Bewoners Vluchtgebouw verhuizen naar Noord/Uitverkoop rechten vluchtelingen/Reacties op AT5

 

 

 

VLUCHTGEBOUW, WAARUIT DE VLUCHTELINGEN NU WEER
MOETEN VERTREKKEN

VERDRIJVING VAN UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN
VAN PLEK NAAR PLEK

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!
DRIEWERF BAH!

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN NEDERLAND
UPDATE:
De vluchtelingen van het Vluchtgebouw zitten niet meer
in Noord [Vluchtloods], maar hebben een nieuw
pand in gebruik genomen.
Ze zitten nu in Nieuw West.
Het pand in Amsterdam Noord was te klein voor de grote groep,
die afkomstig was van het grotere Vluchtgebouw aan de Jan Tooropstraat
en bovendien tijdelijk. Het nieuwe pand is sinds vorig
jaar leeg achtergelaten en heeft het Stadsdeelkantoor gehuisvest
Zie ook
ZIEHIER PERSBERICHT WIJ ZIJN HIER VLUCHTELINGEN
En zie onderin reactie op AT5 op de verhuizing naar Nieuw West
De dramatische zwerftocht van de uitgeprocedeerde vluchtelingen door
Amsterdam, sinds ze in 2012 begonnen, aandacht te vragen voor hun
rechteloze positie en uit Tentenkamp Notweg werden ontruimd, is
haast niet meer bij te houden. [1]
EERSTE GROEP UITGEPROCEDEERDEN:
VAN VLUCHTKANTOOR NAAR VLUCHTLOODS

 

EERSTE GROEP UITGEPROCEDEERDEN:
VAN VLUCHTKANTOOR NAAR VLUCHTLOODS
Van De Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtflat, Vluchtpark [2] ,
noem naar op, zonder enige Gemeentelijke voorziening.
Het waren de door burgemeester van der Laan verketterde
”politieke activisten”, die steeds achter de vluchtelingen stonden. [3]
Op naar de Vluchthaven,  het voormalige Huis van Bewaring
aan de Havenstraat, de enige door de Gemeente Amsterdam geregelde
voorziening, met als  chantage: meewerken aan ”terugkeer”, wat juist
niet kon. [4]
Om dat te benadrukken waren de vluchtelingen immers hun strijd
beg0nnen! [5]
Ze legden dat nog eens uit in een Manifest, toen de Gemeente
met ontruiming dreigde en werden daarin ondersteund door
Amnesty International, die de Gemeente opriep, hen niet op straat
te zetten. [6]
Uiteindelijk toch gedwongen te vertrekken en van een aantal locaties
verdreven, neergestreken in het Vluchtgebouw, waar de officier
van Justitie besloot, niet tot spoedontruiming over te gaan.
We schrijven augustus 2014. [7]
Daardoor konden ze tijdelijk op adem komen, maar met aldoor
in hun achterhoofd, dat ze ooit weer weg moesten, omdat hun positie
nog even rechteloos was.
Nu hebben ze  het Vluchtgebouw dan min of meer ”vrijwillig”
[hoe vrijwillig is het als het gebouw toch wordt afgebroken]
verlaten om in Amsterdam Noord neer te strijken, in
de zogenaamde ”Vluchtloods” [8]
Onder dit stuk mijn reactie op AT5.
Maar eerst nog verder.
 
