Man, die dief in coma sloeg, toch vervolgd/Overwinning principes rechtsstaat

MAN DIE DIEF IN COMA SLOEG TOCH VERVOLGD/OVERWINNING PRINCIPES RECHTSSTAAT
Geachte  lezers,
CASE
Op vrijdagavond 4 november 2011 breekt een 50 jarige man in in het Frans Otten Stadion
in Amsterdam Zuid, waarna hij door vier mannen waaronder de directeur van het Stadion en zijn zoons wordt betrapt en overmeesterd
Hij wordt met een honkbalknuppel bewerkt, met als gevolg, dat hij in coma belandt  waar hij tenminste tot het moment van schrijven 12 october 2012 niet meer 
uitkomt
Nadat aanvankelijk alle vier mannen zijn aangehouden , besluit het OM een van hen.
een 44 jarige man, te vervolgen
De kennelijke verbazing over deze vervolging blijkt uit de media-berichtgeving, waarin wordt
gesproken over TOCH vervolgen
Dit weerspiegelt de maatschappelijke onderbuikgevoelens over de vervolging door het OM
, alsof het in coma slaan de gewoonste zaak van de wereld is, als het om inbrekers gaat
Dat is een gevaarlijke ontwikkelingZELFVERDEDIGING/BURGERARRESTATIE ONDER DE LOEPVolgens de Wet heeft iedereen het recht, zich tegen een inbreker te verdedigen, niet alleen wanneer er sprake van een fysieke aanval, maar ook als het om het verdedigen van je ”goederen” gaat
Maar daarbij moet sprake zijn van ”proportionneel geweld”
Met andere woorden:
Het geweld moet in in verhouding tot de aanval staan
Wanneer een inbreker ongewapend is, is het niet toegestaan, hem neer te schieten,
om een voorbeeld te noemen.Wanneer een inbreker iemands leven of dat van anderen bedreigt, geldt er een strafuitsluitingsgrond, wanneer hij wordt doodgeschoten
Noodweer zelfverdediging dus
Die strafuitsluitingsgrond houdt in, dat iemand weliswaar een strafbaar feit heeft gepleegd, maar dat hij daarvoor niet strafbaar is, omdat hij heeft gehandeld uit noodzakelijke
verdediging tegen wat de wet noemt een ”wederrechtelijke aanranding”Natuurlijk hanteert de Wet daar strenge criteria voor, want anders zou het einde zoek zijnINBREKER IN COMA

Maar wat heeft plaatsgevonden aan het Frans Otten Stadion is beslist GEEN noodweer!
Feit was, dat de inbreker reeds door de vier mannen was overmeesterd en daarna
met een honkbalknuppel is bewerkt
Een ordinaire poging tot doodslag dus

BELANG VERVOLGING DOOR HET OM/THE WORLD ACCORDING TEEVEN/
PAK ZE, DIE CRIMINELEN

” Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

Artikel 6, BUPO Verdrag 

Waarom is nu deze vervolging door het OM zo’n belangrijk signaal?
Omdat niet alleen in rechts populistische kringen het nodige onderbuikgemurmel is
dat die inbreker dat wel aan zichzelf te wijten heeft, maar we helaas een Staatssecretaris van Justitie, Teeven hebben, die eigenrichting legitimiteit wil geven

Niet alleen tracht hij met allerlei wetten en maatregelen de rechten van verdachten en
gedetineerden te beperken , hij zet op schandelijke wijze aan tot eigenrichting eigen
rechter spelen dus en geweld, door de recente dood van een inbreker ten gevolge van
een worsteling met de bewoners een ”inbrekersrisico” te noemen 8

Zou hij weleens van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gehoord
hebben, waarin te lezen staat, dat IEDER MENS recht op leven heeft
Heeft hij er weet van, dat Nederland Internationale mensenrechtenverdragen heeft
ondertekend, waarin dit recht gewaarborgd wordt

Of vindt hij, dat de waarde van een mensenleven afhangt van de mate van braafheid,
gezagsgetrouwheid en comformisme aan de samenleving?

EPILOOG

Sinds 11 september 2001 wordt er stelselmatig aan mensenrechten getornd, vooral door de toenemende politieke invloed van een extreem-rechtse partij als de PVV, wier gedachtegoed steeds
meer wordt overgenomen door de ”reguliere” politieke partijen 9

Dat gaat niet alleen richting racisme en Islamofobie, ook staat het extreem-rechts gedachtegoed voor toenemende repressie in de samenleving, in de vorm van strengere straffen, meer macht en controle door de politie en beknotting van de privacy
Met als doel een uberaanwezige Staat, die ieder facet van het leven controleert

In dat plaatje wordt de nadruk gelegd op de ”hardwerkende burger” versus
mensen, die eigenlijk als mens ”minder” zouden zijn, zoals daklozen, junkies, uitkeringsgerechtigden.

Criminelen bungelen uiteraard onderaan de voedselketen

En zonder ook maar enigszins criminaliteit te willen goedpraten is het jammer
voor Teeven en co, maar criminelen hebben dezelfde rechten als ieder ander

Ook zij mogen niet mishandeld worden
Ook zij mogen niet willekeurig van het leven worden beroofd

Tegen deze ontmenselijking van de samenleving moet krachtig worden gestreden

En daaraan heeft het OM, door TOCH tot vervolging over te gaan, een positieve
bijdrage geleverd

Hopelijk zet die trend door, zodat eigenrichting niet gezien gaat worden als
”de gewoonste zaak van de wereld”

We leven tenslotte in de 21ste eeuw
Niet meer in de Middeleeuwen of het Wilde Westen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Man, die dief in coma sloeg, toch vervolgd/Overwinning principes rechtsstaat

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.