Cidi doet aangifte tegen website Duisenberg/Over antisemitisme en de lastercampagne tegen Gretta Duisenberg/Reactie op artikel ”Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk”

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG/OVER ANTI-SEMITISME EN
DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG/REACTIE OP ARTIKEL ”WEL DEGELIJK
ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK”
VOORAF:
Geachte lezers,
de Bezetting , de strijdorganisatie tegen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, waarvan
Gretta Duisenberg voorzitter is.
Aanleiding vormde een in 2009 op de website van Stop de Bezetting gepubliceerd artikel ”The Jewish
Nog los van het al dan niet antisemitische gehalte van dit artikel [daarop kom ik terug] valt het op,
dat het Cidi pas in 2014 aangifte doet van een in 2009 gepubliceerd artikel.
behoefde het Cidi niet tegen te houden, eerder aangifte te doen.
Naar mijn mening is de aangifte door het Cidi niet zozeer ingegeven door onvervalste verontwaardiging
over een echt/vermeend antisemitisch artikel, maar als zoveelste poging, een lastercampagne op te
zetten tegen Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg, om zo de aandacht af te leiden van de misdadige
beweging, sinds steeds meer Nederlandse bedrijven en organisaties hetzij hun beleggingen met Israelische
Dat is wat betreft de drijfveren van het Cidi.
Maar dat ontslaat de pro Palestina bewegingen niet van de verantwoordelijkheid, iedere
Dat is ook de inhoud van het interessante artikel van activist/publicist Peter Storm
Aangezien ik toch een aantal kanttekeningen bij zijn artikel had, heb ik deze
on onderstaande verwerkt
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
BESCHULDIGING WEBSITE STOP DE BEZETTING VAN ANTI-SEMITISME TEN ONRECHTE/
CIDI MISBRUIKT FOUT ARTIKEL VOOR LASTERCAMPAGNE TEGEN STOP DE BEZETTING EN GRETTA
DUISENBERG
OVER ANTI-ZIONISME EN ANTI-SEMITISME
In het artikel van Peter Storm ”Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk” zitten
een aantal interessante kanten, waarmee ik het deels eens ben en deels ook niet.
Summier samengevat komt het op het volgende neer:
A
Peter Storm heeft [terechte] kritiek  op het racistische-bezettingskarakter van de Staat Israel en vindt anti-zionisme
een gelegitimeerde strijd/opstelling.
B
In het artikel wordt ernstig bezwaar geuit  tegen een op de website van Stop de Bezetting geplaatst artikel ”The Jewish
hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”waartegen
door Cidi volgens Peter Storm terecht, aangifte gedaan is
C
Hij is van mening, dat weliswaar de meeste artikelen van Stop de Bezetting bona fide zijn, maar vindt toch, dat zij niet uit slordigheid weleens een anti-semitisch artikel laten slippen, maar bewust anti semitisme verspreiden
D
In het artikel wordt de mening geformuleerd, dat [ik citeer Peter Storm letterlijk] ”Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde.”
E
Dat Peter Storm het Cidi als ondersteuner van de Israelische Staat/bezettingsregime verwerpelijk vindt en stelt, dat hoewel de CIDI aanklacht van anti-semitisme [tegen Stop de Bezetting] terecht is, het Cidi de kans benut om te scoren
tegen de anti-zionistische strijd
Ik citeer Peter Storm:
”Het CIDI, als zelfbenoemde instantie die uitmaakt wat op het gebied van Israël, zionisme én Joden wel en niet gezegd mag worden. Dat CIDI is geen bondgenoot, maar verdediger van een staat die inderdáád racistisch is tot op het bot.
Maar als we als critici van Israël, als principiële voorstanders van solidariteit met Palestijnen, als heldere antizionisten en dergelijke, niet willen dat het CIDI kan scoren met aangiftes als deze, dan zullen we zelf duidelijk moeten zijn, duidelijker dan we te vaak zijn. ”
F
 
