Oorlog tegen ISIS/Nederland trekt ten strijde/Misdadigers tegen misdadigers/De verzwegen oorlogsmisdaden

Het kabinet wil F-16's inzetten en daarmee deelnemen aan militaire acties in Irak

NEDERLANDSE F-16’S IN IRAK
Nederland trekt weer eens ten strijde.
In Irak welteverstaan, niet in Syrie. [1]
And guess with whom?
The usual suspect, diehard  bondgenoot de VS.
En weer lopen de politieke partijen als lemmingen achter
de oorlogstrommen aan, op de SP en Partij voor de Dieren na. [2]
De vijand is deze keer de militaire strijdorganisatie IS,
die in korte tijd een spectaculaire opmars heeft gemaakt,
met bloedige sporen.. [3]
Argument voor de oorlog:
De gruweldaden van IS. [4]
Plausibel lijkt het, dat humanitaire argument,
door de  misdadige
track record van IS en de dreigende val van Kobani. [5]
Waarom is dat ”humanitair”  hier dan  toch een wassen neus?

HUMANITAIR?
Militaire strijd tegen een misdadige
organisatie  betekent niet dat de aanvallers
automatisch aan ”de goede kant” staan.
Staten laten zich  laten leiden door hun eigen politieke agenda.
en als dat overgoten kan worden met een
humanitair sausje, dan is dat
mooi meegenomen.
Meer niet.
Nu maakt IS het de VS en bondgenoten wel
erg makkelijk met zijn bloedige track record,
waardoor deze oorlog, helaas, ook mag
bogen op sympathie van doorgaans VS kritische
mensen en organisaties. [6]
Want die humanitaire kaart is, nogmaals, slechts PR, een
rookgordijn.
Als immers van puur ”humanitair” handelen
sprake zou zijn,
waarom dan niet ingegrepen bij de massamoorden
op de moslimminderheid in Myanmar, de Royinnga’s,
waarover Amnesty International en Human Rights
Watch geregeld berichten. [7]
Opvallend trouwens, dat deze schanddaden
 vrijwel uit het nieuws gehouden worden,
terwijl wij worden doodgegooid met nieuws over
IS, met lugubere onthoofdingsfimpjes [ook
in het NOS Journaal] als bitter snoepje
van de dag. [8]
Het geheugen van de mensheid is kort,
Het ”Kwaad” van IS is ”in” [en terecht]
Maar vergeten is het Kwaad van voorhoedeloper
in de strijd tegen IS, de VS,
met zijn bloedige  trackrecord aan oorlogsmisdaden. [9].
Dat maakt de VS, op zijn vriendelijkst gezegd, niet erg
geloofwaardig in zijn ”humanitaire” missie.
Maar er is meer:
Door die oorlog en vooral bezetting van Irak, is de VS
een belangrijke verantwoordelijke
voor het ontstaan en de groei van IS.
ONTSTAAN VAN IS
BITTERE VRUCHT VAN AGRESSIE, BEZETTING EN
ONDERDRUKKING
 IS is niet zomaar uit de lucht
komen vallen, maar ontstaan uit de rokende puinhopen
van de VS illegale oorlog tegen Irak en de daaropvolgende
bezetting, waarin naast VS  oorlogsmisdaden en die
van het Iraakse puppetregime, de spanningen
tussen Soennieten en Sjiieten steeds verder opliepen. [10]
Een duikje in de geschiedenis van Irak:
In Irak is een Sjiietische meerderheid, die tijdens de dictatuur
van Saddam Hoessein [zelf een Soenniet]
werd onderdrukt, maar na diens val met VS steun
weer in rechten werd hersteld.
Maar daarin werd doorgeschoten, met een stuivertje verwisselen
effect.
Er werden een reeks maatregelen genomen, waardoor
ex Baath leden uit het Iraakse leger werden geweerd, wat
vooral Soennieten trof [11]
De door Sjietische partijen en politici gedomineerde 
regering Maliki voerde een uitgesproken voorkeurspolitiek
ten nadele van de Soennieten, waarbij iedere roep om
herstel van de rechten met keiharde repressie werd neergeslagen.
Dit bracht, begrijpelijkerwijs, veel Soennieten in de armen van IS. [12]
 
