Moslimhaat in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur van de Balie

 Image result for De Balie/Images
DE BALIE, HET DEBATCENTRUM WAAR OPGEROEPEN
WERD TOT ETNISCHE ZUIVERINGEN……….
DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
WILDERS:
ISLAMOFOBIE, RACISME, OPROEP TOT ETNISCHE ZUIVERINGEN
VOND 23 JANUARI PLAATS IN HET BALIE DEBAT
”WAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK”

HIERTOE LEIDEN RACISTISCHE EN FASCISTISCHE
OPROEPEN IN DE BALIE
AANGEMOEDIGD DOOR WILDERS!

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP
VERKONDIGD, 23 JANUARI IN DE BALIE

DONKERE WOLKEN PAKKEN SAMEN BOVEN NEDERLAND EN DE
REST VAN EUROPA
MOETEN ”NIET-WESTERSE” ALLOCHTONEN HUN KOFFERS PAKKEN?

IS DIT DE NADERENDE STORM DIE EUROPA VERTEERT?
DIE MOSLIMS/NIET WESTERSE ALLOCHTONEN HUN KOFFERS DOET PAKKEN?

 

 

 

MOSLIMHAAT IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT,
DIRECTEUR VAN DE BALIE
AAN DE HEER YOERI ALBRECHT
DIRECTEUR VAN DE BALIE AMSTERDAM
Onderwerp: Het in de Balie gehouden debat dd 23 januari
jongstleden ”Waarom haten ze ons eigenlijk”
Geachte heer Albrecht,
WAAR BENT U EIGENLIJK MEE BEZIG?
WAAROM GEEFT U RUIMTE AAN
EXTREEM-RECHTSE HATERS?
AAN LIEDEN, DIE OPROEPEN TOT
RELIGIEVERVOLGING?
TOT ETNISCHE ZUIVERINGEN?
Dat is de vraag, die mij bekruipt, nu ik via Youtube
oog en oorgetuige geweest ben van de bespreking
van misdaden tegen de menselijkheid. [1]
In Nederland, dat nog steeds formeel een democratische
rechtsstaat is.
In een intellectueel debatcentrum als de Balie.

 

