Tentenkamp vluchtelingen Notweg/Reacties op AT5

TENTENKAMP VLUCHTELINGEN NOTWEG/REACTIES OP AT5

Geachte lezer
Naar aanleiding van de ontruiming van het Tentenkamp Notweg, dat de onmenselijkheid
van het asielbeleid bevestigt en de vluchtelingen opnieuw tot de straat veroordeelt,
heb ik onderstaande reactie toegezonden aan het reactie Forum van een aantal AT5 media berichten
Positief, dat AT5 zo duidelijk in verslaggeving en het op haar eigen wijze geuite statement [”on Nederlands en on menselijk] ¬†haar afkeer van die ontruiming en de wijze waarop met deze vluchtelingen wordt omgesprongen, heeft uitgesproken
Mijn respect gaat uit naar de actievoerders, die door het Tentenkamp te blokkeren, loud
and clear hebben getuigd van hun solidariteit
Naar allen, die daar die ochtend van de ontruiming aanwezig waren om van hun solidariteit te getuigen
Naar alle mensen en helpers, die zich de afgelopen maanden hebben ingezet voor de
vluchtelingen, hetzij met medische hulp, hetzij met eten, hetzij met praktische zaken of
op welke andere wijze ook
Naar diegenen, die die avond na de vrijlating van de gearresteerde vluchtelingen hebben
gezorgd, dat zij werden opgevangen
Naar allen, die zich ook nu onvermoeibaar inzetten voor de vluchtelingen
MAAR VOORAL NAAR DE VLUCHTELINGEN ZELF TOE, DIE
DE AFGELOPEN MAANDEN ZO MOEDIG ALLE ONTBERINGEN HEBBEN GEDRAGEN
DIE ZICH ZO MOEDIG EN WAARDIG HEBBEN GETOOND BIJ HUN ARRESTATIE
DIE ZICH NIET ZULLEN NEERLEGGEN BIJ HUN SITUATIE!
GEEN MAN, GEEN VROUW, GEEN MENS IS ILLEGAAL!
REACTIE OP AT5
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/ONMENSELIJKHEID OVERHEID
Terecht hebben de actievoerders uit solidariteit met de uitgeprocedeerde vluchtelingen
geprotesteerd tegen de politie ontruiming op last van burgemeester van der Laan
Zijn door de rechter gedeelde argumenten voor de ontruiming waren ”gezondheidsrisico’s”
en ”kans op ongeregeldheden” zijn niet valide
De inderdaad harde omstandigheden in het kamp komen namelijk uitsluitend op het conto
van de burgemeester en Stadsdeelvoorzitter Baadoud, die van meet af aan iedere voorziening in het kamp hebben geweigerd, wat niet alleen inhumaan is, maar in strijd met hun zorgplicht, die ieder mens geldt, legaal of ”illegaal”
De bad, bed en brood regeling van van der Laan was onacceptabel, omdat de vluchtelingen dan na 30 dagen weer op straat stonden en hun situatie onveranderd was
Het betreft hier mensen, die vanwege oorlogssituatie/vervolging/armoede niet uitgezet
kunnen en mogen worden en dus recht hebben op een verblijfsvergunning
Het recht, in vrijheid en veiligheid te leven, is een fundamenteel mensenrecht!
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Tentenkamp vluchtelingen Notweg/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.