SNELLE OPMARS IS/HET BLOEDIGE SPOOR/
IS DE ENIGE CRIMINEEL HIER?
IS is een misdadige club, die zich sinds zijn grote terreinwinst
in Irak en Syrie heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en
waarschijnlijk ook, misdaden tegen de menselijkheid. [13]
Een greep:
Massaexecuties, folteringen, ontvoeringen en etnische zuiveringen
van religieuze minderheden, waarbij vooral christenen en Yezidi’s
Kop van Jut zijn. [14]
En nu dreigen de Koerden daaraan gevoegd te worden.
Denk aan de belegering van Kobani, waarbij IS nu tijdelijjk
een halt is toegeroepen door VS luchtaanvallen. [15]
Naast de humanitaire hypocrisie van oorlogsmisdadiger
de VS is er nog een andere factor, die nauwelijks door
de media wordt belicht:
De op het moment van schrijven gepleegde
oorlogsmisdaden van de Iraakse regering, die aan gruwelijkheid
niet voor IS onderdoen.
Hierover straks meer.
En dan  last but not least:
De nu vrijwel vergeten Syrische dictator Assad.
SYRIE/STRIJD/OPSTAND/IS en ”JIHADISTEN”
DE HYPOCRISIE
Sinds 2011 woedt in Syrie een legitieme opstand tegen
dictator Assad, een andere politieke misdadiger in de regio.
Omdat Assad een anti Westerse heerser is, stond het Westen
aanvankelijk sympathiek tegen de opstand en erkende in rap
tempo het Syrische verzet. [16]
Daar zou verandering in komen vanwege het ontstaan van een variant van
islamitisch georienteerde verzetsgroepen [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi Arabie], die om begrijpelijke en deels
anti imperialistische redenen en de steun aan bezettingsstaat Israel,
gekant waren tegen het Westen. [17]
Degenen, die dat vooral merken, zijn  de zogenaamde ”Jihadstrijders”
jongeren uit Europa, die naar het Syrische front trokken om
Assad te bestrijden en zich aansloten bij een van de honderden
verzetsgroepen, die tegen Assad actief waren en ja, waarschijnlijk
ook bij islamistische.(18)
Plotseling geen nobele strijders meer, maar zogenaamde ”Jihadstrijders”
die naar Europa terug zouden keren om aanslagen te plegen. [19]
Zonder dat daarvoor enig substantieel bewijs was, want tot op de
dag van vandaag zijn weliswaar aanhoudingen gedaan, maar is
niemand veroordeeld voor in Syrie gepleegde oorlogsmisdaden
of plannen tot het plegen van een aanslag. [20]
Nu IS een belangrijke speler in de strijd tegen Assad is geworden
en momenteel [Koerdisch] Noord Syrie in rap tempo
onder controle lijkt te krijgen, neemt de hetze hand over hand toe. [21]
Verklikkerslijnen, het afpakken van paspoorten,
verliezen van Nederlanderschap, hetzes van politiek
en media, hysterische burgemeestersbrieven, die
”moslims” oproepen, ”zich te distancieren van IS” en noem maar op. [22]
Want nu zijn deSyriestrijders plots [ook weer zonder veel bewijs]
IS strijders geworden.
Wat is er gebeurd met ”onschuldig, tot schuld bewezen”?
Wat hierbij ook steekt is de hypocrisie.
Sinds jaar en dag reizen jongeren naar Israel af,
om dienst te nemen bij het Israelische bezettingsleger,
dat dood en verderf zaait in Gaza, de Westbank en Oost-
Jeruzalem, zonder dat ze een strobreed in de weg
gelegd wordt. [23]
Ook weer hier:
Met bezorgdheid over humaniteit [wat ook wordt aangevoerd]
heeft die Jihadistenhetze dan ook niets te maken.
Het enige bezwaar is, dat IS een het Westen niet welgevallige
club is.
No more, no less.
HYPOCRISIE IN VOLLE WERKING/
DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADEN VAN
HET IRAAKSE REGIME
´´HULPVRAAG´´ IRAAKSE REGERING
Er is een reden voor, dat Nederland militair wel actief is in Irak,
maar niet in Syrie en wel omdat, zo staat dat in een veelzeggend
artikel in de NRC, de luchtaanvallen op IS gelegitimeerd worden
doordat ze zijn toegestaan door de Iraakse regering. [24]
Of,  zoals geformuleerd in de artikel 100
brief van de Nederlandse regering over deelname aan de militaire
acties tegen IS in Irak: de Iraakse regering heeft de VS om hulp
gevraagd. [25]
In Syrie echter ligt de situatie gecompliceerder en daarom houdt
Nederland daar, althans voorlopig nog, een slag om de arm.[26]
Allemaal mooi en wel, maar wie is die Iraakse regering, die
´´om hulp gevraagd heeft´´ in de strijd tegen misdadigersgroep
IS.
Ten eerste een product van de VS illegale agressie en bezetting
van Irak, wat de door de Nederland  genoemde
´´legitieme regering´´ in een verdacht daglicht stelt. (27)
OORLOGSMISDADEN IRAAKSE REGERING/
WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
Maar vooral dit
De Iraakse regering houdt op schandalige wijze huis in Irak,