Dat Peter Storm van mening is, dat SDB en Gretta geen anti-semitische artikelen moeten toestaan op de
website van SDB
 
Ik citeer uit het artikel
”Dan zullen we aan Gretta Duisenberg en andere verantwoordelijken voor Stop de Bezetting dringend moeten vragen om zich van elk spoor van antisemitisme op haar eigen website los te maken, antisemitische stukken niet te plaatsen dan wel te verwijderen.”
MIJN COMMENTAAR/KRITISCHE KANTTEKENINGEN OP HET ARTIKEL
”WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK”
A
 KRITIEK IN HET ARTIKEL OP ISRAELS BEZETTINGS EN RACISTISCHE KARAKTER
Daarover kan ik kort zijn:
Die deel ik volkomen
Zie ook
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
8 MAART 2013
 
B
 
PETER STORMS BEZWAAR TEGEN HET ANTI-SEMITISCHE KARAKTER VAN EEN OP DE WEBSITE VAN SDB [STOP
DE BEZETTING] GEPLAATST ARTIKEL
 
Peter Storm schrijft [ik citeer]
”Het Centrum Informatie en Documentatie Israël CIDI beschuldigt de website Stop de Bezetting van antisemitisme. Het heeft daarom aangifte gedaan. Op deze website vind je informatie en kritiek op de staat Israël en de onderdrukking van Palestijnen op wordt gepubliceerd. Niets mis mee op zichzelf, kritiek op deze staat en haar onderdrukking van Palestijnen: antizionisme is nadrukkelijk geen antisemitisme. De aangifte draait echter om een specifiek artikel dat wel degelijk antisemitisch is. Het is een schande dat het op deze site te lezen staat.
 
Zie artikel:
 
The Jewish hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay
 
 
Ik deel de kritiek van Peter Storm,  NIET omdat de inhoud van het artikel op zich onwaar is [er is inderdaad sprake
van grote invloed van Joodse mensen op Internetinformatie], maar omdat inderdaad de indruk wordt gewekt, dat 
achter al de Internet informatie beinvloeding Joden zitten.
Onzin natuurlijk, maar vooral gevaarlijk, omdat er eenzijdig en generaliserend naar een groep wordt gewezen.
Gezien vooral de geschiedenis van Jodenvervolging en Holocaust gevaarlijk en hier dus antisemitisch.
 
Als er nu was verwezen naar pro Israel figuren [er zijn nogal wat verwijzingen naar Israel en oorlogsmisdadiger Peres] , die Internet informatie beinvloeden, dan was het voor mij wel in orde geweest.
 
Bovendien is een ander punt [en dat versterkt het anti-semitische karakter] dat met geen woord wordt gerept
over de invloed van niet-Joden op de Internet informatievoorziening
 
Tot zover met Peter Storm eens.
 
