Oud en Nieuw: Solidariteitsdemonstratie bij deportatiecentrum Rotterdam/AdhesiebetuigingImage result

Image result for oliebollen/Foto''
Image result for champagne/Foto's
TERWIJL HET GROOTSTE DEEL VAN NEDERLAND MET OUD
EN NIEUW 2018 ACHTER DE
OLIEBOLLEN EN CHAMPAGNE ZATEN, ZETTEN ACTIVISTEN ZICH
MET OUD EN NIEUW IN VOOR DE RECHTEN VAN VLUCHTELINGEN
IN VREEMDELINGENDETENTIE!
KUDOS!
Rondleidingen Rotterdam The Hague Airport
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT
VAN HIERUIT WORDEN VLUCHTELINGEN GEDEPORTEERD NAAR
OORLOG/VERVOLGING/UITZICHTLOOSHEID

 

OUD EN NIEUW: SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE BIJ
DEPORTATIECENTRUM ROTTERDAM/ADHESIEBETUIGING
Beste lezers,
Terwijl bijna heel Nederland achter de oliebollen en champagne
zat, zette een groep activisten zich met Oud en Nieuw 2018
 in voor de rechten van vluchtelingen
middels een solidariteitsactie bij de grensgevangenis [vreemdelingen
detentiecentrum] Rotterdam, waar vluchtelingen vastzitten in afwachting
van hun uitzetting naar armoede, vervolging en/of oorlog.
Vastzitten in een gevangenis zonder strafbare feiten te hebben gepleegd!

 

ZIE VOOR ACTIE
OUD EN NIEUW SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE
BIJ DEPORTATIECENTRUM ROTTERDAM
[wanneer de link tijdelijk buiten werking is, zie direct
hieronder de tekst bij de actie]
 
We kennen het inhumane karakter van het zogenaamde ”asielbeleid”!
Zie
Zie de kwalijke activiteiten van organisaties in de asielbeleid
keten!
Organisaties zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek!
Collaborerende organisaties zoals de KLM
Bouwbedrijven als De Vries en Verburg, die de niet humane gezingsgevangenis
op Kamp Zeist hebben gebouwd en zich verschuilen
achter ”De Overheid”
”Wij zijn puur de uitvoerders van dat bestek”
De behandeling, die de uitgeprocedeerde ”Wij Zijn Hier” vluchtelingen
krijgen, die al sinds 2014 door Amsterdam zwerven en van de Gemeente
nog niet eens een gebouw ter beschikking gekregen hebben, waar zij
zonder ”terugkeerdwang” kunnen verblijven!
[Zij KUNNEN bovendien niet eens terug, omdat hun landen van
herkomst, zoals Somalie, Eritrea en Soedan, hetzij gesloten
dictaturen zijn, hetzij oorlogsgebieden en/of een combinatie van die twee]
ONRECHT, ONRECHT, ONRECHT
Daarom is het des te lichtgevender en bemoedigender, dat het
verzet tegen deze inhumaniteit doorgaat, juist met het hedendaagse oprukkende fascisme!
KUDOS!
Vandaar mijn adhesiebetuiging
Zie direct hieronder
Astrid Essed
[Mocht de Indymedia link naar de actie tijdelijk buiten werking zijn,
zie de tekst van de actie direct onder de link
En zie geheel onderin mijn adhesiebetuiging, zoals is
toegestuurd aan de activisten van de solidariteitsdemonstratie
[identiek aan de adhesiebetuigingstekst direct hieronder, zoals
geplaatst op Indymedia.nl]
ACTIE
OUD & NIEUW: SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE BIJ
DEPORTATIECENTRUM ROTTERDAM
1 JANUARI 2019
TEKST

Oud & Nieuw: Solidariteitsdemonstratie bij Deportatiecentrum Rotterdam

Nieuws, gepost door: nn op 01/01/2019 01:09:47
Wanneer: 01/01/2019 – 21:12In de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 hebben ongeveer 20 mensen een solidariteitsdemonstratie gehouden bij de deportatiegevangenis Rotterdam/The Hague Airport. Er werd een spandoek van vijftien meter ontrold met de tekst ‘Freedom Now!’ en er werd siervuurwerk afgestoken.In de gevangenis bevinden zich enkel mensen die volgens de Nederlandse staat niet over de juiste papieren beschikken om in het land te blijven. Deze mensen bevinden zich in een gevangenisregime terwijl ze deportatie afwachten. Sommigen zitten vast terwijl ze niet gedeporteerd kunnen worden. Deze mensen kijken tegen lange en herhaalde periodes van gevangenschap aan.