iets, dat zorgvuldig buiten de media gehouden wordt, maar
bij Amnesty International en Human Rights Watch omstandig
te lezen is. (28)
Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende
 Sjiitische milities hebben zich  systematisch
schuldig gemaakt aan grootschalige
misdaden tegen honderden, ja duizenden
Soennitische burgers
Een greep
Luchtaanvallen, executies, foltering en buitengerechtelijke
executies. (29)
Volgens Human Rights Watch executeren Sjiietische
milities mensen.
Mensen worden uit hun auto´s gehaald, hen wordt bevolen
op de stoep te knielen en dan in het hoofd geschoten.
Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie. (30)
En dit is niet van vandaag aan de gang, maar al veel langer,
 onder devan voormalig door het Westen gesteunde
 premier Al Maliki. (31)
Militaire Westerse steun aan een dergelijk gangsterregime,
dat qua misdadigheid lijkt op IS, maakt het Westen
medeplichtig.(32)
Want wat staat er in de artikel 100 brief van de Nederlandse
regering
´´Ondersteuning van de Iraakse en Koerdische strijdkrachten´´ (33)
Geen wonder, dat die Iraakse regeringsmisdaden  zorgvuldig uit de media gehouden worden.
DE KOERDEN, HUN STRIJD EN IS
En dan is de strijd tussen IS en Koerdische strijders in volle gang
en niet alleen de belegering van Kobani, die eerst door de VS luchtaanvallen
een halt werd toegeroepen [34] maar waarvan, op het moment
van schrijven van dit stuk, het niet duidelijk is, wie
de effectieve controle nu heeft, IS of de Koerden. [35]
Het gaat hier om Syrische Koerden.
Ook in Noord Irak gaat de strijd tussen IS en Koerden door.[36]
Op indrukwekkende wijze hebben de Koerden aandacht gevraagd
voor hun benarde positie in Kobani [37]
met een niet onterechte angst voor een eventuele
slachtpartij onder de burgerbevolking, een terugkerend IS ritueel.
Solidariteit verdienen de Koerden, maar niet door
 luchtaanvallen van imperialistische machten, die
de Koerden voor hun eigen doel gebruiken en
bepaald geen vrienden zijn van de Koerdische strijd.[38]
En door die zogenaamde VS en Westerse betrokkenheid bij
de Koerden wordt de aandacht afgeleid van de hoofdvijanden
van de Koerden.
En dat is niet IS, in tegenstelling tot wat politiek
het publiek wil laten geloven.
IS  streeft naar
dominantie in de regio met als ideaal een volgens
hun gemankeerde versie van de Islam
[die door het merendeel van de moslims
wordt verworpen]
te vestigen Islamitisch Kalifaat. [39]
Daarbij wordt alles en iedereen, die zich daartegen verzet, onder
de voet gelopen, dus ook de Koerden, die overigens Soennieten
zijn, net als IS [al zijn de Koerdische strijders min of
meer seculier]
De hoofdvijanden van de Koerden zijn de Staten, die hen onderdrukken,
met name Turkije [Syrie is praktisch uit elkaar gevallen en in
Noord Irak zijn de Koerden autonoom], die fel tegenstander is van
ieder onafhankelijkheidsstreven, zelfbeschikking en andere rechten
van de Koerden, zowel in Turkije als in het nieuwe progressieve
Koerdische Noord-Syrische gebied, Rojava. [40]
Want natuurlijk zit Turkije niet op een linkse
gelijkheidsstaat te wachten, die Rojava in een aantal
opzichten lijkt te zijn.
In Turkije worden Koerden systematisch vervolgd,is hun taal en
cultuur verboden en zit de leider van de Koerdische verzetsbeweging,
Ocalan, een levenslange gevangenisstraf uit. [41]
Dat Turkije nu het groene licht heeft gegeven voor een militaire
steunoperatie van Iraaks Koerdische Peshmerga’s en strijders
van het Vrije Syrische leger om de strijders in Kobani te
ondersteunen. heeft meer te maken met de grotere bedreiging,
IS, dan met enige sympathie voor de Koerden. [42]
Belangrijk om te weten
De Syrische strijders, die nu Kobani verdedigen,
behoren tot de YPG, die direct gelinked is
aan de politieke organisatie PYD.
En zij hebben weer banden met de PKK, de in Turkije verboden
Koerdische links revolutionnare verzetsbeweging, waarvan
eerder genoemde Ocalan leider. [43]
Een duivels dilemma hebben de Koerdische strijders wel, omdat zij
min of meer tegen wil en dank, een samenwerking op
gang hebben gebracht met de Amerikaanse strijdkrachten. [44]
Ze zijn de Koerden toch immers te hulp gekomen in
Kobani.
Maar van samenwerking met imperialisten met hun
eigen agenda komt niets goeds.
Een dure opnieuw te leren les.
WESTERSE MILITAIRE AVONTUREN/AFGHANISTAN-
IRAK EN LIBIE/A COMPLETE DISASTER
Westers imperialistisch militair optreden is puur
eigenbelang.
Dat is bekend.