B2
ANTI-ZIONISME
JOODSE ORGANISATIES/JOODSE INVLOED TEN GUNSTE VAN ISRAEL
Maar hoewel ik de kritiek van Peter Storm op het antisemitische karakter van het op SDB ]Stop de Bezetting, vanaf nu te noemen SDB] gepubliceerde artikel deel, toch
enkele kanttekeningen:
In pro Palestijnse kringen wordt er en naar mijn mening terecht, aan gerefereerd, dat men wel erg krampachtig
probeert te ontkennen [en nu even los van dat inderdaad onsmakelijke artikel] , dat er sprake is van Joodse
invloed en Joodse geldschieters, die het Israelische gangsterregime ondersteunen of daarvoor propaganda maken.
Als ik een blik op Internet/google werp ivm Israel gerelateerde artikelen dan vind ik in de pro Israel hoek alle mogelijke
religieus Joodse of seculier joodse organisaties, die Israel, de ene iets minder extreem dan de andere, verdedigen,
ook de meest weerzinwekkende oorlogsmisdaden.
Die zich racistisch uitlaten over Palestijnen en Arabieren in het algemeen.
Ook helpt de constante verwijzing ”Joodse Staat” waarop Cidi en consorten [en de slaafse Nederlandse
media] zo de nadruk op leggen, niet erg
Dat vertroebelt ook het maken van een helder onderscheid tussen zionistisch enerzijds en Joods  anderszijds.
Ook zijn er genoeg Joden, maar ook niet Joodse Israel fanaten, die kritiek op Israel op een hoop
gooien met anti-semitisme.
En daarvan profiteren dubieuze figuren als Dieudonne, waarover Peter Storm zich ook uitlaat
in het artikel, dan weer.
Ik zeg dit uiteraard niet om antisemitisme te bagatelliseren, maar draag een verklaring aan voor het
door elkaar heen lopen van zaken
Aan de andere kant hamer ik er tegenover Palestina medestanders weer op, dat Joden en Israel niet
op een hoop gegooid moeten worden
Niet alleen zijn er vele Joodse Israel critici, ook pro Israel
Joden kun je niet de schuld geven van een misdadige Israelische bezetting en het neo
koloniale zionisme.
Daarvoor zijn alleen de politiek-militaire uitvoerders verantwoordelijk en hun Westerse bondgenoten.
En dan vergeet men nog, dat er zovele niet Joodse organisaties/groeperingen aanhanger zijn van Israel
zoals de ”christen” fundamentalisten, die vooral veel invloed hebben in de Verenigde Staten.
Tot zover de verwarring over de verstrengeling tussen zionisme en Joden, waarover natuurlijk
nog veel meer te zeggen valt.
Maar ik laat het hier even bij.
C
PETER STORMS MENING
SDB HEEFT MERENDEELS BONA FIDE ARTIKELEN, MAAR VERSPREIDT OOK BEWUST ANTI-SEMITISME
Hierover schrijft peter Storm  [ik citeer]
Nu staat de website vol met artikelen, en de meeste ervan zijn volstrekt bonafide. Het antisemitische stuk waar CIDI zich nu tegen richt, is bovendien ook al uit 2009. Je kunt zeggen: slordigheidje, er doorheen geslipt, een redacteur heeft niet opgelet. Maar dat gaat niet op. In de eerste plaats heeft het Meldpunt Internet Discriminatie al eerder aan de website gevraagd om het artikel weg te halen. Dat is niet gedaan. Zelfs daar kun je nog aan slordigheid denken. Het artikel is namelijk vanaf de voorpagina en de menu’s, zelfs met de zoekfunctie, lastig te vinden als je de titel niet kent. Het is dus niet zo dat je over deze troep struikelt als je de site bezoek. Is misschien de link er naartoe uit menu’s en dergelijke gehaald zodat het stuk onvindbaar werd? Heeft een slome beheerder gedacht dat daarmee het artikel zelf verdwenen was, of dat het onvindbaar maken ervan afdoende was? Is er dus misschien meer van grote slordigheid sprake dan van bewust blijven verspreiden van antisemitisme?
Ik vrees van niet. Dat baseer ik niet alleen op eerdere gedoe waarin Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde.”
Wat betreft die bona fide artikelen ben ik het geheel metPeter Storm eens en deze overheersen dan ook
Ook ik heb in het verleden vaker een artikel voor SDB mogen schrijven,
Maar van bewust verspreiden van antisemitisme is volgens mij geen sprake
Ten eerste baseert Peter Storm  dat op twee artikelen, het door het Cidi gewraakte van nota bene 2009 en een
bericht over de vrijspraak van cabaretier Dieudonne uit 2013
Zie
Peter Storm voegt daaraan toe [ik citeer hem]
