Reactie op antwoord Hermitage op mijn brief over de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw

Image result for Hollandse kooplieden uit de Gouden Eeuw/Schilderijen
DERGELIJKE ”HEREN” VERDIENDEN DIK AAN SLAVENHANDEL EN
SLAVERNIJ EN WORDEN VERHEERLIJKT OP EEN
TENTOONSTELLING IN DE HERMITAGE
Klik op afbeelding om het venster te sluiten
MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE SLAVENHANDEL, EEN
VAN DE ”HELDEN” UIT DE 17 EEUW, WAAROP DE HERMITAGE
ZO TROTS IS

MICHIEL DE RUYTER ALS BEVRIJDER VAN BLANKE
”CHRISTENSLAVEN”/GOED WERK, MAAR TEGELIJKERTIJD
WERKTE HIJ HEEL PROFIJTELIJK MEE AAN DE DEHUMANISERING
VAN ZWARTEN TOT SLAVEN, DOOR ZIJN HAND EN SPANDIENSTEN
IN HET IN STAND HOUDEN VAN DE SLAVENHANDEL

ZO ZAG EEN SLAVENSCHIP ERUIT, DAT MENSEN ALS
VEE VERVOERDE
EN OP  LIEDEN, DIE SLAVEN VEE
BEHANDELDEN ZOU MEN VOLGENS
DE HERMITAGE TENTOONSTELLING ”TROTS”
MOETEN ZIJN?
SCHANDE!
Stukje van het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
Stukje van het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
Het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
Het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
OOK IN DE VOORMALIGE ”OOST”
[NU INDONESIE] WAS MENSENHANDEL EN SLAVERNIJ
MINDER BEKEND, MAAR DAAROM NIET MINDER
BLOEDIG
Image result
JAN PIETERSZOON COEN, EEN VAN DE BEULEN VAN
DE OOST, MASSAMOORDENAAR, DIE GENOCIDE
PLEEGDE OP DE BEVOLKING OP DE BANDA EILANDEN,
DIE IN ZIJN GEHEEL WERD UITGEMOORD

 

 

 

REACTIE OP ANTWOORD HERMITAGE OP MIJN
BRIEF OVER TENTOONSTELLING ”HOLLANDERS VAN
DE GOUDEN EEUW”
Zoals uit eerdere berichten op mijn website blijkt, heb ik
de Hermitage kort geleden aangeschreven over de tentoonstelling
”Kijk Ons Nou” over Hollandse rijken in de Gouden Eeuw
Mijn kritiek was, dat deze rijken werden verheerlijkt of
in ieder geval in een positief daglicht werden gesteld, en dat
er geen aandacht was voor de bloedige wijze, waardoor zij
voor een belangrijk deel aan hun rijkdom gekomen waren.
Onderdrukking en slavernij in de Oost en die misdaad tegen
de menselijkheid,
de transatlantische slavenhandel en slavernij in het Caraibisch
gebied en Brazilie.
Zie brief
Uit  correspondentie met de conservator van het Amsterdam Museum
bleek, dat het een tentoonstelling was van het Amsterdam Museum,
door de Hermitage gefaciliteerd
Zie mijn antwoord op de reactie van de conservator
van het Amsterdam Museum
Aangezien ik de brief dus aanvankelijk naar de Hermitage
gestuurd had [zie bovenstaande eerste link], kreeg ik een
reactie van de Hermitage, vooral ook om mij duidelijk
te maken, dat zij de tentoonstelling niet hadden georganiseerd, maar
slechts onderdak hebben geboden.
Daarop heb ik gereageerd.
Maar zie eerst de reactie van de Hermitage.
En daaronder mijn antwoord.