En draagt een spoor bloedige oorlogsmisdaden met zich mee. (45)
Ook bekend.
Maar hoe politiek effectief is het.
Met andere woorden
Worden de door het Westen beoogde doelen bereikt
Het installeren van een pro Westers regime, dat ´´rust en orde´´
in de regio garandeert
Allerminst.
De VS/Westerse agressieoorlogen tegen Afghanistan,
Irak en Libie gingen vergezeld van een overkill aan
propaganda, leugens (de zogenaamde ´´massavernietigings
wapens´´ in Irak), hebben tienduizenden mensenlevens
gekost en de situatie ter plaatse nog verergerd. ¨(46)
Afghanistan is een failed State met tienduizernden
burgerslachtoffers en een hoog onveiligheidsgehalte.
Zeventig procent van het land heeft geen toegang
tot drinkbaar water (47) en het land is bezaaid
met landmijnen vooral (te wijten aan het VS gebruik van
clusterbommen in de oorlog van 2001) (48)
Irak is verworden tot een gedestabliseerde regio
met honderdduizenden burgerslachtoffers.(49)
Libie is een land in complete chaos, met wetteloosheid,
mensenrechtenschendingen en strijd tussen diverse milities. (50)
En ondanks deze drie debacles in een periode van ruim 12 jaar,
stort het Westen zich opnieuw in een militair avontuur,
in  politieke wespennesen als Syrie en Irak.
Het zal mij niets verbazen, als ook dit weer uitloopt
op een bloedige track record, met een nog grotere
chaos als er nu al is, die verdere ¨(terechte) woede
tegen het Westen zal aanwakkeren, met misschien
nog een gevaarlijkere organisatie als IS in
de coulissen.
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME NEE
Er zijn in dit stuk al een aantal belangrijke bezwaren tegen
de Nederlandse oorlogstrommen de revu gepasseerd.
Op een rijtje
Door deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordt
Nederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakse
regering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijks
aandacht is.(51)
De vorige Westerse avonturen in Afghanistan, Irak en Libie
hebben slechts de chaos en de ellende verergerd en er is
geen enkele reden te veronderstellen, dat dat nu niet
gaat gebeuren, gezien de politieke chaos in Irak en
Syrie, om maar niet te spreken van alle tegenstrijdige
belangen.
De strijd tegen IS is hypocriet, omdat het gevoerd wordt
door datzelfde Westen, dat een bloedig spoor van oorlogsmisdaden
in Afghanistan, Irak en Libie heeft achtergelaten, waaronder
ook Nederland. (52)
Het belangrijkste is voor mij het morele element.
Gezien het bloedige Westerse track record,
de wapenkeuze, de ´´indiscriminate attacks´´ en het gemak waarmee
burgerslachtoffers worden gemaakt en/of goedgepraat
(bij de VS/NAVO is het altijd een ´´vergissing´´, bij
de tegenpartij ´´opzet´´), is weer een stroom aan
burgerslachtoffers te verwachten.[53]
De eersten in de militaire confrontaties met IS zijn
trouwens al gevallen. ¨(54)
EPILOOG
Een duivels dilemma, zo is de situatie het best te kenschetsen.
Want het verlangen, een einde te maken aan de bloedige track
record van IS is groot en legitiem.
”We” moeten toch wat doen?, is een begrijpelijke vraag.
Maar alleen:
Wie zijn die ”we”
Als de strijd tegen IS gelegd wordt in handen van minstens even
grote en in ieder geval veel machtigere misdadigers als de VS
en co, is dat rampzalig, zeker gezien het te verwachten aantal
nieuwe burgerslachtoffers.
Om met de woorden van activist en publicist Peter Storm te spreken
”Bloedbaden stoppen door elders bloedbaden aan te richten klopt
niet en deugt niet.” [55]
Maar er is meer:
De ”coalition of the willing” militaire operatie berooft
de Koerden en andere slachtoffers van IS van hun zelfbeschikkingsrecht,
want het onzalige anti IS militaire bondgenootschap schuwt niet
alleen geen oorlogsmisdaden, maar heeft zijn eigen politieke
agenda en die is geen vriend van de Koerdische vrijheidsstrijd
en de legitieme verlangens van de andere bewoners van de regio
op vrijheid en gerechtigheid. [56]
De makkelijkste [en verleidelijkste] weg is, het lot
in handen leggen van de VS cowboys en hun bondgenoten,
maar dat zal contraproductief en bloody zijn.
Rest de enige weg op blijvende gerechtigheid.
De Iraakse, Syrische en Koerdische bevolking moet
zelf de strijd tegen IS voeren, met alle oprechte solidariteit,
buiten de Grootmachten om.[57]
Alleen dat zal leiden naar werkelijke gerechtigheid en
vrijheid.
Astrid Essed
[1]
NRC
NU HEBBEN DE VS OOK EEN FRONT IN SYRIE.
WAAROM? EN MAG DAT WEL?
23 SEPTEMBER 2014
[2]
NRC
NEDERLAND GAAT MET ZES F-16’S BOVEN IRAK
MISSIES UITVOEREN
24 SEPTEMBER 2014
 
