Amsterdam moet vergunning intocht Sinterklaas herzien/Zwarte Piet is racisme/Reactie op AT5

AMSTERDAM MOET VERGUNNING INTOCHT SINTERKLAAS
HERZIEN/ZWARTE PIET IS RACISME/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
 is recentelijk een belangrijke overwinning geboekt.
Voor het eerst heeft een rechtbank de uitspraak gedaan, dat
het verschijnsel Zwarte Piet leidt totleidt tot een negatieve stereotypering van zwarte mensen’‘. 
Met andere woorden:
 
Aanleiding tot die uitspraak vormde een bodemprocedure
in de rechtszaak tegen Zwarte Piet, nadat het bezwaar , dat
anti Zwarte Piet activist Quincy Gario tegen de Intocht van
Sinterklaas [met Zwarte Piet] had ingediend, samen met
Piet.

Maar dit ging niet zonder protest voorbij.
De dag voor de Intocht van Sinterklaas hielden honderden
Op de dag van de Intocht van Sinterklaas keerden tientallen
 
TENSLOTTE
Nu heeft dan de rechtbank het fenomeen Zwarte Piet racistisch
benoemd  en bepaald, dat burgemeester van der Laan opnieuw
De rechter verbiedt  de intocht met Zwarte Piet dus niet, maar stelt alleen dat bij het verlenen van de vergunning een belangenafweging plaats had moeten vinden waarbij “een ‘fair balance’ moet worden gevonden tussen het belang van de eisende partij en het Nederlands algemeen belang anderzijds”.
Met andere woorden:
Er is door de burgemeester bij het verlenen van de vergunning te weinig
De burgemeester heeft reeds aangekondigd, te overwegen, of hij
 
But be as it may, de uitspraak van de rechter  is een 
belangrijke overwinning in de strijd voor uitbanning van Zwarte
 
Sinterklaas is een mooie traditie, ZONDER het racistische
fenomeen Zwarte Piet.
 
Laat de Goedheiligman zijn Intocht houden, zonder
Zwarte Piet, zoals hij altijd voor
1850 gedaan heeft.
Zodat de fundamentele rechten van iedereen
in de Nederlandse samenleving weer worden
gerespecteerd.
Zie hieronder mijn reactie op AT5.
 
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
STAD MOET VERGUNNING INTOCHT SINTERKLAAS
HERZIEN/ZWARTE PIET DOOR RECHTBANK ERKEND
ALS RACISTISCH FENOMEEN
In de strijd tegen het racistische fenomeen ´´Zwarte Piet´´ is het een
belangrijke overwinning, dat de rechtbank is meegegaan met de terechte
aanklacht tegen Zwarte Piet als negatieve stereotypering en daarmee kwetsend
is voor zwarte mensen. Hierbij baseert de rechtbank zich op de Internationale
Verdragen. Zie de uitspraak van de rechtbank.
De in 1850 ontstane figuur van Zwarte Piet (daarvoor opereerde Sinterklaas
alleen), is ontstaan in een tijd van slavernij en
rassentheorieen, waar zwarte mensen als dom, gewelddadig en vooral
ondergeschikt aan blanken werden voorgesteld. Vandaar ook de negatieve
stereotypering van Zwarte Piet (dom, ondergeschikt, imitatie Surinaams accent)
Maar we leven nu in 2014, niet meer in 1850 en het is hoog tijd,
dat Sinterklaas weer uitrijdt zonder zijn dommige, onderdanige knecht.

http://www.mensenrechten.nl/toegelicht/zwarte-piet
http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam moet vergunning intocht Sinterklaas herzien/Zwarte Piet is racisme/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.