Protest bij Slavernijherdenking/Hedendaags racisme kabinet Rutte II/Hypocrisie Nederlandse Overheid/Reactie op AT5

PROTEST BIJ SLAVERNIJHERDENKING/HEDENDAAGS RACISME
KABINET RUTTE II/HYPOCRISIE NEDERLANDSE OVERHEID/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Op 1 juli 2014 was het 151 jaar geleden, dat de slavernij, die misdaad
tegen de menselijkheid , in Suriname en de Nederlandse Antillen,
Schandalig genoeg kwam er een compensatieregeling, niet voor
Daarmee werden de slaven trouwens niet automatisch vrij.
In Suriname was er nog tien jaar sprake van het Staatstoezicht ,
wat betekende, dat de ex-slaven nog tien jaar voor een luttel bedrag
op de plantages te werk gesteld werden.
En het is verbijsterend, maar waar:

Een monument ter herdenking van het slavernijverleden werd pas
Een beschamend feit:
Bij de onthulling van het Slavernijmonument waren slechts ”officiele”
waren , maar  achter 
De omgekeerde wereld dus.
NEDERLANDSE HYPOCRISIE VAN STAATSWEGE/
MENSENRECHTENSCHENDINGEN
Terug naar de slavernijherdenking van 1 juli 2014
Voordat minister en vice premier Asscher zijn toespraak
Het is een protest, waar ik achter sta, omdat
het vooral gericht was tegen de Nederlandse hypocrisie van Staatswege.
Ik geef geheel onderin de tekst van het uitgesproken protest weer.
Eerder had ik al geschreven over de schoonklinkende redevoeringen
wat betreft de inhumane behandeling van vluchtelingen, verpakt
Wat mij verder aan de officiele Nederlandse bijdrage aan de herdenking
stoorde, was het feit, dat de Nederlandse regering anno
2013 [het jaar waarin ik het artikel schreef, maar ook nu nog, in 2014],
het laat bij ”spijtbetuigingen”  over een van de grootste
Maar nee, de barriere tot excuses is, dat het weleens geld zou
Schokkend.
VERSTORING TOESPRAAK ASSCHER/HEDENDAAGS RACISME/
DISCRIMINATOIR BELEID NEDERLANDSE REGERING
De demonstranten tegen de toespraak van vice premier Asscher richtten hun
pijlen op het hedendaags racisme en vooral de rol van de Nederlandse
regering hierin.
Ik citeer uit de toespraak {zie hieronder]
”Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat er geen vreemde adem hun herdenking betreedt. Minister Lodewijk Asscher vertegenwoordigt de Nederlandse regering: dezelfde regering die de zwarte gemeenschap respectloos behandelt, geen nationale herdenking wil, VN-verdragen naast zich neerlegt en zich niets aantrekt van de pijn en zorgen van de zwarte gemeenschap.”
En zeker is er sprake van het respectloos behandelen, niet alleen van de zwarte
gemeenschap, maar ”niet westerse” allochtonen in het algemeen.
Ik noemde reeds het inhumane asielbeleid.
Maar er is meer, veel meer helaas.
Zo wil de Nederlandse regering via de Wet Woonland beginsel
de uitkeringen van mensen, die in het buitenland recht hebben op kinderbijslag of
als nabestaanden, ”aanpassen aan de levensstandaard van
het land van herkomst” of zelfs afschaffen.
In de praktijk treft dat voornamelijk Marokkanen en Turken en is
sowieso discriminerend, omdat het hier wel gaat om mensen,
die in Nederland premies hebben betaald als ieder ander en daarom
Diezelfde minister Asscher, die zulke mooie woorden spreekt
op de Slavernijherdenking,  is een aanjager van deze wet, die,
, het grootste slachtoffer van een dergelijke discriminerende maatregel.
Hoever deze minister Asscher gaat om zijn discriminerende maatregel
door te drukken blijkt wel uit het volgende:
Volledig schaamteloos.
En nu wil de Nederlandse Tweede Kamer, dat bolwerk van de [niet bestaande]
Nederlandse rechtsstaat, zelfs zover gaan, een Verdrag met Marokko, dat
Maar er is meer:
Door VVD Tweede Kamerlid Bosman is een voorstel
 gedaan om aan de
vestiging in Nederland van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” bepaalde voorwaarden te stellen.
In de volksmond wordt dit de ”Antillianenwet” genoemd.
Dit is natuurlijk pure discriminatie , omdat mensen uit de Antillen
deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en zich in Nederland hier dus vrij moeten kunnen vestigen.
Bovendien:
Aan Nederlanders, die zicb op de Antillen willen vestigen, worden
toch ook geen voorwaarden gesteld.
Toegegeven, coalitiepartner PvdA [de partij van Asscher] is hiervan
helemaal niet gecharmeerd, maar het zegt toch wel wat, dat
vanuit de hoek van regeringspartij VVD een dergelijk discriminerend 
plan wordt gelanceerd.
 