 
NRC 
KAMERDEBAT IRAK. DIT IS WAT PARTIJEN VINDEN
EN WAAR JE OP MOET LETTEN
2 OCTOBER 2014
 
 
NRC 
KAMER STEUNT OORLOG
MAAR WAT ZEIDEN ZE ER PRECIES OVER?
11 OCTOBER 2014
 
GROEN LINKS STEUNT NEDERLANDSE DEELNAME AAN DE
STRIJD TEGEN ISIS
25 SEPTEMBER 2014
 
SP
EMILE ROEMER OVER DE OORLOG TEGEN ISIS
3 OCTOBER 2014
 
 
 
PvdD TEGEN MILITAIRE MISSIE IRAK
2 OCTOBER 2014
 
[3]
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISON
INMATES
30 OCTOBER 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALE
ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING
OF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
SEPTEMBER 2014
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
KILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OF
IS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ
3 SEPTEMBER 2014
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FOR
YEZIDI’S
12 OCTOBER 2014
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT
2 SEPTEMBER 2014
 
[4]
TWEEDE KAMER STEUNT OORLOG TEGEN TERREURGROEP
ISIS
2 OCTOBER 2014
RIJKSOVERHEID
ARTIKEL 100 BRIEF
DEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJD
TEGEN ISIS
KAMERSTUK
24 SEPTEMBER 2014
[5]
ELSEVIER
IS OPMARS IN NOORD SYRIE
DIT GEBEURT ER AAN DE TURKSE GRENS
19 SEPTEMBER 2014
 