Want wat ik tijdens dit debat gehoord heb, tart iedere
beschrijving.
Het oproepen tot geloofsvervolging, inperking van vrijheden
en etnische zuiveringen van moslims! [2]
Niet in 1933, aan het einde van de Weimarrepubliek en
het begin van de nazi tijd.
Maar Nederland, anno 2017!
En daar hebt u aan meegewerkt,
Want u wist, wie en wat u faciliteerde in de Balie!
Daarover zo meer.
Maar eerst dit
HET VERLOOP, EERSTE ANDERHALF UUR:
Het was een debat over de uitgekomen bundel
”Waarom haten ze ons eigenlijk”
Een lekker generaliserende titel, waarbij bleek, dat ”ze”
de moslims waren en ”wij”, de witte westerlingen.
Newsflash voor u:
Er wonen dus meer dan een miljard moslims op deze aarde he.
Waarvan 20 miljoen in Europa.
Van Noord-Afrika, Turkije, het Midden Oosten, de landen daaromheen,
naar Tsjetjsenie, Albanie, Oezbekistan, Kazachstan,sub Sahara Afrika,
Indonesie [grootste moslimland ter wereld], China [de Oeigoeren],
Myanmar [Burma], de Rohingya”s, noem ze maar op.
En natuurlijk haten die het Westen allemaal.
Gevaarlijke nonsens!
Debaters waren onder andere Meindert Fennema [3], Wim van Rooy [4],
Paul Cliteur [5] en Halim El Madkouri [6]
Het enge was niet alleen de vraag, maar vooral, dat die
echte/vermeende ”haat” niet verder werd gedefinieerd.
Wat werd er precies gehaat, de Westerse samenleving, de Westerse
 Staten, het Westerse optreden in het
Midden-Oosten, de steun aan bezettingsstaat Israel, het
Westers politiek-militaire optreden in Irak, Afghanistan
 [wat een voedingabodem voor haat zou kunnen zijn]
Nee, het bleef vaag en werd een soort mythisch wij/zij denken, waarbij direct
de vinger werd gewezen naar ”De Islam”
Van Rooy beweerde openlijk, dat ”de Islam”, ”slecht” was, al
wilde hij moslims nog wel het voordeel van de twijfel geven…….. [7]
Hij ging zover, de Islam met het nazisme te vergelijken, beweerde
dat er geen ”gematigde” Islam bestond en beweerde, dat de Islam als
religie niet kon worden vergeleken met de twee andere monotheistische
religies, het Christendom en Jodendom. [8]
Met totaal voorbijgaan aan de Boodschap van Liefde en Vrede, die net
zoals bij Christendom en Jodendom, ook bij de Islam aanwezig is. [9]
En zo denderde Van Rooy [de extreemste van het stel] maar door.
Bijvoorbeeld, dat alle narigheid van de Islam kwam, want dat de Boeddhisten
zo vreedzaam zouden zijn.
Interessant.
Heeft hij dan nooit van Burma gehoord, waar massaslachtingen en
etnische zuiveringen van de moslimminderheid de Rohingya’s al jaren aan
de gang zijn? [10]
Met Boeddhistische monnikken als aanhitsers. [11]
Nooit gehoord van de massamoorden door de ”christen’Breivik. [12]
Of de terreur, die extreem-rechtse Joodse kolonisten aanrichten
in de bezette Palestijnse gebieden? [13]
Soms onderbroken door Cliteur, Fennema en El Madkouri [van wie niet
duidelijk werd of hij nog een moslim was], die het verhaal wat nuancerden,
maar het in essentie met van Rooy eens waren.
Maar na anderhalf uur anti Islamitische bagger, moest het ergste nog
komen.
LAATSTE HALF UUR, AN HOUR OF WOLVES, BLOOD
AND FIRE
Een dramatische aanhef.
Het WERD dramatisch, meneer Albrecht en dat weet u!
Criminelen kropen uit hun holen, misdaden werden beraamd.
Ja, ik verzin dit niet.
Het was allemaal LOUD AND CLEAR te horen.
De misdadigers maakten er geen geheim van!
Want nu, waarde heer Albrecht, zou er over ”oplossingen”
gesproken worden.
De Islam was immers slecht, zette als religie aan tot
misdaden, was het probleem.
En problemen moeten worden opgelost.
Die voorzet gaf Sam van Rooy [14] [ook een fraai heerschap]
, zoon van Wim van Rooy.
En ook Jan Jaap de Ruiter. [15]
En nu lieten de diverse extreem-rechtse figuren [want dat zijn ze,
zonder meer] ECHT hun gedaante zien.
Wim van Rooy [vader van Sam van Rooy] gooide alle remmen los.
Fijntjes merkte hij op, dat zijn ”oplossingen” haaks stonden
met de Internationale Verdragen, die dan maar moesten worden
opgezegd. [16]
Er moest ”gediscrimineerd” worden, naar moslims toe, zo
verklaarde dit heerschap.
Op de vraag, wat hij vond van de Wilders voorstellen over de
sluiting van Moskeeen en het inbeslagnemen van de Korans,
antwoordde hij, dat hij daar achter stond! [17]
Er werd gesproken over homofobie en het lastigvallen van
vrouwen, alsof dat een islamitische uitvinding was!
Zouden deze extreem-rechtse engerds weleens van
potenrammen en huiselijk geweld bij witte autochtonen
gehoord hebben?
ETNISCHE ZUIVERINGEN
Dieptepunt was het pleiten voor etnische zuiveringen [beginnen
bij ”beroepsmoslims en draaideurcriminelen] door de
extreem-rechste journalist Berrnadette de Wit. [18]
Volgens deze madame zouden er op een Westers land maar
2 tot 3 procent moslims moeten zijn.
De macht van het getal, noemde ze het.
En op enkele uitzonderingen na, kon de zaal zich prima
vinden in deze etnische zuiveringen!
Er werd zelfs lacherig over gedaan.
Ben het met historicus Han van der Horst eens, die
opmerkte:
Wat was nu het ernstige van de zaak? Het ernstige van de zaak was dat er tijdens die hele bijeenkomst NIEMAND opstond die zei: “Dames en heren, beseft U wel waar U nu mee bezig bent? U zit in deze goed verwarmde zaal met zijn allen te bespreken wat U moet doen om straks de selectie mogelijk te maken van wie gedeporteerd gaat worden. Daarna moet U gaan bedenken met welke verkeersmiddelen deze deportatie zal geschieden. Op dat hellende vlak hebt U zich nu begeven.”” [19]
 
