Hersenbloeding oud-premier Van Agt/NOS doet aan pro Israelische geschiedvervalsing!

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE BEZETTING EN ONDERDRUKKING!

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT

HERSENBLOEDING OUD-PREMIER VAN AGT/NOS DOET AAN PRO

ISRAELISCHE GESCHIEDVERVALSING

BRIEF!

 

 

AAN

NOS

TELETEKSTREDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 4 juni 2019

”Hersenbloeding oud-premier Van Agt”

Geachte Redactie,

Je zou denken, dat u inmiddels een en ander geleerd had van de

kritiek op uw Palestina berichtgeving, die ik en anderen, een enkele gunstige

uitzondering daargelaten [1], door de jaren heen aan uw adres hebben geventileerd [2], maar helaas:

Niets is minder waar.

Weer bent u ernstig de fout ingegaan en hebt u het trieste bericht over

de hersenbloeding van oud-premier Van Agt aangegrepen voor uw niet zozeer

tendentieuze, maar ronduit historisch foutieve berichtgeving!

UW BERICHTGEVING

In uw berichtgeving over de hersenbloeding van oud-premier

Van Agt [zie uw bericht onder P/S, voor het notenapparaat]

vermeldt u de volgende door mij gewraakte zinsnede

”Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht

van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.”

Hiermee schiet u twee ernstige historische bokken, die bijdragen aan

een verkeerde en voor Israel propagandistische weergave van het

ontstane Midden-Oostenconflict:

EERSTE HISTORISCHE BOK/”STICHTING” STAAT ISRAEL

De eerste historische bok, die u hebt geschoten, is uw opmerking

over de ”stichting” van de Staat Israel:

Want waaraan u refereert is de eenzijdige uitroeping van de Staat

Israel door de Israelisch-zionistische leider David Ben Goerion op

14 mei 1948, de zogenaamde ”Onafhankelijkheidsverklaring” [3]

Dit was het directe gevolg van VN AV [Algemene Vergadering] Resolutie

181 [november 1947], waarin historisch Palestina [eerst onderdeel van

het Ottomaanse Rijk, sinds 1922 Brits Mandaatgebied], tegen de wil van

de Arabisch-Palestijnse bevolking [de oorspronkelijke bewoners van Palestina]

werd verdeeld in een Joods en Arabisch gedeelte [4], die een Economische Federatie

zouden vormen met Jeruzalem als corpus separatum [internationale status, noch behorend bij het Joodse, noch het Arabische gedeelte] [5]

Dat was [ook al wendden zij voor van wel], niet naar de zin van de Israelisch-zionistische leiders [de initiatoren van

de stichting van een Joodse Staat in het door de Palestijnen bewoonde Palestina waarnaartoe sinds het begin van de twintigste eeuw Joods-zionistische immigratie was geweest], waardoor zij

eenzijdig [dus zonder acht te slaan op de in de Resolutie genoemde

Economische Eenheid] de Staat Israel uitriepen, die

uiteindelijk in 1949 is erkend door de VN. [6]

Nou kan ik mij voorstellen, dat u dat hele verhaal  niet wilt proppen

in een nieuwsbericht, maar spreek dan niet van het ”stichten” van Israel.

Spreek dan van het UITROEPEN

van de Staat Israel door de zionistisch-Israelische politicus David ben

Goerion en niet van de STICHTING van de Staat Israel!

Dan blijft u dichter bij de historische waarheid.

TWEEDE HISTORISCHE BOK/DE ”VLUCHT”

VAN DE PALESTIJNEN

Veel ernstiger is de Bok over de ”vlucht” van de Palestijnen

Ik citeer u:

”Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht

van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.”

Waarde Redactie, met een dergelijke formulering bevestigt u de Israelische

en pro Israelische propaganda, waarmee het sprookje werd verspreid, dat de Palestijnen ”gevlucht” zouden zijn [sommige bronnen verspreiden het Fabeltje,

dat zij zijn ”gevlucht” op oproep van een Arabische legercommandant], omdat

zij de Staat Israel niet erkenden.