Waar de PvdA WEL verantwoordelijk is, is de lancering van een
zeer bedenkelijk plan over de huisvesting van Poolse, Roemeense
en Bulgaarse arbeiders, dat erop neer komt, dat op
Verder moeten migranten over de stad worden verspreid.
 
Een duidelijk voorbeeld, wederom, van stigmatisering,
 
herdenking  is ook een persoonlijke aanjager van de hetze
tegen Oost/Europeanen.
onderzoek  laat doen.
Hiermee speelt hij in angst en hetzevorming en hanteert
hij het discriminerende populistische adagium ´´eigen
arbeider eerst´´
 
Ziehier het hedendaagse racisme van regeringswege uitgelicht.
 
TENSLOTTE
 
Het is dus volkomen terecht, dat er is geprotesteerd tegen de
toespraak van Asscher, die wel schoonklinkende woorden uit,
maar als minister en in regeringsverband, discriminerende maatregelen
lanceert en uitvoert.
 
Met het protest bij de slavernijherdenking  is de hypocrisie
van de Nederlandse Overheid duidelijk en terecht ontmaskerd.
 
Om dit protest te ondersteunen heb ik onderstaande reactie op
AT5 geplaatst.
 
Zie daaronder de tekst van het protest  tegen de toespraak
van minister Asscher.
 
Astrid Essed
 
REACTIE OP AT5
SLAVERNIJHERDENKING VERSTOORD DOOR PROTEST/TERECHT/OVER
RACISTISCH REGERINGSBELEID EN HYPOCRISIE
De verstoring [die ik liever protest tegen de regering noem] is terecht.
Want dezelfde vice premier Asscher betuigt
wel spijt, maar weigert tot nu toe zijn excuses aan te bieden over
de misdaad tegen de menselijkheid, die de slavernij is.
Ook het regeringsbeleid getuigt van weinig respect jegens zwarten en
andere allochtonen. Ik noem discriminerende maatregelen als de Antillianenwet,
en de korting op uitkeringen van allochtonen, die in het buitenland wonen,
maar wel mooi in Nederland voor hun premies betaald hebben.
Zolang zulke regeringsmaatregelen gelden en excuses uitblijven, krijgt een herdenking van de slavernij van regeringswege een onoprecht en hypocriet karakter.
http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/
http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schandeterugkeer-naar-duistere-tijden/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3669928/2014/06/10/Nog-geen-duidelijkheid-over-export-kinderbijslag.dhtml
Astrid Essed
 
 
Vicepremier Lodewijk Asscher mag niet spreken! Wij staan hier vandaag met het grootst mogelijke respect en eerbied voor onze voorouders. Wij staan hier voor Anton, Boni, Tula, Baron, Sophie, Joli-coeur, Tata, Karpata, Toussaint, Nanny en de talloze onzichtbare strijders en slachtoffers van de Nederlandse rijkdom en welvaart. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat er geen vreemde adem hun herdenking betreedt. Minister Lodewijk Asscher vertegenwoordigt de Nederlandse regering: dezelfde regering die de zwarte gemeenschap respectloos behandelt, geen nationale herdenking wil, VN-verdragen naast zich neerlegt en zich niets aantrekt van de pijn en zorgen van de zwarte gemeenschap.Wij zijn hier vandaag om te voorkomen dat vice-premier Lodewijk Asscher namens de Nederlandse regering onze voorouders nog langer beledigt met loze woorden. En al helemaal niet op de dag dat wij hun strijd en leed herdenken. Alleen een zwak volk laat zo’n vernedering toe. Wij zijn niet zwak.Op 1 juli 1863 werd de slavernij in de Nederlandse koloniën op papier afgeschaft (in de praktijk 1873), maar de erfenis is nog steeds zichtbaar. Alledaags racisme, discriminatie en uitsluiting zijn aan de orde van de dag en zorgen voor structurele ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De keiharde cijfers liegen er niet om en vertellen ons het verhaal over schooluitval, over achterstand op de arbeidsmarkt, over armoede, over bestuurders op scholen en universiteiten, over een discriminerend politiekorps, over aanhoudende meldingen van racisme en ga zo maar door. Behalve deze achterstanden moeten wij nog altijd vooruit in wetgeving en politiek.