En daarvoor draagt u een zware verantwoordelijkheid
meneer Albrecht.
Want u wist van te voren wat en wie u binnenhaalde,
met dit onzalige debat.
En welk gezelschap hierop af zou komen!
 
 
 
TENSLOTTE
 
 
U hebt dit allemaal laten gebeuren meneer Albrecht.
Het stigmatiseren en criminaliseren van moslims, van hun
geloof, oproepen tot religieuze vervolging, etnische zuiveringen.
MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID. [20]
 
Want hoe zit dat met door u en uw collegae zo geroemde
”vrijheid van meningsuiting”, de zogenaamde peiler
van het ”vrije Westen” [behalve dan militaire interventie’
in andere landen, anti vluchtelingbeleid, racisme….]
Waarom geldt die niet voor salafisten, IS aanhangers, zolang
ze alleen hun mening uiten.
Beinvlioeden ze andere moslims?
 
Laat me niet lachen!
Alsof wij niet allemaal dagelijks blootstaan aan propaganda.
Van de Staat, politieke partijen, van TV actualiteiten
programma’s en kranten.
Of geldt die vrijheid van meningsuiting slegs vir blankes?
 
U wist, wie u in huis haalde.
Wim van Booy, een obsessieve Islamhater en ex voorman Pegida
Vlaanderen. [21]
Sam van Booy, in het verleden verbonden aan de PVV,
waar hij uit werd geknikkerd, omdat hij vrouwen in Boerka’s
had lastiggevallen en beledigd. [22]
U kon weten, dat op dit debat een extreem-rechtse griezel als
Bernadette de Wit zou afkomen.
Gelukkig is de verontwaardiging over dit aan fascisme grenzende
debat groot.
Protesten vanuit de Amsterdamse Gemeenteraad, protesten
van minister Asscher, pittige opiniestukken en deze brief! [23]
U hebt over dit naar fascisme riekende debat een verklaring
afgegeven, waarin u het vrije woord verdedigt [24], maar dat zal u
niet redden:
Vrijheid van meningsuiting betekent NIET het beramen van misdaden
zoals etnische zuiveringen, het discrimineren en inperken van rechten
van groepen.
Eigenlijk schandalig, dat u geen afstand van dit etnische zuiverings
debat hebt genomen.
OPROEP AAN U
Veroordeel dit debat, bied publiekelijk uw excuses
aan aan de moslimgemeenschap en zorg ervoor, dat zoiets
fascistisch zich in uw debatcentrum niet meer plaatsvindt.
Of wilt u een medeplichtige aan misdaden zijn?
De keuze is aan u.
Ik hoop, dat u de juiste maakt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
1]

VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

ZIJN ETNISCHE ZUIVERINGEN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Article 7 – Crimes against humanity

 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
  1. Murder;
  2. Extermination;
  3. Enslavement;
  4. Deportation or forcible transfer of population;
…….
……
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
[9]
ZIE VOOR BOODSCHAP VAN LIEFDE EN VREDE IN DE ISLAM
KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
”LIEFDE IS MIJN FUNDAMENT”
(UITSPRAAK VAN PROFEET MOHAMMED
3.2
NAASTENLIEFDE
BIJBEL EN KUNST
STATENVERTALING
KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
”LIEFDE IS MIJN FUNDAMENT”
(UITSPRAAK VAN PROFEET MOHAMMED
3.3
LIEFDADIGHEID
KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
ZET DE KORAN AAN TOT GEWELD?
2.1
RECHT OP LEVEN
KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
TERRORISME, VOOR OF TEGEN GOD?
MOSLIMA
GELOOF
ALGEMENE RECHTEN VAN DE MENS
ZIE OOK NOTEN 26 T/M 31 UIT
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN
MOSKEEEN EN INBESLAGNEMEN KORANS/
FASCISME MARCHEERT
ASTRID ESSED
18 OCTOBER 2016
 