Tijdens de demonstratie was er zichtbaar contact met de gedetineerden. In meerdere cellen werd met een lichtje gezwaaid. Enkele gedetineerden zwaaiden met een hoeslaken of stonden zwaaiend met beide armen voor het raam.

Wij vinden het noodzakelijk om solidariteit te uiten met hen die worden vervolgd door de Nederlandse staat enkel omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. Iedereen moet kunnen gaan en staan waar ze willen. Wij vinden het noodzakelijk om te streven naar een radicaal andere wereld zonder grenzen, omdat grenzen nationalisme en racisme aanwakkeren en zo de onderdrukten en werkende klasse verdelen. Wij vinden het noodzakelijk om de racistische politiek van de staat te bestrijden, omdat deze in dienst staat van de rijken en alleen hen bevoordeelt.

Stop deportaties!
Geen mens is illegaal!

ADHESIEBETUIGING:

ADHESIEBETUIGING

GELUKKIG, GEZOND EN STRIJDBAAR 2019!
Als er mensen zijn, die een dergelijke wens verdienen,
zijn jullie dat wel!
Want ik vind het byzonder, dat jullie in deze steeds meer fascistischer
wordende Tijden in Nederland en in grote delen van Europa, je
nog hard blijven maken voor de verdediging van de rechten van hen,
die niet naar Nederland zijn gekomen voor hun plezier [waarom zouden
zij ook: komend naar een steeds racistischer en fascistischer wordend
Europa…..], maar vaak uit bittere noodzaak.
Gevlucht voor oorlog en/of vervolging en/of armoede of
die hele cocktail van ellende..
En wat vind je hier, ALS je hier al aankomt?

ZIE

https://www.astridessed.nl/rescued-migrants-head-for-spain-after-italy-c…

EN

https://www.astridessed.nl/we-gaan-ze-halen-keert-zonder-vluchtelingen-t…

Steeds strengere ”asiel” wetgeving, wantrouwen bij de IND,
na afwijzing je zaak voorleggen aan een rechter, die niet inhoudelijk,
maar slechts marginaal mag toetsen

https://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html

En als je dan definitief bent ”afgewezen”, de hele ellende van de vreemdelingenbewaring carrousel.
Die ga ik niet opnoemen.
Jullie kennen dat zelf maar al te goed en noemen dat ook
in jullie verklaring.

Het meest onrechtvaardige is nog het vastzetten van mensen, die geen
strafbare feiten hebben gepleegd, maar toch vastzitten.
Waarom?

Ze zijn niet ”wettig” in dit land, dat is hun ”misdaad”

Zie voor dossier gruwel

https://joop.bnnvara.nl/opinies/kwetsbare-mensen-in-vreemdelingenbewaring

Maar dat gaat natuurlijk niet alleen om ”kwetsbare mensen”,
alsof het voor niet kwetsbare mensen niet even misdadig is.

Bovendien gaat het hier om het principe, dat niet deugt, vluchtelingen,
op weg naar een beter leven, wat een BASISRECHT is, op te sluiten

HET BYZONDERE VAN JULLIE ACTIE

Jullie actie is daarom zo byzonder, omdat de Tijdgeest tegen is.
Een toename van racisme, fascisme, xenofobie en van
regeringskant: neo liberalisme

Allemaal in strijd met elementaire menselijkheid.

