Reactie op artikel ”Rellen Londen bloedig neergeslagen”/Vergelijking 1381 en 2011 anarchronistisch/Toch overeenkomsten

 

 

Painting of Richard II
Richard II meets the rebels on 13 June 1381 in a miniature from a 1470s copy of Jean Froissart‘sChronicles.
ONTMOETING KONING RICHARD II MET DE OPSTANDELINGEN
ONDER LEIDING VAN WAT TYLER
 
 

 
 
Rellen Londen bloedig neergeslagen
ENGELSE BOERENOPSTAND ONDER LEIDING VAN
WAT TYLER

RELLEN VAN DE NIET GEHOORDEN IN LONDEN IN 2011
EEN VERGELIJKING TUSSEN DE BOERENOPSTAND IN 1381
EN DE RELLEN IN LONDEN IN 2011 IS ANACHRONISTISCH
EN STAPT OVER HEMELSBREDE HISTORISCHE VERSCHILLEN
HEEN
TOCH IS ER EEN BELANGRIJKE OVEREENKOMST:
DE SOCIALE ONVREDE VAN DE ”NIET GEHOORDEN”
REACTIE [NADERE BESCHOUWING KOMT NOG]
IS GESCHIEDENIS
RELLEN LONDEN BLOEDIG NEERGESLAGEN
12 AUGUSTUS 2011
RELLEN LONDEN BLOEDIG NEERGESLAGEN/VERGELIJKING
BOERENOPSTAND WAT TYLER EN OPSTAND LONDEN ONJUIST
EN ANACHRONISTISCH
Geachte Redactie
Zonder meer een interessant stuk met wetenswaardige historische feiten, wat
betreft de boerenopstand van Wat Tyler eind 14 de eeuw, een tijd van grote onrust
in Engeland [sociaal en de ”Zwarte Dood”, de pest, de Honderdjarige Oorlog]

 

 

Een vergelijkbare boerenopstand [maar dan expliciet tegen de adel gericht,
terwijl die van Wat Tyler vooral ook tegen de veel te hoge belastingen en
misbruik door belastingontvangers] vond in Frankrijk in 1358 [dus ook tijdens
de Honderdjarige Oorlog], en ongeveer een eeuw later die van Jack Cade
in 1450 [nadagen van de Honderdjarige Oorlog, tegen belastingontvangers
en onvrede over een mogelijke vrede met Frankrijk, wat gebiedsverlies inhield
en angst voor Franse wraak in de vorm van een invasie in Engeland]
Al deze opstanden werden inderdaad bloedig neergeslagen.
Maar een vergelijking met de rellen in Londen loopt mank
Waarom?
RELLEN IN LONDEN/OPSTAND VAN DE ”NIET GEHOORDEN”
”RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD”
Martin Luther King
Omdat de rellen in Londen in 2011 heel andere achtergronden hadden.
De enige mogelijke overeenkomst is de sociale onvrede.
De boeren en andere mensen van de onderliggende klasse in
Engeland en Frankrijk leden onder machtsmisbruik door de adel, te
hoge belastingen en andere willekeur.
De zwarte bevolking, die in Londen in 2011 in opstand kwam,
leed onder grote sociale achterstand vanwege de grote werkloosheid
en het gebrek aan sociale programma’s om de nood
te lenigen en de kansen te vergroten.
Andere problematiek, maar wel sociale onvrede.
Maar daarbij stoppen de overeenkomsten.
Er was natuurlijk al eeuwen geen leenstelsel meer in Engeland
[en Europa, andere delen van de wereld hebben er nog wel
varianten van], maar kapitalisme.
Bovendien was een andere belangrijke factor van die onvrede een
vanaf de 17 eeuw in Europa [voortbrengsel van slavernij/slavenhandel]
ontstane factor: racisme.
En meer in het byzonder het decennialange racistische politiegeweld
tegen zwarte mensen, waarbij tientallen ongewapende zwarten
waren doodgeschoten, zonder dat de politiemensen [behalve
in een enkel geval] voor de rechter kwamen [en ook in dat enkele
geval: vrijgesproken]
In het concrete geval van de rellen in 2011 werd een ongewapende
zwarte man, Mark Duggan, door de politie doodgeschoten.
Dit systematische politiegeweld en die sociale achterstelling \
van met name de zwarte bevolking was de bron van de rellen in 2011 en
dat vind ik in uw artikel niet terug.
Bovendien waren er in de vorige eeuw al vaker rellen in
Londen geweest, ook vanwege dat racistische politieoptreden met
als gevolg zwarte doden en die verzuimt u te noemen.
Hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt, dat er voor 2011 geen andere
rellen [ik noem het liever ”opstanden”] van terecht verontwaardigde zwarten
[soms ook gesteund door Engelse autochtonen, die immers ook vaak
slachtoffer waren van die sociale achterstelling, zoals bij de
rellen in Brixton in 1985.
TENSLOTTE
Het is interessant, een verband te leggen tussen historische gebeurtenissen
uit een ver verleden en die uit het heden, maar het gevaar van anachronisme
ligt altijd op de loer.
Daarom moet je daarmee voorzichtig zijn, al zullen er bepaalde
universele overeenkomsten zijn, die altijd spelen, zoals
verzet tegen onderdrukking,
Maar bij de vergelijking tussen de boerenopstand in 1381 en de rellen
in Engeland in 2011 slaat u echt de plank mis, zoals ik heb aangegeven.
Ook wat het ”bloedige aspect’ betreft.
De boerenopstand in 1381 is inderdaad bloedig neergeslagen, maar
hoe repressief er ook is opgetreden in de nasleep van de rellen in 2011,
ik kan toch niet spreken van het ”bloedig” neerslaan van deze rellen.
Het begin was bloedig en misdadig ja, het doodschieten van de ongewapende
Mark Duggan, maar tegen de opstandelingen is, gelukkig, geen bloedig
geweld gebruikt.
Uw stuk was interessant en u mag natuurlijk altijd opstanden
vergelijken, maar dan graag wel de in dit geval grote, historische,
verschillen accentueren graag.
Voor meer informatie over de rellen in Engeland
Zie mijn website
Search for artikel
”Uprising of the unheard”
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Reactie op artikel ”Rellen Londen bloedig neergeslagen”/Vergelijking 1381 en 2011 anarchronistisch/Toch overeenkomsten

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.