gespeeld in het veilig stellen van de slavenhandel voor de
Republiek der Verenigde Nederlanden. [4]
Een feit, dat de de Ruyter verheerlijkers maar liever niet noemen,
of trachten te bagatelliseren. [5]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Sail Amsterdam 2015/Michiel de Ruyter,zetbaas van de Nederlandse slavenhandel/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Jacht op illegalen/Razzia’s en etnisch profileren/Reactie op AT5

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS ASIELBELEID IN ACTIE:
COLLABORATIE CONNEXION MET MENSENJACHT OP
ILLEGALE WERKSTERS ”MET EEN NEGROIDE UITERLIJK”

NEDERLANDS ASIELBELEID IN ACTIE:
POLITIE OP ILLEGALENJACHT
FOTO RAZZIA IN CAFE AMSTERDAM ZUID OOST
”ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN” HEBBEN
RECHT OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN IN EUROPA
VRIJWARING VAN ARMOEDE IS EEN GRONDRECHT

NEDERLANDS ”HUMAAN” ASIELBELEID:
JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE TOESTEMMING KRIJGEN, JE TE KUNNEN
VESTIGEN IN NEDERLAND

 

 

 

 

”Een razzia is een door de overheid (politieleger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen”
WIKIPEDIA
 
 
AMSTERDAM, 1 JULI 2015
Een containerpark in het Westelijk Havengebied:
Daar ”stuitte” de Vreemdelingenpolitie op
 woensdag 1 juli bij twee bedrijven ”op zeventien illegalen” [1]
, die werden aangehouden.
Ook werden, zo vermeldt AT5, nog eens 25 ”vermoedelijke
illegalen” meegenomen ”voor nader onderzoek naar hun
identiteit en verblijfsstatus” [2].

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Jacht op illegalen/Razzia’s en etnisch profileren/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Enkele honderden op Gaza demonstratie op de Dam/Toespraak Appa/Reacties op AT5

 

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG
Het is alweer een jaar geleden, dat bezettingsstaat Israel zijn bloedige
militaire aanval ”Protective Egde” op Gaza lanceerde met ruim 2100
Palestijnen doden als gevolg [1].
Grootschalige bombardementen op burgerdoelen zoals huizen, scholen
waar mensen bescherming zochten tegen bombardementen, ziekenhuizen,
aanvallen op medisch personeel [2]
Duizenden hebben tegen die misdadige aanval geprotesteerd
in Nederland [3], honderdduizenden in de wereld [4]

 

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Enkele honderden op Gaza demonstratie op de Dam/Toespraak Appa/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Kenny B/We moeten de boel niet laten escaleren/Racistisch politiegeweld escaleert de boel/Reactie op AT5

 

 

 

POLITIEGEWELD LAAT DE BOEL ESCALEREN
RELLEN IN PARIJS 2005/OPSTAND VAN DE NIET GEHOORDEN
AANLEIDING DOOD BOUNA TRAORE EN ZYED BENNA,
DIE WERDEN GEELECTROCUTEERD OP DE VLUCHT VOOR
DE POLITIE
POLITIEGEWELD LAAT DE BOEL ESCALEREN
RELLEN IN LONDEN 2011/OPSTAND VAN DE NIET GEHOORDEN

POLITIEGEWELD LAAT DE BOEL ESCALEREN
AANLEIDING RELLEN IN LONDEN
RIP MARK DUGGAN, DOODGESCHOTEN
DOOR DE POLITIE, WAS ONGEWAPEND
DE ZOVEELSTE POLITIEDODE IN ENGELAND

POLITIEGEWELD LAAT DE BOEL ESCALEREN
RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK 2015/OPSTAND VAN DE NIET
GEHOORDEN

DE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST
Het begon allemaal op een zaterdagavond, op 28 juni toen
de Arubaan Mitch Henriquez, na een avondje uit, grappen maakte
met zijn vrienden, en hij na enig ”contact” vooraf met een aantal
agenten, werd besprongen, in een wurggreep genomen en de
volgende dag in het ziekenhuis overleed.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kenny B/We moeten de boel niet laten escaleren/Racistisch politiegeweld escaleert de boel/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Boycot Israel/Nee tegen stedenband Amsterdam Tel Aviv/Reacties op AT5