 
[6]
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2): LINKS ONGEMAK
EN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROJAVA, REVOLUTIE
EN DE PKK
PETER STORM
12 OCTOBER 2014
GROEN LINKS STEUNT NEDERLANDSE DEELNAME AAN DE
STRIJD TEGEN ISIS
25 SEPTEMBER 2014
[7]
AMNESTY INTERNATIONAL
MYANMAR: ABUSES AGAINST ROHINGYA ERODE
HUMAN RIGHTS PROGRESS
19 JULY 2012
HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA: INVESTIGATE NEW KILLINGS OF ROHINGYA
23 JANUARI 2014
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BURMA: END ”ETHNIC CLEANSING OF ROHINGYA 
MUSLIMS”
22 APRIL 2013
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
”THE GOVERNMENT COULD HAVE STOPPED THIS”
Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma’s Arakan State
1 AUGUST, 2012
 
 
 
[8]
 
 
Op deze NOS uitzending heb ik commentaar
geveven vanwege de Gaza berichtgeving
Zie
GAZA OORLOG/BRIEF AAN NOS OVER
BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
 
 
 
[9]
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
 
[10]
IRAK, BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
12 JUNI 2014
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
[11]
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
[12]
IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
12 JUNI 2014
 
THE ARABIST
MAILIKI’S MOST SOLEMN HOUR
11 JUNE 2014
 
[13]
ARTICLE 7, VERDRAG VAN ROME [Juridische
basis voor het Internationaal Strafhof]
”For the purposes of this Statute, ”crime against humanity”
means all of the following acts, when committed as part of a
widespread or systematic attack, directed against any
civilian population, with knowledge of the attack
(a) Murder
(b) Extermination
(c) Enslavement
(d) Deportation or forcible transfer of population
……
……
[14]
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALE
ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING
OF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
SEPTEMBER 2014
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
KILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OF
IS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ
3 SEPTEMBER 2014
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FOR
YEZIDI’S
12 OCTOBER 2014
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT
2 SEPTEMBER 2014
 
”Gemeld worden misdaden als het ontvoeren, doden en verdrijven van etnische en
religieuze minderheden. (5)
Kop van Jut zijn christenen, Turkmenen, Shabaks en Yazidi´s. (6) (een
religieuze minderheid) (7)”
AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS/
ISIS/NEE/VS LUCHTAANVALLEN/NEE
ASTRID ESSED
 
[15]
 
VOLKSKRANT
”LUCHTAANVALLEN EFFECTIEF”, OPMARS IS BIJ
KOBANI STOPT
12 OCTOBER 2014
 
 
[16]
BNR DE STEM
EU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEME VERTEGENWOORDIGER
11 DECEMBER 2012
[17]
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL
PEACE
STRUGGLING TO ADAPT:
THE MUSLIM BROTHERHOOD IN A NEW SYRIA
7 MAY 2013
HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1): SYRIE EN DE ESCALATIEDREIGING
PETER STORM
25 AUGUSTUS 2013
[18]
VOLKSKRANT
EX-COMMANDANT VAN UHM: RESPECT VOOR SYRIEGANGERS
5 MEI 2014
´´ALS JONGEREN IN SYRIE GAAN VECHTEN, ZIJN
VERHOFSTADT EN CO MEE VERANTWOORDELIJK´´
LUDO DE BRABANDER
10 JUNI 2014
[19]
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ”JIHADSTAD”/OVER
TERREURHYSTERIE EN HETZEVORMING
ASTRID ESSED
 
[20]
NOS
HAAGSE JIHADGANGER OPGEPAKT
30 SEPTEMBER 2014
[21]
ELSEVIER
IS OPMARS IN NOORD SYRIE
DIT GEBEURT ER AAN DE TURKSE GRENS
19 SEPTEMBER 2014
VIER DINGEN, DIE U MOET WETEN OVER DE
ISLAMITISCHE STAAT [IS]
[22]
JIHADHYSTERIE IN NEDERLAND

RIJKSOVERHEID

KABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISME

EN RADICALISERING

29 AUGUSTUS 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html

NOS
OPSTELTEN:49 PASPOORTEN AFGEPAKT
28 SEPTEMBER 2014
 
DEN HAAG FM
BEWONER ”JIHADHUIS” ONTKENT TERRORISME
8 AUGUSTUS 2014
NOS
LOT ”JIHADGEZINNEN” HUIZEN ONZEKER
4 SEPTEMBER 2014
ANGST VOOR ”JIHADPREDIKERS” IN ACTIVITEITENCENTRUM
BERGPOLDER
11 FEBRUARI 2014
LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
”DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT”
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014
´´NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS´´/
GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE
EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN
AFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.
21 AUGUSTUS 2014
 