TWEEDE GROEP UITGEPROCEDEERDEN:
VAN VLUCHTGARAGE NAAR VLUCHTTOREN
 
Want er is nog een tweede groep, de zogenaamde niet door
Vluchtelingenwerk geregistreerden, die daarom geen opvang konden
krijgen in de ”Vluchthaven” [9]
Ze kwamen terecht in de ”Vluchtgarage” in Amsterdam Zuid Oost,
waar het Stadsdeel weigerde de meest elementaire voorziening
aan te leggen. [10]
Het was dan ook geen wonder, dat het College voor de Rechten van
de Mens en Amnesty International de locatie als
”mensonwaardig” bestempelden. [11]
Na daar ruim anderhalf jaar gebivakkeerd [wonen wil
ik het niet noemen],  werd de groep alsnog ontruimd
en kon terecht in een door solidaire krakers voor hen
gekraakte ”Vluchttoren”, een adres in Amsterdam West. [12]
Ook daar weer een zwaard van Damocles, omdat ze er tot
eind augustus mogen blijven zitten.
En dan? [13]
Joost mag het weten…….
ACHTERGRONDINFORMATIE:
Wat de twee groepen uitgeprocedeerde vluchtelingen betreft:
Het gaat hier om uitgeprocedeerde
vluchtelingen, die niet terug kunnen naar hun land
van herkomst vanwege de onveilige en/of  oorlogssituatie
en zij, die eigenlijk een asielstatus zouden moeten krijgen,
maar vaak ten onrechte zijn uitgeprocedeerd.[14]
Hoe er met deze mensen door de Nederlandse Staat is gesold heb ik
al aangegeven.
Daar zijn geen woorden voor en druist tegen alle normale en beschavingsregels in.
Sinds zij nog langer weigeren, onzichtbaar te zijn en zowel in Amsterdam als
in Den Haag in actie zijn gekomen, wordt er met hun levens en waardigheid
gesold, alsof ze dominostenen zijn. [15]
Uitgeprocedeerd raak je trouwens vrij makkelijk.
Nederland kent geen eerlijke asielprocedure, dus een juridische
kans op beroep tegen een negatieve beslissing van de IND is vaak
tot mislukken gedoemd en een zogenaamde ”buitenschuldcriterium
regeling” [verkrijgen van een verblijfsvergunning als je aantoonbaar onuitzetbaar bent,
doordat het land van herkomst duidelijk niet wil meewerken aan
terugkeer of vanwege de oorlogsomstandigheden] is nagenoeg in de
praktijk niet te verkrijgen. [16]
En dan:
Zonder enig recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd
op straat gezet.
ECSR
Daarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN
[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comite
voor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerden
eten, drinken en onderdak moest verschaffen. [17]
Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en brood
regeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeente
en het Rijk. [18]
COMITE VAN MINISTERS EN BED, BAD EN BROOD AKKOORD
Om een lang verhaal kort te maken, Teeven stemde na veel obstructie
toe om de Gemeenten toch geld voor de ”bed, bad en brood regeling”
ter beschikking te stellen, zoals hij motiveerde, door de uitspraak
van de rechter. [19]
Tot dan had hij volgehouden, dat hij de uitspraak van het Comite van Ministers
zou afwachten.
En de beslissing van dat Comite van Ministers kwam! [20
En volkomen schimmig.
Volgens sommigen stond erin, dat Nederland zich moest houden aan
bad, bed en brood voor ongedocumenteerden,  anderen weer zeiden,
dat Nederland dat niet verplicht zou zijn en daarin werd vrijgelaten. [21]
Enfin, geruzie tussen PvdA en VVD, maar niet de door velen
[waaronder ondergetekende] gehoopte val van het kabinet.[22]
Neen, ze kwamen met een onzalige en duivelse regeling:
Het bad, bed en broodakkoord.
Opvangen van de Gemeenten werden opgeheven, er komen nu
op een aantal locaties centrale opvangen voor bad, bed en brood,
maar op voorwaarde, dat de uitgeprocedeerden zich inzetten voor terugkeer.
Dus  ”bed, bad en brood, in het voorportaal van de hel”,
zoals schrijfster en activiste  Dhjana snoeihard en glashelder schreef. [23]
Je moet wel ver zijn afgedwaald als regering, dat je het lef
hebt een dergelijk walgelijk akkoord als ”compromis”
of ”oplossing” te presenteren.
Protesten alom natuurlijk, waarvan vooral treffend die van
VN rapporteur Philip Ashton, die opmerkte
”Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood, niet
voorwaardelijk mag maken: ik geef jou de basis, als……
de Nederlandse Overheid zou beter openlijk kunnen
toegeven, dat ze mensenrechten afwijzen” [24]
En, beschamend, maar zo is het wel.
EPILOOG
Bij alle ellende van het uitgeprocedeerd [en dus rechteloos]
zijn en het verdreven worden van de ene locatie naar de andere, zitten de uitgeprocedeerden in Amsterdam en  andere delen
van het land dus ook in de spagaat van:
Trekken van de ene gekraakte locatie naar de andere, zonder perspectief
of zich melden bij de door de Overheid ingestelde ”bed, bad en brood
locaties” en in het ”kader” van het bed, bad en broodakkoord
gedwongen meewerken aan terugkeer naar een uitzichtloze
en gevaarlijke situatie.
Een duivels dilemma, maar het laatste is zeker geen optie.
Wat WEL een optie is, is een nog fellere strijd voor het recht op leven
in veiligheid en vrijwaring van vervolging, dat Nederland zou
moeten bieden, maar niet doet.
Het recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd, vrij van
de misdadige chantage van het weerzinwekkende ”bed, bad en
broodakkoord.
Amnesty International heeft geprotesteerd, de Kerken hebben
geprotesteerd. [25]
Tevergeefs.
Dus gaat de strijd door.
Tot ALLE  vluchtelingen in Nederland een veilig heenkomen
vinden, politieke en economische.
Ik eindig met de dappere woorden van de Wij Zijn Hier vluchtelingen
”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?”  [26]
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS
Ziehier mijn reacties op AT5
Daaronder het notenapparaat
REACTIES OP AT5
AT5
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD
29 MEI 2015
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD/UITVERKOOPRECHTEN VLUCHTELINGEN GAAT DOOR
Het is bijna niet meer bij te houden hoevaak de uitgeprocedeerden in Amsterdamal verdreven zijn, nadat zij er in 2012 voor kozen middels acties zichtbaar teworden en aandacht te vragen voor hun rechteloze situatie.
Deze groep is verdreven vanaf de Vluchthaven [na mislukte opvang Gemeente onder chantagevoorwaarde Terugkeer],Vluchtopvang, Vluchtschool naar Vluchtgebouw.
Een andere groep [niet geregistreerd bij Vluchtelingenwerk] van Vluchtgarage tot[uiteindelijk]Vluchttoren, waar zij tot eind augustus kunnen blijven. Alles starttebij de verdrijving uit het Tentenkamp Notweg in 2012.
Het gaat hier om uitgeprocedeerden, die vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie niet terug kunnen naar hun land van herkomst, maar hier recht op geen enkele voorziening hebben.
 Bed, bad en brood is geen oplossing, omdat ze overdag toch weer buitenstaan en bovendien nog steeds rechteloos [geen recht op verblijfsvergunning]
Bovendien is het het recente bed,bad en brood akkoord van de regering opvangalleen mogelijk als men wil meewerken aan wat niet kan/Terugkeer.
Dat is dus de Westerse beschaving in werking.
 Terecht merkte MahtmaGandhi op: De Westerse beschaving, dat zou een goed idee zijn.Zie meer over vluchtelingen via search: ”vluchtelingen” op website Astrid Essed
Astrid Essed
AT5
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD
27 AUGUSTUS 2014
[Opmerking: doorklikkend op bovenstaande link wordt als
reactiedatum 30 mei 2015 aangetroffen. Ik had echter vorig
jaar augustus gereageerd, maar mijn reactie was weggevallen vanwege
de omschakeling van AT5 op een nieuw Internet reactiesysteem.
Dus heb ik recentelijk mijn oude reactie herplaatst
Vandaar]
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD/LICHTPUNTJE
IN STRIJD VOOR RECHT OP BESTAAN
Eindelijk een lichtpuntje in de harde strijd om het elementaire recht
op bestaan, dat de uitgeprocedeerden voeren. Na in korte tijd te zijn
verdreven uit de Vluchthaven [na gang van de Gemeente naar de rechter],
Vluchtopvang en Vluchtschool nu eindelijk even op adem komen.
Dankzij een Officier van Justitie, die een menselijkere kant laat zien.
Het gaat immers om uitgeprocedeerden, die vanwege de oorlogssituatie
niet naar hun land terug kunnen, maar ook geen recht hebben op
basale voorzieningen. Burgemeester van der Laan, volg de oproep van Amnesty
en geeft deze mensen opvang, zonder chantage van terugkeer,
zoals in de Vluchthaven.
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/
Astrid Essed
AT5
ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN
VLUCHTTOREN BLIJVEN
19 MEI 2015
ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTORENBLIJVEN/EN DAARNA/WEER VERDREVEN?/HET MISDADIGE ASIELBELEIDVAN DE NEDERLANDSE STAAT, DIE ANDERE LANDEN DE MAAT MEET
De manier waarop er met de uitgeprocedeerde asielzoekers wordt gesold,sinds zij in 2012 in Amsterdam hun acties voor een menswaardig leven begonnen, gaat tegen alle mensenrechten en beschavingsregels in.
Verdreven van de ene locatie naar de andere zonder enige voorzieningvan de Gemeente, behalve dan de ”Vluchthaven” [in het voormalige Huisvan Bewaring aan de Havenstraat], waarbij burgemeester van der Laan de eis stelde ”meewerking aan terugkeer”. Dat is nu juist het punt.
Ze kunnen niet terug vanwege de onveilige en/of oorlogsomstandigheden in eigen land.Maar omdat ze uitgeprocedeerd zijn, hebben ze recht op geen enkele elementaire basisvoorziening.
Nu is er na een hoop geharrewar en veroordelingdoor het Europees Comite voor Sociale Rechten door het kabinet de ”Bed, bad, brood regeling” tot stand gekomen, waarbij uitgeprocedeerden nachtopvang krijgen in ruil voor ”meewerking aan terugkeer”.
 Pure chantage! Barbaars en dat voor een land, dat naar andere landen de mond vol heeft over mensenrechten.De zwervende vluchtelingen in Amsterdam en elders zijn het slachtoffer.
Nederland/SHAME ON YOU
Zie voor meer/website Astrid EssedTag/Vluchtelingen/Zoekmachine/Uitgeprocedeerde vluchtelingen
Astrid Essed
AT5
ILLEGALEN WE ARE HERE KRAKEN VOORMALIG
STADSDEELKANTOOR NIEUW-WEST
4 JUNI 2015
ILLEGALEN WE ARE HERE KRAKEN VOORMALIG STADSDEELKANTOOR NIEUW-WEST
Goede actie van de uitgeprocedeerden, die sinds 2012 actie voeren vanwege hun rechteloze positie en in Amsterdam van hot naar her zijn verdreven.
Het gaat hier om [inmiddels twee groepen, de Vluchtgarage groep, in de Vluchttoren en deze groep in Nieuw West] uitgeprocedeerden, die vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie in hun land niet terug kunnen, maar toch uitgeprocedeerd zijn en daarom op geen enkele voorziening [eten/drinken/dak boven je hoofd] recht hebben.
Dat is onbeschaafd en druist in tegen internationale mensenrechtenverdragen.
Deze groep zat kort geleden in Noord [Vluchttoren], maar de ruimte was te klein, vandaar deze kraakactie.
Het wordt hoog tijd, dat Nederland zijn morele en internationaalrechtelijke verplichtingen nakomt en aan de heilloze zwerftocht van deze mensen een einde maakt.
GEEF ZE EEN VERBLIJFSVERGUNNING/GEEF ZE RECHT OP VEILIGHEID!
Ze zijn hier!
Zie slogan We are Here groep
”We are hereAnd we will fight!
For freedom of movement is everybody’s right”
Zie website Astrid Essed
Tag//Vluchtelingen
Zie Astrid Essed op Weebly.com
Astrid Essed
NOTEN
[1]
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD
AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
[2]
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
[3]
BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/
BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK INHUMAAN
ASIELBELEID/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
[4]
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomen
omdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
[5]
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD
AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
[6]

PERSBERICHT WE ARE HERE – HAVENSTRAAT AMSTERDAM 31-5-2014

De vluchtelingen van We Are Here , die vandaag de voormalige gevangenis in de Havenstraat moesten verlaten, hebben besloten niet te vertrekken.

Redenen hiervoor zijn dat terugkeer naar hun land van herkomst geen optie is. Al willen mensen terug, ze kunnen niet omdat hun land niet veilig is. Bovendien is een groot aantal vluchtelingen nog bezig een verblijfsvergunning te krijgen. Alle vluchtelingen zijn, na twee jaar van hot naar her te moeten, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch, te ziek om op straat te overleven. Velen hebben hiervoor ook al jaren zonder papieren in Nederland getracht te overleven en in vluchtelingendetentie gezeten.
Burgemeester Van der Laan heeft zich zeer ingespannen de dakloze vluchtelingen te steunen, en daar zijn de vluchtelingen hem ook zeer dankbaar voor. Nu echter stelt hij dat te veel vluchtelingen niet meewerken aan hun terugkeer. Hetgeen nooit het doel van deze pilot is geweest.

1. In het Rapport van Vluchtelingen Werk Nederland staat zeer duidelijk dat het asielbeleid niet sluitend is en beter en zorgvuldiger moet worden. Veel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn slachtoffer van een onzorgvuldige asielprocedure waarbij de bewijzen van bv. hun identiteit of land van herkomst, te zwaar is. (VWN Rapportage over uitvoering individuele hulpaanbod aan Vluchtkerkbewoners,11 sept 2013).

2. Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International.

Een reden om te blijven is dat de ‘pilot’ die door de gemeente is gestart, nog niet is afgerond:

a. veel vluchtelingen zijn nog met hun advocaten aan het werk met hun asielprocedure;

b. de feitelijke activiteiten samen met Vluchtelingen Werk om aan verblijf of terugkeer te werken zijn pas na 4 maanden (van de zes) gestart en zijn dus pas twee maanden aan de gang;

c. een onafgemaakte en afgebroken pilot sorteert geen effect;

e. in de doelstellingen van de pilot, die door de gemeente zijn vastgesteld, staat dat de gemeente actie zal ondernemen als mensen buiten hun schuld niet terug kunnen. Dit is tot nu toe niet gebeurd.

Op straat te moeten overleven is inhumaan. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van het Europees ECSR (European Committee Social Rights 25-10-2013).

Ook Amnesty International heeft gisteren in een verklaring gesteld dat Het Nederlandse asielbeleid er nooit toe mag leiden dat mensen zonder toegang tot basisvoorzieningen op straat komen te staan. Vooral voor kwetsbare mensen, die al medische of psychische problemen hebben, kan dit grote schade opleveren.

De vluchtelingen van We Are Here blijven in de Vluchthaven tot er een menselijke oplossing is gevonden voor hun probleem. Zij vragen Nederlanders en Amsterdammers, die in het verleden zo hartverwarmend hun solidariteit hebben betoond, opnieuw hun solidariteit en steun te betuigen.

VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN
31 MEI 2014
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
[7]
AT5
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD
27 AUGUSTUS 2014
MIJN REACTIE OP AT5 OP HET BESLUIT VAN DE OFFICIER
VAN JUSTITIE, VOORLOPIG NIET TOT ONTRUIMING OVER TE GAAN:
[Opmerking: doorklikkend op bovenstaande link wordt als
reactiedatum 30 mei 2015 aangetroffen. Ik had echter vorig
jaar augustus gereageerd, maar mijn reactie was weggevallen vanwege
de omschakeling van AT5 op een nieuw Internet reactiesysteem.
Dus heb ik recentelijk mijn oude reactie herplaatst
Vandaar]
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD/LICHTPUNTJEIN STRIJD VOOR RECHT OP BESTAAN
Eindelijk een lichtpuntje in de harde strijd om het elementaire rechtop bestaan, dat de uitgeprocedeerden voeren. Na in korte tijd te zijnverdreven uit de Vluchthaven [na gang van de Gemeente naar de rechter],Vluchtopvang en Vluchtschool nu eindelijk even op adem komen.Dankzij een Officier van Justitie, die een menselijkere kant laat zien.Het gaat immers om uitgeprocedeerden, die vanwege de oorlogssituatieniet naar hun land terug kunnen, maar ook geen recht hebben opbasale voorzieningen. Burgemeester van der Laan, volg de oproep van Amnestyen geeft deze mensen opvang, zonder chantage van terugkeer,zoals in de Vluchthaven
Astrid Essed
[8]
”De groep verbleef sinds augustus in het Vluchtgebouw. Ze verlaten het pand vrijwillig, na overleg met de eigenaar, omdat het gebouw wordt afgebroken.”
AT5
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD
29 MEI 2015
[9]
  • De groep versplintert. De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.”
NRC
VLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING VLUCHTHAVEN NIET AF
9 JULI 2014
[10]
HET PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN
VAN STADSDEEL ZUID OOST
ASTRID ESSED
[11]
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
”De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.”
AMNESTY: GEMEENTE, ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE
EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
[12]
 
 
 
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PAND
WEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERS
ASTRID ESSED
[13]
ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTOREN
BLIJVEN/EN DAARNA OPNIEUW VERDREVEN?/HET MISDADIGE
NEDERLANDSE ASIELBELEID
ASTRID ESSED
 
 
 
[14]
 
 
”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”
…….
…….
”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
[15]
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAM
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAG
RECHT OP BESTAAN
OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
RECHT OP BESTAAN
ALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
STRIJD IN DEN HAAG
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
[16]
NOS
D’66
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
GROENLINKS
BELOFTE MAAKT SCHULD: HET BUITENSCHULDBELEID
MOET WORDEN VERRUIMD
2 JULI 2013
[17]

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

[18]

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[19]

NU.NL

TEEVEN GEEFT GEMEENTEN TIJDELIJK GELD

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

20 JANUARI 2015

http://www.nu.nl/politiek/3976301/teeven-geeft-gemeenten-tijdelijk-geld-opvang-asielzoekers.html

[20]

RESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT
[16-04-15]
VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
[21]
NRC
ONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING
15 APRIL 2015
[22]
VOLKSKRANT
CRISISBERAAD COALITIE DUURT TOT 3.30 UUR-ZONDER RESULTAAT
16 APRIL 2015
[23]
BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAAL
VAN DE HEL
DHJANA
23 APRIL 2015
[24]
“Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood niet voorwaardelijk mag maken. Je mag niet zeggen: ik geef jou de basis áls… de Nederlandse overheid zou beter gewoon openlijk kunnen toegeven dat ze mensenrechten afwijzen.”
NRC
VN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN ”BUREAUCRATISCHE
ROMMEL”
23 APRIL 2015
NIEMAND BLIJ MET BBB AKKOORD
22 APRIL 2015
AMNESTY INTERNATIONAL
AKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAK
EUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
22 APRIL 2015
KERK IN ACTIE
KABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAAST
ZICH NEER
23 APRIL 2015
[25]
AMNESTY INTERNATIONAL
AKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAK
EUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
22 APRIL 2015
KERK IN ACTIE
KABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAAST
ZICH NEER
23 APRIL 2015
[26]
”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan”
WIJ ZIJN HIER
ILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS
23 APRIL 2015

Reacties uitgeschakeld voor Bewoners Vluchtgebouw verhuizen naar Noord/Uitverkoop rechten vluchtelingen/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.