 

 

 

 

 
VERWOESTING GAZA/DIT STEUNT AMSTERDAM BIJ
HET AANGAAN VAN EEN STEDENBAND MET TEL AVIV
GEEN ”GELIJKE PARTIJEN” IN HET ISRAELISCH PALESTIJNSE
CONFLICT/ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG
Nee tegen Stedenband Amsterdam Tel Aviv!
Waarom?
Omdat met het aanhalen van vriendschapsbanden met
Tel Aviv expliciet een positieve opsteker is voor Israel,
dat reeds 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet houdt, dood en
verderf zaait bij neo koloniale bloedige strafexpedities
in Gaza, het Internationaal Recht aan zijn laars lapt
door de illegale nederzettingen in stand te houden en
uit te breiden, vrolijk de illegale Muur verder doorbouwt,
de Gazaanse bevolking uithongert door de Blokkade in Gaza.(1)
Nog meer?
De misdaden stapelen zich op een dagelijkse basis op!

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Nee tegen stedenband Amsterdam Tel Aviv/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Militairen hielpen groepen Amsterdam in kaart brengen/Etnische profilering en apartheid/Reactie op AT5

 

APARTHEID IS NIET ALLEEN IN HET VOORMALIGE
ZUID-AFRIKA, OOK IN HET HEDENDAAGSE NEDERLAND,
HET ”IN KAART BRENGEN VAN BEVOLKINGSGROEPEN” IS
APARTHEID

http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

MILITAIREN BRENGEN ”BEVOLKINGSGROEPEN”
IN KAART”/NIET MEER OF MINDER DAN ETNISCHE PROFILERING
NEDERLANDSE MILITAIREN IN AFGHANISTAN
ZIJN GEEN ”ST JORIS EN DE DRAAK, MAAR ONDERSTEUNERS
VAN DE KEIHARDE AMERIKAANSE BEZETTING VAN AFGHANISTAN
NEDERLANDSE MILITAIREN IN AFGHANISTAN, ONDERSTEUNERS
AMERIKAANSE BEZETTING
DIT HEBBEN NEDERLANDSE MILITAIREN IN AFGHANISTAN
HELPEN VERDEDIGEN:
AMERIKAANSE EN NAVO  LUCHTAANVALLEN OP AFGHANISTAN,
MET ALS RESULTAAT VELE AFGHAANSE BURGERSLACHTOFFERS
 
 

 
 
 
 
 
CONCENTRATIEKAMP GUANTANAMO BAY, VOORTGEKOMEN
UIT AMERIKAANSE OORLOG TEGEN AFGHANISTAN
 
 
 

MET HET MILITAIR VISEREN VAN BEVOLKINGSGROEPEN
GAAT NEDERLAND IN SNEL TEMPO RICHTING AFGROND
Dit is Nederland anno 2015!
Er wordt een bericht bekendgemaakt, dat Nederlandse
militairen in burger, die ook in Afghanistan waren ingezet, de Amsterdamse
politie hebben ”geholpen”, in West en Nieuw West, ”doelgroepen” in kaart te brengen.
Het project ”Anders Kijken” heeft geduurd van
2012 tot 2014. [1]
Doelgroepen?
Allochtone bevolkingsgroepen, Jawohl!
Terecht schrijft Joop.nl over een ”stiekeme” operatie en
dat nota bene van een leger, in vredestijd [In Nederland dan]
tegen de eigen burgerbevolking. [2]

 

MAAR ER IS MEER
VEEL MEER:

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Militairen hielpen groepen Amsterdam in kaart brengen/Etnische profilering en apartheid/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Amsterdam breidt opvang asielzoekers uit/Misdadige hypocrisie Gemeente Amsterdam/Reacties op AT5

 