Deze cijfers zijn destructief en drukken als een loden last op onze gemeenschap. Wij zijn trots op de generaties die voor ons hebben gestreden. Van ons mag niet minder verwacht worden. Genoeg is genoeg en ons geduld is op. De huidige politiek en wetgeving zijn er niet op uit om een status quo te doorbreken die niet voor ons werkt. Een status quo vol scheve verhoudingen, geërfd uit een koloniale tijd, mogen we niet doorgeven aan onze kinderen, Nederlandse kinderen. Onze generatie gaat een nieuw pad bewandelen. Wij zullen een voorbeeld zijn voor onze nakomelingen, zoals onze Afrikaanse voorouders een strijdbaar voorbeeld voor ons zijn geweest. Wij weten wat rechtvaardigheid is, wij weten hoe gelijke kansen eruit zien en wij weten wat er hersteld moet worden. Op wie wachten wij nog om het voor ons te doen?

De politiek neemt ons nauwelijks serieus en komt niet voor ons op. Na jaren van protest, demonstraties en dialoog tegen Zwarte Piet zegt premier Rutte nog steeds: “Zwarte Piet is zwart, daar kan ik niks aan doen”. Na jarenlang dialoog, protest en een rechtszaak zegt de burgemeester: “Geef Zwarte Piet nog 10 jaar zodat we eraan kunnen wennen”. Net zoals de koloniale overheid op 1 juli 1863 vond dat de tot slaaf gemaakten nog 10 jaar moesten wachten op hun echte vrijheid. Wij wachten al 151 jaar lang op gerechtigheid en respect, de tijd van wachten is voorbij. Vandaag eisen wij deze op!

De transatlantische slavernij is door de VN uitgeroepen tot een misdaad tegen de menselijkheid, gedreven door een ideologie besmet met racisme, uitsluiting en uitbuiting. Laat Nederland daar openlijk afstand van nemen. Hoe doe je dat? Niet alleen met excuses, spijt en berouw, maar ook met daden. En als de meerderheid in Nederland niet in staat is om te vechten voor een harmonieuze samenleving, zullen wij het zelf moeten doen. Wij moeten daadkrachtig optreden totdat Nederland de plicht op zich neemt om net zoveel aandacht te schenken aan het gedeeld verleden als alle andere traumatische verledens.

Onze generatie zal niet langer over zich heen laten lopen, zal niet langer buigen en zal de zwarte gemeenschap in Nederland niet in de steek laten wanneer zij ons nodig heeft. Alle vorige generaties kijken toe hoe deze generatie het pad voorbereidt voor de volgende generatie. Een pad naar rechtvaardigheid, een pad naar gelijke kansen en een pad naar herstel. Onze generatie heeft lang genoeg stilgestaan. Stilstaan zal Nederland het respect en het fatsoen niet te geven dat verloren is gegaan door jarenlange slavernij en kolonialisme.

Wij zijn het zat om als tweederangs burgers behandeld te worden en wij zijn het zat om er alleen toe te doen als Nederland ons goed genoeg vindt. Het is tijd om op te staan. Tijd om voor onszelf op te komen. Wij luiden een nieuw tijdperk in. Wij zijn Nederlanders, net als iedere andere Nederlander, en we eisen met hetzelfde respect behandeld te worden.

Totdat dat is geschied, staan wij niet toe dat vicepremier Lodewijk Asscher hier vandaag als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering komt spreken!

Reacties uitgeschakeld voor Protest bij Slavernijherdenking/Hedendaags racisme kabinet Rutte II/Hypocrisie Nederlandse Overheid/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.