”Afgelopen dagen verscheen er opStop de Bezetting een nieuw artikel waaruit blijkt dat antisemitisme op zijn minstens geen probleem wordt gevonden. Het heet: “French court acquits Dieudonne over anti Semitic video”. Waarom dat zo belangrijk is voor de strijd tegen de bezetting is een goeie vraag. Of uit vrijspraak door een rechter ook volgt dat er dus daadwerkelijk geen antisemitisme in de video zat, is misschien nog wel een betere vraag. Rechters oordelen of iets strafbaar is, niet of iets verwerpelijk racistisch is. Een juridisch oordeel is nog geen politiek-moreel oordeel. Sowieso neem ik juridische oordelen alleen maar serieus als feit, niet als morele of politieke kwalificatie van dat feit. Iets kan niet deugen, en toch toegestaan zijn. Iets kan deugen, en toch zijn verboden. Rechterlijke uitspraken zeggen me op dit punt dus niet veel. Maar daar gaat het me nu niet om. Mij gaat het om de bron van het stuk.
Erboven staat : Times of Israël. Zonder link erbij. Helemaal onderaan het stuk, rechts, staat echter wel een internetverwijzing. Die luidt:http://theuglytruth.wordpress.com/2014/02/07/french-court-acquits-dieudonne-over-anti-semitic-video/ Het artikel staat dus op een website waar bovenin te lezen is: “Zionism, Jewish extremism and a few other nasty items making our world uninhabitable today”. Zionisme en aanpalende Joodse zaken maken dus volgens die site niet alleen de Palestijnen het leven zuur, ze maken de hele wereld onbewoonbaar. Alleen al de schaalvergroting van het zionisme, van regionaal destructief nationalisme naar wereldwijd probleem, is zeer verdacht. En de site bevat regelrecht openlijk antisemitisme zoals dat in de nazi-pers van 1938 heel gewoon was, maar sindsdien gelukkig wat zeldzamer is geworden.
Zo kwam er vorige week op Facebook een stuk van deze site langs onder de titel: “I don’t deny any Holocaust, do you?” Daarin somt de auteur een reeks massamoorden op, van de Armeense genocide tot en met de doden van 9/11, allemaal ‘holocausts’ die hij niet ontkent. Maar de industriële massamoord op miljoenen Joden die als Holocaust bekend staat, dáárvoor is volgens de schrijver geen overtuigend bewijs… Boven het stuk ‘prijkt’ een cartoon waar het antisemitisme van af druipt, met de klassieke stereotype kromme neus van een man met een traditioneel-Joodse hoed, die een weegschaal – vrijwel iedereen aan de ene kant, Joods concentratiekampslachtoffer aan de andere kant – met zijn vinger doet overhellen naar die andere kant. Ik beschrijf het maar, dat bespaart de noodzaak om zelf te kijken, want het doet pijn aan de ogen. ”
Ik ben met Peter Storm eens, dat het origineel over de vrijspraak van Dieudonnee op een nogal nare site ”The Ugly Truth” stond [met als rare aanhef
”ZIONISM, EXTREMISM AND A FEW OTHER NASTY ITEMS MAKING OUR WORLD
UNINHABITABLE TODAY”] , waarvan SDB
zich inderdaad zou moeten distancieren
Zie link:
MAAR OM UIT TWEE VERKEERDE ARTIKELEN NU TE CONCLUDEREN, DAT SDB ANTISEMITISME
ZOU VERSPREIDEN, DAT GAAT MIJ VEEL TE VER, JUIST OMDAT DE WEBSITE CONSEQUENT IS
IN HET AANKLAGEN VAN DE MISDADEN VAN HET ZIONISTISCHE ISRAELISCHE BEZETTINGSREGIME.
D
DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG
Peter Storm schrijft [ik citeer]
”Dat baseer ik niet alleen op eerdere gedoe waarin Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde.”
Dit bestrijd ik nadrukkelijk
Iedereen kan weleens een ”slip of the tongue” maken en uiteraard moet Gretta zich als voorzitter
van strijdorganisatie Stop de Bezetting dat goed realiseren, maar van meet af aan [en ik heb
het gevolgd vanaf de oprichting van Stop de Bezetting, in welks bestuur ik een tijdje gezeten heb] is
er een vuige lastercampagne gevoerd tegen Gretta Duisenberg, die werd aangezet door het Cidi
en aan Cidi aanverwante organisaties en individuen.
Gretta werd op hetzij uit zijn verband gerukte, hetzij op uitgelokte provocaties gedane uitspraken
”gepakt” en uit haar tent gelokt en te pas en te onpas beschuldigd van ”anti-semitisme”
soms gebaseerd op complete onzin.
ZIEHIER voorbeelden van de hetze tegen Gretta Duisenberg en mijn reactie daarop:
VAN BOMMEL EN DUISENBERG NIET VERVOLGD/NIET
VERVOLGING MEVR DUISENBERG EN KAMERLEDEN TERECHT
ASTRID ESSED
GRETTA HAALT OPNIEUW UIT NAAR JODEN/
TENDENTIEUS TELEGRAAF ARTIKEL LEIDT AANDACHT AF
VAN DE BIJNA 43 JARIGE ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
COMMENTAAR OP ARTIKEL IN ELSEVIER
DUISENBERG ZOEKT ACTIVISTEN VOOR NIEUWE ISRAEL PROVOCATIE
ASTRID ESSED
 