 

Astrid Essed
REACTIE VAN DE HERMITAGE OP MIJN BRIEF
MIJN BRIEF
REACTIE VAN DE HERMITAGE
On Tuesday, January 31, 2017 12:23 PM, Pressoffice – Hermitage Amsterdam <Pressoffice@hermitage.nl> wrote:


Geachte mevrouw Essed,
 
Dank u voor het bericht. Wij vinden het heel spijtig dat u kritiek heeft op een van de tentoonstellingen.
De Hermitage Amsterdam biedt sinds een paar jaar onderdak aan meerdere tentoonstellingen, die georganiseerd worden door andere musea. Zo hebben we het Outsider Art Museum, dat kunst tentoonstelt van mensen met een beperking; een expositie van de winnaar van een kunstprijs; en de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw, georganiseerd door het Amsterdam Museum. Deze musea zijn zelf verantwoordelijk voor de tentoonstelling, vragen en verzoeken worden dan ook door het betreffende museum zelf opgepakt.
 
Daarom heb ik uw bericht doorgestuurd aan de mensen van het Amsterdam Museum. Zij zullen uw bericht zo snel mogelijk oppakken en beantwoorden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn van Schieveen
Coordinator Pers en Publiciteit
 
Hermitage Amsterdam
P.O. Box 11675
1001 GR Amsterdam
The Netherlands
Visiting address:
Nieuwe Keizersgracht 1
+31 (0)20 530 87 55
 
 
MIJN ANTWOORD OP BOVENSTAANDE REACTIE
 
 
 
On Wednesday, February 1, 2017 11:14 PM, Astrid Essed AAN
DE HEER M VAN SCHIEVEEN
COORDINATOR PERS EN PUBLICITEIT
VAN HET MUSEUM HERMITAGE AMSTERDAM
Geachte heer van Schieveen,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie en het doorsturen
van mijn mail naar het Amsterdam Museum.
Ik dacht, dat u de tentoonstelling organiseerde, vandaar
mijn aanvankelijke mail aan u.
 
Door het rare mailsysteem [die alle berichten
achter elkaar plaatst] hebt u ook de voor de heer van der Molen
Amsterdam Museum] bestemde reactie ontvangen.
Hier volgt mijn voor u bestemde reactie:
Ten eerste
U schrijft
Wij vinden het heel spijtig dat u kritiek heeft op een van de tentoonstellingen.
De Hermitage Amsterdam biedt sinds een paar jaar onderdak aan meerdere tentoonstellingen, die georganiseerd worden door andere musea”
 
Jammer, dat u kennelijk niet gecharmeerd bent van kritiek.
Die zal, hoop ik, toch niet alleen van mijn kant komen?
Ik denk, dat het juist positief is, als er inhoudelijk goed
doorwrochte [en dat was mijn reactie] kritiek komt,
waarvan wij allen [dus u ook] alleen maar kunt leren.
Misschien doet u dat alsnog, als u mijn [positief
bedoelde] reactie aan de heer van der Molen hebt gelezen.
 
Wat mij verder opvalt, is dat u er niet inhoudelijk op in gaat.
Uw argument, dat u ”onderdak” biedt aan diverse musea, is
toch niet steekhoudend te noemen.
Dat de musea zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud
van hun tentoonstellingen, is evident.
 
Maar aangezien u de tentoonstellingen onderdak
verleent, draagt u wel degelijk medeverantwoordelijkheid
voor de inhoud.
 
Of zou u ook kritiekloos een tentoonstelling
overnemen van een museum, die bijvoorbeeld
het politiek-sociale systeem in Noord Korea
prijst en bewondert.
 
Waarom dan wel, als het beruchte rovers/
massamoordenaars uit de 17 eeuw betreft?
 
Zo is mijn reactie aan de heer van der Molen, die
WEL de morele moed heeft gehad, de bloedkant
van de 17 e eeuw im Frage te stellen en de aanvankelijke
mail aan uw adres, toch nog een terechte veeg uit de pan
aan uw adres.
Trek hier lering uit, svp.
 
Bovendien geloof ik geen moment, dat u door u gefaciliteerde tentoonstellingen zomaar plaatst,
zonder inhoudelijk overleg.
 
Nogmaals, uw reactie is mij tegengevallen.
 
Vanwege een druk tijdsschema zal ik hier verder
met u niet meer over in discussie gaan.
 
 
Nogmaals:
 
 
Trek hier lering uit, svp
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor Reactie op antwoord Hermitage op mijn brief over de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.