Dat zij de Staat Israel niet erkenden, klopt [tenslotte was

hun land verdeeld tegen hun wil], maar dat zij zomaar ”op de vlucht sploegen”

is historisch feitelijk onjuist.

Want vanaf de aanname van dat VN Verdeelplan voor Palestina [VN AV Resolutie 181, december 1947] braken er gevechten uit tussen zionistisch/Israelische troepen en milities enerzijds en Arabisch-Palestijnse

strijdeenheden anderszijds, waarbij de zionistische troepen al snel begonnen

met het etnisch zuiveren van de Palestijnen!

Speciaal VN gezant Graaf Folke Bernadotte, die deze internationale

misdaad aan de kaak probeerde te stellen [ja, hij had nog geen Internet,

anders was het snel wereldkundig gemaakt!], is in september 1948

door zionistisch/Israelische terroristen gedood, van wie een van hen de

latere Israelische premier Yitzhak Shamir! [7]

Meer dan 750. 000 Palestijnen werden etnisch gezuiverd tussen 1947-1948!

Historische feiten! [8]

EPILOOG

NOS Redactie, wordt wakker in de eenentwintigste eeuw, anno Domini 2019!

De Staat Israel is niet ”gesticht”, maar eenzijdig uitgeroepen door

de zionistisch/Israelische politicus David Ben Goerion.

En erger:

De Palestijnen zijn niet ”gevlucht” na die eenzijdige uitroeping:

Ze zijn etnisch gezuiverd, meer dan 750 000 mannen, vrouwen, kinderen!

Een etnische zuivering, die overigens al  voor de uitroeping van de Staat Israel

op 14 mei 1948 was begonnen en waarvoor een moedig diplomaat, Graaf

Folke Bernadotte [zie hierboven], die deze misdaad aan de kaak wilde stellen,

met zijn leven betaald heeft!

Het wordt hoog tijd, redactie, dat u ophoudt met deze tendentieuze en

historisch onjuiste berichtgeving, die uit de koker van de Israelische

propaganda gekomen is.

Des te bitterder is uw tendentieuze berichtgeving, nu het vandaag exact 52 jaar

geleden is, dat de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden begon.

Een bezetting, die feitelijk sinds 1948 [na de oorlog tussen Israel en de

Palestijnen, bezette Israel een deel van het aan de Arabische Palestijnen

toegewezen gebied] [9]is begonnen en tot op de dag van vandaag voortduurt.

STOP DUS MET DIE FOUTIEVE EN HISTORISCH ONJUISTE BERICHTGEVING!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

P/S

 

NOS TELETEKST

4 JUNI 2019

HERSENBLOEDING OUD PREMIER VAN AGT

Oud premier Dries van Agt is twee weken geleden getroffen door

een hersenbloeding, meldt het AD.

De krant sprak met de dochter van de 88 jarige.

Het CDA heeft het nieuws bevestigd.

Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht

van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.

In het begin van zijn speech ging het mis en moest hij per ambulance worden

afgevoerd.

Volgens Van Agt’s dochter Eugenie heeft haar vader twee dagen op de intensive

care gelegen.

”Lichamelijk heeft hij een forse klap gehad, maar zijn geestelijke vermogens

zijn niet aangetast”


Hersenbloeding oud-premier Van Agt
  Oud-premier Dries van Agt is twee weken geleden getroffen door een zware hersenbloeding,meldt het AD.De krant sprak met de dochter van de 88-jarige. Het CDA heeft het nieuws bevestigd. Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht van de Palestijnen toen Israël werd gesticht in 1948.In het begin van zijn speech ging het mis en hij moest per ambulance worden afgevoerd. Volgens Van Agts dochter Eugenie heeft haar vader twee dagen op de intensive care gelegen.”Lichamelijk heeft hij een forse klap gehad,maar zijn geestelijke  

vermogens zijn niet aangetast.