 
 
[10]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA
HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA: GOVERNMENT FORCES IMPLICATED
IN KILLINGS AND RAPE
12 JANUARY 2017
HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA: ROHINGYA RECOUNT KILLINGS, RAPE AND
ARSON
21 DECEMBER 2016
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ROHINGYA TELL HORROR STORIES OF RAPE, KILLINGS BY
BURMESE ARMY
21 DECEMBER 2016
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA: NEW WAVE OF DESTRUCTION IN ROHINGYA VILLAGES
21 NOVEMBER 2016
 
[11]
GENOCIDALE MONNIK GROOT FAN VAN
GEERT WILDERS
20 MEI 2016
 
 
THE GENOCIDAL MONK WIRATU USES A HATE SPEECH OF
WILDERS AGAINST MUSLIMS, FROM 2009, HELD IN THE USA, TO
PROMOTE HIS AGENDA OF HATRED AGAINST THE
ROHINGYA PEOPLE
[12]
WIKIPEDIA
ANDERS BEHRING BREIVIK
 
 
 
[13]
 
 
SETTLER VIOLENCE: LACK OF ACCOUNTABILITY
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
KOLONISTENGEWELD
 
 
 
[18]
VRIJ NEDERLAND
WAAROM PLEITTE BERNADETTE DE WIT VOOR HET DEPORTEREN
VAN MOSLIMS?
Rond 01:30 komt mevrouw Bernadette de Wit aan het woord die vertelt dat ze vindt dat er maar 1 tot 2% moslims in een land mogen zijn. Ze stelt voor om de ‘beroeps-moslims’ uit te zetten, zodat de ‘gematigde moslims’ zich een beetje rustig houden.”
FASCISME EN RACISME ZIJN GEEN MENING
MARTIJN TONIES
24 JANUARI 2017
[19]
TRADITIE VAN NORMAAL DOEN LIGT ONDER VUUR, MAAR
ANDERS DAN BEWEERD
HAN VAN DER HORST
27 JANUARI 2017
[20]

VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

ZIJN ETNISCHE ZUIVERINGEN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Article 7 – Crimes against humanity

 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
  1. Murder;
  2. Extermination;
  3. Enslavement;
  4. Deportation or forcible transfer of population;
…….
……
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
WAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
[21]
WOORDVOERDER PEGIDA VLAANDEREN STAPT
AD
PVV’ER VALT MOSLIMVROUWEN LASTIG EN NOEMT
HEN TUIG
16 JULI 2011

 

[23]
GROEN LINKS, PVDA, SP, D’66 AMSTERDAM
WOEST OVER ANTI ISLAMDEBAT IN DE BALIE

https://twitter.com/lodewijka

Lodewijk Asscher heeft geretweet Sjoukje
Afgrijselijk. Afschuwelijk. En wat mij betreft nooit NORMAAL (cc @minpres) dat zo over mensen gesproken wordt
Lodewijk Asscher heeft toegevoegd,

 

Sjoukje @Sjouk1981
How to get rid of muslims. Openly debated. We’ve reached a new low in Holland. https://twitter.com/boutaina/s tatus/824010020480229377 
 
 
 
 
 

[24]

 

DE BALIE
YOERI ALBRECHT OVER HET VRIJE WOORD
Deze reactie verscheen op 27 januari 2017 in het AD.

