[No Border]/Staatssecretaris Teeven wil hongerstakers overbrengen naar een mindere, maar duurdere kliniek

STAATSSECRETARIS TEEVEN WIL HONGERSTAKERS OVERBRENGEN NAAR EEN MINDERE, MAAR

DUURDERE KLINIEK

 

PERSBERICHT STELLING ADVOCATUUR
Stationsstraat 21-C – 2405 BL Alphen aan den Rijn

teeven-schaamt-nietStaatssecretaris Teeven heeft aan de advocaat van de twee hongerstakende vluchtelingen die op 1 augustus jongstleden werden uitgezet naar Conakry te Guinee, laten weten dat hij de behandeling van de hongerstakers in de Clinique Ambroise Paré wil afbreken en hen wil laten overbrengen naar de Clinique Pasteur. Dit hoewel de laatstgenoemde kliniek wat betreft het voorzieningenniveau niet kan tippen aan dat van de Clinique Ambroise Paré. De specialismen die met het oog op de gezondheidstoestand van de uitgezette hongerstakers noodzakelijk zijn, zijn wel aanwezig in de Clinique Ambroise Paré, maar niet in de Clinique Pasteur. Maar de geneeskundige verzorging van de hongerstakers in de Clinique Pasteur is wel aanzienlijk duurder dan die in Clinique Ambroise Paré. Dit blijkt uit de rekeningen die de staatssecretaris inmiddels heeft betaald.

Op 1 augustustus jongstleden werden Cheickh Bah en Issa Koulibaly na een langdurige hongerstaking en intermitterende dorststaking met een apart ingehuurd vliegtuig naar Conakry gevlogen. De rechter had met hun uitzetting uit Nederland ingestemd na de toezegging van de staatssecretaris dat zij gedurende drie maanden recht zouden hebben op geneeskundige verzorging ten laste van de staat. Dit vanwege de ernstige aantasting van hun gezondheid tengevolge van hun honger- en dorststaking. Medische verzorging was noodzakelijk teneinde hen een kans op overleven te geven.

Bij aankomst in Conakry bleken de juiste voorzieningen niet afdoende geregeld. Zij dienden na een nacht in de Clinique Pasteur te hebben doorgebracht, die kliniek te verlaten. Dit omdat er geen overeenkomst met Nederland tot stand was gebracht omtrent hun verzorging. Zij konden dankzij de steun vanuit Nederland van hun arts dokte Elcke Bonsen worden ondergebracht in een hotel. Ook ontvingen zij de meest dringende medicatie, zonder welke zij niet zouden hebben overleefd.

Na de weigering van staatssecretaris Teeven om te voldoen aan de sommatie van advocaat Meindert Stelling om de geneeskundige verzorging van zijn cliënten te Conakry terstond te regelen, werd de kwestie voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Toen op vrijdag 16 augustus op eenduidige wijze was vastgesteld dat Cheickh Bah en Issa Koulibaly niet in de Clinique Pasteur werden opgenomen, stemde de voorzieningenrechter ermee in dat zij zouden worden opgenomen in de Clinique Ambroise Paré. Deze kliniek, die als beste te Conakry staat aangeschreven en waarvan de medische zorg die van een westers algemeen ziekenhuis vrijwel evenaart, was daartoe reeds benaderd door dokter Elcke Bonsen. De hongerstakers zijn daar nu opgenomen en ontvangen de noodzakelijke geneeskundige verzorging.

De staatssecretaris heeft de voorzieningenrechter nu laten weten dat hij de behandeling in de Clinique Ambroise Paré per vrijdag 23 augustus wil doen beëindigen. Wat daarvan het belang zou zijn, legt hij niet uit. Maar hij wil dat zij alsnog worden opgenomen in de minder goede en duurdere Clinique Pasteur. Uiteraard heeft advocaat Meindert Stelling hedenochtend aan de voorzieningenrechter laten weten dat het belang van zijn cliënten door de beëindiging van hun behandeling in de Clinique Ambroise Paré zou worden geschaad. Zij stemmen dan ook niet in met de door de staatssecretaris beoogde wijziging van de rechterlijke uitspraak van 16 augustus.

Nadere informatie te verkrijgen bij mr. Meindert J.F. Stelling, advocaat van de uitgezette hongerstakers.
Tel. 0172 – 473687 of 06 – 3807 4678

Reacties uitgeschakeld voor [No Border]/Staatssecretaris Teeven wil hongerstakers overbrengen naar een mindere, maar duurdere kliniek

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.