 
TELEGRAAF
HAATIMAM IN DE BAN
25 AUGUSTUS 2014
NOS
HARDE AANPAK HAATIMAMS
25 AUGUSTUS 2014
[23]
TREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE LEGER
23 JULI 2014
WIJ BLIJVEN HIER
JIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
AMNESTY INTERNATIONAL
”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”
FEBRUARY 2014
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[24]
NRC
NU HEBBEN DE VS OOK EEN FRONT IN SYRIE.
WAAROM? EN MAG DAT WEL?
23 SEPTEMBER 2014
[25]
RIJKSOVERHEID
ARTIKEL 100 BRIEF
DEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJD
TEGEN ISIS
KAMERSTUK
24 SEPTEMBER 2014
[26]
RIJKSOVERHEID
ARTIKEL 100 BRIEF
DEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJD
TEGEN ISIS
KAMERSTUK
24 SEPTEMBER 2014
NRC
NEDERLAND GAAT MEEVECHTEN TEGEN ISLAMITISCHE
STAAT: DIT MOET JE WETEN
 
[27]
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
´´Legitieme regering´´ Irak
RIJKSOVERHEID
ARTIKEL 100 BRIEF
DEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJD
TEGEN ISIS
KAMERSTUK
24 SEPTEMBER 2014
[28]
AMNESTY INTERNATIONAL
IRAQ
EVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-
BACKED SHIA- MILITIA
14 OCTOBER 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ABSOLUTE IMPUNITY
MILITIA RULE IN IRAQ
OCTOBER 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
TO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQI
GOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO
28 SEPTEMBER 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE
14 SEPTEMBER 2014
[29]
HUMAN RIGHTS WATCH
TO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQI
GOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO
28 SEPTEMBER 2014
THE GUARDIAN
ISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS
5 OCTOBER 2014
VOLKSKRANT
”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”
13 OCTOBER 2014
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAK
EN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
[30]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BEYOND MOSUL
26 SEPTEMBER 2014
 
[31]
HUMAN RIGHTS WATCH
TO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQI
GOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO
28 SEPTEMBER 2014
[32]
PETER STORM
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1)/LINKS ONGEMAK
EN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
11 OCTOBER 2014
 
[33]
RIJKSOVERHEID
ARTIKEL 100 BRIEF
DEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJD
TEGEN ISIS
KAMERSTUK
24 SEPTEMBER 2014
Bladzijde 1
[34]
AD
”LUCHTAANVALLEN EFFECTIE”F, OPMARS IS
BIJ KOBANI STOPT
12 OCTOBER 2014
[35]
 
 
TIENTALLEN DODEN BIJ STRIJD OM KOERDISCHE
STAD KOBANI
29 OCTOBER 2014
 
[36]
ELSEVIER
KOERDEN VEROVEREN NOORD IRAAKSE STAD OP IS
25 OCTOBER 2014
 
 
[37]
VOLKSKRANT
KOERDEN PROTESTEREN DOOR HEEL EUROPA
7 OCTOBER 2014
 
 
NRC
WAAROM ALLE OGEN VAN DE WERELD NU OP
KOBANI GERICHT ZIJN
7 OCTOBER 2014
 
[38]
”The US will also depend on help from the PYD, the Syrian Kurdish group still regarded as a terrorist organisation by America and Europe, and could also receive support from Lebabnon’s Hezbollah, another terrorist organisation.”
THE INDEPENDENT
WHO IS THE COALITION OF THE WILLING
AND WHAT IS THE COALITION OF THE UNWILLING
[39]
OPEN LETTER TO BAGHDADI
[40]
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROYAVA, REVOLUTIE
EN DE PKK
PETER STORM
12 OCTOBER 2014
 
THE GUARDIAN
WHY IS THE WORLD IGNORING THE REVOLUTIONARY KURDS
IN SYRIA?
DAVID GRAEBER
8 OCTOBER 2014
 
Voor de liefhebber:
 
KRITIEK VAN PETER STORM OP DAVID GRAEBER
 
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROYAVA, REVOLUTIE
EN DE PKK
PETER STORM
12 OCTOBER 2014
 
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (4): SPANJE 1936 EN
EEN GEVAARLIJK EENHEIDSIDEE
 