Alles wat je onder het tapijt veegt gaat daar in het geniep voortwoekeren en komt ooit als monster onder datzelfde tapijt weer vandaan. Je kan meningen wel verbieden en de gedachtepolitie laten heersen over wat wel en niet openlijk uitgesproken kan worden maar daarmee zal je de aanhangers van die gedachten, de overtuigden en gelovigen echt niet op andere gedachten brengen.
Ze blijven dan in het geniep hun eigen gelijk koesteren tot de dag van de openlijke opstand uitbreekt en de dijken breken.
De bevolking van Londen en New York werd geheel overvallen door respectievelijk Brexit en Trump. Ze hadden nooit voor mogelijk gehouden dat er in de hoofden van een minder mondain deel van de bevolking zoveel andere mening huisde. Daarom onder ander is het vrije woord belangrijk. Je leert soms iets over wat er in de hoofden van anderen rondspookt.
Juist door voor te schrijven wat er wel en niet gedacht en gezegd mag worden wordt de druk opgevoerd en de kloof in een samenleving onoverbrugbaar. Door meningen en debat te verbieden ontneem je de samenleving de mogelijk om vooruit te kijken. De samenleving moet dan op de tast de toekomst in. Niet aan te raden in tijden waarin het juiste pad onduidelijk begint te worden.
Maar dat is een boodschap die er in Nederland slecht in gaat. Liever schieten we op de boodschapper.
Nog geen twee weken na de terreuraanslag op Theo van Gogh kondigde toenmalig minister van Justitie Donner aan dat de wet op de smadelijke godslastering weer afgestoft zou moeten worden. God honen zou weer echt strafbaar worden. Dat was de schokkende reactie op een moord die gepleegd werd uit naam van een verbod op godslastering.
In De Balie was er maandag 23 januari een debat georganiseerd door een partner van ons waar grote commotie over ontstond. Onder leiding van de professoren Fennema (GroenLinks) en Cliteur (Forum voor de Democratie) en met medewerking van Frits Bolkestein (VVD) werd er door hun ‘Stichting Werkelijkheid in Perspectief’ gesproken over de reden waarom moslim extremisten hun slachtoffers zo haten. Die slachtoffers zijn in verreweg de meeste gevallen overigens moslims.
De hoofdgasten waren Halim el Madkouri arabist en islamoloog en gemeenteraadslid voor de PvdA en Wim van Rooij een Vlaamse schrijver die veel over de islam geschreven heeft en die standpunten van het Vlaamsblok is toegedaan.
De Balie is een plek waar het vrije woord gekoesterd wordt. We nodigen mensen van allerlei pluimage uit en met veel van die mensen zijn we het niet eens. Dat werd anders wellicht ook een heel kort lijstje gasten.
Dat betekent ook dat de redactie van De Balie geen greintje sympathie voelt met standpunten die pleiten voor racisme en discriminatie. Laat staan met oproepen tot het al dan niet gedwongen verminderen van minderheden. Want ook dat laatste kwam die avond ter sprake.
Wij maken iedere dag programma’s die heel duidelijk het tegendeel proberen te zijn. Wij proberen het besef te doen postvatten dat dialoog en bescherming van minderheden de essentie en het succes van rechtsstaat en democratie zijn of zouden moeten zijn.
Mensen die denken dat ze de rechtsstaat kunnen beschermen door hem af te schaffen doen sterk denken aan die Amerikaanse Majoor in Vietnam, beschreven door oorlogscorrespondent Peter Arnett, die met droge ogen durfde te beweren dat: ‘It became necessary to destroy the town in order to save it.’
Maar wij geloven wel dat het beter is te spreken dan te zwijgen en dat het beter is dat elkaars standpunten duidelijk zijn dan dat het verzwegen wordt en alleen maar gedacht. Dat doen we openbaar, we streamen alles en alles is transparant, live, eenmalig, niet gerepeteerd en niet geëdit. En dus ontspoort het soms en dus is het niet perfect en soms rauw en soms bijzonder, ontroerend of leerzaam en soms onbesuisd en soms verkeerd. Maar we doen iedere dag opnieuw in ieder nieuw programma zoals Havel dat noemde ‘een poging om in de waarheid te leven.’

Reacties uitgeschakeld voor Moslimhaat in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur van de Balie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.