Daarnaast zijn er organisaties, waarvan verwacht mag worden,
dat ze zich inzetten voor vluchtelingenrechten, die meegaan
in juist datgene, dat haaks staat op menselijkheid

ROL VAN MENSENRECHTENIORGANISATIES
AMNESTY INTERNATIONAL EN DE WET

Die opsluiten van vluchtelingen normaal vindt en in
”bestuurlijke maatregelen” heeft vastgelegd

Een organisatie als Amnesty International, waarvan een
woordvoerster ijskoud antwoordt op een brief van mij, waarin ik me
tegen opsluiting van ”’vreemdelingen” [afgewezen vluchtelingen]
verzet:

”In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten.
Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.”

Aldus mevrouw K. Piteni, coordinator Servicecenter Amnesty Nederland

Hieronder de link, waarin de gehele brief van deze Amnesty dame

https://www.astridessed.nl/verdediging-van-gezinsgevangenis-door-amnesty...

Hier mijn eerste brief aan Amnesty Nederland

https://www.astridessed.nl/gesloten-gezinsvoorziening-kamp-zeist-brief-a…

VOOR HET GEVAL BOVENSTAANDE LINKS NIET WERKEN,
BEZOEK MIJN WEBSITE www.astridessed.nl

Search: Amnesty International

[Brieven, geschreven op 6 en 10 augustus 2018]

WET EN RECHT

Wet is Wet
Kennelijk denkt Amnesty International daar zo over.
Met alle positieve en byzondere acties van deze organisatie,
waarvan ik vaak petities deel;, met al hun opkomen voor
gevangenen in de knel, voor burger oorlogsslachtoffers
van misdadige oorlogen, hun campagnes tegen foltering,
reken ik het tot een ernstig mankement, dat zij wetten als
de ”vreemdelingenwet” niet tegen een radicaal en kritisch
licht stellen en deze gewoon afwijzen en de Staat hierop uitdagen.

Ze zijn toch niet afhankelijk van de Staat en krijgen toch geen subsidie

De taak van een mensenrechtenorganisatie moet ook zijn, onrechtvaardige
wetten, die bovendien ingaan tegen de essentie van mensenrechtenverdragen,
NIET te gehoorzamen

EPILOOG

Jullie doen dat wel
Jullie durven dat wel

De Staat uitdagen als wetten onmenselijk zijn
Als mensen niet als mensen worden behandeld,
maar als wegwerpartikelen
Als mensen worden opgesloten, die niets anders
hebben gedaan dan een beter leven te zoeken, weg van oorlog/vervolging/
armoede en andere ellende

Jullie nemen de moeite, de comfortabele sfeer van Oud & Nieuw te
veranderen in een pleidooi voor Nieuwe Kansen voor kansloze
mensen

Zodat het ook voor hen een Gelukkig 2019 wordt
Een Echt Nieuw Jaar

Bedankt
Als er 10 000 mensen als jullie in dit land waren, zag Nederland
er anders uit.

Astrid Essed

ZIE OOK DE TEKST [IDENTIEK AAN BOVENSTAANDE] ZOALS

IS OPGESTUURD NAAR DE ACTIVISTEN VAN DE SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE

ADHESIEBETUIGING
GELUKKIG, GEZOND EN STRIJDBAAR 2019!
Als er mensen zijn, die een dergelijke wens verdienen,
zijn jullie dat wel!
Want ik vind het byzonder, dat jullie in deze steeds meer fascistischer
wordende Tijden in Nederland en in grote delen van Europa, je
nog hard blijven maken voor de verdediging van de rechten van hen,
die niet naar Nederland zijn gekomen voor hun plezier [waarom zouden
zij ook: komend naar een steeds racistischer en fascistischer wordend
Europa…..], maar vaak uit bittere noodzaak.
Gevlucht voor oorlog en/of vervolging en/of armoede of
die hele cocktail van ellende..
En wat vind je hier, ALS je hier al aankomt?
ZIE
EN
Steeds strengere ”asiel” wetgeving, wantrouwen bij de IND,
na afwijzing je zaak voorleggen aan een rechter, die niet inhoudelijk,
maar slechts marginaal mag toetsen
En als je dan definitief bent ”afgewezen”, de hele ellende van de vreemdelingenbewaring carrousel.
Die ga ik niet opnoemen.
Jullie kennen dat zelf maar al te goed en noemen dat ook
in jullie verklaring.
Het meest onrechtvaardige is nog het vastzetten van mensen, die geen
strafbare feiten hebben gepleegd, maar toch vastzitten.
Waarom?
Ze zijn niet ”wettig” in dit land, dat is hun ”misdaad”
Zie voor dossier gruwel
Maar dat gaat natuurlijk niet alleen om ”kwetsbare mensen”,
alsof het voor niet kwetsbare mensen niet even misdadig is.
Bovendien gaat het hier om het principe, dat niet deugt, vluchtelingen,
op weg naar een beter leven, wat een BASISRECHT is, op te sluiten
HET BYZONDERE VAN JULLIE ACTIE
Jullie actie is daarom zo byzonder, omdat de Tijdgeest tegen is.
Een toename van racisme, fascisme, xenofobie en van
regeringskant: neo liberalisme
Allemaal in strijd met elementaire menselijkheid.
Daarnaast zijn er organisaties, waarvan verwacht mag worden,
dat ze zich inzetten voor vluchtelingenrechten, die meegaan
in juist datgene, dat haaks staat op menselijkheid
ROL VAN MENSENRECHTENIORGANISATIES
AMNESTY INTERNATIONAL EN DE WET
Die opsluiten van vluchtelingen normaal vindt en in
”bestuurlijke maatregelen” heeft vastgelegd
Een organisatie als Amnesty International, waarvan een
woordvoerster ijskoud antwoordt op een brief van mij, waarin ik me
tegen opsluiting van ”’vreemdelingen” [afgewezen vluchtelingen]
verzet:
”In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten.

Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.”

Aldus mevrouw K. Piteni, coordinator Servicecenter Amnesty Nederland

Hieronder de link, waarin de gehele brief van deze Anmnesty dame

https://www.astridessed.nl/verdediging-van-gezinsgevangenis-door-amnesty-international-reactie-op-antwoord-amnesty-international/

VOOR HET GEVAL BOVENSTAANDE LINKS NIET WERKEN,
BEZOEK MIJN WEBSITE www.astridessed.nl
Search: Amnesty International
[Brieven, geschreven op 6 en 10 augustus 2018]
WET EN RECHT
Wet is Wet
Kennelijk denkt Amnesty International daar zo over.
Met alle positieve en byzondere acties van deze organisatie,
waarvan ik vaak petities deel;, met al hun opkomen voor
gevangenen in de knel, voor burger oorlogsslachtoffers
van misdadige oorlogen, hun campagnes tegen foltering,
reken ik het tot een ernstig mankement, dat zij wetten als
de ”vreemdelingenwet” niet tegen een radicaal en kritisch
licht stellen en deze gewoon afwijzen en de Staat hierop uitdagen.
Ze zijn toch niet afhankelijk van de Staat en krijgen toch geen subsidie
De taak van een mensenrechtenorganisatie moet ook zijn, onrechtvaardige
wetten, die bovendien ingaan tegen de essentie van mensenrechtenverdragen,
NIET te gehoorzamen
EPILOOG
Jullie doen dat wel
Jullie durven dat wel
De Staat uitdagen als wetten onmenselijk zijn
Als mensen niet als mensen worden behandeld,
maar als wegwerpartikelen
Als mensen worden opgesloten, die niets anders
hebben gedaan dan een beter leven te zoeken, weg van oorlog/vervolging/
armoede en andere ellende
Jullie nemen de moeite, de comfortabele sfeer van Oud & Nieuw te
veranderen in een pleidooi voor Nieuwe Kansen voor kansloze
mensen
Zodat het ook voor hen een Gelukkig 2019 wordt
Een Echt Nieuw Jaar
Bedankt
Als er 10 000 mensen als jullie in dit land waren, zag Nederland
er anders uit.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Oud en Nieuw: Solidariteitsdemonstratie bij deportatiecentrum Rotterdam/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.