NOTEN

[1]

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOEIENEN/WAARDERING VOOR NOS

BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/hrw-israel-verdrijft-bedouienenwaardering-voor-nos-berichtgeving/

NOS BERICHTGEVING:

NOS

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOEIENEN

De Israëlische regering moet onmiddellijk ophouden met het slopen van woningen van bedoeïenen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

Volgens HRW zijn de ontruimingen gebaseerd op discriminerende wetten en regels, die geen respect tonen voor de mensenrechten en de waardigheid van de bedoeïenen. Daarnaast is er wetgeving in voorbereiding waardoor nog eens tienduizenden bedoeïenen huis en haard zullen moeten verlaten.

Discriminatie

“Israël schopt de bedoeïenen van het land waar ze al generaties wonen en geeft ze steeds minder ruimte terwijl het joodse Israëliërs aanmoedigt en zelfs helpt zich daar te vestigen”, zegt directeur Midden-Oosten Joe Stork van Human Rights Watch.

“Premier Netanyahu moet een eind maken aan de stuitende discriminatie van de bedoeïenen, die Israëlische burgers zijn”, aldus Stork.

Claimen

In de Negev-woestijn in het zuiden van Israël wonen volgens officiële cijfers 200.000 bedoeïenen in zeven dorpen en elf kleinere gemeenschappen die door de autoriteiten worden erkend. Daarnaast zijn er volgens HRW 35 dorpjes die niet zijn erkend en waar 70.000 tot 90.000 mensen zouden wonen.

Bedoeïenen claimen land waar hun voorouders al generaties geleden woonden. Israël erkent die aanspraken niet zonder officiële documenten, die bijna niemand heeft.

[2]

Astrid Essed NOS en teletekstberichtgeving

In het algemeen is de NOS teletekstberichtgeving zeer tendentieus in haar berichtgeving en volgt er feitelijk vrijwel alleen kritiek op Israël wanneer de VS deze ook heeft, hetgeen zelden het geval is. RTL is vaak genuanceerder en eveneens gevoelig voor kritische reacties van buitenaf. Naast de NOS en RTL berichtgeving steekt de vrij regelmatig door mij gewatchte VRT teletekstberichtgeving, redelijk gunstig af, al is deze zeker voor verbetering vatbaar. Een VRT analyse blijft hier echter verder buiten beschouwing Wel mag op het positieve conto van de VRT geschoven worden, dat zij consequent melding maakt van het internationaal-rechtelijk illegale karakter van de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Ook valt het op, dat de VRT teletekstredactie met enige regelmaat aandacht schenkt aan rapportages van mensenrechtenorganisaties over het Midden-Oostenconflict, hetgeen zelden of nooit door de NOS of RTL wordt vermeld.”

UITPERS.BE

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING NEDERLANDSE TELETEKSTMEDIA TAV

MIDDEN OOSTENCONFLICT’

ASTRID ESSED

http://www.uitpers.be/BUP/archief/printartikel.php?id=1759

ENKELE VOORBEELDEN TENDENTIEUZE NOS

BERICHTGEVING:

ISRAELISCHE PREMIER SHARON OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/israelische-oud-premier-sharon-overledencommentaar-op-nos-berichtgeving/

NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG/COMMENTAAR

OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/netanyahu-fluit-bouwminister-terugcommentaar-op-nos-berichtgeving/

VIER DODEN GAZA DOOR AANVAL ISRAEL/COMMENTAAR

OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/vier-doden-gaza-door-aanval-israelcommentaar-op-nos-berichtgeving/

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT/COMMENTAAR

OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/israel-breidt-nederzettingen-uitcommentaar-op-nos-berichtgeving/

 

[3]

WIKIPEDIA

ISRAELI DECLARATION OF INDEPENDENCE

https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Declaration_of_Independence

[4]

The United Nations Partition Plan for Palestine was a proposal by the United Nations, which recommended a partitionof Mandatory Palestine at the end of the British Mandate. On 29 November 1947, the UN General Assembly adopted the Plan as Resolution 181 (II).[2]

….

…..