DE GEMEENTE AMSTERDAM IS GEEN GOEDE FEE, DIE EEN
KASTEEL AAN HET EIND VAN  DE REGENBOOG TOVERT VOOR
DE VLUCHTELINGEN

DEZE ”REGENBOOG” IS HET EINDSTATION VAN
DE VLUCHTELINGEN/OORLOG EN ELLENDE

BED, BAD EN BROOD REGELING OF ”24 UURS OPVANG”/
LOOD OM OUD IJZER, BEIDEN CHANTAGEMIDDELEN OM DE
VLUCHTELINGEN TERUG TE VOEREN NAAR OORLOG, ARMOEDE
EN VERVOLGING

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN NEDERLAND
Het ergste van dit bericht over de ”uitbreiding” van de ”opvang” vind ik nog, dat de Gemeente Amsterdam wordt voorgesteld als een soort ”Petemoei”,van Assepoester, een weldoende Fee. [1]
Niets is minder waar:
Met dit schijnbaar humane voorstel [daarop kom ik terug] probeert de Gemeente
de aandacht af te leiden van haar verderfelijke opstelling tegen de uitgeprocedeerden, die vanaf 2012 actie voeren tegen hun rechteloze situatie.
Bovendien komt die ”uitgebreide opvang neer op chantage:

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam breidt opvang asielzoekers uit/Misdadige hypocrisie Gemeente Amsterdam/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Bewoners Vluchtgebouw verhuizen naar Noord/Uitverkoop rechten vluchtelingen/Reacties op AT5

 

 

 

VLUCHTGEBOUW, WAARUIT DE VLUCHTELINGEN NU WEER
MOETEN VERTREKKEN

VERDRIJVING VAN UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN
VAN PLEK NAAR PLEK

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!
DRIEWERF BAH!

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN NEDERLAND
UPDATE:
De vluchtelingen van het Vluchtgebouw zitten niet meer
in Noord [Vluchtloods], maar hebben een nieuw
pand in gebruik genomen.
Ze zitten nu in Nieuw West.
Het pand in Amsterdam Noord was te klein voor de grote groep,
die afkomstig was van het grotere Vluchtgebouw aan de Jan Tooropstraat
en bovendien tijdelijk. Het nieuwe pand is sinds vorig
jaar leeg achtergelaten en heeft het Stadsdeelkantoor gehuisvest
Zie ook
ZIEHIER PERSBERICHT WIJ ZIJN HIER VLUCHTELINGEN
En zie onderin reactie op AT5 op de verhuizing naar Nieuw West
De dramatische zwerftocht van de uitgeprocedeerde vluchtelingen door
Amsterdam, sinds ze in 2012 begonnen, aandacht te vragen voor hun
rechteloze positie en uit Tentenkamp Notweg werden ontruimd, is
haast niet meer bij te houden. [1]
EERSTE GROEP UITGEPROCEDEERDEN:
VAN VLUCHTKANTOOR NAAR VLUCHTLOODS

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Bewoners Vluchtgebouw verhuizen naar Noord/Uitverkoop rechten vluchtelingen/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Bouterse wint verkiezingen Suriname/Het korte geheugen der mensen/Geen straffeloosheid voor misdaden Bouterse en militaire kliek/Reactie op AT5

 

 

 

 

 

 

 

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN

 

 

 

 

”Alle reukwerken van Arabie kunnen deze misdaden niet uitwissen”
Vrij vertaald naar Shakespeare’s Macbeth [slaapwandelende Lady Macbeth,
Act 5, Scene 1]
Het [politieke] geheugen van mensen is vaak kort.
Misdaden uit het verleden worden snel vergeten, met opportunisme
angst en eigenbelang als metgezellen.
En in arme landen strooien de misdadigers met geld,
krijgen ineens een ”sociaal geweten”, [1]
kopen mensen om en als dat niet helpt, is er nog altijd intimidatie,
het meest doeltreffende middel om mensen eronder te houden.[2]

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Bouterse wint verkiezingen Suriname/Het korte geheugen der mensen/Geen straffeloosheid voor misdaden Bouterse en militaire kliek/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers