Boycot Israel/Nee tegen stedenband Amsterdam Tel Aviv/Reacties op AT5

 

 

 

 

 
VERWOESTING GAZA/DIT STEUNT AMSTERDAM BIJ
HET AANGAAN VAN EEN STEDENBAND MET TEL AVIV
GEEN ”GELIJKE PARTIJEN” IN HET ISRAELISCH PALESTIJNSE
CONFLICT/ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG
Nee tegen Stedenband Amsterdam Tel Aviv!
Waarom?
Omdat met het aanhalen van vriendschapsbanden met
Tel Aviv expliciet een positieve opsteker is voor Israel,
dat reeds 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet houdt, dood en
verderf zaait bij neo koloniale bloedige strafexpedities
in Gaza, het Internationaal Recht aan zijn laars lapt
door de illegale nederzettingen in stand te houden en
uit te breiden, vrolijk de illegale Muur verder doorbouwt,
de Gazaanse bevolking uithongert door de Blokkade in Gaza.(1)
Nog meer?
De misdaden stapelen zich op een dagelijkse basis op!

 

 

Over de dreigende stedenband Amsterdam Tel Aviv, met als doekje voor
het bloeden uitgebreid met de Palestijnse stad Ramallah, heb ik
de laatste tijd veel geschreven, vooral in de vorm van
protestbrieven aan de Gemeenteraadsleden en het College B & W. (2)
Vooral aan de SP heb ik speciale aandacht besteed, omdat zij, na aanvankelijk
zich tegen een stedenband te hebben uitgesproken (zie onder noot 3
correspondentie met de SP uit 2014), dan weer dreigde voor te stemmen. (3)
Om zich dan uiteindelijk als tegenstanders uit te spreken. (4)
Prima natuurlijk, maar ik had enkele kanttekeningen bij hun
statement, dat teveel uitgaat van ”gelijke partijen” in het conflict, terwijl
dat natuurlijk onzin is.
Tussen bezetter en onderdrukte is een fundamentele en onrechtvaardige
ONgelijkheid. (5)
Nu ook de PvdA tegen een stedenband is [evenals Groen Links
en de Partij voor de Dieren], lijkt het er gunstig uit te zien.
Volgens mijn laatste informatie valt de definitieve beslissing
op 1 of 2 juli.
Zie ook
Al weet je natuurlijk nooit, of er toch weer uitstel komt.
Er is de laatste tijd gelukkig veel geprotesteerd tegen die Stedenband,
onder andere bij de op 18 juni gehouden vergadering van de Commissie
voor Algemene Zaken, waar de voorzitter van Ander Joods Geluid,
Jaap Hamburger, een goede toespraak gehouden heeft. (6)
Maar hoe dan ook, het ziet er gunstig uit voor de strijders
tegen het onrecht.
WEG MET DIE STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV!
Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingen
niet ontmantelt, de illegale Muur niet afbreekt en het Palestijnse
recht op terugkeer niet erkent, geen enkele vriendschapsband.
MAAR SANCTIES!
Zie onder de noten mijn reacties op AT5
Astrid Essed
NOTEN
(1)
EERDERE BRIEF AAN GEMEENTERAAD AMSTERDAM
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN
GEMEENTERAAD AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
(2)
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/ANTWOORDEN OP REACTIES
ASTRID ESSED
17 JUNI 2015
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN B & W GEMEENTERAAD
AMSTERDAM
ASTRID ESSED
16 JUNI 2015
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDEN
GROEN LINKS
ASTRID ESSED
15 JUNI 2015
(3)

De SP was aan het zwalken
Naar aanleiding van eerdere correspondentie tussen mij
en fractiemedewerker Gerben van der Veen was mij meegedeeld,
dat de SP zeer kritisch tot afwijzend stond tegenover een stedenband
Zie correspondentie als laatste bericht in noot 3
Daarna stelde de SP ineens toch een Stedenband niet te zullen blokkeren
Zie direct onderstaand bericht
Om daarna (gelukkig) weer van mening te veranderen en dan nu toch tegen te zijn.

”Collegepartij SP, eerder zeer kritisch over samenwerking met Tel Aviv, zal kritisch te kijken naar het voorstel, maar het niet blokkeren, zo liet fractievoorzitter Daniel Peters weten op twitter. ”
AT5
VERZET TEGEN BANDEN AMSTERDAM MET TEL AVIV EN RAMALLAH
18 JUNI 2015
CORRESPONDENTIE MET SP NA MIJN BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN
IN 2014
ZIE BRIEF
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN
GEMEENTERAAD AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
ZIE CORRESPONDENTIE MET SP:
Beste mevrouw Essed,
Ter info stuur ik u het bericht dat de SP zojuist naar de media heeft gestuurd, het zal binnenkort op onze website verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskast
 
De SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. “Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters.
Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.”
Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.
Geachte mevrouw Essed,
Onlangs heeft u een mail gestuurd over een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De SP in Amsterdam heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wij zijn überhaupt niet een groot voorstander van stedenbanden, internationaal beleid en ontwikkelingshulp kunnen we beter overlaten aan de landelijke politiek, dáár zit de kennis en ervaring. Maar als Amsterdam dan toch stedenbanden aangaat, vindt de SPhet belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten en het internationaal recht. Ter info stuur ik u de vragen die wij hierover gesteld hebben in de bijlage, het nieuwsbericht van ons vindt u op onze site http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2014/04/aandacht-voor-mensenrechten-bij-internationaal-beleid.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
(4)
In een brief aan de SP heb ik ze herinnerd aan bovenstaande correspondentie,
toen ze op het punt stonden toch overstag te gaan en voor de stemmen
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN SP
GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
18 JUNI 2015
AT5
BANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH OP LOSSE SCHROEVEN
NA INTREKKEN STEUN SP
19 JUNI 2015
(5)
VERKLARING SP WAAROP IK KRITIEK HEB
SP
”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND
ONMOGELIJK”
18 JUNI 2015
Mijn reactie op de SP verklaring:
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN
”GELIJKE PARTIJEN” IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SP
FRACTIEVOORZITTER PETERS
ASTRID ESSED
19 JUNI 2015
 
 
 
(6)
EEN ANDER JOODS GELUID
STEDENBAND AMSTERDAM – TEL AVIV – RAMALLAH
JAAP HAMBURGER
19 JUNI 2015
REACTIES OP AT5
AT5
JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEK
OP STEDENBAND TEL AVIV
30 JUNI 2015
JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV/BEDREIGING LAF EN ONDEMOCRATISCH/ISRAEL KRITIEK IS GEEN ANTISEMITISME
Dit is het toppunt!
Ik dacht dat in Nederland de ”vrijheid van meningsuiting”zo hoog in het vaandel stond!
Onder geen voorwaarde mogen mensen[politici of anderen], die op vreedzame wijze uiting geven aan hun mening,worden bedreigd.
Dat geldt wat mij betreft natuurlijk evenzeer voor voorstanders van die Stedenband.
En in dit geval zijn die bedreigingen gemene stoten onderde gordel, die je wel vaker van Israel aanhangers kunt verwachten.
Zionisme is de stroming, die de vestiging van een Joodse Staat in het land van een ander volk [de Palestijnen] voorstond, ontstaan eind 19e eeuw/Kolonialistisch dus,aangezien slechts de bewoners van een land [toenmalige Ottomaanse kolonie Palestina] het zelfbeschikkingsrecht hebben [vergelijkbaar met de vestiging van Batavieren in Nederland, na 2000 jaar en de opdeling van Nederland in een Nederlands en een Bataafs deel]
 Op dat zionisme kritiek hebben heeft dus niets met antisemitisme van doen, evenmin als het kritiek hebben op het feit, dat Israel nu al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt.
zomin als het kritiek hebben op de Soedanese president Omar Bashir [aangeklaagd door het Strafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de oorlog in Darfur] te maken heeft met racisme.
 In geval van van Lammeren het tragi komische, dat hij zegt, niet zozeer een pro Palestijns standpunt te hebben, maar tegen iedere Stedenband te zijn.
Fijn, dat van Lammeren zijn rug recht gehouden heeft.
Voor een rechtvaardige zaak!
Astrid Essed
Astrid Essed

02-07-2015 | 04:28 uur

JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV/BEDREIGING LAF EN ONDEMOCRATISCH/ISRAEL KRITIEK IS GEEN ANTISEMITISMEDit is het toppunt! Ik dacht dat in Nederland de ”vrijheid van meningsuiting”zo hoog in het vaandel stond! Onder geen voorwaarde mogen mensen[politici of anderen], die op vreedzame wijze uiting geven aan hun mening,worden bedreigd. Dat geldt wat mij betreft natuurlijk evenzeer voor voorstandersvan die Stedenband.En in dit geval zijn die bedreigingen gemene stoten onderde gordel, die je wel vaker van Israel aanhangers kunt verwachten. Zionismeis de stroming, die de vestiging van een Joodse Staat in het land van een andervolk [de Palestijnen] voorstond, ontstaan eind 19e eeuw/Kolonialistisch dus,aangezien slechts de bewoners van een land [toenmalige Ottomaanse koloniePalestina] het zelfbeschikkingsrecht hebben [vergelijkbaar met de vestiging vanBatavieren in Nederland, na 2000 jaar en de opdeling van Nederland in een Nederlandsen een Bataafs deel] Op dat zionisme kritiek hebben heeft dus niets met antisemitismevan doen, evenmin als het kritiek hebben op het feit, dat Israel nu al 48 jaarde Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt.Net zomin als het kritiekhebben op de Soedanese president Omar Bashir [aangeklaagd door hetStrafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in deoorlog in Darfur] te maken heeft met racisme. In geval van van Lammerenhet tragi komische, dat hij zegt, niet zozeer een pro Palestijns standpuntte hebben, maar tegen iedere Stedenband te zijn. Fijn, dat van Lammerenzijn rug recht gehouden heeft. Voor een rechtvaardige zaak!Astrid Essed
AT5
FNV NIET GECHARMEERD VAN STEDENBAND MET
TEL AVIV
28 JUNI 2015
FNV NIET GECHARMEERD VAN STEDENBAND MET TEL AVIV/GEEN STEDENBAND MET STAD UIT BEZETTINGSSTAAT ISRAEL
Goed zo FNV! Been stijf en rug recht houden!
Die stedenband ofsamenwerkingsverband [komt op hetzelfde neer] met Tel Aviv is uitden boze.Tel Aviv is immers als stad een integraal onderdeel van de48 jarige bezettingsstaat Israel, die de Palestijnen onderdrukt, mensenrechtenschendingen begaat, de Gazaanse burgerbevolking uithongert,land en waterroof pleegt door de illegale nederzettingen in bezet Palestijnsgebied en bloedige militaire Gaza expedities pleegt.
En ja, AT5, de FNV”noemt” het geen bezette gebieden, het ZIJN bezette gebieden.
Lees hetInternationaal Recht [zie ook VN Veiligheidsraadsresolutie 242 uit 1967]er maar op neer.
Amnesty International en Human Rights Watch zijn ookgoede bronnen.
Bovendien worden in het zogenaamd ”tolerante” Tel Aviv Ethopische Jodenzwaar gediscrimineerd.
Geen vriendschapsbanden met een racistische stad in een bezettingsstaat.
 SANCTIES TEGEN ISRAEL NU!
Astrid Essed
Astrid Essed

02-07-2015 | 03:56 uur

FNV NIET GECHARMEERD VAN STEDENBAND MET TEL AVIV/GEEN STEDENBAND MET STAD UIT BEZETTINGSSTAAT ISRAELGoed zo FNV! Been stijf en rug recht houden! Die stedenband ofsamenwerkingsverband [komt op hetzelfde neer] met Tel Aviv is uitden boze.Tel Aviv is immers als stad een integraal onderdeel van de48 jarige bezettingsstaat Israel, die de Palestijnen onderdrukt, mensenrechtenschendingen begaat, de Gazaanse burgerbevolking uithongert,land en waterroof pleegt door de illegale nederzettingen in bezet Palestijnsgebied en bloedige militaire Gaza expedities pleegt. En ja, AT5, de FNV”noemt” het geen bezette gebieden, het ZIJN bezette gebieden. Lees hetInternationaal Recht [zie ook VN Veiligheidsraadsresolutie 242 uit 1967]er maar op neer. Amnesty International en Human Rights Watch zijn ookgoede bronnen.Bovendien worden in het zogenaamd ”tolerante” Tel Aviv Ethopische Jodenzwaar gediscrimineerd. Geen vriendschapsbanden met een racistische stadin een bezettingsstaat. SANCTIES TEGEN ISRAEL NU!Astrid Essed
AT5
VAN DER LAAN: STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH HELEMAAL
NIET VAN DE BAAN
26 JUNI 2015
VAN DER LAAN/STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH IS
HELEMAAL NIET VAN DE BAAN/VIA ACHTERDEURTJE TOCH STEUN
AAN ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/NEE TEGEN STEDENBAND
Dat de Stedenband niet van de baan was, had ik al meegekregen via
de media.
Van der Laan wil, als de stedenband niet werkt, er een
”samenwerkingsverband” met Tel Aviv [tegen Ramallah, als opsteker
van Palestijnse rechten heb ik geen bezwaar] van maken.
 Dat komt
op hetzelfde neer, want het blijft een opsteker van bezettingsstaat Israel.
Tel Aviv is immers geen eiland, maar een onderdeel van een Staat, die
48 jaar de Palestijnse gebieden bezet, onderdrukt, land en waterroof pleegt
door de in bezet Palestijns gebied gebouwde en nog steeds uitbreidende illegale
nederzettingen, verder land steelt via de door bezet Palestijns gebied lopende
illegale Muur, bloedige strafexpedities pleegt in Gaza [bij ”Protective Edge” in
2014, meer dan 2100 Palestijnse doden in drie weken, de Gazaanse bevolking
uithongert [Gaza Blokkade] en nog meer misdaden, waarvan te lang om hier
te noemen.
Lees maar op Btselem.org, Amnesty International en Human Rights
Watch. Met een dergelijke Staat geen vriendschapsbanden!
Bovendien is
Tel Aviv geen ”tolerante stad”, maar worden daar Ethopische Joden zwaar
gediscrimineerd.
SANCTIES TEGEN ISRAEL NU!
Astrid Essed
Astrid Essed

28-06-2015 | 04:50 uur

VAN DER LAAN/STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH ISHELEMAAL NIET VAN DE BAAN/VIA ACHTERDEURTJE TOCH STEUNAAN ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/NEE TEGEN STEDENBANDDat de Stedenband niet van de baan was, had ik al meegekregen viade media. Van der Laan wil, als de stedenband niet werkt, er een”samenwerkingsverband” met Tel Aviv [tegen Ramallah, als opstekervan Palestijnse rechten heb ik geen bezwaar] van maken. Dat komtop hetzelfde neer, want het blijft een opsteker van bezettingsstaat Israel.Tel Aviv is immers geen eiland, maar een onderdeel van een Staat, die48 jaar de Palestijnse gebieden bezet, onderdrukt, land en waterroof pleegtdoor de in bezet Palestijns gebied gebouwde en nog steeds uitbreidende illegalenederzettingen, verder land steelt via de door bezet Palestijns gebied lopendeillegale Muur, bloedige strafexpedities pleegt in Gaza [bij ”Protective Edge” in 2014, meer dan 2100 Palestijnse doden in drie weken, de Gazaanse bevolkinguithongert [Gaza Blokkade] en nog meer misdaden, waarvan te lang om hierte noemen. Lees maar op Btselem.org, Amnesty International en Human RightsWatch. Met een dergelijke Staat geen vriendschapsbanden! Bovendien isTel Aviv geen ”tolerante stad”, maar worden daar Ethopische Joden zwaargediscrimineerd. SANCTIES TEGEN ISRAEL NU!Astrid Essed
AT5
STEDENBAND MET TEL AVIV VOORLOPIG VAN DE BAAN
25 JUNI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/144583/stedenband-met-tel-aviv-voorlopig-van-de-baan

STEDENBAND MET TEL AVIV VOORLOPIG VAN DEBAAN/GOED NIEUWS, MAAR GEVAAR KOMT NU IN NIEUW JASJEGEEN SAMENWERKINGSVERBAND MET STAD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
Hoewel het goed nieuws is, dat de Stedenband Amsterdam Tel Aviv niet doorgaat, is het gevaar niet geweken, nu burgemeester van der Laan een”samenwerkingsverband” met Tel Aviv wil aangaan.
Dat is de relatie Amsterdam Tel Aviv doordrukken onder een andere vlag. Dodelijk vind ik dat en van weinig respect getuigen voor de Gemeentelijke democratische besluitvorming. Erger is nog waar het feitelijk om gaat: de samenwerking met de stad van de Staat Israel, die al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt, land en waterroof pleegt door de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied, bloedige militaire strafexpedities in Gaza pleegt [in 2014 nog bij ”Protective Edge” meer dan 2100 Palestijnse doden in drie weken tijd] en de Gazaanse burgerbevolking uithongert[Gaza Blokkade]. Daarnaast worden in het zogenaamde ”tolerante” Tel Aviv Ethiopische Joden zwaar gediscrimineerd.
Geen samenwerking met een racistische stad uit een bezettingsstaat.
SANCTIES TEGEN ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT NU!
Astrid Essed
Astrid Essed

26-06-2015 | 05:32 uur

STEDENBAND MET TEL AVIV VOORLOPIG VAN DEBAAN/GOED NIEUWS, MAAR GEVAAR KOMT NU IN NIEUW JASJEGEEN SAMENWERKINGSVERBAND MET STAD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAATHoewel het goed nieuws is, dat de Stedenband Amsterdam Tel Aviv nietdoorgaat, is het gevaar niet geweken, nu burgemeester van der Laan een”samenwerkingsverband” met Tel Aviv wil aangaan. Dat is de relatie AmsterdamTel Aviv doordrukken onder een andere vlag. Dodelijk vind ik dat en van weinigrespect getuigen voor de Gemeentelijke democratische besluitvorming. Ergeris nog waar het feitelijk om gaat: de samenwerking met de stad van de StaatIsrael, die al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt, land en waterroofpleegt door de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied, bloedige militairestrafexpedities in Gaza pleegt [in 2014 nog bij ”Protective Edge” meer dan 2100Palestijnse doden in drie weken tijd] en de Gazaanse burgerbevolking uithongert[Gaza Blokkade]. Daarnaast worden in het zogenaamde ”tolerante” Tel AvivEthiopische Joden zwaar gediscrimineerd. Geen samenwerking met een racistischestad uit een bezettingsstaat. SANCTIES TEGEN ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT NU!Astrid Essed
AT5
TEL AVIV STOMVERBAASD DOOR STEDENBANDREL
AMSTERDAM
22 JUNI 2015
TEL AVIV STOMVERBAASD DOOR STEDENBANDREL AMSTERDAM/IS DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR NIET TOT TEL AVIVDOORGEDRONGEN?
Stomverbaasd? Een bijna vermakelijke reactie, want kennelijk is de stad Tel Aviv er niet van op de hoogte, dat zij onderdeel is van Israel, dat al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet, onderdrukt, oorlogsmisdaden pleegt, de Gazaanse burgerbevolking uithongert [Gaza Blokkade],door middel van illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied zich schuldig maakt aan land en waterroof, verder land steelt door de op bezet Palestijns gebied gebouwde illegale Israelische Muur en op jaarlijkse basis bloedige militaire strafexpedities in Gaza pleegt.
Genoeg reden om een stedenband met een Israelische stad, wat immers een positieve opsteker voor het land is, te torpederen.
Fijn als dat zou lukken!
En Tel Aviv is niet zo ”’liberaal” als wordt gepresenteerd. EthiopischeJoden worden er schandalig gediscrimineerd.
Zie Haaretz: Hundreds of Ethopian Israeli’s clash with police inTel Aviv protest.
Youtube filmpje van Ethiopisch Joodse soldaat,die door de politie Tel Aviv in elkaar wordt geslagen: ”Violentclashes between Ethiopian protesters and police Tel Aviv/Reuters
GEEN STEDENBAND MET STAD UIT ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT!
Astrid Essed
Astrid Essed

23-06-2015 | 18:06 uur

TEL AVIV STOMVERBAASD DOOR STEDENBANDREL AMSTERDAM/IS DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR NIET TOT TEL AVIVDOORGEDRONGEN?Stomverbaasd? Een bijna vermakelijke reactie, want kennelijk isde stad Tel Aviv er niet van op de hoogte, dat zij onderdeel is vanIsrael, dat al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet, onderdrukt, oorlogsmisdaden pleegt, de Gazaanse burgerbevolking uithongert [Gaza Blokkade],door middel van illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied zichschuldig maakt aan land en waterroof, verder land steelt door de opbezet Palestijns gebied gebouwde illegale Israelische Muur en op jaarlijksebasis bloedige militaire strafexpedities in Gaza pleegt. Genoeg redenom een stedenband met een Israelische stad, wat immers een positieveopsteker voor het land is, te torpederen. Fijn als dat zou lukken!En Tel Aviv is niet zo ”’liberaal” als wordt gepresenteerd. EthiopischeJoden worden er schandalig gediscrimineerd.Zie Haaretz: Hundreds of Ethopian Israeli’s clash with police inTel Aviv protest.Youtube filmpje van Ethiopisch Joodse soldaat,die door de politie Tel Aviv in elkaar wordt geslagen: ”Violentclashes between Ethiopian protesters and police Tel Aviv/ReutersGEEN STEDENBAND MET STAD UIT ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT!Astrid Essed
AT5
BANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH OP LOSSE SCHROEVEN
NA INTREKKEN STEUN SP
19 JUNI 2015
BANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH OP LOSSE SCHROEVEN NA INTREKKEN STEUN SP/GEEN BANDEN MET BEZETTINGSSTAAT ISRAEL
En dat is maar goed ook, wat Tel Aviv betreft dan.Hopelijk gaat die hele stedenband met Tel Aviv helemaal niet door. Het gaat hier immers om een stedenband met een stad in Israel, dat al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet, onderdrukt,terroriseert en verantwoordelijk is voor mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Op vrijwel jaarlijkse basis bloedige militaire strafexpedities tegen Gaza verricht, waarvan de laatste in 2014, Protective Edge, heeft geleid tot meer dan 2100 Palestijnse doden.
Een land, dat de bevolking van Gazasinds 2007 systematisch voedsel, medicijnen en andere dringende levensbehoeften onthoudt [Blokkade Gaza].
 De uithongering van een burgerbevolking is een misdaad tegen de menselijkheid. En dan nog die land en waterroof door die illegale nederzettingen en landdiefstal door de door bezet gebied lopende illegale Muur.
De misdaden stapelen zich op en zijn haast niet meer te tellen. Trouwens, de SP was aanvankelijk tegen die Stedenband [daarover heb ik met ze gecorrespondeerd],liep toen over naar de voorstemmers en is nu gelukkig weer op het juiste pad.
Geen banden met een land, dat het Internationaal Recht aan zijn laars lapt.
SANCTIES TEGEN BEZETTINGSSTAAT ISRAEL
Astrid Essed
Astrid Essed

20-06-2015 | 15:29 uur

BANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH OP LOSSE SCHROEVEN NA INTREKKEN STEUN SP/GEEN BANDENMET BEZETTINGSSTAAT ISRAELEn dat is maar goed ook, wat Tel Aviv betreft dan.Hopelijk gaat die hele stedenband met Tel Aviv helemaal niet door. Het gaat hier immers om een stedenbandmet een stad in Israel, dat al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet, onderdrukt,terroriseert en verantwoordelijk is voor mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Op vrijwel jaarlijkse basis bloedige militaire strafexpeditiestegen Gaza verricht, waarvan de laatste in 2014, Protective Edge, heeft geleidtot meer dan 2100 Palestijnse doden. Een land, dat de bevolking van Gazasinds 2007 systematisch voedsel, medicijnen en andere dringende levensbehoeftenonthoudt [Blokkade Gaza]. De uithongering van een burgerbevolking is een misdaadtegen de menselijkheid. En dan nog die land en waterroof door die illegale nederzettingen en landdiefstal door de door bezet gebied lopende illegale Muur.De misdaden stapelen zich op en zijn haast niet meer te tellen. Trouwens, de SPwas aanvankelijk tegen die Stedenband [daarover heb ik met ze gecorrespondeerd],liep toen over naar de voorstemmers en is nu gelukkig weer op het juiste pad.Geen banden met een land, dat het Internationaal Recht aan zijn laars lapt.SANCTIES TEGEN BEZETTINGSSTAAT ISRAELAstrid Essed
AT5
VERZET TEGEN BANDEN AMSTERDAM MET TEL AVIV EN RAMALLAH
18 JUNI 2015
VERZET TEGEN BANDEN AMSTERDAM MET TEL AVIV ENRAMALLAH/GEEN BANDEN MET BEZETTINGSSTAAT ISRAEL
Het zou een grof schandaal zijn, als Amsterdam een stedenband aangaat met Tel Aviv of welke Israelische stad ook.
Ten overvloede:
Er is sprake van een 48 jarige Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden met daaraan inherent onderdrukking, terreur, vernederingen en oorlogsmisdaden.
Op bijna jaarlijkse basis bloedige militaire strafexpedities tegen Gaza, die duizenden Palestijnse slachtofferseisen [bij de laatste militaire inval in 2014, ”Protecive Edge”, meer dan 2000 Palestijnse doden],er is een wurgende Blokkade van Gaza, waardoor mensen verstoken blijven van allerlei dringende behoeften als medicijnen, voedsel en stroom [een regelrechte oorlog dus tegen burgers].
Daarnaast nog de illegale nederzettingen, wat neerkomt op platte landroof en de eveneens illegale Muurbouw door bezet Palestijns gebied.
Met een land, dat mensenrechten en het Internationaal Recht zo met voeten treedt, dienen geen vriendschapsbanden te zijn, maar sancties!
Tegen een band met de Palestijnse stad Ramallah heb ik uiteraard geen enkelbezwaar.
 Goede opsteker voor Palestijnse rechten.
Zie ook website Astrid Essed/Search ”Stedenband”
Astrid Essed
Astrid Essed

19-06-2015 | 07:12 uur

VERZET TEGEN BANDEN AMSTERDAM MET TEL AVIV ENRAMALLAH/GEEN BANDEN MET BEZETTINGSSTAAT ISRAELHet zou een grof schandaal zijn, als Amsterdam een stedenband aangaat met Tel Aviv of welke Israelische stad ook. Nogmaals tenovervloede: Er is sprake van een 48 jarige Israelische bezetting vande Palestijnse gebieden met daaraan inherente onderdrukking, terreur, vernederingen en oorlogsmisdaden. Op bijna jaarlijkse basis bloedigemilitaire strafexpedities tegen Gaza, die duizenden Palestijnse slachtofferseisen [bij de laatste militaire inval in 2014, ”Protecive Edge”, meer dan 2000 Palestijnse doden],er is een wurgende Blokkade van Gaza, waardoor mensen verstoken blijvenvan allerlei dringende behoeften als medicijnen, voedsel en stroom [een regelrechteoorlog dus tegen burgers]. Daarnaast nog de illegale nederzettingen, wat neerkomtop platte landroof en de eveneens illegale Muurbouw door bezet Palestijns gebied.Met een land, dat mensenrechten en het Internationaal Recht zo met voetentreedt, dienen geen vriendschapsbanden te zijn, maar sancties!Tegen een band met de Palestijnse stad Ramallah heb ik uiteraard geen enkelbezwaar. Goede opsteker voor Palestijnse rechten.Zie ook website Astrid Essed/Search ”Stedenband”Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Nee tegen stedenband Amsterdam Tel Aviv/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.