The resolution recommended the creation of independent Arab and Jewish States and a Special International Regime for the city of Jerusalem. The Partition Plan, a four-part document attached to the resolution, provided for the termination of the Mandate, the progressive withdrawal of British armed forces and the delineation of boundaries between the two States and Jerusalem. Part I of the Plan stipulated that the Mandate would be terminated as soon as possible and the United Kingdom would withdraw no later than 1 August 1948. The new states would come into existence two months after the withdrawal, but no later than 1 October 1948. The Plan sought to address the conflicting objectives and claims of two competing movements, Palestinian nationalism and Jewish nationalism, or Zionism.[3][4] The Plan also called for Economic Union between the proposed states, and for the protection of religious and minority rights.”

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS PARTITION PLAN FOR PALESTINE

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine 

[5]

[5]

”The Plan also called for Economic Union between the proposed states, and for the protection of religious and minority rights.

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS PARTITION PLAN FOR PALESTINE

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine

  1. ECONOMIC UNION AND TRANSIT
  2. The Provisional Council of Government of each State shall enter into an undertaking with respect to economic union and transit. This undertaking shall be drafted by the commission provided for in section B, paragraph 1, utilizing to the greatest possible extent the advice and co-operation of representative organizations and bodies from each of the proposed States. It shall contain provisions to establish the Economic Union of Palestine and provide for other matters of common interest. If by 1 April 1948 the Provisional Councils of Government have not entered into the undertaking, the undertaking shall be put into force by the Commission.

The Economic Union of Palestine

  1. The objectives of the Economic Union of Palestine shall be:

(a) A customs union;

(b) A joint currency system providing for a single foreign exchange rate;

(c) Operation in the common interest on a non-discriminatory basis of railways; inter-State highways; postal, telephone and telegraphic services, and port and airports involved in international trade and commerce;

(d) Joint economic development, especially in respect of irrigation, land reclamation and soil conservation;

…….

…….

GENERAL ASSEMBLY

RESOLUTION 181 (II) FUTURE GOVERNMENT OF PALESTINE

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

PART III

City of Jerusalem

A. SPECIAL REGIME

The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations. The Trusteeship Council shall be designated to discharge the responsibilities of the Administering Authority on behalf of the United Nations.

GENERAL ASSEMBLY

RESOLUTION 181 (II) FUTURE GOVERNMENT OF PALESTINE

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

[6]

United Nations General Assembly Resolution 273 was adopted on May 11, 1949 to admit the State of Israel to membership in the United Nations. It was passed following the approval of UN Security Council Resolution 69 on March 4, 1949.

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 273

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_273

ZIE OOK

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/85255e950050831085255e95004fa9c3/1db943e43c280a26052565fa004d8174?OpenDocument

[7]

It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees, who have been rooted in the land for centuries.”‘

UNWRA

BERNADOTTE: HIS LEGACY TO PALESTINE REFUGEES

https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/bernadotte-his-legacy-palestine-refugees 

WIKIPEDIA

FOLKE BERNADOTTE

https://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte 

WIKIPEDIA

YITZHAK SHAMIR

https://nl.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Shamir

[8]

BOEK VAN WETENSCHAPPER/HISTORICUS ILAN PAPPE/

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ethnic_Cleansing_of_Palestine

UITTREKSEL VAN BOEK

ZIE DIRECT HIERONDER

UNIVERSITY OF EXETER

THE 1948 ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/15208/1948%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf;sequence=2

‘[9]

In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan], waarna een militair treffen plaatsvond tussen de Israelisch-zionistische geregelde [Haganah] troepen en de extreem rechtse terreurbendes Irgoen en Stern enerzijds en de door enkele[slecht bewapende] Arabische landen gesteunde Palestijnen anderszijds.

De oorlog liep voor de Palestijnen uit op een ramp en werd dan ook Al Nakba [ramp] genoemd Meer dan 750 000 Palestijnen werden door Israelisch-zionistische troepen en terreurbenden van huis en haar verdreven, er werden massaslachtingen aangericht zoals in het dorp Deir Yassin [12] en meer  dan 400 Arabische dorpen werden verwoest [13]. Ook werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen gebied [bij VN Resolutie 181] door de Israelische troepen bezet, waardoor in feite de bezetting al in 1948 begon.”

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

Reacties uitgeschakeld voor Hersenbloeding oud-premier Van Agt/NOS doet aan pro Israelische geschiedvervalsing!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.