E
PETER STORMS MENING OVER CIDI ALS ONDERSTEUNER ISRAELISCH RACISTISCH BEZETTINGSREGIME/
CIDI WIL MET AANKLACHT SCOREN TEGEN DE STRIJD TEGEN HET ISRAELISCHE REGIME
Peter Storm vindt, dat het Cidi als ondersteuner van de Israelische Staat/bezettingsregime verwerpelijk is en stelt, dat hoewel de CIDI aanklacht van antisemitisme [tegen Stop de Bezetting] terecht is, het Cidi de kans benut om te scoren
tegen de strijd tegen het Israelische regime
Ik citeer:
”Het CIDI, als zelfbenoemde instantie die uitmaakt wat op het gebied van Israël, zionisme én Joden wel en niet gezegd mag worden. Dat CIDI is geen bondgenoot, maar verdediger van een staat die inderdáád racistisch is tot op het bot.
Maar als we als critici van Israël, als principiële voorstanders van solidariteit met Palestijnen, als heldere antizionisten en dergelijke, niet willen dat het CIDI kan scoren met aangiftes als deze, dan zullen we zelf duidelijk moeten zijn, duidelijker dan we te vaak zijn. ”
Ik ben het Peter Storm eens, dat het Cidi met die aanklacht tegen SDB wil scoren en ook met zijn opmerking,
dat wij anti-zionistische strijders tegen het Israelische apartheids/bezettingsregime, ons duidelijk
dienen te distancieren van anti-semitisme en duidelijk in onze woordkeus onderscheid moeten maken
tussen Israelisch-zionistisch en Joods.
 
 
F
DISTANCIERING VAN ANTI-SEMITISCHE ARTIKELEN DOOR SDB
 
Ik citeer Peter Storm
 
Dan zullen we aan Gretta Duisenberg en andere verantwoordelijken voor Stop de Bezetting dringend moeten vragen om zich van elk spoor van antisemitisme op haar eigen website los te maken, antisemitische stukken niet te plaatsen dan wel te verwijderen.”
Daarmee ben ik het helemaal eens.
 
Hiermee enkele opmerkingen en kanttekeningen in het ingewikkelde debat rond anti-zionisme, 
antisemitisme en de voortdurende lastercampagnes van zionistische krachten tegen de Palestina, nader toegelicht
beweging.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Cidi doet aangifte tegen website Duisenberg/Over antisemitisme en de lastercampagne tegen Gretta Duisenberg/Reactie op artikel ”Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk”

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.