 
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (5): STALINGRAD 1943, BELGIE
1914, KOEWEIT 1990
 
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (6): KOERDEN KLEM
TUSSEN IS-TERREUR EN IMPERIALE MANIPULATIE
[41]
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (3): ROYAVA, REVOLUTIE
EN DE PKK
PETER STORM
12 OCTOBER 2014
[42]
PESGMERGA’S EN SYRISCHE REBELLEN VERSTERKEN
KOBANI
29 OCTOBER 2014
ROND KOBANI, ANARCHISTISCHE SOLIDARITEIT
TEGEN IS
PETER STORM
29 OCTOBER 2014
[43]
A KURDISH ALAMO: FIVE REASONS THE BATTLE
OF KOBANE MATTERS
10 OCTOBER 2014
[44]
 
 
YPG SPOKESMAN CAN: WE ARE WORKING
WITH THE COALITION AGAINST ISIS
14 OCTOBER 2014
 
 
“We have provided coalition forces with the coordinates of IS targets on the ground and are willing to continue providing any help they will request,”
BBC NEWS
KOBANE FIGHTING:
IS MEETS ITS MATCH IN SYRIAN KURDISH FORCES
9 OCTOBER 2014\
 
 
 
ROND KOBANI, ANARCHISTISCHE SOLIDARITEIT
TEGEN IS
PETER STORM
29 OCTOBER 2014
 
 
 
[45]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
[46]
 
LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIE
CONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIO
DIRK ADRIAENSENS
19 SEPTEMBER 2014
 
[47]
LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIE
CONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIO
DIRK ADRIAENSENS
19 SEPTEMBER 2014
[48]
 
´´Reis alleen naar Afghanistan als dat noodzakelijk is. Heel het land is onveilig. Niet alleen in Kabul, maar ook in de relatief rustige delen van het land.´´
…….
……..
´´ Landmijnen en ander explosief materiaal zijn een gevaar in het hele land.´´
RIJKSOVERHEID
REISADVIES AFGHANISTAN
 
 
[49]
 
LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIE
CONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIO
DIRK ADRIAENSENS
19 SEPTEMBER 2014
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
 
 
[50]
LUCHTAANVALLEN OP IRAK EN SYRIE
CONTRAPRODUCTIEF VOOR REGIO
DIRK ADRIAENSENS
19 SEPTEMBER 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
LIBYA
RULE OF THE GUN
ABDUCTIONS, TORTURE AND OTHER
MILITIA ABUSES IN WESTERN LIBYA
OCTOBER 2014
[51]
AMNESTY INTERNATIONAL
IRAQ
EVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-
BACKED SHIA- MILITIA
14 OCTOBER 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ABSOLUTE IMPUNITY
MILITIA RULE IN IRAQ
OCTOBER 2014
[52]
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
[53]
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2)/VERGISSINGEN,
OORLOGSMISDADEN EN NOODWEER
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
ZES STAPPEN OM IS TE VERSLAAN ZONDER
OORLOG TE VOEREN
PHYLLIS BENNIS
PAX VOOR VREDE
PAX OVER ISIS EN HET BESCHERMEN VAN BURGERS
20 OCTOBER 2014
PAX VOOR VREDE
BESTRIJDING ISIS
VOORAL EEN POLITIEKE STRATEGIE NODIG
29 SEPTEMBER 2014
[54]
NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY
BREAKING NEWS…./65/CIVILIANS, MOSTLY WOMEN
AND CHILDREN KILLED AND WOUNDED IN THE BOMBING
OF COALITION AIRCRAFT ON HIT
6 OCTOBER 2014
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2)/VERGISSINGEN,
OORLOGSMISDADEN EN NOODWEER
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
[55]
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (2): VERGISSINGEN,
OORLOGSMISDADEN EN NOODWEER
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
[56]
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (6): KOERDEN KLEM
TUSSEN IS-TERREUR EN IMPERIALE MANIPULATIE
PETER STORM
14 OCTOBER
[57]
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (7 EN SLOT): WAT DUS
NIET EN WAT DAN WEL?
PETER STORM
15 OCTOBER 2014

Reacties uitgeschakeld voor Oorlog tegen ISIS/Nederland trekt ten strijde/Misdadigers tegen misdadigers/De verzwegen oorlogsmisdaden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.